Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg"

Transkript

1 Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg 1

2 Indholdsfortegnelse. Analysens baggrund. Dias 3 Analysens formål. Dias 3-5 Potentielle iværksættere i Faaborg og omegn. Dias 6-8 Hvilke typer af iværksættervirksomheder kan og vil ligge i en udviklingspark. Dias 9-15 Ideer til hvilke tilbud og services en mulig udviklingspark I Faaborgs gamle sygehus f.eks. kunne tænkes at skulle tilbyde iværksætterne i Faaborg og omegn. Dias Hvilke tilbud og services efterspørger og benytter Iværksætterne i Faaborg og omegn. Dias Alternative muligheder og vilkår for erhvervsleje for Iværksættere. Dias Opbakning fra etablerede virksomheder i Faaborg og Omegn. Dias Budgetskøn for oprettelsen af en udviklingspark i sygehusets lokaler på baggrund af erfaringer med andre udviklingsparker. Dias Vil en udviklingspark kunne understøtte Fremtidsfabrikken Sydfyn. Dias Faaborg og omegns vækstpotentiale. Dias Bilag. Dias

3 Baggrund. Baggrunden for herværende analyse skal ses i lyset af den fremtidige sygehusstruktur, som Regionsrådet i 2007 har vedtaget, som blandt andet medfører, at Faaborg Sygehus lukker ned i efteråret I den forbindelse har Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på forskellige anvendelsesmuligheder af sygehuset herunder mulighederne for en udviklingspark for iværksættere, som herværende analyse omhandler. Baggrunden for at undersøge mulighederne for en udviklingspark i Faaborg er, at der ifølge bl.a. Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd mangler et spændende miljø for iværksættere, og at byen her vurderes at have et potentiale for kreative vidensbaserede virksomheder pga. beliggenhed i forhold til natur og kulturværdier. Formål. Formålet med analysen er at afdække behovet for en udviklingspark for iværksættere på sygehuset samt undersøge hvilken form, udviklingsparken i givet fald bør have. Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at analysen skal gennemføres som en kvalitativ og praktisk orienteret analyse, der har fokus på at komme i dialog med relevante interessenter i Faaborg. Indholdet i analysen og analysemetoden er aftalt til at være følgende: Kortlægning af interessenter og potentielle iværksættere bl.a. på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister (cvr): Metoden vil her være desk-research eventuel kombineret med kontakt til andre relevante kilder som f.eks. det lokale erhvervsråd, revisorer, advokater m.m. 3

4 Afklaring af områdets vækstpotentiale på baggrund af statistik leveret af Region Syddanmark vedr. erhvervsstruktur, styrkeområder, arbejdsstyrke og infrastruktur. Metoden vil her være desk-research. Afklaring af hvilke typer virksomheder, der kan eller vil ligge i en udviklingspark. Metoden vil her være 2 gruppeinterview med potentielle iværksættere evt. suppleret med telefoninterview af flere potentielle iværksættere. Afklaring af hvilke tilbud iværksættere i området efterspørger og benytter. Dette punkt vil indgå i de samme 2 gruppeinterview som ovenfor samt i de eventuelle supplerende telefoninterview. Afklaring af alternative muligheder og vilkår, der er for erhvervsleje. Dette punkt vil også indgå i de samme 2 gruppeinterview som ovenfor samt i de eventuelle supplerende telefoninterview. Herudover suppleret med desk-research samt telefoninterview af de andre udbydere af erhvervslejemål. Afklaring i hvilken grad, der er opbakning til en udviklingspark fra etablerede virksomheder. Herunder i hvor høj grad disse virksomheder vil være investorer, mentorer, rådgivere, samarbejdspartnere og lignende. Metoden vil her være telefoninterview af ca. 50 etablerede virksomheder. Afklaring af, om en udviklingspark vil kunne understøtte Fremtidsfabrikken Sydfyn. Metoden vil her være desk-research samt brug af resultaterne fra interviewene i det foregående. 4

5 På baggrund af erfaringer med andre udviklingsparker, skal der gives et budgetskøn for oprettelsen af en udviklingspark i sygehusets lokaler. Metoden vil her være interview af andre udviklingsparker omkring driftsbudget, etableringsbudget, hvad der før var i de lokaler, de nu har til huse i m.m. I forbindelse med rekrutteringen af deltagere til de 2 gruppeinterviews med potentielle iværksættere, viste det sig at være en umulighed at få rekrutteret tilstrækkelig med deltagere til gennemførelse af de 2 gruppeinterviews inden sommerferien, som var et must, hvis deadline for aflevering af de færdige resultater skulle overholdes. Alternativet var så enten at udskyde deadline for aflevering af resultaterne eller bruge kvalitative telefoninterview i stedet for som indsamlingsmetode. Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune valgte det sidste d.v.s. kvalitative telefoninterviews. 5

6 Potentielle iværksættere i Faaborg og omegn. Baun & Partners har modtaget en excelliste over potentielle iværksættere i Faaborg og omegn fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvorpå der er registreret 397 iværksættere. Denne liste er vedlagt som selvstændig bilag med diverse kommentarer og katagoriseringer. De 397 iværksættere repræsenterer alle mulige forskellige typer af virksomheder, m.h.t branche, størrelse, om der er tale om hobbyvirksomhed eller fuldtidsvirksomhed, om man driver virksomhed ud fra sin hjemmeadresse eller har lokaler ude i byen, om man er etableret eller stadig i opstart, m.m. Analysen viser, at når det drejer sig om potentielle iværksættere/ kunder til en mulig udviklingspark i det gamle sygehus, så er der tale om et langt mindre antal end de 397. Erhvervschef John Mogensen fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har på forhånd streget 85 af iværksætterne på listen, som han ved, ikke er potentielle kunder til en eventuel udviklingspark. Det er f.eks. butikker, værtshuse og værksteder. Analysen viser, at der er tale om et langt større antal end de 85 iværksættere, som ikke er potentielle kunder til en eventuel udviklingspark. Ud over butikker, værtshuse og værksteder er det f.eks. følgende typer af firmaer: Homepartiesfirma Blomsterbod uden for en gård Grundejere som ejer 12 køer i fællesskab til naturpleje Frelance undervisning Restaurant, cafe, pizzaria, hotel, Bed and Breakfast og lignende 6

7 Forsamlingshus Mere end 5 år gammel virksomhed, så etableret virksomhed Driver firma andet sted end Faaborg og omegn men bor privat i Faaborg og omegn Firma blev aldrig til noget Firma lukket ned, gået konkurs eller lignende Små håndværkerfirma (murer, tømrer, blikkenslager ) Taxa Fisker Smedefirma Frisørsalon Vognmandsfirma Pensionister med et lille fritids firma ved siden af Firmaer som har oprettet et nyt selskab (datter- eller søsterselskab) eller firmanavn på samme adresse, som man allerede er etableret Vinduespudser, rengøringsfirma eller lignende med 0-1 ansat Autoværksted Bådebygger Dyrehospital og dyrlæger Tandlæge og lægeklinik Skovbrug, landbrug og lignende Iværksættere som føler sig veletableret både med lokaler men også aktivitets-, drifts, og kundemæssigt og derfor ikke føler behov for en udviklingspark Bor på en ø med sit firma, og trives med det, da man har valgt at bo på en ø Analysen viser, at mindst 226 af de 397 iværksættere tilhører en af ovennævnte firmakatagorier. D.v.s. mindst 226 af de 397 iværksættere kan karakteriseres som værende ikke potentielle kunder til en mulig udviklingspark i det gamle sygehus. 7

8 Ud af de resterende 171 af de 397 mulige potentielle iværksættere har der været en del, hvor det ikke har været muligt at finde frem til et telefonnummer - hverken ved at søge på firmaadressen eller navnet på firmaet eller ejeren. Dette drejer sig om 42 af de iværksættere, der står på listen. Baun & Partners tillader sig at konkludere, at disse 42 iværksættere nok heller ikke kan anses som værende særlig potentielle, da deres kontaktinformationer jo ikke kan identificeres. D.v.s. der er mindst 268 af de 397 iværksættere, der nok må karakteriseres som værende ikke potentielle i relation til at leje lokaler i en eventuel udviklingspark. Herudover har der været rigtig mange (70 emner), som ikke har kunnet træffes på telefonen på trods af 4 forgæves opkald på forskellige tidspunkter. (Der blev ringet i 2 forskellige uger samt både om dagen og aftenen.) Disse kan deles op i 3 kategorier, nemlig: Dem som aldrig svarede telefonen (37 emner) Dem, det lykkedes at komme igennem til, men som så ikke havde tid på det pågældende tidspunkt og ej heller på de andre tidspunkter vi ringede, eller ikke var mulig at træffe, når vi ringede igen (17 emner) Dem der ikke ønskede at deltage i analysen eller ikke havde tid før på et senere tidspunkt (efter deadline på interviewene) (16 emner) Ovennævnte 70 iværksættere kan der ikke med sikkerhed siges noget om m.h.t. deres grad af potentiale i relation til en udviklingspark. Det antages dog, at fordelingen af de 70 iværksætteres grad af potentiale i relation til en udviklingspark alt andet lige vil være den samme som fordelingen af de 327 iværksættere, som analysen kan sige noget om. I det følgende vil det således være de 327 iværksættere, som analysen har afdækket m.h.t. deres grad af potentiale, som vil være analysens grundlag. 8

9 Hvilke typer af iværksættervirksomheder kan og vil ligge i en udviklingspark. Analysen viser at 33 af de 327 iværksættere (10%), tror at de positivt vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, hvis forudsætninger som rimelig pris, indretning m.m. er i orden. Herudover viser analysen at yderligere 26 af de 327 iværksættere (8%) positivt tror de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler. Endelig viser analysen jævnfør det foregående kapitel at 268 af de 327 iværksættere (82%) ikke er potentielle kunder til en udviklingspark. M.h.t. de 59 iværksættere, som tror de i en eller anden grad positivt vil bruge en mulig udviklingspark, viser analysen at ca. ¾ af iværksætterne har firma på deres hjemmeadresse. Nogle få af iværksætterne har både firma på hjemmeadressen og ude i byen, mens resten har lokaler ude i byen. Analysen viser endvidere, at næsten 90% af de iværksættere, der positivt tror, at de vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, ingen ansatte har. Det samme gælder for ca. ¾ af de iværksættere, der positivt tror de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler. Analysen viser, at der i det store og hele ikke er den store forskel på hvor mange år man har været iværksætter og i hvor høj grad man positiv tror at man vil bruge en mulig udviklingspark. Der er stort set lige så mange gamle iværksættere som unge iværksættere blandt de 59 iværksættere. Endelig viser analysen, at over halvdelen af de iværksættere, der positivt tror, at de vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, har fast arbejde ved siden af deres virksomhed, mens det kun gælder for ca. 30% af 9

10 de iværksættere, der positivt tror, de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler Analysen viser m.h.t. de iværksættere, som positivt tror, at de vil leje lokaler i en eventuel udviklingspark, at iværksætterne efterspørger forskellige typer af lokaler. Nogle efterspørger kontorlokaler, mens andre efterspørger f.eks. lagerfaciliteter eller mindre produktions- eller værkstedsfaciliteter. Nogle efterspørger handicapvenlige lokaler til klinikvirksomhed, mens andre efterspørger udstillingslokaler eller lokaler til undervisning. Endelig efterspørger nogle storkøkkenfaciliteter. Nogle af iværksætterne efterspørger mere end en type af lokale. Analysen viser følgende fordeling af, hvilke lokaletyper der efterspørges: 12 af de 33 iværksættere (36%) efterspørger kontorlokaler. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger lokaler til lager. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger handicapvenlige lokaler til klinikvirksomhed inkl. venteværelse, kontorlokale m.m. gerne sammen med andre virksomheder indenfor sundhed med henblik på eventuelle mulige fællesfaciliteter. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger produktions- eller værkstedsfaciliteter. 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger lokaler til undervisning. 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger lokaler til udstilling, 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger et storkøkken. 2 af de 33 iværksættere (6%) efterspørger showroom. 10

11 11

12 Analysen viser, at de iværksættere, som efterspørger kontorlokaler bl.a. er konsulent- og rådgivningsfirmaer, IT-firmaer, produkt- og designudviklingsfirmaer, hjemmesidefirmaer samt handels- og webshopfirmaer. De iværksættere, som efterspørger lokaler til klinikbrug er bl.a. fodklinikker, zoneterapeuter, kiropraktorer, alternativ behandlere og lignende. De iværksættere, som efterspørger lagerfaciliteter er bl.a. indehavere af webshops, eventfirmaer, handelsfirmaer, små produktionsfirmaer og lignende. De iværksættere, som efterspørger produktions- eller værkstedsfaciliteter har bl.a. en lille produktion indenfor bådebyggeri, udstyr til farmaceutisk industri, transportkasser til kunstværker, både- og badebroer, søjler og balustre m.m. af træ til udvendig udsmykning af huse, restaurering af møbler til eksport m.m. De iværksættere, som efterspørger lokaler til undervisning er bl.a. konsulentfirmaer, som underviser i f.eks. mindfullnes, edb, familier og voksne med autisme m.m. De iværksættere, som efterspørger udstillingslokaler er bl.a. kunstnere, møbelrestauratør, kunsthåndværkere, gårdbutikker og lignende. De iværksættere, som efterspørger showrooms er bl.a. indehavere af webshops. Endelig viser analysen at de iværksættere, som efterspørger storkøkkenfaciliteter bl.a. er gårdbutikker, karamelproducent m.m. 12

13 Analysen viser m.h.t. de iværksættere, som positivt tror, at de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler, at langt de fleste vil bruge udviklingsparken, hvis og når der er relevante rådgivningstilbud og/eller kursustilbud og/eller arrangementer. Herudover vil en stor del af iværksætterne bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere. En mindre del af iværksætterne vil bruge udviklingsparken til at leje mødelokaler i samt til at købe f.eks. telefonpasningsservice, kontorhjælpsservice og lignende. Endelig vil nogle få af iværksætterne primært bruge udviklingsparken, hvis der er en mentorordning. Analysen viser følgende fordeling af hvilke formål de enkelte iværksættere vil bruge en eventuel udviklingspark, når de IKKE vil leje lokaler. De enkelte iværksættere kan godt nævne flere ting. 17 af de 26 iværksættere (65%) fremhæver, at man nok primært vil benytte sig af udviklingsparken, hvis der er nogle relevante rådgivningstilbud og/eller kursustilbud, og eller arrangementer. 9 af de 26 iværksættere (35%) fremhæver at man primært vil bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere. 4 af de 26 iværksættere (15%) vil primært bruge udviklingsparken til at leje mødelokaler i. 1 af de 26 iværksættere (4%) vil helt sikkert bruge udviklingsparken, hvis man har en mentorordning at tilbyde. 1 af de 26 iværksættere (4%) vil primært bruge en udviklingspark til f.eks. at købe telefon-pasningsservice og kontorhjælpsservice og lignende hos. 13

14 Analysen viser, at de iværksættere der primært vil bruge en eventuel udviklingspark, når og hvis der er nogle relevante rådgivningstilbud, kursustilbud og/eller arrangementer i det store og hele skal findes blandt IKKE vidensvirksomheder som f.eks. håndværkere, entreprenører, malere, murere, gartnere, hus- og haverenoveringsfirmaer, rengøringsfirmaer, produktionsfirmaer, maskinstationer og lignende. De iværksættere som primært vil bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere er en blandet landhandel. Her er både vidensvirksomheder i form af konsulentfirmaer, udvikling- og produktionsvirksomheder, håndværkere og kreative virksomheder. Man kan med andre ord sige, at det stort set er alle typer 14

15 Endelig indikerer analysen at de iværksættere, der primært vil bruge udviklingsparken, hvis de har behov for at leje mødelokaler, i høj grad skal findes blandt vidensvirksomheder som f.eks. konsulent og rådgivningsvirksomheder. 15

16 Ideer til hvilke tilbud og services en mulig udviklingspark i Faaborgs gamle sygehus f.eks. kunne tænkes at skulle tilbyde iværksætterne i Faaborg og omegn. Analysen viser, at der er 3 altoverskyggende services, som de nuværende iværksættere foreslår at en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn. Disse 3 services er Netværk, sparring, fællesskab og samarbejde med andre iværksættere. Rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter. Billige lokaler til forskellige formål. Knap 2/3 af iværksætterne fremhæver i en eller anden grad Rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter, mens godt 40% af iværksætterne fremhæver Netværk, sparring og fællesskab med andre iværksættere. Knap ¼ af iværksætterne fremhæver Billige lokaler til forskellige formål. Udover ovennævnte fremhæver iværksætterne en lang række andre mere eller mindre individuelle ideer og forslag til tilbud og services en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn. Disse andre ideer og forslag er følgende: Hjælp til ansøgninger om starthjælp. Man kan eventuel ansætte en fælles sælger. Fælles markedsføring. Fælles leverandøraftaler (f.eks. pakketransport, juridisk bistand, indkøb af kontorartikler, reklamer etc. ). 16

17 Fast tilknytning af rådgiverkorps f.eks. advokater, revisorer, erhvervsfolk, rådgivere som ved noget om Internettet og det øvrige virtuelle univers m.m. Tilbyde meget af det erhvervsrådet gør i forvejen. Mulighed for udstillingsforum for nystartede kunstnere. Telefonpasning. Reception. Sekretærhjælp. Hjælp til alt det administrative. Hjælp til udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside. Mødelokaler/-faciliteter. Kantineordning. Hjælp til at finde mulige samarbejdspartnere. Debatindlæg og foredrag holdt af andre iværksættere, som er kommet videre for at lære hvordan de har gjort og ikke gjort. Adgang til diverse IT-services herunder f.eks. forskellige systemer til f.eks. bogføring, kundedatabaser, CRMsystemer m.m.. IT-hjælp/-support hvis program eller maskine går ned. Generelt IT hjælp, hvis man ikke er så nørdet. Kopimaskiner, printer og andet ITudstyr. Økonomisk tilskud til opstart. Fabrikationslaboratorium med 3D-scanner etc. 1 fast mødedag om ugen/måneden, hvor alle husets brugere skal deltage, så man kan debattere forskellige problemer, udfordringer m.m. Mentorordning. Lave noget for kunstnere, hvor andre tager sig af alle de praktiske ting. Udover iværksættere skal der i en udviklingspark også være etablerede virksomheder, som er velfungerende, som har fået succes, som man kan spejle sig i. Ovennævnte andre ideer og forslag til tilbud og services en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn fremhæves af mellem 1% og 8% af iværksætterne. 17

18 18

19 I de tilfælde hvor rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter fremhæves som en af de services og tilbud, som en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn, viser analysen, at der er forskel på hvilke typer af rådgivning, vejledning og sparring de enkelte iværksættere tænker på. Specielt 4 typer af rådgivning, vejledning og sparring nævnes dog af rigtig mange af iværksætterne, nemlig: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt det der i praksis skal gøres, når man starter egen virksomhed op. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende salg og markedsføring af sit produkt/ydelse. Rådgivning, vejledning og sparring om drift, udvikling og vækst af sin virksomhed, når man er kommet forbi opstartsfasen. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt hvad der har med regnskab, skat, moms, bogføring, fakturering, økonomistyring m.m. at gøre. Udover ovennævnte typer af rådgivning, vejledning og sparring fremhæves også en række andre mere eller mindre individuelle typer af rådgivning, vejledning og sparring, nemlig følgende: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende finansiering. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvordan man får en produktion op at stå. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende outsourcing. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende ansættelse af personale. Rådgivning, vejledning og sparring med henblik på at blive bedst mulig klædt på til at kunne gå i banken. Juridisk rådgivning, vejledning og sparring. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvordan man undgår alle de banditter /sælgere, der ringer/kommer forbi, som kan koste en iværksætter dyrt. 19

20 20

21 Hvilke tilbud og services efterspørger og benytter iværksættere i Faaborg og omegn. I fin forlængelse af det foregående afsnit viser analysen, at de tilbud og services, som iværksætterne i Faaborg og omegn primært efterspørger, er: Diverse former for rådgivning, vejledning og sparring Netværk, sparring, fællesskab og samarbejde med andre iværksættere. Billige lokaler til forskellige formål. M.h.t. de typer af rådgivning, vejledning og sparring, som iværksætterne primært efterspørger, viser analysen også i fin tråd med det foregående, at det er: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt det der i praksis skal gøres, når man starter egen virksomhed op. En stor del af iværksætterne fremhæver i den forbindelse iværksætterkurser, som en rigtig god ting. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende salg og markedsføring af sit produkt/ydelse. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt hvad der har med regnskab, skat, moms, bogføring, fakturering, økonomistyring m.m. at gøre. Udover ovennævnte fremhæver de enkelte iværksættere også mere individuelt en række andre typer af rådgivning, vejledning og sparring, nemlig følgende: Rådgivning, vejledning og sparring om hvordan man handelsmæssigt gebærder sig på tværs af landegrænser. Specifik rådgivning, vejledning og sparring i relation til vedkommendes virksomhed. 21

22 Rådgivning, vejledning og sparring om alt hvad man skal vide fra det offentlige (love, hvad man skal tilmelde sig, hvad skal man framelde, hvad med efterløn og pension, m.m.) Rådgivning, vejledning og sparring om hvordan virksomheden udvikles og vækster bedst muligt. Finansiel rådgivning, vejledning og sparring. Juridisk rådgivning, vejledning og sparring. Rådgivning, vejledning og sparring i regler og love på specifikke områder i f.h.t. den virksomhed, man har/ønsker at opstarte. Rådgivning, vejledning og sparring fra Væksthus Syddanmark. Rådgivning, vejledning og sparring til at søge midler hos fonde og andre investorer.. IT rådgivning, vejledning og sparring og/eller kursus. Kontraktrådgivning. Rådgivning, vejledning og sparring i f.h.t. mulighederne i lokalområdet. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvad man skal gøre af forberedelser for at gå i banken og bede om lån. Rådgivning, vejledning og sparring til udvikling af hjemmeside på andre sprog end dansk. Rådgivning, vejledning og sparring til etablering af hjemmeside m.m. Rådgivning, vejledning og sparring om eksportmuligheder. Ovennævnte andre typer af rådgivning, vejledning og sparring fremhæves af mellem 1 og 5 % af iværksætterne. Udover ovennævnte former for rådgivning, vejledning og sparring samt netværk og billige lokaler, viser analysen, at enkelte iværksættere også efterspørger: Mulighed for at gå sammen med andre om køb af forskellige ydelser og ting. (rengøring, kantine, telefonservice, itsystemer m.m.) Mødelokaler. 22

23 Administrationshjælp. Hjælp til at finde samarbejdspartnere. Iværksætterkursus om dagen. Kopimaskine til både store og små kopier. Finansiering. Delebogholder. Virksomhedsbesøg af Skat. Tilskudsmidler. Mentor. Endelig viser analysen, at knap 1/3 af iværksætterne i Faaborg og omegn ingen tilbud og services har efterspurgt. 23

24 24

25 Den gennemførte analyse viser, at iværksætterne i Faaborg og omegn i meget høj grad ikke konkret benytter sig af eksterne tilbud og services. Knap 60% af iværksætterne fremhæver, at de ikke konkret benytter sig af eksterne tilbud og services. Ud af de iværksættere, der benytter sig af eksterne tilbud og services fremhæver langt den overvejende del, at de benytter sig af ekstern revisorassistance. Herudover fremhæver iværksætterne i mindre grad følgende eksterne tilbud og services: Netværk. Bogholder. Diverse kurser, workshops og rådgivning. (Bl.a. fra brancheorganisationer) Personlig coach. Diverse konsulentservices. Iværksætterkursus. Ekstern investor. IT hjælp. Reklamebureau. Diverse kurser. Advokat. Studerende fra universitetet i Odense til at lave markedsundersøgelser. Generalkonsulater. Dataløn. 25

26 26

27 Alternative muligheder og vilkår for erhvervsleje for iværksættere. Som tidligere nævnt indikerer analysen, at ca. ¾ af de iværksættere, som er potentielle til en mulig udviklingspark p.t har firma på deres hjemmeadresse. Analysen viser at 2/3 af de iværksættere, der har deres firma på hjemmeadressen end ikke har kigget på alternative muligheder, som f.eks. at få lokaler ude i byen. En del af iværksætterne fremhæver som årsag hertil, at de ikke har behov for lokaler ude i byen, da langt det meste af deres arbejde foregår ude ved kunder. Den sidste 1/3 af de iværksættere, som har firma på hjemmeadressen har kigget på mulighederne for at få lokaler ude i byen. Analysen viser, at de iværksættere, der har kigget på lokalemuligheder ude i byen næsten fordeler sig i 4 lige store klumper m.h.t. om de efterspørger kontorlokaler eller egnede lokaler til klinik, lager og/eller produktion. 27

28 Fælles for stort set alle de iværksættere, som har kigget på lokalemuligheder ude i byen er, at de endnu ikke har kunnet finde egnede lokaler. De fleste er stadig i markedet, mens en lille del af iværksætterne har valgt at bygge ud/om på hjemmeadressen. De kontorlokaler iværksætterne bl.a. har kigget på er kontorhotellet i Kværndrup samt lokaler i Odense, Ringe og Svendborg. Iværksætterne fremhæver, at de ikke har valgt disse lokaler primært p.g.a. afstanden. Det er simpelthen for langt væk fra Faaborg. De har ikke kigget på kontorlokaler i Faaborg, da der tilsyneladende ikke har været oplagte muligheder i Faaborg. De produktions- og lagerlokaler iværksætterne har kigget på er mange forskellige muligheder lige fra køb af nedlagt landbrug, leje af lokaler hos forskellige gårdmænd, køb/leje af gammel købmandsgård, køb/leje af nedlagt trykkeri samt køb/leje af forskellige konkursboer. For de iværksættere, der har kigget efter egnede lokaler til klinikformål, er det både kravet om, at det skal være handicapvenlige lokaler samt lokalernes klinikegnethed, det er svært at honorere. Analysen viser m.h.t. den ca. ¼ af iværksætterne, som har lokaler ude i byen, at det primært er de iværksættere, der har brug for lokaler til lager, produktion, værksted, klinik, køkken samt udstilling, der har lokaler ude i byen. Kun ganske få af iværksætterne har kontor ude i byen. Analysen viser i den forbindelse, at også flere af dem, der har lager, produktion, værksted, m.m. ude i byen stadig har kontor på hjemmeadressen. Analysen viser, måske logisk nok, at det er meget individuelt, hvor de enkelte iværksættere har lejet deres lokaler. Der er dog nogle små trends hos dels de iværksættere, der har lejet lokaler til lager, produktion og værksted og lignende samt hos de iværksættere, der har lejet lokaler til klinikformål. 28

29 Når vi taler om de iværksættere, der har lejet lokaler til lager, produktion og værksted og lignende så er det i flere tilfælde taler om lejede lokaler hos landmænd. Når vi taler om de iværksættere, der har lejet lokaler til klinikformål, så er det i flere tilfælde hos noget der hedder Det Blå Hus i Faaborg Centrum. Analysen viser, at undtagen når vi taler om lokaler til klinikformål, så er det i langt de fleste tilfælde tale om meget billige lokaler, men også i mange tilfælde relativt skrabede lokaler, da prisen i langt de fleste tilfælde har været hovedparameteren for iværksætterne. Herudover viser analysen, at langt de fleste af iværksætterne har meget favorable opsigelsesvilkår, hvor maksimum opsigelsesvarsel er 3 måneder. I mange tilfælde er det dog fra dag til dag eller 1 måned. Når det drejer sig om lokaler i Det Blå Hus viser analysen, at der her er tale om et sundhedshus, hvor forskellige typer af behandlere kan leje et fuldt møbleret kliniklokale. Her er f.eks. massører, zoneterapeuter, akupunktør, fodpleje, psykoterapi, alternativ behandler m.m. Man kan leje kliniklokalet for 1 dag om ugen eller flere dage om ugen eller alle ugens dage. Inkluderet i den månedlige lejepris man betaler, er der også 1 månedlig avisannonce samt rengøring, varme, vand m.m. Der er 4 klinikker, som man kan leje sig ind i, og pt. er der 7 behandlere i huset. Lang de fleste af de behandlere, som har lejet sig ind i Det Blå Hus har kun lejet lokaler for 1 eller 2 dage om ugen. Udlejer fortæller, at det skyldes, at de stort set alle har arbejde ved siden af, og derfor ikke har behov for mere. Udlejer fortæller endvidere, at efterspørgslen de sidste år ikke har været så stor, da mange ikke tør starte for sig selv p.g.a. krisen. Derfor er der næsten hele tiden ledige lokaler. PT. er et af klinikkerne 100% ledigt. Vilkårene for at leje lokaler i Det Blå Hus er følgende: Jo flere dage om ugen, man lejer et lokale, jo billigere kvadratmeter pris. F.eks. koster det 1.400,- kr. ekskl. moms pr. måned at leje lokale 1 dag om 29

30 ugen, mens det koster 1.500,- kr. ekskl. moms om måneden at leje lokale 2 dage om ugen. M.h.t. opsigelsesvarsel fortæller udlejer, at hun kører med 1 måneds opsigelse begge veje det første halve år, hvorefter det stiger til 3 måneders opsigelse begge veje. Man skal betale 3 måneders husleje i depositum. Der er IKKE fælles telefonpasning, bookingsystem m.m. Kunderne skal ringe direkte til den enkelte behandler. Analysen viser m.h.t. udbuddet af kontorlokaler i Faaborg og omegn, at der tilsyneladende er meget få lokaler under 50 m2. Langt de fleste kontorlejemål i Faaborg og omegn er på mere end 100 m2, og dem er der så til gengæld rigtig mange af. Dette billede gælder både når man taler med private udlejere og ejendomsmæglere. (I bilag er der noteret hvilke private udlejere og hvilke ejendomsmæglere, Baun & Partners har talt med.) PT. er der tilsyneladende kun ét ledigt kontorlejemål i Faaborg og omegn under 50 m2, nemlig på 44 m2. Lejemålet er beliggende i et industriområde. Lejemålet er tilsyneladende ikke særlig attraktivt, da det ifølge udlejer har stået tomt i 1½ år uden, at der har været nogle potentielt interesserede lejere. Analysen viser, at prisniveauet selvfølgeligt er meget individuelt fra lejemål til lejemål, men størsteparten af kontorlejemål ligger dog mellem 500 kr. og 650,- kr. pr. m2 inkl. driftsomkostninger. Analysen viser endvidere, at det typiske m.h.t. opsigelsesvilkår og depositum er 3 måneder, men langt de fleste fremhæver dog at være fleksible og til at forhandle med på disse områder. M.h.t. udbuddet af lokaler til lager, værksted og/eller produktion i Faaborg og omegn viser analysen, at der her er flere forskellige muligheder også for iværksættere. 30

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere