Sortedammen ApS Øster Søgade tv København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K"

Transkript

1 Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab vil senest den 24. februar være tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. I vedlagte FirstNorth meddelelse er der en oversigt over de væsentligste tal og et resume fra ledelsesberetningen. Flere aktionærer har forespurgt, hvor det er muligt at følge aktiens kursudvikling på FirstNorth. På hjemmesiden under overskriften Investor Relations findes der et link direkte til FirstNorth, hvor priser og bud/udbud fremgår. Aktionærer, der ønsker at følge vore nyhedsudsendelser, vil jeg bede tilmelde sig enten via kontaktformularerne på hjemmesiden eller via mail til med angivelse af egen mail-id. For medlemmer af LinkedIn er det desuden muligt at tilmelde sig som follower af FastPassCorp. Det vil hjælpe os, hvis vore aktionærer vil være followers! Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen. Finn Jensen Adm. dir. FastPassCorp A/S FastPassCorp A/S Lyngby Hovedgade 98 DK-2800 Kgs. Lyngby Phone: Fax: CVR no.: Bank: Spar Nord Bank A/S, Reg. no.:9213 / Account no.: swift: spnodk22

2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 17.marts 2015 kl 15:00 Lyngby Hovedgade 98, stueplan 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne a. Bestyrelsen anbefaler mindre ændringer til vedtægterne se nedenstående 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport a. Bestyrelsen anbefaler at overskuddet tilskrives egenkapitalen 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes Valg af revisorer a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm 7. Eventuelt Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen ønsker fremover at forenkle invitationsprocessen til generalforsamlinger. I lighed med flere andre børsnoterede virksomheder ønkser bestyrelsen, at indkaldelser til aktionærerne fremover kun skal ske via s. Aktionærerne kan registrere deres s enten hos VP eller hos FastPassCorp.

3 Selskabets formål er ikke i vedtægterne blevet ændret til at afspejle, at vi idag er fokuseret på udvikling og salg af standard software. Formålsparagraffen foreslåes derfor ændret. I 9 er stykstørrelsen forkert angivet som 20 øre I 11 er der en del punkter som er forældede eller mangler en start eller slutdato. Bestyrelsen indstiller derfor følgende forslag til afstemning: Vedtægternes punkt 3 ændres til : 3. Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge software. Vedtægternes punkt 7.4 ændres til: 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. Aktionæren kan registrere sin e- mail hos VP eller hos Selskabet. Vedtægternes punkt 9.1 ændres til: Hver aktie på DKK 20 giver en stemme. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret inden for det seneste år. Følgende punkter i 11 ændres: Vedtægternes punkt 11.1 første afsnit ændres til: 11.1 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission). Vedtægternes punkt 11.2 første afsnit ændres til: 11.2 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder.

4 Ledelsens udnyttelse af optioner fremgår af årsrapporten, og der er derfor intet behov for løbende ændringer til vedtægterne. Vedtægternes punkt 11.3a fjernes i sin helhed Vedtægternes punkt 11.4 vedrører obligationer, som nu alle er opløst. Hele punktet er derfor ikke længere relevant. Vedtægternes punkt 11.4 fjernes i sin helhed Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 er alle genenmført og er derfor ikke længere relevante. Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 fjernes i sin helhed Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer afgår derfor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer. Valg af Revisionsfirma: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Henrik Holmegaard Frandsen fra Beierholm Revisionsfirma. Aktiekapitalens størrelse: Selskabets aktiekapital er kroner fordelt på styk aktier á DKK 20 kr. per styk.

5 Sortedammen ApS VP reference: Tilmeldingsblanket FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl Lyngby Hovedgade 98, stueplan, 2800 Kgs. Lyngby. Bestilling af adgangskort Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler Jeg/vi ønsker at bestille adgangskort til min/vores rådgiver: Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt FastPassCorp A/S trykte årsrapport for 2014 (årsrapporten er tilgængelig på fastpasscorp.com under Investor Relations). Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De benytte næste side. Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp i hænde senest tirsdag den 10. marts kl enten på fax : , ved scanning til eller ved at returnere denne blanket udfyldt til selskabets adresse, Lyngdby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby. Adgangskort kan også bestilles med angivelse af Investor identitet inklusiv VP-reference nummer til

6 Fuldmagtsblanket Sortedammen ApS VP reference: Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i FastPassCorp A/S tirsdag den 17. marts 2015 i henhold til nedenstående: A. Fuldmagt gives til navngiven trediemand: eller B. Fuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. eller C. Ovennævnte aktionær ønsker hermed at stemme til FastPassCorp A/S ordinære generalforsamling den 17. marts 2015 Godkendelse af årsrapport Decharge for direktion og bestyrelse Ændring af alle foreslåede vedtægtsændringer Angiv her, hvilke vedtægtsændringer der eventuelt ikke stemmes for: For Imod Undlad Valg af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til tekst i indkaldelsen Valg af revisionsfirma Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning. Dato: ; Underskrift: Denne fuldmagt skal være FastPassCorp i hænde senest den 10. marts 2015 kl enten på fax : , eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.

7 Sortedammen ApS VP reference: Brevstemmeblanket Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S ordinære generalforsamling den 17. marts 2015 Godkendelse af årsrapport Decharge for direktion og bestyrelse Ændring af alle foreslåede vedtægtsændringer Angiv her, hvilke vedtægtsændringer der eventuelt ikke stemmes for: For Imod Undlad Valg af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til tekst i indkaldelsen Valg af revisionsfirma Dato: ; Underskrift: Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest tirsdag den 10. martsl 2015 kl enten på fax : , eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere