branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012"

Transkript

1 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i Branchen har derfor været i stand til at skabe fremgang i en økonomisk situation præget af usikkerhed og stagnation i det meste af Europa. Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor. Med sin voksende betydning er branchen med til at skabe viden, vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Den danske omsætning lå således på over 132 mia. kr. i 2011 og steg derfor med 3,2 pct. i forhold til. Branchens forventninger til 2012 er desuden væsentligt forbedret, viser de seneste tal. Væksten i branchen er naturligvis også en konsekvens af kundernes fremgang.de danske eksportvirksomheder ser dog lysest på fremtiden, og det er derfor vigtigt, at videnrådgivernes internationalisering fortsat øges og styrkes, for at branchen kan være konkurrencedygtig i fremtiden. Derfor undersøger denne analyse, udover de generelle nøgletal for branchen, hvilke internationale aktiviteter videnrådgivervirksomhederne har. Desuden undersøges beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for branchen i et særskilt temakapitel. 1 Sammenfatning 3 Omsætning og vækst 7 Videnrådgivernes kunder 8 Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 9 Forventninger til vækstbarrierer 10 Forventninger til konkurrencesituationen 11 Forventninger til fremtiden i det øvrige erhvervsliv 14 Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen 17 Medarbejdernes baggrund og kvalifikationer 20 Eksport af videnrådgivning 23 Videnrådgivernes øvrige internationale aktiviteter 29 Kilder

2 SIDE 1 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Sammenfatning For femte år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne den årlige branchestatistik, som beskriver den seneste udvikling og nye tendenser i den danske videnrådgiverbranche. Videnrådgiverbranchen omfatter en bred vifte af virksomheder, hvis kernefaglighed er at yde professionel rådgivning til private virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. Branchen omfatter blandt andet IT-rådgivere, rådgivende ingeniører, management- og kommunikationsrådgivere, markedsanalysevirksomheder samt teknologi-, IPR- og designvirksomheder. DI Videnrådgiverne har det seneste år desuden fået to nye markante medlemssegmenter, det gælder advokat- og revisionsvirksomheder. 1 Fælles for videnrådgiverbranchen er en forretningsmodel, hvor højt specialiseret viden sælges i form af professionel rådgivning blev et godt år for videnrådgiverbranchen Den samlede indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen lå på over 132 mia. kr. i 2011 og steg således med 3,2 pct. i forhold til. Tallet er kun 2,6 pct. lavere end rekordåret 2008, hvor omsætningen i branchen lå på 136,2 mia. kr. Efter den kraftige nedgang i salget i 2009, og en stagnation i den samlede branche i, viser de seneste tal, at udviklingen i den danske videnrådgiverbranche nu er vendt. Forventningerne til fremtiden er positive Videnrådgiverbranchens forventninger til 2. kvartal 2012 ser generelt positive ud, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Både omsætningen og indtjeningen forventes at stige i forhold til samme kvartal sidste år, mens beskæftigelsen forventes at være nogenlunde uændret. Manglende erhvervstillid og svag vækst i Europa vil hindre branchens vækst i 2012 Over halvdelen af de adspurgte videnrådgivervirksomheder mener, at den manglende erhvervstillid generelt vil udgøre en barriere for vækst i Ligeså mange mener, at den svage vækst i Europa vil hindre væksten. 1 I denne udgave af branchestatistikken vil de overordnede tal for den samlede branche være opdateret med de nye medlemssegmenter i forhold til DI Videnrådgivernes tidligere statistikker og analyser. Dermed indeholder tallene for og tidligere også omsætningstallene for de nye medlemssegmenter.

3 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 2 Branchen fortsat præget af pris-pres Omkring 60 pct. af virksomhederne forventer en øget konkurrence i form af prispres på det danske marked for videnrådgivning. En mindre andel mener, at brancheglidning og flere konsolideringer vil skærpe konkurrencen i fremtiden. Det øvrige erhvervsliv ser også mere positivt på fremtiden end tidligere Forventningen til fremtiden i det øvrige erhvervsliv er også positiv, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Forventningerne er dog større i serviceerhvervene end i fremstillingserhvervene. Samtidig forventer eksportvirksomhederne en større fremgang end de virksomheder, som ikke eksporterer. Eksporten af videnrådgivning steg i 2011 Eksporten af øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester steg med 8,4 pct. i Dermed steg eksporten af disse tjenester fra et niveau på omkring 31,8 mia. kr. i til 34,5 mia. kr. i Videnrådgivernes primære eksportmarkeder udgøres af Europa og Nordamerika. Beskæftigelsen er ikke tilbage på niveauet før krisen Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen lå på omkring i 2011, hvilket svarer til et fald på knap personer siden Ser man på beskæftigelsen i branchen over en 10-årig periode, er den dog steget med omkring personer siden Medarbejderne har et højt uddannelsesniveau Omkring 43 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Måler man den samlede beskæftigelse i alle brancher i Danmark, inklusiv den offentlige sektor, udgør den tilsvarende andel 25 pct. Medarbejderne med en lang videregående uddannelse i branchen er typisk samfundsvidenskabeligt eller teknisk kandidatuddannede. Internationale netværk samt eksport styrer internationaliseringen i branchen De primære internationale aktiviteter i videnrådgiverbranchen består af eksport og internationale netværk og samarbejder. Aktiviteterne foregår fortsat primært i Norden og det øvrige Europa. Den primære driver for internationalisering i branchen er adgang til nye markeder. Desuden angiver en væsentlig del af virksomhederne, at det har været nødvendigt at følge med kunden uden for Danmarks grænser.

4 SIDE 3 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE OMSÆTNING OG VÆKST Den samlede branche voksede med 3,2 pct. i 2011 Både den indenlandske og den udenlandske omsætning i den danske videnrådgiverbranche er vokset markant siden 2003, hvor den samlede omsætning lå på omkring 110 mia. kr. (se figuren nedenfor). Frem til 2009 voksede den totale omsætning i branchen gennemsnitligt med 7,7 pct. årligt og endte således på 170 mia. kr. i Denne udvikling vendte dog skarpt som følge af finanskrisen, og branchens totale omsætning faldt således til omkring 160 mia. kr. i Siden 2009 har Danmarks Statistik ikke offentliggjort eksporttal på detaljeret brancheniveau, hvilket betyder, at der udelukkende fokuseres på indenlandsk omsætning i dette afsnit (se afsnit senere om videnrådgivernes eksport). Omsætningen i videnrådgiverbranchen Mia. kr < Total omsætning Danmarks Statistik Indenlandsk omsætning Den indenlandske omsætning faldt fra 136,2 mia. kr. i 2008 til 128 mia. kr. i både 2009 og. I 2011 vendte udviklingen igen, og den indenlandske omsætning steg således med 3,2 pct. til næsten 133 mia. kr. i Der er dog en betydelig forskel på udviklingen i videnrådgivernes delbrancher. Størrelsen på de enkelte delbrancher baseret på deres indenlandske omsætning er illustreret i tabellen på næste side, hvor udviklingen i delbrancherne siden 2003 også kan ses.

5 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 4 Omsætningen i videnrådgivernes delbrancher Brancher Indenlandsk omsætning 2011 (mia. kr.) Andel af omsætning i videnrådgiverbranchen, 2011 Gns. årlig vækst IT-rådgivning 45,5 34,3 pct. 6,8 pct. Markedsføring og kommunikation (1) 16,7 12,6 pct. 1,3 pct. Bogføring, revision og skatterådgivning 14,5 11,0 pct. 3,7 pct. Rådgivning bygge og anlæg 13,5 10,2 pct. 1,1 pct. Management 12,5 9,4 pct. 7,2 pct. Juridisk bistand 11,7 8,8 pct. 7,1 pct. Teknologisk rådgivning 9,0 6,8 pct. 3,8 pct. IPR og anden forretningsservice 5,2 3,9 pct. 6,1 pct. Design 2,8 2,1 pct. 8,7 pct. Markedsanalyse og meningsmåling (2) 1,3 1,0 pct. 5,9 pct. I alt 132,6 100 pct. 4,8 pct. Anmærkning (1) Tallene for markedsføring og kommunikation dækker også salg af reklame og herunder tryk mv., hvilket gør tallet uforholdsmæssigt stort i forhold til kommunikationsrådgivning alene. (2) Tallene for markedsanalyse og meningsmåling skal tolkes med forsigtighed, da der er databrud i tidsserien. Danmarks Statistik og DI-beregninger Det ses, at IT-rådgivning udgør en betydelig andel af videnrådgiverbranchen med lidt over en tredjedel af omsætningen, mens de fleste andre af de i alt 10 delbrancher udgør mellem syv pct. og 13 pct. af den samlede videnrådgiverbranche. Designbranchen og virksomheder inden for markedsanalyse- og meningsmålinger er de mindste delbrancher i videnrådgiverbranchen. Tabellen viser samtidig, hvordan omsætningen har udviklet sig siden 2003 og frem til og med Designbranchen har haft den hurtigste vækst med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på ni pct. Rådgivning indenfor IT, management, IPR, markedsanalyse og meningsmåling samt juridisk bistand har haft årlige vækstrater på gennemsnitligt seks til syv pct. siden 2003 og frem til udgangen af Markedsførings- og kommunikationsbranchen og rådgivning indenfor bygge og anlæg, revision og skat samt bogføring har alle haft en årlig vækst på under fem pct. siden Målt på omsætning er ingen af delbrancherne blevet mindre siden Flere brancher har stadig ikke genvundet niveauet før krisen Forskellen i de gennemsnitlige vækstrater hænger tæt sammen med, at nogle delbrancher blev ramt hårdere af finanskrisen end andre. Samtidig har nogle delbrancher haft sværere ved at genvinde det samme omsætningsniveau som før krisen. Figuren på næste side illustrerer udviklingen i den indenlandske omsætning for udvalgte videnrådgiverbrancher, som blev hårdt ramt af krisen.

6 SIDE 5 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= < Teknologisk rådgivning Management Rådgivning bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Danmarks Statistik og DI-beregninger Figuren viser, at brancherne markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg, teknologisk rådgivning samt managementrådgivning blev hårdt ramt af krisen i Samtidig har disse brancher endnu ikke genvundet samme omsætningsniveau som før krisen. Salget af managementkonsulentydelser samt markedsførings- og kommunikationstjenester steg dog i 2011 med henholdsvis seks pct. og fire pct. Figuren viser desuden, at omsætningen i managementkonsulentbranchen voksede med over 100 pct. fra 2003 til 2008, hvilket gjorde branchen til den hurtigst voksende inden for videnrådgivning før finanskrisen. Den mærkbare nedgang i teknologisk rådgivning startede allerede efter 2006, men udviklingen i denne branche vendte også i 2011, hvor salget steg med 14 pct. fra. Andre brancher er kommet styrket gennem krisen Figuren på næste side viser, at salget af IT-rådgivning og juridisk bistand stort set har haft ens vækstrater siden Disse to brancher oplevede en kort stagnation i 2009, som blev afløst af stabil vækst i og Omsætningen i disse to brancher steg med over 20 pct. fra 2009 til udgangen af Det bør dog bemærkes, at IT-rådgivningsbranchen er næsten fire gange større end advokatbranchen. Figuren på næste side viser samtidig, at den hastige vækst i designbranchen siden 2003 blev afløst af et kortvarigt men markant fald i omsætningen i Niveauet før krisen blev dog allerede genvundet i, og alene i 2011 steg omsætningen med omkring 9 pct.

7 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 6 Design IPR og anden forretningsservice Juridisk bistand IT-rådgivning > Danmarks Statistik og DI-beregninger Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= IPR og andre forretningsservices har også haft en betydelig vækst frem til 2009, hvorefter omsætningen er faldet i både og Omsætningen er siden 2009 i alt faldet med omkring 6,5 pct. Samlet set har revision, bogføring og skatterådgivning, som er illustreret i figuren neden for, oplevet en markant stigning fra 2005 til 2007 på over 35 pct., men har siden haft en svagt faldende tendens frem til. Salget steg dog med næsten tre pct. og endte derfor på 14,5 mia. kr. i > Danmarks Statistik og DI-beregninger Revision, bogføring og skatterådgivning Indeks, 2003=

8 SIDE 7 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE VIDENRÅDGIVERNES KUNDER Videnrådgivernes kunder består af stort set alle segmenter i den private og offentlige sektor. Særligt virksomheder inden for fremstillings- og serviceindustrien, bygge- og anlæg samt handel og transport er betydningsfulde aftagere af videnrådgivernes tjenesteydelser. Endvidere fylder det offentlige marked en stor del af mange videnrådgiveres kundeportefølje. En præcis fordeling af omsætningen på det private og offentlige marked findes ikke, men DI Videnrådgiverne har gennem den årlige branchestatistik adspurgt et bredt udsnit af medlemsvirksomhederne om, hvor deres indenlandske salg befinder sig. Tabellen viser den gennemsnitlige fordeling af disse besvarelser siden Salg til det private og offentlige marked Salg til det private marked 64 pct. 58 pct. 68 pct. 63 pct. Salg til det offentlige marked 36 pct. 42 pct. 32 pct. 37 pct. DI Videnrådgiverne Det ses, at det private marked i gennemsnit har fyldt mellem 58 pct. og 68 pct. blandt de adspurgte videnrådgivervirksomheder fra 2008 til Det er vigtigt at understrege, at disse tal kun dækker et udpluk af DI Videnrådgivernes medlemmer for hvert år. Dog understreger den relativt lille afvigelse på 10 pct. point i tabellen ovenfor, at andelen af salget til det private marked med stor sandsynlighed ligger på omkring pct.

9 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 8 VIDENRÅDGIVERNES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Videnrådgiverbranchens forventninger til fremtiden er særdeles positive, viser de seneste tal. Figuren neden for viser udviklingen i DI Videnrådgivernes medlemmers kvartalsmæssige forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen siden starten af. Forventningerne er kortlagt ved hjælp af DI s virksomhedspanel. 2 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening Omsætning > Udviklingen i Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 1. kvartal 2. kvartal ,0 0,8 0,6 0,4 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang 0,2 0,0-0,2-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder, heraf omkring 50 medlemmer af DI Videnrådgiverne. Afsluttet ultimo marts Det ses, at videnrådgivernes forventninger til omsætningen og indtjeningen har været positiv i alle kvartaler i 2011 sammenlignet med samme kvartaler året før. Dog tog forventningerne til omsætningen og indtjeningen for alvor fart i 3. kvartal Forventningerne blev dog nedjusteret i løbet af 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012, men har efterfølgende taget et markant hop. Videnrådgivernes ser derfor med optimisme på omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal Forventningen til beskæftigelsen har været næsten konstant hele 2011 og i starten 2012, hvilket indikerer, at videnrådgiverne er tilbageholdende med at ansætte trods fremgangen i både omsætningen og indtjeningen. 2 Resultaterne af DI s virksomhedspanel er baseret på omkring 450 besvarelser fra DI s medlemsvirksomheder. DI Videnrådgivernes medlemmer står for omkring 50 af besvarelserne.

10 SIDE 9 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL VÆKSTBARRIERER DI Videnrådgiverne har desuden spurgt 133 videnrådgivervirksomheder om, hvilke faktorer der vil udgøre barrierer for virksomhedens vækst i Resultaterne kan ses af figuren nedenfor. Hvilke faktorer forventer I vil udgøre barrierer for vækst i 2012? Manglende erhvervstillid Lav vækst i store dele af Europa Manglende bankfinansiering < I høj eller nogen grad I uændret grad I mindre grad eller slet ikke Konkurrence fra offentlige aktører Administrative byrder Procedurer om offentlige udbud DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Manglende kvalificeret arbejdskraft Pct. Det ses, at videnrådgiverne især mener, at den lave vækst i store dele af Europa samt den manglende erhvervstillid vil udgøre de primære barrierer for vækst i Således forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder, at disse faktorer vil hindre væksten i branchen Desuden forventer 36 pct., at offentlige udbudsprocedurer i høj eller nogen grad vil udgøre en barriere for vækst En mindre del af virksomhederne forventer, at manglende bankfinansiering, konkurrence fra offentlige aktører, administrative byrder samt manglende kvalificeret arbejdskraft bliver væsentlige vækstbarrierer i 2012.

11 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 10 FORVENTNINGER TIL KONKURRENCESITUATIONEN For at belyse hvilke trends der er at spore i videnrådgiverbranchen i relation til konkurrencesituationen, har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne til en række konkurrencemæssige forhold. I Figuren neden for ses videnrådgivernes forventninger til pris-pres, brancheglidning og bevægelsen hen mod flere konsolideringer. I høj grad I nogen grad Uændret I mindre grad Slet ikke Ved ikke > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Forventninger til den indelandske konkurrence Pct Vi forventer en øget konkurrence i form af Vi forventer en øget konkurrence i form af konsolideringer pris-pres på det danske marked på det danske marked Vi forventer en øget brancheglidning på det danske marked Det ses, at hovedparten af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad forventer øget indenlandsk konkurrence i form af pris-pres de kommende år (59 pct.). Resultatet viser, at selvom der har været positive forventninger i videnrådgiverbranchen de seneste kvartaler, forventer flere et forsat pris-pres. 46 pct. af de adspurgte videnrådgivervirksomheder forventer i høj eller nogen grad en øget trend hen imod flere konsolideringer i branchen. Dette modsvares af 44 pct., der mener, at dette vil forekomme i uændret eller mindre grad. Ligeledes forventer 41 pct. af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad en øget brancheglidning, hvilket igen modsvares af 45 pct., der mener at brancheglidning i uændret eller mindre grad vil udgøre en faktor i videnrådgiverbranchen. Resultaterne indikerer, at der primært er enighed i branchen om, at markedet for videnrådgivning fortsat vil være præget af pris-pres i 2012.

12 SIDE 11 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN I DET ØVRIGE ERHVERVSLIV Forventningen til fremtiden på det private marked er af afgørende betydning for væksten i videnrådgiverbranchen. Dette afsnit behandler derfor erhvervslivets forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen baseret på de nyeste tal fra DI s virksomhedspanel. Figuren viser udviklingen i DI s konjunkturindikator siden 1. kvartal og frem til 2. kvartal DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2. kvartal 2012 < 0,5 0,4 0,3 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening 0,2 0,1 Omsætning 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Det ses, at der er sket en markant stigning i forventningerne til 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal i Således er forventningerne om en uændret beskæftigelse og en svag vækst i omsætningen og indtjeningen i slutningen af 2011 afløst af betydeligt mere positive forventninger til fremtiden. DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

13 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 12 Der er dog forskel på, hvilke brancher som forventer den største vækst. Figuren neden for viser forventningerne til 2. kvartal 2012 opdelt på henholdsvis fremstillings- og servicevirksomheder. DI s konjunkturindikator brancher Fremstilling Service > DI s konjunkturindikator opdelt på fremstillings- og servicevirksomheder, 2. kvt ,0 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Det ses, at forventningerne til omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal 2012 er positive i forhold til samme kvartal sidste år for både fremstillingsog servicevirksomhederne. Servicevirksomhederne ser dog lysest på fremtiden, særligt i forhold til omsætningen. Hvad angår beskæftigelsen, forventes der ikke de store ændringer i 2. kvartal 2012, hvilket svarer til forventningerne i videnrådgiverbranchen. Forventningerne er derfor blevet væsentligt forbedret både i service- og fremstillingsvirksomhederne i forhold til sidste kvartal, hvor der var udsigt til en reduktion i beskæftigelsen i begge sektorer foruden meget afdæmpede forventninger til omsætningen og indtjeningen.

14 SIDE 13 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE De seneste resultater fra virksomhedspanelet viser desuden en betydelig forskel i forventningerne hos eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Figuren viser, at de positive forventninger er betydeligt mere udtalte for eksporterende virksomheder, hvilket kan forklares af en begyndende optimisme på Danmarks primære eksportmarkeder. Væksten i den danske økonomi ligger fortsat på et relativt lavt niveau, hvilket får de ikke-eksporterende virksomheder til at være mere afdæmpede i deres forventninger. DI s konjunkturindikator eksport/ikke-eksport DI s konjunkturindikator opdelt på eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, 2. kvt ,0 < Eksport Ingen eksport 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

15 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 14 BESKÆFTIGELSEN I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN I dette afsnit sættes der fokus på beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen. Beskæftigelsestallet på brancheniveau opgøres kun én gang årligt, hvilket betyder at tallet for er målt sidste arbejdsdag i november Desuden er tallet for 2011 baseret på en fremskrivning af det seneste tal for og væksten i den private beskæftigelse i 2011 foretaget af DI. Figuren nedenfor viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget fra knap personer i 2001 til lidt under personer i 2011, hvilket er en stigning på ca personer. Der har over perioden været en gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelsen på 1,2 pct., hvilket tegner et positivt billede af udviklingen i beskæftigelsen de seneste 10 år. > Anmærkning: Beskæftigelsen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i 2011 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Udviklingen i beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen Antal personer Beskæftigelsen var på sit højeste i 2009 (nov. 2008) med knap personer, men finanskrisen medførte et fald på personer, svarende til 6,1 pct., frem til i dag. Faldet er dog mindre end faldet i den samlede private beskæftigelse, der oplevede et fald på lidt over otte pct.

16 SIDE 15 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen og den totale beskæftigelse Indeks, 2001= < Videnrådgiverbranchen Total beskæftigelse, Danmark Anmærkning: Beskæftigelsen for videnrådgiverbranchen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Figuren viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget med lidt over 12 pct. point i perioden , mens den totale beskæftigelse er faldet med over tre pct. point i samme periode. Udviklingen i de to grafer vidner om, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen har haft en opadgående trend, særligt siden 2004, mens den totale beskæftigelse har haft et mere stabilt udviklingsforløb. Det ses dog tydeligt, hvorledes finanskrisen ramte beskæftigelsen i både videnrådgiverbranchen og den samlede beskæftigelse i

17 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 16 Beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher En gennemgang af beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher i perioden 2001 viser en betydelig variation i beskæftigelsesudviklingen mellem de enkelte delbrancher, hvilket illustreres i tabellen nedenfor. Beskæftigelsesudviklingen i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Antal Antal Pct. IT-rådgivning ,7 Revision ,8 Rådgivning - bygge og anlæg ,4 Markedsføring og kommunikation ,3 Teknologisk rådgivning ,0 Management ,8 Juridisk bistand ,4 IPR og anden forretningsservice ,8 Design ,1 Markedsanalyse og meningsmålinger ,3 I alt ,50 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. IT-rådgivning er den delbranche, der har oplevet den største tilgang af medarbejdere siden 2001 på hele personer. Samtidig udgjorde beskæftigelsen i IT-rådgivningsbranchen 27 pct. af den samlede videnrådgiverbranche i. Managementrådgivning og teknologisk rådgivning havde ligeledes store stigninger i beskæftigelsen over perioden på henholdsvis og personer. Den delbranche, der havde den højeste vækstrate over perioden 2001 til, er design med en vækst på 96,1 pct. siden Designbranchen udgør dog kun til ca. 3 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen. Brancherne IPR og anden forretningsservice samt teknologisk rådgivning har oplevet pæne vækstrater i beskæftigelsen siden 2001 på henholdsvis 39 pct. og 30 pct. Der er tre delbrancher, der har oplevet fald i beskæftigelsen siden 2001, hvilket er markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg samt markedsanalyse og meningsmålinger. Markedsføring og kommunikation er den delbranche, der har haft det største absolutte fald i den analyserede periode på i alt personer.

18 SIDE 17 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE MEDARBEJDERNES BAGGRUND OG KVALIFIKATIONER Dette afsnit vil belyse uddannelsesniveauet og uddannelsestyperne i videnrådgiverbranchen. Afsnittet skal være medvirkende til at give et indblik i videnrådgiverbranchens medarbejdere. Videnrådgivervirksomheders vigtigste aktiv er den viden, medarbejderne besidder. Derfor er uddannelsesniveauet i branchen afgørende for konkurrencedygtigheden i videnrådgiverbranchen. Det følgende afsnit sætter derfor fokus på kompetenceniveauet i branchen. Da virksomhederne i denne branche lever af at rådgive om specialiseret viden, er uddannelsesniveauet naturligvis markant højere blandt videnrådgiverbranchens beskæftigede end for beskæftigelsen i den samlede økonomi. De seneste beskæftigelsestal på detaljeret brancheniveau viser, at branchen har betydeligt flere beskæftigede med en mellemlang og lang videregående uddannelse end den samlede danske økonomi, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Uddannelsesniveauet i videnrådgiverbranchen sammenlignet med hele økonomien Pct Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker < Videnrådgiverne Hele økonomien DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Figuren viser, at den største uddannelsesgruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen er personer med en lang videregående uddannelse, som udgør 22,5 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette tal er betydeligt højere end for den samlede beskæftigelse, hvor andelen med en lang videregående uddannelse er 8,6 pct. Tillægges personer med mellemlange videregående uddannelser samt forskere, udgør denne gruppe omkring 43 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen, mens denne gruppe kun udgør ca. 25 pct. af beskæftigelsen i den samlede danske økonomi.

19 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 18 Desuden fylder ufaglærte og faglærte personer væsentligt mindre i videnrådgiverbranchen end i den samlede økonomi. Blandt ufaglærte i videnrådgiverbranchen vil studentermedhjælpere og eksempelvis kontor-, ITsupporter- og grafikerelever udgøre en væsentlig andel, mens sekretærer udgør en væsentlig andel af de faglærte i branchen. Tabellen neden for ser nærmere på fordelingen af uddannelsesniveauer blandt de beskæftigede i videnrådgivernes delbrancher. Procentvis fordeling af uddannelsesniveauet i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker Advokater 20,1 26,5 3,2 9,2 40,7 0,3 Management 18,3 16,2 6,6 24,2 33,4 1,3 Rådgivning - bygge og anlæg 9,1 17,0 7,9 37,1 26,6 2,1 IT-rådgivning 19,4 24,2 13,1 18,4 23,9 1,0 Revision 23,9 29,2 5,2 20,5 21,0 0,1 Teknologisk rådgivning 11,8 26,2 13,0 28,3 18,2 2,4 IPR og anden forretningsservice 30,4 24,6 9,2 16,3 17,7 1,8 Markedsanalyse og meningsmålinger 55,3 7,4 5,3 14,1 17,4 0,4 Design 26,6 23,3 14,7 24,4 10,7 0,2 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det ses, at advokatbranchen er den delbranche, hvor andelen af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse er størst, hvor over 40 pct. af de ansatte har en lang videregående uddannelse. Tallet i managementkonsulentbranchen samt rådgivning inden for bygge og anlæg ligger ligeledes relativt højt med henholdsvis 33,4 pct. og 26,7 pct. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er størst inden for rådgivning i bygge- og anlægssektoren (37,4 pct.). Tallet er dog over 20 pct. inden for både design, teknologisk rådgivning samt revisions- og managementkonsulentbranchen. Det ses desuden, at delbrancherne teknologisk rådgivning, rådgivning inden for bygge og anlæg samt IPR og andre forretningsservices alle har en relativt høj andel af beskæftigede med en forskeruddannelse svarende til mellem 1,8 pct. og 2,4 pct. af den samlede beskæftigelse i disse tre brancher.

20 SIDE 19 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE I alle videnrådgivernes delbrancher ses en relativt stor spredning mellem uddannelsesniveauerne. Med andre ord fordeles arbejdsmængden ret jævnt ud over forskellige uddannelsestrin, hvilket kan indikere at branchen er relativt god til at organisere arbejdsdelingen mellem medarbejdergrupper med forskellige uddannelsesniveauer. Beskæftigede med en lang videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen Figuren neden for viser fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i henholdsvis videnrådgiverbranchen og i hele økonomien inden for forskellige uddannelsesretninger. Knap 47 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen med en lang videregående uddannelse har en samfundsvidenskabelig uddannelse. Selvom de samfundsvidenskabelige kandidater også er højt repræsenteret blandt de højtuddannede i hele økonomien, er andelen omkring 14 pct. point højere i videnrådgiverbranchen. Den næststørste gruppe er beskæftigede med en teknisk uddannelse, som udgør 27 pct. af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Tallene viser desuden, at lidt over 20 pct. af de beskæftigede med en videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen enten har en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Derimod udgør de sundhedsvidenskabeligt uddannede under en pct. af de højtuddannede i videnrådgiverbranchen. Fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse Pct. 50 < Videnrådgiverne Hele økonomien Anmærkning: Øvrige uddannelser indeholder bl.a. kunstneriske-, ernærings- og jordbrugsuddannelser HUM NAT SAMF TEK Sundhed Øvrige uddannelser DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver

Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver Publikationan kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2630 Albertslund Tlf:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere