HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate no og Chaucer Marine Syndicate no c/o First Marine Insurance A/S (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Samlast A/S (advokat Ulla Fabricius) og Alex Andersen Ølund A/S (advokat Michael Villadsen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne og Oliver Talevski. Påstande Appellanterne, Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate no og Chaucer Marine Syndicate no c/o First Marine Insurance A/S, har nedlagt påstand om, at Samlast A/S og Alex

2 - 2 - Andersen Ølund A/S solidarisk, subsidiært alternativt, til appellanterne skal betale ,82 kr. med rente 5 % p.a. fra den 2. marts Samlast A/S og Alex Andersen Ølund A/S har nedlagt påstand om stadfæstelse Samlast og Ølund har gentaget påstandene om friholdelse over for hinanden. Appellanternes påstand er reduceret med det provenu, der fremkom ved bortauktionering af genfunden vin gennem Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Supplerende sagsfremstilling Ved af 17. august 2006 fra Samlast ved Lars Raasthøj til Weinart ApS ved Kristoffer Meier Axel sendte Samlast et fragttilbud om IMPORT AF VIN FRA EUROPA (VINDISTRIKTERNE). I en af 7. september 2006 til Lars Raasthøj anmodede Kristoffer Meier Axel Samlast om at afhente vine fra Frankrig. I en hedder det bl.a.: Lars, 13 paller, sørg lige for at den her bliver håndteret ekstra forsigtigt idet der for over 3 millioner på den og med kølevogn, tak. I det dokument, som var vedhæftet en, er bl.a. vinenes navne, mængde, antal og pris angivet. Der er fremlagt et kontokort over Samlasts samarbejde med Weinart ApS. Bogføringen omfatter perioden fra den 18. september til den 28. december Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Kristoffer Meier Axel og supplerende forklaring af Lars Raasthøj, Kristoffer Meier Axel har forklaret, at han siden 1996 har været ejer af og direktør i Weinart ApS, der sælger udsøgte, sjældne og gamle vine i udlandet. Han er i Danmark kendt for at sælge sådanne vine. Han køber vinene rundt omkring i Europa bl.a. på auktioner, og der er hovedsageligt tale om dyre vine. Han køber dog enkelte gange billigere vine direkte fra fran-

3 - 3 - ske vinbønder, men i så fald sker det altid i forbindelse med køb af dyre vine. Kun omkring 2 % af de vine, han køber, er billige vine. Ved billige vine forstår han vine, der koster ca. 100 kr. pr. flaske. Han købte de i sagen omhandlede vine på Stockholm Auktionsverk, der udelukkende sælger dyre vine. Han bød på dem telefonisk, og da han havde købt dem, rekvirerede han en transport hos Samlast. Han købte vinene i maj Vinene stod indtil oktober 2006 opmagasineret hos Maxtrans, idet det ikke var hensigtsmæssigt at transportere dem i de varme sommermåneder. Han ringede til Lars Raasthøj fra Samlast og bookede transporten. Han havde indledt samarbejdet med Samlast ca. et halvt år forinden, og han var ikke først begyndt at bruge Samlast som transportør 14 dage til 1 måned inden. Han husker ikke, om bookingen også skete pr. e- mail. Han forklarede Lars Raasthøj, at der var tale om eksklusive vine, der havde en stor værdi. Lars Raasthøj kendte ham også i forvejen og vidste, hvilke vine han handler med. Han sendte ikke en faktura med oplysning om vinenes værdi. Det mener han ikke, at han er forpligtet til, så længe transportøren ved, at der er tale om eksklusive vine. Han præciserede endvidere over for Lars Raasthøj, at vinene skulle transporteres på køl. Lars Raasthøj oplyste hertil, at der ikke er kølebiler i Sverige, men at han ville vende tilbage. Lars Raasthøj vendte senere tilbage og oplyste, at han havde fundet en lastbil, der bruges til transport af blomster, som vinene kunne transporteres forsvarligt i. Herefter hørte han ikke mere, før han modtog en fra Lars Raasthøj om, at vinene var blevet stjålet. Det fremgik vist nok af en, at låsene på lastbilen ikke virkede, hvilket efter hans opfattelse var meget utilfredsstillende og virkede uprofessionelt. På et senere tidspunkt modtog han et telefonopkald fra Philip Dyna fra Kjær Sommerfeldt, der oplyste, at han havde fået indleveret en La Tache 1942 og nogle andre vine. Han så herefter nogle fotos på Stockholm Auktionsverks hjemmeside af flere af de stjålne vine, herunder en flaske La Tache 1942, som han kunne kende, fordi den er nummereret. Vinene blev efterfølgende udleveret til det svenske politi, og mange af dem blev solgt på en auktion hos Bruun Rasmussen. Han kunne genkende mange af de stjålne og nu solgte vine på listen over vine i

4 - 4 - skrivelse af 5. januar 2009 til First Marine. Det svenske politi opgav efterforskningen af sagen for ca. 1 år siden. Lars Raasthøjs forklaring i Sø- og Handelsretten om, at Samlast trods anmodning herom ikke modtog andre oplysninger om godset, heller ikke om dets værdi, eller krav om temperaturen under transporten, er efter hans opfattelse usand. En af grundene til, at han bruger Samlast som transportør, er, at de anvender temperaturkontrollerede vogne, og at Lars Raasthøj netop vendte tilbage og forklarede, at han havde fundet en blomstervogn. Han har tidligere indgået en transportaftale med Samlast. Det drejede sig om en transport fra Bordeaux af 13 paller vine til en samlet værdi af 3 mio. kr. Vinene havde en gennemsnitlig indkøbspris på 500 kr. pr. flaske. Han oplyste vinenes værdi i bookingen, da der var tale om en meget stor mængde. De nærmere detaljer om denne transport fremgår af en , som han sendte til Lars Raasthøj den 7. september Vinene blev transporteret i en kølebil. De vine, han køber, bliver ikke altid transporteret i kølebil. Det afhænger af årstiden. Han mener også, at han tidligere har brugt Samlast til transport af vine fra Belgien, og at der i dette tilfælde også var tale om dyre vine. Der er kun en eller to vinauktioner i Sverige om året, og han har ikke før brugt Samlast til transport af vine fra Sverige. Lars Raasthøj har forklaret, at han er direktør og medejer af Samlast A/S. Samarbejdet med Weinart ApS blev indledt i midten af august Den første transport, Samlast udførte for Weinart, blev booket den 7. september 2006, jf. fra Kristoffer Meier Axel. Samarbejdet med Weinart vedrørte primært transporter fra Frankrig, Spanien, Italien og Benelux-landene. Transporter fra Sverige var fra starten ikke en del af samarbejdet. Han fik ved samarbejdets begyndelse at vide, at Weinart var vinimportør, men vidste i øvrigt ikke noget om Weinarts virksomhed. Han fik ikke at vide, at Weinart handler med dyre og eksklusive vine. Han ved ikke, om det er almindelig kendt i branchen, at Weinart handler med dyre og eksklusive vine. Da han så, hvilke vine Weinart ved bookingen af 7. september 2006 ønskede transporteret, bemærkede han, at der var tale om dyre vine. Det er ikke usædvanligt, at Samlasts kunder importerer vine i den prisklasse.

5 - 5 - Den instruktion, Kristoffer Meier Axel gav i en af 7. september 2006, medførte, at disse vine blev transporteret i kølebil og håndteret af særligt betroede vognmænd og chauffører. Weinart har en gang imellem præciseret i en ordre, at det var meget dyre vine, der skulle transporteres. I de tilfælde er der hver gang blevet truffet særlige forholdsregler. Samlast benytter særligt betroede vognmænd og chauffører, når forsendelserne er af høj værdi. Kristoffer Meier Axel afgav den bestilling, som den foreliggende sag drejer sig om. I ordren stod der en palle, ca. 100 kg vin. Samlast fik ingen oplysninger om forsendelsens værdi. I Weinarts ordre stod der, at Samlast skulle kontakte speditionsfirmaet Maxtrans med henblik på afhentning af vinen. Den 28. september 2006 tog han kontakt til Maxtrans via fax. Han udfyldte selv den øverste tredjedel af faxskrivelsen. Faxen blev sendt til Maxtrans, som returnerede den efter at have udfyldt punkt 1-6 på midten af fax-siden. Her oplyste Maxtrans bl.a. om, hvor afhentning skulle ske. Han tog kontakt til Alex Andersen Ølund A/S ved af 4. oktober Han skulle have svar på de spørgsmål om læssedato, leveringsdato, bilnummer og pris, som fremgår af en. Han fik imidlertid ikke svar på de stillede spørgsmål, og den nederste del af faxen blev derfor aldrig udfyldt. Den 6. oktober 2006 rykkede han Ølund. Han fik da at vide, at pallen allerede var afhentet og var blevet stjålet. Han sendte herefter en til Weinart og fortalte om situationen. Han oplyste ikke ved den lejlighed, om den bil, der var brugt til at transportere godset, havde været aflåst eller ej. Han bad Weinart om at få oplysning om værdien af den transporterede vin, men fik ikke svar. Værdien af vinen blev først kendt for ham, da First Marine den 4. januar 2007 mailede en kopi af en faktura, der viste, hvilke vine der var blevet transporteret, og hvilken værdi de havde. Weinart havde ikke afgivet et specifikt ønske om, at transporten skulle ske i en kølebil eller i en aflåst bil. Han var ikke i dialog med Weinart om, at det var en blomsterbil, der ville blive anvendt. Blomsterbiler kan anvendes som kølebiler. Samlast bestilte ikke transport i kølebil hos Ølund. Der er som udgangspunkt ikke forskel i pris, om man benytter en kølebil eller en almindelig bil. Hvis man bestiller en transport, hvor kølefunktionen skal være slået til, vil der være et pristillæg.

6 - 6 - Han var ikke bekendt med, at det var vin indkøbt på auktionshus, der skulle transporteres. Selv om han havde vidst det, ville han ikke nødvendigvis have været klar over, at der var tale om dyr vin. Der bliver også handlet billig vin på auktion. Weinart har nogle gange oplyst om værdien af det, der skulle transporteres. Samlast har haft cirka 24 transporter for Weinart. Cirka 40 % af disse har vedrørt vin af høj værdi. Af de 24 transporter husker han ikke, hvilket nummer i rækken den foreliggende sags transport var. Samlast anvender Ølund som samarbejdspartner, fordi Ølund kører regelmæssigt i Sverige. Samlast har ikke andre samarbejdspartnere i Sverige. Samlast beskæftiger sig i øvrigt ikke med det svenske marked. Han er ikke bekendt med, om Ølund ellers kører med vin. Han forventer, at kunderne oplyser, hvis de har brug for at få transporteret vin eller andet i kølebil. Han ved ikke, hvornår man anvender kølebil til transport af vin i Sverige og Norge. Ved transport af vin fra Mellem- og Sydeuropa spiller bl.a. temperaturen udenfor en rolle for, om det er nødvendigt at anvende kølebil. Vine af høj kvalitet transporteres ikke altid i kølebil. Højesterets begrundelse og resultat Også efter bevisførelsen for Højesteret må det lægges til grund, at Weinart ApS alene gav Samlast A/S oplysning om, at godset var en palle vin på 153 kg. Det er således ikke godtgjort, at Samlast fik at vide, at der var tale om vin af høj værdi, eller at vinen skulle behandles på en særlig måde. Bevisførelsen giver ikke grundlag for at fastslå, at Samlast eller Alex Andersen Ølund A/S på anden måde blev bekendt med, at godset bestod af vin af høj værdi, eller for, at det var groft uagtsomt, at de ikke blev bekendt hermed. Sø- og Handelsretten har fundet, at transportørerne på den angivne baggrund var berettiget til at behandle pallen med de 153 kg vin som almindelig stykgods. Der er ikke for Højesteret fremkommet noget, som giver grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Herefter og i øvrigt af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, finder Højesteret, at det ikke er bevist, at skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens 37. Højesteret stadfæster derfor dommen.

7 - 7 - Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate no og Chaucer Marine Syndicate no c/o First Marine Insurance A/S solidarisk betale kr. til Samlast A/S og kr. til Alex Andersen Ølund A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere