EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2"

Transkript

1 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF EPINION SAIGON 11 TH FLR. DINH LE BUILDING - 1 DINH LE STR., DIST. 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM TLF

2 SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. INDLEDNING 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4 3. VIDEN 5 4. ADFÆRD Miljøstyrelsens råd Tænd op på en ny måde Brug kun tørt træ Sørg for rigeligt luft til flammerne Tjek, at røgen er næsten usynlig HOLDNING KAMPAGNEN FOR KORREKT BRÆNDEFYRING FORÅRET Kendskab til kampagnen Miljøstyrelsens 4 råd Kampagnens sprog, stil og tone 37 2 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

3 1. Indledning Denne rapport har til formål at evaluere Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne, som er gennemført i fyringssæsonerne -. Kampagnen er gennemført på forskellige platforme, både TV/radio, aviser, internet, home parties med mere. Evalueringen er gennemført af Epinion. Evalueringen er en del af flere målinger på Rygestop guide for brændeovne, der startede med en førmåling i, der havde til formål at skabe et nulpunkt, der muliggør en langsigtet effektvurdering. Dernæst blev kampagnens første runde evalueret i december. I efteråret 2012 gennemførte Epinion endnu en måling, der skabte et nyt nulpunkt før relanceringen af kampagnen i december Evalueringen af Miljøstyrelsens kampagne om korrekt brændefyring bygger på Miljøstyrelsens eget evalueringsdesign for kampagner, som blev udviklet i 2001, hvilket muliggør sammenligning på tværs af målingerne. Denne eftermåling har dels til formål at måle kampagnens effekt på danskernes viden, holdning og adfærd i form af de parametre, der er opstillet i førmålingen, og dels at evaluere danskernes modtagelse af kampagnen i form af kendskab, budskabsforståelse etc. Epinion har indsamlet interviews fra den 1. maj til den 13. maj blandt brændeovns- og pejseejere (over 18 år) i Danmark. Følgende rapport er delt op i 4 hovedafsnit. Først gives en præsentation af rapportens mest centrale konklusioner. Dernæst redegøres for brændeovnsejernes viden om den luftforurening, som brændeovne og pejse forårsager. Det tredje afsnit belyser danskernes adfærd i forbindelse med brug af deres brændeovn eller pejs. I dette afsnit ses der også nærmere på, hvorvidt Miljøstyrelsens råd følges af brændeovsejerne. Det fjerde afsnit gør rede for danskernes holdning til brændeovne, deres lugt og ansvaret for den forurening, de kan forårsage. I det sidste afsnit kigges der nærmere på selve kampagnen, både i forhold til kendskab, liking og effekt. 3 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

4 2. Hovedkonklusioner Evalueringen viser at 15 % af brændeovnsejerne husker at have set kampagnen Rygestop guide for brændeovne (figur 36), hvilket er relativt højt i sammenligning med øvrige kampagner fra Miljøstyrelsen. Det er især mænd(21 %) og ældre over 65 år(22 %), der har lagt mærke til kampagnen. Kendskabet til kampagnen ligger en smule lavere end første runde af kampagnen, hvor kendskabet lå på 18 %. Brændeovnsejerne kender primært kampagnen fra Tv/radio (28 %), aviser (19 %) og internettet (14 %) (figur 35). 70 % af kampagnekenderne synes kampagnen er meget god eller god (figur 47). 60 % af de, der kender til kampagnen fandt den relevant i høj eller nogen grad (figur 39), og 54 % angav, at kampagnen tilførte dem ny viden om korrekt brændefyring (figur 40). For 53 % af kampagnekenderne har kampagnen øget deres opmærksomhed over for at reducere røgen fra deres brændeovn (figur 41). Første runde af kampagnen i scorede højere på disse parametre, da 69 % fandt den relevant, 58 % fik tilført ny viden og 63 % fik øget deres opmærksomhed over for at reducere røgen fra deres brændeovn. Men kampagnerne ligger på samme niveau i forhold til adfærdsændring. 38 % i begge evalueringer vil ændre deres måde at fyre op på som følge af kampagnen (figur 42). Dette skal ses i sammenhæng med en generelt øget opmærksomhed på korrekt brændefyring. Ifølge evalueringen i bliver Miljøstyrelsens første råd om at tænde op oppefra altid eller ofte fulgt af 51 % af brændeovnsejerne, mod 39 % i førmålingen i (figur 16). Der ses altså en langsigtet effekt af Miljøstyrelsens kampagneindsats på det første råd. Bemærkelsesværdigt er det, at ikke i følger rådet om at tænde op i toppen markant mere end i (49 % i mod 40 % i ifølge figur 15). Miljøstyrelsens andet og tredje råd om at bruge tørt træ og sørge for rigeligt luft til flammerne, blev fulgt af langt størstedelen af brændeovnsejerne allerede ved førmålingen i. Hele 94 % følger i altid rådet om at bruge tørt træ, mens 89 % sørger for rigeligt luft (figur 21 og 22). På det sidste råd om at tjekke at røgen er næsten usynlig ses også en positiv langsigtet effekt. 48 % følger altid rådet i mod 43 % ved førmålingen i (figur 24). 4 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

5 3. Viden Følgende afsnit vil redegøre for brændeovnsejernes viden om den luftforurening, som brændeovne og pejse forårsager. 9 % af brændeovnsejerne ved, at brændeovne er Danmark største kilde til luftforurening med partikler mod hele 72 %, der mener det modsatte. Viden på dette punkt er ikke steget sin Miljøstyrelsen indledte sin indsats for korrekt brændefyring i. Det er fortsat flest ældre over 66 år og mænd, der afviser, at brændeovne kan være Danmarks største kilde til luftforurening, hvor henholdsvis 78 % af de ældre og 77 % af mændene afviser påstanden. Figur 1: Tror du, at brændeovne er Danmarks største kilde til luftforurening med partikler? 19% 9% Ja Nej Ved ikke 72% n=1042 Blandt de brændeovnsejere, der har set kampagnen for korrekt brændefyring, er usikkerheden lavere, men der er blot flere, der mener, at brændeovne ikke er Danmarks største kilde til luftforurening med partikler. 5 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

6 Figur 2: Tror du, at brændeovne er Danmarks største kilde til luftforurening med partikler? Kun 8% 9% Ja Nej Ved ikke 83% n=160 Til gengæld er danskernes viden om partikler i stuen særdeles højt. Hele 78 % ved, at der kommer partikler ind i studien, når der tændes op i brændeovnen. Vidensniveauet ligger en smule lavere blandt ældre over 66 år, hvor 72 % ved det. Figur 3: Vidste du, at der kommer partikler ind i stuen, når du tænder op i din brændeovn? 3% 19% Ja Nej Ved ikke 78% n= Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

7 Blandt de, der kender til kampagnen er kendskabet særdeles højt og ligger på niveau med forrige runde af kampagnen. Figur 4: Vidste du, at der kommer partikler ind i stuen, når du tænder op i din brændeovn? % 2 21% 8% 9% 3% 4% 3% 3% Ikke 88% Kampagnekendere Ved ikke Nej Ja 76% Ikke 88% Kampagnekendere n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling Vidensniveauet om partikler i stuen fra brændeovne er i de seneste år steget en smule. Nedenstående figur viser, at siden førmålingen ved Miljøstyrelsens første omgang i kampagnen om korrekt brændefyring i er kendskabet til partikeludledning steget med 8 %. Figur 5: Vidste du, at der kommer partikler ind i stuen, når du tænder op i din brændeovn? Historisk udvikling % 78% 6 Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 n= 949 i eftermåling n= 474 i førmåling Ja 7 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

8 Meget få af brændeovnsejere ved, om optænding med savsmuldsbriketter eller rent træ bidrager mest til luftforureningen. 61 % ved ikke, hvilken af de to optændingsmetoder, der bidrager mest til luftforurening, mens 11 % af danskerne mener, at savsmuldsbriketter forurener mere med partikler end træ. Figur 6: Påvirker det luftforureningen at fyre med savsmuldsbriketter sammenlignet med at fyre med rent træ? 61% 11% 23% Det forurener mere at fyre med savsmuldsbriketter Det forurener hverken mere eller mindre at fyre med savsmuld Det forurener mindre at fyre med savsmuldsbriketter Ved ikke n=1042 En forklaring på det relativt lave kendskab til hvor meget briketter forurener kan være, at dette budskab ikke har været centralt i kampagnen. 81 % af brændeovnsejerne ved ikke, om bark-briketter giver mere eller mindre luftforurening end almindelige træbriketter. Figur 7: Giver bark-briketter (over night) mere eller mindre luftforurening end almindelige træbriketter? 81% 11% 2% Det forurener mere at fyre med bark-briketter Det giver den samme mængde luftforurening at fyre med de to Det forurener mindre at fyre med bark-briketter Ved ikke n= Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

9 4. Adfærd Dette afsnit vil fokusere på danskernes adfærd i forhold til køb af brænde og brug af brændeovnen og deres kendskab og handlen efter Miljøstyrelsens 4 råd om korrekt fyring (tænd i toppen, brug tørt træ osv). Der er lavet fire målinger på kampagnen, således at udviklingen kan følges. Sammenligning med målingen fra før relanceringen af kampagnen i efteråret 2012 vil belyse effekten af denne runde af kampagnen, mens sammenligning med målingen før kampagnestart i efteråret vil belyse den samlede effekt af Miljøstyrelsens kampagne om korrekt brændefyring. Derudover vil kampagnens effekt illustreres gennem sammenligninger af og de, der ikke kender til kampagnen. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i brændeovnsejernes køb af brænde. De danske brændeovnsejere køber fortsat primært deres brænde gennem privatpersoner(35 %) eller byggemarkeder(24 %) hvis ikke de selv sanker i skoven, som 27 % gør. Figur 8: Hvor køber du dit brænde? Gennem privatperson Sanker selv i skoven Byggemarkeder Andet, notér venligst: På nettet Supermarkeder Tankstationer Ved ikke 1% 1% 2% 2% 2 26% 24% 21% 22% 19% 19% 16% 11% 12% 3 38% Eftermåling Førmåling n= 1042 i eftermålingen n= 474 i førmålingen Den relativt store andel på 22 %, der svarer Andet, fyrer ligesom tidligere op med træ fra egen have eller fra en designeret brændeforhandler. 9 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

10 Fordeles spørgsmålet på alder, ses det, at de unge oftest køber brænde gennem privatpersoner, mens de ældre oftere end de unge fyrer op med træ fra egen have. Mellem mænd og kvinder, køber kvinder hyppigere end mænd brænde gennem en privatperson, mens flere mænd end kvinder selv sanker i skoven og fyrer op med træ fra egens have. 89 % af danskerne fyrer op med pejsebrænde eller brændeovnsbrænde, mens 29 % fyrer op med træbriketter. Dette billede har ikke ændret sig de seneste år. Figur 9: Hvilken brændselstype benytter din husstand primært ved brug af brændeovn/pejs? % % 2 1 Pejsebrænde/ brændeovnsbrænde 1% Træbriketter Træpiller Andet n =1042 De danske brændeovnsejere er fortsat gode til at opbevare deres brænde et tørt sted, hvilket 96 % gør. Dette høje niveau har ligget stabilt siden første førmåling i. Dette ligger blandt på 99 %. Hver femte brændeovnsejer lader brændet ulme natten over altid eller ofte, mod 45 %, der aldrig gør det. Som nedenstående figur illustrerer, er der sket en positiv udvikling i brændeovnsejernes adfærd siden førmålingen i, hvor 37 % aldrig lod brændet ulme natten over, mens 24 % altid eller ofte gjorde det. Den positive effekt ses dog kun efter kampagnen, og har ikke udviklet sig yderligere i positiv retning i eftermålingen i. 10 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

11 Figur 10: Hvor ofte lader du brændet ulme natten over? % 8% 9% 1 11% 12% 12% 1 13% 14% 12% 23% 3 19% 48% 22% 21% 43% 4 Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 n= 949 i eftermåling n= 474 i førmåling Når svarene opdeles efter, om man kender Miljøstyrelsens kampagne om korrekt brændefyring eller ej, ses en betydelig forskel i andelen, der aldrig lader brændet ulme natten over. 57 % af de, der kender kampagnen, lader aldrig brændet ulme natten over, mod 43 % blandt de øvrige. Dette er en større effekt end første runde af kampagnen i, hvor 53 % af de, der kendte kampagnen, aldrig lod brændet ulme natten over, mod 47 % blandt de øvrige. Figur 11: Hvor ofte lader du brændet ulme natten over? % 9% 8% 11% 1 6% 12% 1 13% 13% 13% 19% 1 19% 22% 4 Ikke 53% Kampagnekendere 43% Ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid 5 Kampagnekendere n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling 11 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

12 Der er sket en positiv udvikling i danskernes brug af pindebrænde over de to år, som Miljøstyrelsens kampagner om korrekt brændefyring har kørt. 52 % af brændeovnsejerne benytter nu pindebrænde, hver gang de tænder op i brændeovnen eller pejsen. Nedenstående figur viser udviklingen: Figur 12: Hvor ofte bruger du pindebrænde, når du tænder op? % 48% 49% 52% % 21% 14% 11% 8% 11% 24% 2 9% 11% 8% 8% 9% 9% 8% 8% Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 n= 949 i eftermåling n= 474 i førmåling Figuren viser dog, at den gruppe, der sjældent eller aldrig benytter pindebrænde til optænding, ligger på samme niveau som i førmålingen i. Det er således i højere grad de, der ofte eller en gang imellem fyrede op med pindebrænde, der nu gør det altid, hvilket er en god effekt, mens gruppen der sjældent eller aldrig gør det, ikke viser en faldende tendens. Kampagnen har haft en positiv effekt på kampagnekendernes adfærd omkring optænding med pindebrænde. 59 % af kampagnekenderne fyrer altid op med pindebrænde, mod 50 % blandt de øvrige. Dette er en lavere effekt end ved kampagnerunden, men det skal ses i lyset af at flere af de, der ikke kender kampagnen i altid brugte pindebrænde til optænding. 12 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

13 Figur 13: Hvor ofte bruger du pindebrænde, når du tænder op? % 5 59% % 12% 12% 9% Ikke 18% 8% 8% Kampagnekendere 2 11% 9% 1 12% 6% 8% 8% Ikke Kampagnekendere Ved ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling 4.1 MILJØSTYRELSENS RÅD Følgende afsnit vil undersøge gennemslagskraften af Miljøstyrelsens råd både på kort sigt fra førmålingen i efteråret 2012 og på lang sigt fra lanceringen af kampagne om korrekt brændefyring i efteråret. Vi kigger på rådene ét efter ét Tænd op på en ny måde Første råd drejer sig om at tænde op på en ny måde, altså oppefra. 13 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

14 Figur 14: Hvor ofte følger du disse råd? Tænd op på en ny måde % 21% 16% 12% 12% 12% Altid Ofte En gang imellem 1 Eftermåling Førmåling % 2 3% Sjældent Aldrig Ved ikke n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 Brændeovnsejere med kendskab til kampagnen følger rådet om at tænde op oppefra i højere grad end de øvrige.66 % af kampagnekenderne følger altid eller ofte rådet mod 49 % af de øvrige. Der er sket en markant stigning i antallet af brændeovnsejere, der nu tænder op i toppen. Dette er en mindre effekt end ved forrige kampagne, hvilket skyldes, at flere af ikke-kampagnekenderne tænder op oppefra i. Figur 15: Hvor ofte følger du disse råd? Tænd op på en ny måde % 28% 43% 41% 21% 21% 12% 23% 12% % 11% 1 3 8% 9% 24% 13% 11% 3% 1% 2% 4% Ikke Kampagnekendere Ikke Kampagnekendere Ved ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling 14 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

15 På længere sigt ses en positiv udvikling i adfærden omkring Miljøstyrelsens første råd. 51 % af brændeovnsovnsejerne tænder altid eller ofte op i toppen mod 39 % ved førmålingen i. 45 % tændte sjældent eller aldrig op oppefra i, hvilket er faldet til 34 % i dag. Figur 16: Hvor ofte følger du dette råd? Tænd op på en ny måde % 24% 22% % 12% 12% 21% 12% 14% 16% 12% 1 21% 12% 12% % % 4% 2% 3% Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Ved ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 n= 949 i eftermåling n= 474 i førmåling Især mændene er blevet bedre til at følge rådet om at tænde op i toppen. Ved førmålingen tændte 32 % af mændene aldrig op i toppen. Denne andel af faldet til 23 % i eftermålingen. Fordelt på alder er det fortsat de ældre over 66 år, der er oftest tænder op i toppen. 37 % af de ældre over 65 tænder altid op i toppen, og kun 16 % går det aldrig. For de årige er det kun 22 %, der altid tænder op i toppen og 29 %, der aldrig gør det. Spørges der til, hvorfor rådet ikke altid følges, ser svarene således ud: 15 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

16 Figur 17: Hvorfor følger du ikke altid rådet: 'Tænd op på en ny måde'? Rådet er svært at følge i praksis Jeg kendte ikke til rådet Nogle gange glemmer jeg det Andet Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs Ved ikke Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen eller pejsen 6% 4% 1% 1% 28% 23% 2 23% 2 16% 1 14% Eftermåling Førmåling 2012 n=705 i eftermåling n= 526 i førmåling 2012 Følgende figur viser, at grundene til at ikke at følge rådet om at tænde op på en ny måde, er forskellige afhængig af køn og alder. Når de unge ikke følger rådet, skyldes det for 39 % vedkommende, at de ikke kendte til rådet, hvilket er højere end 27 % blandt de årige og 20 % blandt dem over 66 år. Det er en udbredt misforståelse blandt mændene og de ældre, at miljøet ikke påvirkes af måden, hvorpå brændeovnen bliver optændt. 19 % af mændene angiver dette som grund, mod kun 7 % af kvinderne. Samme misforståelse er udbredt blandt de ældre over 66 år. Det er påfaldende, at andelen, der ikke mener, at miljøet ikke påvirkes er dobbelt så stor i eftermålingen som i førmålingen 16 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

17 Figur 18: Hvorfor følger du ikke altid rådet: "Tænd op på en ny måde" fordelt på køn og aldersgrupper Rådet er svært at følge i praksis 24% 31% Rådet er svært at følge i praksis 3 26% 39% Jeg kendte ikke til rådet 23% 32% Jeg kendte ikke til rådet 26% 2 39% Nogle gange glemmer jeg det 2 19% Nogle gange glemmer jeg det 2 22% 23% Andet 14% 18% Andet 12% 1 16% Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller 19% Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller 4% 14% 2 Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min 4% 9% Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min 2% 1 Ved ikke 9% Ved ikke 4% Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen 2% Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen 1% 2% Kvinder Mænd år år 66 år og derover Når de, der kender kampagnen, ikke følger rådet, begrundes det primært med at rådet er svært at følge i praksis og glemsomhed. Det er påfaldende at flere end de øvrige bruger begrundelsen, at miljøet ikke påvirkes. Kun 8 % af de, der kender kampagnen, kendte ikke til rådet i forvejen. 17 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

18 Figur 19: Hvorfor følger du ikke altid rådet: 'Tænd op på en ny måde'? Rådet er svært at følge i praksis Nogle gange glemmer jeg det Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeov Andet, notér venligst: Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brænde Jeg kendte ikke til rådet Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen e Ved ikke Kampagnekendere 3% 1% 9% 6% 8% 13% 18% 16% 22% % 3 36% Ikke n=115 i n=748 ikke i Nedenstående figur viser udviklingen siden i de 4 hovedårsager til, at folk ikke følger rådet om at tænde op på en ny måde. Det viser, at i takt med at kendskabet til rådet er steget, bliver dette brugt mindre som grund. I stedet begrundes det, at rådet ikke følges, i stigende grad med, at rådet at svært at følge i praksis og at man glemmer det nogle gange. 18 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

19 Figur 20: Hvorfor følger du ikke altid rådet: ''Tænd op på en ny måde''? % 4 41% 26% 2 23% 28% 16% 2 23% % 11% 8% Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Nogle gange glemmer jeg det Jeg kendte ikke til rådet Rådet er svært at følge i praksis Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs n=705 i eftermåling n= 526 i førmåling 2012 n = 703 i efterrmåling n = 354 i førmåling Brug kun tørt træ Miljøstyrelsens andet råd er at bruge tørt træ. Dette råd blev allerede i førmålingen i fulgt af stort set alle brændeovnsejere enten ofte eller altid. Dette billede bliver forsat forbedret, og i denne eftermåling angiver 94 % af brændeovnsejerne at følge rådet om at benytte tørt træ. Figur 21: Hvor ofte følger du disse råd? Brug kun tørt træ % Altid Ofte En gang imellem Sjældent Eftermåling Førmåling 2012 Aldrig n=1042 i eftermåling n=722 i førmåling i Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

20 4.1.3 Sørg for rigeligt luft til flammerne Det tredje råd om korrekt brændefyring er at sørge for rigeligt luft til flammerne. Dette råd følges også af langt størstedelen af brændeovnsejerne. Således angiver 89 % altid at følge rådet, og 10 % angiver ofte at følge det. Dette ligger i forlængelse af tidligere års høje niveau. De, der ikke altid følger rådet, begrunder det med glemsomhed og at det er svært at følge i praksis. Figur 22: Hvor ofte følger du disse råd? Sørg for rigeligt luft til flammerne 10 89% 88% % Altid Ofte En gang imellem 1% 1% Eftermåling Førmåling 2012 Sjældent Aldrig Ved ikke n=1042 i eftermåling 2012 n=722 i førmåling Tjek, at røgen er næsten usynlig Det sidste råd fra Miljøstyrelsen drejer sig om at tjekke, at røgen er næsten usynlig. Figur 23: Hvor ofte følger du disse råd? Tjek at røgen er næsten usynlig % 4 28% 29% % 14% Altid Ofte En gang imellem 3% 3% 2% 3% Sjældent Aldrig Ved ikke n=1042 i eftermåling 2012 n=722 i førmåling 2012 Eftermåling Førmåling Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

21 Her ses kun en lille effekt af årets kampagne. De ældre følger i langt højere grad rådet end de yngre. Mens over halvdelen af de ældre over 66 år følger rådet, er det kun hver tredje unge mellem 18 og 40 år. Den langsigtede effekt af Miljøstyrelsens kampagne er lidt større, da andelen der altid følger Miljøstyrelsens fjerde råd om at tjekke at røgen er usynlig, er steget fra 43 % i førmålingen i til 48 % i eftermålingen i. Figur 24: Hvor ofte følger du disse råd? Tjek at røgen er næsten usynlig % 42% 4 48% % 3 29% 28% % 14% 14% 14% 3% 4% 3% 4% 2% 3% 2% Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Ved ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n=1042 i eftermåling n= 722 i førmåling 2012 n= 949 i eftermåling n= 474 i førmåling De brændeovnsejere, der kender kampagnen, følger i højere grad rådet om at tjekke, at røgen er usynlig. 58 % af kampagnekenderne følger altid rådet, mens 46 % af de øvrige gør. 21 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

22 Figur 25: Hvor ofte følger du disse råd? Tjek at røgen er næsten usynlig % 59% 46% 58% % 29% % 24% 14% 2 9% 13% 11% 4% 3% 1% 2% 1% 2% 3% Ikke Kampagnekendere Ikke Kampagnekendere Ved ikke Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Altid n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling Spørges der til, hvorfor rådet ikke altid følges, viser det sig, at det dels skyldes glemsomhed, og at det er svært følge i praksis. Andelen af brændovnsejere, der angiver ikke at følge rådet, fordi de ikke kender til rådet, er faldet. Det er bemærkelsesværdigt, at andelen, der ikke følger rådet, fordi de ikke mener, at det har betydning for miljøet, hvordan der tændes op, næsten er fordoblet siden efteråret Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

23 Figur 26: Hvorfor følger du ikke altid rådet: 'Tjek at røgen er næsten usynlig'? Nogle gange glemmer jeg det Rådet er svært at følge i praksis Jeg kendte ikke til rådet Andet, notér venligst: Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn Ved ikke Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen eller pejsen 4% 3% 1% 1% 4% 6% 8% 12% 12% 24% 24% 21% Eftermåling Førmåling 2012 n=602 i eftermåling n=385 i førmåling 2012 Flere af de unge angiver, at de ikke fulgte rådet fordi de ikke kendte til rådet. Modsat angiver flere ældre som grund at miljøet ikke påvirkes af måden, de tænder op på. Dog er den vigtigste grund for begge grupper at de glemmer rådet, og at rådet er svært at følge i praksis. Blandt, de der kender til kampagnen, er det overvejende glemsomhed, der fører til, at de ikke følger rådet. Det er bemærkelsesværdigt, at mere end dobbelt så stor en andel med kampagnekendskab som andelen af de øvrige angiver, at årsagen til manglende efterlevelse er, at miljøet ikke påvirkes af måden der tændes op på. Kun 5 % af de, der kender kampagnen, følger ikke rådet på grund af manglende kendskab. 23 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

24 Figur 27: Hvorfor følger du ikke altid rådet: 'Tjek at røgen er næsten usynlig'? Nogle gange glemmer jeg det Rådet er svært at følge i praksis Andet, notér venligst: Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg Sundheden påvirkes ikke af måden, Jeg kendte ikke til rådet Hvis jeg følger rådet, mindsker det Ved ikke 8% 3% 1% 6% 6% 6% 18% 11% 16% 3 23% n=88 n=514 ikke Nedenstående figur viser udviklingen i de 4 vigtigste grunde til ikke at følge rådet Tjek at røgen er næsten usynlig. Glemsomhed har gennem hele perioden været den primære grund, men ved denne eftermåling skfitede den næstvigtigste grund fra at være manglende kendskab til at være at rådet er svært at følge i praksis. 23% 38% 49% Kampagnekendere Ikke Figur 28: Hvorfor følger du ikke altid rådet: 'Tjek at røgen er næsten usynlig'? % % % % % 21% 1 3% 4% Førmåling Eftermåling Førmåling 2012 Eftermåling Nogle gange glemmer jeg det Rådet er svært at følge i praksis Jeg kendte ikke til rådet Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn n=602 i eftermåling n=365 i førmåling 2012 n= 547 i eftermåling n=269 i førmåling 24 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

25 5. Holdning I følgende afsnit fokuseres der på brændeovnsejernes holdning til brændeovne og deres lugt og forurening. Først er brændeovnsejerne blevet spurgt, hvorfor de har en brændeovn eller pejs. De to altoverskyggende grunde er besparing på varmeregningen, og at det er hyggeligt at have pejs. Figur 29: Hvad er de væsentligste årsager til, at du har en brændeovn eller en pejs i dit hjem eller sommerhus? Jeg sparer penge på varmeregningen Det er hyggeligt at have en brændeovn eller pejs 7 72% 6 69% Jeg foretrækker den varme, som brændeovnen eller pejsen giver Den var der, da jeg købte boligen eller sommerhuset Jeg opfatter brændeovnen eller pejsen som en miljøvenlig Jeg kan lide, at jeg selv skal gøre en indsats for at få varme Jeg er uafhængig af fælles varmesystemer Anden årsag, noter venligst: 36% 33% % 19% 21% 22% 11% 12% 6% 6% Eftermåling Førmåling 2012 n=1042 i eftermåling 2012 n=722 i førmåling 2012 Brændeovnsejerne er dernæst blevet spurgt til deres forhold til brændeovnens lugt. De fleste (54 %) bemærker det uden at blive generet, eller det forbindes med noget hyggeligt (36 %). Der er blevet færre, der forbinder lugten med noget hyggeligt i forhold til førmålingen. 25 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

26 Figur 30: Om vinteren, hvor mange tænder brændeovnen/pejsen, kan man nogle gange lugte brændeovnene/pejsene udenfor. Hvad mener du om lugten af brændeovne/pejse udenfor? Jeg har bemærket, at det nogle gange lugter, men det generer mig ikke 54% 5 Jeg forbinder det med noget hyggeligt 38% 44% Jeg bemærker ikke lugten af brændeovne eller pejse 22% 18% Røgen generer mig, fordi den lugter grimt Røgen generer mig, fordi jeg ved, at den er sundhedsskadelig Røgen generer mig, fordi jeg ved, at den er miljøskadelig Andet Ved ikke 8% 8% 8% 8% 1% 1% Eftermåling Førmåling 2012 n=1042 i eftermåling 2012 n=722 i førmåling 2012 Mænd bemærker i højere grad end kvinder lugten uden at det generer dem, mens kvinder oftere bemærker lugten og bliver generet af frygt for sundhedsskader, miljøskadelighed eller fordi den lugter grimt. Flere af de ældre over 66 år (41 %) forbinder røgen med noget hyggeligt end de yngre (34 %) mellem 18 og 40 år. Udover det er der ikke udtalte forskelle mellem aldersgruppers associationer med røgen udenfor. 26 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

27 Opmærksomheden omkring røg som et sundhedsmæssigt problem er heller ikke fremtrædende blandt brændeovnsejerne, som følgende grafik illustrerer: Figur 31: I hvor høj grad mener du, at røg fra brændeovne er et sundhedsmæssigt problem? % 3% I meget høj grad 34% 34% 36% 34% 13% 13% 9% 9% I høj grad I nogen I mindre Slet ikke grad Eftermåling grad Førmåling % Ved ikke n= 1042 i eftermåling n=722 i førmåling % af de ældre over 66 år mener, at røgen fra brændeovne i høj grad eller i meget høj grad er et sundhedsmæssigt problem, mod kun 6 % blandt de yngre. En stor andel i begge grupper ved dog godt, at røgen i nogen eller mindre grad er et sundhedsmæssigt problem. Mens der ikke er forskel på mænd og kvinder i forhold til, hvor mange, der tror, at røgen fra brændeovne i høj grad eller meget høj grad er et sundhedsmæssigt problem, så mener 16 % af mændene, at det slet ikke er et sundhedsmæssigt problem, mod 8 % af kvinderne. Der er heller ikke afgørende forskel på kampagnekender og de, der ikke kender kampagnen i denne runde af kampagnen. Ved forrige runde af kampagne angav en større andel på 17 % af kampagnekenderne, at røg fra brændeovne var et sundhedsmæssigt problem i høj eller meget høj grad, mod 9 % i denne runde. 27 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

28 Figur 32: I hvor høj grad mener du, at røg fra brændeovne er et sundhedsmæssigt problem? % 3% 3% 4% 11% 9% 9% % 36% 34% 34% 33% 3 39% 9% 13% 11% 6% 6% 4% Ikke Kampagnekendere Ikke Ved ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Kampagnekendere n =160 i eftermåling n=882 ikke i eftermåling N =168 i eftermåling n=781 ikke i eftermåling Som nedenstående figur illustrerer, tager langt de fleste brændeovnsejere ansvar for, hvor meget deres brændeovn forurener. Andelen har ligget stabilt siden første måling i. Figur 33: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Via den måde jeg fyrer på, har jeg et ansvar for, hvor meget min brændeovn forurener % 53% 38% 3 6% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig 1% 1% 1% 2% 3% Uenig Meget uenig Eftermåling Førmåling 2012 Ved ikke n= 1042 i eftermåling n=722 i førmåling Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

29 Mens der ingen forskel er på kønnene, mener 79 % af de unge under 40 år at de er meget enige eller enige i at de har et ansvar for, hvor meget deres brænddeovn forurener, mod 92 % af de årige og dem over 66 år. Kampagnekenderne er i lidt højere grad enige i, at de har et ansvar via den måde, som de fyrer op på. 96 % af kampagnekenderne er enige eller meget enige i udsagnet, mod 89 % af de øvrige. Figur 34: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Via den måde jeg fyrer på, har jeg et ansvar for, hvor meget min brændeovn forurener % 5 39% 3 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Kampagnekendere 3% 1% 1% 2% 2% Uenig Meget uenig Ikke Ved ikke n=160 n=882 ikke 6. Kampagnen for korrekt brændefyring fyringssæsonen I dette afsnit vil selve kampagnen for korrekt brændefyring blive evalueret. Resultaterne fra evalueringen vil blive sammenlignet med kampagneevalueringen gennemført for Miljøstyrelsen i. 29 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

30 6.1 KENDSKAB TIL KAMPAGNEN Først er brændeovnsejerne blevet spurgt, om de har hørt informationer om korrekt brug af brændefyring. 65 % af brændeovnsejerne har hørt informationer om korrekt brug af brændefyringm, hvilket er en smule lavere end i. 28 % har husker at have hørt informationerne i tv eller radio, 19 % i aviser og dagblade og 14 % på internettet. I forhold til sidste kampagne husker færre respondenter forskellige kilder til, hvor de har hørt information om korrekt brændefyring. Figur 35: Har du inden for de seneste par måneder set eller hørt information om korrekt brug af brændefyring? Ja, i tv og/eller radio Ja, i aviser eller dagblade Ja, på internettet Ja, i en flyer fra skorstensfejeren Ja, i ugeblade Ja, et andet sted end de nævnte Ja, på sociale medier, fx Facebook Nej, jeg har ikke set eller hørt information Ved ikke/ husker ikke 19% 22% 14% 18% 11% 4% 1% 12% 8% 28% Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling Spørges der direkte ind til Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne, ses det at 15 % af brændeovnsejerne kender kampagnen. Dette ligger en smule lavere end ved første del af kampagnen i. 30 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

31 Figur 36: Har du kendskab til Miljøstyrelsens kampagne "Rygestop guide for brændeovne"? Eftermåling 1 8 Eftermåling 18% 82% Ja Nej n= 1042 i eftermåling n= 949 i eftermåling Der er stor forskel på kampagnekendskabet i de forskellige aldersgrupper. Som nedenstående figur viser, er det kendskabet størst blandt mænd og ældre over 66 år. 22 % af de ældre over 66 år kender kampagnen mod 15 % af de årige og kun 7 % af de unge under 40 år. Også mellem kønnene er der signifikant forskel. 21 % af mændene kender kampagnen, mod kun 9 % af kvinderne. Kvindernes kendskab er faldet markant siden, hvor kendskabet blandt kvinder lå på 16 %. Figur 37: Har du kendskab til Miljøstyrelsens kampagne "Rygestop guide for brændeovne"? fordelt på køn og alder % 9% Ja Mænd 91% 79% Nej Kvinder 10 93% % Ja Nej år år 66 år og derover n= 572 mænd n=470 kvinder n= årige n= årige n= årige og derover 31 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

32 Nedenstående figur illustrerer kilderne til kampagnekendskabet. Radio og TV er fortsat den største kilde til kampagnekendskab, efterfulgt af omtale i aviser og blade. Flere har fået information via flyerne fra skorstensfejerne, hvilket formentlig skyldes, at kampagnen har kørt i meget længere tid inden evalueringen. I blev evalueringen udført 6 uger efter kampagnestart; i 2012/ er der evalueringen først blevet udført ca. 5 måneder efter relanceringen. Det samme er formentlig gældende for Fyrfornuftigt.dk og Miljøstyrelsens hjemmeside, som har bidraget mere til kampagnekendskabet end ved målingen i. Figur 38: Hvor har du set Miljøstyrelsens kampagne? Omtale i radio og TV 48% 6 Omtale i aviser og blade 38% 39% På en flyer fra skorstensfejeren 18% 13% På 14% 9% På Miljøstyrelsens hjemmeside 4% 13% Ved at søge i Google 9% 2% På sociale medier, fx Facebook 3% Andre steder 2% 4% Ved ikke/husker ikke 16% Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 73 % af kampagnekenderne kan huske Miljøstyrelsens kampagnebudskab. De ældre er dårligere til at afkode og huske budskabet. 36 % af de ældre over 66 år kan ikke huske, hvad Miljøstyrelsens kampagne skulle fortælle dem. For de årige er det 25 %. Der er for få unge med kampagnekendskab til at inkludere denne gruppe i analysen. Af de, der kan huske budskabet, mener de, at kampagnen fokuserer både på at fyre rigtigt op i brændeovnen og at undgå forurening. Måles kampagnekendernes involvering i relevans, ses det at hele 60 % mener, at kampagnen er relevant for dem. Det ligger en smule lavere end forrige kampagnes 69 %, men stadig højt. 32 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

33 Figur 39: Oplever du, at Miljøstyrelsens kampagne er relevant for dig? % 24% Ja, i høj grad 4 36% Ja, i nogen grad 29% 2 Ja, men kun i ringe grad 9% Nej, slet ikke Eftermåling Eftermåling 3% 1% Ved ikke n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 54 % af kampagnekenderne mener, at kampagnen har givet dem ny viden om at reducere røgen fra brændeovnen og pejsen. Figur 40: Har Miljøstyrelsens kampagne givet dig ny viden om, hvordan du kan reducere røgen fra din brændeovn eller pejs? % 12% Ja, i høj grad 46% 43% Ja, i nogen grad 3 2 Ja, men kun i ringe grad 19% 11% Nej, slet ikke Eftermåling Eftermåling 3% 1% Ved ikke n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 33 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

34 Nedenstående figur illustrerer, hvorvidt kampagnen har øget brændeovnsejernes opmærksomhed på at reducere røgen fra brændeovnen eller pejsen. Figur 41: Har Miljøstyrelsens kampagne øget din opmærksomhed om, hvordan du kan reducere røgen fra din brændeovn eller pejs? % Ja, i høj grad 38% 4 Ja, i nogen grad 2 2 Ja, men kun i ringe grad 18% 8% Nej, slet ikke Eftermåling Eftermåling 3% 1% Ved ikke n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling På trods af at relanceringen af kampagnen generelt har gjort mindre indtryk på kenderne af kampagnen, så har den samme indvirkning på kampagnekendernes handlinger. Hele 38 % angiver, at kampagnen har medført at de har ændret deres måde at fyre op på. Dette ligger på niveau med målingen i. Figur 42: Har kampagnen medført, at du har ændret din måde at fyre op på? % % 38% Ja Nej Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 34 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

35 Der er ikke signifikant forskel på aldersgrupper med hensyn til ændring i handling som følge af kampagnen. 43 % af kvinderne med kampagnekendskab angiver, at kampagnen har medført, at de har ændret måden at fyre op på, mod 36 % af mændene med kampagnekendskab. Det skal dog holdes op imod, at 21 % af mændene kender kampagnen mod kun 9 % af kvinderne. 6.2 MILJØSTYRELSENS 4 RÅD De, der kender kampagnen, er desuden blevet spurgt, om de har planer om at følge nogle af kampagnens råd om, hvordan du kan begrænse røgen fra din brændeovn. Det første råd Tænd op på en ny måde har 30 % planer om at følge fremover på grund af kampagnen. Dette er lavere end sidste år, hvilket skyldes en stigning i andelen af, der allerede fulgte rådet inden relanceringen af kampagnen. Figur 43: Har du planer om at følge nogle af kampagnens råd om, hvordan du kan begrænse røgen fra din brændeovn? Tænd op på en ny måde % 46% 3 42% 2 1 Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen 11% 12% Jeg har ikke planer om at følge rådet 1% Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling Rådet om kun at bruge tørt træ, kendte og fulgte næsten alle i forvejen, hvilket også afspejles, da kampagnekenderne spørges til, hvilken effekt kampagnen har haft i forhold til dette råd. 35 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

36 Figur 44: Har du planer om at følge nogle af kampagnens råd om, hvordan du kan begrænse røgen fra din brændeovn? Brug kun tørt træ % 96% 2 Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen 3% 3% 1% Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Eftermåling Eftermåling Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling Samme tendens gør sig gældende i forhold til rådet om at sørge for rigeligt luft til flammerne, hvilket illustreres af nedenstående. Figur 45: Har du planer om at følge nogle af kampagnens råd om, hvordan du kan begrænse røgen fra din brændeovn? Sørg for rigeligt luft til flammerne % 92% Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen 4% 6% 2% Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 36 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

37 Når det gælder rådet om at tjekke, at røgen er næsten usynlig, så har kampagnen haft den effekt, at 21 % af kampagnekenderne har planer om at følge rådet som følge af kampagnen. Dette udgør næsten restgruppen udover de, der allerede fulgte rådet (74 %). Effekten ligger på samme niveau som i. Figur 46: Har du planer om at følge nogle af kampagnens råd om, hvordan du kan begrænse røgen fra din brændeovn? Tjek, at røgen er næsten usynlig % 73% Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen 21% 23% Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen 4% 4% 1% Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling Eftermåling Eftermåling 6.3 KAMPAGNENS SPROG, STIL OG TONE De, der kender kampagnen er endelig blevet spurgt ind, hvad de synes om kampagnens udformning, sprog og tone. Kampagnens liking ligger lavere end i, således at 70 % synes meget godt eller godt om kampagnen mod 82 % i eftermålingen i. Figur 47: Hvor god eller dårlig synes du alt i alt, at kampagnen er med hensyn til sprog, stil og tone? % 53% 56% 19% 13% Meget god God Hverken god eller dårlig 1% 1% 3% 2% Dårlig Meget dårlig n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling Eftermåling Eftermåling 37 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

38 Spørges der ind til hvilke ord, som respondenterne forbinder med kampagnen, er det især, at den er letforståelig, saglig, sympatisk men også belærende, der slår ud. Figur 48: På en skala fra 1-10 i hvor høj grad synes du, at nedenstående ord beskriver kampagnens sprog, stil og tone? Gennemsnit Letforståelig 10,0 8,3 8,0 Sympatisk 7,3 6,0 6,8 Spændende 4,0 2,0 0,0 Kedelig 5,4 7,9 Saglig 6,9 7,5 Belærende Anderledes Eftermåling Eftermåling n= 160 i eftermåling n=168 i eftermåling 38 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

39 Kvinder opfatter i højere grad kampagnen som saglig og sympatisk end mænd. Nedenstående figur illustrerer dette. Figur 49: På en skala fra 1-10 i hvor høj grad synes du, at nedenstående ord beskriver kampagnens sprog, stil og tone? Gennemsnit Letforståelig 10,0 8,0 Sympatisk 6,0 Spændende 4,0 2,0,0 Kedelig Saglig Belærende Mænd Kvinder Anderledes n= 160 i eftermåling 39 Evaluering af Rygestop guide til brændeovne kampagnen Runde 2

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist Evaluering af Spritkampagnen 2008-2010 Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist 1 Indhold Selve kampagnen Tema, formål, målgruppe og kampagneelementer Formål med evalueringerne 2008-2010 Et tilbageblik

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre

Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre Miljøstyrelsen Rapport 13. juli 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017 Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 10 12 18 22 2 FN s Verdensmål 3

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Danskerne er blevet mere demensvenlige.

Danskerne er blevet mere demensvenlige. Danskerne er blevet mere demensvenlige Undersøgelse af danskernes viden og holdning til demenssygdomme 16 1. Resumé... 1. Flere ved mere og færre ingenting om demens... 3. Flere ved hvordan de kan hjælpe

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

INTERESSE FOR VÆRDIER I FÆLLES INVESTERINGER

INTERESSE FOR VÆRDIER I FÆLLES INVESTERINGER INTERESSE FOR VÆRDIER I FÆLLES INVESTERINGER 9% 6% Jeg har undersøgt, hvorvidt mit pensionsselskab investerer efter de samme værdier, jeg selv ville investere efter. HVIS JEG SKULLE INVESTERE PENGE I EN

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels at afhjælpe

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Marts 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 21. marts 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere