SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE"

Transkript

1 SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE 1

2 Hvad er en byhave? En byhave er kort sagt en have i byen. Den spænder fra alt mellem dyrknings bede, hvor beboere har hver sit bed, til fælleshaver i fx en park. Byhaver kan også være i plantekasser i en gård, på fortovet eller endda være på toppen af et tag. Nogle skoler laver også byhaver her kaldes de skolehaver. Som oftest er der et socialt aspekt af byhaver. Byhaver kendes også som urban gardening eller storbyhaver. Byhaven 2200 I et hjørne af Nørrebroparken ligger en 1000 m2 byhave, der har eksisteret siden Der bliver dyrket grøntsager og holdt bistader, og alle er velkomne til at blive en del af fællesskabet. Østergro På toppen af et gammelt bil-auktionshus på Østerbro ligger en 600 m2 stor økologisk taghave i femte sals højde. På 90 tons jord formet i højbede dyrkes alle former for afgrøder, foruden bier og høns. Denne have, som er den første tagfarm i Skandinavien, er åben 2-3 gange om ugen.

3 3

4 Det første spadestik Hvordan kommer jeg i gang? Det kan godt være en udfordring at finde et velegnet område, hvor det er muligt at få lov til at lave den have, man drømmer om. Det kan godt tage lang tid at finde et sted til haven, så start i god tid, så haven kan være klar, når foråret kommer, og alle gerne vil i gang med at plante og bruge haven. Prøv at gå rundt i området og se, hvad der er af muligheder. Måske kan haven ligge på en ubebygget grund, på taget, på udearealerne omkring en virksomhed, i samarbejde med et boligselskab eller på et offentligt område: der er mange muligheder. Hvem ejer arealet? Når du har fundet et velegnet sted, så skal grundejeren kontaktes, da det kun er ejeren, der kan give en (midlertidig) tilladelse til at bruge grunden. Det er muligt at slå alle danske ejendomme op enkeltvis på OIS (den Offentlige Informations Server) og se de offentligt tilgængelige oplysninger. På siden kan du finde navnet på ejeren af grunden, men ikke kontaktoplysninger. Privat grund Uanset om grunden ejes af kommunen eller en privat grundejer, er det altid en god ide at have udarbejdet en projektbeskrivelse, så ejeren kan se, hvad projektet går ud på. Når du har lavet en aftale med ejeren af grunden, er det en god idé at lave en brugs- eller samarbejdsaftale. En sådan aftale kan bruges til at sikre, at begge parter er enige om rammerne for samarbejdet: hvilken periode har I lov til at bruge området, hvem har ansvar for hvad, hvordan skal grunden afleveres, når perioden udløber osv. Kommunal grund Når du henvender dig med et ønske om at starte en byhave på Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) areal, begynder vi med et møde, hvor du fortæller hvad du forestiller dig, og vi fortæller hvordan processen kommer til at se ud, samt hvilke regler og retningslinjer der er for byhaver på TMF-areal. Nogle af de emner vi kommer ind på er bl.a. foreningsdannelse, salg, midlertidigheds-princippet, vandforhold, kompostering, jordforurening, dyrkning af bede, haveaffald, skur til redskaber, skiltning, mm. Hvis haven etableres på offentligt ejede arealer, vil det desuden altid være et krav, at der er offentlig adgang, og at projektet er åbent for alle interesserede. 4

5 Når du laver en byhave på TMFs arealer, vil der altid blive lavet en areallejekontrakt, så der er helt klare linjer. Din have må ikke være konkurrenceforvridende og derfor betaler alle foreninger i København en mindre årlig leje for de arealer, de bruger. I medfør af kommunalfuldmagten er Kommunen forpligtet til at opkræve leje. Denne leje fastsættes efter kolonihavelejen (5-6 kr. per m 2 om året). Du kan komme i kontakt med os ved at skrive til og skriv byhave i emnefeltet. Fredninger Mange af byens grønne områder især de offentlige er fredet eller på anden måde omfattet af restriktioner på hvad man kan lave på arealet. Fredninger, fortidsminder, beskyttet natur (såkaldte 3-områder) osv. kan ses på Danmarks Miljøportal ( Du kan også kontakte TMF s fredningstilsyn på Her vil du også kunne få hjælp til at forstå hvad restriktionerne indebærer. At et område er fredet eller på anden måde beskyttet, betyder ikke nødvendigvis, at det ikke er muligt at indrette en byhave i området. Når projektet slutter Det er en god idé, at du allerede fra starten medtænker projektets afslutning. Det vil sige, hvad skal der ske med haven når aftalen med grundejeren udløber? Hvem kan hjælpe med at flytte bedene og eventuelt genetablere området som da du modtog det? 5

6 Organisering og økonomi Dannelse af en forening Find sammen med nogen der deler lysten og ideerne om at etablere en have. Det kan hurtigt blive et omfattende projekt at skabe rammerne for en ny have, og her kan det være en fordel at være flere, der kan deles om at få ideen til at blive til virkelighed. Brug tid på at blive enige om, hvad det er for en have, I gerne vil have. Skal det være et sted, hvor alle er fælles om at dyrke og nyde resultatet af det fælles arbejde fx med fællesspisning, eller dyrker I til eget forbrug? Beslut i fællesskab hvem og hvordan der træffes beslutninger i haven. Det kan være en fordel at organisere arbejdet i en forening med en klar struktur. Mange foreninger har vedtægter, der beskriver den fælles ramme for haven og forventningerne til fællesskabet, og det er en hjælp, hvis der senere opstår konflikter mellem havens forskellige brugere. Skal du eller din forening i gang med et projekt, er der hjælp at hente hos Projektværkstedet under Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor du også kan finde projektstyringsværktøjer. Økonomi Det er en god ide at lave et budget for de forventede udgifter i forbindelse med haven. Det kan være en god måde at få et overblik over om økonomien hænger sammen eller om der skal søges om ekstra midler hos fx fonde, eller om der måske kan findes firmaer, der har mulighed for at sponsere nogle af de materialer eller planter, der skal til. Det er en god ide at oprette en bankkonto til haven, samt at vælg en kasserer der kan holde styr på pengene og have overblik over budgettet. Nogle foreninger opkræver kontingent for at få det til at løbe rundt. Typiske udgifter kunne fx være: Jordprøver Leje af arealet Udgifter til materialer kan fx være jord, plantekasser, frø og planter, redskaber og værktøj, hegn, vand, elektricitet Fælles arrangementer. Har du, din forening, dit projekt eller lignende brug for hjælp til at komme i gang, søge midler, få styr på budgettet eller andet, så kan det gratis rådgivningstilbud Projektværkstedet hjælpe dig. 6

7 7

8 Kommunens rammer og gode råd for byhaver Forurenet jord Som udgangspunkt er al jorden i København lettere forurenet. Forureningen stammer bl.a. fra mange års udledning af røg og støv fra industrien og bilernes udstødning, men det betyder ikke, at man ikke kan dyrke jorden. Inden du går i gang med at etablere fx en byhave, hvor der skal dyrkes blomster og spiselige afgrøder, anbefales det at undersøge, hvad grunden tidligere har været brugt til, om den er forurenet og i hvilken grad. I visse tilfælde skal du have tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen inden du går i gang med projektet. Det hænger sammen med, at jo mere forurenet grunden er, jo større miljøkrav stilles der for at sikre at ophold og dyrkning på grunde ikke medfører sundhedsmæssige problemer for dig. Der er typisk to former for forurening: Tungmetaller og PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner). Sidstnævnte, der er et stof, som dannes ved forbrænding, kan nedbrydes, hvorimod tungmetaller ikke kan. Planteoptaget er generelt lavt for begge typer stoffer sandsynligvis fordi planter normalt ikke optager stoffer, de ikke har brug for. Byhave grøntsager ser ud til at have samme niveau af tungmetaller som konventionelt dyrkede grøntsager. Risikoen ved ophold på og dyrkning i forurenet jord er forbundet med kontakt og indtag af jord, og vi anbefaler, at du dyrker grøntsager i ren jord fx i højbed. Grøntsager dyrket i forurenet jord bør skrælles/skylles grundigt. Bladgrøntsager medfører den største risiko, fordi de har en stor overflade, og kan være svære at skylle helt rene. Jordbær og andre bær/frugter, der vokser tæt på jorden er også bedst at dyrke i ren jord. Du kan begrænse kontakten med den forurenede jord ved, at du bruger arbejdstøj (fx havehandsker og gummistøvler) og at du vasker hænder, hvis du har fået jord på huden. Du kan minimere den direkte adgang til jordoverfladen på legearealer ved at dække med flis, plante bunddække eller så græs. Hold øje med at småbørn ikke leger direkte i jorden. Hvis de har leget i forurenet jord, så vær ekstra omhyggelig med håndvasken inden de skal spise. 8

9 Undgå gift! Dit valg gør en forskel: undgå kemi i haven. Det sviner grundvandet, gør den biologiske mangfoldighed mindre og pesticiderne kan ende i det frugt og grønt, der vokser i haven. Kompostering og haveaffald Det kan give god mening at lave kompost i sin byhave. Ved at tilføre kompost stiger næringsindholdet i jorden, og jordstrukturen forbedres. Samtidigt reduceres mængden af affald fra haven. Du kan enten selv lave kompost eller hente den på genbrugsstationen. Det er kun haveaffald fra byhaven, der må komposteres. Før du går i gang kan det være en god idé at sætte dig ind i emnet. Du kan fx låne bøger om emnet på biblioteket. Gratis kompostmuld Hvert forår kan du hente gratis kompost på nogle af byens genbrugsstationer. På Borgervænget Genbrugsstation kan du hente kompostmuld hele året. Kompostmuld er et godt eksempel på, hvad der bliver af affald, som afleveres på genbrugsstationen. Det haveaffald, som du afleverer det ene år, kan du året efter hente som kompostmuld. Kompostbeholder Der er ikke specifikke krav i forhold til hvordan en kompostbeholder skal se ud i en byhave. Der findes masser af forskellige typer, men det er en god idé at sørge for, at den er rottesikret. Du kan finde din nærmeste genbrugsstation på 9

10 Vanding Undersøg muligheden for vanding via opkobling til fast vandpost, og vær opmærksom på, at rent vand er kostbart. Hvis du ønsker at bruge regnvand er det godt at være opmærksom på følgende: Regnvand må kun opsamles fra tag og dertil velegnet beholder (ikke tønder der tidligere har indeholdt kemikalier). Tage af zink, kobber og frisk tagpap, eller med mange inddækninger af samme materialer, er ikke velegnede. Det skal gøres klart, at vandet ikke må drikkes. Forsøg at holde beholderen så mørk og kold som muligt. Vanding af spiselige afgrøder, der kan spises i rå tilstand med regnvand frarådes (fx jordbær og persille). Undgå at overbruse spiselige afgrøder med regnvand, men vand kun direkte i jorden. Spiselige afgrøder der er vandet med regnvand, skal altid skylles grundigt inden indtagelse. Dyr i byhaven Det kan være sjovt at holde dyr i byhaven, men før du går i gang, er det en god idé at tale med grundejeren om du må. Geder, køer, grise og heste må ikke holdes i byzonen uden en dispensation, hvorimod der ikke kræves dispensation for at holde høns, kaniner eller bier. Dog kan der være regler for hvordan dyrene skal holdes. Du kan læse mere om emnet på under Husdyr i København. 5 GODE RÅD 1 Husk at tænke på hvordan og hvor sollyset falder, før du anlægger en byhave. 2 Hærværk er sjældent et problem, især hvis man inddrager borgere fra nærområdet, som derved er med til at passe på haven. 3 Opbevaring af grej som skovle, vandkander m.m. er godt at medtænke fra start. 4 Start med at besøge en eksisterende byhave og få gode råd før du selv går i gang. 5 Tilladelser og organisering kan tage tid. Start derfor allerede i efteråret, så du kan komme i gang til foråret. 10

11 11

12 Mere information Mange er allerede i gang med byhaver i København. Find inspiration og gode netværk på Find inspiration til at etablere fælles by haver på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside Se bl.a. publikationerne Dyrk Din By og Dyrk Dit Nabolag. Find inspiration til at lave jeres egen skolehave i publikationen Den Spiselige og Sanselige Skolehave (Amager Fælled Skole under Projektværkstedet findes under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsfor valtning på Find inspiration til at etablere et grønt tag i publikationen Green Roofs Copen hagen udarbejdet at Teknik- og Miljøforvaltningen. 12

13 13

14 UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Marts 2015 Byens Drift Islands Brygge København S LAYOUT TMF Design FOTO Københavns Kommune 14

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet

jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet jord i byen Fra 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer som lettere forurenet byjord er lettere forurenet Folketinget har besluttet, at kommunerne skal registrere alle lettere forurenede grunde i

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OPLÆG TIL Naturvejleder Netværksdag, Avnø Naturcenter 19. november 2015 ORGANISATIONSDIAGRAM Stor Interesse for Grøn Frivillighed Der er lige nu knap 30 partnerskaber

Læs mere

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen 2017 PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS Inspiration til grønne fællesskaber i byen T T PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS 2017 Inspiration til grønne fællesskaber i byen TagTomat ApS Husumgade 2, st. tv 2200 København

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Drømmen om en jordbærvæg

Drømmen om en jordbærvæg www.agroblock.dk Agro Block magasinet 1 INSPIRATION TIL HAVEN Drømmen om en jordbærvæg SOL OG SOMMER. DUFTEN OG SMAGEN AF FRISKE JORDBÆR. Sol og sommer. Duften og smagen af friske jordbær. Børn der leger.

Læs mere

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 indføres der nye regler på jordforureningsområdet. Der indføres et begreb, der kaldes områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen er

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandles fra en grå, trang baggård til en grøn oase med blomster, træer, liv og fællesskab?

NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandles fra en grå, trang baggård til en grøn oase med blomster, træer, liv og fællesskab? NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandles fra en grå, trang baggård til en grøn oase med blomster, træer, liv og fællesskab? EN HAVE I JERES GÅRD? Alle københavnere skal have mulighed

Læs mere

Husk at vaske hænder, når du har leget med jord!

Husk at vaske hænder, når du har leget med jord! Husk at vaske hænder, når du har leget med jord! Vask altid hænder efter leg med jord Victors 4 enkle råd i hverdagen I en storby som København er jordoverfladen lettere forurenet mange steder. Det siger

Læs mere

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5

Husorden. for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 Husorden for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver (under etablering) Side 1 af 5 1 Rettigheder 1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter 1.2 Mellemer er en del af fællesskabet i foreningen

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

victor vil ikke vaske hænder

victor vil ikke vaske hænder victor vil ikke vaske hænder Frederik, Emilie og Victor er venner. De går alle tre på Blå Stue, og lige nu leger de på legepladsen. Frederik cykler på en trehjulet cykel. Emilie fylder sand i en spand.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

på Tandslet Friskole

på Tandslet Friskole på Tandslet Friskole ALLE VORES IDEER TIL BEDRE BÆREDYGTIGHED PÅ VORES SKOLE OG I KLASSEN: Klik på tegningerne for at komme til vores forskellige ideer. Til sidst kan I læse mere om vores klasse. PAPIR

Læs mere

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune købte remisegrunden af DSB i 2007, efter at alle jernbanespor

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Forår i Albertslund. Lørdag d. 30. april 2011. Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund

Forår i Albertslund. Lørdag d. 30. april 2011. Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund Miljø- og Teknikforvaltningen Forår i Albertslund Grøn Dag - Sund Dag Lørdag d. 30. april 2011 Albertslund

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Oplev syv cases fra fællesskabets Danmark. Se videointerviews med børn og voksne, som fortæller om at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by

Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Dyrk! Høst! Spis! Anbefalinger og resultater fra konferencen om den spiselige by Afholdt den 11. oktober 2013 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? Byens grønne områder skaber ro og balance i byen. Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Det giver

Læs mere

Ordlisten Teksten Landbruget i Danmark - et værre svineri? To-kolonnenotat

Ordlisten Teksten Landbruget i Danmark - et værre svineri? To-kolonnenotat LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ DET SKAL I BRUGE Ordlisten Teksten Landbruget i Danmark - et værre svineri? To-kolonnenotat Ordkendskabskort LÆRINGSMÅL 1. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. byfornyelse

Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. byfornyelse Dyrk dit nabolag Guide til at etablere fælles byhaver byfornyelse Dyrk dit nabolag Guide til at etablere fælles byhaver Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, juni 2012. Udarbejdet af

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Samarbejdsaftale om opstilling af bistader i Byhaven 2200. mellem Byhaven 2200 og Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen

Samarbejdsaftale om opstilling af bistader i Byhaven 2200. mellem Byhaven 2200 og Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Driftsudvikling Parterne Samarbejdsaftale om opstilling af bistader i Byhaven 2200 Grundejer Københavns Kommune mellem Byhaven 2200 og Byens

Læs mere

VICTOR VIL IKKE VASKE HÆNDER

VICTOR VIL IKKE VASKE HÆNDER VICTOR VIL IKKE VASKE HÆNDER Center for Miljø Njalsgade 13-15 2300 København S Postadresse: Postboks 259 1502 København V Tlf. 33 66 33 66 www.kk.dk VICTOR VIL IKKE VASKE HÆNDER Det er koldt i dag. Alle

Læs mere

Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 10 til afdelingsbestyrelserne Afdelingens økonomi Er det nødvendigt for jer at vide, hvordan ejendommens økonomi hænger sammen? Det korte svar er ja. Eftersom det er jeres pligt at sørge

Læs mere

Information til haveforeninger om byggeaffald, jordflytninger og nedsivning af regnvand

Information til haveforeninger om byggeaffald, jordflytninger og nedsivning af regnvand KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Information til haveforeninger om byggeaffald, jordflytninger og nedsivning af regnvand Kære haveforenings ejer/bruger I forbindelse med

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

IDÉKATALOG. Flerfunktionelle affaldssorteringsløsninger. I samarbejde med Københavns Kommune. arki_lab

IDÉKATALOG. Flerfunktionelle affaldssorteringsløsninger. I samarbejde med Københavns Kommune. arki_lab Designing Cities With People IDÉKATALOG Flerfunktionelle affaldssorteringsløsninger I samarbejde med Københavns Kommune ApS Designing Cities With People www.arkilab.dk mail@arkilab.dk. ApS Birkegade 4

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Bredahlsvejkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Bredahlsvejkarréen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Bredahlsvejkarréen Adresse: Vigerslev Allé 76-78, Peder Hjorts Vej 2-10, Lyshøj Allé 15-17 og Bredahlsvej 1-9 BILAG 3 Borgerrepræsentationen har XX. XX 2018 truffet byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

BØRNENES VERDENSMÅL. for bæredygtig udvikling i Fredericia

BØRNENES VERDENSMÅL. for bæredygtig udvikling i Fredericia BØRNENES VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling i Fredericia AFSKAF AFSKAF FATTIGDOM SAMTALEKORT 1 1 HELTEHANDLING Inspiration til hvordan barnet kan være med til at opfylde Verdensmål nr. 1: Når du for

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Adgang til internettet Teksten: Det e ektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. I kan beskrive jeres eget liv og jeres mad i forhold til børn

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

PLADS GUIDE VANLØSE 1

PLADS GUIDE VANLØSE 1 PLADS GUIDE VANLØSE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i

Læs mere

Kompost Gode råd og vejledning om kompost.

Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo

Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo Takkebrev fra AMPO TONDTENGA, minikatalog 2008-2009 Kære trofaste Lions venner i Danmark i klubberne: Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo Endnu engang

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn 1/7 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken 2750 Ballerup +45 44 85 86 87 7643-0002350106

Læs mere

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV INDLEDNING HOVEDGREBSDIAGRAMMER NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV På en ambassade På den grønne ambassade tilsidesættes lokal lovgivning tilsidesættes menneskabt til

Læs mere

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET C Livingwalls (også omslag) Indhold: Introduktion side 0 Til dit fortov side 09 Kort A-E side - Priser og pakker side 8-9

Læs mere

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan give eksempler på, hvordan produktion af mad påvirker kloden, uanset om det er økologisk eller konventionelt produceret. Du kan give eksempler på, hvordan man kan tage hensyn

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Søren Gabriel Rev: 04-09-15 sgab@orbicon.dk 1/8 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup

Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup Ordensreglement For Andelsboligforeningen Nørre Torp, Gjellerup Formålet med reglementet er at gøre opholdet så behageligt som muligt samt at bevare områdets grønne udseende, og dette bør tages i betragtning,

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

CASE. aarhusianere opdager de mange muligheder, som naturen i og omkring Aarhus byder på.

CASE. aarhusianere opdager de mange muligheder, som naturen i og omkring Aarhus byder på. CASE TID: 10.30 12.30 CASE: SMAG PÅ AARHUS Til holdopgaven i dette års DM i Fagene skal I ud fra fire forskellige faglige vinkler hjælpe et projekt på vej, der hedder Smag på Aarhus. Smag på Aarhus er

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

FRA JORD TIL BORD OG TIL JORD IGEN

FRA JORD TIL BORD OG TIL JORD IGEN NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan fortælle om de særlige ting, som den økologiske landmand gør på gården, så hans produkter kan sælges som økologiske. Du kan fortælle om madens vej fra jord til bord og til

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere