Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning."

Transkript

1 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning Issue 2

2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland. Navi er et varemærke tilhørende Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on er et varemærke tilhørende Nokia Mobile Phones Nokia Mobile Phones. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia Mobile Phones stræber konstant efter at forbedre produkterne. Vi forbeholder os derfor ret til uden varsel at foretage ændringer og forbedringer af alle produkter, der nævnes i denne brugervejledning.

3 Gode råd Her kan du få et overblik over, hvordan du bedst udnytter telefonens muligheder. Du kan få flere oplysninger ved at læse hele håndbogen. Opkaldsfunktioner Foretage opkald Besvare opkald Afslutte opkald Tast telefonnummeret, tryk på op). Tryk på (Svar). Tryk på (Læg på). (Ring Afvise opkald Tryk på, når telefonen ringer (hvis funktionen Omstil ved optaget er slået til, omstilles det indgående opkald). Genopkald Tryk på, når displayet er tomt, for at se de sidst kaldte numre. Justere lydstyrke Tryk på og under samtalen. Telefonbogsfunktioner Hurtig lagring (af navne og telefonnumre i hukommelsen) Hurtig søgning (efter navne og telefonnumre i hukommelsen) Bruge hukommelsen under en samtale Tast telefonnummeret, tryk på og, indtil teksten Gem vises. Tryk på (Gem). Tast navnet, og tryk på (OK). Tryk på, når displayet er tomt. Tast det første bogstav i navnet, tryk på og, indtil navnet vises. Tryk på og hold nede for at se telefonnummeret. Du åbner hukommelsen under en samtale ved at trykke på, (Vælg) og vælge Telefonbog.

4 Gemme et telefonnummer til ekspresopkald Tryk på (Menu), (Vælg), og tryk på og, indtil Ekspr. opkald vises. Tryk på (Vælg), (Tildel), find det ønskede navn/telefonnummer, og tryk på (OK). Hurtigopkald Tryk på en af ciffertasterne 1-9, og tryk på (Ring op). Opkald med én tast Hvis Ekspresopkald er slået til, kan du foretage et opkald med én tast ved at trykke på og holde en af ciffertasterne 2-9 nede. Tryk på og hold nede for at ringe til telefonsvareren (nummeret skal ligge i hukommelsen). Vigtige genvejstaster Låse tastaturet/ låse tastaturet op Fast indstilling af advarselstone Skrive og sende en meddelelse Tryk på (Menu) og inden for 3 sekunder på /Tryk på (Lås op) og derefter på. Tryk kortvarigt på, tryk på og for at vælge en mulighed, og tryk på (OK) Du kan også bruge følgende genveje:, : Personlig, : Lydløs, : Diskret og, : Høj Tryk på (Menu),,, skriv meddelelsen (tryk på for a skifte mellem små og store bogstaver, tryk på og hold nede for at skrive tal, tryk på for at skrive specialtegn). Tryk på (Vælg), vælg Send med og, tryk på (OK), tast telefonnummeret eller vælg det med og, og tryk på (OK).

5 Indhold Sikkerhed... 7 Etiketter på telefonen...9 Sikkerhedskoden...9 Om denne brugervejledning Før du tager telefonen i brug Indsætning af SIM-kort...10 Opladning af batteriet Når telefonen er klar til brug Tænde og slukke telefonen...13 Displayets symboler...14 Taster...14 Navi-tasten...14 Piletaster C-tasten Grundlæggende funktioner Foretage opkald...16 Justere lydstyrken i telefonen...17 Genopkald Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen. 17 Foretage opkald ved hjælp af hukommelsen...19 Besvare opkald Andre vigtige funktioner Vælge ringetone...21 Faste indstillinger til specielle situationer (hurtig indstilling af toner)...21 Telefonsvarer...22 Tekstbeskeder...23 Læse beskeder...23 Skrive og sende en besked...23 Tastaturlås Brug af menuer Menumetoden...25 Genvejsmetoden...26 Menufunktioner...27 Telefonbog (menu 1)...29 Hente et navn og telefonnummer i hukommelsen29 Tjenestenr...29 Gemme et navn og telefonnummer i hukommelsen29 Slette et navn og telefonnummer i hukommelsen29 Redigere et navn og telefonnummer i hukommelsen30 Sende et navn og telefonnummer fra hukommelsen ("visitkort")...30 Hukommelsesfunktioner...30 Tildele et kortnummer...31 Beskeder (menu 2)...31 Læse beskeder...31 Skrive, sende og gemme en besked...32 Indstillinger til beskeder...32 Infoservice...33 Nummer på telefonsvarer...33 Opkaldsinfo (menu 3) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 5

6 Ubesvarede opkald...34 Indgående opkald...34 Udgående opkald...34 Slet seneste opkaldslister...35 Vis samtaletid...35 Vis samtalepris...35 Samtalepris indstillinger...36 Indstillinger (menu 4)...36 Opkaldsfunktioner...36 Telefonindstillinger...37 Sikkerhedsindstillinger...38 Genetablér standardopsætning40 Omstilling (menu 5)...40 Spil (menu 6)...40 Lommeregn. (menu 7)...41 Bruge lommeregneren...41 Ur (menu 8)...42 Alarm...42 Ur indstillinger...43 Lydindstil. (menu 9)...43 Ringesignal...43 Ringetone...43 Ringestyrke...43 Tone ved besked...43 Tastaturtoner...44 Advarsels- og spiltoner...44 Vibrationssignal Vigtige oplysninger Funktioner til brug under samtaler...45 Adgangskoder...46 Beskyttelseshætte til antennestikket...47 Brug af batterier...47 Opladning og afladning af batteriet...47 Tilbehør og batterier...49 Udskiftning af den farvede Nokia Xpress-on -front...49 Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Nødopkald Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 Sikkerhed Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i mobiltelefon under kørslen. Parker bilen, inden samtalen påbegyndes. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrrelser. Anvendelse af mobiltelefon i flyvemaskiner er ulovligt. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter evt. forskrifter og regler. BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 7

8 TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data. ALMINDELIGE OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på (Ring op). Tryk på (Læg på) for at afslutte et opkald. Tryk på (Svar) for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og hold ned to gange i flere sekunder for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på (Ring op). Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 Etiketter på telefonen På telefonen sidder der nogle etiketter med vigtige oplysninger om sikkerhed. Fjern ikke disse etiketter. Sikkerhedskoden Som standard er sikkerhedskoden indstillet til Du kan ændre koden som beskrevet under Skift adgangskoder i afsnittet Sikkerhedsindstillinger. Opbevar den nye kode på et sted, hvor ingen uvedkommende kan se den, og opbevar den ikke sammen med telefonen. Om denne brugervejledning Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i GSM-netværk. Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de netværkstjenester, som netværksoperatørerne tilbyder. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale netværksoperatør, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 9

10 1. Før du tager telefonen i brug Før du kan bruge telefonen, skal du: Sætte et gyldigt SIM-kort i telefonen Oplade batteriet. Indsætning af SIM-kort Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og kontakterne på det kan beskadiges af ridser, og hvis kortet bøjes. Undgå hårdhændet behandling af kortet. Inden du indsætter SIM-kortet, skal du slukke telefonen og tage batteriet ud. Tryk på tappen øverst på batteriet (1) (på bagsiden af telefonen), og skub batteriet nedad (2). Fjern batteriet (3). Åbn dækslet til SIM-kortlæseren ved at skubbe det i pilens retning (4) og derefter løfte det (5) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 Indsæt SIM-kortet (6), og sørg for, at det afrundede hjørne og de gyldne kontakter vender opad og ind mod kontakterne i telefonen. Før du tager telefonen i brug Luk dækslet til SIM-kortlæseren (7), og skub kortholderen tilbage, så kortet sidder fast (8). Anbring batteriet på bagsiden af telefonen. Skub det opad, indtil låsen klikker. Opladning af batteriet Tilslut kablet fra laderen i bunden af telefonen. Slut laderen til en stikkontakt. Batterindikatoren på displayet begynder at blinke. Teksten Oplader nu vises kortvarigt på displayet, hvis telefonen er tændt. Du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades, hvis telefonen er tændt. Bemærk: Hvis batteriet er helt fladt, kan det vare et øjeblik, før batteriindikatoren kan ses på displayet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 11

12 Batteriet er fuldt ladt, når batteriindikatoren holder op med at rulle. Teksten Batteri er fuldt opladt vises kortvarigt på displayet, hvis telefonen er tændt. Ladetiden afhænger af, hvilken type lader og batteri du bruger. Med laderen ACP-7 varer det f.eks. ca. 4 timer at oplade et BMS-2-batteri. Afmonter laderen fra stikkontakten og telefonen. Hvis teksten Oplader ikke vises, er opladningen afbrudt. Vent et øjeblik, afmonter laderen, tilslut den igen og prøv at oplade batteriet igen. Kontakt forhandleren, hvis du stadig ikke kan oplade batteriet. Kapitlet Brug af batterier indeholder flere oplysninger om batterier Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Når telefonen er klar til brug 2. Når telefonen er klar til brug Tænde og slukke telefonen Tryk på og hold nede i et sekund. Hvis du bliver bedt om at taste PIN-koden: PIN-koden udleveres som regel sammen med SIM-kortet. Tast PIN-koden. Den vises som stjerner ( ). Tryk på (OK). Se også afsnittet Adgangskoder. Hvis du bliver bedt om at taste sikkerhedskoden: Se afsnittet Sikkerhedskoden. Tast sikkerhedskoden. Den vises som stjerner ( ). tryk på (OK). Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 13

14 Displayets symboler De symboler, der beskrives nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og der ikke står andet på displayet, dvs. når displayet er tomt. Operator Viser navnet på det netværk, telefonen har forbindelse til. og streger Viser den aktuelle signalstyrke. Jo flere streger der er, desto stærkere er signalet. og streger Viser den aktuelle batterispænding. Jo flere streger der er, desto større er batterispændingen. Taster Navi-tasten Telefonen betjenes i stor udstrækning ved hjælp af Nokia Navi TM - tasten ( ) lige under displayet. Navi-tastens funktion afhænger af den tekst, der står på displayet over Navi-tasten. I denne håndbog nævnes altid den tekst, der står på displayet, når du skal bruge Nokia Navi TM -tasten, f.eks. (Menu) eller (Vælg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Piletaster Piletasterne bruges til at blade frem/tilbage i menuer, undermenuer og indstillinger samt til at flytte markøren til højre og venstre. Når telefonen er klar til brug Tip: Tryk én gang på, når displayet er tomt, for at se navne og telefonnumre i hukommelsen. Tryk én gang på, når displayet er tomt for at se listen over de sidste kaldte numre. Tryk på piletasterne for at skrue op/ned for lydstyrken under en samtale. C-tasten Med tasten kan du slette tegnet til venstre for markøren, slette alle tegn på displayet (tryk på tasten, og hold den nede), lukke en undermenu og vende tilbage til det forrige niveau i en menufunktion, lukke en menufunktion, afvise indgående opkald Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 15

16 3. Grundlæggende funktioner Foretage opkald Tast område- og telefonnummer på den person, du vil ringe til. Teksten Menu skifter til Ring op. Hvis du taster forkert, kan du rette fejlen ved at trykke på, så tegnet til venstre for markøren slettes. Tryk på (Ring op). Når opkaldet besvares, skifter teksten Ring op til Læg på. Tryk på (Læg på) for at afslutte opkaldet. Normal position: Hold telefonen som en almindelig telefon, så antennen peger opad og er over skulderhøjde. Internationale opkald Tryk to gange på for at taste præfikset til internationale opkald (tegnet + erstatter det internationale præfiks). Tast landekoden, områdenummeret og telefonnummeret. Tryk på (Ring op). Bemærk: Hvis du bruger mobiltelefonen med bilinstallationssættet CARK-91, kan du skifte fra håndfri betjening til almindelig betjening ved at løfte det eksterne håndsæt (HSU-1). Du skifter til håndfri betjening igen ved først at trykke på og derefter sætte håndsættet på plads inden for 15 sekunder Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 Grundlæggende funktioner Justere lydstyrken i telefonen Du kan justere lydstyrken i telefonen under en samtale. Tryk på for at skrue op for lyden, og på for at skrue ned for lyden. Genopkald De sidste otte numre, du har ringet til, gemmes i telefonens hukommelse. Du kan ringe til et af disse otte numre på følgende måde: Tryk én gang på (når displayet er tomt) for at se de sidst kaldte numre. Tryk på og, indtil det ønskede nummer vises. Tryk på (Ring op). Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen Tryk på (Menu) for at åbne menuen. Når teksten Telefonbog vises, skal du trykke på (Vælg). Tryk på og indtil teksten Tilføj Nyt vises. Tryk derefter på (Vælg). Teksten Navn: vises på displayet. Indtast navnet på følgende måde: Tryk på tasten med det ønskede tegn. Tryk én gang for at skrive det første tegn på tasten, to gange for at skrive det næste og så fremdeles Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 17

18 Tegnsættet afhænger af, hvilket sprog du har valgt med menu Tryk på en af tasterne - flere gange for at finde de rigtige tegn, f.eks. på for at skrive tegnene.,?! - & 1, og på for at lave et mellemrum. skifter mellem store og små bogstaver. På displayet vises henholdsvis ABC eller abc. Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. På displayet vises henholdsvis ABC (abc) eller 123. Du kan også skrive et tal ved at trykke på og holde ciffertasten med det pågældende tal nede i et sekund. Når markøren blinker, kan du skrive det næste tegn. Tryk på og for at flytte markøren. Tryk på for at se en liste over specialtegn. På displayet vises?!. Tryk på og, indtil det ønskede tegn vises, og tryk på (Indsæt) for at føje det til navnet. Når du har skevet navnet, skal du trykke på (OK). Teksten Nummer: vises på displayet. Tast evt. landekode, områdenummer og telefonnummer. Tip: Hvis du taster tegnet + (det internationale præfiks) før landekoden ved at trykke to gange på, kan du bruge det samme nummer, når du ringer op fra udlandet. Tryk på (OK). Navnet og telefonnummeret gemmes i hukommelsen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Grundlæggende funktioner Tip: Hurtig lagring Tast det telefonnummer, der skal gemmes (når displayet er tomt). Tryk på og, så teksten på displayet skifter til Gem, og tryk på (Gem). Skriv navnet, og tryk på (OK). Foretage opkald ved hjælp af hukommelsen Tryk på (Menu). Når teksten Telefonbog vises, skal du trykke på (Vælg). Tryk på (Vælg), og vælg Hent. Tast de første bogstaver i navnet, og tryk på (OK). Du kan evt. springe dette trin over. Tryk på og, indtil det ønskede navn vises. Du kan se telefonnummeret, hvis du trykker på og holder nede. Tryk på (Ring op). Tip: Sådan hentes et navn hurtigt i hukommelsen: Tryk på, når displayet er tomt. Det første navn og telefonnummer i hukommelsen vises. Tip: Du kan ringe til navne og telefonnumre, der er tildelt en hurtigtast fra 1-9, ved at trykke på en af tasterne til Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 19

20 Besvare opkald Når nogen ringer til dig, ringer telefonen. Navnet og telefonnummeret på den, der ringer, vises på displayet. Ellers vises teksten Ring op. Du besvarer et opkald ved at trykke på (Svar). Tip: Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på. Hvis funktionen Omstil ved optaget er slået til, så indgående opkald f.eks. omstilles til telefonsvareren, omstilles indgående opkald også, når de afvises. Se Omstilling (menu 5). Bemærk: Hvis hukommelsen indeholder flere navne på personer, hvis telefonnummer slutter på de samme syv cifre, vises kun telefonnummeret på den person, der ringer (hvis nummeret er gemt i hukommelsen) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

21 4. Andre vigtige funktioner Vælge ringetone Tryk på (Menu). Andre vigtige funktioner Tryk på og, indtil teksten Lydindstil. vises, og tryk på (Vælg). Tryk på og, indtil teksten Ringetone vises, og tryk på (Vælg). Tryk på og, indtil du ser navnet på den ønskede ringetone. Ringetonen høres. Tryk på (OK) for at vælge den. Tryk på og hold nede for at lukke menuen. Faste indstillinger til specielle situationer (hurtig indstilling af toner) Du kan justere forskellige toner, f.eks. ringetone, tastaturtoner, og advarselstoner, så de passer til bestemte omgivelser eller situationer. Du skal blot vælge en indstilling på listen, f.eks. Høj til udendørs brug af telefonen. Tryk hurtigt på tomt., når displayet er Tryk på og, indtil den ønskede indstilling vises: Sluk telefon! Slukker telefonen. Personlig Standardindstilling med de toneindstillinger, der er valgt med menuen Lydindstil. Lydløs Telefonen afgiver ingen lydsignaler Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 21

22 Diskret Telefonen afgiver et diskret bip i stedet for ringetonen og advarselstonen. Hvis du vælger Høj, benyttes indstillingen Ringetoner som advarselstone. Tryk på (OK) for at vælge en mulighed. Tip: Du kan også bruge følgende genveje:, : Personlig, : Lydløs, : Diskret, : Høj Bemærk: Når du ændrer indstillingerne på menuen Lydindstil., nulstilles indstillingen Personlig automatisk. Bemærk: Hvis telefonen er sluttet til bilinstallationssættet CARK-91 eller håndsættet HDC-9, kan funktionen ikke benyttes. Telefonsvarer Nogle netværksoperatører tilbyder en telefonsvarerfunktion, så du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren. De personer, der ringer til dig, kan så indtale en besked på telefonsvareren. Du får besked fra netværket, når der er indtalt beskeder til dig. Ring til telefonsvareren, og aflyt beskederne. Tryk på og hold nede i et sekund, mens displayet er tomt. På den måde ringer du til telefonsvareren. Hvis du bliver bedt om nummeret til telefonsvareren, skal du taste nummeret og trykke på (OK). Se også Nummer på telefonsvarer (menu 2-6). Nummeret til telefonsvareren oplyses af operatøren. Aflyt beskederne. Afslut opkaldet ved at trykke på (Læg på) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

23 Andre vigtige funktioner Bemærk: Hvis teksten Aflyt står over Navi-tasten, kan du ringe til telefonsvareren ved at trykke på (Aflyt). Tekstbeskeder Du kan læse og skrive korte tekstbeskeder på op til 160 tegn. Før du kan sende en tekstbeksked, skal du gemme nummeret til beskedcentralen i hukommelsen. Nummeret oplyses af operatøren, når du tegner abonnement på SMS-funktionen (Short Message Service). Se afsnittet Beskedindstillinger. Inden du sender en tekstbeksed, skal du sikre dig, at modtagertelefonen kan modtage tekstbeskeder. Hvor mange tekstbeskeder der er plads til i SIM-kortets hukommelse afhænger af, hvilken type SIM-kort du bruger. Læse beskeder Når du har modtaget en tekstbesked, vises teksten...beskeder er modtaget og symbolet. Tryk på (Læs). Tryk på og, indtil den ønskede besked vises, og tryk på (Læs). Når du læser en besked, kan du blade i den ved at trykke på og. Tryk på (Vælg) for at se valgmulighederne. Tryk kortvarigt på for at lukke en besked. Tryk på og hold nede i et sekund for at lukke menuen. Skrive og sende en besked Tryk på (Menu). Tryk på og, indtil teksten Beskeder vises, og tryk på (Vælg). Tryk på og, indtil teksten Skriv beskeder vises, og tryk på (Vælg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 23

24 Skriv beskeden. Du kan se, hvordan du skriver tekst med telefonens tastatur, i afsnittet Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen. Når du har skrevet beskeden, skal du trykke på (Vælg). Vælg Send, og tryk på (OK). Tast modtagerens telefonnummer, eller tryk på (Hent) og find nummeret i hukommelsen ved at trykke på og. Tryk derefter på (OK). Tryk på (OK) for at sende beskeden. Tryk på og hold nede to gange for at lukke menuen. Tastaturlås Med tastaturlåsen kan du forhindre, at der utilsigtet bliver trykket på tasterne, f.eks. når telefonen ligger i en lomme eller taske. Du kan låse tastaturet ved at trykke på (Menu) og inden for tre sekunder. Når tastaturet er låst, vises symbolet. Du låser tastaturet op ved at trykke på (Lås op) og derefter. Når tastaturet er låst, kan du besvare opkald ved at trykke på (Svar). Bemærk: Selvom tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Nummeret vises først, når alle cifrene er tastet ind Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

25 5. Brug af menuer Brug af menuer Med telefonens menuer og undermenuer kan du se og ændre mange af indstillingerne. Du kan åbne menuer og undermenuer ved at blade gennem dem (menumetoden) eller ved at bruge en såkaldt genvej (genvejsmetoden). Menumetoden Du åbner en menufunktion ved at trykke på (Menu). Tryk på og, indtil den ønskede menu vises, f.eks. Indstillinger. Tryk på (Vælg) for at åbne menuen. Hvis menuen indeholder undermenuer, kan du se dem ved at trykke på og. Tryk på (Vælg) for at åbne undermenuen, f.eks. Opkaldsfunktioner. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du gentage trin 4 og 5. Tryk på og, til den ønskede indstilling vises. Tryk på (OK). Tip: Du kan vende tilbage til den forrige menu ved at trykke kortvarigt på. Du kan også lukke menuen uden at foretage ændringer ved at trykke på og holde nede Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 25

26 Genvejsmetoden De fleste menuer, undermenuer og indstillinger er nummererede og kan åbnes vha. deres nummer. Nummeret står i øverste højre hjørne af displayet. Tryk på (Menu). Tast hurtigt (dvs. inden for tre sekunder) nummeret på den menufunktion, du vil åbne. Gør det samme for at åbne en evt. undermenu. Tast hurtigt (dvs. inden for tre sekunder) nummeret på den indstilling, du vil se. Sådan kan du f.eks. slå tastaturtoner fra: Tryk på (Menu),,,, (Menu) for at åbne menuen, for at vælge Lydindstil., for at vælge Tastaturtoner og for at vælge indstillingen Fra Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

27 Brug af menuer Menufunktioner 1 Telefonbog 1 Søg 2Tjenestenr. 1 3 Tilføj nyt 4 Slet 5 Redigér 6 Send visitkort 7Vælg 1Visningstype 2 Memorystatus 8 Ekspr. opkald 2 Beskeder 1 Indbakke 2 Udbakke 3 Skriv beskeder 4 Beskedindstillinger 1Sæt Nummer på beskedcentralen 2Beskeder sendes som 3 Beskeden afventer i 1 Kan kun bruges, hvis funktionen findes på SIM-kortet. 2 Antallet af sæt afhænger af SIM-kortet. Hvert sæt har sin egen undermenu og kan have et specielt navn. 2 Fælles 3 1 Aktivitetsrapporter 2Svar via samme central 5 Infoservice 6 Nummer på telefonsvarer 3 Opkaldsinfo 1 Ubesvarede opkald 2 Indgående opkald 3 Udgående opkald 4 Slet seneste opkaldslister 5 Vis samtaletid 1 Seneste samtaletid 2 Tid totalt 3 Indgående opkald 4 Udgående opkald 5 Nulstil tidstællere 6Vis samtalepris 1 Seneste samtalepris 2 Pris totalt 3 Nulstil tidstællere 7 Samtalepris indstillinger 1 Begrænset beløb 2 Vis forbrug som 3 Nummeret på denne menu afhænger af, hvor mange sæt der er Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 27

28 4 Indstillinger 1 Opkaldsfunktioner 1 Automatisk genopkald 2 Ekspresopkald 3 Banke på tjeneste 4 Send eget nummer Automatisk svar 1 2 Telefonindstillinger 1 Sprog 2 Celleinformation 3Opstartstekst 4 Valg af netværk Lys 2 3 Sikkerhedsindstillinger 1 Pin-kode aktivering 2 Begrænsede numre 3 Lukket brugergruppe 4 Telefonsikkerhed 5 Skift adgangskoder 4 Genetablér standardopsætning 1 Kan kun bruges, hvis telefonen er sluttet til bilinstallationssættet CARK-91 eller hovedtelefonsættet HDC-9. 2 Kan kun bruges, hvis telefonen er sluttet til bilinstallationssættet CARK Omstilling 1 Omstil alle taleopkald 2 Omstil ved optaget 3 Omstil ved manglende svar 4 Omstil når slukket eller ingen dækning 5 Annullér alle omstillinger 6 Spil 1Memory 2Snake 3 Logic 7 Lommeregn. 8 Ur 1Alarm 2 Ur indstillinger 9 Lydindstil. 1 Ringesignal 2 Ringetone 3 Ringestyrke 4 Tone ved besked 5 Tastaturtoner 6 Advarsels- og spiltoner Vibrationssignal 3 3 Kan kun bruges, hvis der benyttes et specielt batteri Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

29 Telefonbog (menu 1) Brug af menuer Du kan gemme navne og telefonnumre i SIM-kortets hukommelse med menufunktionen Telefonbog. Til telefonen kan benyttes SIM-kort med plads til 250 telefonnumre (på op til 30 cifre) og navne (på op til 16 tegn). Det afhænger af SIM-kortet, hvor mange telefonnumre og navne der er plads til. Hente et navn og telefonnummer i hukommelsen Med menufunktionen Søg (menu 1-1) kan du hente navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen. Se også Foretage opkald ved hjælp af hukommelsen i kapitel 3, Grundlæggende funktioner. Tjenestenr. Med denne menufunktion kan du nemt ringe til operatørens tjenestenumre. Menuen kan kun bruges, hvis der er lagret et eller flere tjenestenumre på SIM-kortet. Vælg Tjenestenr. (menu 1-2), blad frem til det ønskede nummer, og tryk på (Ring op) for at ringe til nummeret. Gemme et navn og telefonnummer i hukommelsen Se afsnittet Gemme navn og telefonnummer i hukommelsen i kapitel 3, Grundlæggende funktioner. Slette et navn og telefonnummer i hukommelsen Med denne funktion (menu 1-4) kan du slette telefonnumre og navne i hukommelsen. Du kan enten vælge Enkeltvis eller Slet Alle, så alle navnene og telefonnumrene slettes på én gang Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 29

30 Redigere et navn og telefonnummer i hukommelsen Med denne funktion (menu 1-5) kan du ændre navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen. Sende et navn og telefonnummer fra hukommelsen ("visitkort") Med menufunktionen Send visitkort (menu 1-6) kan du sende en persons navn og telefonnummer ("visitkort") fra telefonens hukommelse til en anden telefon. Sådan kan du sende et navn og telefonnummer Vælg Send visitkort, blad frem til det navn og telefonnummer, du vil sende, og tryk på (Send). Indtast modtagerens telefonnummer, eller find det i hukommelsen. Tryk på (OK) for at sende oplysningerne. Sådan kan du modtage et navn og telefonnummer Når telefonen modtager et navn og telefonnummer, vises teksten Visitkort er modtaget. Tryk på (Vælg), indtil teksten Vis, Gem eller Afvise vises, og tryk derefter på (OK). Hukommelsesfunktioner Vælge, hvordan navne og telefonnumre i hukommelsen skal vises Navne og telefonnumre i hukommelsen kan vises på tre forskellige måder, som du vælger med menu Du kan vælge Navneliste (tre navne ad gangen), Navn&nummer (ét navn og ét telefonnummer sammen) og Stor skrift (ét navn ad gangen). Ledig plads i hukommelsen Med funktionen Telefonbog (menu 1-7-2) kan du undersøge, hvor meget plads der er i hukommelsen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

31 Tildele et kortnummer Brug af menuer Du kan tildele ni telefonnumre i hukommelsen kortnumre til ekspresopkald, så du kan ringe til numrene ved at trykke på tasterne -. Vælg menufunktionen Ekspr. opkald (menu 1-8). Hvis ingen telefonnumre er tildelt tasten, skal du trykke på (Tildel). Bemærk: Teksten Tildel vises også, hvis et telefonnummer automatisk er blevet tildelt et kortnummer i hukommelsen. Hent det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på (OK). Hvis et telefonnummer er tildelt et kortnummer, kan du se nummeret og ændre det eller slette det ved at trykke på (Vælg). Sådan kan du bruge kortnummertasten Tryk på en af tasterne ( til ) med det ønskede kortnummer, og tryk på (Ring op) for at ringe til nummeret. Beskeder (menu 2) Læse beskeder Når du har modtaget en tekstbesked, vises teksten...beskeder er modtaget sammen med symbolet. Tryk på (Læs) for at se beskeden eller beskederne. Hvis du vil læse beskederne senere, skal du åbne menufunktionen Indbakke (menu 2-1). Beskederne i indbakken vises på en liste med de nyeste beskeder først. Tryk på og, indtil den ønskede besked vises, og tryk på (Læs). Mens du læser en besked, kan du trykke på (Vælg) for at se valgmulighederne. Tryk på (OK) for at vælge en af følgende muligheder: Slet, Besvar, Redigér, Hent nummer (viser evt. telefonnumre i beskeden) og Videresend (sender beskeden videre til en anden modtager). Hvis du vælger Detaljer, kan du trykke på 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 31

32 og for at se afsenderens navn og telefonnummer, hvilken beskedcentral der er brugt til at sende beskeden, samt dato og tidspunkt for modtagelse af beskeden. Skrive, sende og gemme en besked Med menuen Skriv beskeder (menu 2-3) kan du skrive og redigere tekstbeskeder på op til 160 tegn. Når du har skrevet en besked, skal du trykke på (Vælg) og vælge en af følgende muligheder: Send, Send speciel (sender beskeden med bestemte indstillinger), Gem (gemmer beskeden i udbakken (menu 2-2), så den sendes senere) eller Slet skærmen (sletter alle de tegn, du har skrevet). Indstillinger til beskeder Sæt 1 (menu 2-4-1) 1 En gruppe indstillinger til afsendelse af tekstbeskeder kaldes et sæt. Du kan f.eks. vælge at sende en tekstbesked som fax, hvis operatøren tilbyder denne mulighed. I så fald skal du blot vælge det sæt, som indeholder de rigtige indstillinger til faxoverførsel. Hvert sæt har sin egen undermenu: Nummer på beskedcentralen Gemmer nummeret til den beskedcentral, du bruger, når du sender tekstbeskeder. Nummeret oplyses af operatøren, når du tegner abonnement. Tast nummeret til beskedcentralen, eller rediger det eksisterende nummer, og tryk på (OK). Beskeder sendes som Nogle operatører tilbyder, at tekstbeskeder kan konverteres til formaterne , Fax eller Personsøger (netværkstjeneste). Sådanne beskeder kan kun modtages med det nødvendige udstyr. 1 Det samlede antal sæt afhænger af SIM-kortet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

33 Beskeden afventer i Brug af menuer Med denne funktion kan du bestemme, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcentralen. Fælles (menu 2-4- ) 1 Aktivitetsrapporter Du kan bede om at få tilsendt aktivitetsrapporter, så du kan se status for dine tekstbeskeder (netværkstjeneste). Svar via samme central Med denne netværkstjeneste kan modtageren sende svar på dine tekstbeskeder via den samme beskedcentral, som du bruger (netværkstjeneste). Infoservice Med denne netværkstjeneste (menu 2-5) kan du modtage oplysninger om forskellige emner, f.eks. vejr- og trafikmeldinger, fra operatøren. Kontakt operatøren for at få at vide, hvilke muligheder der er. Hvis du vælger Til, kan du modtage oplysninger om emnerne på listen Emneindeks. Du kan redigere listen og vælge, hvilke emner der skal være aktive og passive. Emneindeks viser en liste over emner på netværket. Når du har valgt Emner, kan du tilføje emner ved at vælge Tilføj emne. Tast nummeret og navnet på det ønskede emne. Du kan også benytte mulighederne Redigér og Slet, når du arbejder med emnelisten. Vælg Sprog for at vælge sprog til beskederne. Du kan kun se beskeder på det valgte sprog. Nummer på telefonsvarer Med menuen Nummer på telefonsvarer (menu 2-6) kan du gemme nummeret til telefonsvareren. Tast nummeret, og tryk på (OK). Nummeret ændres ikke, før du selv vælger at ændre det. Nummeret til telefonsvareren oplyses af operatøren. 1 Nummeret på denne menu afhænger af, hvor mange sæt der er Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 33

34 Opkaldsinfo (menu 3) Telefonen registrerer kun ubesvarede og besvarede opkald, hvis netværket benytter funktionen Calling Line Identification, samt hvis telefonen er tændt og inden for netværkets rækkevidde. Ubesvarede opkald Telefonnumrene på de seneste fem ubesvarede opkald gemmes i telefonens hukommelse på listen Ubesvarede opkald (menu 3-1). Med denne menufunktion kan du se de numre, der er ringet fra, og hvad tid der er ringet. Du kan også slette telefonnumre og gemme dem i hukommelsen. Tip: Hvis der vises en meddelese om ubesvarede opkald på displayet, skal du trykke på (Liste), så du kan se de numre, der er ringet fra forgæves. Indgående opkald Telefonnumrene på de seneste fem indgående opkald gemmes i telefonens hukommelse på listen Indgående opkald (menu 3-2). Med denne menufunktion kan du se de numre, der er ringet fra, og hvad tid der er ringet. Du kan også ringe til numrene og gemme dem i hukommelsen. Udgående opkald Telefonen gemmer automatisk de sidste otte numre, du har ringet til, på listen Udgående opkald (menu 3-3). Med denne menufunktion kan du se de numre, der er ringet til, og hvad tid der er ringet. Du kan også ringe til numrene og gemme dem i hukommelsen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

35 Slet seneste opkaldslister Brug af menuer Med denne funktion (menu 3-4) kan du slette alle telefonnumre og navne på listerne Ubesvarede opkald, Besvarede opkald og Udgående opkald. Bemærk: Når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen, bliver indholdet af alle opkaldslisterne slettet. Vis samtaletid Med menuen Vis samtaletid (menu 3-5) kan du se varigheden af ind- og udgående opkald i timer, minutter og sekunder samt nulstille tællerne. Tællerne nulstilles ikke, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Bemærk: Registrering af samtaletid og fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Vis samtalepris Med denne netværkstjeneste kan du få oplyst prisen på det seneste opkald eller alle opkald fra telefonen, hvis operatøren tilbyder denne tjeneste (menu 3-6). Prisen vises i takstenheder og separat for hvert enkelt SIM-kort. Bemærk: Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 35

36 Samtalepris indstillinger Begrænset beløb Med denne netværkstjeneste kan du angive en beløbsgrænse for opkald fra telefonen med et bestemt SIM-kort (menu 3-7-1). Så længe beløbsgrænsen ikke overskrides, kan du foretage opkald fra telefonen. Beløbsgrænsen kan angives i takstenheder eller den valuta, der er valgt med menuen Vis forbrug som. Med nogle SIM-kort skal du taste PIN2-koden, før du kan angive en beløbsgrænse. Vis forbrug som Med denne netværksfunktion kan du vælge, om samtaleprisen skal vises med takstenheder eller den valgte valuta (menu 3-7-2). Kontakt netværksoperatøren for at få oplysninger om prisen pr. takstenhed. Med nogle SIM-kort skal du taste PIN2-koden, før du kan vælge valuta eller takstenheder. Indstillinger (menu 4) Opkaldsfunktioner Automatisk genopkald Når funktionen Automatisk genopkald (menu 4-1-1) er slået til, forsøger telefonen automatisk at ringe til telefonnummeret ti gange efter et forgæves opkaldsforsøg. Ekspresopkald Når funktionen Ekspresopkald (menu 4-1-2) er slået til, kan du ringe til et nummer, der er gemt med kortnumrene til ved at trykke på den pågældende ciffertast og holde den nede. Bemærk: Du kan ringe til telefonsvareren ved at trykke på og holde nede Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

37 Banke på tjeneste Brug af menuer Når denne netværkstjeneste er slået til (menu 4-1-3), får du besked om indgående opkald under en samtale. Send eget nummer Når denne netværkstjeneste er slået til (menu 4-1-4), vises dit eget telefonnummer på den telefon, du ringer til. Med indstillingen Standard nulstilles telefonen til standardindstillingen Til eller Fra. Automatisk svar Denne funktion kan kun bruges, hvis telefonen er tilsluttet bilinstallationssættet CARK-91 eller hovedtelefonsættet HDC-9. Når denne funktion er slået til, besvarer telefonen automatisk indgående opkald, efter at der kun er ringet en enkelt gang. Funktionen fungerer kun, hvis bilinstallationssættet har tændingsføler, og tændingen er slået til. Telefonindstillinger Sprog Med denne funktion kan du vælge det sprog, der skal bruges på telefonens display (menu 4-2-1). Hvis du har valgt indstillingen Automatisk, bestemmes det valgte sprog af SIM-kortet. Hvis der ikke sidder et SIM-kort i telefonen, benyttes engelsk. Celleinformation Med denne menu (menu 4-2-2) kan du indstille telefonen, så du kan se på displayet, når den har forbindelse med et MCN-netværk (Micro Cellular Network - netværktjeneste). Opstartstekst Med denne menu (menu 4-2-3) kan du vælge en tekst, der vises på displayet, når telefonen tændes Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 37

38 Valg af netværk Netværket kan vælges automatisk eller manuelt (menu 4-2-4). Med automatisk valg af netværk opretter telefonen automatisk forbindelse til et af de netværk, der dækker det område, hvor du opholder dig. Med manuelt valg af netværk vises der en liste over de tilgængelige netværk, som har en roamingaftale med hjemmeoperatøren. Hvis der ikke er nogen netværk, der har det, vises teksten Ingen adgang, og du skal vælge et andet netværk. Indstillingen til manuelt valg af netværk ændres først, når du igen vælger automatisk valg af netværk eller sætter et nyt SIM-kort i telefonen. Lys Denne funktion kan kun bruges, hvis telefonen er sluttet til bilinstallationssættet CARK-91. Du kan bruge funktionen til at justere lyset i displayet og tastaturet. Sikkerhedsindstillinger Telefonen er udstyret med flere sikkerhedsfunktioner, så uvedkommende ikke kan benytte telefonen eller SIM-kortet. PIN-kode aktivering Med denne menu (menu 4-3-1) kan du indstille telefonen, så PINkoden til SIM-kortet altid skal indtastes, når telefonen tændes. Du skal indtaste PIN-koden, før du kan slå funktionen til. Bemærk, at det med nogle SIM-kort ikke er muligt at slå denne funktion fra. Begrænsede numre Du kan begrænse muligheden for at foretage opkald fra telefonen til bestemte numre, hvis SIM-kortet er udstyret med denne funktion (menu 4-3-2). Du skal indtaste PIN2-koden, før du kan bruge denne funktion Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

39 Brug af menuer Bemærk: Selvom funktionen Begrænsede numre er aktiveret, kan det i nogle netværk være muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre). Lukket brugergruppe Med denne netværkstjeneste (menu 4-3-3) kan du vælge en gruppe personer, der kan ringes til fra telefonen, og som kan ringe til dig. Hvis du vælger Standard, nulstilles telefonen til operatørens standardindstilling. Bemærk: Selvom funktionen Lukket brugergruppe er aktiveret, kan det i nogle netværk være muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller andre officielle alarmnumre). Telefonsikkerhed Med denne menu (4-3-4) kan du indstille telefonens sikkerhed, så uvedkommende ikke kan bruge den. Du skal indtaste sikkerhedskoden, før du kan indstille sikkerheden. Hvis du har valgt Til, bliver du bedt om at indtaste sikkerhedskoden, når du sætter et nyt SIM-kort i telefonen. Bemærk: Når du ændrer telefonsikkerheden, slettes alle opkaldslisterne. Skift adgangskoder Med denne menu (menu 4-3-5) kan du ændre følgende adgangskoder: Sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden. Koderne må kun indeholde tallene 0 til 9. Du bliver bedt om at indtaste den aktuelle kode og derefter den nye kode, når du vil skifte adgangskoder. Til sidst skal du bekræfte den nye kode. Bemærk: Brug ikke adgangskoder, der ligner alarmnummeret (f.eks. 112). På den måde kan du undgå at ringe til alarmcentralen ved en fejltagelse Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 39

40 Genetablér standardopsætning Du kan nulstille nogle af telefonens indstillinger til fabriksindstillingen (menu 4-4). Du skal taste sikkerhedskoden, før du kan bruge denne funktion. Omstilling (menu 5) Med denne netværkstjeneste kan du omstille indgående opkald til telefonsvareren (kun almindelige samtaler) eller til et andet telefonnummer. Du kan vælge følgende omstillingsmuligheder: Omstil alle taleopkald, Omstil ved optaget, Omstil ved manglende svar, Omstil når slukket eller ingen dækning. Når du har valgt en indstilling, kan du vælge Aktiver, Annullér eller Status. Med nogle typer omstilling kan du også vælge muligheden Forsinkelse. Med menufunktionen Annullér alle omstillinger kan du slå alle typer omstilling fra. Tip! Hvis du har valgt Omstil ved optaget, omstilles opkald også, når du afviser dem. Spil (menu 6) Med denne menu kan du vælge følgende tre spil: Memory, Snake og Logic. Vælg et spil, og vælg derefter Instruktioner for at finde ud af, hvordan spillet spilles. HUSK! Telefonen skal være tændt, før du kan bruge denne funktion. Sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

41 Lommeregn. (menu 7) Brug af menuer Telefonen er udstyret med en lommeregner med de fire simple regnearter. Lommeregneren kan også bruges til hurtig valutaomregning. Bruge lommeregneren Indtast det første tal i beregningen med tasterne -. Tryk på for at skive et punktum (.). Tryk én gang på (+) for at lægge til, to gange på ( - ) for at trække fra, tre gange på ( * ) for at gange og fire gange på ( / ) for at dividere. Du kan også trykke på (Vælg) og derefter vælge den ønskede regneart. Du får resultatet ved at trykke på (Vælg) og derefter vælge Resultat ved at trykke på (OK). Tryk på for at rydde displayet. Bemærk: Der kan opstå afrundingsfejl ved brug af lommeregneren, især hvis du dividerer med meget store tal. Valutaomregning Tryk på (Vælg), og vælg Indstil kurs. Vælg en af mulighederne Fremmed enhed i indenlandsk enhed eller Indenlandsk enhed i fremmed enhed. Derefter skal du indtaste kursen (tryk på for at skrive et punktum) og trykke på (OK). Omregning: Indtast det beløb, der skal omregnes, tryk på (Vælg), og vælg Til indenl. eller Til fremmed. HUSK! Telefonen skal være tændt, før du kan bruge denne funktion. Sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 41

42 Ur (menu 8) Alarm Med denne funktion kan du indstille telefonen til at ringe på et bestemt tidspunkt (menu 8-1). Du kan bruge 12- eller 24-timers format. Med funktionen Alarm kan du bruge telefonen som vækkeur, selvom den er slukket. Med meneun vælger du det tidspunkt, hvor telefonen skal ringe. Hvis du vil ændre tidspunktet, skal du vælge Til, og hvis du vil slå alarmfunktionen fra, skal du vælge Fra. Når alarmtidspunktet kommer: Telefonen afgiver en advarselslyd med den lydstyrke, der er valgt til ringetonen. Advarselslyden er et bip, hvis du har valgt Fra eller Enkelt bip med menuen Toneindstil., hvis du har valgt indstillingerne Diskret eller Lydløs (se afsnittet Faste indstillinger ). Når telefonen afgiver advarselslyden, vises teksten ALARM! på displayet, og lyset i telefonen blinker. Hvis du lader alarmen fortsætte i et minut eller trykker på (Forsink), bliver alarmen slået fra i et par minutter, og derefter fortsætter den. Du kan afbryde alarmen ved at trykke på alle andre taster. Hvis telefonen er slukket, når alarmen skal lyde, tændes den automatisk, og du bliver spurgt, om telefonen skal registreres på netværket. Tryk på (Ja) for at registrere telefonen eller på for at slukke den. HUSK! Sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

43 Ur indstillinger Brug af menuer Telefonen har et indbygget ur (menu 8-2). Nogle gang skal du indstille uret, hvis du udskifter telefonens batteri. Med menuen kan du slå uret på displayet til og fra, indstille klokkeslættet og vælge 12- eller 24-timers format. Lydindstil. (menu 9) Ringesignal Med denne menufunktion (menu 9-1) kan du vælge, hvilket ringesignal telefonen skal bruge ved indgående opkald. Du kan vælge følgende indstillinger: Ringetoner, Stigende, 1 ring, Enkelt bip og Fra. Hvis du vælger Fra, afgiver telefonen ingen ringetone. Bemærk: Hvis du har valgt indstillingen Fra, afgiver telefonen ingen ringe-, advarsels- eller tastaturtoner. Ringetone Du kan vælge en af de ringetoner, der findes, med menu 9-2. Ringestyrke Når nogen ringer til dig, afgiver telefonen en ringetone. Med denne funktion (menu 9-3) kan du vælge en lydstyrke til ringetonen. Hvis du ændrer lydstyrke til ringetonen, ændres lydstyrken også til den tone, telefonen afgiver, når der er en besked til dig. Tone ved besked Du kan også vælge den tone, telefonen skal afgive, når du modtager en tekstbesked (menu 9-4) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 43

44 Tastaturtoner Hver gang du trykker på en tast, afgiver telefonen en lyd. Med denne funktion (menu 9-5) kan du vælge lydstyrke til tastaturtonerne og slå dem fra. Advarsels- og spiltoner Når denne funktion er slået til (menu 9-6), afgiver telefonen en lyd, f.eks. når batterispændingen er lav. Vibrationssignal Med denne menu (menu 9-7) kan du indstille telefonen, så den vibrerer i stedet for at ringe, når nogen ringer til dig. Der kræves et specielt batteri til denne funktion Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

45 Vigtige oplysninger 6. Vigtige oplysninger Funktioner til brug under samtaler Telefonen har en række funktioner, som du kan bruge under en samtale. Du kan dog ikke bruge alle funktionerne altid. På menuen med funktioner til brug under samtaler vises kun de funktioner, du kan bruge i en den aktuelle situation. Under en samtale skal du trykke på (Vælg) for at åbne menuen med disse funktioner. Hvis teksten over Navi-tasten er Læg på, skal du trykke på, så teksten Vælg vises. Der kan være følgende valgmuligheder på menuen med funktioner til brug under samtaler: Standby og sætter samtale på standby/skifter til samtale Tilbage igen Nyt opkald starter et nyt opkald under en samtale Svar besvarer indgående opkald Afvise afviser indgående opkald Skift skifter mellem to samtaler Afslut opkald afslutter igangværende samtale Send DTMF sender DTMF-toner Send sender tegnsekvens på displayet til netværket Afslut alle afslutter begge samtaler Telefonbog åbner menuen Telefonbog Tryk på for at lukke menuen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 45

46 Adgangskoder Med de adgangskoder, der beskrives i dette afsnit, kan du undgå, at uvedkommende benytter telefonen eller SIM-kortet. Du kan ændre adgangskoderne (med undtagelse af PUK- og PUK2- koden) med menu Se næste afsnit. Sikkerhedskode (5 cifre) Med sikkerhedskoden kan du forhindre, at uvedkommende benytter telefonen. Se også beskrivelsen af "Telefonsikkerhed" (menu 4-3-4). Som standard er sikkerhedskoden indstillet til Hvis du vil skifte kode, kan du læse vejledningen i afsnittet "Skift adgangskoder" under "Sikkerhedsindstillinger". Opbevar den nye kode på et sikkert sted og aldrig sammen med telefonen. PIN-kode (4 til 8 cifre) PIN-koden (Personal Identity Number) forhindrer uvedkommende i at benytte SIM-kortet. PIN-koden udleveres normalt sammen med SIM-kortet. PIN2-kode (4 til 8 cifre) PIN2-koden, som udleveres sammen med nogle SIM-kort, kræves f.eks. til tællerfunktionerne. Disse funktioner kan kun bruges med visse SIM-kort. PUK-kode (8 cifre) PUK-koden (Personal Unblocking Key) bruges, når du skal ændre en PIN-kode, der er spærret. PUK-koden udleveres normalt sammen med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du få en kode ved at kontakte netværksoperatøren. Kontakt også netværksoperatøren, hvis du ikke kan huske koden. PUK2-kode (8 cifre) PUK2-koden, som udleveres sammen med nogle SIM-kort, bruges, når du skal ændre en PIN2-kode, der er spærret. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ikke kan huske koden Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

47 Beskyttelseshætte til antennestikket Vigtige oplysninger På telefonens bagside er der under antennen et stik til en ekstern antenne. Stikket er beskyttet af en plasthætte. Hvis du vil tilslutte en ekstern antenne, skal du først fjerne plasthætten. Når du afmonterer den eksterne antenne, skal du sætte plasthætten på stikket igen. Bemærk: Opbevar plasthætten utilgængeligt for børn. Brug af batterier Til telefonen findes følgende batterityper, som er godkendt af producenten: NiMH-batterier (BMS-2V, BMS-2S og BMS-2) og Li-Ionbatterier (BLS-2 og BLS-4). Opladning og afladning af batteriet Telefonen er udstyret med et genopladeligt batteri. Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været op- og afladet to til tre gange! Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de ladertyper, som er godkendt af producenten. Fjern strømforsyningen til laderen, når laderen ikke er i brug. Lad ikke batteriet være forbundet med laderen i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det i almindelig rumtemperatur efterhånden aflade sig selv. Et NiMH-batteris driftstid forlænges, hvis du af og til aflader batteriet ved at lade telefonen være tændt, indtil den slukkes af sig selv (eller ved at bruge afladefunktionen på evt. ekstraudstyr, 1998 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 47

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere