branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012"

Transkript

1 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i Branchen har derfor været i stand til at skabe fremgang i en økonomisk situation præget af usikkerhed og stagnation i det meste af Europa. Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor. Med sin voksende betydning er branchen med til at skabe viden, vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Den danske omsætning lå således på over 132 mia. kr. i 2011 og steg derfor med 3,2 pct. i forhold til. Branchens forventninger til 2012 er desuden væsentligt forbedret, viser de seneste tal. Væksten i branchen er naturligvis også en konsekvens af kundernes fremgang.de danske eksportvirksomheder ser dog lysest på fremtiden, og det er derfor vigtigt, at videnrådgivernes internationalisering fortsat øges og styrkes, for at branchen kan være konkurrencedygtig i fremtiden. Derfor undersøger denne analyse, udover de generelle nøgletal for branchen, hvilke internationale aktiviteter videnrådgivervirksomhederne har. Desuden undersøges beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for branchen i et særskilt temakapitel. 1 Sammenfatning 3 Omsætning og vækst 7 Videnrådgivernes kunder 8 Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 9 Forventninger til vækstbarrierer 10 Forventninger til konkurrencesituationen 11 Forventninger til fremtiden i det øvrige erhvervsliv 14 Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen 17 Medarbejdernes baggrund og kvalifikationer 20 Eksport af videnrådgivning 23 Videnrådgivernes øvrige internationale aktiviteter 29 Kilder

2 SIDE 1 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Sammenfatning For femte år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne den årlige branchestatistik, som beskriver den seneste udvikling og nye tendenser i den danske videnrådgiverbranche. Videnrådgiverbranchen omfatter en bred vifte af virksomheder, hvis kernefaglighed er at yde professionel rådgivning til private virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. Branchen omfatter blandt andet IT-rådgivere, rådgivende ingeniører, management- og kommunikationsrådgivere, markedsanalysevirksomheder samt teknologi-, IPR- og designvirksomheder. DI Videnrådgiverne har det seneste år desuden fået to nye markante medlemssegmenter, det gælder advokat- og revisionsvirksomheder. 1 Fælles for videnrådgiverbranchen er en forretningsmodel, hvor højt specialiseret viden sælges i form af professionel rådgivning blev et godt år for videnrådgiverbranchen Den samlede indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen lå på over 132 mia. kr. i 2011 og steg således med 3,2 pct. i forhold til. Tallet er kun 2,6 pct. lavere end rekordåret 2008, hvor omsætningen i branchen lå på 136,2 mia. kr. Efter den kraftige nedgang i salget i 2009, og en stagnation i den samlede branche i, viser de seneste tal, at udviklingen i den danske videnrådgiverbranche nu er vendt. Forventningerne til fremtiden er positive Videnrådgiverbranchens forventninger til 2. kvartal 2012 ser generelt positive ud, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Både omsætningen og indtjeningen forventes at stige i forhold til samme kvartal sidste år, mens beskæftigelsen forventes at være nogenlunde uændret. Manglende erhvervstillid og svag vækst i Europa vil hindre branchens vækst i 2012 Over halvdelen af de adspurgte videnrådgivervirksomheder mener, at den manglende erhvervstillid generelt vil udgøre en barriere for vækst i Ligeså mange mener, at den svage vækst i Europa vil hindre væksten. 1 I denne udgave af branchestatistikken vil de overordnede tal for den samlede branche være opdateret med de nye medlemssegmenter i forhold til DI Videnrådgivernes tidligere statistikker og analyser. Dermed indeholder tallene for og tidligere også omsætningstallene for de nye medlemssegmenter.

3 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 2 Branchen fortsat præget af pris-pres Omkring 60 pct. af virksomhederne forventer en øget konkurrence i form af prispres på det danske marked for videnrådgivning. En mindre andel mener, at brancheglidning og flere konsolideringer vil skærpe konkurrencen i fremtiden. Det øvrige erhvervsliv ser også mere positivt på fremtiden end tidligere Forventningen til fremtiden i det øvrige erhvervsliv er også positiv, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Forventningerne er dog større i serviceerhvervene end i fremstillingserhvervene. Samtidig forventer eksportvirksomhederne en større fremgang end de virksomheder, som ikke eksporterer. Eksporten af videnrådgivning steg i 2011 Eksporten af øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester steg med 8,4 pct. i Dermed steg eksporten af disse tjenester fra et niveau på omkring 31,8 mia. kr. i til 34,5 mia. kr. i Videnrådgivernes primære eksportmarkeder udgøres af Europa og Nordamerika. Beskæftigelsen er ikke tilbage på niveauet før krisen Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen lå på omkring i 2011, hvilket svarer til et fald på knap personer siden Ser man på beskæftigelsen i branchen over en 10-årig periode, er den dog steget med omkring personer siden Medarbejderne har et højt uddannelsesniveau Omkring 43 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Måler man den samlede beskæftigelse i alle brancher i Danmark, inklusiv den offentlige sektor, udgør den tilsvarende andel 25 pct. Medarbejderne med en lang videregående uddannelse i branchen er typisk samfundsvidenskabeligt eller teknisk kandidatuddannede. Internationale netværk samt eksport styrer internationaliseringen i branchen De primære internationale aktiviteter i videnrådgiverbranchen består af eksport og internationale netværk og samarbejder. Aktiviteterne foregår fortsat primært i Norden og det øvrige Europa. Den primære driver for internationalisering i branchen er adgang til nye markeder. Desuden angiver en væsentlig del af virksomhederne, at det har været nødvendigt at følge med kunden uden for Danmarks grænser.

4 SIDE 3 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE OMSÆTNING OG VÆKST Den samlede branche voksede med 3,2 pct. i 2011 Både den indenlandske og den udenlandske omsætning i den danske videnrådgiverbranche er vokset markant siden 2003, hvor den samlede omsætning lå på omkring 110 mia. kr. (se figuren nedenfor). Frem til 2009 voksede den totale omsætning i branchen gennemsnitligt med 7,7 pct. årligt og endte således på 170 mia. kr. i Denne udvikling vendte dog skarpt som følge af finanskrisen, og branchens totale omsætning faldt således til omkring 160 mia. kr. i Siden 2009 har Danmarks Statistik ikke offentliggjort eksporttal på detaljeret brancheniveau, hvilket betyder, at der udelukkende fokuseres på indenlandsk omsætning i dette afsnit (se afsnit senere om videnrådgivernes eksport). Omsætningen i videnrådgiverbranchen Mia. kr < Total omsætning Danmarks Statistik Indenlandsk omsætning Den indenlandske omsætning faldt fra 136,2 mia. kr. i 2008 til 128 mia. kr. i både 2009 og. I 2011 vendte udviklingen igen, og den indenlandske omsætning steg således med 3,2 pct. til næsten 133 mia. kr. i Der er dog en betydelig forskel på udviklingen i videnrådgivernes delbrancher. Størrelsen på de enkelte delbrancher baseret på deres indenlandske omsætning er illustreret i tabellen på næste side, hvor udviklingen i delbrancherne siden 2003 også kan ses.

5 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 4 Omsætningen i videnrådgivernes delbrancher Brancher Indenlandsk omsætning 2011 (mia. kr.) Andel af omsætning i videnrådgiverbranchen, 2011 Gns. årlig vækst IT-rådgivning 45,5 34,3 pct. 6,8 pct. Markedsføring og kommunikation (1) 16,7 12,6 pct. 1,3 pct. Bogføring, revision og skatterådgivning 14,5 11,0 pct. 3,7 pct. Rådgivning bygge og anlæg 13,5 10,2 pct. 1,1 pct. Management 12,5 9,4 pct. 7,2 pct. Juridisk bistand 11,7 8,8 pct. 7,1 pct. Teknologisk rådgivning 9,0 6,8 pct. 3,8 pct. IPR og anden forretningsservice 5,2 3,9 pct. 6,1 pct. Design 2,8 2,1 pct. 8,7 pct. Markedsanalyse og meningsmåling (2) 1,3 1,0 pct. 5,9 pct. I alt 132,6 100 pct. 4,8 pct. Anmærkning (1) Tallene for markedsføring og kommunikation dækker også salg af reklame og herunder tryk mv., hvilket gør tallet uforholdsmæssigt stort i forhold til kommunikationsrådgivning alene. (2) Tallene for markedsanalyse og meningsmåling skal tolkes med forsigtighed, da der er databrud i tidsserien. Danmarks Statistik og DI-beregninger Det ses, at IT-rådgivning udgør en betydelig andel af videnrådgiverbranchen med lidt over en tredjedel af omsætningen, mens de fleste andre af de i alt 10 delbrancher udgør mellem syv pct. og 13 pct. af den samlede videnrådgiverbranche. Designbranchen og virksomheder inden for markedsanalyse- og meningsmålinger er de mindste delbrancher i videnrådgiverbranchen. Tabellen viser samtidig, hvordan omsætningen har udviklet sig siden 2003 og frem til og med Designbranchen har haft den hurtigste vækst med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på ni pct. Rådgivning indenfor IT, management, IPR, markedsanalyse og meningsmåling samt juridisk bistand har haft årlige vækstrater på gennemsnitligt seks til syv pct. siden 2003 og frem til udgangen af Markedsførings- og kommunikationsbranchen og rådgivning indenfor bygge og anlæg, revision og skat samt bogføring har alle haft en årlig vækst på under fem pct. siden Målt på omsætning er ingen af delbrancherne blevet mindre siden Flere brancher har stadig ikke genvundet niveauet før krisen Forskellen i de gennemsnitlige vækstrater hænger tæt sammen med, at nogle delbrancher blev ramt hårdere af finanskrisen end andre. Samtidig har nogle delbrancher haft sværere ved at genvinde det samme omsætningsniveau som før krisen. Figuren på næste side illustrerer udviklingen i den indenlandske omsætning for udvalgte videnrådgiverbrancher, som blev hårdt ramt af krisen.

6 SIDE 5 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= < Teknologisk rådgivning Management Rådgivning bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Danmarks Statistik og DI-beregninger Figuren viser, at brancherne markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg, teknologisk rådgivning samt managementrådgivning blev hårdt ramt af krisen i Samtidig har disse brancher endnu ikke genvundet samme omsætningsniveau som før krisen. Salget af managementkonsulentydelser samt markedsførings- og kommunikationstjenester steg dog i 2011 med henholdsvis seks pct. og fire pct. Figuren viser desuden, at omsætningen i managementkonsulentbranchen voksede med over 100 pct. fra 2003 til 2008, hvilket gjorde branchen til den hurtigst voksende inden for videnrådgivning før finanskrisen. Den mærkbare nedgang i teknologisk rådgivning startede allerede efter 2006, men udviklingen i denne branche vendte også i 2011, hvor salget steg med 14 pct. fra. Andre brancher er kommet styrket gennem krisen Figuren på næste side viser, at salget af IT-rådgivning og juridisk bistand stort set har haft ens vækstrater siden Disse to brancher oplevede en kort stagnation i 2009, som blev afløst af stabil vækst i og Omsætningen i disse to brancher steg med over 20 pct. fra 2009 til udgangen af Det bør dog bemærkes, at IT-rådgivningsbranchen er næsten fire gange større end advokatbranchen. Figuren på næste side viser samtidig, at den hastige vækst i designbranchen siden 2003 blev afløst af et kortvarigt men markant fald i omsætningen i Niveauet før krisen blev dog allerede genvundet i, og alene i 2011 steg omsætningen med omkring 9 pct.

7 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 6 Design IPR og anden forretningsservice Juridisk bistand IT-rådgivning > Danmarks Statistik og DI-beregninger Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= IPR og andre forretningsservices har også haft en betydelig vækst frem til 2009, hvorefter omsætningen er faldet i både og Omsætningen er siden 2009 i alt faldet med omkring 6,5 pct. Samlet set har revision, bogføring og skatterådgivning, som er illustreret i figuren neden for, oplevet en markant stigning fra 2005 til 2007 på over 35 pct., men har siden haft en svagt faldende tendens frem til. Salget steg dog med næsten tre pct. og endte derfor på 14,5 mia. kr. i > Danmarks Statistik og DI-beregninger Revision, bogføring og skatterådgivning Indeks, 2003=

8 SIDE 7 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE VIDENRÅDGIVERNES KUNDER Videnrådgivernes kunder består af stort set alle segmenter i den private og offentlige sektor. Særligt virksomheder inden for fremstillings- og serviceindustrien, bygge- og anlæg samt handel og transport er betydningsfulde aftagere af videnrådgivernes tjenesteydelser. Endvidere fylder det offentlige marked en stor del af mange videnrådgiveres kundeportefølje. En præcis fordeling af omsætningen på det private og offentlige marked findes ikke, men DI Videnrådgiverne har gennem den årlige branchestatistik adspurgt et bredt udsnit af medlemsvirksomhederne om, hvor deres indenlandske salg befinder sig. Tabellen viser den gennemsnitlige fordeling af disse besvarelser siden Salg til det private og offentlige marked Salg til det private marked 64 pct. 58 pct. 68 pct. 63 pct. Salg til det offentlige marked 36 pct. 42 pct. 32 pct. 37 pct. DI Videnrådgiverne Det ses, at det private marked i gennemsnit har fyldt mellem 58 pct. og 68 pct. blandt de adspurgte videnrådgivervirksomheder fra 2008 til Det er vigtigt at understrege, at disse tal kun dækker et udpluk af DI Videnrådgivernes medlemmer for hvert år. Dog understreger den relativt lille afvigelse på 10 pct. point i tabellen ovenfor, at andelen af salget til det private marked med stor sandsynlighed ligger på omkring pct.

9 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 8 VIDENRÅDGIVERNES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Videnrådgiverbranchens forventninger til fremtiden er særdeles positive, viser de seneste tal. Figuren neden for viser udviklingen i DI Videnrådgivernes medlemmers kvartalsmæssige forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen siden starten af. Forventningerne er kortlagt ved hjælp af DI s virksomhedspanel. 2 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening Omsætning > Udviklingen i Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 1. kvartal 2. kvartal ,0 0,8 0,6 0,4 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang 0,2 0,0-0,2-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder, heraf omkring 50 medlemmer af DI Videnrådgiverne. Afsluttet ultimo marts Det ses, at videnrådgivernes forventninger til omsætningen og indtjeningen har været positiv i alle kvartaler i 2011 sammenlignet med samme kvartaler året før. Dog tog forventningerne til omsætningen og indtjeningen for alvor fart i 3. kvartal Forventningerne blev dog nedjusteret i løbet af 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012, men har efterfølgende taget et markant hop. Videnrådgivernes ser derfor med optimisme på omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal Forventningen til beskæftigelsen har været næsten konstant hele 2011 og i starten 2012, hvilket indikerer, at videnrådgiverne er tilbageholdende med at ansætte trods fremgangen i både omsætningen og indtjeningen. 2 Resultaterne af DI s virksomhedspanel er baseret på omkring 450 besvarelser fra DI s medlemsvirksomheder. DI Videnrådgivernes medlemmer står for omkring 50 af besvarelserne.

10 SIDE 9 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL VÆKSTBARRIERER DI Videnrådgiverne har desuden spurgt 133 videnrådgivervirksomheder om, hvilke faktorer der vil udgøre barrierer for virksomhedens vækst i Resultaterne kan ses af figuren nedenfor. Hvilke faktorer forventer I vil udgøre barrierer for vækst i 2012? Manglende erhvervstillid Lav vækst i store dele af Europa Manglende bankfinansiering < I høj eller nogen grad I uændret grad I mindre grad eller slet ikke Konkurrence fra offentlige aktører Administrative byrder Procedurer om offentlige udbud DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Manglende kvalificeret arbejdskraft Pct. Det ses, at videnrådgiverne især mener, at den lave vækst i store dele af Europa samt den manglende erhvervstillid vil udgøre de primære barrierer for vækst i Således forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder, at disse faktorer vil hindre væksten i branchen Desuden forventer 36 pct., at offentlige udbudsprocedurer i høj eller nogen grad vil udgøre en barriere for vækst En mindre del af virksomhederne forventer, at manglende bankfinansiering, konkurrence fra offentlige aktører, administrative byrder samt manglende kvalificeret arbejdskraft bliver væsentlige vækstbarrierer i 2012.

11 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 10 FORVENTNINGER TIL KONKURRENCESITUATIONEN For at belyse hvilke trends der er at spore i videnrådgiverbranchen i relation til konkurrencesituationen, har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne til en række konkurrencemæssige forhold. I Figuren neden for ses videnrådgivernes forventninger til pris-pres, brancheglidning og bevægelsen hen mod flere konsolideringer. I høj grad I nogen grad Uændret I mindre grad Slet ikke Ved ikke > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Forventninger til den indelandske konkurrence Pct Vi forventer en øget konkurrence i form af Vi forventer en øget konkurrence i form af konsolideringer pris-pres på det danske marked på det danske marked Vi forventer en øget brancheglidning på det danske marked Det ses, at hovedparten af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad forventer øget indenlandsk konkurrence i form af pris-pres de kommende år (59 pct.). Resultatet viser, at selvom der har været positive forventninger i videnrådgiverbranchen de seneste kvartaler, forventer flere et forsat pris-pres. 46 pct. af de adspurgte videnrådgivervirksomheder forventer i høj eller nogen grad en øget trend hen imod flere konsolideringer i branchen. Dette modsvares af 44 pct., der mener, at dette vil forekomme i uændret eller mindre grad. Ligeledes forventer 41 pct. af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad en øget brancheglidning, hvilket igen modsvares af 45 pct., der mener at brancheglidning i uændret eller mindre grad vil udgøre en faktor i videnrådgiverbranchen. Resultaterne indikerer, at der primært er enighed i branchen om, at markedet for videnrådgivning fortsat vil være præget af pris-pres i 2012.

12 SIDE 11 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN I DET ØVRIGE ERHVERVSLIV Forventningen til fremtiden på det private marked er af afgørende betydning for væksten i videnrådgiverbranchen. Dette afsnit behandler derfor erhvervslivets forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen baseret på de nyeste tal fra DI s virksomhedspanel. Figuren viser udviklingen i DI s konjunkturindikator siden 1. kvartal og frem til 2. kvartal DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2. kvartal 2012 < 0,5 0,4 0,3 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening 0,2 0,1 Omsætning 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Det ses, at der er sket en markant stigning i forventningerne til 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal i Således er forventningerne om en uændret beskæftigelse og en svag vækst i omsætningen og indtjeningen i slutningen af 2011 afløst af betydeligt mere positive forventninger til fremtiden. DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

13 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 12 Der er dog forskel på, hvilke brancher som forventer den største vækst. Figuren neden for viser forventningerne til 2. kvartal 2012 opdelt på henholdsvis fremstillings- og servicevirksomheder. DI s konjunkturindikator brancher Fremstilling Service > DI s konjunkturindikator opdelt på fremstillings- og servicevirksomheder, 2. kvt ,0 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Det ses, at forventningerne til omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal 2012 er positive i forhold til samme kvartal sidste år for både fremstillingsog servicevirksomhederne. Servicevirksomhederne ser dog lysest på fremtiden, særligt i forhold til omsætningen. Hvad angår beskæftigelsen, forventes der ikke de store ændringer i 2. kvartal 2012, hvilket svarer til forventningerne i videnrådgiverbranchen. Forventningerne er derfor blevet væsentligt forbedret både i service- og fremstillingsvirksomhederne i forhold til sidste kvartal, hvor der var udsigt til en reduktion i beskæftigelsen i begge sektorer foruden meget afdæmpede forventninger til omsætningen og indtjeningen.

14 SIDE 13 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE De seneste resultater fra virksomhedspanelet viser desuden en betydelig forskel i forventningerne hos eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Figuren viser, at de positive forventninger er betydeligt mere udtalte for eksporterende virksomheder, hvilket kan forklares af en begyndende optimisme på Danmarks primære eksportmarkeder. Væksten i den danske økonomi ligger fortsat på et relativt lavt niveau, hvilket får de ikke-eksporterende virksomheder til at være mere afdæmpede i deres forventninger. DI s konjunkturindikator eksport/ikke-eksport DI s konjunkturindikator opdelt på eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, 2. kvt ,0 < Eksport Ingen eksport 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

15 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 14 BESKÆFTIGELSEN I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN I dette afsnit sættes der fokus på beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen. Beskæftigelsestallet på brancheniveau opgøres kun én gang årligt, hvilket betyder at tallet for er målt sidste arbejdsdag i november Desuden er tallet for 2011 baseret på en fremskrivning af det seneste tal for og væksten i den private beskæftigelse i 2011 foretaget af DI. Figuren nedenfor viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget fra knap personer i 2001 til lidt under personer i 2011, hvilket er en stigning på ca personer. Der har over perioden været en gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelsen på 1,2 pct., hvilket tegner et positivt billede af udviklingen i beskæftigelsen de seneste 10 år. > Anmærkning: Beskæftigelsen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i 2011 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Udviklingen i beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen Antal personer Beskæftigelsen var på sit højeste i 2009 (nov. 2008) med knap personer, men finanskrisen medførte et fald på personer, svarende til 6,1 pct., frem til i dag. Faldet er dog mindre end faldet i den samlede private beskæftigelse, der oplevede et fald på lidt over otte pct.

16 SIDE 15 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen og den totale beskæftigelse Indeks, 2001= < Videnrådgiverbranchen Total beskæftigelse, Danmark Anmærkning: Beskæftigelsen for videnrådgiverbranchen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Figuren viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget med lidt over 12 pct. point i perioden , mens den totale beskæftigelse er faldet med over tre pct. point i samme periode. Udviklingen i de to grafer vidner om, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen har haft en opadgående trend, særligt siden 2004, mens den totale beskæftigelse har haft et mere stabilt udviklingsforløb. Det ses dog tydeligt, hvorledes finanskrisen ramte beskæftigelsen i både videnrådgiverbranchen og den samlede beskæftigelse i

17 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 16 Beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher En gennemgang af beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher i perioden 2001 viser en betydelig variation i beskæftigelsesudviklingen mellem de enkelte delbrancher, hvilket illustreres i tabellen nedenfor. Beskæftigelsesudviklingen i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Antal Antal Pct. IT-rådgivning ,7 Revision ,8 Rådgivning - bygge og anlæg ,4 Markedsføring og kommunikation ,3 Teknologisk rådgivning ,0 Management ,8 Juridisk bistand ,4 IPR og anden forretningsservice ,8 Design ,1 Markedsanalyse og meningsmålinger ,3 I alt ,50 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. IT-rådgivning er den delbranche, der har oplevet den største tilgang af medarbejdere siden 2001 på hele personer. Samtidig udgjorde beskæftigelsen i IT-rådgivningsbranchen 27 pct. af den samlede videnrådgiverbranche i. Managementrådgivning og teknologisk rådgivning havde ligeledes store stigninger i beskæftigelsen over perioden på henholdsvis og personer. Den delbranche, der havde den højeste vækstrate over perioden 2001 til, er design med en vækst på 96,1 pct. siden Designbranchen udgør dog kun til ca. 3 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen. Brancherne IPR og anden forretningsservice samt teknologisk rådgivning har oplevet pæne vækstrater i beskæftigelsen siden 2001 på henholdsvis 39 pct. og 30 pct. Der er tre delbrancher, der har oplevet fald i beskæftigelsen siden 2001, hvilket er markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg samt markedsanalyse og meningsmålinger. Markedsføring og kommunikation er den delbranche, der har haft det største absolutte fald i den analyserede periode på i alt personer.

18 SIDE 17 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE MEDARBEJDERNES BAGGRUND OG KVALIFIKATIONER Dette afsnit vil belyse uddannelsesniveauet og uddannelsestyperne i videnrådgiverbranchen. Afsnittet skal være medvirkende til at give et indblik i videnrådgiverbranchens medarbejdere. Videnrådgivervirksomheders vigtigste aktiv er den viden, medarbejderne besidder. Derfor er uddannelsesniveauet i branchen afgørende for konkurrencedygtigheden i videnrådgiverbranchen. Det følgende afsnit sætter derfor fokus på kompetenceniveauet i branchen. Da virksomhederne i denne branche lever af at rådgive om specialiseret viden, er uddannelsesniveauet naturligvis markant højere blandt videnrådgiverbranchens beskæftigede end for beskæftigelsen i den samlede økonomi. De seneste beskæftigelsestal på detaljeret brancheniveau viser, at branchen har betydeligt flere beskæftigede med en mellemlang og lang videregående uddannelse end den samlede danske økonomi, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Uddannelsesniveauet i videnrådgiverbranchen sammenlignet med hele økonomien Pct Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker < Videnrådgiverne Hele økonomien DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Figuren viser, at den største uddannelsesgruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen er personer med en lang videregående uddannelse, som udgør 22,5 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette tal er betydeligt højere end for den samlede beskæftigelse, hvor andelen med en lang videregående uddannelse er 8,6 pct. Tillægges personer med mellemlange videregående uddannelser samt forskere, udgør denne gruppe omkring 43 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen, mens denne gruppe kun udgør ca. 25 pct. af beskæftigelsen i den samlede danske økonomi.

19 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 18 Desuden fylder ufaglærte og faglærte personer væsentligt mindre i videnrådgiverbranchen end i den samlede økonomi. Blandt ufaglærte i videnrådgiverbranchen vil studentermedhjælpere og eksempelvis kontor-, ITsupporter- og grafikerelever udgøre en væsentlig andel, mens sekretærer udgør en væsentlig andel af de faglærte i branchen. Tabellen neden for ser nærmere på fordelingen af uddannelsesniveauer blandt de beskæftigede i videnrådgivernes delbrancher. Procentvis fordeling af uddannelsesniveauet i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker Advokater 20,1 26,5 3,2 9,2 40,7 0,3 Management 18,3 16,2 6,6 24,2 33,4 1,3 Rådgivning - bygge og anlæg 9,1 17,0 7,9 37,1 26,6 2,1 IT-rådgivning 19,4 24,2 13,1 18,4 23,9 1,0 Revision 23,9 29,2 5,2 20,5 21,0 0,1 Teknologisk rådgivning 11,8 26,2 13,0 28,3 18,2 2,4 IPR og anden forretningsservice 30,4 24,6 9,2 16,3 17,7 1,8 Markedsanalyse og meningsmålinger 55,3 7,4 5,3 14,1 17,4 0,4 Design 26,6 23,3 14,7 24,4 10,7 0,2 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det ses, at advokatbranchen er den delbranche, hvor andelen af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse er størst, hvor over 40 pct. af de ansatte har en lang videregående uddannelse. Tallet i managementkonsulentbranchen samt rådgivning inden for bygge og anlæg ligger ligeledes relativt højt med henholdsvis 33,4 pct. og 26,7 pct. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er størst inden for rådgivning i bygge- og anlægssektoren (37,4 pct.). Tallet er dog over 20 pct. inden for både design, teknologisk rådgivning samt revisions- og managementkonsulentbranchen. Det ses desuden, at delbrancherne teknologisk rådgivning, rådgivning inden for bygge og anlæg samt IPR og andre forretningsservices alle har en relativt høj andel af beskæftigede med en forskeruddannelse svarende til mellem 1,8 pct. og 2,4 pct. af den samlede beskæftigelse i disse tre brancher.

20 SIDE 19 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE I alle videnrådgivernes delbrancher ses en relativt stor spredning mellem uddannelsesniveauerne. Med andre ord fordeles arbejdsmængden ret jævnt ud over forskellige uddannelsestrin, hvilket kan indikere at branchen er relativt god til at organisere arbejdsdelingen mellem medarbejdergrupper med forskellige uddannelsesniveauer. Beskæftigede med en lang videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen Figuren neden for viser fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i henholdsvis videnrådgiverbranchen og i hele økonomien inden for forskellige uddannelsesretninger. Knap 47 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen med en lang videregående uddannelse har en samfundsvidenskabelig uddannelse. Selvom de samfundsvidenskabelige kandidater også er højt repræsenteret blandt de højtuddannede i hele økonomien, er andelen omkring 14 pct. point højere i videnrådgiverbranchen. Den næststørste gruppe er beskæftigede med en teknisk uddannelse, som udgør 27 pct. af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Tallene viser desuden, at lidt over 20 pct. af de beskæftigede med en videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen enten har en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Derimod udgør de sundhedsvidenskabeligt uddannede under en pct. af de højtuddannede i videnrådgiverbranchen. Fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse Pct. 50 < Videnrådgiverne Hele økonomien Anmærkning: Øvrige uddannelser indeholder bl.a. kunstneriske-, ernærings- og jordbrugsuddannelser HUM NAT SAMF TEK Sundhed Øvrige uddannelser DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015 MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015 SIDE 2 Velkommen Velkommen til Managementrådgivernes (MR) analyse af det danske konsulentmarked 2015. Vi er glade for i år at kunne præsentere

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) og cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere