Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42"

Transkript

1 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, København K Tlf CVR nr Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14, København K CVR-nr.: tirsdag den 8. april 2014, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren Advokatfirma Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Dagsorden 1. Præsentation af dirigent Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 64,50 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til stk. aktier á 0,50 pr. styk og stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsorden. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Bestyrelsesformanden berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne år. Selskabets administrerende direktør fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse. Årets resultat for 2013 udgør DKK før skat mod DKK i 2012.

2 Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var tilfredsstillende. Dirigenten opfordrede herefter de tilstedeværende aktionærer til at komme med kommentarer og/eller indsigelser til årsrapporten. Spørgsmål 1) En aktionær spurgte, hvad størrelsen af selskabets uudnyttede skattemæssige underskud var? Selskabets ledelse besvarede spørgmålet ved at henvise til note 21 i årsrapporten for 2013, hvoraf det fremgik, at skatteværdien af det uudnyttede skattemæssige underskud var DKK ) En aktionær spurgte, hvorfor det var blevet besluttet, at Monyx Financial Group AB skulle ophøre med at opkræve det årlige rådgivningsgebyr for PPM-kunder i Sverige. Selskabets ledelse svarede, at beslutningen var truffet efter grundige overvejelser med henblik på at sikre selskabets langsigtede bæredygtighed. I forlængelse heraf spurgte en aktionær, hvorfor selskabets beslutning om at lade Monyx Financial Group AB ophøre med at opkræve det årlige rådivningsgebyr for PPM-kunder i Sverige ikke var blevet offentliggjort som en selskabsmeddelelse? Selskabets ledelse besvarede spørgmålet ved at henvise til, at oplysningerne var inkuderet i selskabets årsrapport. 3) En aktionær spurgte, om selskabet havde forsøgt at opnå bankfinansiering som alternativ til det lån på DKK som selskabet optog hos Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S i forbindelse med indgåelsen af forliget i den af Finansiel Stabilitet A/S anlagte retssag mod selskabet. Selskabets ledelse svarede, at det på grund af koncernens historik fortsat var vanskeligt at opnå finansiering i pengeinstitutter, og at det henset til fristen i 2 6

3 forligstilbuddet fra Finansiel Stabilitet A/S ikke havde været muligt at indlede forhandlinger med ét eller flere pengeinstitutter. I forlængelse heraf spurgte en aktionær, om selskabets ledelse havde overvejet at indgå låneaftalen med Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S som et bridgelån? Selskabets ledelse svarede, at det, på tidspunktet for låneoptagelsen, var ledelsens ønske og forventning, at lånet kunne tilbagebetales og erstattes med sædvanlig bankfinansiering. På grund af koncernens historik var det imidlertid fortsat vanskeligt at opnå finansiering i pengeinstitutter. Det oplystes videre, at lånet havde indfrielsesadgang for selskabet. 4) En aktionær spurgte selskabets bestyrelsesformand, om han mente, at selskabets låneaftale med Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S var markedskonform? Hertil svarede selskabets bestyrelsesformand, at han mente, at låneaftalen var markedskonform. 5) En aktionær anmodede om en specifikation af ledelsens honorar for regnskabsåret Selskabets ledelse besvarede spørgsmålet med at henvise til note 40 i selskabets årsrapport for Selskabets ledelse ønskede ikke at give en yderligere specifikation. 6) En aktionær kommenterede, at selskabets revisor havde faktureret DKK for skatte- og momsmæssig rådgivning i 2013 og DKK for andre ydelser. Den pågældende aktionær anmodede herefter revisor om en specifikation af det udførte arbejde. Selskabets revisor svarede, at der var faktureret DKK for arbejde forbundet med review af selskabets selvangivelser m.v., og at differencen op til de DKK primært dækkede arbejde med selskabets svenske enheder. Revisor svarede endvidere, at de DKK vedrørte revisors 3 6

4 arbejde med at bistå selskabets advokater i den af Finansiel Stabilitet A/S anlagte retssag mod selskabet. 7) En aktionær spurgte, om der var krav om yderligere specifikation af vederlag til ledelsen, som vist i årsregnskabet for 2013, note 8. Selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, oplyste, at revisor ville undersøge sagen og sende et svar efter generalforsamlingen. Selskabets revisor har efterfølgende oplyst følgende vedrørende årsregnskabets note 8: "På generalforsamlingen den 8. april 2014 forespurgte en aktionær om, hvorvidt der var krav om yderligere specifikation af vederlag til ledelsen, som vist i årsregnskabet for 2013, note 8. Vi oplyste på generalforsamlingen, at det var vores umiddelbare opfattelse, at note 8 opfyldte de krav til oplysning om vederlag til ledelsen, der fandtes i lovgivningen. Kravet til oplysninger om vederlag til ledelsen fremgår af IAS samt årsregnskabslovens 98b og 106, jf. ikraftsættelsen af årsregnskabslovens bestemmelser via IFRSbekendtgørelsens 4. Efter vores opfattelse opfylder selskabet via note 8 ovennævnte bestemmelser, idet de omtalte vederlag for konsulentopgaver anses for en del af ledelseshvervet. Der er således ikke yderligere krav til specifikation af vederlag til ledelsen end hvad der fremgår af note 8. Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten var enstemmigt godkendt. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret Forslaget blev vedtaget med 94,61 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. 5,39 % stemte imod. 4 6

5 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år. 5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag kom ikke til afstemning, da bestyrelsen trak forslaget tilbage. 6. Valg af bestyrelse Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz og Peter Steen Christensen samt nyvalg af Niels-Henrik Henriksen. Der var ikke andre kandidater. Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen til selskabets bestyrelse. 7. Valg af revisor Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor, CVR-nr Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 8. Eventuelt Bestyrelsesformanden tog ordet og oplyste, at bestyrelsen var villig til at samarbejde med alle selskabets aktionærer omkring selskabets fremtid, og at bestyrelsen altid ville være lydhør overfor konstruktive forslag, herunder forslag til fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke yderligere forhold til drøftelse. 5 6

6 -----oo0oo----- Generalforsamlingen hævet. Som dirigent: Karsten Pedersen For yderligere information kontakt venligst: Administrerende direktør Peter Steen Christensen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere