Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)"

Transkript

1 Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København" Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE København er en forening, der har til formål at danne et videns netværk blandt unge, der primært har en anden etnisk baggrund og som er i gang med eller har en uddannelse. ALLE interesserede uanset etnisk baggrund, der ønsker at bidrage til foreningens udvikling, og som opfylder medlemskriterierne kan blive medlem. ONE København mission er at udvikle unge nydanskere indenfor uddannelse, netværk og karrieremuligheder ved at engagere og aktivere dem i samfundet. ONE København vision er at blive den mest eftertragtede nydanske organisation på Sjælland, der kompetenceudvikler unge i samarbejde med arbejdsmarkedet. 3 Medlemskab 3.1 Foreningen er åben for alle interesserede, som anerkender foreningens formål og medlemsbetingelser. 3.1.a. Ordinær medlemskab: Alle interesserede uanset etnicitet og alder, som er i gang med eller har en uddannelse kan blive medlem af ONE København. 3.1.b. Støttemedlemskab: Alle interesserede kan bidrage ONE København udvikling ved at indbetale et beløb. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede og har ingen indflydelse på vores daglige drift. Vi modtager dog med glæde gåde råd og vejledning. 3.2 Medlemskab sker ved registrering i vores database og ved indbetaling af årskontingent, som fastsættes ved den årlige Generalforsamling. 3.3 Overtrædelse af medlemsbetingelserne finder sted ved følgende; Hvis medlemmet ikke indbetaler årskontingentet i henhold til de på Generalforsamlingen fastlagte betalingsbetingelser.

2 3.3.2 Hvis medlemmet modarbejder foreningens formål Holdninger og adfærd, der strider imod foreningens formål, interesser, vedtægter samt handlinger, der kan skade foreningens image og interesser, kan føre til ekskludering ved en flertalsafstemning i bestyrelsen. Ekskludering af et bestyrelsesmedlem kan ske når 2/3 af bestyrelsen anmoder herom eller når bestyrelsesmedlemmet har holdninger og adfærd, der strider imod foreningens interesser jf Ekskludering sker ved simpelt flertalsafstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne - denne afstemning kan være mundtligt eller skriftligt. Formanden har ansvaret for at indhente feedback fra alle i bestyrelsen og videregive denne information til Kasseren med henblik på dokumentation om nødvendigt. 3.4 Udmelding kan ske ved at sende en skriftlig mail til Kassereren. Herefter vil data blive slettet fra vores medlemsdatabase. 4 Kontingent 4.1 Størrelsen af årskontingentet og de gældende betalingsbetingelser fastsættes på den årlige Generalforsamling. 4.2 Kvittering (bekræftelsesmail) for betalt kontingent er et gyldigt medlemsbevis. 5 Generalforsamling 5.1 Den ordinære Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 5.2 Den ordinære Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj. 5.3 Medlemmerne skal orienteres om Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af; tid, dato, sted og dagsorden. 5.4 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen. 5.5 Bestyrelsen kan under specielle forhold udskyde den ordinære Generalforsamling højst én gang. I tilfælde heraf skal bestyrelsen indkalde til den udskudte Generalforsamling inden for en måned, som beskrevet i 6.3 og 6.5, med begrundelse for forsinkelsen. 5.6 Bestyrelsen eller mindst 2/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær Generalforsamling.

3 5.7 Dagsorden for møderne i Generalforsamlingen indeholder følgende punkter; 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af dagsorden 4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 5) Regnskabsaflæggelse og godkendelse 6) Behandling af indkomne forslag samt årlig gennemgang af vedtægter 7) Fastlæggelse af årskontingent 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 9) Valg af intern revisor 10) Eventuelt 5.8 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen For at kunne stille op til en tillidspost (Formand, Kasserer og Sekretær) kræves at man har været bestyrelsesaktiv i en ONE lokalafdeling i mindst 1 år, hvis muligt. 5.9 Afgørelser træffes ved simpelt flertal Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer hemmelig afstemning. Ved valgkamp til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning. 6 Bestyrelsen 6.1 Bestyrelsen er, efter Generalforsamlingen, foreningens øverste organ og daglige ledelse. 6.2 Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 6.3 Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 bestyrelsesmedlemmer og maksimum 13 bestyrelses-medlemmer for at varetage den daglige drift. 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved minimum at udpege en Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer efter generalforsamlingen Bestyrelsen afgøre selv, hvorvidt man vil gøre brug af aktive bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen De aktive bestyrelsesmedlemmer vil ikke have stemmeret i forbindelse med valg internt i bestyrelsen Aktive bestyrelsesmedlemmer har ikke mødepligt, medmindre disse er tilkoblet et projekt. Hvis det aktive bestyrelsesmedlem har tilkoblet sig et projekt, forventes der deltagelse af denne til udgangen af det igangværende projekt.

4 6.5 Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden. 6.6 Formanden og Kassereren har tegningsretten i foreningen. 6.7 I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen eller bliver ekskluderet, skal vedkomne aflevere alle ONE relaterede filer og info tilbage til bestyrelsen. Igangværende opgaver skal ligeledes være færdiggjort inden fratrædelse. 7 Regnskab 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 7.2 Årsregnskabet udarbejdes af Kassereren og revideres af den på Generalforsamlingen valgte interne revisor. Den interne revisor kan til enhver tid få adgang til at efterse regnskab og beholdning. 7.3 Årsregnskabet forelægges til Generalforsamlingens godkendelse i revideret stand. 7.4 Kassereren er ansvarlig for beretning om regnskabet på Generalforsamlingen og beretning om regnskabsåret til bestyrelsen. 7.5 Foreningen ONE København hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 8 Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære Generalforsamlinger og træder straks i kraft. 8.2 Vedtægtsændringer på ordinære eller ekstraordinære Generalforsamlinger kan vedtages med almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede til Generalforsamlingen. 9 Opløsning af foreningen 9.1 Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. 9.2 Opløsning kan vedtages ved mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer. 9.3 Foreningens pengebeholdning og inventar skal overgå til andre organisationer, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Revideret og godkendt til Generalforsamlingen d. 5. april 2011 Revideret og godkendt til Generalforsamlingen d. 7. april 2012 Revideret og godkendt til Generalforsamlingen d. 14. april 2013 Revideret og godkendt til Generalforsamlingen d. 19. april 2014

5 Revideret og godkendt til Generalforsamlingen d. 9. maj 2015

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere