TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION"

Transkript

1 TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE side 5 Demografi på professionelle side 6 1. Forventninger om slutbrugernes tilfredshed med indeklimaet side 7 2. Konsekvenser ved dårligt indeklima side 8 3. Tiltag for bedre indeklima side 9 4. Prioritering af godt indeklima side Forventninger og resultater af godt indeklima side Barrierer for det optimale projekt side 12 INDENDØRSANSATTE side 13 Demografi på slutbrugere side Indeklima på arbejdspladsen side Slutbrugernes muligheder for selv at regulere temperatur, belysning, lydniveau og luft side Konsekvenser for slutbrugeren ved dårligt indeklima side Arbejdspladsens indsats for et bedre indeklima side Tilfredshed med indeklima på arbejdspladsen side 22 2

3 Om undersøgelserne Undersøgelserne er foretaget af Kompas Kommunikation for TAC. Denne rapport indeholder de rå tabeller med resultater krydset på relevante underpopulationer. 100 professionelle (tekniske chefer, entreprenører, developere og arkitekter) har deltaget i den ene undersøgelse, som er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via telefon indendørs-ansatte har deltaget i den anden undersøgelse, som ligeledes er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via . Resultaterne er rundet op og ned til hele procenter uden decimaler, hvorfor ikke alle tabeller summer til 100 pct. I delen om professionelle er underpopulationen Andet (dvs. hverken arkitekt, entreprenør, developer eller teknisk chef) ikke medtaget som selvstændigt kryds i tabellerne - men naturligvis medregnet i Samlet. Derfor er tallene i Samlet ikke altid et relativt gennemsnit af underpopulationerne Byggebranchen og virksomheder. Rettigheder til alle data i rapporten tilhører TAC og må ikke anvendes kommercielt uden TAC s skriftlige accept. 3

4 Hovedkonklusioner Undersøgelsen ser nærmere på professionelle inden for byggeri og indendørsansattes syn på hhv. indeklima og sikkerhed på arbejdspladsen. Stor utilfredshed med indeklimaet Mere end hver anden indendørsansatte i undersøgelsen (51 pct.) er utilfredse med indeklimaet på arbejdspladsen. Særligt på skoler / børneinstitutioner (63 pct.) og hospitaler (60 pct.) er utilfredsheden stor. Alligevel er det kun hver tredje professionelle (33 pct.), der tror, at indendørsansatte er utilfredse med indeklimaet. Utilfredsheden skyldes først og fremmest en for høj eller lav temperatur (58 pct.), men også støjniveauet (43 pct.) og dårlig luft (41 pct.) har stor indflydelse på vurderingen af indeklimaet. Hertil kommer, at flere oplever forskellige ønsker til indeklimaet medarbejderne imellem (28 pct.), mens hver fjerde (24 pct.) klager over dårlig belysning. Konsekvenserne er mærkbare. Mere end hver anden klager over, at de bliver hurtigere utilpas og får hovedpine (54 pct.), de får sværere ved at koncentrere sig (52 pct.), og de bliver mindre effektive (52 pct.). Omgivelserne får også at mærke, når medarbejderne påvirkes af dårligt indeklima. Således svarer hver tredje (32 pct.), at de bliver nemmere stresset og får kortere lunte, mens glæden ved arbejdet falder for en ud af fire (27 pct.). Selvom indeklimaet har stor betydning for medarbejderens trivsel og arbejdsdygtighed, er det kun hver fjerde arbejdsplads (26 pct.), der tager medarbejderne med på råd omkring indeklimaet. Og kun 14 pct. af arbejdspladserne har gjort det muligt for medarbejderne selv at regulere indeklimaet. Det kan ellers betale sig at give medarbejderne bedre indeklima, viser undersøgelsen. De professionelle mener således, at et forbedret indeklima giver mere effektive og glade medarbejdere. Hele 84 pct. svarer, at de mærker større medarbejdertilfredshed, 78 pct. belyser en bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejderne, og 74 pct. beretter om forbedret produktivitet hos medarbejderne. Hertil mener seks ud af ti, at de får et lavere energiforbrug (63 pct.) og driftsbesparelser (57 pct.). 4

5 PROFESSIONELLE 5

6 Demografi på professionelle Byggebranchen (entreprenør, developer, arkitekt) Teknisk chef i privat eller offentlig virksomhed Andet 46 pct. 25 pct. 29 pct. Arkitekt 28 pct. Teknisk chef 25 pct. Developer 11 pct. Entreprenør 7 pct. Andet 29 pct. 6

7 1. Forventninger om slutbrugernes tilfredshed med indeklimaet På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med indeklimaet på deres arbejdsplads? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 67 pct. 63 pct. 66 pct. Utilfreds (1-5) 33 pct. 37 pct. 33 pct. Ved ikke 0 pct. 0 pct. 1 pct. Gennemsnit (1-10) 5,9 6,0 6,1 7

8 2. Konsekvenser ved dårligt indeklima Hvad tror du er de vigtigste konsekvenser ifølge slutbrugerne, når de oplever dårligt indeklima? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. De bliver mindre effektive 65 pct. 70 pct. 65 pct. 2. De får sværere ved at koncentrere sig 57 pct. 56 pct. 63 pct. 3. De bliver hurtigere utilpasse eller får hovedpine 57 pct. 56 pct. 57 pct. 4. De melder sig oftere syg 48 pct. 26 pct. 44 pct. 5. De oplever mindre glæde ved arbejdet 6. De bliver nemmere stressede og får kortere lunte 7. De har mindre overskud til deres kollegaer 24 pct. 30 pct. 22 pct. 15 pct. 22 pct. 19 pct. 4 pct. 4 pct. 4 pct. 8

9 3. Tiltag for bedre indeklima Hvad tror du, at slutbrugere primært mener, danske arbejdspladser gør for at skabe et bedre indeklima? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Installerer klima- / ventilationsanlæg 46 pct. 44 pct. 55 pct. 2. Medtænker indeklimaet ved renovering eller nybyggeri 41 pct. 52 pct. 45 pct. 3. Opsætter ordentlig belysning 30 pct. 19 pct. 29 pct. 4. Tager de ansatte (eller tillidsmanden) med på råd om forbedring af indeklimaet 20 pct. 26 pct. 25 pct. 5. Lydisolerer 13 pct. 19 pct. 16 pct. 6. Medregner værdien af et godt indeklima i beregning af lønsomheden ved renoveringer og nybyggeri 7. Gør det muligt for de enkelte medarbejdere selv at regulere indeklimaet Arbejdspladserne gør ikke nok ved indeklimaet 20 pct. 19 pct. 15 pct. 9 pct. 11 pct. 11 pct. 44 pct. 37 pct. 40 pct. 9

10 4. Prioritering af godt indeklima I hvilken grad prioriterer du godt indeklima i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 61 pct. 81 pct. 63 pct. I nogen grad 32 pct. 15 pct. 33 pct. I mindre grad 4 pct. 0 pct. 2 pct. I ingen grad 0 pct. 0 pct. 0 pct. Ved ikke / andet 0 pct. 4 pct. 2 pct. 10

11 5. Forventninger og resultater for godt indeklima i byggeprojekter Hvor godt lever dine byggeprojekter op til de oprindelige krav om godt indeklima? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 31 pct. 30 pct. 29 pct. I nogen grad 65 pct. 59 pct. 60 pct. I mindre grad 2 pct. 4 pct. 4 pct. I ingen grad 0 pct. 0 pct. 0 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 7 pct. 7 pct. 11

12 6. Barrierer for det optimale projekt Hvad mener du er grunden til forskellen mellem en optimal løsning og det realiserede projekt i dine byggeprojekter? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Besparelser i løbet af projektet 71 pct. 56 pct. 58 pct. 2. Konflikt mellem kortsigtet og langsigtede gevinster 57 pct. 44 pct. 48 pct. 3. De gode visioner går nogle gange tabt undervejs i byggeprojektet 54 pct. 37 pct. 44 pct. 4. Gode systemer for indeklima og sikring er nogle gange for dyre 48 pct. 41 pct. 39 pct. 5. Konflikt mellem arkitektur og teknik 41 pct. 52 pct. 38 pct. 6. Driftsomkostningerne er ikke med i projektvurderingen 39 pct. 33 pct. 35 pct. 7. Der foretages ikke konsekvensberegning af den samlede økonomi ved ændringer 30 pct. 41 pct. 33 pct. 8. Mangel på viden om drift af systemerne 26 pct. 30 pct. 29 pct. 9. Fordelene ved samlet styring af indeklima og sikring afdækkes ikke 30 pct. 22 pct. 28 pct. 10. Byggeprogrammet er ikke specifikt mht. indeklima og sikring 33 pct. 22 pct. 26 pct. 11. Leverance af indeklima og sikring er fordelt på flere entrepriser 20 pct. 15 pct. 21 pct. 12. Slutbrugerne opnår fordelene, men de er ikke involveret i byggeprogrammet 22 pct. 11 pct. 17 pct. 12. Forskelle mellem byggeprogram og tilbud ses først ved leverancen 20 pct. 15 pct. 17 pct. 14. Jeg mangler nogle gange kendskab til forskellige indeklima- og / eller sikringssystemer 24 pct. 7 pct. 16 pct. Der er ingen forskel 0 pct. 0 pct. 0 pct. 12

13 INDENDØRSANSATTE 13

14 Demografi på slutbrugere Arbejder på kontor Arbejder i skole- og børneinstitutioner Arbejder i plejesektoren Arbejder på hospital 25 pct. 10 pct. 8 pct. 5 pct. Arbejder i det private Arbejder i det offentlige 44 pct. 22 pct. Kvinde Mand 70 pct. 30 pct. Bygningens alder 0 til 4 år 7 pct. 5 til 9 år 9 pct. 10 til 19 år 17 pct. 20 til 39 år 26 pct. 40 til 49 år 10 pct. 50 år eller ældre 25 pct. 14

15 1. Indeklima på arbejdspladsen Hvilke af følgende udsagn om indeklimaet på din arbejdsplads er du enig i? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Temperaturen i lokalet er ofte for høj eller lav 71 pct. 63 pct. 51 pct. 63 pct. 57 pct. 58 pct. 61 pct. 50 pct. 58 pct. 2. Støjniveauet er ofte højt 46 pct. 68 pct. 26 pct. 43 pct. 38 pct. 46 pct. 43 pct. 43 pct. 43 pct. 3. Luften er tit dårlig (dårlig lugt og tung luft) 4. Jeg ønsker bedre indeklima på min arbejdsplads 5. Jeg vil gerne selv kunne regulere indeklimaet, der hvor jeg primært arbejder 6. Mine kollegaer og jeg har ofte forskellige ønsker til indeklimaet 46 pct. 49 pct. 58 pct. 41 pct. 43 pct. 36 pct. 43 pct. 35 pct. 41 pct. 50 pct. 57 pct. 48 pct. 43 pct. 46 pct. 34 pct. 44 pct. 32 pct. 40 pct. 40 pct. 38 pct. 28 pct. 38 pct. 36 pct. 37 pct. 33 pct. 26 pct. 31 pct. 37 pct. 28 pct. 26 pct. 33 pct. 28 pct. 26 pct. 29 pct. 25 pct. 28 pct. 7. Belysningen er sjældent tilpas 34 pct. 34 pct. 33 pct. 21 pct. 29 pct. 19 pct. 23 pct. 24 pct. 24 pct. 8. Indeklimaet på min arbejdsplads er blevet forbedret inden for de seneste 5 år 15 pct. 18 pct. 16 pct. 21 pct. 19 pct. 26 pct. 20 pct. 26 pct. 22 pct. 15

16 2a. Slutbrugernes muligheder for selv at regulere temperatur I hvilken grad har du selv mulighed for at regulere temperaturen på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 7 pct. 10 pct. 8 pct. 17 pct. 16 pct. 16 pct. 14 pct. 19 pct. 16 pct. I nogen grad 29 pct. 38 pct. 30 pct. 34 pct. 35 pct. 24 pct. 29 pct. 27 pct. 29 pct. I mindre grad 31 pct. 31 pct. 44 pct. 27 pct. 26 pct. 26 pct. 29 pct. 22 pct. 27 pct. I ingen grad 31 pct. 20 pct. 16 pct. 21 pct. 21 pct. 32 pct. 26 pct. 28 pct. 27 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 3 pct. 2 pct. 16

17 2b. Slutbrugernes muligheder for selv at regulere belysning I hvilken grad har du selv mulighed for at regulere belysning på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 19 pct. 15 pct. 14 pct. 24 pct. 23 pct. 19 pct. 20 pct. 21 pct. 20 pct. I nogen grad 35 pct. 35 pct. 41 pct. 36 pct. 32 pct. 28 pct. 29 pct. 32 pct. 30 pct. I mindre grad 31 pct. 27 pct. 26 pct. 21 pct. 28 pct. 19 pct. 24 pct. 19 pct. 23 pct. I ingen grad 15 pct. 24 pct. 16 pct. 18 pct. 16 pct. 32 pct. 26 pct. 24 pct. 25 pct. Ved ikke / andet 0 pct. 0 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 2 pct. 2 pct. 3 pct. 2 pct. 17

18 2c. Slutbrugernes muligheder for selv at regulere lydniveau I hvilken grad har du selv mulighed for at regulere lydniveau på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 6 pct. 3 pct. 10 pct. 11 pct. 11 pct. 12 pct. 9 pct. 14 pct. 11 pct. I nogen grad 18 pct. 23 pct. 20 pct. 19 pct. 19 pct. 16 pct. 17 pct. 19 pct. 18 pct. I mindre grad 35 pct. 41 pct. 35 pct. 33 pct. 35 pct. 29 pct. 33 pct. 29 pct. 32 pct. I ingen grad 38 pct. 31 pct. 29 pct. 35 pct. 32 pct. 40 pct. 38 pct. 35 pct. 37 pct. Ved ikke / andet 3 pct. 1 pct. 7 pct. 2 pct. 4 pct. 2 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct. 18

19 2d. Slutbrugernes muligheder for selv at regulere luften i lokalet I hvilken grad har du selv mulighed for at regulere luften i lokalet på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 10 pct. 9 pct. 13 pct. 17 pct. 18 pct. 15 pct. 14 pct. 17 pct. 15 pct. I nogen grad 35 pct. 37 pct. 36 pct. 34 pct. 33 pct. 23 pct. 29 pct. 27 pct. 29 pct. I mindre grad 31 pct. 39 pct. 37 pct. 29 pct. 26 pct. 30 pct. 31 pct. 26 pct. 29 pct. I ingen grad 22 pct. 13 pct. 13 pct. 19 pct. 21 pct. 30 pct. 24 pct. 26 pct. 25 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 1 pct. 3 pct. 1 pct. 2 pct. 2 pct. 2 pct. 3 pct. 2 pct. 19

20 3. Konsekvenser for slutbrugeren ved dårligt indeklima Når indeklimaet har været dårligt på din arbejdsplads, hvilke af følgende konsekvenser har du da oplevet? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Jeg blev hurtigere utilpas eller fik hovedpine 2. Jeg fik sværere ved at koncentrere mig 62 pct. 60 pct. 64 pct. 54 pct. 61 pct. 48 pct. 62 pct. 37 pct. 54 pct. 60 pct. 54 pct. 57 pct. 63 pct. 61 pct. 45 pct. 54 pct. 47 pct. 52 pct. 2. Jeg blev mindre effektiv 52 pct. 49 pct. 39 pct. 62 pct. 56 pct. 52 pct. 52 pct. 54 pct. 52 pct. 4. Jeg blev nemmere stresset og fik kortere lunte 34 pct. 42 pct. 31 pct. 29 pct. 34 pct. 27 pct. 33 pct. 27 pct. 32 pct. 5. Glæden ved arbejdet faldt 25 pct. 32 pct. 24 pct. 22 pct. 31 pct. 28 pct. 24 pct. 34 pct. 27 pct. 6. Overskuddet til mine kollegaer blev mindre 24 pct. 27 pct. 21 pct. 21 pct. 23 pct. 18 pct. 20 pct. 20 pct. 20 pct. 7. Jeg meldte mig oftere syg 6 pct. 8 pct. 5 pct. 6 pct. 7 pct. 6 pct. 6 pct. 7 pct. 6 pct. 7. Indeklimaet har altid været godt 3 pct. 3 pct. 3 pct. 8 pct. 5 pct. 7 pct. 5 pct. 10 pct. 6 pct. Indeklimaet påvirker mig ikke 3 pct. 6 pct. 7 pct. 5 pct. 7 pct. 9 pct. 6 pct. 11 pct. 8 pct. 20

21 4. Arbejdspladsens indsats for et bedre indeklima Hvad har din arbejdsplads gjort for at skabe et bedre indeklima? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Taget de ansatte (eller tillidsmanden) med på råd om forbedring af indeklimaet 2. Installeret klima- / ventilationsanlæg 31 pct. 35 pct. 27 pct. 28 pct. 35 pct. 22 pct. 24 pct. 29 pct. 26 pct. 15 pct. 18 pct. 14 pct. 22 pct. 18 pct. 29 pct. 22 pct. 26 pct. 23 pct. 3. Opsat ordentlig belysning 15 pct. 19 pct. 19 pct. 24 pct. 24 pct. 20 pct. 19 pct. 25 pct. 21 pct. 4. Medtænkt indeklimaet ved renovering eller nybyggeri 5. Gjort det muligt selv at regulere indeklimaet, der hvor jeg primært arbejder 16 pct. 16 pct. 15 pct. 15 pct. 14 pct. 14 pct. 14 pct. 17 pct. 15 pct. 10 pct. 11 pct. 15 pct. 13 pct. 14 pct. 15 pct. 13 pct. 15 pct. 14 pct. 6. Lydisoleret 4 pct. 12 pct. 0 pct. 8 pct. 7 pct. 8 pct. 5 pct. 11 pct. 7 pct. Min arbejdsplads gør ikke nok ved indeklimaet 31 pct. 38 pct. 32 pct. 30 pct. 36 pct. 32 pct. 32 pct. 33 pct. 32 pct. 21

22 5. Tilfredshed med indeklima på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds er du med indeklimaet på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet Tilfreds (6-10) 38 pct. 36 pct. 47 pct. 51 pct. 48 pct. 49 pct. 45 pct. 52 pct. 47 pct. Ikke tilfreds (1-5) 60 pct. 63 pct. 51 pct. 48 pct. 51 pct. 50 pct. 54 pct. 46 pct. 51 pct. Ved ikke 2 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. Gennemsnit (1-10) 4,7 5,0 5,5 5,7 5,5 5,7 5,4 5,9 5,6 22

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Se lyset: dagslys og kunstlys

Se lyset: dagslys og kunstlys Se lyset: dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen, SBi, AAU-Cph Kontormiljø.2014 Se lyset: Dagslys og kunstlys Oversigt Dagslys og potentialer Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme Hvordan bygger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Hillerød

Resultatoversigt for Retten i Hillerød Resultatoversigt for Retten i Hillerød BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU Dagslys Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet Kjeld Johnsen, SBi, AAU Lys og Luft - Potentialer og udfordringer på indeklimaområdet 10. juni 2010 Potentialer Trivsel Læring Produktivitet

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere