AP NYT. September Tilmelding til AP Nyt på under Nyhedsbreve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve"

Transkript

1 Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden et mere dybdegående fokus på særlige problemstillinger, der er oppe i tiden eller til debat i det offentlige rum. Tilmelding til AP Nyt på under Nyhedsbreve Flexleasing Af Flemming Mortensen, skattepartner & statsautoriseret revisor Flexleasing er leasing af en bil, der er erhvervet af leasingselskabet uden betaling af registreringsafgift. Registreringsafgiften betales i stedet månedsvis for en periode svarende til den aftalte leasingperiode. På baggrund af EU s regler om bl.a. fri udveksling af tjenesteydelser måtte Danmark anerkende, at reglerne, der oprindeligt kun gjaldt for udenlandske leasingselskaber, var i strid med EU-reglerne. Siden 2003 har dette været muligt for biler, der blev leveret fra udenlandske leasingselskaber med henblik på tidsbegrænset anvendelse i Danmark. Konsekvensen var, at reglerne i slutningen af 2008 blev udvidet til også at gælde for danske leasingselskaber. Hvad er et leasingselskab? Et leasingselskab er i denne forstand blot et selskab, der leaser en bil ud til leasingtager, som også kan være et koncernforbundet selskab eller selskabets hovedaktionær. Det er uden betydning, at leasingselskabet har andre aktiviteter. Dette er fastslået ved en afgørelse fra Skatterådet truffet i juni Afgørelsen indebærer, at et hovedaktionærselskab kan indregistrere en bil i Danmark og betale forholdsmæssig registreringsafgift og lease bilen til hovedaktionæren. Et holdingselskab kan også lease bilen til et driftsselskab, der herefter stiller bilen til rådighed for en ansat, herunder en hovedaktionær i selskabet.

2 Side 2 Hvad er fordelen ved flexleasing? Reglerne indebærer i korthed, at der kun betales registreringsafgift af værditabet på bilen. Fordelen ved flexleasing er, at der kræves en væsentlig mindre kapitalbinding end ved et almindeligt køb af bilen, hvor der betales registreringsafgift med 180 % af bilens værdi. Ved flexleasing er det bilens alder, der afgør, hvor meget der skal betales i månedsvis registreringsafgift. Hvis leasingselskabet ønsker det, kan det ved leasingperiodens ophør få beregnet registreringsafgiften baseret på bilens værdi på dette tidspunkt. Hvis der er betalt for meget i registreringsafgift i leasingperioden, fordi summen af den månedsvis betalte registreringsafgift overstiger forskellen mellem den beregnede registreringsafgift ved leasingperiodens påbegyndelse og den beregnede registreringsafgift ved leasingperiodens slutning, tilbagebetales den for meget betalte registreringsafgift. Hvis bilen er helt ny, betales der 2 % af den almindeligt beregnede registreringsafgift i de første 3 måneder og herefter 1 % pr. måned i de efterfølgende 33 måneder. Hvis bilen er ældre end 36 måneder, betales der kun 0,5 % pr. måned af den normale registreringsafgift. Ved en leasingperiode på 12 måneder betales der dermed 6 % af registreringsafgiften. Derudover betales der en rente og et tillæg af den ikke-betalte registreringsafgift, som er forskellen mellem den beregnede registreringsafgift og den registreringsafgift, der skal betales for leasingperioden. Renter og tillægget udgør p.t. samlet 3,5 % p.a. Hvis der er betalt for lidt, skal den manglende del af registreringsafgiften indbetales. Udgør værditabet for en 12-måneders leasingperiode for en mere end 3 år gammel bil eksempelvis 10 %, er der betalt for lidt i registreringsafgift, da der i leasingperioden kun betales i alt 6 % af registreringsafgiften. Det er derfor kun i det tilfælde, at værditabet forventes at være procentvis mindre end den samlede procentvise betaling af registreringsafgift, at der skal søges om en ny værdiansættelse af bilen. Ved ophør af leasingperioden skal bilen enten leases ud igen, sælges med berigtigelse af fuld registreringsafgift af bilens værdi på salgstidspunktet eller udføres af Danmark igen. Splitleasing Et andet ofte anvendt leasingbegreb er splitleasing. Splitleasing foreligger, når arbejdsgiveren og en ansat sammen leaser en bil og deler udgifterne imellem sig. Splitleasing anvendes for at undgå, at den ansatte skal beskattes af værdi af fri bil. Betingelsen for at undgå beskatning af værdi af fri bil ved splitleasing er, at leasingydelsen fordeles pro- portionalt mellem arbejdsgiver og den ansatte i forhold til erhvervsmæssig og privat kørsel, således at arbejdsgiveren ikke kommer til at betale for privat kørsel. Leasingydelsen skal betales af hver part direkte til leasingselskabet, og hver part hæfter udelukkende for egne forpligtelser over for leasingselskabet. Splitleasing kan kombineres med flexleasing.

3 Side 3 Beskatning af fri bolig Af Flemming Mortensen, skattepartner & statsautoriseret revisor Skatterådet har for nylig truffet flere afgørelser om beskatning af fri bolig, herunder om fortolkning af medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform og værdiansættelsen. Ansat direktør Der gælder særlige regler for beskatning af fri bolig, der er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold, hvori den ansatte er direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Beskatningen sker for denne gruppe ud fra ejendommens værdi, og ikke efter de særligt lempelige regler, hvor værdien af fri bolig fastsættes med udgangspunkt i de favorable skematiske regler baseret på størrelse og beliggenhed. I en afgørelse fra juni 2010 fastslog Skatterådet imidlertid, at en direktør ikke skulle anses for at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, og at han som følge heraf ikke skulle beskattes af værdi af fri bolig ud fra ejendommens værdi. Begrundelsen var, at lønnen var fastsat af bestyrelsen, som ikke ønskede permanent at stille en bolig til fri rådighed for direktøren, hvorfor han ikke selv kunne vælge fri bolig som en del af lønnen. Den pågældende bolig var lejet af virksomheden, og et andet spørgsmål, der blev rejst over for Skatterådet, var, hvilken værdi den frie bolig skulle beskattes med. SKAT var af den opfattelse, at direktøren skulle beskattes af den faktisk betalte leje, men Skatterådet fastslog, at de skematiske regler skulle anvendes, fordi direktøren ikke var omfattet af personkredsen med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Skatterådet fastslog således, at størrelsen af den betalte leje for den frie bolig ikke har indflydelse på beskatningsgrundlaget. Medarbejders bolig i eget anpartsselskab En medarbejder ejede via sit anpartsselskab en ejendom, som blev lejet ud til medarbejderens arbejdsgiver. Arbejdsgiveren stillede herefter ejendommen til rådighed for medarbejderen som fri bolig. Medarbejderen havde ikke indflydelse på egen aflønningsform, men skulle alligevel beskattes efter reglerne for direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, idet det var Skatterådets vurdering, at boligen reelt måtte anses for at være stillet til rådighed af medarbejderens anpartsselskab, og ikke af arbejdsgiveren.

4 Side 4 Samarbejde med Hårlev Revision Af Brian Hansen, partner & statsautoriseret revisor AP Statsautoriserede Revisorer i Køge har indgået samarbejde med Hårlev Revision og registreret revisor Niels Ole Knudsen. Niels Ole Knudsen har igennem mange år drevet revisionsvirksomhed fra Industrivej 33 i Hårlev. Fra 1. oktober 2010 vil Niels Ole Knudsen og medarbejderne Steen Kjær og June Vestergaard betjene kunderne fra Vordingborgvej 35 i Køge i samarbejde med AP Statsautoriserede Revisorer. Det fremtidige samarbejde AP Statsautoriserede Revisorer i Køge vil beskæftige over 20 medarbejdere, herunder en registreret revisor og tre statsautoriserede revisorer. Medarbejderstaben vil som hidtil betjene kunderne med opgaver inden for revision og rådgivning, men nu med ekstra ressourcer i form af en række nye kolleger og mulighed for at trække på yderligere ekspertise i AP Statsautoriserede Revisorer. fordringer for medarbejderne, lyder det fra Niels Ole Knudsen. AP Statsautoriserede Revisorer har særlige kompetencer inden for revision, rådgivning og skatteplanlægning for mindre og mellemstore erhvervsdrivende og selskaber og har stor erfaring med at levere et konkurrencedygtigt produkt i dette segment af det danske erhvervsliv. Tiden var inde til et samarbejde, og det tætte samarbejde sikrer revisionsfirmaet, kunderne og medarbejderne gode muligheder fremover. Et større revisions- og rådgivningsfirma kan fastholde et højt fagligt niveau og give kunderne adgang til stærke kompetencer og specialviden, herunder egen skatteafdeling og et større revisornetværk. Samtidig sikrer jeg, at der er fokus på uddannelse, udvikling og ud- Hårlev Revision var en spændende mulighed for et nyt samarbejde omkring betjening af en række kunder i Køge- og Stevns-området. Vi ønsker at være med til at kombinere et solidt lokalkendskab med faglig ekspertise fra et stort netværk - det gør os i stand til at yde kvalificeret revision og rådgivning til erhvervslivet, siger statsautoriseret revisor Brian Hansen.

5 Side 5

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere