Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge"

Transkript

1 Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense

2

3 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden fra september 2004 til december 2005, med Jørgen Bang-Jensen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet, som vejleder og Julie Jespersen, Produktionsplanlægningen DSB S-tog A/S som ekstern vejleder. Jeg valgte dette emne fordi jeg syntes det kunne være interessant at arbejde med et praktisk problem og se hvilke metoder fra datalogien, der kunne bruges på det. Det er ikke problemfrit at arbejde med emner fra grænselandet mellem teori og praksis, men deri ligger netop en spændende udfordring. Jeg har i løbet af projektet arbejdet med flere forskellige emner fra datalogien, nogle kendt fra fag, jeg har haft, andre har jeg måttet sætte mig ind i undervejs. Specialet er en dokumentation af denne proces og de resultater, jeg er kommet frem til. Jeg vil gerne takke min vejleder Jørgen Bang-Jensen for god og inspirerende vejledning ved vores ugentlige møder og min eksterne vejleder Julie Jespersen for at stå for DSB S-togs input til projektet. Dette er den officielle version, hvor bilag 1-3 er fjernet efter aftale med DSB S-Tog. Lars Kjær Nielsen, Januar 2005 Abstract This report is my master thesis with the English title Planning work schedules for ticket inspectors in Danish S-trains. A work schedule for a ticket inspector is a route in the S- train network. This report deals with the problem of constructing a set of work schedules that cover the network well. A model for the problem is introduced and several methods from combinatorial optimization are considered for the problem. A dynamic programming algorithm for constructing single work schedules is presented and a greedy heuristic is used for constructing the set of work schedules one by one. The greedy solutions are then improved by a simple local search heuristic. The problem can be modelled as a multicommodity flow problem with side constraints and solved by a column generation approach. This method, however, turns out not to work well on larger instances. An upper bound for the problem is found using Lagrange relaxation on the multicommodity flow formulation. On most instances the solutions constructed by the heuristics are within a few percent of these upper bounds. Practical uses of the algorithms are discussed and a related problem is introduced: Given a subset of departures in the network to be covered, what is the minimum number of ticket inspectors needed to cover the subset? Some solution approches for this minimization problem are discussed.

4 2 INDHOLD Indhold 1 Indledning Problemet DSB S-tog S-togsrevisorerne Data til rådighed Specialet Model Eksempel Objektfunktion Et set covering problem Station-tid netværk for DSB S-tog Prioritering af rejsekanter Fordeling af vagter Testinstanser Arbejdsplaner Længste s, t-sti i acyklisk graf Spisepauser Pauser Skiftetider og begrænset rejsetid på samme tog Implementation Eksempler Varianter af DP algoritmen Disjunkte og kantdisjunkte veje i acykliske grafer 30 5 Flow i netværk Max omkostning flow Multicommodity flow problemet Omformulering med sti flows Kantdækningsproblemet og Multicommodity flows

5 INDHOLD Optimalitetsbetingelser Kolonne generering Eksempel Anvendelse på testinstanser Øvre grænse Lagrange relaxering Løsning af Lagrange dual problemet Eksempel Anvendelse på testinstanser Heuristiske metoder Grådig konstruktionsheuristik Lokal søgning Nabomængde Evaluering af naboer Implicit nabomængdeevaluering Lokal søgnings heuristik Overvejelser om meta-heuristikker Resultater Styring af planlægning ved prioritering og fordeling Brug i praksis 76 9 Nedre grænse på dækning af netværk med stier af begrænset længde Kompleksitet af nedre grænse problemer Nedre grænse på størrelsen af største uafhængige mængde i H T Konklusion Videre frem Litteratur Bilag 94

6 4 1 Indledning 1 Indledning Projektet laves i samarbejde med DSB S-tog og omhandler udvikling af algoritmer til planlægning af arbejdsplaner for S-togsrevisorer. S-togsrevisorerne står for billetkontrol i S-togene og billetkontrollen foregår på togene, mens de kører. En arbejdsplan for en S- togsrevisor er en rute i rutenetværket, som angiver mødetid og fyraften, hvilke toge der rejses med og hvor og hvornår der skiftes mellem dem. Planlægningen af arbejdsplaner består i at lave disse ruter, så de er gode i den forstand, at der kan kontrolleres mange passagerer på ruten og der forhåbentligt kan udskrives mange kontrolafgifter, uden revisorernes ruter er for meget i konflikt med hinanden. 1.1 Problemet Med udgangspunkt i virkelige data analyseres problemet blandt andet med henblik på at besvare følgende spørgsmål: Hvor godt kan rutenettet dækkes over en hel dag med et givet antal revisorer? Hvis en givet delmængde af afgangene ønskes kontrolleret, hvor mange revisorer kræver det så? Kan der anvendes randomisering i planlægningen så revisorernes ruter ikke kan forudses? Hvordan bruges ruter, der er planlagt på forhånd, i praksis? Først lidt om DSB S-tog, revisorerne og tilrådeværende data: DSB S-tog DSB S-tog kører på DSBs rutenetværk i Storkøbenhavn. Netværket er inddelt i 12 linier, hvor hver linie har to endestationer og en fast køreplan for stop ved stationerne på ruten. Ikke alle linier standser ved hver station på ruten, nogle linier er hurtiglinier og standser kun ved en delmængde af stationerne. Netværket består af en central del omkring indre København, som de fleste linier kører igennem og 6 arme ud fra den centrale del, hvor der kører mellem to og fire linier på hver arm. Derudover er der to linier, der går på tværs af de andre linier, kaldet Ringbanen. Rutenetværket ses på figur 1.1. Køreplanen angiver afgangs- og ankomsttidspunkter for togene på hver linie. Køreplanen er cyklisk med en periode på 20 minutter, så der hvert 20. minut afgår tog med præcis samme rejsemønster på hver linie. De første toge afgår om morgenen før kl. 5 og de sidste toge kører indtil ca. kl. 1 om natten, så køreplanen er ikke cyklisk mht. døgnet, da der er en periode om natten, hvor der ikke kører tog. Køreplanen varierer i weekenden i forhold til hverdagene, alle hverdage er ens, mens der kører færre tog lørdag og søndag. Togene til aflastning i myldretiden kører f.eks. ikke i weekenden.

7 1.1 Problemet 5 Figur 1.1: DSB S-togs rutenet S-togsrevisorerne S-togsrevisorernes primære opgave er at kontrollere passagerernes billetter og udskrive kontrolafgifter til passagerer, der ikke har indløst billet. Der er ca. 160 revisorer ansat, hvoraf ca. 90 er på arbejde på hverdage. De er fordelt på tre skift, morgen, dag og aften. Revisorerne arbejder som regel i par, nogle arbejder dog enkeltvis mens andre arbejder tre sammen. Hver revisor møder på en station på et givet tidspunkt og rejser til København H for at møde deres makker. Herfra rejser de rundt i rutenetværket og udfører deres opgaver. Revisorerne bestemmer selv, hvor længe de rejser med samme tog og hvilke tog, de skifter

8 6 1.1 Problemet til, når de stiger af. Et revisorpar tildeles en strækning, f.eks. København H - Frederikssund eller København H - Køge og dækker togene på denne strækning. Revisorerne har andre funktioner end billetkontrol, såsom at hjælpe rejsende med spørgsmål angående billettyper, afgange, driftforstyrrelser mm. og rapportere om billetstemplere, der er ude af drift. Tilstedeværelsen af revisorerne i toge og på stationerne menes at have en betragtelig præventiv effekt. Det minder rejsende om at huske at indløse billet og stresser folk, der bevist forsøger at køre gratis. Så selve synligheden af revisorerne er vigtig, men faktisk er eneste umiddelbare målbarhed af revisorernes arbejde, mængden af kontrolafgifter, der udskrives. Der køres ikke med samme materiel på alle linier, så der er forskel på hvordan revisorerne arbejder på de forskellige tog. 2. og 3. generations togene tager længere tid at kontrollere, da der ikke er overgang mellem vognene. Revisorerne må så nødvendigvis skifte vogn via perronen når toget holder ved en station. I 4. generations togene er der derimod gennemgang i hele toget og de kan derfor forventes kontrolleret hurtigere. Ikke alle togene er lige store, specielt på Ringbanen kører der tog med færre vogne, så disse kan kontrolleres på kortere tid. Når flere revisorer er tildelt samme strækning, sker det hyppigt at revisorer kommer ind på hinandens ruter og kontrollerer toge, hvor der er andre revisorer ombord. Det er uhensigtsmæssigt, da de pågældende revisorer så kontrollerer passagerer, der måske lige er blevet kontrolleret. Det er altså ønskeligt at konstruere ruter for revisorerne, der maksimerer antallet af passagerer, der kontrolleres og sådan at de ikke kommer til at kontrollere toge, hvor der er andre revisorer ombord Data til rådighed Følgende data er til rådighed til konstruktion af model for planlægning af arbejdsplaner for S-togsrevisorerne. Køreplanen Køreplanen for hvert tog i løbet af dagen er givet som en liste af stationer på linien, som toget standser ved. Et tog kører fra startstation til endestation og standser ved n stationer. Der er givet afgangstidspunkter for de n 1 første stationer og ankomsttidspunkter for de n 1 sidste stationer, som herunder:

9 1.2 Specialet 7 Station Ankomst Afgang station 1 afgang 1 station 2 ankomst 2 afgang 2 station 3 ankomst 3 afgang station n-1 ankomst n-1 afgang n-1 station n ankomst n Hvert tog standser ved ca stationer afhængig af hvilken linie det kører på. Køreplanen er nøjagtig ned til 30 sek og typisk er der ventetid på 30 sek til 1 minut mellem ankomst til en station og afgang derfra igen. Køreplanen for en dag for hele S-togsnettet er mængden af køreplaner for togene, der kører den dag. Den version af køreplanen, der anvendes, er fra Passagertællinger Passagertællinger fra 8. oktober 2003 er til rådighed i form af snitbelastning på hvert enkelt tog mellem hver station. Statistik over udskrevne kontrolafgifter En liste over udskrevne kontrolafgifter over et helt år med eksakt udskrivningstidspunkt og sted for hver afgift. En oversigt over antal udskrevne kontrolafgifter fra hver station findes på bilag Specialet I specialet analyseres problemet med særlig fokus på de datalogiske aspekter af problemet. Planlægningsprocessen inddeles i flere elementer: 1. Identificering af områder og tidspunkter der ønskes kontrolleret. Det skal på forhånd fastlægges, hvad der optimeres imod, altså hvad arbejdsplanerne planlægges efter. Det involverer bl.a. passagertal og erfaringer med hvor ofte der normalt udskrives kontrolafgifter i forskellige områder og tidspunkter i rutenetværket. 2. Planlægning af arbejdsplaner. En arbejdsplan er en rute i DSB S-togs rutenet, hvor ruten overholder en række betingelser. Betingelserne omfatter bl.a. arbejdsforhold som mødetider og spisepauser og arbejdsmetoder som hvor længe der arbejdes på samme tog i træk og hvor lang tid der afsættes til at foretage togskift. Arbejdsplaner skal planlægges, så givne betingelser overholdes og så arbejdsplanen optimeres imod en given objektfunktion. 3. Samspil mellem arbejdsplaner over en hel dag. Arbejdsplanerne skal konstrueres således, at de tilsammen dækker rutenetværket godt i forhold til en på forhånd

10 8 1.2 Specialet fastlagt objektfunktion og sådan at ruterne ikke kommer for meget i konflikt med hinanden. 4. Anvendelse i praksis. Det er ikke sikkert, at ruter, der er planlagt på forhånd, kan følges nøjagtigt i praksis. Hvordan håndteres situationer hvor der nødvendigvis må afviges fra ruten og hvor stabile er ruterne overfor sådanne realtidsændringer? 5. Langtidsplanlægning. Hvis arbejdsplanerne hver dag planlægges efter det samme mål, vil det på sigt blive forudsigeligt, hvordan revisorerne arbejder. Hvordan sikres, at der kommer variation i arbejdsplanerne, så metoderne bliver uforudsigelige? Hovedvægten er lagt på punkt 2 og 3, konstruktion af arbejdsplan for den enkelte revisor og planlægning af en mængde arbejdsplaner, der dækker en hel dag. En arbejdsplan defineres som en sti i et specielt acyklisk netværk, der konstrueres ud fra køreplanen og på en hel dag skal alle arbejdsplaner være i det samme netværk og opfylde visse betingelser. Det undersøges hvilke metoder fra kombinatorisk optimering er anvendelige på problemet, i den forbindelse arbejdes der med emner som matematisk programmering, dynamisk programmering, disjunkte veje i acykliske netværk, flow i netværk og meta-heuristikker. Specialet er opbygget således, at der i kapitel 2 laves en model for revisorernes ruter i rutenettet som maximerer den del af rutenettet, som dækkes af revisorernes ruter tilsammen. I kapitel 3 karakteriseres gyldige arbejdsplaner og der præsenteres en algoritme til at konstruere dem. Algoritmen er en dynamisk programmerings algoritme, der løser et længste veje problem med sidebetingelser i en acyklisk graf. I kapitel 4 og 5 diskuteres metoder til at løse problemet eksakt. Metoderne anvender algoritmer til at finde disjunkte veje i acykliske grafer og flow i netværk. I kapitel 6 findes øvre grænser til problemet ved hjælp af Lagrange relaxering af en flow formulering af problemet. Kapitel 7 omhandler heuristiske metoder til at løse problemet, herunder diskuteres anvendeligheden af meta-heustikker. De resulterende løsninger sammenholdes med øvre grænser og deres struktur diskuteres. I kapitel 8 redegøres for nogle af de problemer, der kan opstå i praksis og ruternes anvendelighed i den forbindelse. I kapitel 9 betragtes et andet problem: Givet en delmængde af afgange, hvad er det mindste antal revisorer, der skal til at kontrollere dem? Der fokuseres på at udvikle algoritmerne sådan, at de ikke er bundet af rutenetværkets nuværende struktur, men derimod nemt kan tilpasses til ethvert rutenetværk, der beskrives ved en køreplan. Det betyder, at hvis rutenettet ændres eller der laves om på køreplanen, så skal der ikke ændres på algoritmerne. Der er foretaget nogle simplifikationer og antagelser i forhold til problemet: Alle revisorhold behandles ens, uanset om holdet består af 1, 2 eller 3 revisorer. Der tages ikke højde for den tid, revisorerne bruger i forbindelse med opstart og afslutning af vagt, inden der rejses ud i rutenettet forberedes dagens vagt og efter vagten udarbejdes rapport mm. Denne tid kan dog modelleres ved at lade ruten begynde lidt senere og slutte lidt før de egentlige arbejdstider. Algoritmerne laves ud fra et statisk synspunkt, så det antages at det på

11 1.2 Specialet 9 forhånd kan fastlægges, hvor længe der køres med samme tog i træk og hvor lang tid der skal bruges på at skifte tog på de forskellige stationer. Der indlægges ikke pauser i arbejdsplanerne udover en længere spisepause midt i vagten og de pauser der forekommer i forbindelse med togskifte på ruten. Det antages at rutenettet er statisk og togene overholder køreplanen i rimelig grad. Den antagelse holder ikke helt i praksis, da der kan forekomme forsinkelser i forhold til køreplanen, disse er dog sjældne. Rimeligheden af antagelserne diskuteres løbende i specialet og i kapitel 8 diskuteres anvendeligheden af algoritmerne i praksis.

12 10 2 Model 2 Model Der skal opstilles en model for revisorernes ruter i rutenetværket, som maksimerer en objektfunktion. Objektfunktionen skal så tage højde for elementer som antal kontrollerede passagerer, antal udskrevne kontrolafgifter, synlighed mm. Modellen skal konstrueres, så ruterne både er fysisk mulige og så revisorernes arbejdstidsbestemmelser overholdes. En første idé kunne være at bruge rutenetværket fra figur 1.1 som en ikke-orienteret multigraf med stationerne som knuder og linierne som kanter. Så vil en rute kunne modelleres som en sti i grafen fra revisorens mødestation til stationen, hvor han har fri, kanterne på stien svarer til at revisoren rejser med et tog på linien. Med en sådan model er det dog svært at tage højde for tidsaspektet i problemet. Det er ikke ligegyldigt på hvilket tidspunkt en revisor rejser med en linie, da det er forskellige tog, der afgår, og han kan komme i konflikt med andre revisorers ruter. I stedet opstilles en model bygget over rutenetværket, der tager hvert tog med. I den forbindelse kan der anvendes aktivitet på knuderne eller aktivitet på kanterne, hvor der med aktivitet menes kontrol af passagerer og andre arbejdsopgaver. Der vælges aktivitet på kanterne, så kanter svarer til rejse mellem to stationer med et bestemt tog til en bestemt tid, hvor der kontrolleres passagerer imens. Knuderne svarer så til ankomster og afgange fra stationerne. En arbejdsplan for en revisor vil så være en sti fra en startstation på et starttidspunkt gennem netværket med bestemte toge til bestemte tider til en slutstation på et sluttidspunkt. Begrænsninger på rejsemønsteret er så givet som en række sidebetingelser til stiens form. Mere formelt konstrueres netværksmodellen som følger: Der laves et acyklisk netværk N = (V, A). For hver station s og tidspunkt t, hvor der ankommer eller afgår et tog fra s, laves en knude (s, t). Når der efterfølgende omtales en knude v V i netværket, så menes et par v = (s, t) af station s og tidspunkt t. For et tog med afgang fra station s i til tid t i og efterfølgende ankomst til s j til tid t j indsættes kanten (s i, t i ) (s j, t j ). Denne type kant kaldes herefter rejsekant. Et tog, der på en linie standser ved n stationer, giver således anledning til n 1 rejsekanter. For to knuder (s, t i ) og (s, t j ), der opfylder t i < t j og hvor der ikke eksisterer en knude (s, t k ) med t i < t k < t j indsættes kanten (s, t i ) (s, t j ). Denne type kant kaldes herefter ventekant. Netværket, der konstrueres udfra alle toge, der kører på en bestemt dag, kaldes station-tid netværket for den pågældende dag. Netværket er acyklisk, fordi alle kanter er orienteret i tidsretningen og da der ikke kører S-tog i en periode om natten, findes der ingen stier fra senere tidspunkter til tidligere tidspunkter. En arbejdsplan for en revisor, der starter på station s start til tid t start og slutter på station s slut til tid t slut er en sti P fra (s start, t start ) til (s slut, t slut ) i station-tid netværket. En rejsekant (s i, t i ) (s j, t j ) på stien svarer til at revisoren kører med toget fra station s i til s j i tidsrummet t i til t j. En ventekant (s, t i ) (s, t j ) på stien svarer til at revisoren opholder sig på station s i tidsrummet t i til t j.

13 2.1 Eksempel 11 En dagplan for K hold af revisorer med start i (s start, t start ) 1,..., (s start, t start ) K og slut i (s slut, t slut ) 1,..., (s slut, t slut ) K er en mængde P 1, P 2,..., P K af K arbejdsplaner, hvor i te arbejdsplan starter i (s start, t start ) i og slutter i (s slut, t slut ) i for i = 1, 2,..., K. 2.1 Eksempel I figur 2.1 ses uddrag af køreplaner for otte udvalgte toge i tidsrummet 15:32-15:51. Togenes linier passerer alle de fem stationer København H, Vesterport, Nørreport, Østerport og Nordhavn. Køreplanerne giver anledning til station-tid netværket i figur 2.2. Alle knuder på en vandret linie tilhører samme station til forskellige tidspunkter og er forbundet med ventekanter. Kanterne på tværs er rejsekanter for togene i køreplanen og er alle fra en station til et tidspunkt til en anden station til et senere tidspunkt. I de udvalgte uddrag af køreplaner holder alle tog 30 sekunder ved hver station. Linie A (10146) København H 15:34:30 Vesterport 15:36:00 15:36:30 Nørreport 15:38:00 15:38:30 Østerport 15:40:30 15:41:00 Nordhavn 15:43:00 Linie H (50146) København H 15:32:30 Vesterport 15:34:00 15:34:30 Nørreport 15:36:00 15:36:30 Østerport 15:38:30 15:39:00 Nordhavn 15:41:00 Linie C (30147) København H 15:42:30 Vesterport 15:44:00 15:44:30 Nørreport 15:46:00 15:46:30 Østerport 15:48:30 15:49:00 Nordhavn 15:51:00 Linie B+ (60146) København H 15:36:30 Vesterport 15:38:00 15:38:30 Nørreport 15:40:00 15:40:30 Østerport 15:42:30 15:43:00 Nordhavn 15:45:00 Linie A (10247) Nordhavn 15:37:00 Østerport 15:39:00 15:39:30 Nørreport 15:41:00 15:41:30 Vesterport 15:43:00 15:43:30 København H 15:45:00 Linie H (50247) Nordhavn 15:39:00 Østerport 15:41:00 15:41:30 Nørreport 15:43:00 15:43:30 Vesterport 15:45:00 15:45:30 København H 15:47:00 Linie H+ (55247) Nordhavn 15:43:00 Østerport 15:45:00 15:45:30 Nørreport 15:47:00 15:47:30 Vesterport 15:49:00 15:49:30 København H 15:51:00 Linie B+ (60247) Nordhavn 15:35:00 Østerport 15:37:00 15:37:30 Nørreport 15:39:00 15:39:30 Vesterport 15:41:00 15:41:30 København H 15:43:00 Figur 2.1: Udvalgt uddrag af køreplanen i tidsrummet 15:32-15:51 for stationerne København H, Vesterport, Nørreport, Østerport og Nordhavn. Ved hvert tog er angivet linie og tognummer.

14 Objektfunktion 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 Tid København H H A B+ C Vesterport Nørreport Østerport Nordhavn B+ A H H+ Figur 2.2: Station-tid netværk for køreplaner fra figur 2.1. Faste kanter er rejsekanter og stiblede kanter er ventekanter. Alle kanter er orienteret i tidsretningen. Figur 2.3 viser en dagplan i eksempelnetværket. Dagplanen indeholder arbejdsplaner for tre revisorer med start i (København H, 15:32) og slut i (København H, 15:51). Arbejdsplanerne er repræsenteret som stier i station-tid netværket. Bemærk at revisor 1 og 3 begge kører med toget på linie H+ fra Østerport til København H. 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 Tid København H H A B+ C Vesterport Nørreport Østerport Arbejdsplan 1 Arbejdsplan 2 Arbejdsplan 3 Nordhavn B+ A H H+ Figur 2.3: Dagplan med tre arbejdsplaner. Alle arbejdsplaner starter i København H kl. 15:32 og slutter i København H kl. 15: Objektfunktion En objektfunktion for problemet bør tage højde for ting som revisorernes synlighed, forventet antal passagerer og forventet antal udskrevne kontrolafgifter. Alle disse objektiver

15 2.2 Objektfunktion 13 samles under ét begreb, prioritet. En rejsekants prioritet er så et mål for hvor attraktiv kanten er at anvende i en arbejdsplan. Lad N = (V, A) være et station-tid netværk. Værdien c(p ) af en arbejdsplan P = (s start, t start ) (s 1, t 1 )... (s slut, t slut ) i forhold til givne kantprioriteter c ij for hver kant (i, j) A er summen af prioriteter på kanter på stien i arbejdsplanen: c(p ) = (i,j) P c ij. Hvis værdien af en dagplan P 1, P 2,..., P K for et hold af K revisorer regnes som summen af arbejdsplanernes værdi K i=1 c(p i), dekomponerer problemet med at finde en optimal dagplan med hensyn til givne kantprioriteter til at finde K optimale arbejdsplaner uafhængigt af hinanden med hensyn til samme kantprioriteter. Resultatet bliver dog, at hvis flere revisorer starter på samme station til samme tid og også slutter på samme station til samme tid, så vil disse revisorer kunne tildeles samme arbejdsplan i en optimal løsning. Det er ikke hensigtsmæssigt, så i fastsættelsen af værdien af en dagplan skal der tages højde for kanter, der indgår i flere arbejdsplaner. Man kunne lægge restriktioner på sammenfald af arbejdsplaner ved at sige, at to arbejdsplaner ikke må benytte samme tog på samme tidspunkt, med andre ord sørge for at hver rejsekant (i, j) højest ligger på stien i én arbejdsplan. Derved bliver problemet at finde K disjunkte stier som arbejdsplaner, som sammen udgør en dagplan. Det er dog uhensigtsmæssigt at forlange at arbejdsplanerne er disjunkte, for når to arbejdsplaner benytter samme ventekant, svarer det blot til at to revisorhold opholder sig på en station samtidig og når de benytter samme rejsekant svarer det til at to revisorhold arbejder på samme tog samtidig. I stedet for at forhindre sammenfald mellem arbejdsplaner bør objektfunktionen nærmere nedsætte prioriteten af kanter, som anvendes af flere arbejdsplaner. En rimelig fastsættelse af værdien af en dagplan er summen af prioriteter af kanter, der er dækket mindst én gang, så hvis en kant er indeholdt i flere arbejdsplaner tæller kantens prioritet kun en gang i objektfunktionen. Derved fås et max kant-dækningsproblem med K stier med faste endepunkter og med sidebetingelser på stierne. Mere formelt defineres problemet som: Givet station-tid netværk N = (V, A), K startknuder s 1, s 2,..., s K V og K slutknuder t 1, t 2,..., t K V og kantprioritet c ij for hver kant (i, j) A, find K stier P 1, P 2,..., P K, hvor P k starter i s k og ender i t k for k = 1, 2,..., K, som maksimerer summen c(p 1,..., P K ) = c ij hvor S = {(i, j) A (i, j) P k for et k {1, 2,..., K}} (i,j) S Derved er det ikke attraktivt, at flere revisorhold kontrollerer samme tog samtidig og det giver forhåbentlig en god spredning af arbejdsplanerne. I modellen tæller prioriteten af en kant kun med, hvis den indgår i en arbejdsplan og det giver ikke ekstra, hvis den indgår i flere arbejdsplaner. Hvis der ønskes mulighed for at nogle kanter kan benyttes af flere arbejdsplaner, uden at kanternes prioritet kun tælles en gang, kan samme model anvendes. Det gøres med en tilføjelse til station-tid netværket.

16 Et set covering problem Hvis der f.eks. ønskes mulighed for at en kant (i, j) A kan indgå i to arbejdsplaner, men anden gang, den anvendes tæller dens prioritet kun halvt i dagplanens værdi, så indættes en parallel kant (i, j) med prioritet c ij = 1 2 c ij. Så kan (i, j) anvendes i den ene arbejdsplan, mens (i, j) anvendes af den anden. 2.3 Et set covering problem Med den fastlagte objektfunktion kan max kant-dækningsproblemet formuleres som en variant af set covering problemet som følger: Der er givet et station-tid netværk N = (V, A) med kantprioritet c ij for hver kant (i, j) A. Der er K hold af revisorer. Der er angivet startknude s k V og slutknude t k V for k = 1, 2,..., K. P k angiver mængden af arbejdsplaner det k te hold må anvende, dvs. P k er mængden af gyldige stier i N fra s k til t k for k = 1, 2,..., K. For planen P P k angiver δ ij (P ) om kanten (i, j) A indgår i planen P. Variablen x(p ) angiver om planen P P k er valgt for k = 1, 2,..., K og y ij angiver om kanten (i, j) A indgår i mindst én valgt arbejdsplan. Følgende model maximerer profitten af kanter, der indgår i valgte arbejdsplaner: max c ij y ij Under betingelserne y ij 1 k K (i,j) A P P k δ ij (P )x(p ) for alle (i, j) A (2.1) P P k x(p ) = 1 for k = 1,..., K (2.2) y ij {0, 1} for alle (i, j) A (2.3) x(p ) {0, 1} for alle P P k, k = 1,..., K (2.4) Objektfunktionen maksimerer profitten af kanter, der er dækket mindst én gang og betingelse (2.1) sikrer at kanter kun er dækket, hvis de indgår i mindst én valgt arbejdsplan. For hvert revisorhold skal der findes præcis en gyldig sti fra s k til t k, det sikres med betingelse (2.2), der angiver at der skal vælges præcis 1 arbejdsplan i mængden P k for det k te revisorhold. (2.3) og (2.4) angiver, at y ij for (i, j) A og x(p ) for P P k, k = 1, 2,..., K er binære variable. Set covering problemet er at finde billigste dækning af en mængde med delmængder af givne omkostninger. I denne variant ønskes dækket en mængde af kanter i et netværk med et fast antal delmængder, hvor delmængderne er stier i netværket. I set covering problemet er det fast hvad der skal dækkes og variabelt, hvor mange delmængder skal anvendes. I dette problem er det omvendt. Her er det fast hvor mange delmængder

17 2.4 Station-tid netværk for DSB S-tog 15 skal anvendes, mens det er variabelt hvad delmængderne skal dække. Objektfunktionen er ikke at mindske den samlede omkostning af anvendte delmængder, men derimod at maksimere prioriteten af elementer, der er dækket mindst én gang. I ovenstående anvendes at P k er mængden af mulige arbejdsplaner for k te revisorhold. En arbejdsplan er en gyldig sti i station-tid netværket, men hvad menes med gyldige stier og hvordan karakteriseres disse? En gyldig sti P P k er en sti der overholder en række sidebetingelser: P er en sti i station-tid netværket fra startknuden s k til slutknuden t k. Der er en længere pause midt i vagten svarende til spisepause og et antal mindre pauser indlagt på ruten. En pause svarer til at følge ventekanterne for en station et antal minutter i træk. Der er en øvre grænse for hvor mange minutter i træk arbejdsplanen følger samme tog. Ved togskift haves tilstrækkelig tid på perronen til at imødegå mindre uregelmæssigheder i fht. køreplanen og til fysisk at flytte sig til en anden afgang. Der må kun anvendes en delmængde af togene, f.eks. togene der kører på en bestemt linie. Gyldige arbejdsplaner i P k og optimalitet af disse karakteriseres i kapitel 3 om arbejdsplaner. 2.4 Station-tid netværk for DSB S-tog Ud fra køreplanerne for DSB S-tog konstrueres et station-tid netværk for en hverdag. Størrelsen af det resulterende netværk er som følger: Netværket har n = knuder og m = kanter, hvoraf er rejsekanter og er ventekanter. Knuderne har generelt kun få indgående og udgående kanter knuder har 1 udgående rejsekant og 858 knuder har 2 udgående rejsekanter og ingen knuder har flere udgående rejsekanter. Derudover har alle knuder en udgående ventekant på nær knuder med stationer og tidspunkter, hvor der ikke afgår senere tog. Station-tid netværket for lørdage er lidt mindre end for hverdage, det har knuder og kanter, mens station-tid netværket om søndagen har knuder og kanter. I flere tilfælde anvendes at netværket er acyklisk. Kanter mellem knuder i netværket går altid fra en knude med et tidspunkt til en anden knude med et senere tidspunkt. Så en acyklisk ordning af knuderne findes ved sortere knuderne efter tidspunkt og for knuder (s 1, t) og (s 2, t) med samme tidspunkt t vælges en vilkårlig ordning, da der ikke kan være kanter mellem dem jævnfør konstruktionen af netværket.

Vagtplanlægning med constraint programming

Vagtplanlægning med constraint programming Vagtplanlægning med constraint programming Christine Bliddal Ole Tranberg oktober 2002 ii iii Forord Denne rapport er resultatet af vores eksamensprojekt udarbejdet på Institut for Informatik og Matematisk

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Henrik T. Poulsen Kandidatafhandling ved Datalogisk Institut 2004 Technical Report no. 2004/12 ISSN: 0107-8283 University of Copenhagen

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Location-based Scheduling

Location-based Scheduling Niclas Andersson Knud Christensen Location-based Scheduling Vurdering af LBS-metodens anvendelse i byggeprojekter DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-167 2007 ISBN 9788778772411 Vurdering af

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere