Praktikcenter Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter Viborg"

Transkript

1 Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014

2 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3 Praktikpladskonsulenten/din praktikansvarlige....4 Regler for søgende...4 Kontakt...4 Praktikpladsen.dk...5 Elevplan.dk...5 Ophør i SKP...5 Ordensregler...5 Personaleoplysninger (løn/ydelse)...6 Befordringsgodtgørelse...6 Adresseændring...6 Sygdom, fravær og ferie....7 Mulighedserklæring/lægeerklæring...7 Kronisk lidelse/sygdom...7 Ulovligt fravær...8 Ferie og helligdage...8 Feriefridage...9 Læge- og tandlægebesøg (eller lign.)...9 Barsel, børn og anden orlov/frihed...9 Begravelse...9 Session og værnepligt Forsikringsforhold Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Delaftale i skolepraktik i en virksomhed Restlæreforhold Efterord

3 Indledning Praktikcenter Viborg giver en uddannelsesgaranti, der under visse retningslinjer kan tilbydes elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig. At være elev i praktikcentret erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Målet er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse i det fag, du har valgt. Forhåbentligt bliver dit ophold af midlertidig karakter, idet vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en elev-/læreplads i en virksomhed indenfor dit fag. Der er i praktikcentret ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden. Det er vigtigt, at du holder for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i praktikcentret, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på På de næste sider kan du læse de informationer, du særligt har brug for som praktikcenter-elev. Kommer du i tvivl - spørg din praktikansvarlige. De fastsatte regler skal overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan (vil) det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. Uddannelsens varighed og indhold Varighed: Din skolepraktikuddannelse har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra da du afsluttede grundforløbet, til du begyndte i praktikcentret, regnes ikke med i længden af din uddannelse. Hvis du får et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse/det samme speciale, vil den tid, du har haft i praktikcentret, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet. Uddannelsens indhold: En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem teori og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt. Praktikplan: For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. Hensigten er at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen. Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb Både når du er i praktikcentret, og når du er i virksomhedspraktik arbejder du seriøst med de arbejdsopgaver du bliver stillet, og udviser ansvarlighed i forhold til kvalitet og samarbejde. Du møder til tiden hver dag, og overholder i øvrigt de fastsatte regler for mødetid. Din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold bliver løbende evalueret. Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA-kravene, men også for at vi hele tiden kan blive bedre til at gennemføre praktikforløbene, så du lærer mest muligt, mens du er tilknyttet praktikcentret. Vi bruger blandt andet vores ordensregler, og dine evner til at overholde dem, i vores vurdering. Du vil under hele dit uddannelsesforløb løbende blive indkaldt til elevsamtale, hvor dit uddannelsesforløb vil blive evalueret. 3

4 EMMA-kravene består af nedenstående: Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse. Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig praktikplads. Mobil fagligt: Du skal være indforstået med, om muligt, at skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis det der er muligt at få en praktikplads. Aktiv søgende: Sideløbende med at du går i SKP, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads. Praktikcenter Viborg vil under hele din uddannelsesforløb udsende evalueringsskemaer, der skal besvares og returneres. Praktikpladskonsulenten/din praktikansvarlige. Selvom du er blevet optaget i praktikcentret, skal du fortsætte med at søge praktikplads i de private og/eller offentlige virksomheder. Faktisk er det et krav, at du skal være praktikpladssøgende for at kunne fortsætte forløbet i praktikcentret. Praktikcentret er kun en mellemstation, hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt, til du får en praktikplads. Praktikpladskonsulenten/din praktikinstruktør er specialister inden for dit fagområde, og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Du kan altid kontakte dem direkte eller gennem praktikcentrets administration. Hvad kan du få hjælp til? Som du allerede ved fra dit arbejde med at søge praktikpladser, inden du blev optaget i praktikcentret, kan det være svært at stå alene med alle disse faser af praktikpladssøgning. Derfor kan du bruge: Praktikpladskonsulenten, dine praktikinstruktør, kontaktlærer og vejledere til at hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få oversigt over elevsøgende virksomheder. Det kan være i form af firmaer, der gerne vil vide mere om uddannelsen, godkendelse, ansættelse af elever, løn, tilskudsmuligheder m.m. Praktikcentret arbejder hele tiden med kontakt til virksomheder, der ønsker at ansætte elever. Du kan få gode råd, et skulderklap, eller være heldig at få formidlet en praktikplads gennem praktikpladskonsulenten/din praktikinstruktør. Til gengæld forventer vi, at du selv er udfarende, følger med i udviklingen og gør en indsats for at skrive nogle knaldgode ansøgninger og tage initiativ til at komme videre. Husk! Det er dig selv, der skal være aktiv i søgningen af praktikplads, og din profil og dit CV skal være oprettet i og hele tiden være synlig for virksomhederne. Du skal samtidig huske at registrere dine søgninger i ELEVPLAN til dokumentation. Regler for søgende Bemærk, at disse regler har ekstra betydning, når man er tilmeldt praktikcentret, idet overtrædelse af reglerne normalt vil medføre udmeldelse - uden mulighed for at vende tilbage. Kontakt LOP-kontoret skal jævnligt, ca. hver 2½ måned, kontakte dig for at konstatere, hvorvidt du stadig er praktikpladssøgende. Hvis du ikke svarer tilbage på henvendelserne inden for den frist, der er sat af skolen (LOP-kontoret), vil det normalt medføre, at du bliver slettet af registeret som søgende, og du skal udmeldes af praktikcentret uden mulighed for at vende tilbage. 4

5 Proceduren er gældende for alle søgende, og dermed også praktikcenter-elever, uanset om du er på skole, sommerferie, internt udlånt, i VFU eller i delaftale. Så længe du er tilmeldt praktikcentret, er disse regler gældende. Praktikpladsen.dk Du skal være opmærksom på, at du skal have en opdateret profil på Profilen skal være oprettet - og synliggjort - ved afslutningen af grundforløbet og allersenest 14 dage efter det obligatoriske informationsmøde om optagelse i praktikcentret. Bemærk i den forbindelse, at du skal ind på din profil og synliggøre den med jævne mellemrum. Gør dig selv den tjeneste at gøre det den første hverdag i måneden. Så er du sikker på, at den altid er synlig. Konsekvenserne af en ikke synlig profil er som overfor. Du skal slettes som søgende og udmeldes af praktikcentret, uden mulighed for at vende tilbage. Du skal have en kode for at kunne oprette en profil. Denne kode udleveres af praktikpladskonsulenten i forbindelse med jobsøgningskurset eller senere af praktikpladskonsulenten eller LOP-kontoret. Elevplan.dk Du skal ved starten af grundforløbet have valgt mindst 3 uddannelsesønsker i elevplan. (Bemærk, at det ikke er nok at have 3 specialeønsker). Det er samtidig et krav, at du registrer dine søgninger i elevplan. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til optagelse i praktikcentret. Ophør i praktikcentret Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten sørger for, at de formelle papirer kan bringes (er) i orden. Ordensregler Den ugentlige arbejdstid i Praktikcenter Viborg er 37 timer og er fastlagt af den enkelte afdeling. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstid. Mødetiderne skal overholdes, også i forbindelse med pauser. Der kan forekomme skiftende arbejdstider og merarbejde. Ophold uden for egen gruppe må kun ske i pauser eller efter aftale med din praktikansvarlige. Ophold uden for skolens område må ikke foregå i arbejdstiden, og pålagte opgaver skal løses. Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af praktikcentret, og det vil blive politianmeldt. Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af praktikcentret. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning, udmeldelse af praktikcentret, og det vil blive politianmeldt. Leg og lignende er ikke tilladt. Du må f.eks. ikke slås for sjov! I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din praktikinstruktør, på samme måde som i en almindelig virksomhed. Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende, og der kan være særlige rygeregler og andre ordninger. Dette informerer din praktikinstruktør om. 5

6 Personaleoplysninger (løn/ydelse) Du modtager ikke løn som elev i praktikcentret, men du vil modtage en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser. Du skal vide, at din praktikydelse ikke kan suppleres med anden offentlig ydelse. Såfremt du er på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hurtigst mulig oprette en NEM- konto i din bank. Hvis du er i tvivl kontakt din bank. Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig. Når du modtager din praktikydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Det gør den for alle statsansatte. Du vil hos din praktikinstruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks. Befordringsgodtgørelse Efter bestemmelser fastlagt af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), kan du som elev i praktikcentret få befordringstilskud beregnet af billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Du får hver måned en befordringsseddel fra lønkontoret, som du skal udfylde og returnere i henhold til de oplysninger, der fremgår af sedlen. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er elev i praktikcentret (og VFU), og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager praktikydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen, idet der ikke er tale om løn. Når du til gengæld er i delaftale under praktikcentret, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så vil du ikke modtage befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler. Adresseændring Hvis du flytter, skal du omgående ændre din adresse i elevplan samt meddele til din praktikinstruktør og husk, at vi altid skal have dit telefonnummer og mailadresse. Kontaktoplysninger Skifter du mobilnummer eller ændrer din adresse, skal du samtidig huske at ændringerne også skal ske på din Elevplan, da disse kontaktoplysninger anvendes af skolen for korrespondance med dig. Husk med jævne mellemrum at læse dine indkommende . 6

7 Skolehjem Hvis du ved hjælp af offentlig transport har over 5 kvarters transporttid hver vej, er du berettiget til at benytte dig af skolehjemmets tilbud. Tilbuddet gælder dog kun, når du starter direkte på et skoleophold. Forhør nærmere omkring skolehjem hos din praktikinstruktør. Sygdom, fravær og ferie. Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked mellem kl. 08:00 09:00. Hvis du er i praktikcentret, skal du altid ringe til din praktikinstruktør. Dette gælder også, selvom du er i VFU, på skoleophold eller i delaftale i en virksomhed. Hvis du er i en virksomhed, skal du også ringe til din mester/praktikansvarlige i virksomheden. Hvis du er på skoleforløb, skal du også ringe til skolen på tlf. nr.: Sygemeldingen skal indtelefoneres samme dag, du er syg. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Husk, ved sygemelding at sige CPR og hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden. SYGEMELDINGER KAN IKKE SKE PÅ /SMS/MESSENGER ELLER LIGN. Længerevarende sygdom medfører/kan medføre at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. Mulighedserklæring/lægeerklæring Hvis du i en periode har mere end 3 ugers sygefravær, kan skolen stille krav om, at du skal komme med en lægeerklæring. I disse tilfælde indkaldes du til en samtale, hvor din praktikinstruktør og du i fællesskab udfylder en mulighedserklæring - lægen udfylder så anden halvdel. Skolen betaler udgiften til erklæringen. Er du under anden offentlig ydelse skal du ligeledes kontakte din sagsbehandler. Formålet med en mulighedserklæring er at sætte fokus på at fastholde dig i uddannelsen, fx ved at fremkomme med oplysninger om, hvor længe sygdommen kan forventes at vare, og hvor meget du evt. vil kunne lave. Hvis du viser manglende vilje til at deltage i den samtale, hvor mulighedserklæringen skal udarbejdes, kan det få de konsekvenser, at du udmeldes af praktikcentret. Raskmelding skal ske ved opringning til din praktikinstruktør. Du er ikke raskmeldt, før det sker. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. Kronisk lidelse/sygdom Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser. Din praktikinstruktør bør under alle omstændigheder vide det. 7

8 Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. Ulovligt fravær Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man; bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter kl , kommer eller går i utide, og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder. Ligesom i normale ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke, når du er i praktikcentret, og det kan/vil medføre reduktion af din praktikydelse. Ring hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær. Der gives ikke fri til ovennævnte under skoleophold. Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får praktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge, til brug når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage praktikydelse for disse dage. Man har 25 feriedage (hverdage) med praktikydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i praktikcentret i hele det forudgående kalenderår. Skolen/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er IKKE efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløbet. Overenskomstmæssige fridage er den 1. maj og den 5. juni/ Grundlovsdag. Skolepraktikkens generelle feriedage er placeret: * Fredag efter Kr. Himmelfartsdag * 3 sammenhængende uger i * Hverdagene mellem jul og nytår. Derudover kan der være specielle ferieregler for den enkelte afdeling spørg din praktikinstruktør. Du kan IKKE holde ferie, mens du er på skoleophold. 8

9 Feriefridage Praktikcenter-elever er ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Du har derfor ikke ret til feriefridage, men skolen har besluttet, at vi følger de overenskomstmæssige aftaler vedrørende feriefridage. Giver dit overenskomstområde ret til feriefridage, vil du få praktikydelse for disse dage. Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige (fx kommunen) skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. F.eks. har kommunen længe åbent på torsdage. Barsel, børn og anden orlov/frihed Praktikcenter-elever er ikke lønmodtagere, og har derfor ikke samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som elever i uddannelsesaftale. Skolen har dog besluttet at ligestille praktikcenter-elever i visse tilfælde: Barsel: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barselsorlov, som en ansat i uddannelsesaftale. Der kan dog ikke udbetales praktikydelse under barselsorlov. Afgørelsen om, hvorvidt uddannelsesaftalen skal forlænges i forbindelse med orloven, afgøres af Det Faglige Udvalg. Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt: Der gives ikke ret til den type orlov. Barnets første sygedag og omsorgsdag: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad skolen anser for rimeligt, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte elev. Proceduren er den samme som for almindeligt fravær. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. 9

10 Session og værnepligt Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Hvis du mangler dokumentation for hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte Praktikcenter Viborgs administration. Der gives ikke orlov til værnepligt. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser. Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) I løbet af din tid i skolepraktikordningen, får du mulighed for at komme i VFU i en virksomhed. VFU er af kortere varighed. Du skal dog vide, at det ikke er frivilligt. Hvis skolen vælger at forlægge noget af undervisningen til en virksomhed, er du ligesom al anden praktisk oplæring pligtigt til at tage imod det. Formålet med VFU er, at du kan få erfaringer fra det virkelige liv. Når du kommer tilbage i skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV. Det er vigtigt at understrege, at opholdende i VFU nogle gange baner vejen frem mod en praktikplads. Virksomheden havde måske ikke forestillet sig en elev, men de bliver ofte så begejstrede for eleven, at de opretter en praktikplads ekstra. Derfor kan opholdene i virksomhederne ofte være vejen frem mod en praktikplads. Så klæd dig pænt, opfør dig høfligt og tal pænt. Når du er i VFU, betaler skolen din praktikydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse efter gældende regler for ophold i praktikcentret. Det er vigtigt at vide, at du ikke optjener feriepenge, mens du er i VFU. 10

11 NB! Vi tilstræber, at VFU skal være af kortvarig karakter. Normalperiode på 2-3 uger vil være passende i samme virksomhed - hvis ikke anden aftale foreligger. Delaftale i skolepraktik i en virksomhed Du kan også være så heldig/dygtig at få en delaftale i en virksomhed. Den bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til praktikcentret. Det betyder også, at du, selvom du er i delaftale i en virksomhed, stadig skal opfylde EMMA-kravene og dermed også skal være aktiv søgende, have en synlig profil på praktikpladsen.dk, svare tilbage på kontaktbreve fra skolen om, at du stadig er aktiv søgende mv. I delaftale er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden mv. Ved evt. sygdom skal du både give besked til din praktikinstruktør i praktikcentret og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af praktikcentret - uden mulig for at vende tilbage. Restlæreforhold Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold, trækkes din tid i praktikcentret normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold, som et ordinært elevforhold. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten, sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP - uden mulig for at vende tilbage. Efterord Bemærk at alle disse regler ikke er lavet for at genere dig, men for at sikre dig, at du hele tiden opfylder kravene (herunder EMMA-kravene) til at kunne få din uddannelse gjort færdig. Gør man ikke det, har man selv frasagt sig sine rettigheder i forhold til uddannelsesgarantien, som praktikcentret jo er. Skulle det ske, at du bliver udmeldt fra praktikcentret, vil du få en skriftlig udmeldelse med oplysninger om klageadgang. 11

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole SKP-HÅNDBOG Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 3 Arbejdstid / arbejdssted...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Skolepraktik GF2 TECH

Skolepraktik GF2 TECH Skolepraktik GF2 TECH Hvad er skolepraktik? Uddannelsesgaranti når der udbydes skolepraktik på uddannelsen Skolen fungerer som din virksomhed Instruktøren fungerer som din mester Virkelighedsnære opgaver

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.7 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER Revideret Januar 2017 CHRISTIAN SØBORG Skolepraktikinstruktør Tlf. 93565476 E-mail: chso@ign.ku.dk Nødebo TORKILD KJÆR CHRISTENSEN Skolepraktikinstruktør Tlf. 26115393 E-mail:

Læs mere

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm 2017/2018 SKP-håndbog for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Senest revideret: 03-08-2017 Campus

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere