Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune"

Transkript

1 Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen på skolerne i Frederikssund Kommune

2 KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med undersøgelsen 4 2. Tilfredsheden med de trådløse netværket på skolerne i Frederikssund Kommune Tilfredsheden med de trådløse netværk forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Hyppigheden af netværksproblemer på skolerne i Frederikssund Kommune Hyppigheden af netværksproblemer fordelt på IT-udstyr Problemer med de trådløse netværk på egen computer og skolens computere Problemer med de trådløse netværk på tablets og smartphones Tilfredsheden med IT-udstyret på skolerne i Frederikssund Kommune Tilfredshed med IT-udstyret forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Den generelle oplevelse af IT på skolerne i Frederikssund Kommune Brugen af digitale redskaber i forberedelse og undervisning Bilag. Besvarelser fordelt på klassetrin samt brug af IT-udstyr 25 KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

4 1. Baggrund og formål med undersøgelsen En af de vigtigste forudsætninger for, at folkeskolens digitale omstilling bliver en succes, er, at de trådløse netværk, internetkapaciteten og den øvrige digitale infrastruktur fungerer godt på alle skoler. Kommunerne har allerede investeret et stort beløb i at udbygge skolernes digitale infrastruktur de seneste år. Det er sket i sammenhæng med, at kommunerne og regeringen i Økonomiaftalen 2012 aftalte, at kommunerne frem mod 2015 skulle sikre den nødvendige kapacitet som et fundament for den øgede anvendelse af digitale undervisningsmidler i undervisningen. Regeringen og KL har med indgåelse af Økonomiaftalen 2016 aftalt, at KL gennemfører en analyse af brugertilfredshed med den digitale infrastruktur i folkeskolen. Nærværende rapport er en analyse af tilfredsheden med IT-infrastrukturen på skolerne i Frederikssund Kommune. Rapporten er baseret på 1274 svar fra eleverne og 207 fra det pædagogiske personale, som deltog i KL s spørgeskemaundersøgelsen efteråret De kommuner, som har deltaget i undersøgelsen gennemført i marts 2017, er ikke inkluderet i denne rapport. Rapporten beskriver, hvordan den oplevede tilfredshed med henholdsvis IT-udstyr og adgang til trådløst netværk er på skolerne i Frederikssund Kommune. I kapitel 2 kortlægges tilfredsheden med de trådløse netværk i Frederikssund Kommune. I kapitlet undersøges omfanget af netværksproblemer på skolen (afsnit 2.2) samt hvilke IT-udstyr, som brugerne oftest oplever problemer med (afsnit 2.3). Kapitlet rundes af med en kortlægning af bagvedliggende faktorer, som er årsag til problemerne med de trådløse netværk (afsnit 2.4 og 2.5). Kapitel 3 undersøger brugernes tilfredshed med IT-udstyret i Frederikssund Kommune, dels ift. dets funktionalitet i forskellige lokaler (afsnit 3.1) og dels ift. slutbrugernes overordnede oplevelse af IT-udstyret (afsnit 3.2). Kapitel 4 sammenligner elevernes forventninger til anvendelse af digitale redskaber og medier i undervisningen, med det pædagogiske personales egenvurdering af, i høj hvor grad de anvender digitale medier i undervisningen og forberedelsen. KL anbefaler, at rapportens resultater anvendes som dialogværktøj mellem kommunens skoleforvaltning og skolerne til at få overblik over eventuelle konkrete udfordringer og sikre, at skolerne har en tilfredsstillende digital infrastruktur. I spørgeskemaet har det været muligt at skrive nogle kommentarer i fritekst om den oplevede tilfredshed med skolens IT-udstyr og de trådløse netværk. Hvis skoleforvaltningerne ønsker det, kan det pædagogiske personales kommentarer eftersendes som bilag. Det anbefales at rapporten printes i farver af hensyn til læsbarheden af figurerne. Hvis du oplever fejl i rapporten, eller ikke kan genkende din kommunes skolers resultater, er du velkommen til at rette henvendelse til Magnus Alkil på KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

5 2. Tilfredsheden med de trådløse netværket på skolerne i Frederikssund Kommune 2.1 Tilfredsheden med de trådløse netværk forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Eleverne og det pædagogiske personale er blevet bedt om at vurdere, hvor godt de trådløse netværk virker generelt forskellige steder på skolerne på en skala fra meget dårligt til meget godt. Elevernes vurdering fremgår af figur 1, mens det pædagogiske personales fremgår af figur 2. Figur 1. Elevernes tilfredshed med de trådløse netværk forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Meget godt Godt Hverken eller Dårligt Meget dårligt Klasselokale Faglokaler lounge Gangene Udearealer Nedenstående tabel viser elevernes tilfredshed med det trådløse netværk for de enkelte skoler på tværs af de forskellige områder på skolen. Tabellen kan sammenlignes med figur 1, hvor en tilfredshed på 2 = Meget godt, 1 = Godt, 0 = Hverken eller, -1 = Dårligt og -2 = Meget dårligt. Table 1: Elevernes tilfredshed med netværket på tværs af områder for de enkelte skoler Skole Gennemsnit Antal besvarelser Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby Trekløverskolen afd. Falkenborg Slangerup Skole afd. Kingo Slangerup Skole afd. Byvang Trekløverskolen afd. Marienlyst Slangerup Skole afd. Lindegård Fjordlandsskolen afd. Skuldelev KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

6 Skole Gennemsnit Antal besvarelser Jægerspris Skole afd. Skolen i Herredet Fjordlandsskolen afd. Dalby Ådalens Skole Jægerspris Skole nr Fjordlandsskolen afd. Skibby Jægerspris Skole nr. 90 Mangler data 1 Kærholm afd. Kølholm Mangler data 0 Kærholm afd. Kæret Mangler data 0 KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

7 Figur 2. Det pædagogiske personales tilfredshed med de trådløse netværk forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Meget godt Godt Hverken eller Dårligt Meget dårligt Klasselokale Arbejdspladser Lærerværelse/ til forberedelse personalerum lounge Udearealer Nedenstående tabel viser det pædagogiske personales tilfredshed med det trådløse netværk for de enkelte skoler på tværs af de forskellige områder på skolen. Tabellen kan sammenlignes med figur 2, hvor en tilfredshed på 2 = Meget godt, 1 = Godt, 0 = Hverken eller, -1 = Dårligt og -2 = Meget dårligt. Table 2: Det pædagogiske personales tilfredshed med netværket på tværs af områder for de enkelte skoler Skole Gennemsnit Antal besvarelser Fjordlandsskolen afd. Skuldelev Jægerspris Skole afd. Skolen i Herredet Slangerup Skole afd. Kingo Slangerup Skole afd. Byvang Slangerup Skole afd. Lindegård Kærholm afd. Kølholm Trekløverskolen afd. Marienlyst Fjordlandsskolen afd. Dalby Ådalens Skole Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby Trekløverskolen afd. Falkenborg Jægerspris Skole nr Jægerspris Skole nr Fjordlandsskolen afd. Skibby Kærholm afd. Kæret KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

8 2.2 Hyppigheden af netværksproblemer på skolerne i Frederikssund Kommune Forige afsnit kortlagde tilfredsheden med det trådløse netværk på skolerne i Frederikssund Kommune. Dette afsnit undersøger, hvor ofte der er problemer med det trådløse netværk på skolerne. Eleverne og det pædagogiske personale er blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvor ofte har du oplevet problemer med de trådløse netværk i en sådan grad, at det forstyrrede undervisningen inden for den seneste uge?. Figur 3 viser eleverne svar fordelt på ind- og udskoling, mens det pædagogiske personales svar fremgår af Figur 4. Vær opmærksom på, at det i spørgsmålets design ikke har været entydigt defineret, hvad et problem med de trådløse netværk er. De indkomne svar kan derfor dække over, at respondenten har oplevet problemer med de trådløse netværk, selvom årsagen reelt kan være en anden, fx hvis en service har været blokeret fra centralt hold (fx Youtube eller lignende) eller at en netværksprinter ikke fungerede. Nedenstående figurer 3 og 4 skal læses som vejledende. Figur 3. Antal gange eleverne oplever problemer med de trådløse netværk inden for én uge 64% 60% 40% 39% 32% 20% 18% 14% 21% 4% 2% 3% 4% 0% 0 gange 1 gang 2 til 3 gange 4 til 5 gange Mere end 5 gange 0. til 4. klasse 5. til 9. klasse KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

9 Figur 4. Antal gange det pædagogiske personale oplever problemer med de trådløse netværk inden for én uge 100% 75% 50% 46% 28% 25% 19% 4% 3% 0% 0 gange 1 gang 2 til 3 gange 4 til 5 gange Mere end 5 gange KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

10 2.3 Hyppigheden af netværksproblemer fordelt på IT-udstyr Det forgående afsnit undersøgte omfanget af problemer med det trådløse netværk på skolerne i Frederikssund Kommune. Dette afsnit undersøger, hvilket IT-udstyr brugerne har brugt, når de har oplevet problemer med det trådløse netværk. En velfungerende IT-infrastruktur som sikrer at brugerne ikke oplever tekniske problemer i hverdagen, er en kompleks størrelse. Der er tale om en kæde af teknologier, udstyr og fysiske forhold, der alle skal afstemmes for at opnå et tilfredsstillende resultat. Hvis blot et af elementerne i kæden ikke fungerer ordentligt, vil brugerne opleve det de enten ikke kan komme på internettet, eller at internettet kører meget langsomt. Brugeren vil typisk konstatere at det trådløse netværk ikke fungerer ordentligt, men vil ofte have vanskeligt ved at pege på, hvor præcist problemet findes. Som indikator for hvilket IT-udstyr, som respondenterne oplever mest problematisk i forhold til adgang til de trådløse netværk, kan størrelsesforholdet mellem de to absolutte værdier i figur 5 og 6 for hhv. smartphones, egen tablet, skolens tablet engen computer og skolens computer, indikere, hvilket IT-udstyr som opleves som mindst velfungerende i forhold til IT-infrastrukturen. Forholdstallet er kun en indikation og vil kræve en nærmere analyse lokalt i forhold til at af- eller bekræfte, om der er signifikant forskel. Figur 5 viser antallet af elever, der har oplevet problemer med de forskellige typer IT-udstyr inden for den seneste uge, sammenholdt med, hvor mange der bruger it-udstyret på skolen. Figur 6 viser tilsvarende for det pædagogiske personale. Figur 5. Elever, der har oplevet problemer med de trådløse netværk den seneste uge, har anvendt følgende enheder Smartphone Egen tablet Skolens tablet Egen computer Skolens computer Antal elever der har haft problemer med IT udstyret den seneste uge Antal elever der har brugt IT udstyret inden for de seneste 3 mdr. KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

11 Figur 6. Det pædagogiske personale, der har oplevet problemer med de trådløse netværk den seneste uge, har anvendt følgende enheder Smartphone Egen tablet Skolens tablet Egen computer Skolens computer Antal pædagogiske personale der har haft problemer med IT udstyret den seneste uge Antal pædagogiske personale der har brugt IT udstyret inden for de seneste 3 mdr. KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

12 2.4 Problemer med de trådløse netværk på egen computer og skolens computere Forige afsnit undersøgte, hvilket IT-udstyr respondenterne har anvendt, da de oplevede problemer med det trådløse netværk. Dette afsnit tester en række hypoteser om de bagvediggende faktorer, der er årsag til netværksproblemerne, når respondenterne har anvendt egen eller skolens computer. Afsnittet undersøger også, om der er et mønster for, hvornår på dagen respondenterne oplever netværksproblemer. De respondenter, som har oplevet problemer med de trådløse netværk, når de har anvendt egen computer eller skolens computere, er blevet stillet følgende spørgsmål: Du har haft problemer med skolens/egen computer i løbet af den sidste uge. Hvad bestod problemet i? Figur 7 og 8 viser fordelingen af de problemer, som elever og pædagogisk personale har oplevet den seneste uge. Da respondenter kan have haft flere forskellige typer problemer (fx lang logon-tid og langsomt internet), kan summen af hver figur være større end 100 procent. Figur 7. Årsag til problemer ved anvendelse af computere hos eleverne Det tog lang tid at starte computeren 15% 47% Internettet var langsomt 73% 81% Der var problemer med lang logon tid 17% 24% Andet 19% 25% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens computer (n=387) Egen computer (n=81) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

13 Figur 8. Årsag til problemer ved anvendelse af computere hos det pædagogiske personale Det tog lang tid at starte computeren 25% 30% Internettet var langsomt 77% 88% Der var problemer med lang logon tid 0% 26% Der var problemer med at logge på undervisningsmidler 0% 62% Andet 12% 35% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens computer (n=86) Egen computer (n=8) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

14 De respondenter, som har oplevet problemer med skolens computere eller deres egen computer, er blevet bedt om at uddybe, hvornår på dagen problemerne er opstået. Elevernes besvarelser fremgår af Figur 9, mens det pædagogiske personales besvarelser fremgår af Figur 10. Da de enkelte respondenter kan have oplevet problemer på flere tidspunkter af dagen, kan figurerne summe til mere end 100 procent. Figur 9. Tidspunkter på dagen hvor eleverne oplever problemer med skolens computere eller egen computer Inden undervisningen (typisk før kl. 8) 10% 11% Om formiddagen (kl. 8 11) 67% 70% I frokostpausen (typisk kl ) 47% 48% Om eftermiddagen (kl ) 44% 50% Efter undervisningen (typisk efter kl. 16) 4% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens computer (n=387) Egen computer (n=81) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

15 Figur 10. Tidspunkter på dagen hvor det pædagogiske personale oplever problemer med skolens computere eller egen computer Inden undervisningen (typisk før kl. 8) 14% 25% Om formiddagen (kl. 8 11) 69% 88% I frokostpausen (typisk kl ) 25% 36% Om eftermiddagen (kl ) 62% 71% Efter undervisningen (typisk efter kl. 16) 13% 12% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens computer (n=86) Egen computer (n=8) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

16 2.5 Problemer med de trådløse netværk på tablets og smartphones Forige afsnit undersøgte hvilke bagvedliggende faktorer, der er årsag til netværksproblemer på respondenternes egen eller skolens computer. Dette afsnit undersøger om der findes mønstre i hvornår på dagen respondenterne oplever netværksproblemer med tablets og smartphones. De elever og det pædagogiske personale, der har oplevet problemer med henholdsvis skolens tablet, deres egen tablet eller deres smartphone er blevet bedt om at angive, hvornår på dagen problemerne opstod. Figur 11 angiver elevernes svar mens Figur 12 angiver det pædagogiske personales. Da de enkelte respondenter kan have oplevet problemer på flere tidspunkter af dagen, kan figurerne summe til mere end 100 procent. Figur 11. Tidspunkter på dagen hvor eleverne oplever problemer med skolens tablet, egen tablet og smartphone 11% Det var værst inden undervisningen 10% 10% 65% Det var værst i timen 60% 35% 9% Det var værst i frikvartererne 20% 38% 15% Det var lige slemt alle tidspunkter på dagen 10% 17% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens tablet (n=46) Smartphone (n=71) Egen tablet (n=20) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

17 Figur 12. Tidspunkter på dagen hvor det pædagogiske personale oplever problemer med skolens tablet, egen tablet og smartphone 0% Det var værst inden undervisningen 33% 0% 60% Det var værst i timen 0% 25% 0% Det var værst i frikvartererne 33% 25% 40% Det var lige slemt alle tidspunkter på dagen 33% 50% 0% 25% 50% 75% 100% Skolens tablet (n=15) Smartphone (n=4) Egen tablet (n=3) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

18 3. Tilfredsheden med IT-udstyret på skolerne i Frederikssund Kommune 3.1 Tilfredshed med IT-udstyret forskellige steder på skolerne i Frederikssund Kommune Forrige kapitel undersøgte den oplevede tilfredshed med de trådløse netværk på skolerne i Frederikssund Kommune. Dette kapitel undersøger tilfredsheden med IT-udstyret forskellige steder på skolen, samt den generelle oplevelse af IT på skolerne i Frederikssund Kommune. Eleverne og pædagogisk personale er blevet bedt om at vurdere, hvor godt det IT-udstyr, de bruger, virker forskellige steder på skolen. Svarene er givet på en skala fra meget dårligt til meget godt. Figur 13 viser elevernes besvarelser, mens det pædagogiske personales besvarelser fremgår af figur 14. Vær opmærksom på, at eleverne er blevet bedt om at forholde sig til IT-udstyret i Klasselokaler, Faglokaler, lounge, Gangene og Udearealer, mens det pædagogiske personale er bedt om at forholde sig til IT-udstyret i Klasselokaler, Arbejdspladser, Lærerværelse, lounge og Udearealer. Det betyder, at elevernes og det pædagogiske personales svar kun kan sammenlignes for Klasselokaler, Faglokaler, lounge og Udearealer. Figur 13. Elevernes tilfredshed med IT-udstyret forskellige steder på skolen Meget godt Godt Hverken eller Dårligt Meget dårligt Klasselokale Faglokaler lounge Gangene Udearealer Skolens computer (n=907) Egen computer (n=323) Skolens tablet (n=250) Egen tablet (n=134) Smartphone (n=488) KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

19 Nedenstående tabel viser elevernes gennemsnitlige tilfredshed med IT-udstyret på tværs af skolens områder for de enkelte skoler. Tabellen er beregnet efter samme skala som figur 13, hvor en tilfredshed på 2 = Meget godt, 1 = Godt, 0 = Hverken eller, -1 = Dårligt og -2 = Meget dårligt Table 3: Elevernes tilfredshed med IT-udstyret på tværs af områder for de enkelte skoler Skole Gennemsnit Antal besvarelser Trekløverskolen afd. Falkenborg Fjordlandsskolen afd. Dalby Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby Slangerup Skole afd. Kingo Trekløverskolen afd. Marienlyst Slangerup Skole afd. Lindegård Jægerspris Skole afd. Skolen i Herredet Fjordlandsskolen afd. Skuldelev Ådalens Skole Slangerup Skole afd. Byvang Fjordlandsskolen afd. Skibby Jægerspris Skole nr Jægerspris Skole nr Kærholm afd. Kølholm Mangler data 0 Kærholm afd. Kæret Mangler data 0 KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

20 Figur 14. Det pædagogiske personales tilfredshed med IT-udstyret forskellige steder på skolen Meget godt Godt Hverken eller Dårligt Meget dårligt Klasselokale ArbejdspladserLærerværelse lounge Udearealer Skolens computer (n=190) Egen computer (n=50) Skolens tablet (n=51) Egen tablet (n=24) Smartphone (n=83) Nedenstående tabel viser det pædagogiske personales gennemsnitlige tilfredshed med IT-udstyret på tværs af skolens områder for de enkelte skoler. Tabellen er beregnet efter samme skala som figur 14, hvor en tilfredshed på 2 = Meget godt, 1 = Godt, 0 = Hverken eller, -1 = Dårligt og -2 = Meget dårligt Table 4: Det pædagogiske tilfredshed med IT-udstyret på tværs af områder for de enkelte skoler Skole Gennemsnit Antal besvarelser Fjordlandsskolen afd. Skuldelev Slangerup Skole afd. Byvang Kærholm afd. Kølholm Trekløverskolen afd. Falkenborg Slangerup Skole afd. Kingo Fjordlandsskolen afd. Dalby Slangerup Skole afd. Lindegård Jægerspris Skole nr Fjordlandsskolen afd. Skibby Jægerspris Skole afd. Skolen i Herredet Trekløverskolen afd. Marienlyst Jægerspris Skole nr Ådalens Skole Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby Kærholm afd. Kæret KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

21 3.2 Den generelle oplevelse af IT på skolerne i Frederikssund Kommune Eleverne og det pædagogiske personale er blevet bedt om at vurdere deres generelle opfattelse af IT på skolerne i Frederikssund Kommune. Elevernes besvarelser fremgår af figur 15, mens det pædagogiske personales fremgår af figur 16. Figur 15. Elevernes generelle oplevelse af IT Det er godt nok til det jeg skal bruge det til 30% Det sker engang imellem, at det er så langsomt at det forstyrrer undervisningen 52% Det er så ustabilt på skolen, at der er ting jeg gerne vil gøre på skolen, som jeg bliver nødt til at gøre derhjemme 10% Det er så dårligt, at jeg kun sjældent bruger IT på skolen 2% Jeg bruger ikke IT på skolen 6% 0% 25% 50% 75% 100% KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

22 Figur 16. Det pædagogiske personales generelle oplevelse af IT Det er godt nok til det, jeg skal bruge det til 33% Det hænder, at det er så langsomt, at det forstyrrer mig i mit arbejde 47% Det er så ustabilt, at det forhindrer mig i at bruge IT til didaktiske formål 8% Det er så dårligt, at jeg kun meget sjældent bruger IT på skolen 3% Andet 8% 0% 25% 50% 75% 100% KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

23 4. Brugen af digitale redskaber i forberedelse og undervisning Eleverne er blevet spurgt, hvad de synes om deres skoles og deres lærers brug af digitale redskaber i undervisningen f.eks. undervisningsspil, e-bøger, værktøjer til at lave film, eller andre apps og programmer. Elevernes fordeling af svar fremgår af figur 17. Figur 17. Elevernes vurdering af lærernes brug af digitale redskaber Jeg vil gerne have, at min skole og mine lærere bruger det mindre. 5% Jeg vil gerne have, at min skole og mine lærere bruger det mere. 42% Jeg synes, de bruger det tilpas. 54% 0% 25% 50% 75% 100% Det pædagogiske personale er blevet spurgt, i hvor høj grad de anvender en læringsplatform (som f.eks. EasyIQ, MinUddannelse, Meebook, KMD Educa, ItsLearning eller MoMo) i forberedelsen og i undervisningen, hvor det giver mening. Lærernes svar fremgår i figur 18. Figur 18. Det pædagogiske personales vurdering af egen brug af en læringsplatform I undervisningen I forberedelsen sammen med andre I forberedelsen alene % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

24 Det pædagogiske personale er også blevet bedt om at vurdere, om de oplever at deres kompetencer er tilstrækkelige til at anvende digitale lærermidler (computer, tablet, 3D printer, Officeparken, læringsplatform, digitale lærermidler mv.), der hvor det giver mening i deres forberedelse og i undervisningen. Det pædagogiske personales svar fremgår af figur 19. Figur 19. Det pædagogiske personales vurdering af egne kompetencer i forhold til at anvende digitale midler i forberedelse og undervisning, hvor det giver mening Jeg anvender sjældent eller aldrig digitale redskaber 0% Nej, jeg føler ikke, at jeg har de fornødne kompetencer. 20% Jeg har nogle kompetencer, men jeg ønsker yderligere kompetenceudvikling. 49% Ja, jeg har de fornødne kompetencer. 30% 0% 25% 50% 75% 100% KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

25 5. Bilag. Besvarelser fordelt på klassetrin samt brug af IT-udstyr Appendix A: Elevernes besvarelser fordelt på klassetrin Antal besvarelser klasse1. klasse2. klasse3. klasse4. klasse5. klasse6. klasse7. klasse8. klasse9. klasse Appendix B: Elevernes og det pædagogiske personales brug af IT-udstyr Respondenterne er blevet bedt om at angive, hvilke typer IT-udstyr de bruger i undervisningen og til forberedelse. Appendix B viser, antallet af brugere for hver type af IT-udstyr. Bemærk at respondenterne ofte bruger mere end én type IT-udstyr, hvorfor antallet af brugere er højere end antallet af respondenter i Frederikssund Kommune. Antal brugere Skolens computer Egen computer Skolens tablet Egen tablet Smartphone Det pædagogiske personale i Frederikssund Kommune Eleverne i Frederikssund Kommune KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå).

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå). Hvilken læringsplatform har din kommune valgt? (1) EasyIQ Skoleportal (2) ItsLearning (som læringsplatform - ikke SkoleIntra) (3) KMD Educa (4) Meebook (5) MinUddannelse (6) MoMo (7) Teach (8) Kommunen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Tjekliste til skolens it-infrastruktur

Tjekliste til skolens it-infrastruktur Tjekliste til skolens it-infrastruktur Version 0.1 - Opdateret april 2017 Formål Denne tjekliste er udarbejdet på baggrund af resultater fra brugeranalysen af folkeskolernes itinfrastruktur (2016), og

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Sikkerhed Følgende institutioner indgår

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EAN-numre Side 1 af 8

EAN-numre Side 1 af 8 EAN-numre Strategi, Service & Koordination Byrådssekretariat 5798008057656 Byrådssekretariatet Torvet 2 3600 Frederikssund 5798008059896 Kommunikation Torvet 2 3600 Frederikssund Personaleafdelingen 5798008057687

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde?

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde? Navnekonkurrence Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni 2015 Hvad skal skolen hedde? Udgivet af Skoleafdelingen i Frederikssund Kommune Juni 2015 Skoleafdelingen Torvet 2, 3600 Frederikssund

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

1 of 5 14-11-2011 21:06

1 of 5 14-11-2011 21:06 1 of 5 14-11-2011 21:06 Du har nu som elev i 1a i nogle måneder været en del af forsøget med at bruge som et dagligt værktøj i undervisningen. For at få indblik i dine erfaringer med brugen af bedes du

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Bilag 1: Elevtrivselsmåling Samlet oversigt over indsatser fra skolernes handlingsplaner

Bilag 1: Elevtrivselsmåling Samlet oversigt over indsatser fra skolernes handlingsplaner Bilag 1: Elevtrivselsmåling 2016 - Samlet oversigt over indsatser fra skolernes handlingsplaner Skole: Fjordlandsskolen Indsatser: Der skal generelt være fokus på elevernes trivsel. Der udarbejdes klasseregler

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere