E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE"

Transkript

1 DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder at bruge din P-touch. Gem denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. Gå ind på hvor du kan få produktsupport og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQs). INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE NETVÆRK NULSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDING APPENDIKS Version B DAN

2 DANSK Indhold REDIGERING AF EN LABEL... Indtastning og redigering af tekst... Indtastning af tekst fra tastaturet... Tilføjelse af en ny linje... Tilføjelse af en ny blok... Flytning af markøren... Indsætning af tekst... Sletning af tekst... Indtastning af symboler... Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen... Indtastning af det brugerdefinerede tegn ved hjælp af symbolfunktionen... Brug af symbolhistorik... Indtastning af tegn med accent... Tegnindstillinger... Tegnindstillinger for en label... Tegnindstillinger for hver linje... Indstilling af automatisk tilpasning... Indstilling af rammer... Indstillinger for tapeafskæring... UDSKRIVNING AF LABELS... Forhåndsvisning af en label... Udskrivning af en label... Udskrivning af en enkelt side... Udskrivning af et sideinterval... Udskrivning af flere kopier... Påsætning af labels... BRUG AF FILHUKOMMELSEN... Lagring af en label i hukommelsen... Åbning af en gemt labelfil... Udskrivning af en gemt labelfil... Sletning af en gemt labelfil... BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE... Anvendelse af P-touch Editor... Anvendelse af P-touch Editor (Windows )... Anvendelse af P-touch Editor (Macintosh)...0 Opdatering af P-touch Editor... Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )... Sådan bruges P-touch Transfer Manager... Overførsel af labelskabelonen til P-touch Transfer Manager... Anvendelse af P-touch Transfer Manager... Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch... Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch... Sletning af alle P-touch-data... INDLEDNING

3 INDLEDNING Anvendelse af data overført til P-touch... Et brugerdefineret tegnbillede... Udskrivning af den overførte skabelon... Anvendelse af overførte databasedata... Sletning af de overførte data... 0 Anvendelse af P-touch Library... Start af P-touch Library... Åbning og redigering af skabeloner... Udskrivning af skabeloner... Søge efter skabeloner eller andre data... NETVÆRK... Konfiguration af netværksindstillingerne... NULSTILLING OG VEDLIGEHOLDELSE... Nulstilling af P-touch... Nulstilling af dataene til fabriksindstillingerne ved hjælp af P-touch-tastaturet... Nulstilling af dataene ved hjælp af tasten Menu... Vedligeholdelse... Rengøring af enheden... Rengøring af printhovedet... Rengøring af tapeafskæringen... FEJLFINDING... Sådan gør du, hvis... Fejlmeddelelser... APPENDIKS... Specifikationer... Symboler... Tegn med accent... Tegnindstilling... Rammer... 0 Stregkoder... 0 Tabel med stregkodeindstillinger... 0 Liste med specialtegn... Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )... Bemærkninger til oprettelse af skabeloner... Bemærkninger til overførsel af skabeloner... Bemærkninger til overførsel af andre data end skabeloner...

4 DANSK REDIGERING AF EN LABEL Indtastning af tekst fra tastaturet Tastaturet på P-touch kan bruges på samme måde som et almindeligt computertastatur. Tilføjelse af en ny linje Hvis du vil afslutte den aktuelle tekstlinje og starte på en ny linje, skal du trykke på Enter-tasten. Der vises et returmærke ved linjens slutning, og markøren flyttes til starten af den nye linje. Maksimalt antal linjer - mm tape: linjer - mm tape: linjer - mm tape: linjer - mm og mm tape: linjer -, mm tape: linje Tilføjelse af en ny blok Når GENERELT er valgt, kan du oprette op til nye blokke. Hvis du vil oprette en ny blok med tekst/linjer til højre for den aktuelle tekst, skal du trykke på Shift-tasten og derefter på Enter-tasten. Markøren flyttes til starten af den nye blok. I andre labelprogramtyper kan du angive antallet af blokke, når du trykker på en labelprogramtast. Nogle labelprogramtyper kræves ikke. Flytning af markøren Tryk på tasten,, eller for at flytte markøren et mellemrum eller én linje. Hvis du vil flytte markøren til den aktuelle linjes start eller slutning, skal du trykke på Shift-tasten og derefter på - eller -tasten. Hvis du vil flytte markøren til starten af den forrige eller næste blok, skal du trykke på tasten Shift og derefter trykke på tasten eller. Indsætning af tekst Hvis du vil indsætte yderligere tekst i en eksisterende tekstlinje, skal du flytte markøren til tegnet til højre for den position, hvor du vil begynde at indsætte tekst, og derefter indtaste den yderligere tekst. Den nye tekst indsættes til venstre for markøren. Sletning af tekst Indtastning og redigering af tekst Sletning af ét tegn ad gangen Hvis du vil slette ét tegn ad gangen fra en eksisterende tekstlinje, skal du flytte markøren til tegnet til højre for den position, hvor du vil begynde at slette tekst, og derefter trykke på BS (tilbage)-tasten. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang du trykker på BS (tilbage)-tasten. Hvis du holder BS (tilbage)-tasten nede, slettes tegnene til venstre for markøren fortløbende. REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst

5 REDIGERING AF EN LABEL Sletning af al tekst på én gang Brug Ryd-tasten til at slette al tekst på én gang. Tryk på Ryd-tasten. Valgmulighederne for Ryd vises. Brug - eller -tasten til at vælge Kun tekst for at slette al tekst og bevare de aktuelle formatindstillinger, eller vælg Tekst&format for at slette al tekst og alle formatindstillinger. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet uden at slette (eller rydde) tekst eller formater. Når Tekst&format er valgt, ryddes al tekst, og P-touch indstilles til standardindstillingerne. Tryk på tasten OK eller Enter. Al tekst slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der vælges Tekst&format. Indtastning af symboler Foruden de symboler, der findes på tastaturet, kan der anvendes forskellige symboler (herunder internationale og udvidede ASCII-tegn og de brugerdefinerede tegn * ) ved hjælp af symbolfunktionen. Hvis du vil indtaste et symbol, skal du bruge symbolfunktionen (se nedenfor). Du kan også trykke på Shift-tasten og derefter trykke på en tast på tastaturet for at indtaste det symbol, der sidder øverst til højre på den valgte tast. Symboler, der kan vælges (undtagen de brugerdefinerede tegn), kan findes i appendikset. (Se side.) Hvis du vil bruge de brugerdefinerede tegn, skal du sende bitmapbilledet til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager. * Et bitmapbillede af et brugeroprettet tegn, der ikke er forudinstalleret på P-touch. Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen Tryk på Symbol-tasten. Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori. Det sidst indtastede symbol er valgt på den viste liste. Vælg en symbolkategori (Tegnsætning, Matematik etc.) ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Indtastning af symboler

6 DANSK Vælg et symbol ved hjælp af -, -, - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Det valgte symbol indsættes i tekstlinjen. Når du vælger et symbol: Tryk på Shift-tasten og Symbol-tasten for at gå tilbage til den forrige side. Tryk på Symbol-tasten for at gå til den næste side. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Indtastning af det brugerdefinerede tegn ved hjælp af symbolfunktionen Inden brug af de brugerdefinerede tegnbilleder skal du sende billederne til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager. Se Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows ) på side vedrørende P-touch Transfer Manager. REDIGERING AF EN LABEL Tryk på Symbol-tasten. Der vises en liste med symbolkategorier og symboler i denne kategori. Hvis et brugerdefineret tegn er blevet overført, vises Brugerdefineret også. Det sidst indtastede symbol er valgt på den viste liste. Vælg Brugerdefineret ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Vælg et brugerdefineret tegnbillede ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Det valgte billede indsættes i tekstlinjen. Når du vælger et symbol, skal du trykke på Symbol-tasten for at gå til den næste side. Det indsatte brugerdefinerede tegnbillede vises som et fremhævet brugerdefineret tegnmærke ( ) i tekstindtastningsskærmbilledet. Hvis du vil se det brugerdefinerede tegnbillede i tekstindtastningsskærmbilledet, skal du flytte markøren til billedet og trykke på Symbol-tasten. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Brug af symbolhistorik Du kan oprette din personlige kategori med symboler ved hjælp af symboloversigten. Oversigt vises først, når du vælger symboler, for at hjælpe dig med hurtigt at finde de ønskede symboler. Brugerdefinerede tegn kan ikke tilføjes til Symbolhistorik, selvom de er overført til P-touch. Tryk på Menu-tasten, vælg Avanceret ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Indtastning af symboler

7 REDIGERING AF EN LABEL Vælg Symbolhistorik ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. Vælg derefter Til for at oprette din personlige kategori ved hjælp af - eller -tasten. Tryk på OK- eller Enter-tasten for at anvende indstillingen. Skærmen vender tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet. Indtast det symbol, du vil tilføje til din oversigt. Yderligere oplysninger finder du under Indtastning af symboler ved hjælp af symbolfunktionen på side. Tryk på Symbol-tasten. Oversigt vises inklusive det symbol, som blev indtastet i trin. Der kan tilføjes op til 0 symboler til Oversigt. Det ældste symbol slettes fra kategorien, når de symboler, der er tilføjet til Oversigt, overstiger 0 symboler. Hvis du vil stoppe med at bruge Symbolhistorik, skal du vælge Fra i skærmbilledet Symbolhistorik. Indtastning af tegn med accent P-touch kan vise og udskrive en række tegn med accent som f.eks. andre sprogspecifikke tegn. Tegn med accent, der kan vælges, findes i appendikset. (Se side.) Indtast det tegn, du vil ændre til et tegn med accent. Store bogstaver kan bruges sammen med accent-funktionen. Tryk på Accent-tasten. Det tegn, du indtastede, ændres til et tegn med accent. Tryk på Accent-tasten flere gange, indtil det ønskede tegn med accent er markeret, eller vælg det ved hjælp af - eller -tasten. Den rækkefølge, som tegn med accent vises i, varierer afhængigt af det valgte LCD-sprog. Tryk på tasten OK eller Enter. Det valgte tegn med accent indsættes i tekstlinjen. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Indtastning af tegn med accent

8 DANSK Tegnindstillinger for en label Ved hjælp af Stilart-tasten kan du vælge en skrifttype og anvende indstillinger for størrelse, bredde, stilart, linje og justering. Tegnindstilling -muligheder, der kan vælges, findes i appendikset. (Se side.) Tryk på Stilart-tasten. De aktuelle indstillinger vises. Tegnindstillinger Vælg en indstilling ved hjælp af tasten eller, og indstil derefter en værdi for denne indstilling ved hjælp af tasten eller. Tryk på OK- eller Enter-tasten for at anvende indstillingerne. Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på OK- eller Enter-tasten. REDIGERING AF EN LABEL Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Tryk på Mellemrum-tasten for at indstille den valgte indstilling til standardværdien. Små tegn kan være vanskelige at læse, når der anvendes bestemte typografier (f.eks. Skygge + Kursiv). Afhængigt af labelprogramtypen kan du ikke ændre værdien i indstillingen Stilart. I det tilfælde vises i eksemplet i skærmbilledets højre side. Tegnindstillinger for hver linje Hvis en label består af to eller flere linjer tekst, kan du indstille forskellige værdier for tegnindstillinger (font, størrelse, bredde, stilart, linje og justering) for hver linje. Flyt markøren til den linje, du vil ændre, ved hjælp af tasten,, eller. Tryk så på Shift-tasten, og tryk derefter på Stilart-tasten for at vise indstillingerne. ( på skærmen angiver, at du nu kun anvender indstillingen på denne specifikke linje). Når der er indstillet forskellige indstillingsværdier for hver linje, vises værdien som *****, når du trykker på Stilart-tasten. Når du ændrer indstillingen på dette skærmbillede ved hjælp af tasten eller, anvendes den samme ændring på alle labelens linjer. Tegnindstillinger

9 REDIGERING AF EN LABEL Indstilling af automatisk tilpasning Når Størrelse for Stilart-tasten er sat til Auto, og labellængde er sat til en specifik længde, kan du vælge, hvordan tekststørrelsen skal reduceres, så teksten passer inden for labelens længde. Tryk på tasten Menu, vælg Avanceret ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg Aut. Tilpasningsstil ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Vælg stilen ved hjælp af tasten eller. Når Tekststørrelse er valgt, ændres den samlede tekststørrelse, så den passer til labelen. Når Tekstbredde er valgt, reduceres tekstbredden til størrelsen x / indstilling. (Hvis der kræves yderligere reduktion af størrelsen for at tilpasse teksten til den valgte labellængde, ændres den samlede tekststørrelse, efter at tekstbredden er blevet reduceret til x / indstilling). Tryk på OK- eller Enter-tasten for at anvende indstillingerne. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Tryk på Mellemrum-tasten for at indstille stilarten til standardindstillingen ( Tekststørrelse ). Indstilling af rammer Du kan vælge labelens ramme ved hjælp af tasten Stilart. Rammer, der kan vælges, findes i appendikset. (Se side 0.) Tryk på Stilart-tasten. De aktuelle indstillinger vises. Vælg en indstilling ved hjælp af tasten eller, indtil Ramme er valgt, og vælg derefter en ramme ved hjælp af tasten eller. Tryk på OK- eller Enter-tasten for at anvende indstillingerne. Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på OK- eller Enter-tasten. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Tryk på Mellemrum-tasten for at indstille den valgte indstilling til standardværdien. Indstilling af rammer

10 DANSK Indstillingerne for tapeafskæring giver dig mulighed for at angive, hvordan tapen fremføres og afskæres ved udskrivning af labels. Tryk på Menu-tasten. Indstillinger for tapeafskæring Vælg Klipning ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Indstil værdien ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten for at anvende indstillingerne. Nye indstillinger anvendes IKKE, hvis du ikke trykker på OK- eller Enter-tasten. REDIGERING AF EN LABEL Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. I tabellen Indstillinger for tapeafskæring finder du en liste med alle de tilgængelige indstillinger. Indstillinger for tapeafskæring Nr. Fuld klip Halv klip Kæde Billede Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Indstillinger for tapeafskæring

11 REDIGERING AF EN LABEL Nr. Fuld klip Halv klip Kæde Billede Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Specialtape 0 Indstillinger for tapeafskæring

12 UDSKRIVNING AF LABELS Du kan få vist den aktuelle side på forhånd og kontrollere layoutet, inden du udskriver. Forhåndsvisning af en label Tryk på Eksempel-tasten. Der vises et billede af labelen på skærmen.. Bjælken angiver positionen for den aktuelt viste del af labelen.. Den installerede tapekassettes bredde og labellængden angives på følgende måde: Tapebredde x Labellængde. Oplysningerne om den installerede tapekassette registreres og angives. Den første linje angiver tegnfarven, og den anden linje angiver tapefarven. Tryk på tasten eller for at rulle forhåndsvisningen til venstre eller højre. Tryk på tasten eller for at ændre forhåndsvisningens forstørrelse. DANSK UDSKRIVNING AF LABELS Tryk på Esc-, OK- eller Enter-tasten for at vende tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet. Hvis du vil rulle forhåndsvisningen til venstre eller højre side, skal du trykke på Shift-tasten og derefter trykke på - eller -tasten. Hvis du vil udskrive labelen direkte fra forhåndsvisningsskærmbilledet, skal du trykke på Udskriv-tasten eller åbne skærmbilledet med udskriftsindstillinger og vælge en udskriftsindstilling. Yderligere oplysninger finder du under Udskrivning af en label på side. Udskriftsforhåndsvisningen er et genereret billede af labelen, og den kan afvige fra den faktiske label, når den udskrives. Tegnfarven og tapefarven kan ikke registreres for nogle tapekassetter. Udskrivning af en label Labels kan udskrives, når tekstindtastningen og formateringen er gennemført. Træk ikke i labelen, når den kommer ud af tapeudgangen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen med tapen, så tapen ikke længere kan bruges. Bloker ikke tapeudgangen under udskrivning eller når der fremføres tape. Hvis du gør det, kan tapen komme til at sidde fast. Sørg for at kontrollere, at der er nok tape tilbage, når du udskriver flere labels efter hinanden. Hvis der næsten ikke er mere tape, skal du indstille færre kopier, udskrive labelerne én ad gangen eller udskifte tapekassetten. Stribet tape angiver slutningen af tapekassetten. Hvis der dukker stribet tape op under udskrivningen, skal du trykke på tasten Tænd/sluk og holde den nede for at slukke P-touch. Hvis du forsøger at udskrive med en tom tapekassette, kan det beskadige P-touch. Forhåndsvisning af en label

13 UDSKRIVNING AF LABELS Udskrivning af en enkelt side Tryk på tasten Udskriv for at starte udskrivningen. Udskrivning af et sideinterval Når der er mange sider, kan du angive det sideinterval, der skal udskrives. Tryk på Udskriv-tasten. Det skærmbillede, hvor du kan angive intervallet, vises. Vælg Alle, Nuværende eller Område ved hjælp af - eller -tasten. Hvis du vælger Alle eller Nuværende, skal du gå til trin. Angiv den første og den sidste side. Tomme sider udskrives ikke. Tryk på OK- eller Enter-tasten for at udskrive. Udskrivning af flere kopier Med denne funktion kan du udskrive op til kopier af den samme label. Kontroller, at den korrekte tapekassette er sat i og er klar til udskrivning. Tryk på Shift-tasten, og tryk derefter på Udskriv-tasten for at få vist skærmbilledet Kopier, og vælg derefter det antal kopier, der skal udskrives, ved hjælp af - eller -tasten, eller indtast antallet ved hjælp af nummertasterne. Hold tasten eller nede for hurtigt at ændre antallet af kopier. Tryk på tasten OK eller Enter. Udskriver... Kopier vises, når labels udskrives. Hvis du vælger en automatisk skæringsindstilling ved udskrivning af flere kopier af en label, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du ønsker dine labels afskåret, efter at hver label er udskrevet. Du kan deaktivere visningen af meddelelsen ved at trykke på Menu-tasten, vælge Avanceret ved hjælp af - eller -tasten og derefter trykke på OK- eller Enter-tasten. Vælg Afskær Pause ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Vælg Fra ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. De tal, der vises på skærmen under udskrivningen, angiver indstilling af antallet/antal kopier. Hvis du trykker på Mellemrum-tasten, når du indstiller antallet af kopier, nulstilles værdien til 0, som er standardindstillingen. Når meddelelsen Tryk på Udskriv for afskæring af tape og fortsæt vises, skal du trykke på Udskriv-tasten. Brug Klipning til at angive, om tapen skal skæres af, efter at hver label er udskrevet. Yderligere oplysninger kan findes under Indstillinger for tapeafskæring på side. Hvis du vil udskrive en label, som er oprettet ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under Anvendelse af data overført til P-touch på side. Udskrivning af en label

14 DANSK Hvis der er behov for det, kan du beskære den udskrevne label til den ønskede form og længde ved hjælp af en saks eller lignende. Træk bagsiden af labelen. Påsætning af labels Placer labelen, og tryk derefter hårdt fra øverst til nederst med fingeren for at sætte labelen på. Bagsiden på nogle typer tape kan være udskåret på forhånd for at gøre det nemmere at fjerne bagsiden. Hvis du vil fjerne bagsiden, skal du blot folde labelen på langs med teksten indad for at blotte bagsidens indvendige kanter. Træk derefter bagsiden af ét stykke ad gangen. Det kan være svært at sætte labels på overflader, som er våde, snavsede eller ujævne. Labelerne vil muligvis nemt ryge af disse overflader. Sørg for at læse de instruktioner, der følger med stoftape, ekstra kraftigt klæbende tape eller andre typer specialtape, og overhold alle forholdsregler, som er anført i instruktionerne. UDSKRIVNING AF LABELS Påsætning af labels

15 BRUG AF FILHUKOMMELSEN Du kan gemme op til af dine oftest anvendte labels i filhukommelsen. Hver label gemmes som en fil, så du hurtigt og nemt kan hente labelen, når du har brug for den igen. Når filhukommelsen er fuld, skal du overskrive en af de gemte filer, hver gang du vil gemme en fil. Den tilgængelige plads i filhukommelsen kan bekræftes ved hjælp af følgende procedure: Tryk på tasten Menu, vælg Anvendelse ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg Lokalt indhold ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. * Den tilgængelige plads, som vises i Tilgængeligt : XXXXtegn, kan være forskellig fra den faktisk tilgængelige plads. Lagring af en label i hukommelsen Når du har indtastet teksten og formateret labelen, skal du trykke på tasten Filer. Hvis en eller flere af labelerne overføres, vises et skærmbillede, hvor du kan vælge Lokale filer eller Overførte skabeloner, når du trykker på tasten Filer. Vælg Lokale filer. Vælg Gem ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. Der vises et filnummer. Der vises også en labeltekst, hvis der allerede er gemt en label i dette filnummer. Vælg et filnummer ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Hvis der allerede er gemt en fil i det valgte nummer, overskrives dataene af den fil, du prøver at gemme. Indtast filnavnet, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Filen gemmes, og skærmbilledet vender tilbage til tekstindtastningsskærmbilledet. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Åbning af en gemt labelfil Tryk på Filer-tasten. Hvis en eller flere af labelerne overføres, vises et skærmbillede, hvor du kan vælge Lokale filer eller Overførte skabeloner, når du trykker på tasten Filer. Vælg Lokale filer. Vælg Åbn ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. En lagret labels filnummer vises. Labelteksten vises også for at identificere labelen. Vælg et filnummer ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten for at åbne den valgte fil. Filen åbnes og vises på tekstindtastningsskærmbilledet. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Lagring af en label i hukommelsen

16 DANSK Tryk på Filer-tasten. Udskrivning af en gemt labelfil Hvis du vil udskrive en label, som er oprettet ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under Anvendelse af data overført til P-touch på side. Vælg Udskriv ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. En lagret labels filnummer vises. Labelteksten vises også for at identificere labelen. Vælg et filnummer ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på Udskriv-, OK- eller Enter-tasten. Udskrivning af en enkelt side: En enkelt side udskrives med det samme. Udskrivning af et sideinterval: Det skærmbillede, hvor du kan angive intervallet, vises. Vælg Alle eller Område ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Hvis du vælger Område, skal du angive den første og den sidste side. BRUG AF FILHUKOMMELSEN Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Meddelelsen Ingen tekst! vises, når du forsøger at udskrive en fil, som ikke indeholder nogen tekst. Når meddelelsen Tryk på Udskriv for afskæring af tape og fortsæt vises, skal du trykke på Udskriv-tasten. Brug Klipning til at angive, om tapen skal skæres af, efter at hver label er udskrevet. Yderligere oplysninger kan findes under Indstillinger for tapeafskæring på side. Tryk på Filer-tasten. Sletning af en gemt labelfil Hvis du vil slette en label ved hjælp af den overførte skabelon, kan du finde flere oplysninger under Sletning af de overførte data på side 0. Vælg Slet ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. En lagret labels filnummer vises. Labelteksten vises også for at identificere labelen. Vælg et filnummer ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Meddelelsen Slet? vises. Tryk på OK- eller Enter-tasten for at slette filen. Tryk på Esc-tasten for at annullere sletningen af filen og gå tilbage til det forrige trin. Udskrivning af en gemt labelfil

17 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Du skal installere P-touch Editor og en printerdriver for at kunne bruge P-touch sammen med din computer. I Hurtig installationsvejledning kan du finde flere oplysninger om, hvordan du installerer P-touch softwaren. Se procedurerne herunder for din computers operativsystem. På skærmbillederne vises XX-XXXX for at repræsentere P-touch-modelnummer. Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Center på: Anvendelse af P-touch Editor (Windows ) Start af P-touch Editor Anvendelse af P-touch Editor Windows Vista /Windows /Windows Server 00/00 R Klik på Start, klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor.]. Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon. Windows /Windows./Windows Server 0 Klik på [P-touch Editor.] på skærmbilledet [Apps], eller dobbeltklik på [P-touch Editor.] på skrivebordet. Når P-touch Editor starter, skal du vælge, om du vil oprette en ny skabelon eller åbne en eksisterende skabelon. Du kan også starte P-touch Editor ved hjælp af genveje, hvis du valgte at oprette genveje under installationen. Genvejsikon på skrivebordet: Dobbeltklik for at starte P-touch Editor. Genvejsikon i menuen Hurtig start: Klik for at starte P-touch Editor. Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når den starter, skal du klikke på [Værktøjer] - [Indstillinger] på menulinjen i P-touch Editor for at få vist dialogboksen [Indstillinger]. Vælg [Generelt] til venstre, og vælg derefter den ønskede indstilling på listen [Handlinger] under [Startindstillinger]. Standardindstillingen er [Vis Ny visning]. Anvendelse af P-touch Editor

18 DANSK Vælg en indstilling på skærmen. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE. Klik på knappen [Nyt layout] for at oprette et nyt layout.. Hvis du vil oprette et nyt layout blandt en række layout, skal du vælge den ønskede kategoriknap.. Marker afkrydsningsfeltet ud for [Tilslut database] for at knytte et forudindstillet layout til en database.. Klik på [Åbn] for at åbne et eksisterende layout.. Hvis du vil åbne programmet for nemt at kunne oprette labels til elektrisk udstyr, skal du klikke på knappen [Guide for påsætning af labels på kabler]. Anvendelse af P-touch Editor

19 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Funktionstilstande P-touch Editor har tre forskellige funktionstilstande: tilstanden [Express], tilstanden [Professional] og tilstanden [Snap]. Du kan nemt skifte mellem tilstandene ved at bruge knapperne til valg af tilstand. Tilstanden [Express] I denne tilstand kan du hurtigt og let oprette layout, der indeholder tekst og billeder. Skærmbilledet for tilstanden [Express] forklares herunder.. Menulinje. Kommandolinje. Værktøjslinjen Tegn/rediger. Egenskabslinje. Layoutvindue. Databasevindue. Knapper til valg af tilstand Anvendelse af P-touch Editor

20 DANSK Tilstanden [Professional] I denne tilstand kan du oprette layout ved hjælp af en lang række avancerede værktøjer og indstillinger. Skærmbilledet for tilstanden [Professional] forklares herunder. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE. Menulinje. Standardværktøjslinje. Egenskabspalet. Værktøjslinjen Tegn/rediger. Layoutvindue. Databasevindue. Knapper til valg af tilstand. Sidebjælke Anvendelse af P-touch Editor

21 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Tilstanden [Snap] I denne tilstand kan du indfange hele eller en del af indholdet på computerskærmbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug. Klik på knappen til valg af tilstanden [Snap]. Dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand] vises. Klik på [OK]. Tilstandspaletten [Snap] vises. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [Vis ikke denne dialog igen] i dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand], skifter du til tilstanden [Snap] uden at vise dialogboksen. Windows Vista /Windows /Windows Server 00/00 R Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på menuen Start - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor.]. Windows /Windows./Windows Server 0 Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på [P-touch Editor.] (Snap-tilstand) på skærmbilledet [Apps]. Anvendelse af P-touch Editor (Macintosh) Start af P-touch Editor Dobbeltklik på ikonet [P-touch Editor] på skrivebordet. Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Editor. Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Editor] og derefter på programikonet [P-touch Editor]. P-touch Editor starter. 0 Anvendelse af P-touch Editor

22 DANSK Funktionstilstande Standard-tilstand Denne tilstand gør det nemt at oprette labels med tekster og billeder. Layoutvinduet er opdelt i følgende områder: BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE. Kommandolinje. Værktøjslinjen Tegn/rediger. Indstillingsbjælke. Layoutvindue. Databasevindue Snap-tilstand Med denne tilstand kan du kopiere skærmbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug. Hvis du vil starte Snap-tilstand, skal du bruge fremgangsmåden nedenfor. Når du klikker på [Snap Mode] (Snap-tilstand), vises dialogboksen [Description of Snap mode] (Beskrivelse af Snap-tilstand). Klik på [OK]. Hvis du markerer [Do Not Display This Dialog again] (Vis ikke denne dialogboks igen), kan du gå direkte til Snap-tilstand næste gang. Snap-tilstand vises. Anvendelse af P-touch Editor

23 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Opdatering af P-touch Editor Softwaren kan opgraderes til den seneste version ved hjælp af P-touch Update Software. I de følgende trin forekommer XX-XXXX. Læs XX-XXXX som navnet på din P-touch. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne starte P-touch Update Software. Der kan være forskelle mellem softwaren og indholdet i denne vejledning. Når P-touch Update Software er installeret, installeres der et ikon på skrivebordet. Sluk ikke for strømmen, når du overfører data eller opdaterer software. Opdatering af P-touch Editor Software (Windows ) Hvis du vil bruge P-touch Update Software, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd-rom. Du kan også hente softwaren fra Brother Solutions Center ( Windows Vista /Windows /Windows Server 00/00 R Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software]. Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software. Klik på startknappen, og vælg derefter [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]. Windows /Windows./Windows Server 0 Klik på [P-touch Update Software] på skærmbilledet [Apps], eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet. Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware]. Vælg [Printer] og [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [Installer]. Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet. Anvendelse af P-touch Editor

24 DANSK Opdatering af P-touch Editor Software (Macintosh) Hvis du vil bruge P-touch Update Software, kan du hente det fra Brother Solutions Center ( Macintosh-brugere kan få direkte adgang til denne URL ved at klikke på -ikonet på cd-rom en. Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software]. Den følgende metode kan også bruges til at starte P-touch Update Software. Dobbeltklik på [Macintosh HD] - [Applications] (Programmer) - [P-touch Update Software] og derefter på programikonet [P-touch Update Software]. Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware]. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Vælg [Printer] og [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for P-touch Editor, og klik derefter på [Installer]. Der vises en meddelelse for at angive, at installationen er afsluttet. Anvendelse af P-touch Editor

25 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows ) I dette program kan du overføre skabeloner og andre data til P-touch og gemme sikkerhedskopier af dine data på computeren. Denne funktion understøttes ikke af Macintosh-computere. Der er nogle begrænsninger med hensyn til skabeloner, som kan overføres til P-touch. Yderligere oplysninger kan findes under Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows ) på side. Sådan bruges P-touch Transfer Manager Opret eller åbn en skabelon ved hjælp af P-touch Editor. Forbered P-touch Editor, og åbn/rediger skabelonen. S. Opdater eventuelt P-touch Editor. S. Bemærkninger til anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows ). S. Overfør skabelonen til P-touch Transfer Manager. Overførsel af labelskabelonen til P-touch Transfer Manager. S. Overfør skabelonen til P-touch ved hjælp af P-touch Transfer Manager. Anvendelse af P-touch Transfer Manager. S. Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch. S. Udskriv (uden at bruge en computer) den skabelon, der blev overført til P-touch. Udskrivning af den overførte skabelon. S. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

26 DANSK Overførsel af labelskabelonen til P-touch Transfer Manager De labelskabeloner, der er oprettet i P-touch Editor, skal først overføres til P-touch Transfer Manager. Åbn den labelskabelon, der skal overføres, i P-touch Editor. Klik på [Filer] - [Send skabelon] - [Vis udskrift]. Du kan se et eksempel på den udskrevne skabelon, inden den oprettede skabelon sendes til P-touch og udskrives. Klik på [Send skabelon], hvis den viste skabelon er som ønsket. P-touch Transfer Manager starter. Du kan også starte P-touch Transfer Manager ved hjælp af følgende procedure: Windows Vista /Windows /Windows Server 00/00 R Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager.]. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Windows /Windows./Windows Server 0 Klik på [P-touch Transfer Manager.] på skærmbilledet [Apps]. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

27 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Anvendelse af P-touch Transfer Manager Når P-touch Transfer Manager startes, vises hovedvinduet. Du kan også starte P-touch Transfer Manager fra P-touch Editor. Klik på [Filer] - [Send skabelon] - [Overfør].. Menulinje Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Funktioner] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner.. Værktøjslinje Giver adgang til ofte anvendte kommandoer.. Printervælger Giver dig mulighed for at vælge den printer eller P-touch, dataene skal overføres til. Når du vælger en P-touch, vises kun de data, der kan sendes til den valgte P-touch, i datalisten.. Mappevisning Viser en liste med mapper og P-touch-labelmaskiner. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe i skabelonlisten. Hvis du vælger en P-touch, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch.. Skabelonliste Viser en liste med skabeloner i den valgte mappe.. Forhåndsvisning Viser en forhåndsvisning af skabelonerne i skabelonlisten. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

28 DANSK Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen Ikon Knapnavn Funktion Overfør Overfører skabeloner og andre data fra computeren til P-touch via USB. Gem overførselsfil Ændrer filtype for de data, der skal overføres til andre programmer. (Uden tilslutning til en printer) Vælg BLF som filtypenavn, når dataene overføres via Wi-Fi eller LAN. Vælg PDZ, når dataene overføres via USB eller Bluetooth. De tilgængelige interfaces kan variere afhængigt af Brother-maskinen. Backup Henter de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch, og gemmer dem på (Kun for P-touch Transfer computeren. Manager) BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Åbn Udskriv Søg Visningstype Åbner den valgte skabelon. Udskriver den valgte labelskabelon med P-touch. Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library. Skifter filvisningstype. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

29 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Overførsel af skabeloner eller andre data fra computeren til P-touch Brug følgende fremgangsmåde til overførsel af skabeloner, databaser og billeder fra computeren til P-touch. Start P-touch Transfer Manager ved hjælp af følgende procedure: Windows Vista /Windows /Windows Server 00/00 R Klik på startknappen, og klik på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager.]. Windows /Windows./Windows Server 0 Klik på [P-touch Transfer Manager.] på skærmbilledet [Apps]. Forbind computeren og P-touch med et USB-kabel, og tænd P-touch. P-touch-modelnavnet vises i mappevisningen. Hvis du vælger en P-touch i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch. Vælg den P-touch, du vil overføre skabelonen eller andre data til. Inden du overfører data, skal du kontrollere, at pc en og P-touch er forbundet korrekt med et USB-kabel, og at din P-touch er tændt. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

30 DANSK Højreklik på mappen [Konfigurationer], vælg [Ny], og opret så en ny mappe. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE I eksemplet herover blev mappen [Overfør] oprettet. Træk den skabelon eller de andre data, du vil overføre, til den nye mappe. Specifikation af overførselsfunktion Datatype Maksimalt antal elementer, der kan overføres Skabelon Database Billede (brugerdefineret tegn) Oplysninger om begrænsninger Hver skabelon kan maksimalt indeholde 0 objekter. Hvert objekt kan maksimalt indeholde linjer. Kun *.csv-filer kan overføres. Hver *.csv-fil kan maksimalt indeholde felter og.000 poster. Kun *.bmp-filer kan overføres. Monokrome *.bmp-filer anbefales. Størrelsesbegrænsningen er.0.0 pixels. Brede billeder bliver muligvis beskåret. Den tilgængelige plads i overførselsfilhukommelsen kan bekræftes ved hjælp af følgende procedure: Tryk på tasten Menu, vælg Anvendelse ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg Overført indhold ved hjælp af - eller -tasten, og tryk på OK- eller Enter-tasten. * Den tilgængelige plads, som vises i Tilgængeligt: X.XXMB, kan være forskellig fra den faktisk tilgængelige plads. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

31 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Du kan se skabelonerne og de andre data ved at vælge mappen i mappen [Konfigurationer], vælge [Alt indhold] eller ved at vælge en af kategorierne under [Filter], f.eks. [Layout]. Når du overfører mange skabeloner eller andre data, skal du trække alle de filer, du vil overføre, til den nye mappe og anbringe dem der. Hver fil tildeles et kodenummer (hukommelsesplacering i P-touch), når den anbringes i den nye mappe. Hvis du vil ændre det kodenummer, der er tildelt et element, skal du højreklikke på elementet, vælge [Tildelingskode] og derefter vælge det ønskede kodenummer. Alle data, der overføres til P-touch, får tildelt et kodenummer. Hvis skabelonen eller andre data overført til P-touch har samme kodenummer som en anden skabelon, der allerede er gemt i P-touch, overskriver den nye skabelon den gamle. Du kan bekræfte tildelingen af kodenumre til de skabeloner, der er gemt i P-touch, ved at sikkerhedskopiere skabelonerne eller andre data (se Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch på side ). Hvis P-touch-hukommelsen er fuld, skal du fjerne en eller flere skabeloner fra den permanente P-touch-hukommelse (se Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch på side ). 0 Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

32 DANSK Hvis du vil ændre navnene på skabeloner eller andre data, der bliver overført, skal du klikke på det ønskede element og indtaste det nye navn. Vælg den mappe, der indeholder de skabeloner eller andre data, du vil overføre, og klik derefter på [Overfør]. En bekræftelsesmeddelelse vises. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Du kan også overføre enkelte elementer til P-touch. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, og klik derefter på [Overfør]. Klik på [OK]. De valgte skabeloner eller andre data overføres til P-touch. Hvis du vil udskrive data, der blev overført til P-touch, skal P-touch skiftes fra overførselstilstand til normal tilstand. Sluk P-touch, og tænd den igen. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

33 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Sikkerhedskopiering af skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch Brug følgende fremgangsmåde til at hente skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch, og gemme dem på computeren. Sikkerhedskopierede skabeloner eller andre data kan ikke redigeres på computeren. Afhængig af P-touch-modellen kan skabeloner eller andre data, der er sikkerhedskopieret fra én P-touch-model, muligvis ikke overføres til en anden P-touch-model. Forbind computeren og P-touch, og tænd P-touch. P-touch-modelnavnet vises i mappevisningen. Hvis du vælger en P-touch i mappevisningen, vises de skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch. Vælg den P-touch, der skal sikkerhedskopieres fra, og klik derefter på [Backup]. En bekræftelsesmeddelelse vises. Klik på [OK]. En ny mappe oprettes under P-touch i mappevisningen. Mappenavnet dannes på grundlag af dato og klokkeslæt for sikkerhedskopieringen. Alle P-touch-skabeloner og andre data overføres til den nye mappe og gemmes på computeren. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

34 DANSK Sletning af alle P-touch-data Brug følgende fremgangsmåde til at slette alle skabeloner eller andre data, der er gemt i P-touch. Forbind computeren og P-touch, og tænd P-touch. Modelnavnet vises i mappevisningen. Højreklik på din model, og vælg derefter [Slet alt]. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE En bekræftelsesmeddelelse vises. Klik på [OK]. Alle skabeloner og andre data, der er gemt i P-touch, slettes. Anvendelse af P-touch Transfer Manager (Windows )

35 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Anvendelse af data overført til P-touch En skabelon, en database eller et brugerdefineret tegnbillede overført fra computeren kan bruges til at oprette eller udskrive labelen. Hvis du vil slette de overførte data, kan du finde flere oplysninger under Sletning af de overførte data på side 0. Et brugerdefineret tegnbillede Du kan finde flere oplysninger om indtastning af billedet under Indtastning af symboler på side. Udskrivning af den overførte skabelon Et labellayout oprettet med P-touch Editor (*.lbx-fil) kan overføres til P-touch, hvor det kan anvendes som skabelon til udskrivning af labels. Skabeloner kan redigeres eller udskrives med tekst fra en database eller med tekst, der indtastes direkte. Inden en skabelon redigeres, skal den overføres til P-touch. Når overførslen af dataene til P-touch er afsluttet, skal du slukke P-touch og tænde den igen. Hvis skabelonen ikke har noget objekt, der skal redigeres Tryk på Filer-tasten, vælg Overførte skabeloner ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Overførte skabeloner vises, hvis en skabelon overføres. Vælg den skabelon, der skal udskrives, ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet i skærmens øverste højre hjørne. Tryk på tasten Udskriv for at starte udskrivningen. Hvis skabelonen har et objekt, der skal redigeres Skabelonen kan eventuelt redigeres midlertidigt. Skabelonen kan imidlertid ikke gemmes, når den er blevet ændret. Hvis skabelonen ikke er tilknyttet en database, er labelen klar til udskrivning, når du har valgt labelskabelon og indtastet tekst i hvert af felterne. Hvis skabelonen er tilknyttet en database, kan en enkelt post eller en række poster i den database, der er tilknyttet skabelonen, udskrives. Følgende fremgangsmåde er til udskrivning af en enkelt databasepost. Du kan ikke tilføje eller slette et linjeskift. Tryk på Filer-tasten, vælg Overførte skabeloner ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Overførte skabeloner vises, hvis en skabelon overføres. Anvendelse af data overført til P-touch

36 DANSK Vælg den skabelon, der skal redigeres, ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet Vælg Redig. label (ikke gemt) ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Objekter, der kan redigeres, vises. Vælg det objekt, der skal redigeres, ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Hvis skabelonen ikke er tilknyttet en database: Indholdet i det valgte objekt vises. Rediger objektet, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Hvis skabelonen er tilknyttet en database: Den første post i databasen vises. Rediger objektet, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Tryk på tasten Udskriv for at starte udskrivningen. i skærmens øverste højre hjørne. BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Ved redigering af skabeloner, der er tilknyttet en database: Hvis et objekt, der ikke er tilknyttet databasen, blev redigeret, kan du trykke på tasten Esc for at gå tilbage til trin og derefter vælge Udskriv fra database for at udskrive det ønskede interval fra databasen. Du kan finde flere oplysninger om at vælge det interval, du vil udskrive, i trin til under Hvis skabelonen er tilknyttet databasen og ikke skal redigeres. Hvis et objekt, der er tilknyttet databasen, blev redigeret, bliver det redigerede indhold slettet, hvis du vælger Udskriv fra database. Derfor skal du udskrive skabelonen ved blot at trykke på tasten Udskriv som beskrevet i trin herover. Hvis skabelonen er tilknyttet databasen og ikke skal redigeres Følgende fremgangsmåde er til udskrivning af databaseposter. Databasen er fortsat uændret. Ved udskrivning af en række databaseposter kan teksten ikke redigeres. Tryk på Filer-tasten, vælg Overførte skabeloner ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Overførte skabeloner vises, hvis en skabelon overføres. Vælg den skabelon, der skal udskrives, ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Hvis skabelonen er tilknyttet en database, vises ikonet i skærmens øverste højre hjørne. Vælg Udskriv fra database ved hjælp af - eller -tasten, og tryk derefter på OK- eller Enter-tasten. Indholdet i den database, der er tilknyttet skabelonen, vises. Anvendelse af data overført til P-touch

37 BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE Vælg den første post i det interval, du vil udskrive, ved hjælp af tasten,, eller, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Vælg den sidste post i det interval, du vil udskrive, ved hjælp af tasten,, eller, og tryk derefter på tasten Udskriv, OK eller Enter for at starte udskrivningen. Når intervallet er angivet, bliver de valgte poster fremhævet. Tryk på Esc-tasten for at gå tilbage til det forrige trin. Det maksimale antal tegn, der kan udskrives for én overført skabelon, er.00 tegn. Imidlertid reduceres det maksimale antal tegn, hvis der tilføjes linjeskift eller blokke. Anvendelse af overførte databasedata En database konverteret til en *.csv-fil kan overføres til P-touch. Dataene for en database, der blev overført uden en skabelon, kan importeres til alle labelprogramtyper. Databasedataene importeres i henhold til det antal blokke og sider, der er angivet for hver enkelt labelprogramtype. Under Valg af labelprogramtype i Hurtig installationsvejledning findes oplysninger om indstilling af antallet af blokke og sider for hver enkelt labelprogramtype. Inden en database anvendes, skal den overføres til P-touch. Hvis en database og skabelon forbindes og overføres sammen, kan databasen kun bruge den pågældende skabelon. Hvis det valgte databaseinterval er større end det angivne antal blokke og sider, bliver dataene importeret, indtil det maksimale antal blokke og sider er nået. Hvis det angivne antal blokke og sider er større end det valgte databaseinterval, afsluttes handlingen, når hele databasen er importeret. De resterende blokke og sider bliver udskrevet tomme uden data. Udskrivningsresultaterne vises for hver labelprogramtype, når databaserne for følgende eksempler importeres. Eksempel : Eksempel : number name type length Block No. number name type length Block No. a A-B0 AA a 0 #00 A-B0 AA a 0 #00 A-B0 AB b 0 #00 A-B0 AB b 0 #00 A-B0 AC c 0 #00 A-B0 AC c 0 #00 A-B0 AD d 0 #0 A-B0 AD d 0 #0 A-B0 AE e 0 #0 A-B0 AE e 0 #0 A-B0 AF f 0 #0 A-B0 AF f 0 #0 A-B0 AG g 0 #0 A-B0 AG g 0 #0 A-B0 AH h 0 #0 A-B0 AH h 0 #0 A-B0 AI i 0 #0 A-B0 AI i 0 #0 b Labelprogramtype GENERELT Dataimportmetode Data importeres i rækkefølge i henhold til det angivne antal blokke og sider Udskrivningsresultat for eksempel (et felt pr. valgt post) Udskrivningsresultat for eksempel (to felter pr. valgt post) AA AB AC AD AA a AB b * Når der er angivet blokke pr. side * Når der er angivet blokke pr. side Anvendelse af data overført til P-touch

38 DANSK Labelprogramtype FRONTPLADE KABELOM- VIKLING KABELFLAG KOBLING- SPANEL Dataimportmetode For hver enkelt side separat For hver enkelt side separat For hver enkelt side separat For hver enkelt blok separat For hver enkelt blok separat Udskrivningsresultat for eksempel (et felt pr. valgt post) Udskrivningsresultat for eksempel (to felter pr. valgt post) AA AB AC AD AA a AB b AA AA AA AB AB AB AC AC AC AD AD AD AA AA AA a aa AB AB AB AA AA AB AB AA AA a a AA AB AC AD AA a AB b AA AB AC AA a AB b bb BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE AD AE AF b AC c HULNINGS- BLOK For hver enkelt blok separat AA AB AC AD AE AF AG AH AA a AB b AC c AD d Tryk på tasten Databaser, vælg den database, der skal anvendes, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Den første post i den valgte database vises. Hvis den valgte post ikke ændres inden for en bestemt periode, når databasen vises, bliver postens indhold vist nederst på skærmen. Indholdet af posten vises imidlertid ikke, hvis posten indeholder tegn eller derunder. Hvis du trykker på tasten Eksempel, vises egenskaberne for posten. Ved indstilling af intervallet kan linjen feltnavne (første linje med data) ikke vælges. (Efter ca. sekund) Vælg den første post i det interval, som du vil indsætte, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Den valgte post fremhæves. Vælg den sidste post i det interval, som du vil indsætte, og tryk derefter på tasten OK eller Enter. Det valgte interval fremhæves. Indholdet i den valgte database vises. Anvendelse af data overført til P-touch

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING

SOFTWARE- BRUGSANVISNING SOFTWARE- BRUGSANVISNING RJ-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning PA-TDU-00 Touchpanel-display Inden du bruger printeren, bør du læse Hurtig installationsvejledningen. Vi anbefaler, at du opbevarer denne brugsanvisning, så du har den ved

Læs mere

Brugsanvisning TP-M5000N

Brugsanvisning TP-M5000N Brugsanvisning TP-M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne brugsanvisning. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Version A DAN Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Labelprinter. SOFTWARE- BRUGSANVISNING Etiketprinter. TD-serien

Labelprinter. SOFTWARE- BRUGSANVISNING Etiketprinter. TD-serien SOFTWARE- BRUGSANVISNING Etiketprinter TD-serien Labelprinter TD-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere