ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2

2

3 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky, Houses in Munich, 1908 Kirsten K. Roessler (red.) Institut for Psykologi Syddansk Universitet

4 Arkitektur og Psykologi: Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Redigeret af Kirsten K. Roessler Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Udgivet 2015 ISBN Serie: Movements, 2015:2 Serieudgiver: Institut for Idræt og Biomekanik Forsidefoto: Getty Images Opsætning: Lone Bolwig Tryk: Print & Sign, Odense En særlig tak til Fondet for dansk-norsk samarbeid, som har støttet redaktionsarbejdet med et ophold i Lysebus inspirerence omgivelser.

5 Indholdsfortegnelse Arkitektur og Psykologi - en dialog / Af Kirsten K. Roessler...5 Arkitektur påvirker og mennesket tilpasser sig...7 Arkitekturen tilpasses menneskets behov...7 Mennesket og arkitekturen i dialog med hinanden...8 Arkitekturpsykologi et nyt fag på Syddansk Universitet...8 DEL I - SYGEHUSARKITEKTUR...11 Evidence Based Knowledge: Towards architecture that supports the healing process in health-care buildings / Af Michael F. Mullins, Mette B. Folmer & Lars B. Fich...13 Background...13 Review of Healing Architecture literature...13 Review of evidence based design as a design method...15 An exploratory case study: the influence of 1- and 3-bed wards on interaction...18 In search for Healing Architecture Discussion...24 En analyse af to utraditionelle sygehusafdelinger / Af Amalie Gersbo-Møller...27 Hejmdal Kræftrådgivningscenter...27 Børneafdelingen Kolding Sygehus...28 Analyse og resultater...29 DEL II - BOLIG OG ARBEJDSPLADS...35 Menneskers tilknytning til den private bolig en spørgeskemaundersøgelse / Af Camilla Hjordt Jørgensen & Pernille Jervelund...37 Betydningen af den private boligs udformning: en empirisk undersøgelse...39 Kontor som et fysisk og psykisk miljø / Af Annika Juul & Christian Brønnum...45 Syg bygnings syndrom...45 Casestudie: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (MFIV)...47 Arkitekturens effekter på læring en guidet tur i læringsmiljøet / Af Nikolaj Sørensen & Martin Råskov...52 Opmærksomhed og effektområder...52 Påvirkninger fra omgivelserne...53 Action Zone...55 Designimplikationer...56

6 DEL III - BYRUM...59 Playspots i Odense byrum / Af Frank Lamberg Nielsen, June Nørgaard & Ebbe Vej...61 Playspots - Strategi for oplevelser i Odense bymidte...61 Vejen gennem byen: Oplevelsesanalyse af 3 Playspots i Odense...62 At opleve en Playspot isenesættelse og scenisk forståelse...64 Odense som Danmarks grønneste by? Grønne områder og restituering / Af Anja Kaltoft, Maria Gundgaard Hansen, Maja Maria Thomsen & Camilla Uhrbak...67 Mange bymennesker nyder grønne områder...67 Teoretisk ramme: Attention Restoration Theory og Schema Discrepancy Model...67 Undersøgelsesdesign: Opevelsesværdi og Restituerende Værdi...70 Analysen af de fire valgte områder...72 Implikationer for fremtidig praksis...78 Vand i byrummet virker det restituerende? / Af Josephine Perjesi, Camilla Jensen & Camilla Skou Olesen...80 Et pusterum i hverdagen...80 Teoretisk baggrund: Den restituerende værdi...80 Brande Sø en naturlig oplevelse...81 Munkemose, Odense midtby Et frirum i byen...83 Søerne i København Et dynamisk knudepunkt...84 Sammenligning af de tre områder: Brande, Odense og København...86 Hvordan bruger og opfatter mennesker forskellige områder med vand?...87 Er det er muligt at skabe områder i byerne, som har samme positive effekt som naturlige områder?...87 Hvad kan vi bruge resultaterne til?...88 Kolonihaven et eksistentielt fristed? / Af Anna Line Søgaard...90 Natur...91 Frihed...93 Fremmedgørelse...94 Kultur...95 DEL IV - METODE...99 Forskningsmetoder inden for arkitekturpsykologi / Af Sidsel Grove Arkitekturpsykologi mellem human-, samfunds- og sundhedsvidenskab Observationsmetoder Spørgeskemaer Skalaer...107

7 Roessler Arkitektur og Psykologi - en dialog Arkitektur og Psykologi en dialog Af Kirsten K. Roessler Et menneske kan ikke forholde sig indifferent til et sted. Steder uanset om det er indgangshallen på et sygehus, udsigten fra et kontor eller en park med mennesker er kendetegnet ved en given belysning, en bestemt akustik og ved deres emotionale virkning på mennesker. Allerede i 1450 beskrev arkitekten Leon Battista Alberti den psykologiske virkning af en kirke: den rystelse, som bliver fremkaldt af mørket, den ro, mørket giver vores hjerter, den tristhed, mørket fremkalder. Kirkerummets opgave var at opløfte de troende sjæle. Steder kan altså medvirke til, at mennesker trives eller mistrives, at de kan være produktive, forvirrede eller bange. Men samtidig giver mennesker stederne en betydning og en mening. Der er forskel på, om man føler sig stimuleret, veltilpas eller utryg og det er ikke altid let at finde ud af, hvad menneskers behov i forhold til en facilitet er. Mennesker har mange behov, og de er individuelt meget forskellige. Ofte er steder og omgivelser ikke tegnet til en konkret, men snarere til en abstrakt bruger. Nogle gange samarbejder arkitekten og brugeren, andre gange og overvejende - ikke. Nogle gange designes en yderst æstetisk bygning med højt til loftet og med glas hvor man bare ikke kan kommunikere på grund af dårlig akustik. Hvordan den bebyggede verden virker på mennesker, er indholdet af et af psykologiens nyere discipliner arkitekturpsykologien. Sidst i 1940 erne begyndte specialister fra psykologi, humangeografi og sociologi at udvikle de første teoretiske koncepter og i 1950erne, og i 1960erne fortsatte denne disciplin med specifikt psykologiske spørgsmål om, hvordan især psykiatriske sygehuse arkitektonisk kunne planlægges for at understøtte det terapeutiske arbejde med patienter, som var angste og forvirrede (Ittelson, 1960). Samtidig med forskningen i de psykiatriske sygehuse udvidede man opmærksomheden hen imod de mere generelle forhold mellem rum, bygninger og bydele på den ene side og mennesket på den anden. I 1970 erne og 1980 erne etableredes faget som en selvstændig disciplin (Altman & Wohlwil, 1977). Spørgsmålene blev nu mere generelle, f.eks. hvordan perciperer mennesket sin omverden, hvad binder mennesket til dets omgivelser, eller hvilken rolle spiller byrum for menneskers sundhed? Samspillet mellem den menneskeskabte omverden og den menneskelige adfærd rykkede ind i den akademiske psykologis interessesfære. Ved siden af udviklingen af arkitekturpsykologi som fagdisciplin har der udspillet sig faglige konflikter. Forholdet mellem arkitekter og psykologer har ikke altid været gnidningsfrit, og konflikterne var stærke i 1970 erne, da psykologer beskyldte arkitekter for at tilfredsstille deres behov for æstetisk udfoldelse og glemme de mennesker, der skulle bruge de nye rum. Kritikken opstod samtidig med en generel kritik af byplanlægningen. I 1965 havde den tyske psykoanalytiker Alexander Mitscherlich (1972) fremsat en kritik af byernes ugæstfrihed, hvor han kritiserede moderne boligkvarterer for at være kolde, afvisende og umenneskelige. En kritik, der blev videreført af den norske arkitekt Norberg-Schulz (1980) og som i Danmark gentagne gange er blevet aktualiseret af arkitekten Jan Gehl, senest i 2013 i bogen Bylivsstudier. Blandt de emner, Mitscherlich og Gehl fik sat på dagsordenen, var magtspørgsmålet. Det blev deres tema at befordre en arkitektur, som udvikler menneskers handlemuligheder i stedet for at begrænse dem. 5

8 Arkitektur og Psykologi - en dialog Roessler Arkitekturpsykologien inddrager flere psykologiske fagdiscipliner, først og fremmest perceptionspsykologi, men også socialpsykologi og klinisk psykologi. Arkitekturpsykologi, på engelsk environmental psychology, har sine forskningsmæssige rødder som beskrevet i USA, men også Sverige, Tyskland og England har bidraget til forskningsprocessen. I dag findes der både grundforskning og anvendt forskning på området. Især større arkitektbureauer samarbejder med socialvidenskaberne, og der etableredes en tradition for brugerinddragelse, hvor brugerbehov og brugeradfærd analyseres, og hvor man samler informationer og modererer kommunikationen mellem arkitekten og brugeren. Den arkitekturpsykologiske grundforskning er derimod interesseret i almene lovmæssigheder i samspillet mellem menneske og omverden. Den omfatter perceptionen og sensoriske indtryk, men også tanker om, hvordan vort arbejds- og familieliv forandres. At skaffe informationer om og stille spørgsmål til arbejdsog fritidslivets rumlige organisation er arkitekturpsykologiens fremtidige opgave. Når arkitektur og psykologi går i dialog, prøver man som sagt at sætte sig ind i menneskers livsverden og forventninger. Psykologien kan blive et instrument til forståelse, da den bidrager med viden om menneskelig sansning, udvikling og socialitet. At især arkitekter har brug for psykologisk viden, har psykologen David Canter fremført 1974 i sin klassisk bog Psychology for Architects. Canter, som har grundlagt tidsskriftet Environmental Psychology, har ligeledes forsket i børns fornemmelse for rum med henblik på indretning af legepladser, i social afstandsregulering og i forholdet mellem intimitet og distance i forbindelse med det offentlige rum. Grundlæggende kan vi tage udgangspunkt i tre måder at nærme sig forholdet mellem mennesket og arkitekturen på. Arkitektur påvirker mennesket Mennesket påvirker arkitekturen Mennesket og arkitektur i dialog 6

9 Roessler Arkitektur og Psykologi - en dialog Arkitektur påvirker og mennesket tilpasser sig Her er arkitekturen (og arkitekten) det centrale. Arkitekturen påvirker mennesket, som oplever den og tilpasser sig. Kirkerummet, en arkitektur hvor der er højt til loftet, var det før nævnte eksempel på en arkitektur, som påvirker mennesket. Mennesket bliver afhængig af kontekst und kultur opløftet, bange eller stille. Bygger man til gengæld innovativ arkitektur, så tager man ofte afstand fra ensformig og gammeldags arkitektur ( containerarkitektur ) og sætter gennem sin bygning nye muligheder i gang. Arkitekturen bliver en igangsætter. Men når arkitekturen påvirker, kan den ligeledes blive et redskab for kontrol. Filosoffen Foucault har demonstreret det ved at analysere fængselsbygninger fra 1800-tallet. Panoptikon en bygning, hvor alle kan overvågnes fra et centralt tårn i midten var for ham den subtile form for undertrykkelse. Gennem en universel synlighed og potentiel overvågning bliver arkitektur et middel til magt, en magtarkitektur. Et andet eksempel er naziarkitekturens monumentalisering som massepsykologisk instrument. Arkitekten Alfred Speer kaldte det das Wort aus Stein. Arkitekturens monumentalisme påvirkede direkte den enkelte og var tænkt som et middel til kollektiv afpersonalisering. Arkitekturen tilpasses menneskets behov En anden tilgang er at tage udgangspunkt i menneskets fysiske eller psykiske behov og at designe arkitektur efter det. Her er det mennesket, der er den centrale faktor. Arkitekten Le Corbusier ( ) opstillede en idealiseret antropometri, hvor han gik ud fra, at alle mennesker har den samme organisme og dermed de samme fysiologiske behov. Han udvilede en machine à habiter, en bomaskine. Foto: Jo Oerter Denne arkitekturpsykologiske indfaldsvinkel indebærer både muligheder og farer. Når man kender til menneskers behov, kan man bruge denne viden i bygningsprocessen. Psykologien bliver så et redskab en stimulation for menneskelig trivsel. I enkelte tilfælde kan arkitektur blive en målrettet terapi, som virker sundhedsfremmende eller ligefrem helbredende. Især menneskets behov for lys anvendes i den helbredende arkitektur, som prøver at understøtte helbredelsesprocessen gennem arkitektonisk udformning. Af og til er det blot små ting ved rummet, som gør, at man ikke føler sig godt tilpas. De fleste mennesker stiller normalt deres 7

10 Arkitektur og Psykologi - en dialog Roessler seng tæt på vægen for at opleve en form for tryghed eller beskyttelse. I sygehuset, på plejehjemmet og i andre offentlige institutioner stilles derimod sengene midt i rummet. Oftest af hensyn til rengøring. Mennesket og arkitekturen i dialog med hinanden En tredje indfaldsvinkel tager udgangspunkt i en dynamisk dialog mellem menneske og arkitektur. Dialogen giver både valgfrihed, muligheder og bindinger. Arkitektur kan også bygges som fleksibel baggrund for livsprocesser. Her er arkitekturen tilbageholdende og overlader alt til brugerens frihed. Fleksibilitet er et generelt modernistisk princip. Væggene kan flyttes, gulvene kan hæves og sænkes. Valg-princippet kan føre til en slags anti-arkitektur, til den neutrale container. Arkitekten Mies van der Rohe skabte de flydende rum, et rum-koncept, der skulle give bevægelsesfrihed, som ikke skulle hæmmes af fastlagte vægge og døre. Men også arkitektur uden tilsigtet funktion kan man gå i dialog med. På denne måde kan for eksemplet et gelænder bruges til at køre skatebord på. Foto: Jo Oerter Samspillet mellem menneske og arkitektur er i første omgang relateret til vore sanser. Forholdet mellem mennesket og det fysiske rum bliver behandlet under mange fagdiscipliner, i denne bog skal fokus være på psykologien. I det følgende bruges derfor betegnelsen arkitekturpsykologi. Arkitekturpsykologi et nyt fag på Syddansk Universitet Den klassiske, empiriske psykologi, som blev grundlagt af Wilhelm Wundt i 1871, er vant til at benytte sig af laboratoriet afskærmet fra de fysiske omgivelser. Laborundersøgelser anvendes stadig i psykologien, og også arkitekturpsykologi bruger forsøgsanordninger, hvor en proband afprøves i forskellige fysiske omgivelser. Psykologien har ellers haft svært ved at inddrage de fysiske omgivelser i forskningen. Valgfaget Arkitekturpsykologi på psykologiuddannelsen i Odense forsøger på en akade- 8

11 Roessler Arkitektur og Psykologi - en dialog misk måde at tilnærme sig forbindelsen mellem udvalgte arkitektoniske områder og psykologi. Et hold studerende tager efter en introduktion i perceptionspsykologi ud i empirien og reflekterer over deres møde med arkitekturen. Valgfaget arbejder med tre forskellige scenarier: arkitektur i sundhedsvæsen, bolig og arbejdsplads, og byrum. Del I starter med beskrivelsen af state of the art i forskningen om helbredende arkitektur. Arkitekterne Michael Mullins, Lars Brorson Fich og Mette B. Folmer fra Aalborg Universitet giver indblik i aktuel forskning og forskningstraditionen inden for healing architecture. Deres kapitel bliver efterfulgt af Amalie Gersbos casestudie af to udsædvanlige eksempler på sygehusarkitektur, nemlig Hejmdal kræftcenter i Aarhus og børneafdelingen på Kolding sygehus. Del II samler 3 casestudier i emnerne bolig og arbejdsplads. Camilla Hjordt Jørgensen og Pernille Jervelund undersøger emnet tilknytning til den private bolig, mens Annika Juul og Christian Brønnum har taget turen til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i København for at beskrive et arbejdsmiljø. Nikolaj Daugaard Sørensen og Martin Råskov afslutter med et forskningsoverblik over gode læringsmiljøer. Del III undersøger byrummet. Frank Lamberg Nielsen, June Nørgaard og Ebbe Vej tager på en tur rundt i Odense og opsøger byens Playspots. Anja Kaltoft, Maria Gundgaard Hansen, Maja Maria Thomsen og Camilla Uhrbak undersøger fire forskellige grønne områder i Odense og omegn i forhold til deres restituerende værdi. Josephine Perjesi, Camilla Olesen & Camilla Skou supplerer med en komparativ analyse på tværs af landet. De tager til grønne områder, som ligger i hhv. Brande, Odense og København. Og til sidst fortæller Anna Line Søgaard om sit møde med en beboer i kolonihaven. Del IV afslutter, hvad det første kapitel i del I er begyndt på, når Sidsel Grove leverer en metodeoverblik over feltet arkiteurpsykologi. Bogen Casestudier i arkitekturpsykologi er tænkt som en praksisnær inspiration til videre forskning i et nyt felt arkitekturpsykologi. Referencer Altman, I. & Wohlwill, J. (1977). Human behavior and environment. New York: Plenum. Canter, D. (1974). Psychology for architects. London: Applied Science Publishers. Gehl, J. & Svarre, B. (2013). Bylivsstudier. Bogværket. Ittelson, W. (1960). Some factors influencing the design and functions of psychiatric facilities. Progress Report: Brooklin College. Mitscherlich, A. (1972). Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden. Frankfurt a.m.: suhrkamp. Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli,

12

13 DEL I SYGEHUS- ARKITEKTUR

14

15 Mullins & Folmer & Fich Architecture that supports the healing process Evidence Based Knowledge: Towards architecture that supports the healing process in health-care buildings Af Michael F. Mullins, Mette B. Folmer & Lars B. Fich Background With the launching of Danish policies toward large investments in new hospitals, the Healing Architecture project was initiated in 2009 in collaboration between researchers of the Department of Architecture and Media Technology at Aalborg University and the Danish Building Research Institute (SBI) with the aim to answer the following questions about health-care architecture: What influence does the physical environment have for the patient s recovery? Can an improvement of the physical environment influence the relationship between patient, relatives, and employees? How can architecture make a positive difference in these conditions? What impact has the answers to these questions for architects and designers in future hospital construction? To provide answers to these questions, the project set out to study architectural qualities in the design of health care facilities. The project has examined architecture and design s impact on patient outcomes, relatives and visitors expectations, as well as of employees, and which seeks to minimize the negative effects of stress-inducing surroundings in health-care facilities. Architecture, in the theoretical framework of the project, supports physical and psychological healing by paying close attention to those specific qualities of the environment which have physical effects on health. The answers to the questions addressed by this study are fundamental to architectural practice in health-care facilities. Review of Healing Architecture literature The healing architecture project comprised two phases, commencing with a report which sought to develop the theoretical foundation by systemising selected literature in the field (Frandsen et al. 2011), followed by research into areas identified as lacking sufficient evidence or documentation, thereby warranting further investigation. It was the aim of the report to record and systematize a list of scientifically proven factors that support the validity of the healing effect of architecture in a Danish context. The project team undertook a literature search based on the research focus of the project the significance of architecture to patient healing in the hospital environment. The literature search included several large literature data bases, including the Danish research database Bibliotek. dk, Libris.se, Sykehusplan.no, Ask.bibsys.no, Healthdesign.org and PubMed. In total, the literature search found 925 references which were subsequently reviewed and sorted by relevance and subject matter. Criteria for relevance in the detailed sorting included: that the article had been published in a peer-reviewed scientific journal; that the article s content presented the material as an original and primary source; that the article presented evidence-based knowledge; and that it dealt with research related to the concepts of healing 13

16 Architecture that supports the healing process Mullins & Folmer & Fich architecture. This final process of sorting produced 200 articles. Most of the articles uncovered were produced within various disciplines of science and were not specifically by or for architects. While the focus of the literature was generally on other, usually medical outcomes, either the variables used in the studies were of an architectural nature or they included some aspect of the built environment. The report thus draws connections to architecture from a number of disciplines, where both quantitative and qualitative methods were used in research. On the basis of a systematic categorization of these 200 articles, a diagrammatic model (see Figure 1) was proposed which comprises three columns: Physical Environment Environmental Factors Physiological and Psychological Effects The model indicates that architectural design decisions will on the one hand affect the form and function of health-care buildings, and on the other hand have consequences for the physiological and psychological wellbeing of the patients, staff and visitors who use them. Environmental qualities or factors centrally placed between these two are the variables a de- Fig 1 Model for Physical context and effects of environmental variables (Frandsen et al. 2011) 14

17 Mullins & Folmer & Fich Architecture that supports the healing process sign team may employ to optimise the desired results. An overall grouping of environmental variables into Body, Relationships, and Safety thus constitutes a model of the tentative theory proposed by the study, together with a detailed listing of the variables into ten specific factors: light, sound, smell, art and movement; personal space, social space and outdoor space; hygiene and safety errors. All 200 articles were therefore grouped by factor (environmental variable) and summarized with descriptions of relevant background, methodology, results and conclusion. The resultant grouping of articles provides indications that the theory is borne out by extensive documented evidence, much of it medical; the ten factors have in almost all cases important consequences for physiological and psychological wellbeing. It is these factors which comprise an orientation to architects in which the broad frameworks specify the types of variables they should take into account. This supports a healing architecture consideration to the design of health-care buildings, in which careful use by architects of these observations will enhance a greater probability of achieving optimized results in these environments. Review of evidence based design as a design method The Healing Architecture project has been important in demonstrating that the physical environment in various ways can influence the progress as well as the outcome of hospital care. This field of research is related to evidence-based design, or EBD, which is a well-established method internationally, with educational and certifications programs of its own. However, there are important differences in approach between healing architecture and EBD which will elucidated in the following section. The foundation stone of evidence-based design was laid with a study by Roger Ulrich, published in Science in 1984, in which patients in a ward with a view to nature were found to have statistically significant less duration of hospitals stays and medication use, in comparison to patients in a ward with a view to a largely featureless brick wall (Ulrich, 1984). Based on a large number of subsequent studies which corroborated both this result and many other similar observations, evidence-based design has in the past two decades become an increasingly important method within hospital design, and is now recognized in a number of countries as a tool to improve the quality of design solutions. This also reflects the growing demand for patient satisfaction, improved working environments, quality and effectiveness of treatment, reduction of errors, human resource management and economic efficiency in general. In consequence, four crucial outcome areas affected by the hospital s architectural design have been identified: staff efficiency, stress and fatigue; patient safety; patients and relatives stress and well-being; and overall clinical outcomes (Ulrich et al., 2004). Focus on the effects of hospital building design has roots at least as deep as Florence Nightingale s propositions, which profoundly influenced hospital design in the 19th and early 20 th centuries. Using her extensive experience and observations, supported by statistics (albeit in contemporary terms rudimentary statistics), Nightingale induced principles for wards and hospital buildings that would improve patients healing. She stated for example in 1863 that recovery from illness would be improved if the axis of a ward should be as nearly as possible north and south; the windows on both sides, so that the sun shall shine in at one side or the other (Nightingale, 1863). She observed that among the kindred effects of light I may mention, from experience, as quite perceptible in promoting recovery, the being able 15

18 Architecture that supports the healing process Mullins & Folmer & Fich to see out of a window, instead of looking against a dead wall ( ) it is generally said that the effect is upon the mind. Perhaps so; but it is no less so upon the body on that account (Nightingale 1863). Ulrich s findings on the benefits for healing of a view to nature, and many other similar experiments and documentation included in the Healing Architecture report, have confirmed these arguments for the beneficial effects of well-designed environments on healing and the prevention of illness. Evidence Based Design researchers have generated many meaningful insights in the application of certain specific design characteristics to improve healthcare outcomes (Ulrich et al., 2008).The question is then whether there yet exists a sound theory for application in generating specific predictions about the design of health-care environments? Fig 2 Part of the list of Environmental Variables (Source: Center for Health Design) 16

19 Mullins & Folmer & Fich Architecture that supports the healing process With the paucity of architectural research in the field, the basis for evidence-based design relies heavily on medical research methods and experimental results from fields such as neuroscience, evolutionary biology, immunology and environmental psychology. It is therefore relevant to address the discussion on evidence-based medicine in the medical field, where its proponents have been criticized for ignoring the fact that clinical decisions for individual patients cannot be formed by scientifically founded evidence alone, but must consider a combination of factors including the values and preferences of the patient, the experience of the practitioner, as well as the best available evidence (Sackett et al., 1996). In this view, which now appears to be widely accepted (Nordenstrom, 2007), the practice of medicine involves uncertainties and assessments of probabilities which require more than evidence from the laboratory alone and requires a bottom up approach that integrates the best external evidence with individual clinical expertise and patients choice, it cannot result in slavish, cookbook approaches to individual patient care (Sackett et al., 1996). Where these individual or contextually determined factors are integrated with documented evidence, a more encompassing approach to evidence-based medicine is but the formalization of the care process that the best clinicians have practiced for generations (McKibbon, 1998). In architecture, the methods used in evidence-based design build upon experiments and empirical evidence in relation to clearly defined elements of buildings. The Center for Health Design in USA for example has undertaken a study in which it identifies at least 50 environmental variables (see Figure 2.) (Quan et al., 2011). Although the list provides insight into many of the most important areas which have been subjected to scientific investigation, it is by no means exhaustive and many more elements could be added that architects attempt to resolve into a well-functioning and aesthetic whole. Thus, there are not yet sufficient investigations into all possible building elements to provide unified predictive models for complex buildings and it may well be argued that there never will be. Another central issue lies in the problem of context. The clinical experiment places its focus on the testing of effects of a single, or strictly limited number of, independent variables on the dependant variables. Where the given results may be demonstrated to be statistically convincing, the everyday context of the built environment is thereby removed; it follows that the conclusions of the experiment have limitations in their external validity and generalizability. Moreover, a single experiment will rarely be sufficient to form credible evidence for a particular environmental variable: repeated experiments showing similar outcomes and allowing multi-site correlational studies may be required as reliable evidence. In addition, there are many elements of health-care environments which have seldom or never been subjected to any form of rigorous scientific research by investigators. In seeking coherent design solutions to extremely complex hospital buildings, it is difficult for practicing architects to draw contextually applicable information from much of the scientifically founded documentation available. It is instead required that the architect uses critical thinking to make rational inferences from a pool of information that will rarely fit precisely with their unique design situation (Hamilton, 2004). Until correlated evidence is available for a very large array of experimental investigations into the complex and numerous qualities that architecture attempts to resolve into aesthetic, coherent and functional buildings, a purely scientifically based design approach to architecture is presently untenable. 17

20 Architecture that supports the healing process Mullins & Folmer & Fich An exploratory case study: the influence of 1- and 3-bed wards on interaction By far the greater part of the existent evidence base is applied in informing early stages of design decisions and has been gathered from medical research papers, where building evaluations play little part. The use of evidence-based design has however been demonstrated to have measurable improvements in building performance, economics, resource-use, resourceinvestment, user satisfaction and staff productivity (Sadler et al., 2008). Used as a method for documenting design decision-making, the analysis of collected data from evaluations of completed projects is necessary. These evaluations can form the basis for future designs and performance measurement of economy, resource efficiency and productivity. In the light of this discussion, it is of interest to look at an example of recent architectural research in Denmark, which contributes to this growing body of knowledge of architecture and health-care. Leading from the Healing Architecture report, where certain areas were pointed out as having little documented research, a study conducted in April - June 2011 examined the spatial conditions for relatives of patients in intensive care units (Folmer et al.m 2012). Seen in the context of the treatment, patients relatives and friends are particularly important as they can constitute the only access to information about the patient; they become a primary source of support during the entire healing process. While the relationship between patient and relative is of utmost importance, it is the authors impression that there is little attention given to providing physical space for relatives in the intensive care units. The place and space made available is typically a chair next to the patient s bed and a more or less comfortable lounge area in the ward. The purpose of the project was to explore architectural elements which are instrumental in supporting the interaction between patients and relatives and to contribute to new ways of designing, planning and organising the hospital. The project investigated how the architecture and the fitting out of two intensive units support or hinder the relatives interaction with the patient, asking the following questions: Do relatives of patients in 1-bed wards have a different interaction to relatives of patients in 3-bed wards? What characterizes the relatives interaction with patients in an intensive unit? What are the architectural characteristics of the rooms which the relatives stay in and use? How do the relatives experience the rooms which they stay in and use? Is there a link between the relatives behaviour, experience and the characteristics of the rooms? An exploratory study investigated how to approach the relation between space and human interaction (Zachariae, 1998). The project was a multiple-case study, building on the case study method conducted where the phenomenon takes place (Yin, 1994). Therefore it addressed both the interaction between patient and relative and this interaction s relationship to the design and interior layout of the wards. In broad terms, these principles admit the consideration that there are often many more variables in the situation than the variables measured or observed. This meant that the study depended on observations from several different sources and that these observations were triangulated. The results from the reports were compared and conclusions drawn across these reports. The point of departure for the project was to 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere