Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen"

Transkript

1 Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Tlf Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf Afdelingsleder Helle Frimann tlf Afdelingsleder Pia K. Tramborg tlf Administration: Tina Andersen tlf Hanne Neerup Schneller tlf Gæstehusene: Gæstehuset Slagelse Sverigesvej Slagelse tlf Gæstehuset Skælskør Trestensgården Hesselbyvej Skælskør tlf Gæstehuset Korsør Skovvej Korsør tlf

2 Dagplejepædagogen i din gruppe er: Jeres barn skal i Dagpleje. Velkommen i Dagplejen. I har nu fået tilbudt en dagplejeplads. For de fleste forældre sætter det mange tanker i gang, når man for første gang skal aflevere sin lille guldklump til en fremmed person tager de sig nu godt nok af barnet? hvad får det at spise? hvad skal vi have med? osv. Denne lille folder giver svar på de fleste spørgsmål omkring dette. Dagplejen hvad er det? Dagpleje er for børn i alderen fra 6 måneder og til den 1. i den måned hvor barnet fylder tre år. Dagplejen er karakteriseret ved tryghed, nærvær og omsorg med tid til fordybelse, i et hjemligt miljø, hvor den samme voksne er gennemgående dagen igennem. Omdrejningspunkterne i dagplejen er arbejdet med Pædagogisk Læreplan og Trivsels- og Udviklingsskemaer. Dagplejens læringssyn. Alle børn er unikke og alle børn lærer på hver deres måde. Nogle børn lærer bedst ved at få tingene vist og fortalt, andre lærer bedst ved at prøve selv. Der er børn, der har brug for fred og ro, og andre børn lærer bedst, når der er aktiviteter omkring dem. Det er vigtigt, at vi i Dagplejen giver plads til denne forskellighed. Vi tænker etik og moral ind i vores dagligdag. Vi er bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af sit eget kropssprog, sin adfærd og sine vaner. Vi skaber et miljø som indeholder omsorg, tryghed, nærvær og tid til fordybelse. Dette er vigtigt for at opnå det optimale læringsmiljø, der tilgodeser børns forskellige behov. Alle børn skal have mulighed for, at udforske sig selv og omverdenen. Der igennem får barnet ny viden og udvikler færdigheder. Hver lille succes er med til at vise barnet, at det er sjovt at lære og barnet bliver klar til nye udfordringer.

3 Barnets start i dagplejen. Inden barnet begynder i dagplejen, afholdes der et præsentationsmøde i dagplejehjemmet mellem jer, dagplejeren og dagplejepædagogen. Mødet aftales med dagplejepædagogen, som orienterer dagplejeren om tidspunktet. Til præsentationsmødet fortæller dagplejeren om dagens rytme og arbejdet omkring dagplejebørnene. I fortæller om jeres barn og får svar på de spørgsmål, I har. Dagplejepædagogen orienterer om generelle forhold i dagplejen samt dagplejepædagogens arbejdsopgaver. Ønsker I ikke at modtage pladsen, skal I meddele dette straks efter afholdelse af præsentationsmødet. Dagplejeren. Dagplejerne har forskellige baggrunde for at påtage sig deres job. Gennem samtaler og vurdering af de fysiske rammer, udvælger ansættelsesudvalget omhyggeligt de personer, der ansøger om at blive dagplejere. Ved ansættelse af dagplejere lægges især vægt på, at ansøgeren viser forståelse for børns udvikling og behov, har erfaring med børn og er indstillet på at samarbejde med både forældre og det pædagogiske personale i dagplejen. Alle dagplejere skal på et ca. fire ugers grundkursus i løbet af de første to ansættelses år, samt have deltaget i førstehjælp kurser målrettet børn 0-3 år hver 2-3 år. Dagplejen bygger på gensidig tillid, forståelse og samarbejde. Det er derfor vigtigt, at der er en god kontakt mellem dagplejehjemmet og barnets hjem og mellem forældrene og dagplejepædagogen. Barnet skal opfatte sine omgivelser som trygge og venlige. Derfor er det vigtigt, at I som forældre altid diskuterer eventuelle spørgsmål og problemer omkring barnets pasning og pleje igennem med dagplejeren, så der ikke opstår misforståelser eller konflikter. Opstår der problemer eller spørgsmål, kan såvel I som dagplejeren altid henvende sig til dagplejepædagogen. Dagplejepædagogen. Dagplejeren står ikke alene med ansvaret for børnene. Til hver dagplejegruppe er der tilknyttet én eller flere dagplejepædagoger, som fører tilsyn med dagplejehjemmet og vejleder dagplejeren i arbejdet med det enkelte barn og forældresamarbejdet.

4 Dagplejepædagogerne har en pædagogisk uddannelsesbaggrund. I Slagelse Dagpleje har dagplejepædagogerne derudover et pædagogisk diplommodul inden for voksenpædagogik. I mødet med dagplejerne, bidrager dagplejepædagogerne med en pædagogisk faglighed, som de fleste dagplejere ikke har som uddannelsesbaggrund. Dagplejepædagogerne er de professionelle vejledere og hjælpere, og virker også som sparringspartnere. Faglig identitet er en ledetråd for dagplejepædagogerne, hvor fokus er på kvaliteten i dagplejen. I Slagelse dagpleje er vores målsætning: Mest mulig faglighed. Det er dagplejepædagogernes arbejde blandt andet at: - Godkende dagplejere og dagplejehjem - Udarbejde Trivsels- og Udviklingsskemaer på alle børn samt have fokus på børnemiljøet - Arrangere og deltage i præsentationsmøder og trivselssamtaler i dagplejehjemmet med forældre og børn. - Arrangere møder for dagplejere - Give råd og vejledning til dagplejere omkring legetøj, materialer og inventar. - Samarbejde med sundhedsplejersker, talepædagoger, sagsbehandlere og andre relevante personer. - Udføre administrativt arbejde omkring dagplejen. - Passe morgentelefonen i forbindelse med dagplejernes sygdom. Forældrene. Det er vigtigt, at barnet føler at I synes om dagplejeren og dagplejehjemmet. Det kan være svært at aflevere sit barn, men barnets reaktioner afhænger meget af, hvordan I som forældre takler situationen. Ligesom I gerne vil vide hvad barnet har lavet i løbet af dagen, skal I også give jer god tid til at fortælle om barnets oplevelser det kan være alt fra en tur i skoven til ændrede spisevaner eller manglende nattesøvn. Det vil give dagplejeren mulighed for at tage højde for jeres barns behov. Opstarten i dagplejen, eller perioden efter ferie eller sygdom, kan være svær for et barn. Derfor vil det være godt for barnet, hvis der i samarbejde med jer og dagplejeren eventuelt dagplejepædagogen, laves en aftale om hvordan indkøringen bør foregå. Langsom indkøring giver tit de bedste resultater.

5 Hvad skal I medbringe? Taskens indhold aftales nærmere med den enkelte dagplejer. Som udgangspunkt, skal den indeholde bleer, håndklæde og vaskeklude, creme m.m., sutter hagesmække, hjemmesko og skiftetøj, ekstra undertøj, regntøj og gummistøvler, solcreme i sæsonen, overtøj og fodtøj efter årstiden og evt. sovedyr. Desuden skal I medbringe barnevogn med godkendt sele af Dansk Varefakta Nævn, sengetøj og fluenet. Dagplejen udlåner tvillingebarnevogne, høje stole, legetøj mv. til dagplejerhjemmet. Dagplejeren får hvert år et rådighedsbeløb til indkøb af legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Sikkerhed. Af hensyn til sikkerheden gælder følgende i dagplejen: Husk at tage snore ud af jeres barns tøj, da de kan være farlige i legen. Suttesnor må ikke bruges i dagplejen. For jeres barns sikkerheds skyld, vil vi bede jer om at hætte på jakker og trøjer skal være forsynet med tryklås eller velcrolukning. Omkring 2 års alderen foretager vi i samarbejde med jer, en konkret vurdering af, hvorvidt jeres barn fortsat kan sove i sele eller om der skal findes en anden løsning for sovesituationen. Denne løsning kan være såvel ude som inde. Møde- og hentetider. Forældre og dagplejeren aftaler møde- og hentetider inde for dagplejerens åbningstid. Kom i god tid når barnet skal hentes, så I kan nå at få en snak om dagens forløb og alligevel respektere dagplejens lukketid. Dagplejeren har en ugentlig arbejdstid på 48 timer, som fordeles på ugens hverdage mellem kl og Hvis barnet kommer senere end kl skal dette meddeles dagen i forvejen eller hurtigst muligt om morgenen. Dagplejeren har lov til, af hensyn til diverse aktiviteter, at forlade dagplejehjemmet kl og I kan risikere, at komme til en lukket dør, hvis I ikke har lavet en aftale. Hvis barnet ikke afleveres i dagplejehjemmet, træffes der aftale med dagplejeren om hvor afleveringen så finder sted, da der ikke modtages børn undervejs. Husk at give besked hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer selv, ellers må dagplejeren ikke udlevere barnet. Undlad venligst at kontakte dagplejeren udenfor åbningstiden.

6 En dag i dagplejen. Morgen modtagelse og morgenmad Formiddag gåtur, besøg på legepladsen, leg i hjemmet/haven/legestuen, besøg hos andre dagplejere, formiddagsmad og øvrige aktiviteter, alt efter børnegruppens sammensætning. Middag frokost og middagslur. Eftermiddag leg, eftermiddagsmad og afhentning. Legestue. Børnene i dagplejen færdes til dagligt i et lille nært miljø. Men det er også vigtigt, at børnene møder andre børn. Derfor er jeres barn så vidt det er muligt, tilknyttet en legestuegruppe. På præsentationsmøde vil I blive orienteret om legestuen i jeres område. Flere steder har vi etableret heldagslegestuer. Det betyder blandt andet at I skal aflevere og hente jeres barn i heldagslegestuen. Et af formålene med legestuegruppen er, at dagplejerne her har gode muligheder for at arbejde med temaer og pædagogiske mål ud fra den Pædagogiske Læreplan. Jeres børn får desuden mulighed for at lære andre dagplejere og deres børn i gruppen at kende. Et andet formål er, at barnet får muligheden for at være sammen med en større gruppe børn. Dette kan blandt andet lette overgangen til børnehaven. Aktiviteterne i legestuen er forskellige fra den ene legestue til den anden, og afhængige af hvilke lokaler vi har til rådighed. I nogle områder har vi ikke legestue. Sygdom. Jeres barn kan ikke komme i dagpleje, hvis det har feber eller ikke er rask nok til at deltage i dagligdagens aktiviteter ude og inde. I bør især være opmærksomme på smitsomme sygdomme. Det kan være tegn som feber, diarré, opkastning, stærk forkølelse eller øjenbetændelse. Dagplejeren skal have besked, hvis barnet ikke kommer på grund af sygdom, og der skal ligeledes give besked dagen før barnet er klar til at starte igen. Bliver barnet sygt i løbet af dagen, vurderer dagplejeren, om det er forsvarligt, at barnet bliver i dagplejehjemmet indtil normal hentetid ellers bliver I kontaktet. Som hovedregel må dagplejeren ikke give børnene medicin, undtaget herfra er dog børn med kroniske sygdomme, som f.eks. astma og feberkramper. Hvis dagplejeren påtager sig at give medicin til et barn, skal der foreligge en skriftlig instruktion fra lægen eller det kan stå på etiketten, eller som indlæg i emballagen. Medicinen skal være i originalpakning med barnets navn på.

7 Fridage og ferie. Af hensyn til planlægning bedes I fortælle dagplejeren i god tid, hvis barnet holder fri. I vil ligeledes i god tid, blive orienteret om, hvornår jeres dagplejer ønsker ferie. Gæstedagpleje. Hvis jeres dagplejer bliver syg, sørger dagplejepædagogen for gæstedagpleje til barnet. I får besked straks efter dagplejeren har sygemeldt sig. Derfor er det meget vigtig, at I orienterer dagplejeren/dagplejepædagogen, hvis I ændrer telefonnumre. Har I udelukkende oplyst et mobiltelefonnummer, skal mobiltelefonen være tændt om morgenen. Dagplejepædagogen vil, så vidt det er muligt, tilbyde gæsteplejeplads i et af dagplejens Gæstehuse. Hvis der ikke er plads i Gæstehusene, vil I blive tilbudt en dagplejer, som gæstedagplejer til jeres barn. I vil ved sygdom, blive kontaktet af en dagplejepædagog mellem kl og Det er meget vigtigt, at I kan høre telefonen. Dagplejepædagogen vil oplyse navn, adresse og telefonnummer til gæstedagplejen. Når dagplejeren er rask, vil I få besked dagen før dagplejeren starter på arbejde igen. Hvad er et Gæstehus? Et Gæstehus er et tilbud, som Slagelse Dagpleje tilbyder jeres børn, når jeres faste dagplejer holder ferie eller har andet fravær. Gæstehuset aflaster dagplejerne for 5.-børn og giver jer et mere roligt og ensartet pasningstilbud, når den faste dagplejer er fraværende. Aktiviteterne foregår primært i Gæstehuset og bærer præg af ro og forudsigelighed. Det betyder, at eventuelle ture ud af huset, forgår i nærmiljøet, sammen med de voksne der er tilknyttet Gæstehuset. Hverdagen indeholder en synlig struktur, f.eks. med billeder af de børn der benytter Gæstehuset, ophængt på garderoberne. Opslagstavler viser informationer om hverdagens indhold. Strukturen tager altid udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov. Personalet sørger selv for madlavning og rengøring. Koordineringen af pladserne sker i samarbejde mellem dagplejepædagogen og koordinatoren i huset. Der er tilsyn med Gæstehusene af dagplejepædagoger, som i de øvrige dagplejehjem.

8 Brugerundersøgelse Vi er interesserede i at udvikle kvaliteten i Gæstehusene og gør vores bedste, for hele tiden at yde en god service overfor børn og forældre. Derfor laver vi løbende brugerundersøgelser, og har brug for jeres tilbagemeldinger, når jeres barn været passet i et Gæstehus. I har mulighed for at udfylde et spørgeskema, som I får udleveret i Gæstehuset. Skemaet skal afleveres hos jeres faste dagplejer. Trivsels- og Udviklingsskema Slagelse Dagpleje har udviklet et pædagogisk redskab, som sikre, at alle børn i Dagplejen bliver set, i forhold til deres individuelle og aktuelle trivsel og udvikling, med udgangspunkt i Slagelse Dagplejes Lærringssyn. Skemaerne udfyldes i fællesskab af dagplejer og dagplejepædagog, når barnet fylder ét, halvandet, to, toethalvt og tre år. Skemaerne er i spørgeform bygget op omkring de seks læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og Sociale kompetencer. Derudover spørges der ind til Relationer. Når skemaet er udfyldt, får I skemaet med hjem og kan kommer med jeres kommentarer eller tilføjelser. Skemaerne bruger vi, som brobygning fra Dagpleje til Børnehave. Udvikling og leg. Dagplejeren skal sørge for gode udfoldelsesmuligheder for børnene. Der arbejdes ud fra gældende Pædagogiske Lærerplaner. Læs mere om Dagplejens Pædagogiske Lærerplan, på vores hjemmeside Kost i dagplejen. Dagplejeren har en kostpolitik og tilbyder børnene en sund og varieret og alderssvarende kost, herunder mellemmåltider. Mens barnet er så lille, at det får modermælkserstatning, skal I medbringe blandingen i sutteflasker. Ønskes der speciel kost til barnet, skal det medbringes af jer. Efter aftale med dagplejeren, kan barnet tilbydes morgenmad. Se Kost- og sundhedspolitikken på Rygning. Rygning må ikke finde sted i dagplejerens hjem inden for åbningstiden. Husdyr. Er der husdyr i hjemmet, skal de være adskilt fra børnene. Transport. Såfremt der finder aktiviteter sted, som kræver transport af børnene, finder det sted efter den til enhver tid gældende lovgivning omkring sikkerhed.

9 Forældrebestyrelse. Læs om forældrebestyrelse på vores hjemmeside, eller på Styrelsesvedtægter for dagtilbuddene i Slagelse kommune. Du kan også møde bestyrelsen på facebook under gruppen Dagplejen i Slagelse Kommune. Praktiske oplysninger: Betaling. Betaling foregår månedsvis forud. I har mulighed for at søge om hel eller delvis friplads efter gældende regler. Henvendelse til Pladsanvisningen i Slagelse kommune. Der ydes søskenderabat, hvis man har indmeldt to eller flere børn i dagtilbud. Yderligere oplysning kan læses på eller ring til Pladsanvisningen, , Udmeldelse. Udmeldelse af dagplejen skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Alle udmeldelser skal fortages elektroniske, se Oplysninger. Husk at give dagplejeren besked om væsentlige ændringer vedrørende barnet - herunder adresseændringer i samlivsforhold.

10 Forsikring. Pr. 1. januar 2012 er børn og unge i Slagelse Kommunes dagtilbud ikke længere omfattet af en kommunal tegnet ulykkesforsikring. Derfor er det vigtigt, at I som forældre sørger for, at jeres barn er omfattet en ulykkesforsikring der dækker mens det opholder sig i dagplejen. Tavshedspligt. Dagplejeren og dagplejepædagogerne har tavshedspligt om private forhold. Underretningspligt Ansatte i Slagelse kommune har underretningspligt ved formodning om mistrivsel hos et barn.

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr:

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr: Velkommen til Gæstehuset Mariekjær Frederik d.7 vej 33 6000 Kolding Tlf.nr: 40338173 Børnehavens tlf.nr: 40338326 Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Vi er i Gæstehuset tre voksne til at tage os af Jeres

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i kommunal dagpleje April 2017 Kære forældre til børn i kommunal Dagpleje. Vi håber, at I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information Velkommen til Sydmors Børnehus Praktisk information Opstart i Børnehuset Det kan være overvældende at starte i Småbørnsgruppe/Børnehave, idet jeres barn får mange nye indtryk, møder nye børn og voksne

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Dagtilbuddet...3 Kontaktoplysninger...3 Dagplejens kendetegn...3 Forbesøg...3 Kontaktmødet...3 En god start på dagplejelivet...4

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj 1 Indholdsfortegnelse: Dagplejen i... 2 Kontaktoplysninger... 2 Dagplejens kendetegn... 4 Præsentationsbesøg... 4 Kontaktmødet... 4 En god start... 4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre... 4 Komme

Læs mere

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Møllebjerghave består af: Vuggestue med 2 stuer; Rollingerne og Englebasserne. Der er 22 vuggestuebørn i alt.

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

Dagplejer Maria Juel Keested

Dagplejer Maria Juel Keested Dagplejer Maria Juel Keested Jeg hedder Maria Juel Keested (1976) og er gift med Thomas, sammen har vi to børn Michelle (1999) og Michlas (2001) Vi har hunden Nanna og et par katte, Hunden er lukket ude

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen i Årstidsdagpleje hos Christina Danielsen

Velkommen i Årstidsdagpleje hos Christina Danielsen Velkommen i Årstidsdagpleje hos Christina Danielsen Om mig Jeg er født i 1971 og bor sammen med Jens som jeg har været gift med siden 1996. Sammen har vi 3 børn, Mathias (1996), Daniel (1999) og Freya

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg?

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg? Velkommen til min dagpleje Navn: Lena Kjær Guldbrandsen Adresse: Egevej 11, 6051 Almind Tlf: 22 98 58 58 Mine åbningstider: Man-Tors: 06.45-16.30 Fredag: 06.45-15-30 Fakta om mig hvem er jeg? Jeg hedder

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere