Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig."

Transkript

1 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth Kolerus Vind Dato: Varighed: 10:00 13:00 Referatet er godkendt af: Formand Ditte Schultz Dirigent Michael T. Schultz Dagsordenspunkter Valg af dirigent Dirigent: Advokat Michael T Schultz vælges til dirigent med salens tilslutning. 2. Valg af stemmetællere, tidstager og referent Valg af stemmetællere. Følgende vælges: Ulla Irene Mogens Karl V Sune Valg af tidstager: Bent Christensen Referent: Elisabeth Kolerus Vind Generalforsamlingens lovlighed Michael T. Schultz. Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. 1

2 Ordensregler og kutyme for god kommunikation på generalforsamlingen gennemgås. Jesper har bedt om ordet: Jesper argumenterer for, at generalforsamlingen ikke er indkaldt efter reglerne: Denne generalforsamling er ikke indkaldt efter reglerne. På grund af, at der er nogle, der ikke kender forretningsproceduren for at have skiftet kommuner. Så der er nogle, der er blevet udelukket, fordi de hænger fast i systemet. Og adresseændring har taget over tre måneder. Det er blevet forlagt advokat og bestyrelse, at det kan man ikke. Dirigent Michael: For så vidt angår generalforsamlingens lovlighed, der er det dirigentens opfattelse at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Hvis der ikke er yderligere bemærkninger, vil jeg skride til første punkt. Der er ikke yderligere bemærkninger. 3. Beretning vedr. lokalforeningens virksomhed (vedlagt) Formand for Møllehøj, Ditte Schultz: Bestyrelsens beretning for Møllehøj bestyrelses mødeantal og mødeaktivitet omtales (13 bestyrelsesmøder, fire arbejdsmøder og et budgetmøde. Og seks gange har vi haft søndagsåbent). Vi har haft et arbejdspunkt i år, der hed Arbejd for Otium. Og det punkt har vi specificeret ud særskilt. Og det vil vores advokat, Janus Fürst, tage sig af. Bestyrelsen har nedsat et vejudvalg. En opgave, der ikke er nem, fordi der er mange regler, vi skal tage hensyn til. Det kan være lovgivningen, uhindret adgang for udrykningskøretøjer, og andet relevant. Vi henstiller igen til, at der køres forsigtigt og langsomt. Vi har en hastighedsbegrænsning på 15 km/t. Tag hensyn til gående, folk med hunde, små børn, der leger. Der er mange biler generelt og mange firmabiler, der ikke overholder hastighedsbegrænsningen. Som de fleste ved, så skal bestyrelsen foretage områdevandring. Fordi vi som bestyrelse på fællesskabets vegne har en pligt til at se efter, at alle overholder reglerne. Om blandt andet højden på hækken, om græsset er slået og der ikke ligger rod og ragelse på og udenfor parcellerne. Parcel-ejere, der ikke opfylder deklarationen på dette punkt vil som sædvanlig få en venlig henstilling i postkassen om de punkter, der er krydset på sedlen, skal udbedres. Desværre er der rigtig mange gengangere. År efter år. Som får sådan en seddel. Det giver et rigtigt stor papirarbejde for bestyrelsen (nu omtalt som BS). Det vil vi ønske, at der bliver strammet op på. Heldigvis er der rigtig mange parceller, der er en fornøjelse at se på. Sager om kamphunde det forgangne år. Kamphunde er ikke tilladt i Møllehøj. De må ikke være i området. Heller ikke hvis de besøger parcelejere. Så giv besked til BS, hvis i ser kamphunde i Møllehøj. Der har i indeværende sæson været eksklusionssager og sager angående skyldigt beløb for vand på grund af defekte vandmålere. BS vil som følge deraf begynde at lave uanmeldte besøg. Og tjekke nogle af vandmålerne. Fordi det indberettede vandforbrug nogle steder ikke stemmer overens med, hvad der er realistisk. BS har besluttet at få oprettet en overdækning på Højen. Genanskaffelse til et holdbart telt vil være så dyrt, at det på sigt vil være billigere med en permanent løsning. Det er også tidskrævende at tjekke eventuelle skader på teltet og om det er pakket ned forsvarligt. Minigolf har udtrykt stor tilfredshed med den forgangne sæson. Fremmødet foregår om onsdagen nede på Minigolf. Og de vil rigtig gerne have nye medlemmer. Til sommerfesten i Laden var der desværre ikke så mange fremmødte. BS overvejer, hvad de skal bruge ressourcer på. Nye idéer og tiltag, som alternativ, modtages gerne. 2

3 Loppemarkedet var en succes og vil blive afholdt igen. Hvis man har noget, man godt vil have solgt, kan man tilmelde sig til en stand. Sankt Hans havde rigtigt mange fremmødte som vanligt. Vejret var skønt. Overskuddet går til juletræsfesten for børnene. Juletræsfest var som sædvanligt velbesøgt. De fremmødte havde en fornøjelig eftermiddag og havde besøg af julemanden, som havde mange gaver med. Og der var selvfølgelig æbleskiver, sodavand og godteposer til børnene. BS ønsker at rette en stor tak til alle de frivillige fra de forskellige udvalg. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at afholde alle de forskellige arrangementer. Til glæde for alle deltagere. Og igen i år stor tak til områdemand Jan, som vi simpelthen ikke kan undvære. Jan er her, der og alle vegne. Det sætter vi stor pris på. Stor tak til ladefoged Bente Jørgensen, der rengør foreningshus og laden. Vi håber i BS på en rigtig dejlig sæson, vi kan nyde i ro og fordragelighed. Dirigent: Er der spørgsmål til beretningen? Bent. Agerhaven 21. Rigtig god beretning. Helt fint med 15 km/t på vejene. Så sagde du: Der skal være plads til alle på vejene. Cyklister, gående og små børn. Jeg er uenig. Jeg mener, forældrene må indskærpe over for små børn, at de bliver inde i deres haver eller på de grønne områder. Selv om man kun kører 15 km/t, så kan en lille purk godt komme rundt om hjørnet. Det må forældrene sørge for, at de bliver inde i haverne. Håber kamphunde bliver politianmeldt hver gang. Alex, Agerhaven 36. Vejproblemer. Jeg tror lige så godt, man kan tage tyren ved hornene. Selv om det er et stort projekt og det er dyrt. Jeg tror kun at asfalt er en varig løsning og de nødvendige bump, der skal til. Der er også noget finansiering. Der kunne man allerede nu starte en vejfond, som man betaler et bidrag til. Og så kan man få beløbet tilbage ved fraflytning, hvis det ikke er lavet. Jeg håber - det er selvfølgelig mest hovedforeningen, men så ved afdelingen her det også at den debat, der har været, med for høj grundskyld. Om man har været opmærksom på, angående skat, om der er områder, der har betalt for høj ejendomsskat på grundene. Jeg håber, man er opmærksom på at foretage klage, hvis det er relevant. Tak for det. Formand Ditte svarer: Bent. Jeg kan for så vidt give dig ret i, at børn skal holdes på deres egen parcel. Men nu kan forældrene ikke tøjre børnene, så der kan uforvarende være en, der render ud. Alex. Med hensyn til vejene. Så har vi fået tilbud på asfalt. BS holdning er, at et fritidsområde ikke har asfalterede veje. For det fremmer, at folk kører endnu stærkere. Prisen var 1.3 mio ex moms. Det synes BS uforholdsmæssigt er for meget. Vi er ved at finde andre løsninger. Vi har fået noget rigtig godt materiale fra Vestegnens Politi. Og det er vores vejudvalg i gang med lige nu. Jesper. Fritidshaven 117. For nogle år siden havde vi et vejudvalg. Det blev så ekskluderet på daværende tidspunkt. Det var noget med lys og bump. Men jeg ved, at bl.a. i Ballerup og Ishøj, der har man bump. Og det kan man sagtens have i et haveområde. Uden at man skal søge noget som helst hos politiet. Hvis de kan gøre det, så kan vi også. Og det var også fremme den gang, at hvis man bare gør det, hvad vil de (politiet) så gøre? Så har de faktisk ikke nogle muligheder. En vejfond, det synes jeg er fuldstændig hamrende tosset. Foreningen hiver kr. hver gang. (16:32, let forkortet) Det er en mio. eller halvanden, hovedforeningen hiver ned i deres lomme. Er det ikke rimeligt at de bruger kr. til de bump af vores egne penge? Det synes jeg er mere vigtigt. Tak. Formand Ditte svarer: Som nævnt er der et vejudvalg, der fremlægger det, de har fundet frem til indtil nu. Vi har undersøgt det. Og med en vejbelægning, som vi har nu, er vejbump uhensigtsmæssige. De skal boltes i underlaget og qua at vi har grus, så vil de synke. Det er overstået. Vi skal have nogle vejchikaner af en slags. Det er noget vejudvalget fremlægger. 3

4 Dirigent Michael introducerer vejudvalget. Vejudvalget præsenterer: Thomas. Agerhaven 40. Vi har nedsat et vejudvalg i BS. Og det her er vores status på det forløb, vi har haft indtil videre. Det er ikke forslag, der skal stemmes om på generalforsamlingen. Det er en foreløbig status på, hvad vi har talt om det sidste års tid. (se vejudvalgets papirer for specifikke detaljer og beløb / ref.) Først lige nogle fakta omkring vejene. Vi har 4,3 km stamveje. Eksklusiv de veje, der fører ind til parcellerne. Vores budget og bestyrelsens regnskab viser, at vi bruger ca kr. om året på veje. Vejudvalget har 2 hovedudfordringer med vejene. 1. Hastighed - Der køres for stærkt. - Skiltning kan forbedres. - Støv (sundhedsskadeligt i større eller mindre grad, støvgener for naboerne til vejene). - Jordforurening (som genbrugsasfalt skylles ned i jorden, når det regner). 2. Vejbelægning - Mange huller (især ved vejkryds, især steder hvor der accelereres og bremses) - Vejbelægning bliver bredere og højere - Problemer med vandafledning ved skybrud (der er områder, der er meget plaget af vand ved skybrud). Hvordan løser vi udfordringerne? Hvis vi fjerner nuværende vejbelægning, så koster det cirka 1. mio. ex. moms. Det giver ikke mening af fræse vejene op og lægge dem igen, ifølge Colas, da det vi give samme resultat med hullerne bagefter, når vi lægger det på igen. Tilbud vedr. hastighed Vi har indhentet et tilbud fra Dalusio. 8 skilte med 15 km/t er nok, mener de. Det koster i tilbud med moms. Det er et af de tilbud, vi arbejder med. Tilbud vedr. vejbump GN Road tilbud på vejbump, som kan bruges til grusbelægning. Tilbuddet er på 23 vejbump. Pris kr. inkl. moms. Tilbud vedr. hastighed præsenteret af Erik, Mosehaven 1. Vi har indhentet tilbud på gummitrafik-vejbump. Der er to typer. En typegodkendt med overkørsel på 30 km/t og en ikke typegodkendt mere aggressiv type til overkørsel med 15 km/t. De er fremstillet i massivt, jernarmeret gummi med reflekser. De leveres af et tysk firma. Der er en pullert med refleks i hver side. Pris cirka pr. vejbump inkl. moms og skal lægges på et fast underlag (asfalt, kørefliser). Vejbumpene skal fastgøres med 12 cm lange skruer. Der skal altså asfalt eller kørefliser til, for at vi kan bruge denne løsning. Thomas: Tilbud på belysning Vejbumpene kræver belysning. Der skal ansøgning til politiet om at få vejbumpene godkendt. Lovgivningen fastsætter rammerne for, hvad vi kan gøre i området. Vi har modtaget håndbøger fra Politiet om, hvad vi kan gøre. Med nogle forslag. Og hvordan man kan nedsætte hastigheden på en hensigtsmæssig måde. Der er kommet nye bekendtgørelser i 2012 om hastighedsbekæmpende foranstaltninger. Den kigger vi nærmere på. Vi har nu indhentet tilbud og defineret, hvad udfordringerne er. Så kan vi komme videre derfra. Hvor brede skal vores veje egentlig være? - Nogle er 7 meter nu. Bør disse være 4 meter? - Skal vi sætte sten, træer og buske, hvor vejene er for brede? Kan vi tænke i alternative former for hastighedsbegrænsninger fx porte og blomsterkasser. Vi vil arbejde i det kommende år på at finde mere konkrete beslutninger omkring vejene. Så vi kan finde nogle hensigtsmæssige og smukke foranstaltninger, så vi kan nedbringe hastigheden. 4

5 Der er ingen spørgsmål til det fremsatte. Kommentarer. Carl, Fritidshaven 32 Med hensyn til vejbump og chikaner. Det har vi haft herude. De er næsten væk de fleste steder. Der stod telefonpæle langs vejene. Og mellem pælene var der et asfaltbump. Der er cirka lagt en halv meter på inden for de sidste 15 år. Det er derfor de bliver brede. Hvis man skraber væk, så har vi bump nedenunder. Tak for input. Fortsæt det gode arbejde, siges der fra salen. Herpå konstaterede dirigenten, at efterretningen blev taget til efterretning. (Punkt 7 Advokat Janus Fürst er på dagsordenens punkt 7. Det er foreslået af fremrykke ham, da de næste punkter kan tage noget tid. Det foreslås, at vi tager punkt 7 nu. Nogle bemærkninger? Ændringen godtages. Læs under punkt 7). 4. Beretning fra hovedbestyrelsen (HB) Beretning fra HB. Flemming Lokalafdelingen skal normalt selv lægge rapport fra HB. (så det er lidt uforberedt, det her). Der har være ret mange ting det sidste stykke tid. Jeg vil oven i købet sige, at forretningsudvalget (FU) er meget ilde set. Det vil I i hvert fald se, når I kommer på Kongressen. Der er nogle, der forsøger at komme med et mistillidsvotum til den kommende kongres. Vi har haft mange møder. Det, der har været ret irriterende, er, at vi kører på de samme punkter uafbrudt. Hver gang, man får en sag ind i HB, så får man en afgørelse. Hvis man ikke kan lide den afgørelse, så tager man da bare punkterne op igen. Næste gang kan det jo godt være, at der er nogen, der ændrer holdning, og så får man noget andet igennem. Det bruger vi rigtig meget tid på. Jeg kan sige lidt om, at den sag, der gør, at vi (FU) formentlig kommer ud i et mistillidsvotum på kongressen, det er et ulovligt opsat skurvogn i HF Vesterlyng. Et medlem har sat en skurvogn op ulovligt og imod regler og deklarationer. Heller ikke hvis de ombygges. Det har man været ligeglad med. Vedkommende ringede til mig og sagde: Jeg har sat en skurvogn op. Der sagde jeg, at det må du ikke ifølge deklarationen. Og så sagde personen: Jo, jo, det går nok. Jeg skal nok få det her igennem. Så, der kløede vi os lidt i nakken. Afdelingen fra Vesterlyng havde så skurvognen oppe på et HB-møde. Der blev det stemt ud. Der var et flertal i HB, der stemte det ud. Skurvognen skulle fjernes. Indtil vi kom til næste HB-møde. Så var sagen på igen. Vi stemte den ud endnu en gang. Tredje HB-møde, der var den oppe igen. Et mindretal mente, at vi ikke var demokratiske. Det var ikke demokratisk, når flertallet vandt. Det mundede ud i, at man kørte hårdt på FU. Hvad vi ikke er blevet kaldt, det er ikke småting. Jeg har som ansvarshavende redaktør blevet nødt til at fjerne nogle af indlæggene. Simpelthen fordi de var så grove. Personbeskyldninger og andet. Det vil jeg ikke stå model til. Det kan jeg ikke som ansvarshavende redaktør. Fordi bladet er sobert. Og det skal være klokkeklart, det der kommer ind i bladet. Der skal ikke være mudderkastning i bladet. Vi har haft mange sager. Vi havde bl.a. en sag i Harrestrup om en vindmølle. Man lavede en principbeslutning i HB, hvor man sagde, at der ikke måtte være vindmøller, i hvert fald ikke på parcellerne. Så havde vi det igen. Mødet efter var punktet oppe igen. For nu fandt man pludselig ud af, at der var et medlem i Harrestrup, der havde en vindmølle på sin parcel. Så lavede man den beslutning, at det måtte medlemmet gerne. Men så kom kommunen og sagde, at den måtte ikke være der. Vi får klø på HB-møderne pga. sådan nogle ting. 5

6 FU er ikke medlemmernes talerør, og andre sjove ting. HB gjorde så det: Vi havde Janus Fürst som vores advokat. Apropos skurvognen. Den kom ind i sagen fordi der var en formand for et område, der blandede sig i sagen og støttede medlemmet. Og sagde, at han var klar 24 timer i døgnet, hvis medlemmet ville have hjælp. Han ville gerne sørge for at hjælpe med at holde skurvognen stående. Indtil kongressen. Så blev FU nødt til at tage en advokat, eller overdrage sagen til vores advokat, fordi modparten havde en advokat. Juraen kunne vi ikke klare selv. Så vi var nødt til at overdrage det til foreningens advokat. Vores advokat gav så FU ret i, at skurvogn ikke måtte være der. Og at den skulle væk. Så blev mindretallet i HB sure endnu en gang. Det resulterede i - at man fik HB med på, at man skulle fyre advokaten. Og det gjorde man så. Fordi vi sad i mindretal i FU. Så har vi nu fået en ny advokat. Så er det spændende, hvor længe den advokat kan få lov til at blive siddende. (For når vi ikke er enige med mindretallet i HB, så skal vi nok finde en ny igen. Kunne jeg forestille mig). Men det er sådan nogle ting, vi slås med i FU og HB. Der har stort set, de sidste par år, ikke været fremdrift. Fordi hver gang at vi prøver at få noget nyt på dagsordenen, så bliver det skudt i sænk. Fordi ifølge HB må vi ikke afvise noget som helst. Vi skal bare tage alt på. Vi havde et HBmøde i januar med 37 punkter. Og det nåede vi selvfølgelig ikke igennem. Så nu har vi et nyt HB-møde 3 dage før kongressen. Hvor vi så skal have samlet op på det sidste. Og så samtidig med at FU skal indstille sig på, at vi måske får et mistillidsvotum på kongressen. Vi havde i januar måned et seminar, for hele HB og hvor lokalbestyrelsen var med. Hvor man havde emnet op omkring vedtægter. Man havde foreslået fra HB side, at man ville havde en bestemt advokat. Han skulle lave et oplæg. Og det gjorde han, og han var inde hos os og var til et møde. Og han virkede meget reel og som en god mand. Og han lovede at gøre tingene færdige. Men der skete ingenting. Vi rykkede. Så forsøgte vi at få fat i ham. Så fik vi at vide, at man i advokatfirmaet, hvor han var ansat, at de ikke havde set ham i flere uger. Så var vi efterhånden nået hen, hvor der var fjorten dage, hvor vi havde tilrettelagt seminaret. Så blev vi enige om, at man ikke kunne holde et seminar på baggrund af, at det eneste han var kommet med, var hvad hans forretningsfører havde fortalt ham. Det kunne vi ikke bruge til noget. Så vi måtte gå til vores egen advokat endnu en gang. Og bede ham om at lave et oplæg til nogle nye vedtægter. Udgangspunkt i de her vedtægter, så man kunne lave en arbejdsfordeling. Hvad kan FU bestemme. Og hvad kan HB bestemme. Det er sådan noget HB ikke vil acceptere, at når FU har det, der hedder matrikulære sager, der mener HB, at det skal de nok blande sig i, for det skal vi i hvert fald ikke blande os i. Selv om det er foreningens jord vi snakker om, i det her tilfælde. Så fik vi det seminar gennemført. Vi fik klø, fordi vi havde tilladt os at bruge en anden advokat. Selv om vi kunne dokumentere, at den første advokat ikke var kommet med noget. Så var der alligevel ballade over det. Vi blev enige om, at det var der ikke noget at gøre ved. Vi havde fået smæk uanset om vi havde taget oplægget fra den ene eller anden advokat. Om vi havde taget oplægget, hvor der ikke stod noget i, eller det gennemarbejdede nye vedtægtsfremlæggelse, som kunne få foreningen op at køre i det nye årtusinde her. På seminaret kom det frem, at lokalafdelingernes bestyrelserne lagde frem: Nu måtte det høre op. Nu måtte HB og FU kunne finde ud af at samarbejde. Nu må I holde op med alt det der pjat. Det har HB ikke lyttet til. Så de fortsætter med deres mistillidsvotum til FU. Det kom frem på seminaret, at det man eventuelt vil, det er, at man eventuelt vil stække FUs stemmeret i HB. Så FU som består af 3 medlemmer og som også er en el af HB - kun har en stemme til sammen. (Og så kan man jo tryne dem (FU).) Problemet er, at vi har et fornuftigt samarbejde i FU. Vi er enige om det, vi går ud med. Så når vi er enige, sidder vi allerede med 3 stemmer. HB kan ikke altid blive enige. Eller også er der bare en i HB, der siger en hel masse. Og så retter de andre sig efter det. Nogen gør, vil jeg lige sige. Vi er 11 i det hele i HB. (Vi har opbakning. Blandt andet fra jeres lokalbestyrelse her, - i Møllehøj, lidt i Thorup og Ågerup). Det kører virkelig sløjt. Det har været en rigtig hård periode for FU at komme igennem. Vi havde et FU medlem, der solgte sin parcel. Men købte et andelsbevis og var stadig medlem af foreningen. Han kunne stadig blive siddende i FU til den førstkommende kongres i april måned. Et mindretal i HB mente, at det kunne ikke være rigtigt. Han skulle bare ud. Han have ikke nogen parcel, ikke nogen tilknytning til OF og han skulle bare ud. Men den eneste, der kan afsætte et medlem er kongressen. Den, der har ansat ham. Det ville man ikke i HB, og man pressede på. Der var blandt andet et HB-medlem, der sagde, at han forlod ikke lokalet før den mand, han var gået. Vi holdt en pause. For at redde Ole og jeg. Så ville han hellere gå. Selv om vi opfordrede ham til at blive. Han gik og trak sig. Han havde regnet med, at så faldt der mere ro over HB. Men det blev bare meget værre. Så fik vi Inge Ejersted ind som suppleant. Hun sidder i FU nu. 6

7 Jeg håber, det har givet jer bare et lille indblik i, hvad det er, vi er oppe imod. Vi blev enige om Ole og jeg - man pressede også os til at gå af. De syntes, at nu skulle vi gå. Så kunne de få fred i HB til at arbejde videre. Men jeg tror, de overså et eller andet i vores vedtægter. For hvis Ole og jeg var gået på det tidspunkt, så skulle man indkalde til ekstraordinær kongres. Med 30 dages varsel. Det vil sige, at I skulle have været ude til to kongresser i år. Ole og jeg blev enige om, at det ville vi ikke finde os i. Ole og jeg ville ikke gå. Vi mente, vi var blevet valgt af kongressen. Hvis vi var gået på det tidspunkt, så havde vi ikke haft en chance på kongressen til at forsvare det, vi har gjort. Det er det, vi gerne vil. Også over for jer. Så I får en chance. Hvis der kommer et mistillidsvotum. Så skal I stemme. Om I vil beholde os eller ikke vil beholde os. Vi vil blive siddende, tænkte vi, for at kæmpe den her kamp. Blandt andet fordi hvis der kommer en ny HB og FU og der samtidig skal diskuteres nye vedtægter, måske med folk der ikke har den indsigt vi andre har. Så kan vi godt se, hvor vi ender henne. Så får vi en HB, der bestemmer over alt. Også jer, kære venner. Det accepterer vi ikke. Tak. Der klappes fra salen. Formand Ditte taler: Jeg vil godt anbefale, ovenpå det Flemming har fortalt her, at så mange medlemmer som muligt stiller op som kongresdelegerede her fra. Det er rigtig vigtigt, at så mange som muligt kommer ind, som har en stemme og har noget at skulle have sagt. Jeg må være ærlig og sige, at det jeg har oplevet på HB-møder. Det har ingen sammenligning nogen steder. Det er voksne mennesker, der sidder og råber til andre HB-medlemmer, at de bare kan skride, hvis de ikke udtrykker samme mening som den pågældende. Jeg mangler simpelthen ord for det, der foregår derinde (HB). I Møllehøj har vi altid været rigtig trygge ved det, der er foregået i FU. Og vi har stor gavn af FU. Det er virkelig en aflastning for os i vores daglige arbejde. Blandt andet omkring matrikulære sager, som vi ikke har en chance for at gennemskue. Det har FU. Og derfor jer der er til stede. Meld jer som kongresdelegerede. Den 26. april i Taastrup kl. 10. Der klappes fra salen. Lone. Fritidshaven 77. Er medlem af bestyrelsen, men taler her på egne vegne: Jeg kan ikke forstå den der skurvogn. Mig bekendt er det vedtægtsstridigt overhovedet at debattere det. Hvorfor man ikke bare helt sletter den på en dagsorden? Hvis vi får et forslag ind her, der er vedtægtsstridigt, så tager vi det heller ikke op til debat. Kan i ikke minimere alle de vedtægtsstridige spørgsmål. Og sige, dem behandler I bare ikke? Tak. Jesper. Fritidshaven 117. Den der HB tror, de er en hel masse. Og den der kongres, de tror, de er en hel masse. Det er de ikke. Hvis i læser 16, bagpå jeres andelsbeviser, så står der, at der ikke er noget højere og der er ikke noget ved siden af generalforsamlingerne. Det er her, tingene bliver besluttet. Det er bare en originalklub, derinde. Og det skal de have at vide. For sådan er lovgivningen. En skurvogn, det må de klare på deres generalforsamling. Det har vi intet at gøre med i Møllehøj. Tak. Torben. Kalleruphaven 55. Jeg bliver jo noget forundret, når jeg hører den slags stridigheder. Jeg mente at vi vedtog nogle vedtægter i 2010 der sådan nogenlunde fordeler arbejdsopgaverne mellem de to organer. Jeg forstår det også sådan, at de her vedtægter, de bestemmer jo, hvad FU må og ikke må. HB består, som jeg forstå det, af formændene for de enkelte lokalområder og så FU. Jeg forstår ikke, at der er stridigheder mellem de to organer. De burde arbejde sammen De mennesker, der sidder og kritiserer FU. Det forstår jeg heller ikke. De er valgt til at varetage deres lokalforenings interesser. Det er derfor de er valgt. Hvis det er, at de ikke vil samarbejde, så er det måske dem, der skal overveje, om de skal sidde der. Og ikke omvendt. Torben fortsætter: Jeg kan sådan set også kun opfordre til, at der er flere end dem, der var der sidste gang (2 år siden), der vil deltage i det her. Hver mand har en stemme. Jo flere, der bakker op om samarbejdet og ikke stridigheden, jo bedre er det for os i hvert fald. Jeg kan heller ikke forstå, at I ikke må afvise de forslag, der har været oppe en gang. Det er jo fuldstændig galimatias, at man skal sidde og bruge så lang tid på en sag, som er færdigbehandlet. Det er jo de samme 8 mennesker, plus de sidste tre, der har siddet om bordet og diskuteret det en gang. Man kan jo ikke blive ved med det. 7

8 Og så mener jeg, at I skal forsøge at lave en forretningsorden, der deler de her vande. Det er et vedtægtsmæssigt problem, mener jeg. Kæmp lidt for det. Og mød op på kongressen til jer. Der klappes Der er ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger. Dirigenten fortsætter: Så har jeg noteret, så vidt angår både lokalforeningens bestyrelsens beretning og også HBs beretning, at de er taget til efterretning. 5. Årsrapport (vedlagt) Revisor Torben Petersen gennemgår årsrapporten. Årsrapporten blev sendt ud sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen godkender regnskabet og der er ingen bemærkninger. Bilagsreferent Bent har heller ikke nogen bemærkninger. Revisor Torben har revideret regnskabet. Torben har heller ingen bemærkninger til regnskabet. Side 7. Første kolonne er tal, der er realiseret. Anden kolonne er budgettal fremlagt sidste år. Kontingenterne og rykkere udgør alt i alt 1,3 mio. kr. Der har været udlejning af hestefold. Så har der været besigtigelse af huse i forbindelse med salg af dem. Og rykkergebyrer. (se bilag for nærmere specifikationer og specifikke beløb). Side 10. Omkostningerne. Vedligehold af bygninger. Der blev sat kr. af. Det kostede kr. Det er mest laden med små-reparationer. Elforbrug. Her blev sat kr. af og det kostede kr. Årsagerne var vidst en måler, der ikke fungerede korrekt i foreningshuset. Det kan bestyrelsen redegøre for. Den fik vi opsamlet. Vedligeholdelse af fællesarealer. Det har kostet kr. Vi har modtaget kr. fra Drænfonden til at udskifte diverse stofhaner. Maskiner. Vi har forbrugt for cirka kr. på indkøb og drift af diverse maskiner. Traktorer, plæneklippere og hvad det ellers er, der bliver brugt ude i områderne. Renovation. Har kostet ca kr. Lønninger er løbet op i ca kr. Vi skulle ikke bruge den hjælp, vi havde sat i alligevel. Så derfor nåede vi ikke helt de kr. der var sat af. (se bilag for nærmere specifikationer og specifikke beløb / ref.). Vandregnskab. Det består af to ting. Vandregnskab der er afregnet i foråret og vandregnskabet, der ikke er afregnet, men først i april/maj måned i år. Der var ca kr tilbage, som der ikke var nogen, der har angivet vandforbrug for. Så det dækker foreningen så. Af de afregninger, der har været, er der ca kr., der ikke er indbetalt endnu. Og der er nogen, der skyldes penge til, ca kr. Sankt. hans fest, medarbejderfest, julefest, minigolf-turnering, loppemarked og andre arrangementer. Har kostet ca kr. Møllehøj Information, bladet, har kostet ca kr. Der er indkøbt til fx blæk til trykning. Generalforsamling har kostet ca kr. Bestyrelsesmøder har kostet kr., hvoraf kørselsgodtgørelse og telefon udgør langt størstedelen af det. Kontorhold, heraf forsikringer (ikke på traktorforsikring) har udgjort (beløb nævnes ikke). Porto udgør kr. Administration er på kr. Opstilling af regnskab kr. Adokatdelen har kostet ca kr. at undersøge otium et. Og resten er kr. på diverse mindre løbende besvarelser. 8

9 Ikke større køb af maskiner. Vi havde ca. en mio. i egenkapitel sidste år. Den er skrumpet til ca kr. i år. Side 7. Omkostningerne udgør alt i alt kr. Vi rammer stort set et nul på driften. Vores aktiver. Vi har maskiner og inventar for ca kr. Uafregnede forhold for ca kr. De ca kr. er vandregnskabet for Det har således kostet meget mere end de a conto opkrævninger, der er foretaget i løbet af året. Men kr. er lagt ud på alles vegne. Vi har penge i banken svarende til ca kr. Det giver en Balance på ca. 1,2 mio. kr. Spørgsmål eller kommentarer Jakob. Fritidshaven 195. Jeg har flere kommentarer. Side 10. Nr. 3. Tilskud for OF-træner. Vi har fået kr. i tilskud. Vi har kun brugt kr. Er det med vilje vi får tilskud, der er større end vores faktiske udgift? Side 12. Nr. 8. Tilgodehavender under 100 kr kr. Det er godt nok mange) kr. Jeg ved ikke, om det bare skulle have været tilgodehavender OVER 100 kr? Detalje. Nr. 9 på samme side. I realiseret budget 2012, der har i påført, at en medarbejderfest kostede kr. Den samme fest er faldet til kr. på det her dokument. Jeg tror bare, at bilagene er flyttet lidt rundt. For det stiger lidt i diverse arrangementer. Men I kan kun se det hele, hvis I har regnskabet fra sidste år. Det undrer mig bare, at der ikke er nogle, der registrerer det. Så har i brugt tilsammen kr. til telefon i år. Og i er umiddelbart hvad jeg kan se ved bordet, 6 medlemmer. Det er en del på telefon. Jeg håber bare at I ved, at bruger I mere kr. pr person, så er det skattepligtigt. Vi har haft en kopimaskine til kr. Jeg håber, den er god. Jeg håber at budget-ting 2014, der er realiseret højere i Hvordan kan det være, at vi regner med, at udgifterne falder i 2014? Fx bogholderiassistance på side 13. På kr. Budgetteret i 2014 til 0. Det undrede mig bare. Tak. Torben svarer på Jakobs spørgsmål og kommentarer: Kopimaskinen. Det er billigt i forhold til de andre år (tidl. leasingkontrakt). Man har en kopimaskine til alle referater. Der skal tages kopi af. Det har foreningen altid haft. Tilgodehavende på kr. Det er ikke en fordelt post endnu. Vandregnskabet opgøres i april måned. Vi har valgt bare at sætte det som en samlet post, som vi plejer. Det er utryk for, at vandregningen til kommunen er blevet meget større end den har været tidligere. Det matcher derfor ikke det, som kommunen har opkrævet. Derfor vil der komme nogle ordentlige vandregninger til nogle herude. Der er blevet brugt mere vand og prisen for vand er steget. Det er de kr. Den er ikke afregnet før april. Vi ved endnu ikke, hvem der skylder over eller under 100 kr. vi har valgt at placere den der. Vi kunne også have lavet en ekstra linje, hvis det var det, der skulle være. Mht. tilskuddet. Det dækker flere år. Det dækker 2012, dvs kr kr. plus de kr. vi har afholdt i år. Kassereren har været hurtig til at sende afregningerne af sted. Telefon. Der er flere, der får end bare bestyrelsen. Det er også internet, siger Ditte supplerende. Dan. Agerhaven 4. Hestefold spørgsmål. I 2008 indgik han en aftale. Prisen er kr. på hestefolden stadig. Kan vi ikke sætte prisen op på den? Indtjeningen på hestefolden er stadig den samme. Sankthansfest, sommerfest sammenlignet med medarbejderfesten til kr. Hvor penge bliver der brugt på medlemmerne kontra medarbejdere og bestyrelsen? Jeg spørger jeg bare. Torben. Kalleruphaven 55. Jeg skal ikke forsvare, hvad det koster at holde fest. Det er ikke kun dem der sidder i bestyrelsen, det er dem alle, der bliver inviteret. Det er alle, der har hjulpet, som bliver inviteret. Og der er ingen egenindbetaling. Til gengæld er der deltagerbetaling på fx sankthans-fest og julefest, det er derfor, der ikke er de store udgifter. De løber næsten rundt alle sammen. Så det er en form for erkendtlighed til alle de frivillige mennesker, der arbejder for foreningen, denne her fest (medarbejderfesten). Jakob. Fritidshaven 195. Jeg vil gerne tilføje. Det er en weekendtur, ikke en fest. Kald nu, hvad det er. Ok, så er det en festlig weekendtur. Jeg synes bare, at vi skal huske at indføre den lille linje med over og under i regnskabet. 9

10 Jeg talte ikke om kørselsfradrag. Kun telefon. Jeg Synes, det er dyrt med telefon og internetforbrug. Tak. Jesper. Fritidshaven 117. Jeg studser over, at vi har en halv mio. på vores konto. Og vi betaler så meget i kontingent. Når der er noget, der hedder balance, så er det for at der er balance. Vi kom ikke til medarbejderfest. Det er noget med at bestyrelsen og deres koner/mænd tager på en weekendtur. Jeg håber, de opgiver det til skattevæsenet. At vi ikke må få bilag, det er bare fordi, så er de fri for at opgive det til skattevæsenet. Så i virkeligheden er det et ulovligt andelslån, som en sagde lige før. Inge. Agerhaven 57. Jeg synes, det er småligt. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af os alle sammen. De har deres partner med til en weekend. Ja, vi møder lørdag eftermiddag til kaffe, vi får måske tre retters menu. Vi betaler for ekstra drinks. Vi overnatter, for så kan vi drikke mere end den lovlige genstand, når man skal køre bil. Skal du have en hel aftens arrangement med musik og dans, koster det kr. (pr person?). En weekend eller overnatning koster ikke mere. Vi er nogle stykker der bruger flere hundrede timer frivilligt. Og laver en masse for jer andre. Hvis ikke bestyrelsen kan tillade at belønne os andre, så synes jeg, det er småligt. For så ophører al samarbejde, al andelstanke, al hjælpsomhed. Så må i klare jer selv. Tak. Carl. Fritidshaven 32. Tag små sko af. Medarbejderfest har der været i alle de år. I mange år har det været med en overnatning og den er forhandlet så langt ned at hotellet kun tjener på sprutten. Og det er også fint nok. I skal bare husk kr. til 22 mennesker i sin tid festudvalget og alle de frivillige, der har været med. I går i små sko hvis I graver i det. Overskud på halv mio. på kontoen, det er faktisk for lidt. Vi skal betale for vand og renovation. En halv mio. ryger ud af kassen inden der er noget andet, der kommer ind igen. Der er godt nok ikke så mange penge, der har været. bestyrelsen har klaret det (godt) i år. Jakob, Fritidshaven 195. I besvarede ikke regnskabsændringen vedr. festen. Den ene fest kostede kr. I skal bare påføre det rigtigt. I har bogført den samme fest til kr. Den samme fest har i bogført til kr. i det andet regnskab. Så der er nogle og bytter rundt på tallene. Regnskabsfusk? Jeg kan bare ikke lide, at tallene ikke passer fra det ene år til det andet år. Jeg synes bare, I skal bogføre rigtigt. I kan holde fest som I vil. I skal bare bogføre rigtigt. Der er også andre steder, man kan få billige fester rundt omkring. Formand Ditte kommenterer: Jeg vil godt sige om medarbejderfesten. Den holdes ikke samme sted hvert år. Derfor svinger prisen. Og man skal være glad for, at den blev billigere i år kontra sidste år. Dirigenten Revisoren har noteret prisen og vil undersøge punktet (festen). Dan. Agerhaven 4. Jeg var ikke klar over, at det også gjaldt samboende, at de kom med til festen. Og derfor vil jeg gerne undskylde det, jeg kom frem og sagde. Det synes jeg er helt i orden. Det er flot med festen. Formand Ditte svarer: Hestefolden. Jorden, der lejes ud, er et bakkefyldt terræn. Møllehøj kan ikke bruge området til andet. Derfor har det ligget stationært på de kr. Så slipper vi for vedligeholdelse af området, det klarer hestene, så det er ganske hyggeligt at de går dernede. Jeg tror ikke, vi som bestyrelse har intentioner om at ændre beløbet. Der klappes fra salen. Mogens. Agerhaven 57. Hestefolden. Det er en matrikulær sag. Pengene går til OF og tilbage os selv. Til vores minigolf blandt andet. De på strømmen. Vi fik ikke rigtigt svar på, at den var steget fra 20 til kr. Der var noget med en defekt måler. Hvad var det præcist, det var for noget? Dirigent: Punktet afføder en debat. Derfor vil jeg indskærpe, at der i generalforsamlingens punkt hver taler maksimalt kan have 8 minutters taletid til hvert punkt fordelt på 4 minutter. (Etc.). 10

11 Jesper. Fritidshaven 117. Der er ikke nogen, der har noget imod en medarbejderfest. Det drejer sig om, at det bliver bogført som hvad det er. Karl Benny siger, og , det betyder ikke er så meget. Men vi må j sørge for at få pengene ind før vi betaler dem til kommunen. Balancen er vigtig. Hvis vi betaler kommunen før vi får pengene ind, så er der noget galt. (Jeg henter mine varer og betaler dem ved kassen, jeg henter dem ikke i næste uge). Tak. Jim, kasserer: Elforbruget er steget utroligt meget. Der bruges al for meget strøm fra foreningshuset. Der står desværre nogle gamle elradiatorer deroppe. De skal udskiftes på et tidspunkt. For de bruger al for meget strøm. Der er ikke noget galt med elmåleren, vi har fået en ny for to år siden. Men vi skal bruge mindre strøm og strømmen er steget voldsomt i pris. Dirigent: Er der yderligere bemærkninger? Revisor Torben Petersen har lovet at undersøge, hvad angår beløbet til festen. Dirigenten konstaterede forsamlingen godkendte Årsrapporten for Budget til orientering (vedlagt). Revisor Torben præsenterer budgettet. (se vedlagte budget for nærmere detaljer og specifikke beløb). Budgettallene for 2014: Der regnes med 1,3 mio. kr. i kontingentindtægter, udlejning af hestefolden og rykkergebyrer. I 2014 kommer vi til at forvente kr. til vedligeholdelse af bygninger. El cirka Vedligeholdelse af fællesarealer kr. maskiner Renovation kr kr. til lønninger og andre personaleudgifter. Vandregnskabet ca kr. at aflæse vand (vandspild). Arrangementerne ca kr. Møderne ca kr. Bestyrelsesarbejdet i øvrigt ca kr kr. til administrationen kr. til regnskabet. En advokatregning på ca kr. Budgettet skulle løbe rundt med ca kr. i plus. Er der spørgsmål til budgettet? Bent. Agerhaven 21. Et forslag til bestyrelseshuset,, hvor der er nogle gamle elradiatorer, kunne det måske være en god idé at investere i en varmepumpe. Den er tjent ind på 4-5 år og så er det derfra overskud. Ditte svarer: Bestyrelsen har undersøgt en løsning med varmepumpe. Vi har en udfordring, vi skal have løst. Foreningshuset er delt op med en stor væg, og varmen skal fordeles på begge sider. Så ja, vi er i gang med varmepumpen. Jesper. Fritidshaven 117. Nævner en række beløb. Jeg får kr. Jeg forstår ikke, hvordan det går op med det beløb, vi betaler på halvanden million (medlemsindbetalinger, det må han henvise til. ) Revisor Torben svarer: Jeg tror, der er forvirring omkring indbetalinger. Vores indbetalinger fra OF bliver opdelt i tre dele. - Vandregnskab - Lokalkontingent - Og den fælles administration til Hovedbestyrelsen, OF i Gothersgade, Kbh. Disse tal bliver til det tal, du nævnte. Udfordringen er, at der bliver lavet tre regnskaber på det. Vores kontingent dækker kun det der går til OF Møllehøj. Jesper.Fritidshaven 117. Skriv det i regnskabet, så vi forstår det. 11

12 Dirigenten: Der er ikke flere bemærkninger. Budgettet blev vedtaget. 7. Otium v/ advokat Janus Fürst Advokat Janus Fürst redegør. Baggrund for 2013 gennemgås først: I 2012, der traf I en beslutning på generalforsamlingen. I ønskede at BS undersøgte de muligheder der var, for at I fik gennemført rettidigt otium. Sidste år forklarede jeg, at der var en meget positiv dialog med kommunen, men kommunen sagde, at hvis det skulle være muligt, så ville det kræve to ting. Det ene ville kræve, at det området skulle have sommerhusområdestatus. Og det andet var, at man skulle finde et alternativt sted, hvor der kunne ligge et nyt kolonihaveområde. Det, der spændte ben for dette, var Fingerplanen (S-togsnettet). Fingerplanen 2013 skulle i høring. Jeg læste sidste år op fra denne plan. Den var ikke kommet i høring sidste år. Efterfølgende kom Fingerplanen i høring. Og jeg kom med et mindre revideret oplæg. (det er utydeligt, hvad der siges, da Janus står i salen, og ikke ved mikrofonen. Essenserne indgår). (Fingerplanen 2013 blev sendt ind og der kom et endelig plan). Det som kommunen vil kræve, kan ikke blive opfyldt med den Fingerplan der er kommet nu. Det var ikke muligt med denne plan at lave et sommerhusområde. Så meddelte vi BS i form af Ditte -, at vi ikke på det grundlag, der er, meningsfyldt arbejde videre med sagen, som det er nu (Fingerplanen). Så vores anbefaling til BS var, at det afslag, som man så at sige har vedtaget, - på generalforsamlingen pålagt bestyrelsen, - det blev sat i bero. Så kan man overveje, om man vil tage det op igen, næste gang der skal være en Fingerplan-høring. Vi kan ikke komme videre med det. Med al respekt for advokater, så mente vi ikke, at det gav mening, at I brugte flere penge på os. Og det var vores anbefaling. Og der gik en uge eller fjorten dage, så fik vi en tilbagemelding om, at det var en anbefaling, som BS havde noteret sig. Og så blev vi bedt om at sætte vores arbejde i bero. Og så i øvrigt møde op i dag og lige orientere om, at det var det, der var udfaldet af den sag. Så i vores verden er den sag for nuværende afsluttet med den rapportering, jeg har givet nu. Der klappes i salen. Spørgsmål eller kommentarer? Jesper.Fritidshaven 117. Jeg står her med mine ejendomsoplysninger. Der står, at jeg har et sommerhus på lejet grund. Jeg står her med BRF en. Det er staten. Der står sommerhus på lejet grund. Jeg ved at I godt vil kalde os en kolonihave. Min fritidshave. Når ejendomsmæglerne sælger, så hedder det, at det er et sommerhus, vi køber. Det er derfor prisen er så høj. I Korsør, Kalundborg og Slagelse, derved jeg, man har indstiftet at lave kolonihaveområder til helårsbeboelse for pensionister. Så er det i hvert fald 50 pct. af de mennesker, der bor derude, der bliver gjort lovlige. Plus i Vejle og i Randers kan det også lade sig gøre. Der er 7 kommuner i landet, hvor det godt kan lade sig gøre. [ ] Så det må også kunne lade sig gøre her. Jeg synes stadigvæk, vi skal arbejde på, at sådan er det. Den gang, jeg købte det i sin tid, fik jeg at vide, at når jeg blev pensionist, så var det selvfølgelig et sommerhusområde. Der var slet ikke noget problem i det. Ejendomsmæglerne sælger det i dag til de unge mennesker, som at det er et sommerhusområde. De kalder det fritidshavehuse med sommerhusstatus. Men det står både i vores skatteopgørelse og i vores BRF (staten). Både stat og kommune ved jo godt hvad det er. Det er bare advokaten, der ikke fatter. af det. Advokat Janus svarer: 12

13 Jeg må acceptere at der altid nogle er klogere end mig. Det er sjovt, at ejendomsmæglere er klogere end mig. Den arbejdsopgave, jeg har haft, er jo en arbejdsopgave, der blander politik med jura. For at jura kan blive aktuelt er vi nødt til at få politik på plads. Den politik kunne i ikke få på plads. Og derfor er det vores vurdering, at der er ingen grund til, at I bruger penge på os som advokater. For det vi i sidste ende beskæftiger os med, er jura. Denne her sag har jo en grænseflade. For at forstå politikken, må man forstå juraen, når man skal påvirke en fingerplan. Og det er jo derfor, vi er blevet engageret i denne her sag. Vores konklusion er altså, at det ikke kan lade sig gøre. Og det står vi selvfølgelig ved. Uanset om man i andre kommuner måtte kunne overbevise et politisk miljø om, at det er fornuftigt. Jeg tror faktisk ikke at der ikke er nogen fra BS, der ikke inderst inde synes ja, jeg tror faktisk, at alle synes, at hvis man kunne få lov til at lave det om, så ville det være en god idé. I hvert fald, så man kunne forholde sig til det. Jeg tror alle har et ønske eller en idé om at man skulle få mulighed for at sige, at det vil man gerne. Vi kan bare ikke gøre det nu. Så er den ikke meget længere end det. Bent, Agerhaven 21. Jeg forstår det sådan, at det advokaten var inde på, det var den juridiske del af det. Jeg ved også godt, at et nej er et nej indtil det bliver lavet om til et ja. Hvad med den politiske del af det? Har man undersøgt om kommunen måske er villige til at lave en forsøgsordning? Eller om man muligvis kan få noget dispensation? Og så videre og så videre? Du sagde, du havde forhandlet med embedsværket i kommunen. Og de skal jo overholde regler og paragraffer. Men der er også den politiske del af det. Fx kunne det være, at borgmesteren eller et flertal i byrådet havde en anden holdning til tingene. Det synes jeg godt, man kunne arbejde videre med. Der klappes delvist. Advokat Janus svarer: Det der var essensen, sidste år, det er en lovgivningsmæssig ramme, kommunen er underlagt. Kommunen er underlagt Fingerplanen. Og embedsværket har sagt, at de som udgangspunkt er villige til at lytte til det. Men hvis reglerne hvis mulighederne blev lavet om - så har politikerne også interesse i at lave det om. Men kommunen og lokalpolitikere er bundet på hænder og fødder. Så længe Fingerplanen er, som den er. Jesper. Kalvehaven 117. Høje Taastrup Kommune har et dilemma, der hedder 26 mio.. Det er, hvad vores område blev vurderet til på et tidspunkt. Jeg tror kun, det er 12, for der har jo været økonomisk krise. Men de siger jo, at så skal de ud og købe et andet sted. Eller et tilsvarende sted til 12 mio. kr. at lave kolonihaver. Men når det kan lade sig gøre i Slagelse, i Kalundborg, Ringsted, Vejle og Randers og to andre kommuner i Sønderjylland. Hvorfor kan det så ikke lade sig gøre i Høje Taastrup. [ ] Hvis vi er 376 familier, kan vi på en eller anden måde lave pression. Det, der er problemet, er, at vi bor i kommunen, i hvert fald halvdelen af os, så vi kan jo ikke lave noget pression til den kære borgmester, vi har. Men - det er der, den skal laves, på en eller anden måde. Advokat Janus svarer: Uden at jeg skal sætte mig ned og sige hvad den konkrete dialog har været i lokalbestyrelsen, så er det sådan, at ingen af de kommuner, der blev nævnt her, er underlagt Fingerplanen. Fingerplanen går ikke henover Storebælt. Så selvfølgelig er det derfor (det kan lade sig gøre i de andre kommuner, referent). Inger, Agerhaven 57. Der blev vedtaget en ny fritidslovgivning for fritidshuse og sommerhuse. Jeg mener, det var i Og den siger, at der ikke kan oprettes nye sommerhusområder. Vi har også det problem hos os, at vi ligger i landzone. Så det kan aldrig blive det. Det man tidligere har arbejdet for, det var at få en personlig otiums-tilladelse. Hvis jeg, Sofus eller Per søgte en personlig otiums-tilladelse, så var det kun så længe den person brugte parcellen. Og så bortfaldt det igen. Det er det, man har arbejdet for. For vi kunne ikke få det andet igennem. Sådan er det. Jesper. Kalleruphaven 117. Det er det rene pjat. Der er ikke nogen sommerhusområder, der ligger i byområdet. Fortæl mig om et sommerhusområde, der ikke ligger i et i et landområde. Vi er ikke inde i København. Dirigenten konkluderer, at punktet er ved vejs ende. Der siges tak til advokat Janus Fürst. Der klappes fra salen. 13

14 8. Indkomne forslag, herunder forslag som ønskes behandlet på førstkommende kongres. Dirigenten: Der er indkommet to forslag. Jim kasserer, præsenterer forslag 1 Ændring af OF vandvedtægter. Vi er nødt til at have nogen penge i kassen. Forslaget er, at vandafregningen stiger fra 100 til 500 kr. Det er administrativt utroligt besværligt og tager mange timer hver gang vi skal afregne eller ikke afregne for 100 kr. Så det vil lette vores arbejde meget og vi får flere penge i kassen. Vi har ret mange penge ude at svømme, fordi vi betaler vand til kommunen i januar måned og vi begynder at få penge ind sidst i april. Jeg vil anbefale, vi siger ja til det. Der klappes i salen. Carl. Fritidshaven 32. Nej. I skal sige nej til forslaget. Vi skal have nogle flere penge i kassen. Siger Carl til vandregnskabet. Det er vores penge. Og det har de ikke ret til at skalte og valte med ligesom du siger. (Og: Det har altid været, plus minus 100 kr. hvis du skylder 99 kr. så bliver det omregnet til næste år). Hvis det skal være 500 kr. i stedet for 100 kr. Så er det kr, næsten kr., som bestyrelsen enten skylder væk eller har til gode. Det andet har fungeret alle årene her ude. Det er ikke mere besværligt at opkræve 101 kr. eller 105 kr. og betale det tilbage. Lone. Fritidshaven 77. Svarer Carl: Ja, Carl. Der var en gang. Det her handler om a conto-beløb. Det er ikke for at få penge ned i egne lommer. Det er et vandregnskab. Et a conto-beløb. Det er medlemmernes penge. Det, Jim gerne vil have, det letter administrationen. Det er det, forslaget handler om. Jim Voss. (adresse nævnes ej) Det er ikke merbetaling. Det er stadig jeres penge. Det er ikke forhøjelse. Det er en administrativ lettelse. Tak. Carl. Fritidshaven 32. Det er ikke en administrativ lettelse. Det koster den samme tid uanset beløbets størrelse. Det har ikke nogen betydning med beløbets størrelse. Til Lone: Der står, det er 100 kr. i Møllehøjs favør eller 100 kr. i medlemmernes favør, der ikke bliver udbetalt eller Opkrævet. Om man skal opkræve 99 kr. eller 101 eller 500 kr. Der er ingen forskel. Der er heller ingen forskel i at betale det tilbage. Det er noget vås, at det er administrativt lettere. Frank. Kalleruphaven 53. Jeg synes, man skulle lave et kompromis. Alt under 200 kr., det overgår. Så bliver der mindre at lave for kassereren. 200 kr. kan vi nok have stående og afregne enten den ene eller anden vej og afregne næste år. Tak. Dan. Agerhaven kr. Det kan altså godt være mange penge for en enlig pensionist. 500 kr. kan man bruge til rigtig mange ting. Så 100 kr. kontra 500 kr, det synes jeg simpelthen er for meget. Jeg synes, I skal stemme nej. Ebbe. Fritidshaven 207. I snakker så meget om regnskab med vand. Det betaler vi 4 gange om året. 550 kr. fire gange om året. 379 betaler kr. om året. Så tænk på, hvor mange penge der bliver indbetalt til vand. Der må være nogle dårlige vandindstallationer nogle steder. Jeg synes, der er kommet mange penge ind. Og så må man gøre et regnskab, om hvorvidt det er for lidt, der bliver betalt ind (alt i alt). I stedet for al den bøvl med tilbagebetaling på 100 eller 500 kr. Tak. Jakob. Fritidshaven 195. Hvorfor ændrer vi ikke bare datoen for opkrævningen? Er det et stort problem regnskabsmæssigt? Revisor Torben svarer: Vi kan desværre ikke bare ændre vandregnskabet. Kommunen afmåler på bestemte tidspunkter ( ). I februar måned kommer den sidste opkrævning for vandet. Som skal betales med jeg tror det er 8 dages respeed, 14

15 vi har. Derfor kan vi ikke bare ændre på vandregnskab. Det ligger helt fast hos kommunen. Så skal vi bede kommunen om at ændre i deres opkrævningsår, til at følge noget andet. Jeg foreslår, vi støtter op omkring forslaget, hvis det gør det nemmere. Der er ikke nogen, der taber penge. De står bare til næste år. På ens konto. Så enten får man det udbetalt, eller det modregnes. Folk afleverer ikke deres kontonummer til vores kasserer. Det er måske problemet. Han holder derfor styr på en masse checks på mellem 50 og 100 kr. Som ikke er udsendt endnu. De udsendes først til næste år. Så er der checks, der først skal trækkes fx 18 kr. fra. Og folk hæver først checken, når der er gået flere måneder. Han skal stadig holde øje med, at de bliver hævet. Så de bliver sat ind på den rigtige konto. Det er meget administrativt dyrt, det her. Jeg er ikke sikker på, at man kunne betale sig fra det, uden at det blev en bondegård. Så det er et kæmpe frivilligt arbejde, han sidder og laver med afregningen. På grund af, at man har en grænse på 100 kr. Man kan også give ham kontonummeret med det samme. Så bliver det ikke længere et checkræs, som det er nu. Med de mange udbetalinger på de små beløb. De store beløb er dem, der bruger meget vand. Det er folk, der er vant til at aflevere deres kontonummer. Der klappes fra salen Inge. Kalleruphaven 39. Jeg synes ikke, det er det store problem, at man skal have beløbet tilbage. Hvis ikke man har indberettet sit kontonummer, betaler man 50 kr. for at de udskriver en check. Griner. Det har jeg prøvet. Jeg kan ikke se det store problem. Så skal man have 100 kr., så får du kun 50. Ellers kan man jo bare give sit banknummer. Når man har fat i regnskabet, kan man jo bare lige taste det ind. Tak. Der er ikke flere kommentarer eller indlæg. AFSTEMNING: Forslag 1: Bestyrelsen foreslår ændring af OF Møllehøjs vandvedtægter. Dette da giver meget administrativt arbejde, at overføre kr. 100,0 til efterfølgende år. Afregning af vand. Ændring af OF Møllehøj vandvedtægter. Afregning: Stk. 2. Vandregning indtil 100,- i Møllehøjs favør og vandregning indtil 100,- i medlemmets favør afregnes ikke. Beløbet overføres til næste år. Ændres til: Vandafregning indtil 500,- i Møllehøjs favør og vandafregning indtil 500,- i medlemmets favør afregnes ikke. Beløbet overføres til næste år. Der er 49 stemmeberettigede dd. (heraf er nogle gået). Der er 46, der har givet stemme. For forslaget er = Ja. Imod er = Nej. For: 23 Imod: 22 Blank: 1 Forslaget er vedtaget. Forslag 2: Et medlem foreslår, at bestyrelsen skal optage forhandling med Høje Taastrup Kommune om udvidelse af lovligt ophold med en måned. Oktober måned er foreslået. Forslag indstillet af: Jesper. Fritidshaven 117. Det er et forslag til, at vi får en måned længere (til vandafregning, /ref.). Alle fra Roskilde kommune og Solhaven har, så det er ikke noget, der er helt svært for kommunen. Så det synes jeg, vi skal stemme for. Jesper siger, at han har noteret månederne forkert i forslaget. Det var ikke oktober, det var november, jeg mente. Formand Ditte siger: Vi har læst det fremsatte med interesse. Vi kan godt stemme for forslaget, forudsat at vi ikke skal bruge advokatudgifter på det igen. Vi vil alliere os med FU og i samarbejde med dem ansøge kommunen om at få forlænget vores sæson med en måned mere. I den måned er der efterårsferie. Det er meget nemmere for medlemmerne rent praktisk. Bestyrelsen kan godt anbefale, at man stemmer for det forslag. Så arbejder vi videre med det i eget regi og ikke påfører foreningen yderligere advokatudgifter. Der klappes i salen. 15

16 Der er ikke yderligere bemærkninger. AFSTEMNING Der stemmes for, at bestyrelsen skal gå videre i processen med kommunen, så skal man skrive ja. Og hvis man synes, det er en dårlig ide, så skal man skrive nej. For (ja): 44 Imod (nej): 3 Blank: Ingen. Forslaget er vedtaget. Og bestyrelsen vil arbejde videre med det. 9. Valg af: A. Valg af formand B. Bestyrelsesmedlem for 2 år C. En bestyrelsessuppleant for 2. År D. Valg af bilagskontrollant(er) + bilagssuppleant. E. Valg af kongresdelegerede + suppleanter til OFHF-kongressen den 26. april 2014 kl. 10 Valg af: A. Valg af formand Formanden genopstiller. Formanden er genvalgt. Ditte, adresse B. Bestyrelsesmedlem for 2 år Lone modtager genvalg. Hun vælges. Der er ikke andre, der ønsker at stille op. Lone, Fritidshaven 77 C. En bestyrelsessuppleant for 2 år Thomas modtager genvalg. Thomas, adresse D. Valg af bilagskontrollant(er) + bilagssuppleant. Bilagskontrollant Bent genopstiller. Bent, adresse Suppleant Bent genopstiller. Bent, adresse Jakob. Fritidshaven 195 Vil også gerne stille op som bilagskontrollant. Hvorfor kan jeg ikke stille op til begge to? Advokaten (dirigent): Du kan godt stille op til begge, men vælges til en. Jesper. Fritidshaven 117 Det eneste, det kommer til at gå ud over. Der er sekretæren. Hun skriver Jakob på. Og så er der to bilagskontrollanter. Det betyder ikke en skid for os. Ditte: Sådan kan det ikke lade sig gøre. Vi har en bilagskontrollant. Og en bilagskontrollantsuppleant. Og bestyrelsen anbefaler, at de (Bent og Bent) fortsætter. Hvis der er andre, der stiller op, så stemmer vi om det. Præsentation fra Jakob som stiller op som bilagskontrollant og suppleant: 16

17 Jakob, Fritidshaven 195. Jeg elsker tal og at der er styr på tal. Jeg kunne godt tænke mig at stille op som bilagskontrollant. Jeg er ikke utilfreds med de andres arbejde. Jeg kunne bare godt tænke mig at se mere på de tal. Tak. AFSTEMNING Valg af bilagskontrollant. For Bent Enkebøl: Skriv Bent For Jakob: Skriv Jakob For Bent: 42 For Jakob: 4 Ingen blanke stemmer. Bent er genvalgt. AFSTEMNING Der stemmes om, hvem der vælges som bilagskontrollantsuppleant: For Bent efternavn?: Skriv Bent For Jakob: Skriv Jakob For Bent: 42 For Jakob: 4 Blanke: Omtales ikke. Bent er genvalgt. E. Valg af kongresdelegerede + suppleanter til kongressen Kongresdelegerede Formand Ditte siger: Det er for vores fremtid i OF, at det er vigtigt, at man melder sig som kongresdelegeret. Ellers kan jeg frygte, hvad der kan komme til at ske. Bestyrelsen er med som kongresdelegerede. Vi skal have valgt suppleanterne. Der skal være 21 i alt. Deltagere til kongressen: 1.Ditte Schultz (BS) 2.Lone Falkenberg (BS) 3.Tom Glückstadt (BS) 4.Henrik Mogensen (BS) 5.Jim Voss (BS) 6.Erik Wichmann 7.Thomas Bülow Skouborg 8.Bente Jørgensen 9.Preben Jørgensen 10.Torben Petersen 11.Mogens Eiersted 12.Carl Brenbak 13.Bruno Falkenberg 14.Bent Salvesen 15.Thomas Grundahl 16.Bent Enkebøll 17.Anita Enkebøll 18.Jesper K. Hansen 19.Inge Geischeiert 20.Jacob Palme Hansen 21.Sune Pedersen 22.Ulla Dedenroth. Suppleant Tillykke med valget, siger dirigenten. Der klappes i salen. Kommentar fra: Carl. Fritidshaven

18 Kære venner (henviser til Helmer Hansen). Alle jer, der har meldt jer til kongressen. Jeg vil gerne anbefale, at I alle møder op. Det er meget vigtigt, at vi har 21 stemmer fra Møllehøj. Det er en kraftig opfordring til at alle, der har meldt sig også kommer. Der klappes i salen. Dirigent: Kongressen finder sted den 26. april 2014 kl. 10. First Hotel. Høje Taastrup. Karl Gustavsgade 1, 2630 Taastrup. 9. Eventuelt Dirigent: Ordet er frit. Karen, Agerhaven 24 Jeg er meget begejstret for, at der findes den her slags steder (fritidshaver). Jeg sender en venlig tanke til dem, der for mange år siden besluttede sig for, at sådan nogle steder skal findes. Og at man kan erhverve dem for ganske almindelige penge. Og man ikke behøver at eje sin jord for at have fornøjelse af det. Jeg er meget imponeret over den måde, I holder fællesarealerne på. Jeg har en lille bøn til dem, der ikke møder op: Hvorfor smider man sit byggeaffald oppe ved de grønne pladser? Man kan vel køre til Høje Taastrup og aflevere det der. Jeg synes, Møllehøj er et dejligt sted og jeg er glad for at møde jer. Tak for det. Inge. Agerhaven 57. Jeg vil sige tusind tak til jer alle sammen. I har været eksemplariske. Det er mange år siden, vi har haft en fordragelig omgangstone. Tusind tak til det kæmpe arbejde vores lokalbestyrelse laver. Det er mange timer, de bruger. Giv dem en kæmpe hånd. Og jeg har en lille bøn til nogle af de unge mennesker: Det er, at vi har en minigolfbane. Det har været alle tiders sidste år. De har spået, at det bliver lige så godt i år. Vi gamle har behov for nogle yngre kræfter til at lave nogle ting der nede og hjælpe os. Og vi byder gerne på noget og har en tændt grill. Også tak til dem, der går og laver alt det frivillige. Jesper. Fritidshaven 117. Jeg vil rose ordstyreren for godt arbejde. Og så henstille til bestyrelsen, om de måske ikke kunne lokke Jan til hver den første mandag i måneden i vinterhalvåret at tage skrald. Jeg ved godt, det koster lidt mere, siger de. Men nu, hvor Jan måske ikke skal køre så meget sne pga. de korte vintre, så kunne Jan jo lige køre rundt og tage en skraldespand hos os alle sammen i vinterhalvåret. I stedet for det bliver smidt rundt omkring (indsamling af skrald i vinterhalvåret). Jakob. Fritidshaven 195. Jeg vil gerne foreslå, at vi måske skal gøre noget for at der kommer flere mennesker til de her generalforsamlinger. Den vej, jeg har hus på, her er 8 huse. Men jeg er den eneste, der deltager her fra i dag. Kan vi ikke sørge for, at vi alle sammen kan få vores område til at deltage? Ebbe. Fritidshaven 207. Jeg har et spørgsmål: Vi har nogle grønne områder, der ligger mellem husene. Ligesom vi skal parkere på. Men jeg ved ikke, om det er parkeringspladser. Jeg synes, det er kedeligt, når der har været regnvejr. Det ligner ikke en græsmark, men nærmere et jordskælv eller et eller andet. Er det virkelig ikke sådan, at biler kan placeres andre steder i vintersæsonen, så det ikke bliver det rene ælte? Bent. Agerhaven 21. Tusind tak for valget. Jeg kommer fra 3F. Det her har været fuldstændig eksemplarisk. Med sådan nogle dejlige mennesker, jeg har mødt i dag, så tror jeg, at vi går en rigtig god sommer i møde. Tak for det. Carl. Fritidshaven 32. Det er en af de generalforsamlinger, der de sidste år har været fredelig. Det er smukt. Det ligner en pløjemark ved Fritidshaven 207. Det har at gøre med den måde, I kører rundt på. Det er beboerne, der selv skal lægge grus eller flis. Det skal I selv holde. Det er dig selv (Ebbe), der skal være med til at punge ud. Inge. Kalleruphaven 39. En opfordring, til når der holdes fest. Prøv at mød op. Det er rigtig sjovt. Prik til naboerne. Vis dem, der ikke er med i dag, at I deltager. Det vil glæde os, der arrangerer det rigtig meget. Tak. 18

19 Flemming. Fritidshaven 34. Jeg kunne tænke mig, at man kunne spørge i bestyrelsen - eller hvor man skal henvende sig hvor mange der er tilbage fra den gang, vi startede. Og nu, hvor jeg er pensionist, har jeg kun konen, jeg skal slås med. Men jeg kunne godt tænke mig, at man kunne slås med 4 høns. Formand Ditte svarer: Flemming: Jeg vil undersøge, om jeg kan se, hvem der er tilbage fra start. Det er Høje Taastrup kommune man skal søge om hønsehold, siges der fra salen. Man skal huske rotteforsikring. carl. Fritidshaven 32. Jeg har en servicemeddelelse. Arthur Lind Hansen stillede for mange år siden forslaget, at hønsehold skulle være forbudt i Møllehøj. For det var naboen, der havde høns. Og han måtte ikke få nogle af æggene (der grines). Høje Taastrup Kommune har givet tilladelse til hønsehold, dér, hvor man vil holde høns. Man behøver ikke spørge. Det er tilladt i hele Høje Taastrup kommune. Og der står ikke noget om en hans, som man kalder det. Dvs. det er kun høns. Dirigenten Med disse ord vil jeg gerne takke for i dag for god ro og orden. Det er gået over al forventning i dag. Kan I have fortsat en rigtig god weekend. 19

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere