Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk."

Transkript

1 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk d. 25 dec. Die Nativitatis Christi offer i Nyekirche og Faborg sogner. 6 Sld d. 27 dec. Introduceret Christen Fiskers hustru i Gummesmark 1717 d. 1 jan. Introduceret Jørgen Slots hustru i Vong d. 6 jan. Introduceret Knud Jepsens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. Sessionen de fattiges væsen for indeværende aar udi Varde d. 25 Sept. og er at agte at hvad restance der findis maatte indegivis for sessionen. Leiermaalsbøder og andre deslige bøder Kongen tilfalden, så og 10de penge, skal Præsterne, saasnart det vorder dem vitterligen, gifve det til kiende for Amtsstuen, og siden ved aarets udgang giffve sit attest ind derom til Amtsstuen. Skat hos bønderne eller madfadere om det er tienestefolch, advaris at deris løn indholdis og iche lader dem bortkomme. F...le. og folche skats forpactere hds. skrivelse af 27 Oct andgaaende: 1. at lade vide at hans folche skats forpagtere at mandtalerne indberettes paa forrige maade og ingen havis 14 dage forud til efttergiven at giffve dem som oppebaarne skatter at de betids indkræver den saa de den 4de Juni i Mons. Chresten Frøsis huus i Warde kand leveris, og maa her vides at ingen fremmedt myndt imodtagis, skulle der nogen foregifve at være accorderede, da beviser de det med forpacterens haand og formoder at brevet det snarest efter hand maatte circulere. A. Madame 1717 d. 25 mar. Introduceret Niels Smeds (Jensen) hustru i Omme. Offer 12 Sk d. 28 mar. Die Pashatos offer i Nyekirche og Faborg sogner. 6 Sld d. 4 apr. Introduceret Niels Sørensens hustru i Omme. Offer 8 Sk d. 25 apr. Introduceret Jørgen Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 2 maj. Introduceret Christen Nielsens hustru i Fåborg Mølle. Offer 2 Mk d. 10 maj. Introduceret Søren Bies hustru i Ravnsø Samme offer er heel aar saa vel og for liig 43 Sld. 2 Mk. 15 Sk d. 16 maj. Die Pentacostes offer 6 Sld d. 8 aug. Introduceret Peder Jensens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 15 aug. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme. Offer 14 Sk d. 15 aug. Introduceret Søren Christensens hustru i Vrenderup. Offer (14) Sk d. 3 okt. Introduceret Anders Lauridsens hustru i Vong. Offer 1 Mk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 1 af 113

2 1717 d. 31 okt. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. Offer 1 Mk d. 25 dec. Die Nativitatis Christi. Offer 7 Sld d. 1 jan. Introduceret Frands Sørensens hustru i Vong. Offer 6 Sk d. 6 jan. Introduceret Jørgen Filskovs (Nielsen) hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 13 feb. Introduceret Mads Møllers hustru i Endrupholm Mølle. Offer 10 Sk d. 13 feb. Introduceret Niels Helles (Nielsen) hustru i Vong. Offer 8 Sk d. 27 mar. Introduceret sergentens (Simon Tuesens) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 15 Sk d. 10 apr. Introduceret. Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk d. 17 apr. Feria 1ma Paschatos offer i Nyekirche og Faborg sogner 6 Sld. 2 Mk. 4 Sk d. 24 apr. Introduceret Søren Andersens hustru i Agerbæk. 11 Sk d. 26 maj. Introduceret Claus Madsens hustru i Agerbæk. Offer 10 Sk d. 29 maj. Introduceret Jens Christensens hustru i Omme. Offer 10 Sk Indværende aars offer saa vel og Liigpenge er in summa 48 Sld. 3 Mk. 11 Sk d. 5 jun. Die Pentecostes offer i Nyekirche og Faborg sogner 5 Sld. 3 Mk d. 6 jun. Introduceret Tue Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 15 Sk d. 12 jun. Introduceret Jørgen Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 26 jun. Introduceret Ib Hansens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. (2 Sk.) 1718 d. 17 jul. Introduceret Christen Hansens hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 31 jul. Introduceret Niels Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 9 Sk d. 14 aug. Introduceret Jens Christensens hustru i Ravnsø. Offer 8 Sk d. 4 sep. Introduceret Christen Pedersens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk d. 25 sep. Introduceret Hans Jensens hustru i Vong. 10 Sk d. 29 sep. Introduceret Niels Pedersens hustru i Slebsager. 1 Mk. 7 Sk d. 25 dec. Die Nativitatis Christi offer i Nyekirche og Faborg sogner 9 Sld d. 26 dec. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong. Offer 10 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 2 af 113

3 1719 d. 29 jan. Introduceret Søren Hansens hustru i Omme. Offer 8 Sk d. 5 feb. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 25 mar. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 6 apr. Introduceret Niels Ostersens hustru i Gjestlund. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 9 apr. Die Pascatos offer i Nykirche og Faborg sogner 9 Sld Indeværende aars offer og Liig Penge udi alt af begge sogner er 49 Sld. 2 Mk. 13 Sk d. 28 maj. Die Pentacostes offer af Nyekirche og Faborg sogner 9 Sld. 10 Sk d. 30 jul. Introduceret Niels Jensens hustru i Fåborg. 1 Mk. 5 Sk d. 10 sep. Introduceret Christen Rytters (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 24 sep. Introduceret sergentens (Simon Tuesen) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 5 nov. Introduceret Mads Pedersens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 12 nov. Introduceret Rasmus Sørensens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 12 nov. Introduceret Frands Sørensens hustru i Vong. Offer 6 Sk d. 3 dec. Introduceret Mads Møllers hustru i Endrupholm Mølle. NB d. 10 dec. Introduceret Hans Knurborgs hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 26 dec. Festum Nativitatis Christ. offer i Nyekirche og Faborg sogner tilsammen 10 Sld. 2 Mk d. 28 jan. Introduceret Niels Pedersens hustru i Slebsager. Offer 2 Mk. 5 Sk d. 3 mar. Introduceret Anne Samuels i Agerbæk. Offer 15 Sk d. 24 mar. Introduceret Søren Christensens hustru i Vrenderup. Offer 13 Sk d. 31 mar. Die Pascatos offer i Nyekirche og Faborg tilsammen 9Sld. 2 Mk. 7 Sk d. 1 apr. Introduceret Niels Jensens hustru i Omme. Offer 2 Mk. 8 Sk d. 7 apr. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. Offer 1 Mk d. 5 maj. Introduceret Anders Andersens hustru i Ålunde. Offer 1 Mk. 1 Sk d. 12 maj. Introduceret Knud Jepsens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 10 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 3 af 113

4 1720. Offer og liig penge et heelt aar 52 Sld. 3 Mk. 1 Sk d. 19 maj. Die Pentecostes Nyekirche og Faborg sogner offer 10 Sld d. 20 maj. Introduceret Laurids Hansens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 26 maj. Introduceret Niels Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 9 Sk d. 9 jun. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 16 jun. Introduceret Peder Breinings hustru i Ravnsø d. 25 aug. Introduceret Christen Pedersens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 1 sep. Introduceret Peder Eskesens hustru i Debel. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 13 sep. Introduceret Tue Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 13 okt. Introduceret Jørgen Filskovs (Nielsen) hustru i Agerbæk. 1 Mk. 4 Sk d. 20 okt. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme. Offer 3 Mk. 5 Sk d. 24 nov. Introduceret Hans Frandsens hustru i Omme. Offer 10 Sk d. 24 nov. Introduceret Peder Jensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 9 Sk d. 8 dec. Introduceret Mads Møllers hustru i Endrupholms Mølle. Offer 1 Mk d. 26 dec. Festum Nativit. Christ. offer i Nyekirche og Faborg sogner 9 Sld. 2 Mk d. 6 jan. Introduceret Michel Ibsens hustru i Vong. 10 Sk d. 6 jan. Introduceret Christen Hansens hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 26 jan. Introduceret Margrethe Jørgensdatter i Fåborg. Offer 1 Mk d. 30 mar. Introduceret Christen Christensens hustru i Ravnsø. Offer 10 Sk d. 30 mar. Introduceret Laurids Knudsens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 13 apr. Die Pascatos offer i Nye og Faborg Kirche 9 Sld. 2 Mk d. 14 apr. Introduceret Jørgen Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 14 apr. Introduceret Christen Starups (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 15 apr. Introduceret Christen Clemmensens hustru i Agerbæk. Offer 8 Sk d. 4 maj. Introduceret Søren Hansens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 4 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 4 af 113

5 1721. Offer og Liig Penge et heelt aar 55 Sld. og 11 Sk d. 1 jun. Die Pentecostes offer i Nye Kirche og Faborg menigheder 9 Sld. 1 Mk d. 3 jun. Introduceret Søren Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk d. 15 jun. Introduceret Niels Helles (Nielsen) hustru i Vong. Offer 8 Sk d. 29 jun. Introduceret Hans Knurborgs hustru i Vong. 10 Sk d. 29 jun. Introduceret Christen Skrædders hustru i Fuglsig. Offer 2 Mk d. 2 jul. Introduceret Anders Lauridsens hustru i Vong. 10 Sk d. 6 jul. Introduceret Niels Ostersens hustru i Gjestlund. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 3 aug. Introduceret Jens Christensen hustru i Omme. Offer 3 Mk. 8 Sk d. 24 aug. Introduceret Frands Sørensens hustru i Vong. Offer 6 Sk d. 31 aug. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 28 sep. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk d. 2 nov. Introduceret Peder Lunds hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 14 Sk d. 9 nov. Introduceret Jens Hagensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 30 nov. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 25 dec. Die Nativitatis Christi offer i Nyekirche og Faborg menigheder 9 Sld. 2 Mk d. 26 dec. Introduceret min kæreste (Peder Breinings hustru i Ravnsø). Offer 3 Sld d. 28 dec. Introduceret Søren Hansens hustru i Omme. Offer 1 Sld d. 1 feb. Introduceret Rasmus Sørensens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk. 1 Sk d. 2 feb. Introduceret Peder Jørgensens hustru i Slebsager. Offer 2 Mk d. 11 feb. Introduceret Mads Møllers hustru i Endrupholm Mølle. Offer 3 Mk. 8 Sk d. 5 apr. Die Pascatos offer af begge Kircher 10 Sld d. 26 apr. Introduceret Hans Lauridsens hustru i Vong. Offer 14 Sk Offer og Liig Penge i dette den afvigte aar 70 Sld. og 12 Skilling d. 24 maj. Die Pentecostes offer i Nyekirche og Faborg sogner 10 Sld. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 5 af 113

6 1722 d. 7 jun. Introduceret Peder Madsens hustru i Omme. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 24 jun. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 5 jul. Introduceret Simon Tuesens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 2 aug. Introduceret Søren Christensens hustru i Vrenderup. 1 Mk. 4 Sk d. 23 aug. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. Offer 2 Mk. 13 Sk d. 30 aug. Introduceret Hans Knurborgs hustru i Vong. Offer 8 Sk d. 1 nov. Introduceret Mads Pedersens hustru i Vong. 8 Sk d. 20 dec. Introduceret Peder Jensens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 26 dec. Die Natatis Jesu Christi offer i Nye- og Faborg Kirche 10 Sld d. 28 mar. Festum Pascatos offer i Nyekirche og Faborg menigheder 10 Sld. 2 Mk d. 11 apr. Introduceret Peder Smeds (Eskesen) hustru i Debel. Offer 2 Mk. 1 Sk d. 18 apr. Introduceret Christen Hansens hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 7 Sk d. 2 maj. Introduceret Claus Nielsens hustru i Omme. Offer 1 Mk Offer og Liig Penge i dette nest afvigte aar 43 Sld. 3 Sk d. 16 maj. Die Pentecostes offer i Nyekirche og Faborg sogner 10 Sld. 2 Mk d. 23 maj. Introduceret Niels Helles (Nielsen) hustru i Vong. (10 Sk.) 1723 d. 27 jun. Introduceret Jørgen Filskovs (Nielsen) hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 4 jul. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme. Offer 12 Sk d. 2 jul. Introduceret min kæreste (Peder Breinings hustru i Ravnsø). Offer 2 Mk d. 18 jul. Introduceret Mads Fiskers hustru i Harager (Nielsens hustru i Størsbøl). Offer 1 Mk. 4 Sk d. 15 aug. Introduceret Peder Jørgensens hustru i Slebsager. Offer 2 Mk. 9 Sk d. 12 sep. Introduceret Christen Ravns (Christensen) hustru i Ravnsø. 10 Sk d. 12 sep. Introduceret Niels Skrædders (Sørensen) hustru i Omme. 8 Sk d. 10 okt. Introduceret Knud Jepsens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk. 1 Sk d. 14 nov. Introduceret Laurids Smeds (Knudsen) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 4 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 6 af 113

7 1723 d. 21 nov. Introduceret Christen Starups (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 5 dec. Introduceret Niels Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 19 dec. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 25 dec. Festum Natalis Jesu Christi offer i Nyekirche og Faborg sogne 10 Sld d. 6 jan. Introduceret Peder Jensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 6 jan. Introduceret Christen Pedersens hustru i Tomp Mølle. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 27 feb. Introduceret Niels Jensens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 12 mar. Introduceret Hans Skrædders (Christensen) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk d. 17 apr. Introduceret Peder Madsens hustru i Omme. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 14 maj. Introduceret Christen Skrædders hustru i Fuglsig. Offer 1 Mk. (2 Sk.) 1724 d. 14 maj. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 28 maj. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. Offer 1 Mk. 8 Sk Summa offer og Liig Penge et heelt aar 64 Sld. 2 Mk. 14 Sk d. 4 jun. Die Pentecostes offer i Nyekirche og Faborg S. 11 Sld. 2 Mk d. 2 jul. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) Hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 2 jul. Introduceret Søren Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk d. 23 jul. Introduceret Thomas Hildebrands hustru i Størsbøl Vad. Offer 12 Sk d. 20 aug. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 27 aug. Introduceret Hans Iversens hustru i Debel. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 15 okt. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 22 okt. Introduceret Rasmus Møllers (Sørensen) hustru i Fåborg. Offer 2 Mk d. 19 nov. Introduceret Hans Jensens hustru i Vong. Offer 8 Sk d. 3 dec. Introduceret Niels Nielsens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 10 dec. Introduceret Niels Ravns (Sørensen) hustru i Omme. Offer 6 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 7 af 113

8 1724 d. 25 dec. Dies Natalis Jesu Christi offer i Nyekirche og Faborg menigheder 10 Sld. 2 Mk d. 21 jan. Introduceret Niels Ostersens hustru i Giestlund. Offer 1 Mk. 10 Sk d. 4 feb. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 4 feb. Introduceret Peder Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 7 Sk d. 4 feb. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 25 mar. Introduceret Søren Hansens hustru i Omme. Offer 1 Mk d. 29 mar. Introduceret Laurids Lorentzens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 1 apr. Die Pascatos offer i begge menigheder 10 Sld d. 2 apr. Introduceret Jørgen Nielsens hustru i Agerbæk. 1 Mk. 14 Sk d. 8 apr. Introduceret Hans Knudsens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 10 maj. Introduceret Peder Jørgensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 10 Sk Summa offer og Liig Penge udi et heelt aar 73 Sld. 3 Mk. 2 Sk d. 20 maj. Die Pentecostes offer i Nyekirche og Faborg 10 Sld. 2 Mk d. 22 maj. Introduceret Niels Christensens hustru i Omme. Offer 1 Mk d. 17 jun. Introduceret Jørgen Tranbergs (Hansen) hustru i Fåborg. Offer 2 Mk. 4 Sk d. 1 jul. Introduceret Niels Jensens hustru i Fåborg. Offer 8 Sk d. 22 jul. Introduceret Jens Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 22 jul. Introduceret Jens Hagensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 10 Sk d. 23 sep. Introduceret Rasmus Sørensens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk d. 25 dec. Die Nativitati Jesu Christi offer i begge menigheder 10 Sld d. 26 dec. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 13 jan. Introduceret Simon Tuesens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk d. 27 jan. Introduceret Jørgen Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. (9 Sk.) 1726 d. 10 mar. Introduceret Peder Smeds (Eskesen) hustru i Debel. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 17 mar. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme. Offer 12 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 8 af 113

9 1726 d. 21 apr. Festo Pascatos offer i Nyekirche og Faborg menigheder 10 Sld. 1 Mk d. 22 apr. Introduceret Hans Knudsens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 13 Sk d. 12 maj. Introduceret Hans Frandsens hustru i Omme. 12 Sk d. 26 maj. Introduceret Peder Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 30 maj. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. 1 Mk d. 2 jun. Introduceret Christen Hansens hustru i Vrenderup. 1 Mk. 2 Sk Summa offer og Liig Penge et heelt aar 50 Sld. 2 Mk. 13 Sk d. 9 jun. Die Pentacostes offer i begge K. 10 Sld d. 24 jun. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Størsbøl. 1 Mk. 2 Sk d. 14 jul. Introduceret Thøste Stephansens hustru i Autrup. 1 Mk. 10 Sk d. 14 jul. Introduceret Niels Christensens hustru i Omme. 12 Sk d. 8 sep. Introduceret Jens Pedersens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 1 nov. Introduceret Niels Ravns (Sørensen) hustru i Omme. Offer 6 Sk d. 25 dec. Festo Natatis Christi offer i Nyekirche og Faborg sogner 10 Sld d. 6 jan. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 12 jan. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. 1 Mk d. 2 feb. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 10 Sk d. 23 feb. Introduceret Laurids Smeds (Knudsen) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 23 mar. Introduceret Jørgen Tranbergs (Hansen) hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 6 apr. Introduceret Christen Starups (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk d. 13 apr. Festo Pascatos offer i Nye- og Faaborg sogne 10 Sld d. 4 maj. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 18 maj. Introduceret Niels Hjortkærs hustru i Omme. 11 Sk Summa det aard offer og Liig Penge 44 Sld. 1 Mk. 2 Sk d. 1 jun. Festo Pentecostes offer i NK. og Faborg sogner 10 Sld. 2 Mk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 9 af 113

10 1727 d. 29 jun. Introduceret Christen Starups (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk d. 13 jul. Introduceret Thøste Stephansens hustru i Autrup. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 13 jul. Introduceret Jørgen Madsens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk d. 5 okt. Introduceret Knud Jepsens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 26 okt. Introduceret Niels Nielsens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 9 nov. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 23 nov. Introduceret Peder Jensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. (15) sk d. 25 dec. Festum Natatis Jesu Christi offer i Faborg og Nyekirche menigheder offer 10 Sld. 1 Mk d. 26 dec. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 25 dec. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 6 jan. Introduceret Laurids Murmands hustru i Vong. Offer 14 Sk d. 8 feb. Introduceret Peder Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 28 mar. Festo Pascatos offer i Nyekirche og Faborg sogner 10 Sld d. 29 mar. Introduceret Jens Hagensens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. (2) Sk Indeværende aars offer og Liig Penge er summa 62 Sld. 9 Sk d. 16 maj. Festo Pentecostes offer i Nyekirche og F. 10 Sld d. 17 maj. Introduceret Søren Andersens hustru i Agerbæk. (13) Sk d. 27 jun. Introduceret Søren Hansens hustru i Omme. 12 Sk d. 18 jul. Introduceret Jonas Troelsens hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 25 jul. Introduceret Rasmus Sørensens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 11 Sk d. 8 aug. Introduceret Niels Andersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 8 aug. Introduceret Jeppe Jensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 8 aug. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk d. 3 okt. Introduceret Christen Christensens hustru i Fåborg. Offer 1 Mk. 8 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 10 af 113

11 1728 d. 21 nov. Introduceret Peder Eskesens hustru i Debel. 2 Mk d. 28 nov. Introduceret Peder Nielsens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 2 Sk d. 25 dec. Festo Natalis Christi of. i Nyekirche og Faborg 9 Sld d. 16 jan. Introduceret Moust (Mogens) Hansens hustru i Vong. Offer 12 Sk d. 23 jan. Introduceret Niels Christensens hustru i Omme. Offer 12 Sk d. 27 feb. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. Offer 1 Mk. 3 Sk d. 13 mar. Introduceret Simon Tuesens hustru i Fåborg. Offer 2 Mk. 1 Sk d. 20 mar. Introduceret Hans Knudsens hustru i Rodebæk. 2 Mk. 1 Sk d. 17 apr. Festo Pascatos offer i Nyekirche og Faborg Menigheder 10 Sld d. 18 apr. Introduceret Søren Sørensens hustru i Debel. Offer 1 Mk. (2 ) Sk d. 29 maj. Introduceret Jochum Hansens hustru i Vong. Offer 14 Sk Summa Offer og Liig Penge 48 Sld. 2 Mk. 3 Sk d. 5 jun. Festo Pentecostes offer af Nyekirche og Faborg Menigheder 10 Sld d. 26 jun. Introduceret Peder Jørgensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 12 Sk d. 10 jul. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl. Offer 14 Sk d. 24 jul. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg. Offer 2 Mk. 6 Sk d. 24 jul. Introduceret Michel Clemensens hustru i Vong. Offer 10 Sk d. 31 jul. Introduceret Mads Christensens hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 7 Sk d. 7 aug. Introduceret Christen Vongs (Hansen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 8 Sk d. 4 sep. Introduceret Niels Jørgensens hustru i Gjestlund. Offer 2 Mk. 4 Sk d. 25 sep. Introduceret Christen Helles (Nielsen) hustru i Ravnsø. Offer 14 Sk d. 25 sep. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) hustru i Vrenderup. Offer 1 Mk. 9 Sk d. 2 okt. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru ved Harager (i Størsbøl). 1 Mk. 3 Sk d. 2 okt. Introduceret Thøste Stephansens hustru i Autrup. Offer 1 Mk. 11 Sk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 11 af 113

12 1729 d. 23 okt. Introduceret Jeppe Jensens hustru i Slebsager. Offer 1 Mk. 4 Sk d. 6 nov. Introduceret Jørgen Pedersens hustru i Agerbæk. Offer 1 Mk. 6 Sk d. 27 nov. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk. 1 Sk d. 27 nov. Introduceret Jens Pedersens hustru i Vong. Offer 1 Mk d. 27 nov. Introduceret Morten Lauridsens hustru i Vrenderup d. 11 dec. Introduceret Jørgen Tranbergs (Hansen) hustru i Fåborg. Offer 2 Mk d. 25 dec. Festo Natatis Christi offer i Nyek. og Foborg Menigheder 10 Sld d. 27 dec. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk. 1 Mk. 2 Sk d. 22 jan. Introduceret Ib Hansens hustru i Størsbøl. Of. 1 Mk d. 29 jan. Introduceret Niels Hjortkærs hustru i Omme. Offer 6 Sk d. 13 aug. Introduceret Mads Hansens hustru i Rodebæk d. 13 aug. Introduceret Frands Hansens hustru i Vong d. 17 sep. Introduceret Tonnes Hansens hustru i Vrenderup d. 19 nov. Introduceret Niels Busks (Christensen) hustru i Vong d. 2 feb. Introduceret Christen Christensens hustru i Fåborg d. 18 feb. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong d. 26 mar. Introduceret Hans Pedersens hustru i Autrup d. 25 apr. Introduceret Peder Ravnsøs (Christensen) hustru i Ravnsø d. 15 apr. Introduceret Niels Andersens hustru i Agerbæk d. 10 jul. Introduceret Søren Hansens hustru i Omme d. 17 jun. Introduceret Peder Jørgensens hustru i Slebsager d. 1 jul. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong d. 1 jul. Introduceret Christen Nielsens hustru i Vong d. 29 jul. Introduceret Jørgen Nebels (Nielsen) hustru i Rodebæk d. 9 mar. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 12 af 113

13 1732 d. 23 mar. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 30 mar. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong d. 30 mar. Introduceret Søren Sørensens hustru i Debel d. 14 apr. Introduceret Hans Sekjærs (Thomsen) hustru i Fåborg d. 20 apr. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 20 apr. Introduceret Mads Jørgensens hustru i Tomp Mølle d. 27 apr. Introduceret Jonas Glarmesters (Troelsen) hustru i Vrenderup d. 4 maj. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 11 maj. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Størsbøl d. 11 maj. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) hustru i Vrenderup d. 18 maj. Introduceret Laurids Smeds (Knudsen) hustru i Fåborg d. 25 maj. Introduceret Jochum Hansens hustru i Vong d. 29 jun. Introduceret Søren Andersens hustru i Agerbæk d. 20 jul. Introduceret Tonnes Hansens hustru i Vrenderup d. 27 jul. Introduceret Christen Vongs (Hansen) hustru i Vrenderup d. 10 aug. Introduceret Peder Hansens hustru i Rodebæk d. 21 sep. Introduceret Christen Ugelvigs (Nielsen) hustru i Vong d. 21 sep. Introduceret Jørgen Filskovs (Nielsen) hustru i Agerbæk d. 5 okt. Introduceret Hans Jensens hustru i Vong d. 5 okt. Introduceret Hans Lauridsens hustru i Vong d. 12 okt. Introduceret Jens Lauridsens hustru i Ravnsø d. 19 okt. Introduceret Jens Pedersens hustru i Vong d. 26 dec. Introduceret Jeppe Jensens hustru i Slebsager d. 4 jan. Introduceret Mads Christensens hustru i Vrenderup d. 7 jun. Introduceret Peder Christensens hustru i Ravnsø. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 13 af 113

14 1733 d. 7 jun. Introduceret Frederik Christensens hustru i Omme d. 12 jul. Introduceret Niels Sørensens hustru i Fåborg d. 23 aug. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme d. 23 aug. Introduceret Jørgen Nebels (Nielsen) hustru i Rodebæk d. 6 sep. Introduceret Peder Nielsens hustru i Slebsager d. 20 sep. Introduceret Frands Hansens hustru i Vong d. 20 sep. Introduceret Jens Nielsens hustru i Størsbøl d. 27 sep. Introduceret Hans Iversens hustru i Debel d. 15 nov. Introduceret Iver Pedersens hustru i Vong d. 15 nov. Introduceret Mads Christensens hustru i Vrenderup d. 13 dec. Introduceret Simon Tuesens hustru i Fåborg d. 6 jan. Introduceret Jørgen Hansens hustru i Fåborg d. 7 feb. Introduceret Mads Nielsens hustru i Fåborg d. 21 mar. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg d. 28 mar. Introduceret Niels Joensens hustru i Fuglsig d. 27 apr. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 8 nov. Introduceret Søren Knudsens hustru i Fåborg d. 22 aug. Introduceret Jeppe Iversens hustru i Debel d. 29 aug. Introduceret Hans Thomsens hustru i Fåborg d. 26 sep. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong d. 10 okt. Introduceret Hans Knudsens hustru i Rodebæk d. 17 okt. Introduceret Hans Mathisens hustru i Fåborg Mølle d. 28 nov. Introduceret Niels Jørgensens hustru i Gjestlund d. 16 jan. Introduceret Niels Christensens hustru i Vong d. 6 feb. Introduceret Jeppe Jensens hustru i Slebsager. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 14 af 113

15 1735 d. 22 maj. Introduceret Morten Lauridsens hustru i Vrenderup d. 12 jun. Introduceret Niels Sørensens hustru i Omme d. 19 jun. Introduceret Mads Nielsens hustru i Fåborg d. 26 jun. Introduceret Hans Pedersens hustru i Autrup d. 17 jul. Introduceret Jens Pedersens hustru i Vong d. 16 okt. Introduceret Jacob Jensens hustru i Størsbøl d. 24 okt. Introduceret Niels Bøghs hustru i Ravnsø Præstegård d. 20 okt. Introduceret Ib Hansens hustru i Vong. Pastor Niels Pedersen Bøgh. NB Præst i Nykirke-Faaborg d. 13 dec. Introduceret Frederik Ravnsøs (Christensen) hustru i Omme d. 25 mar. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 18 apr. Introduceret Anders Christensens hustru i Vong d. 22 maj. Introduceret Michel Clemensens hustru i Vong d. 22 maj. Introduceret Niels Hjortkærs hustru i Omme d. 22 maj. Introduceret Peder Ravnsøs (Christensen) hustru i Ravnsø d. 6 jun. Introduceret Søren Sørensens hustru i Debel. 1740d. 21 aug. Introduceret Jørgen Madsens hustru i Agerbæk Barnets (moder i Aggerbech) d. 25 sep. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) hustru i Vrenderup d. 9 okt. Introduceret Niels Ravnsøs (Sørensen) hustru i Omme d. 16 okt. Introduceret Michel Pedersens hustru i Omme d. 23 okt. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 30 okt. Introduceret Elias Sørensens hustru i Størsbøl d. 20 nov. Introduceret mons. Poul Garps kæreste udi Ålunde d. 20 nov. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 4 dec. Introduceret Andreas Fuglers hustru i Gårdhuset. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 15 af 113

16 1740 d. 4 dec. Introduceret Nis Ingvorsens hustru i Omme. Hertil er indgifven til Prousten d. 11 dec. Introduceret Lars Sørensens hustru i Fåborg d. 19 mar. Introduceret Jeppe Iversens hustru i Debel d. 9 apr. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg d. 14 maj. Introduceret Morten Lauridsens hustru i Vrenderup d. 14 maj. Introduceret Jens Sandbergs (Nielsen) hustru i Størsbøl d. 11 maj. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong d. 30 jul. Introduceret Niels Vævers hustru i Størsbøl Vad d. 30 jul. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 6 aug. Introduceret Niels Joensens hustru i Fuglsig d. 18 aug. Introduceret Søren Knudsens hustru i Fåborg d. 3 sep. Introduceret Thomas Knudsens hustru i Debel d. 17 sep. Introduceret Hans Christensens hustru i Gummesmark d. 8 okt. 19 Søndag efter Trinit. stod Brøgger pigen Mette Andersdatter aabenbarlig skriftemaal udi Nyekirche og udlagde til barnefader Gartneren paa Endrupholm Sc. NB. Hidintil (enlig fast) samme dag Sc. Onsdagen d. for Prousten d. 17 dec. Samme Søndag stod Gartneren Sc. Johan Frederich Brøer aabenbar skriftemaal i Nyekirche etc Nicolaj Rytters datter Sc. Lovise tillige med hands hustrue bekom til deris begravelse af Herrets Cassen 3 Sldlr. og 2 Mk d. 1 jan. Introduceret Eske Sørensens hustru i Agerbæk d. 6 jan. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 11 feb. Introduceret Oluf Lambertsens hustru i Vrenderup d. 18 feb. Introduceret Mads Friises (Nielsen) hustru i Fåborg d. 11 mar. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 1 apr. Introduceret Niels Sørensens hustru i Vong. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 16 af 113

17 1742 d. 8 apr. Introduceret Michel Clemensens hustru i Vong d. 3 maj. Introduceret Jeppe Iversens hustru i Debel d. 6 maj. Introduceret Peder Hansens hustru i Omme d. 14 maj. Introduceret Hans Hansens hustru i Debel d. 20 maj. Introduceret Tøste Stephansens hustru i Autrup d. 27 maj. Introduceret Malte Pedersens hustru i Debel d. 10 jun. Introduceret Hans Hansen den yngres hustru i Omme d. 8 jul. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 5 aug. Introduceret Lars Sørensens hustru i Fåborg d. 5 aug. Introduceret Frederik Christensens hustru i Omme d. 12 aug. Introduceret Christen Madsens hustru i Omme d. 19 aug. Introduceret Jacob Pedersens hustru i Vrenderup d. 26 dec. Introduceret Niels Busks (Christensen) hustru i Vong d. 2 jul. Introduceret Niels Hjortkærs hustru i Omme d. 6 jan. Introduceret Hans Jensens hustru i Vong d. 28 jan. seet af Prousten Magist: Castensen. 4 Mk. til Niels Sørensen af Oom hds. swage barn af Herreds Cassens penge testerer Niels Bøgh d. 17 feb. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 10 mar. Introduceret Moust Hansens hustru i Vong d. 31 mar. Introduceret Christen Jensens hustru i Omme d. 16 apr. Introduceret Michel Clemensens hustru i Vong d. 16 apr. Introduceret Elias Sørensens hustru i Størsbøl d. 12 maj. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 12 maj. Introduceret Christen Nielsens hustru i Vong d. 19,aj. Introduceret Laurids Hjorts hustru i Vrenderup. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 17 af 113

18 1743 d. 19 maj. Introduceret Anders Christensens hustru i Vong d. 23 maj. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 26 maj. Introduceret Niels Ravnsøs (Sørensen) hustru i Omme d. 26 maj. Introduceret Mandens hustru hustru i Gaardhuset d. 3 jun. Introduceret Christen Ugelvigs (Nielsen) hustru i Vong d. 3 jun. Introduceret Laurids Lunds hustru i Fåborg d. 4 jun. Introduceret Hans Foghs (Nielsen) hustru som var i Præstegaarden d. 9 jun. Introduceret Simon Vandborgs (Jensen) hustru i Fåborg d. 9 jun. Introduceret Nis Ingvorsens hustru i Omme d. 16 jun. Introduceret Niels Jepsens hustru i Vrenderup d. 23 jun. Stod Peder Nielsen af Vong aabenbar skriftemaal fordi han hafde besovet en pige udi Fyen Hoornøe sogn, og der var udlagt til barnefader, men blev skriftet her, saasom sognepræsten for Hoornøe Sc. Hr. Niels Seerup skriwtligen have tilladt det. Test. NB d. 11 aug. Introduceret Jens Jacobsens hustru i Størsbøl d. 1 dec. Introduceret Jacob Pedersens hustru i Vrenderup d. 6 jan. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 12 jan. Introduceret Hagen Nielsens hustru i Rodebæk d. 19 jan. Introduceret Iver Hansens hustru i Debel d. 19 jan. Introduceret Peder Ravnsøs (Christensen) hustru i Ravnsø d. 2 feb. Introduceret Oluf Lambertsens hustru i Vrenderup d. 3 maj. Introduceret Michel Pedersens hustru i Omme d. 18 maj. Introduceret Niels Hermansens hustru i Fuglsig d. 24 maj. Introduceret Søren Knudsens hustru i Fåborg d. 7 jun. Introduceret præstens kone (Niels Bøghs hustru) i Ravnsø Præstegård d. 14 jun. Introduceret Niels Hermansens hustru i Fuglsig d. 5 jul. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 18 af 113

19 1744 d. 2 aug. Introduceret Ib Hansens hustru i Størsbøl d. 2 aug. Introduceret Peder Hansens hustru i Omme d. 30 aug. Introduceret Oluf Hjortkærs (Sørensen) hustru i Vong d. 11 okt. Introduceret Hans Hansens hustru i Omme d. 11 okt. Introduceret Peder Hansens hustru i Gårdhuset d. 11 okt. Introduceret Eske Sørensens hustru i Agerbæk d. 11 okt. Introduceret Mads Friises (Nielsen) hustru i Fåborg d. 18 okt. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 1 nov. Introduceret Niels Vævers hustru i Størsbøl Vad d. 1 nov. Introduceret Niels Slots (Sørensen) hustru i Vong d. 8 nov. Introduceret Malte Pedersens hustru i Debel d. 8 nov. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 15 nov. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk Faaborg fød 12 døde 9. Nyekirche fød 11 døde d. 26 dec. Introduceret Laurids Smeds (Knudsen) hustru i Fåborg d. 10 jan. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 17 jan. Introduceret Jens Christensens hustru i Over Slebsager d. 24 jan. Introduceret Christen Madsens hustru i Omme d. 7 feb. Introduceret Hans Hansens hustru i Debel d. 28 feb. Introduceret Hans Christensens hustru i Gummesmark d. 4 apr. Introduceret Iver Hansens hustru i Debel d. 19 apr. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Størsbøl d. 16 maj. Introduceret Christen Nielsens hustru i Vong d. 26 maj. Stod Johanne Jensdatter aabenbar skriftemaal for sit begangne lejermaal og udlagte til barnefader Niels Hermansen af Fugelsig Soldat og derhos gift. [Side 133b og 134a mangler i kirkebogen / JES] G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 19 af 113

20 1745 d. 11 jul. Introduceret Niels Ravnsøs (Sørensen) hustru i Omme d. 8 aug. Stod Niels Hermansen aabenbar skriftemaal for sin lætfærdighed udi sit ægteskab d. 29 aug. Introduceret Nis Ingvorsens hustru i Omme d. 3 okt. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk d. 17 okt. Introduceret Christen Lunds (Lauridsen) hustru i Vrenderup d. 31 okt. Introduceret Simon Vandborgs (Jensen) hustru i Fåborg d. 21 nov. Introduceret Oluf Lambertsens hustru i Vrenderup Nyekirke født 10 døde 4. Faaborg sogn fød 5 døde d. 19 dec. Stod Peder Christensen af Vrenderup aabenbar skriftemaal for sit begangne lætfærdighed udi Fyen d. 20 feb. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 25 mar. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 1 maj. Introduceret mons. Michel Vedsteds hustru i Ravnsø d. 1 maj. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg d. 15 maj. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 22 maj. Introduceret Hagen Nielsens hustru i Rodebæk d. 5 jun. Introduceret Jacob Pedersens hustru i Vrenderup d. 17 jul. Introduceret Eske Sørensens hustru i Agerbæk d. 14 aug. Introduceret Søren Knudsens hustru i Fåborg d. 14 aug. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg d. 14 aug. Introduceret Niels Møller Soldats (Hansen) hustru i Fåborg d. 9 okt. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Størsbøl d. 23 okt. Introduceret Ib Hansens hustru i Størsbøl d. 23 okt. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk d. 6 okt. Introduceret Christen Madsens hustru i Omme. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 20 af 113

21 1746. Faaborg føde 14, døde 8. Nyekirche føde 5, døde d. 11 dec. Introduceret Laurids Pedersens hustru i Vrenderup d. 26 feb. Stod Kirstine Pedersdatter af Vong aabenbar skriftemaal og udlagte til barnefader en rytter nafnlig Hans Christopher under Major Marshalls compagnie udi Ribe d. 12 mar. Introduceret Hans Christensens hustru i Gummesmark d. 9 apr. Introduceret Christen Jensens hustru i Omme d. 30 apr. Stod Anne Jacobsdatter Brøgger Qvinde fra Endrupholm aabenbar skriftemaal for sin begangne letfærdighed og udlagte til barnefader Laurits Skiøtte paa Endrupholm d. 14 maj. Introduceret Laurids Smeds (Knudsen) hustru i Fåborg d. 22 maj. Introduceret Mathias Møllers (Hansen) hustru i Fåborg Mølle d. 28 maj. Stod Laurits Lauritsen Skiøtte fra Endrupholm aabenbar skriftemaal for sit begangne lejermaal d. 4 jun. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 18 jun. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 24 jun. Introduceret Christen Ugelvigs (Nielsen) hustru i Vong efter sin dødføde barn d. 9 jul. Introduceret Stephan Pedersens hustru i Vrenderup d. 13 aug. Introduceret Anders Tøgersens hustru i Autrup d. 27 aug. Introduceret Peder Hansens hustru i Omme d. 8 okt. Introduceret Iver Hansens hustru i Debel d. 8 okt. Stod Maren Pedersdatter af Vejrup aabenbar skriftermaal for sit begangne leiermaal med Niels Madsen af Grisbæk efter biskoppens ordre d. 19 nov. Introduceret Mads Friises (Nielsen) hustru i Fåborg d. 19 nov. Introduceret Jens Christensens hustru i Over Slebsager d. 10 dec. Introduceret Jens Jacobsens hustru i Størsbøl d. 10 dec. Introduceret Michel Pedersens hustru i Omme d. 26 dec. Introduceret Frederik Christensens hustru i Omme. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 21 af 113

22 1748 d. 28 jan. Stod Laurits Lauritsen Skytte aabenbar skriftermaal udi Nykirhe for sit begangne leiermaal med en Qvinde fra Thorstrup sogn efter Hr. Baggers begiering d. 2 feb. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 25 feb. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk d. 25 feb. Introduceret Ib Hansens hustru i Debel d. 3 apr. Introduceret degnens kæreste (Michel Vedsteds hustru) i Ravnsø d. 12 maj. Introduceret Stephan Christensens (Pedersen) hustru i Vrenderup d. 23 maj. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg d. 16 jun. Introduceret Hans Eskesens hustru i Fåborg d. 16 jun. Introduceret Hans Hansens hustru i Debel d. 7 jul. Introduceret Christen Svarrers (Jensen) hustru i Rodebæk d. 21 jul. Introduceret Ib Michelsens hustru i Vong d. 6 okt. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Fiskerhuset d. 13 okt. Introduceret Oluf Lambertsens hustru i Vrenderup d. 10 nov. Introduceret Thomas Rasmussens hustru i Fuglsig Hertil angivet døde og føde for Proust Friis i Alslev d. 17 nov. Introduceret Nis Ingvorsens hustru i Omme d. 24 nov. Introduceret Mathias Hansens hustru i Fåborg Mølle d. 15 dec. Introduceret Simon Nielsens hustru i Vong d. 26 dec. Introduceret Niels Jepsens hustru i Vrenderup d. 26 dec. Introduceret Christen Ugelvigs (Nielsen) hustru i Vong d. 19 jan. Introduceret Peder Rytters (Christensen) hustru i Vrenderup d. 9 feb. Introduceret Hans Skyttes (Hansen) hustru i Autrup d. 9 feb. Introduceret Laurids Pedersens hustru i Vrenderup d. 9 feb. Introduceret Christen Jensens hustru i Omme d. 16 feb. Introduceret Niels Møllers (Hansen) hustru i Fåborg. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 22 af 113

23 1749 d. 3 apr. Introduceret Stephan Pedersens hustru i Vrenderup d. 20 apr. Introduceret Niels Busks (Christensen) hustru i Vong d. 20 apr. Introduceret Peder Hansens hustru i Vong d. 20 apr. Introduceret Oluf Hansens Klejnsmeds hustru i Størsbøl Vad d. 4 maj. Introduceret præstens kone (Niels Bøghs hustru i Ravnsø Præstegård) af Prousten Mag. Friis i Alslev d. 11 maj. Introduceret Hans Ibsens hustru i Omme d. 15 jun. Introduceret Hagen Nielsens hustru i Rodebæk d. 22 jun. Stod Karen Sophie af Gunderup udi Årree sogn for sit begangne lejermaal aabenbar skrifte her udi Nykirke og udlagde til barnefader Christen Nielsen i Vong som hun i nogle aar hafde tient d. 10 aug. Introduceret Michel Pedersens hustru i Omme d. 17 aug. Introduceret Jens Pedersens hustru i Agerbæk d. 31 aug. Stod Chresten Nielsen Ugelvig aabenbar skriftemaal for sit begangne leiermaal udi sit ægteskab d. 21 sep. Introduceret Eske Sørensens hustru i Agerbæk d. 29 sep. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 5 okt. Introduceret Oluf Ladefogeds (Christensen) hustru i Omme d. 5 okt. Introduceret Jens Christensens hustru i Over Slebsager d. 1 nov. Introduceret Simon Vandborgs (Jensen) hustru i Fåborg d. 1 nov. Introduceret Jacob Pedersens hustru i Vrenderup d. 16 nov. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk Hertil angifwet d. 11 jan. Introduceret Peder Hansens hustru i Omme d. 1 feb. Introduceret Simon Nielsens hustru i Størsbøl d. 8 feb. Introduceret Michel Vedsteds hustru i Ravnsø d. 22 feb. Introduceret Peder Michelsens hustru i Vong. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 23 af 113

24 1750 d. 30 mar. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 30 mar. Introduceret Peder Christensens hustru i Tomp Mølle d. 5 apr. Introduceret Niels Hermansens hustru i Debel d. 12 apr. Introduceret Hans Hansens hustru i Debel d. 26 apr. Introduceret Hans Nielsens hustru i Fåborg d. 3 maj. Introduceret Ib Michelsens hustru i Vong d. 3 maj. Introduceret Stephan Pedersens hustru i Vrenderup d. 7 jun. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Harager (Størsbøl) d. 2 aug. Introduceret Peder Hermansens hustru i Over Slebsager d. 23 aug. Introduceret Christen Pedersens hustru i Gårdhuset d. 11 okt. Introduceret Hans Christensens hustru i Gummesmark d. 11 okt. Introduceret Mathias Hansens hustru i Fåborg Mølle d. 11 okt. Introduceret Peder Christensens hustru i Vrenderup d. 18 okt. Stod Appelone Nielsdatter fra Endrupholm aabenbar skriftemaal for sit begangen leiermaal og udlagde til barnefader Michel Ladefoged paa Endrupholm d. 8 nov. Stod Michel Ladefoged (Knudsen) paa Endrupholm aabenbar skriftemaal d. 8 nov. Introduceret Hans Pedersens hustru i Agerbæk d. 29 nov. Introduceret Iver Hansens hustru i Debel Hertil angiven for Prousten d. 20 dec. Introduceret Niels Sørensens hustru i Vong d. 26 dec. Introduceret Jacob Jørgensens hustru i Agerbæk d. 10 jan. Introduceret Oluf Ladefogeds (Christensen) hustru i Omme d. 24 jan. Introduceret Niels Clausens hustru i Omme d. 24 jan. Introduceret sergentens (Knud Gustenberg) hustru i Autrup d. 7 mar. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 24 af 113

25 1751 d. 21 mar. Introduceret Anders Hansens hustru i Vrenderup d. 12 apr. Introduceret Jens Sørensens hustru i Agerbæk d. 12 apr. Introduceret Peder Hansens hustru i Gårdhuset d. 9 maj. Introduceret Peder Michelsens hustru i Vong d. 9 maj. Stod Mette Madsdatter forhen Køx paa Endrupholm aabenbar skrifte udi Nykirke og udlagde til barnefader Ridefoged paa Endrupholm Christian Broerholt d. 16 maj. Introduceret Hagen Nielsens hustru i Rodebæk d. 20 maj. Introduceret Christen Svarrers (Jensen) hustru i Rodebæk d. 31 maj. Introduceret Niels Pedersens hustru i Agerbæk d. 31 maj. Introduceret Laurids Pedersens hustru i Vrenderup d. 6 jun. Introduceret Ib Hansens hustru i Debel d. 12 jun. Stod Christian Broerholt Ridefoged paa Endrupholm aabenbar skriftemaal for sit begangne leiermaal d. 11 jul. Introduceret Søren Gummesmarks (Jensen) hustru i Gummesmark d. 11 jul. Introduceret Frederik Ravnsøs (Christensen) hustru i Omme d. 15 aug. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg d. 22 aug. Introduceret Simon Vandborgs (Jensen) hustru i Fåborg d. 22 aug. Introduceret Hans Ibsens hustru i Omme d. 17 okt. Introduceret Christen Jensens hustru i Omme d. 24 okt. Introduceret Jens Jacobsens hustru i Størsbøl d. 7 nov. Introduceret Anders Sørensens hustru i Agerbæk Hertil angifvet for Prousten d. 9 jan. Introduceret Niels Soldats (Hansen) hustru i Fåborg d. 30 jan. Introduceret Peder Christensens hustru i Tomp Mølle d. 2 feb. Introduceret Laurids Lauridsens hustru i Størsbøl d. 13 feb. Introduceret rytterens hustru Inger Jonasdatter i Fåborg. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 25 af 113

26 1752 d. 20 feb. Introduceret Jacob Pedersens hustru i Vrenderup d. 5 mar. Introduceret Hans Hansens hustru i Debel d. 5 mar. Introduceret Simon Nielsens hustru i Størsbøl d. 25 mar. Introduceret Hans Pedersens hustru i Agerbæk d. 3 apr. Introduceret Jens Sørensens hustru i Omme d. 3 apr. Introduceret Oluf Lambertsens hustru i Vrenderup d. 4 apr. Introduceret Niels Hansens hustru i Rodebæk d. 16 apr. Introduceret Michel Hansens hustru i Omme d. 3 apr. Introduceret Hans Smeds (Jensen) hustru i Ravnsø d. 7 maj. Introduceret Albert Didriksens hustru i Størsbøl Vad d. 22 maj. Introduceret Eske Sørensens hustru i Agerbæk d. 18 jun. Introduceret Michel Knudsens hustru i Autrup d. 18 jun. Introduceret Christen Madsens hustru i Omme d. 9 jul. Introduceret Peder Michelsens hustru i Vong d. 6 aug. Introduceret Niels Skrædders (Sørensen) hustru i Vong d. 22 okt. Introduceret Peder Rytters (Christensen) hustru i Vrenderup d. 29 okt. Stod Kirsten Pedersdatter Hundbæk aabenbar skriftermaal for sit begangne lejermaal og udlagde til barnefader en Soldat Berthel Sørensen som tiente udi Ravnsø d. 26 nov. Introduceret sergent Schiønnemanns (Ditlev Nielsen) hustru i Fåborg d. 26 nov. Introduceret Hans Jensens hustru i Ravnsø d. 17 dec. Introduceret Michel Pedersens hustru i Omme d. 26 dec. Introduceret sergent Knud Gustenbergs hustru i Fåborg d. 1 jan. Introduceret Mads Fiskers (Nielsen) hustru i Størsbøl d. 7 jan. Introduceret Andreas Sørensens hustru i Endrupholms Mølle d. 21 jan. Introduceret Christen Andersens hustru i Endrupholm Mølle d. 11 feb. Introduceret Iver Madsens hustru i Debel. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 26 af 113

27 1753 d. 25 feb. Introduceret Hans Jørgensens hustru i Agerbæk d. 25 mar. Introduceret Stephan Pedersens hustru i Vrenderup d. 25 mar. Introduceret Peder Hermansens hustru i Over Slebsager d. 25 mar. Stod Anne Knudsdatter som hafde tient i Ålunde aabenbar skriftemaal for sit begangen leiermaal med Søren Pedersen ibid d. 1 apr. Introduceret Jens Christensens hustru i Over Slebsager d. 20 maj. Introduceret Jens Jacobsens hustru i Størsbøl d. 3 jun. Introduceret Niels Hermansens hustru i Fåborg d. 11 jun. Introduceret Hans Skrædders (Nielsen) hustru i Fåborg d. 24 jun. Introduceret Hans Madsens hustru i Rodebæk d. 8 jul. Introduceret Christen Madsens hustru i Omme d. 29 sep. Introduceret Hans Christensens hustru i Gummesmark d. 14 okt. Introduceret Mads Hjorts (Hansen) hustru i Vong d. 1 nov. Introduceret Niels Jacobsens hustru i Omme d. 1 nov. Introduceret Michel Hansens hustru i Omme d. 4 nov. Introduceret Niels Jepsens hustru i Vrenderup d. 11 nov. Introduceret Ib Michelsens hustru i Vong d. 2 dec. Introduceret Thomas Knudsens hustru i Debel d. 9 dec. Introduceret Michel Knudsens hustru i Autrup d. 26 dec. Introduceret Hans Smeds (Jensen) hustru i Ravnsø d. 30 dec. Introduceret Niels Møllers (Hansen) hustru i Fåborg d. 30 dec. Introduceret Jacob Jørgensens hustru i Agerbæk d. 6 jan. Introduceret Anders Christensens hustru i Vong d. 13 jan. Introduceret Peder Jonasens hustru i Fåborg d. 13 jan. Introduceret Niels Hansens hustru i Rodebæk. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Fåborg\Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814.doc Side 27 af 113

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Vester Starup sogn viede 1692 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Vester Starup\Vester Starup sogn viede 1692 til 1814.

Vester Starup sogn viede 1692 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Vester Starup\Vester Starup sogn viede 1692 til 1814. 1693 dom 19 post trin trolovede jeg Morten Pedersen af Klelund og Maren Sørensdatter af Nør Starup, copulerede dom 1 adventus ejusdem anni. 1694 den 27 oktober trolovede jeg Bonde Madsen af Fiskerhuse

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt.

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 29. aug. Nis Hansens barn i Hjortkær noie Tøste døbt. 1655 d. 2. sep. Jep Sørensens barn i Grimstrup noie Voldborg døbt. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel.

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 23 okt. begravet Søren Madsen 86 år gammel. 1718 d. 15 dec. begravet Niels Nielsen af Husted 55 år gammel. 1719 d. 8 feb. begravet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Grimstrup sogn viede 1655 til 1814. 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong.

Grimstrup sogn viede 1655 til 1814. 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong. 1655 d. 2. sep. Oluf Møller med Else Hansdatter holte deres bryllup udi Adserbøl i Lindknud

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet Side 1 af 64 1708 2b Begravet Jens Mogensen i Solskov 87 år 1708 2b Begravet Oluf Nielsens nyfødte søn i Solskov 1708 2b Begravet Jens Svendsen Degn i Øster Snede 73 år 1708 2b Døbt Morten Nielsen i Sole

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Randbøl sogn døbte 1679 til 1814. 1684 (5 nov.) Hans Jensens barn i Daldover christnet kaldet Christen.

Randbøl sogn døbte 1679 til 1814. 1684 (5 nov.) Hans Jensens barn i Daldover christnet kaldet Christen. 1679 dend 28 december blev Peder Hansens barn af Almstok kristnet og kaldet Johanne. Peder Christensen og Jep Pedersen boende i Almstok, Dorthe Diderichsdatter i Randbøl bar barnet. 1680 dend 20 juni blev

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne konfirmerede 1760 til 1814

Fåborg og Vester Nykirke sogne konfirmerede 1760 til 1814 Bog over Confirmati i Nyekirke og Faaborg sogner, siden jeg uværdig 1759 blev sognepræst. Lars Bay. 1760 blev confirmeret i Nykirke Dom Qvasim. G. [13 Apr 1760] Velbr: Povel Gersdorf fra Endrupholm. Sum

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814 1726 d. 2 feb. Ferup. Peder Jepsens barn hjemmedøbt af hl. Bertram Højer i Gamst, hvilket straks døde. 1726 d. 6 feb. Lejrskov. Sl. Hl. Peder Friedes barn Margareta Christina, d. 17 jan. hjemmedøbt af

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere