branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012"

Transkript

1 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i Branchen har derfor været i stand til at skabe fremgang i en økonomisk situation præget af usikkerhed og stagnation i det meste af Europa. Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor. Med sin voksende betydning er branchen med til at skabe viden, vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Den danske omsætning lå således på over 132 mia. kr. i 2011 og steg derfor med 3,2 pct. i forhold til. Branchens forventninger til 2012 er desuden væsentligt forbedret, viser de seneste tal. Væksten i branchen er naturligvis også en konsekvens af kundernes fremgang.de danske eksportvirksomheder ser dog lysest på fremtiden, og det er derfor vigtigt, at videnrådgivernes internationalisering fortsat øges og styrkes, for at branchen kan være konkurrencedygtig i fremtiden. Derfor undersøger denne analyse, udover de generelle nøgletal for branchen, hvilke internationale aktiviteter videnrådgivervirksomhederne har. Desuden undersøges beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for branchen i et særskilt temakapitel. 1 Sammenfatning 3 Omsætning og vækst 7 Videnrådgivernes kunder 8 Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 9 Forventninger til vækstbarrierer 10 Forventninger til konkurrencesituationen 11 Forventninger til fremtiden i det øvrige erhvervsliv 14 Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen 17 Medarbejdernes baggrund og kvalifikationer 20 Eksport af videnrådgivning 23 Videnrådgivernes øvrige internationale aktiviteter 29 Kilder

2 SIDE 1 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Sammenfatning For femte år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne den årlige branchestatistik, som beskriver den seneste udvikling og nye tendenser i den danske videnrådgiverbranche. Videnrådgiverbranchen omfatter en bred vifte af virksomheder, hvis kernefaglighed er at yde professionel rådgivning til private virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. Branchen omfatter blandt andet IT-rådgivere, rådgivende ingeniører, management- og kommunikationsrådgivere, markedsanalysevirksomheder samt teknologi-, IPR- og designvirksomheder. DI Videnrådgiverne har det seneste år desuden fået to nye markante medlemssegmenter, det gælder advokat- og revisionsvirksomheder. 1 Fælles for videnrådgiverbranchen er en forretningsmodel, hvor højt specialiseret viden sælges i form af professionel rådgivning blev et godt år for videnrådgiverbranchen Den samlede indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen lå på over 132 mia. kr. i 2011 og steg således med 3,2 pct. i forhold til. Tallet er kun 2,6 pct. lavere end rekordåret 2008, hvor omsætningen i branchen lå på 136,2 mia. kr. Efter den kraftige nedgang i salget i 2009, og en stagnation i den samlede branche i, viser de seneste tal, at udviklingen i den danske videnrådgiverbranche nu er vendt. Forventningerne til fremtiden er positive Videnrådgiverbranchens forventninger til 2. kvartal 2012 ser generelt positive ud, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Både omsætningen og indtjeningen forventes at stige i forhold til samme kvartal sidste år, mens beskæftigelsen forventes at være nogenlunde uændret. Manglende erhvervstillid og svag vækst i Europa vil hindre branchens vækst i 2012 Over halvdelen af de adspurgte videnrådgivervirksomheder mener, at den manglende erhvervstillid generelt vil udgøre en barriere for vækst i Ligeså mange mener, at den svage vækst i Europa vil hindre væksten. 1 I denne udgave af branchestatistikken vil de overordnede tal for den samlede branche være opdateret med de nye medlemssegmenter i forhold til DI Videnrådgivernes tidligere statistikker og analyser. Dermed indeholder tallene for og tidligere også omsætningstallene for de nye medlemssegmenter.

3 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 2 Branchen fortsat præget af pris-pres Omkring 60 pct. af virksomhederne forventer en øget konkurrence i form af prispres på det danske marked for videnrådgivning. En mindre andel mener, at brancheglidning og flere konsolideringer vil skærpe konkurrencen i fremtiden. Det øvrige erhvervsliv ser også mere positivt på fremtiden end tidligere Forventningen til fremtiden i det øvrige erhvervsliv er også positiv, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Forventningerne er dog større i serviceerhvervene end i fremstillingserhvervene. Samtidig forventer eksportvirksomhederne en større fremgang end de virksomheder, som ikke eksporterer. Eksporten af videnrådgivning steg i 2011 Eksporten af øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester steg med 8,4 pct. i Dermed steg eksporten af disse tjenester fra et niveau på omkring 31,8 mia. kr. i til 34,5 mia. kr. i Videnrådgivernes primære eksportmarkeder udgøres af Europa og Nordamerika. Beskæftigelsen er ikke tilbage på niveauet før krisen Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen lå på omkring i 2011, hvilket svarer til et fald på knap personer siden Ser man på beskæftigelsen i branchen over en 10-årig periode, er den dog steget med omkring personer siden Medarbejderne har et højt uddannelsesniveau Omkring 43 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Måler man den samlede beskæftigelse i alle brancher i Danmark, inklusiv den offentlige sektor, udgør den tilsvarende andel 25 pct. Medarbejderne med en lang videregående uddannelse i branchen er typisk samfundsvidenskabeligt eller teknisk kandidatuddannede. Internationale netværk samt eksport styrer internationaliseringen i branchen De primære internationale aktiviteter i videnrådgiverbranchen består af eksport og internationale netværk og samarbejder. Aktiviteterne foregår fortsat primært i Norden og det øvrige Europa. Den primære driver for internationalisering i branchen er adgang til nye markeder. Desuden angiver en væsentlig del af virksomhederne, at det har været nødvendigt at følge med kunden uden for Danmarks grænser.

4 SIDE 3 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE OMSÆTNING OG VÆKST Den samlede branche voksede med 3,2 pct. i 2011 Både den indenlandske og den udenlandske omsætning i den danske videnrådgiverbranche er vokset markant siden 2003, hvor den samlede omsætning lå på omkring 110 mia. kr. (se figuren nedenfor). Frem til 2009 voksede den totale omsætning i branchen gennemsnitligt med 7,7 pct. årligt og endte således på 170 mia. kr. i Denne udvikling vendte dog skarpt som følge af finanskrisen, og branchens totale omsætning faldt således til omkring 160 mia. kr. i Siden 2009 har Danmarks Statistik ikke offentliggjort eksporttal på detaljeret brancheniveau, hvilket betyder, at der udelukkende fokuseres på indenlandsk omsætning i dette afsnit (se afsnit senere om videnrådgivernes eksport). Omsætningen i videnrådgiverbranchen Mia. kr < Total omsætning Danmarks Statistik Indenlandsk omsætning Den indenlandske omsætning faldt fra 136,2 mia. kr. i 2008 til 128 mia. kr. i både 2009 og. I 2011 vendte udviklingen igen, og den indenlandske omsætning steg således med 3,2 pct. til næsten 133 mia. kr. i Der er dog en betydelig forskel på udviklingen i videnrådgivernes delbrancher. Størrelsen på de enkelte delbrancher baseret på deres indenlandske omsætning er illustreret i tabellen på næste side, hvor udviklingen i delbrancherne siden 2003 også kan ses.

5 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 4 Omsætningen i videnrådgivernes delbrancher Brancher Indenlandsk omsætning 2011 (mia. kr.) Andel af omsætning i videnrådgiverbranchen, 2011 Gns. årlig vækst IT-rådgivning 45,5 34,3 pct. 6,8 pct. Markedsføring og kommunikation (1) 16,7 12,6 pct. 1,3 pct. Bogføring, revision og skatterådgivning 14,5 11,0 pct. 3,7 pct. Rådgivning bygge og anlæg 13,5 10,2 pct. 1,1 pct. Management 12,5 9,4 pct. 7,2 pct. Juridisk bistand 11,7 8,8 pct. 7,1 pct. Teknologisk rådgivning 9,0 6,8 pct. 3,8 pct. IPR og anden forretningsservice 5,2 3,9 pct. 6,1 pct. Design 2,8 2,1 pct. 8,7 pct. Markedsanalyse og meningsmåling (2) 1,3 1,0 pct. 5,9 pct. I alt 132,6 100 pct. 4,8 pct. Anmærkning (1) Tallene for markedsføring og kommunikation dækker også salg af reklame og herunder tryk mv., hvilket gør tallet uforholdsmæssigt stort i forhold til kommunikationsrådgivning alene. (2) Tallene for markedsanalyse og meningsmåling skal tolkes med forsigtighed, da der er databrud i tidsserien. Danmarks Statistik og DI-beregninger Det ses, at IT-rådgivning udgør en betydelig andel af videnrådgiverbranchen med lidt over en tredjedel af omsætningen, mens de fleste andre af de i alt 10 delbrancher udgør mellem syv pct. og 13 pct. af den samlede videnrådgiverbranche. Designbranchen og virksomheder inden for markedsanalyse- og meningsmålinger er de mindste delbrancher i videnrådgiverbranchen. Tabellen viser samtidig, hvordan omsætningen har udviklet sig siden 2003 og frem til og med Designbranchen har haft den hurtigste vækst med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på ni pct. Rådgivning indenfor IT, management, IPR, markedsanalyse og meningsmåling samt juridisk bistand har haft årlige vækstrater på gennemsnitligt seks til syv pct. siden 2003 og frem til udgangen af Markedsførings- og kommunikationsbranchen og rådgivning indenfor bygge og anlæg, revision og skat samt bogføring har alle haft en årlig vækst på under fem pct. siden Målt på omsætning er ingen af delbrancherne blevet mindre siden Flere brancher har stadig ikke genvundet niveauet før krisen Forskellen i de gennemsnitlige vækstrater hænger tæt sammen med, at nogle delbrancher blev ramt hårdere af finanskrisen end andre. Samtidig har nogle delbrancher haft sværere ved at genvinde det samme omsætningsniveau som før krisen. Figuren på næste side illustrerer udviklingen i den indenlandske omsætning for udvalgte videnrådgiverbrancher, som blev hårdt ramt af krisen.

6 SIDE 5 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= < Teknologisk rådgivning Management Rådgivning bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Danmarks Statistik og DI-beregninger Figuren viser, at brancherne markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg, teknologisk rådgivning samt managementrådgivning blev hårdt ramt af krisen i Samtidig har disse brancher endnu ikke genvundet samme omsætningsniveau som før krisen. Salget af managementkonsulentydelser samt markedsførings- og kommunikationstjenester steg dog i 2011 med henholdsvis seks pct. og fire pct. Figuren viser desuden, at omsætningen i managementkonsulentbranchen voksede med over 100 pct. fra 2003 til 2008, hvilket gjorde branchen til den hurtigst voksende inden for videnrådgivning før finanskrisen. Den mærkbare nedgang i teknologisk rådgivning startede allerede efter 2006, men udviklingen i denne branche vendte også i 2011, hvor salget steg med 14 pct. fra. Andre brancher er kommet styrket gennem krisen Figuren på næste side viser, at salget af IT-rådgivning og juridisk bistand stort set har haft ens vækstrater siden Disse to brancher oplevede en kort stagnation i 2009, som blev afløst af stabil vækst i og Omsætningen i disse to brancher steg med over 20 pct. fra 2009 til udgangen af Det bør dog bemærkes, at IT-rådgivningsbranchen er næsten fire gange større end advokatbranchen. Figuren på næste side viser samtidig, at den hastige vækst i designbranchen siden 2003 blev afløst af et kortvarigt men markant fald i omsætningen i Niveauet før krisen blev dog allerede genvundet i, og alene i 2011 steg omsætningen med omkring 9 pct.

7 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 6 Design IPR og anden forretningsservice Juridisk bistand IT-rådgivning > Danmarks Statistik og DI-beregninger Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= IPR og andre forretningsservices har også haft en betydelig vækst frem til 2009, hvorefter omsætningen er faldet i både og Omsætningen er siden 2009 i alt faldet med omkring 6,5 pct. Samlet set har revision, bogføring og skatterådgivning, som er illustreret i figuren neden for, oplevet en markant stigning fra 2005 til 2007 på over 35 pct., men har siden haft en svagt faldende tendens frem til. Salget steg dog med næsten tre pct. og endte derfor på 14,5 mia. kr. i > Danmarks Statistik og DI-beregninger Revision, bogføring og skatterådgivning Indeks, 2003=

8 SIDE 7 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE VIDENRÅDGIVERNES KUNDER Videnrådgivernes kunder består af stort set alle segmenter i den private og offentlige sektor. Særligt virksomheder inden for fremstillings- og serviceindustrien, bygge- og anlæg samt handel og transport er betydningsfulde aftagere af videnrådgivernes tjenesteydelser. Endvidere fylder det offentlige marked en stor del af mange videnrådgiveres kundeportefølje. En præcis fordeling af omsætningen på det private og offentlige marked findes ikke, men DI Videnrådgiverne har gennem den årlige branchestatistik adspurgt et bredt udsnit af medlemsvirksomhederne om, hvor deres indenlandske salg befinder sig. Tabellen viser den gennemsnitlige fordeling af disse besvarelser siden Salg til det private og offentlige marked Salg til det private marked 64 pct. 58 pct. 68 pct. 63 pct. Salg til det offentlige marked 36 pct. 42 pct. 32 pct. 37 pct. DI Videnrådgiverne Det ses, at det private marked i gennemsnit har fyldt mellem 58 pct. og 68 pct. blandt de adspurgte videnrådgivervirksomheder fra 2008 til Det er vigtigt at understrege, at disse tal kun dækker et udpluk af DI Videnrådgivernes medlemmer for hvert år. Dog understreger den relativt lille afvigelse på 10 pct. point i tabellen ovenfor, at andelen af salget til det private marked med stor sandsynlighed ligger på omkring pct.

9 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 8 VIDENRÅDGIVERNES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Videnrådgiverbranchens forventninger til fremtiden er særdeles positive, viser de seneste tal. Figuren neden for viser udviklingen i DI Videnrådgivernes medlemmers kvartalsmæssige forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen siden starten af. Forventningerne er kortlagt ved hjælp af DI s virksomhedspanel. 2 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening Omsætning > Udviklingen i Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 1. kvartal 2. kvartal ,0 0,8 0,6 0,4 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang 0,2 0,0-0,2-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder, heraf omkring 50 medlemmer af DI Videnrådgiverne. Afsluttet ultimo marts Det ses, at videnrådgivernes forventninger til omsætningen og indtjeningen har været positiv i alle kvartaler i 2011 sammenlignet med samme kvartaler året før. Dog tog forventningerne til omsætningen og indtjeningen for alvor fart i 3. kvartal Forventningerne blev dog nedjusteret i løbet af 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012, men har efterfølgende taget et markant hop. Videnrådgivernes ser derfor med optimisme på omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal Forventningen til beskæftigelsen har været næsten konstant hele 2011 og i starten 2012, hvilket indikerer, at videnrådgiverne er tilbageholdende med at ansætte trods fremgangen i både omsætningen og indtjeningen. 2 Resultaterne af DI s virksomhedspanel er baseret på omkring 450 besvarelser fra DI s medlemsvirksomheder. DI Videnrådgivernes medlemmer står for omkring 50 af besvarelserne.

10 SIDE 9 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL VÆKSTBARRIERER DI Videnrådgiverne har desuden spurgt 133 videnrådgivervirksomheder om, hvilke faktorer der vil udgøre barrierer for virksomhedens vækst i Resultaterne kan ses af figuren nedenfor. Hvilke faktorer forventer I vil udgøre barrierer for vækst i 2012? Manglende erhvervstillid Lav vækst i store dele af Europa Manglende bankfinansiering < I høj eller nogen grad I uændret grad I mindre grad eller slet ikke Konkurrence fra offentlige aktører Administrative byrder Procedurer om offentlige udbud DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Manglende kvalificeret arbejdskraft Pct. Det ses, at videnrådgiverne især mener, at den lave vækst i store dele af Europa samt den manglende erhvervstillid vil udgøre de primære barrierer for vækst i Således forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder, at disse faktorer vil hindre væksten i branchen Desuden forventer 36 pct., at offentlige udbudsprocedurer i høj eller nogen grad vil udgøre en barriere for vækst En mindre del af virksomhederne forventer, at manglende bankfinansiering, konkurrence fra offentlige aktører, administrative byrder samt manglende kvalificeret arbejdskraft bliver væsentlige vækstbarrierer i 2012.

11 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 10 FORVENTNINGER TIL KONKURRENCESITUATIONEN For at belyse hvilke trends der er at spore i videnrådgiverbranchen i relation til konkurrencesituationen, har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne til en række konkurrencemæssige forhold. I Figuren neden for ses videnrådgivernes forventninger til pris-pres, brancheglidning og bevægelsen hen mod flere konsolideringer. I høj grad I nogen grad Uændret I mindre grad Slet ikke Ved ikke > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Forventninger til den indelandske konkurrence Pct Vi forventer en øget konkurrence i form af Vi forventer en øget konkurrence i form af konsolideringer pris-pres på det danske marked på det danske marked Vi forventer en øget brancheglidning på det danske marked Det ses, at hovedparten af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad forventer øget indenlandsk konkurrence i form af pris-pres de kommende år (59 pct.). Resultatet viser, at selvom der har været positive forventninger i videnrådgiverbranchen de seneste kvartaler, forventer flere et forsat pris-pres. 46 pct. af de adspurgte videnrådgivervirksomheder forventer i høj eller nogen grad en øget trend hen imod flere konsolideringer i branchen. Dette modsvares af 44 pct., der mener, at dette vil forekomme i uændret eller mindre grad. Ligeledes forventer 41 pct. af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad en øget brancheglidning, hvilket igen modsvares af 45 pct., der mener at brancheglidning i uændret eller mindre grad vil udgøre en faktor i videnrådgiverbranchen. Resultaterne indikerer, at der primært er enighed i branchen om, at markedet for videnrådgivning fortsat vil være præget af pris-pres i 2012.

12 SIDE 11 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN I DET ØVRIGE ERHVERVSLIV Forventningen til fremtiden på det private marked er af afgørende betydning for væksten i videnrådgiverbranchen. Dette afsnit behandler derfor erhvervslivets forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen baseret på de nyeste tal fra DI s virksomhedspanel. Figuren viser udviklingen i DI s konjunkturindikator siden 1. kvartal og frem til 2. kvartal DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2. kvartal 2012 < 0,5 0,4 0,3 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening 0,2 0,1 Omsætning 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Det ses, at der er sket en markant stigning i forventningerne til 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal i Således er forventningerne om en uændret beskæftigelse og en svag vækst i omsætningen og indtjeningen i slutningen af 2011 afløst af betydeligt mere positive forventninger til fremtiden. DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

13 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 12 Der er dog forskel på, hvilke brancher som forventer den største vækst. Figuren neden for viser forventningerne til 2. kvartal 2012 opdelt på henholdsvis fremstillings- og servicevirksomheder. DI s konjunkturindikator brancher Fremstilling Service > DI s konjunkturindikator opdelt på fremstillings- og servicevirksomheder, 2. kvt ,0 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Det ses, at forventningerne til omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal 2012 er positive i forhold til samme kvartal sidste år for både fremstillingsog servicevirksomhederne. Servicevirksomhederne ser dog lysest på fremtiden, særligt i forhold til omsætningen. Hvad angår beskæftigelsen, forventes der ikke de store ændringer i 2. kvartal 2012, hvilket svarer til forventningerne i videnrådgiverbranchen. Forventningerne er derfor blevet væsentligt forbedret både i service- og fremstillingsvirksomhederne i forhold til sidste kvartal, hvor der var udsigt til en reduktion i beskæftigelsen i begge sektorer foruden meget afdæmpede forventninger til omsætningen og indtjeningen.

14 SIDE 13 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE De seneste resultater fra virksomhedspanelet viser desuden en betydelig forskel i forventningerne hos eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Figuren viser, at de positive forventninger er betydeligt mere udtalte for eksporterende virksomheder, hvilket kan forklares af en begyndende optimisme på Danmarks primære eksportmarkeder. Væksten i den danske økonomi ligger fortsat på et relativt lavt niveau, hvilket får de ikke-eksporterende virksomheder til at være mere afdæmpede i deres forventninger. DI s konjunkturindikator eksport/ikke-eksport DI s konjunkturindikator opdelt på eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, 2. kvt ,0 < Eksport Ingen eksport 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

15 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 14 BESKÆFTIGELSEN I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN I dette afsnit sættes der fokus på beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen. Beskæftigelsestallet på brancheniveau opgøres kun én gang årligt, hvilket betyder at tallet for er målt sidste arbejdsdag i november Desuden er tallet for 2011 baseret på en fremskrivning af det seneste tal for og væksten i den private beskæftigelse i 2011 foretaget af DI. Figuren nedenfor viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget fra knap personer i 2001 til lidt under personer i 2011, hvilket er en stigning på ca personer. Der har over perioden været en gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelsen på 1,2 pct., hvilket tegner et positivt billede af udviklingen i beskæftigelsen de seneste 10 år. > Anmærkning: Beskæftigelsen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i 2011 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Udviklingen i beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen Antal personer Beskæftigelsen var på sit højeste i 2009 (nov. 2008) med knap personer, men finanskrisen medførte et fald på personer, svarende til 6,1 pct., frem til i dag. Faldet er dog mindre end faldet i den samlede private beskæftigelse, der oplevede et fald på lidt over otte pct.

16 SIDE 15 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen og den totale beskæftigelse Indeks, 2001= < Videnrådgiverbranchen Total beskæftigelse, Danmark Anmærkning: Beskæftigelsen for videnrådgiverbranchen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Figuren viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget med lidt over 12 pct. point i perioden , mens den totale beskæftigelse er faldet med over tre pct. point i samme periode. Udviklingen i de to grafer vidner om, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen har haft en opadgående trend, særligt siden 2004, mens den totale beskæftigelse har haft et mere stabilt udviklingsforløb. Det ses dog tydeligt, hvorledes finanskrisen ramte beskæftigelsen i både videnrådgiverbranchen og den samlede beskæftigelse i

17 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 16 Beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher En gennemgang af beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher i perioden 2001 viser en betydelig variation i beskæftigelsesudviklingen mellem de enkelte delbrancher, hvilket illustreres i tabellen nedenfor. Beskæftigelsesudviklingen i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Antal Antal Pct. IT-rådgivning ,7 Revision ,8 Rådgivning - bygge og anlæg ,4 Markedsføring og kommunikation ,3 Teknologisk rådgivning ,0 Management ,8 Juridisk bistand ,4 IPR og anden forretningsservice ,8 Design ,1 Markedsanalyse og meningsmålinger ,3 I alt ,50 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. IT-rådgivning er den delbranche, der har oplevet den største tilgang af medarbejdere siden 2001 på hele personer. Samtidig udgjorde beskæftigelsen i IT-rådgivningsbranchen 27 pct. af den samlede videnrådgiverbranche i. Managementrådgivning og teknologisk rådgivning havde ligeledes store stigninger i beskæftigelsen over perioden på henholdsvis og personer. Den delbranche, der havde den højeste vækstrate over perioden 2001 til, er design med en vækst på 96,1 pct. siden Designbranchen udgør dog kun til ca. 3 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen. Brancherne IPR og anden forretningsservice samt teknologisk rådgivning har oplevet pæne vækstrater i beskæftigelsen siden 2001 på henholdsvis 39 pct. og 30 pct. Der er tre delbrancher, der har oplevet fald i beskæftigelsen siden 2001, hvilket er markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg samt markedsanalyse og meningsmålinger. Markedsføring og kommunikation er den delbranche, der har haft det største absolutte fald i den analyserede periode på i alt personer.

18 SIDE 17 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE MEDARBEJDERNES BAGGRUND OG KVALIFIKATIONER Dette afsnit vil belyse uddannelsesniveauet og uddannelsestyperne i videnrådgiverbranchen. Afsnittet skal være medvirkende til at give et indblik i videnrådgiverbranchens medarbejdere. Videnrådgivervirksomheders vigtigste aktiv er den viden, medarbejderne besidder. Derfor er uddannelsesniveauet i branchen afgørende for konkurrencedygtigheden i videnrådgiverbranchen. Det følgende afsnit sætter derfor fokus på kompetenceniveauet i branchen. Da virksomhederne i denne branche lever af at rådgive om specialiseret viden, er uddannelsesniveauet naturligvis markant højere blandt videnrådgiverbranchens beskæftigede end for beskæftigelsen i den samlede økonomi. De seneste beskæftigelsestal på detaljeret brancheniveau viser, at branchen har betydeligt flere beskæftigede med en mellemlang og lang videregående uddannelse end den samlede danske økonomi, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Uddannelsesniveauet i videnrådgiverbranchen sammenlignet med hele økonomien Pct Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker < Videnrådgiverne Hele økonomien DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Figuren viser, at den største uddannelsesgruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen er personer med en lang videregående uddannelse, som udgør 22,5 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette tal er betydeligt højere end for den samlede beskæftigelse, hvor andelen med en lang videregående uddannelse er 8,6 pct. Tillægges personer med mellemlange videregående uddannelser samt forskere, udgør denne gruppe omkring 43 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen, mens denne gruppe kun udgør ca. 25 pct. af beskæftigelsen i den samlede danske økonomi.

19 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 18 Desuden fylder ufaglærte og faglærte personer væsentligt mindre i videnrådgiverbranchen end i den samlede økonomi. Blandt ufaglærte i videnrådgiverbranchen vil studentermedhjælpere og eksempelvis kontor-, ITsupporter- og grafikerelever udgøre en væsentlig andel, mens sekretærer udgør en væsentlig andel af de faglærte i branchen. Tabellen neden for ser nærmere på fordelingen af uddannelsesniveauer blandt de beskæftigede i videnrådgivernes delbrancher. Procentvis fordeling af uddannelsesniveauet i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker Advokater 20,1 26,5 3,2 9,2 40,7 0,3 Management 18,3 16,2 6,6 24,2 33,4 1,3 Rådgivning - bygge og anlæg 9,1 17,0 7,9 37,1 26,6 2,1 IT-rådgivning 19,4 24,2 13,1 18,4 23,9 1,0 Revision 23,9 29,2 5,2 20,5 21,0 0,1 Teknologisk rådgivning 11,8 26,2 13,0 28,3 18,2 2,4 IPR og anden forretningsservice 30,4 24,6 9,2 16,3 17,7 1,8 Markedsanalyse og meningsmålinger 55,3 7,4 5,3 14,1 17,4 0,4 Design 26,6 23,3 14,7 24,4 10,7 0,2 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det ses, at advokatbranchen er den delbranche, hvor andelen af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse er størst, hvor over 40 pct. af de ansatte har en lang videregående uddannelse. Tallet i managementkonsulentbranchen samt rådgivning inden for bygge og anlæg ligger ligeledes relativt højt med henholdsvis 33,4 pct. og 26,7 pct. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er størst inden for rådgivning i bygge- og anlægssektoren (37,4 pct.). Tallet er dog over 20 pct. inden for både design, teknologisk rådgivning samt revisions- og managementkonsulentbranchen. Det ses desuden, at delbrancherne teknologisk rådgivning, rådgivning inden for bygge og anlæg samt IPR og andre forretningsservices alle har en relativt høj andel af beskæftigede med en forskeruddannelse svarende til mellem 1,8 pct. og 2,4 pct. af den samlede beskæftigelse i disse tre brancher.

20 SIDE 19 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE I alle videnrådgivernes delbrancher ses en relativt stor spredning mellem uddannelsesniveauerne. Med andre ord fordeles arbejdsmængden ret jævnt ud over forskellige uddannelsestrin, hvilket kan indikere at branchen er relativt god til at organisere arbejdsdelingen mellem medarbejdergrupper med forskellige uddannelsesniveauer. Beskæftigede med en lang videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen Figuren neden for viser fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i henholdsvis videnrådgiverbranchen og i hele økonomien inden for forskellige uddannelsesretninger. Knap 47 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen med en lang videregående uddannelse har en samfundsvidenskabelig uddannelse. Selvom de samfundsvidenskabelige kandidater også er højt repræsenteret blandt de højtuddannede i hele økonomien, er andelen omkring 14 pct. point højere i videnrådgiverbranchen. Den næststørste gruppe er beskæftigede med en teknisk uddannelse, som udgør 27 pct. af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Tallene viser desuden, at lidt over 20 pct. af de beskæftigede med en videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen enten har en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Derimod udgør de sundhedsvidenskabeligt uddannede under en pct. af de højtuddannede i videnrådgiverbranchen. Fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse Pct. 50 < Videnrådgiverne Hele økonomien Anmærkning: Øvrige uddannelser indeholder bl.a. kunstneriske-, ernærings- og jordbrugsuddannelser HUM NAT SAMF TEK Sundhed Øvrige uddannelser DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen > Videnrådgiverbranchen havde en pæn vækst i 2010, og branchen er nu på vej ud af krisen. Branchen skaber værdi for det øvrige erhvervsliv og den

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

RÅDGIVERBRANCHEN 2017

RÅDGIVERBRANCHEN 2017 DI ANALYSE RÅDGIVERBRANCHEN 2017 en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen og Sofie Laurentzius Nielsen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-120-8 200.08.17

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling BRANCHE ANALYSE 2016 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling SIDE 1 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Rådgiverbranchen lever af at skabe værdi for deres kunder

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår April 2012 Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Virksomhederne forventer svag fremgang i omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012. Beskæftigelsen

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet Juni Virksomhedernes forventninger på nulpunktet AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Tilbage til nulpunktet. Sådan kan virksomhedernes forventninger til sommermånederne bedst karakteriseres. Efter

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere