Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg"

Transkript

1 Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg 1

2 Indholdsfortegnelse. Analysens baggrund. Dias 3 Analysens formål. Dias 3-5 Potentielle iværksættere i Faaborg og omegn. Dias 6-8 Hvilke typer af iværksættervirksomheder kan og vil ligge i en udviklingspark. Dias 9-15 Ideer til hvilke tilbud og services en mulig udviklingspark I Faaborgs gamle sygehus f.eks. kunne tænkes at skulle tilbyde iværksætterne i Faaborg og omegn. Dias Hvilke tilbud og services efterspørger og benytter Iværksætterne i Faaborg og omegn. Dias Alternative muligheder og vilkår for erhvervsleje for Iværksættere. Dias Opbakning fra etablerede virksomheder i Faaborg og Omegn. Dias Budgetskøn for oprettelsen af en udviklingspark i sygehusets lokaler på baggrund af erfaringer med andre udviklingsparker. Dias Vil en udviklingspark kunne understøtte Fremtidsfabrikken Sydfyn. Dias Faaborg og omegns vækstpotentiale. Dias Bilag. Dias

3 Baggrund. Baggrunden for herværende analyse skal ses i lyset af den fremtidige sygehusstruktur, som Regionsrådet i 2007 har vedtaget, som blandt andet medfører, at Faaborg Sygehus lukker ned i efteråret I den forbindelse har Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på forskellige anvendelsesmuligheder af sygehuset herunder mulighederne for en udviklingspark for iværksættere, som herværende analyse omhandler. Baggrunden for at undersøge mulighederne for en udviklingspark i Faaborg er, at der ifølge bl.a. Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd mangler et spændende miljø for iværksættere, og at byen her vurderes at have et potentiale for kreative vidensbaserede virksomheder pga. beliggenhed i forhold til natur og kulturværdier. Formål. Formålet med analysen er at afdække behovet for en udviklingspark for iværksættere på sygehuset samt undersøge hvilken form, udviklingsparken i givet fald bør have. Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at analysen skal gennemføres som en kvalitativ og praktisk orienteret analyse, der har fokus på at komme i dialog med relevante interessenter i Faaborg. Indholdet i analysen og analysemetoden er aftalt til at være følgende: Kortlægning af interessenter og potentielle iværksættere bl.a. på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister (cvr): Metoden vil her være desk-research eventuel kombineret med kontakt til andre relevante kilder som f.eks. det lokale erhvervsråd, revisorer, advokater m.m. 3

4 Afklaring af områdets vækstpotentiale på baggrund af statistik leveret af Region Syddanmark vedr. erhvervsstruktur, styrkeområder, arbejdsstyrke og infrastruktur. Metoden vil her være desk-research. Afklaring af hvilke typer virksomheder, der kan eller vil ligge i en udviklingspark. Metoden vil her være 2 gruppeinterview med potentielle iværksættere evt. suppleret med telefoninterview af flere potentielle iværksættere. Afklaring af hvilke tilbud iværksættere i området efterspørger og benytter. Dette punkt vil indgå i de samme 2 gruppeinterview som ovenfor samt i de eventuelle supplerende telefoninterview. Afklaring af alternative muligheder og vilkår, der er for erhvervsleje. Dette punkt vil også indgå i de samme 2 gruppeinterview som ovenfor samt i de eventuelle supplerende telefoninterview. Herudover suppleret med desk-research samt telefoninterview af de andre udbydere af erhvervslejemål. Afklaring i hvilken grad, der er opbakning til en udviklingspark fra etablerede virksomheder. Herunder i hvor høj grad disse virksomheder vil være investorer, mentorer, rådgivere, samarbejdspartnere og lignende. Metoden vil her være telefoninterview af ca. 50 etablerede virksomheder. Afklaring af, om en udviklingspark vil kunne understøtte Fremtidsfabrikken Sydfyn. Metoden vil her være desk-research samt brug af resultaterne fra interviewene i det foregående. 4

5 På baggrund af erfaringer med andre udviklingsparker, skal der gives et budgetskøn for oprettelsen af en udviklingspark i sygehusets lokaler. Metoden vil her være interview af andre udviklingsparker omkring driftsbudget, etableringsbudget, hvad der før var i de lokaler, de nu har til huse i m.m. I forbindelse med rekrutteringen af deltagere til de 2 gruppeinterviews med potentielle iværksættere, viste det sig at være en umulighed at få rekrutteret tilstrækkelig med deltagere til gennemførelse af de 2 gruppeinterviews inden sommerferien, som var et must, hvis deadline for aflevering af de færdige resultater skulle overholdes. Alternativet var så enten at udskyde deadline for aflevering af resultaterne eller bruge kvalitative telefoninterview i stedet for som indsamlingsmetode. Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune valgte det sidste d.v.s. kvalitative telefoninterviews. 5

6 Potentielle iværksættere i Faaborg og omegn. Baun & Partners har modtaget en excelliste over potentielle iværksættere i Faaborg og omegn fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvorpå der er registreret 397 iværksættere. Denne liste er vedlagt som selvstændig bilag med diverse kommentarer og katagoriseringer. De 397 iværksættere repræsenterer alle mulige forskellige typer af virksomheder, m.h.t branche, størrelse, om der er tale om hobbyvirksomhed eller fuldtidsvirksomhed, om man driver virksomhed ud fra sin hjemmeadresse eller har lokaler ude i byen, om man er etableret eller stadig i opstart, m.m. Analysen viser, at når det drejer sig om potentielle iværksættere/ kunder til en mulig udviklingspark i det gamle sygehus, så er der tale om et langt mindre antal end de 397. Erhvervschef John Mogensen fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har på forhånd streget 85 af iværksætterne på listen, som han ved, ikke er potentielle kunder til en eventuel udviklingspark. Det er f.eks. butikker, værtshuse og værksteder. Analysen viser, at der er tale om et langt større antal end de 85 iværksættere, som ikke er potentielle kunder til en eventuel udviklingspark. Ud over butikker, værtshuse og værksteder er det f.eks. følgende typer af firmaer: Homepartiesfirma Blomsterbod uden for en gård Grundejere som ejer 12 køer i fællesskab til naturpleje Frelance undervisning Restaurant, cafe, pizzaria, hotel, Bed and Breakfast og lignende 6

7 Forsamlingshus Mere end 5 år gammel virksomhed, så etableret virksomhed Driver firma andet sted end Faaborg og omegn men bor privat i Faaborg og omegn Firma blev aldrig til noget Firma lukket ned, gået konkurs eller lignende Små håndværkerfirma (murer, tømrer, blikkenslager ) Taxa Fisker Smedefirma Frisørsalon Vognmandsfirma Pensionister med et lille fritids firma ved siden af Firmaer som har oprettet et nyt selskab (datter- eller søsterselskab) eller firmanavn på samme adresse, som man allerede er etableret Vinduespudser, rengøringsfirma eller lignende med 0-1 ansat Autoværksted Bådebygger Dyrehospital og dyrlæger Tandlæge og lægeklinik Skovbrug, landbrug og lignende Iværksættere som føler sig veletableret både med lokaler men også aktivitets-, drifts, og kundemæssigt og derfor ikke føler behov for en udviklingspark Bor på en ø med sit firma, og trives med det, da man har valgt at bo på en ø Analysen viser, at mindst 226 af de 397 iværksættere tilhører en af ovennævnte firmakatagorier. D.v.s. mindst 226 af de 397 iværksættere kan karakteriseres som værende ikke potentielle kunder til en mulig udviklingspark i det gamle sygehus. 7

8 Ud af de resterende 171 af de 397 mulige potentielle iværksættere har der været en del, hvor det ikke har været muligt at finde frem til et telefonnummer - hverken ved at søge på firmaadressen eller navnet på firmaet eller ejeren. Dette drejer sig om 42 af de iværksættere, der står på listen. Baun & Partners tillader sig at konkludere, at disse 42 iværksættere nok heller ikke kan anses som værende særlig potentielle, da deres kontaktinformationer jo ikke kan identificeres. D.v.s. der er mindst 268 af de 397 iværksættere, der nok må karakteriseres som værende ikke potentielle i relation til at leje lokaler i en eventuel udviklingspark. Herudover har der været rigtig mange (70 emner), som ikke har kunnet træffes på telefonen på trods af 4 forgæves opkald på forskellige tidspunkter. (Der blev ringet i 2 forskellige uger samt både om dagen og aftenen.) Disse kan deles op i 3 kategorier, nemlig: Dem som aldrig svarede telefonen (37 emner) Dem, det lykkedes at komme igennem til, men som så ikke havde tid på det pågældende tidspunkt og ej heller på de andre tidspunkter vi ringede, eller ikke var mulig at træffe, når vi ringede igen (17 emner) Dem der ikke ønskede at deltage i analysen eller ikke havde tid før på et senere tidspunkt (efter deadline på interviewene) (16 emner) Ovennævnte 70 iværksættere kan der ikke med sikkerhed siges noget om m.h.t. deres grad af potentiale i relation til en udviklingspark. Det antages dog, at fordelingen af de 70 iværksætteres grad af potentiale i relation til en udviklingspark alt andet lige vil være den samme som fordelingen af de 327 iværksættere, som analysen kan sige noget om. I det følgende vil det således være de 327 iværksættere, som analysen har afdækket m.h.t. deres grad af potentiale, som vil være analysens grundlag. 8

9 Hvilke typer af iværksættervirksomheder kan og vil ligge i en udviklingspark. Analysen viser at 33 af de 327 iværksættere (10%), tror at de positivt vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, hvis forudsætninger som rimelig pris, indretning m.m. er i orden. Herudover viser analysen at yderligere 26 af de 327 iværksættere (8%) positivt tror de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler. Endelig viser analysen jævnfør det foregående kapitel at 268 af de 327 iværksættere (82%) ikke er potentielle kunder til en udviklingspark. M.h.t. de 59 iværksættere, som tror de i en eller anden grad positivt vil bruge en mulig udviklingspark, viser analysen at ca. ¾ af iværksætterne har firma på deres hjemmeadresse. Nogle få af iværksætterne har både firma på hjemmeadressen og ude i byen, mens resten har lokaler ude i byen. Analysen viser endvidere, at næsten 90% af de iværksættere, der positivt tror, at de vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, ingen ansatte har. Det samme gælder for ca. ¾ af de iværksættere, der positivt tror de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler. Analysen viser, at der i det store og hele ikke er den store forskel på hvor mange år man har været iværksætter og i hvor høj grad man positiv tror at man vil bruge en mulig udviklingspark. Der er stort set lige så mange gamle iværksættere som unge iværksættere blandt de 59 iværksættere. Endelig viser analysen, at over halvdelen af de iværksættere, der positivt tror, at de vil overveje at leje lokaler i en eventuel udviklingspark, har fast arbejde ved siden af deres virksomhed, mens det kun gælder for ca. 30% af 9

10 de iværksættere, der positivt tror, de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler Analysen viser m.h.t. de iværksættere, som positivt tror, at de vil leje lokaler i en eventuel udviklingspark, at iværksætterne efterspørger forskellige typer af lokaler. Nogle efterspørger kontorlokaler, mens andre efterspørger f.eks. lagerfaciliteter eller mindre produktions- eller værkstedsfaciliteter. Nogle efterspørger handicapvenlige lokaler til klinikvirksomhed, mens andre efterspørger udstillingslokaler eller lokaler til undervisning. Endelig efterspørger nogle storkøkkenfaciliteter. Nogle af iværksætterne efterspørger mere end en type af lokale. Analysen viser følgende fordeling af, hvilke lokaletyper der efterspørges: 12 af de 33 iværksættere (36%) efterspørger kontorlokaler. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger lokaler til lager. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger handicapvenlige lokaler til klinikvirksomhed inkl. venteværelse, kontorlokale m.m. gerne sammen med andre virksomheder indenfor sundhed med henblik på eventuelle mulige fællesfaciliteter. 6 af de 33 iværksættere (18%) efterspørger produktions- eller værkstedsfaciliteter. 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger lokaler til undervisning. 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger lokaler til udstilling, 3 af de 33 iværksættere (9%) efterspørger et storkøkken. 2 af de 33 iværksættere (6%) efterspørger showroom. 10

11 11

12 Analysen viser, at de iværksættere, som efterspørger kontorlokaler bl.a. er konsulent- og rådgivningsfirmaer, IT-firmaer, produkt- og designudviklingsfirmaer, hjemmesidefirmaer samt handels- og webshopfirmaer. De iværksættere, som efterspørger lokaler til klinikbrug er bl.a. fodklinikker, zoneterapeuter, kiropraktorer, alternativ behandlere og lignende. De iværksættere, som efterspørger lagerfaciliteter er bl.a. indehavere af webshops, eventfirmaer, handelsfirmaer, små produktionsfirmaer og lignende. De iværksættere, som efterspørger produktions- eller værkstedsfaciliteter har bl.a. en lille produktion indenfor bådebyggeri, udstyr til farmaceutisk industri, transportkasser til kunstværker, både- og badebroer, søjler og balustre m.m. af træ til udvendig udsmykning af huse, restaurering af møbler til eksport m.m. De iværksættere, som efterspørger lokaler til undervisning er bl.a. konsulentfirmaer, som underviser i f.eks. mindfullnes, edb, familier og voksne med autisme m.m. De iværksættere, som efterspørger udstillingslokaler er bl.a. kunstnere, møbelrestauratør, kunsthåndværkere, gårdbutikker og lignende. De iværksættere, som efterspørger showrooms er bl.a. indehavere af webshops. Endelig viser analysen at de iværksættere, som efterspørger storkøkkenfaciliteter bl.a. er gårdbutikker, karamelproducent m.m. 12

13 Analysen viser m.h.t. de iværksættere, som positivt tror, at de vil bruge en eventuel udviklingspark til andre formål end leje af lokaler, at langt de fleste vil bruge udviklingsparken, hvis og når der er relevante rådgivningstilbud og/eller kursustilbud og/eller arrangementer. Herudover vil en stor del af iværksætterne bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere. En mindre del af iværksætterne vil bruge udviklingsparken til at leje mødelokaler i samt til at købe f.eks. telefonpasningsservice, kontorhjælpsservice og lignende. Endelig vil nogle få af iværksætterne primært bruge udviklingsparken, hvis der er en mentorordning. Analysen viser følgende fordeling af hvilke formål de enkelte iværksættere vil bruge en eventuel udviklingspark, når de IKKE vil leje lokaler. De enkelte iværksættere kan godt nævne flere ting. 17 af de 26 iværksættere (65%) fremhæver, at man nok primært vil benytte sig af udviklingsparken, hvis der er nogle relevante rådgivningstilbud og/eller kursustilbud, og eller arrangementer. 9 af de 26 iværksættere (35%) fremhæver at man primært vil bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere. 4 af de 26 iværksættere (15%) vil primært bruge udviklingsparken til at leje mødelokaler i. 1 af de 26 iværksættere (4%) vil helt sikkert bruge udviklingsparken, hvis man har en mentorordning at tilbyde. 1 af de 26 iværksættere (4%) vil primært bruge en udviklingspark til f.eks. at købe telefon-pasningsservice og kontorhjælpsservice og lignende hos. 13

14 Analysen viser, at de iværksættere der primært vil bruge en eventuel udviklingspark, når og hvis der er nogle relevante rådgivningstilbud, kursustilbud og/eller arrangementer i det store og hele skal findes blandt IKKE vidensvirksomheder som f.eks. håndværkere, entreprenører, malere, murere, gartnere, hus- og haverenoveringsfirmaer, rengøringsfirmaer, produktionsfirmaer, maskinstationer og lignende. De iværksættere som primært vil bruge udviklingsparken til sparring, netværk og vidensdeling med andre iværksættere er en blandet landhandel. Her er både vidensvirksomheder i form af konsulentfirmaer, udvikling- og produktionsvirksomheder, håndværkere og kreative virksomheder. Man kan med andre ord sige, at det stort set er alle typer 14

15 Endelig indikerer analysen at de iværksættere, der primært vil bruge udviklingsparken, hvis de har behov for at leje mødelokaler, i høj grad skal findes blandt vidensvirksomheder som f.eks. konsulent og rådgivningsvirksomheder. 15

16 Ideer til hvilke tilbud og services en mulig udviklingspark i Faaborgs gamle sygehus f.eks. kunne tænkes at skulle tilbyde iværksætterne i Faaborg og omegn. Analysen viser, at der er 3 altoverskyggende services, som de nuværende iværksættere foreslår at en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn. Disse 3 services er Netværk, sparring, fællesskab og samarbejde med andre iværksættere. Rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter. Billige lokaler til forskellige formål. Knap 2/3 af iværksætterne fremhæver i en eller anden grad Rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter, mens godt 40% af iværksætterne fremhæver Netværk, sparring og fællesskab med andre iværksættere. Knap ¼ af iværksætterne fremhæver Billige lokaler til forskellige formål. Udover ovennævnte fremhæver iværksætterne en lang række andre mere eller mindre individuelle ideer og forslag til tilbud og services en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn. Disse andre ideer og forslag er følgende: Hjælp til ansøgninger om starthjælp. Man kan eventuel ansætte en fælles sælger. Fælles markedsføring. Fælles leverandøraftaler (f.eks. pakketransport, juridisk bistand, indkøb af kontorartikler, reklamer etc. ). 16

17 Fast tilknytning af rådgiverkorps f.eks. advokater, revisorer, erhvervsfolk, rådgivere som ved noget om Internettet og det øvrige virtuelle univers m.m. Tilbyde meget af det erhvervsrådet gør i forvejen. Mulighed for udstillingsforum for nystartede kunstnere. Telefonpasning. Reception. Sekretærhjælp. Hjælp til alt det administrative. Hjælp til udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside. Mødelokaler/-faciliteter. Kantineordning. Hjælp til at finde mulige samarbejdspartnere. Debatindlæg og foredrag holdt af andre iværksættere, som er kommet videre for at lære hvordan de har gjort og ikke gjort. Adgang til diverse IT-services herunder f.eks. forskellige systemer til f.eks. bogføring, kundedatabaser, CRMsystemer m.m.. IT-hjælp/-support hvis program eller maskine går ned. Generelt IT hjælp, hvis man ikke er så nørdet. Kopimaskiner, printer og andet ITudstyr. Økonomisk tilskud til opstart. Fabrikationslaboratorium med 3D-scanner etc. 1 fast mødedag om ugen/måneden, hvor alle husets brugere skal deltage, så man kan debattere forskellige problemer, udfordringer m.m. Mentorordning. Lave noget for kunstnere, hvor andre tager sig af alle de praktiske ting. Udover iværksættere skal der i en udviklingspark også være etablerede virksomheder, som er velfungerende, som har fået succes, som man kan spejle sig i. Ovennævnte andre ideer og forslag til tilbud og services en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn fremhæves af mellem 1% og 8% af iværksætterne. 17

18 18

19 I de tilfælde hvor rådgivning, vejledning og sparring fra forskellige eksperter fremhæves som en af de services og tilbud, som en mulig udviklingspark kunne tænkes at skulle tilbyde iværksættere i Faaborg og omegn, viser analysen, at der er forskel på hvilke typer af rådgivning, vejledning og sparring de enkelte iværksættere tænker på. Specielt 4 typer af rådgivning, vejledning og sparring nævnes dog af rigtig mange af iværksætterne, nemlig: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt det der i praksis skal gøres, når man starter egen virksomhed op. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende salg og markedsføring af sit produkt/ydelse. Rådgivning, vejledning og sparring om drift, udvikling og vækst af sin virksomhed, når man er kommet forbi opstartsfasen. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt hvad der har med regnskab, skat, moms, bogføring, fakturering, økonomistyring m.m. at gøre. Udover ovennævnte typer af rådgivning, vejledning og sparring fremhæves også en række andre mere eller mindre individuelle typer af rådgivning, vejledning og sparring, nemlig følgende: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende finansiering. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvordan man får en produktion op at stå. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende outsourcing. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende ansættelse af personale. Rådgivning, vejledning og sparring med henblik på at blive bedst mulig klædt på til at kunne gå i banken. Juridisk rådgivning, vejledning og sparring. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvordan man undgår alle de banditter /sælgere, der ringer/kommer forbi, som kan koste en iværksætter dyrt. 19

20 20

21 Hvilke tilbud og services efterspørger og benytter iværksættere i Faaborg og omegn. I fin forlængelse af det foregående afsnit viser analysen, at de tilbud og services, som iværksætterne i Faaborg og omegn primært efterspørger, er: Diverse former for rådgivning, vejledning og sparring Netværk, sparring, fællesskab og samarbejde med andre iværksættere. Billige lokaler til forskellige formål. M.h.t. de typer af rådgivning, vejledning og sparring, som iværksætterne primært efterspørger, viser analysen også i fin tråd med det foregående, at det er: Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt det der i praksis skal gøres, når man starter egen virksomhed op. En stor del af iværksætterne fremhæver i den forbindelse iværksætterkurser, som en rigtig god ting. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende salg og markedsføring af sit produkt/ydelse. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende alt hvad der har med regnskab, skat, moms, bogføring, fakturering, økonomistyring m.m. at gøre. Udover ovennævnte fremhæver de enkelte iværksættere også mere individuelt en række andre typer af rådgivning, vejledning og sparring, nemlig følgende: Rådgivning, vejledning og sparring om hvordan man handelsmæssigt gebærder sig på tværs af landegrænser. Specifik rådgivning, vejledning og sparring i relation til vedkommendes virksomhed. 21

22 Rådgivning, vejledning og sparring om alt hvad man skal vide fra det offentlige (love, hvad man skal tilmelde sig, hvad skal man framelde, hvad med efterløn og pension, m.m.) Rådgivning, vejledning og sparring om hvordan virksomheden udvikles og vækster bedst muligt. Finansiel rådgivning, vejledning og sparring. Juridisk rådgivning, vejledning og sparring. Rådgivning, vejledning og sparring i regler og love på specifikke områder i f.h.t. den virksomhed, man har/ønsker at opstarte. Rådgivning, vejledning og sparring fra Væksthus Syddanmark. Rådgivning, vejledning og sparring til at søge midler hos fonde og andre investorer.. IT rådgivning, vejledning og sparring og/eller kursus. Kontraktrådgivning. Rådgivning, vejledning og sparring i f.h.t. mulighederne i lokalområdet. Rådgivning, vejledning og sparring vedrørende hvad man skal gøre af forberedelser for at gå i banken og bede om lån. Rådgivning, vejledning og sparring til udvikling af hjemmeside på andre sprog end dansk. Rådgivning, vejledning og sparring til etablering af hjemmeside m.m. Rådgivning, vejledning og sparring om eksportmuligheder. Ovennævnte andre typer af rådgivning, vejledning og sparring fremhæves af mellem 1 og 5 % af iværksætterne. Udover ovennævnte former for rådgivning, vejledning og sparring samt netværk og billige lokaler, viser analysen, at enkelte iværksættere også efterspørger: Mulighed for at gå sammen med andre om køb af forskellige ydelser og ting. (rengøring, kantine, telefonservice, itsystemer m.m.) Mødelokaler. 22

23 Administrationshjælp. Hjælp til at finde samarbejdspartnere. Iværksætterkursus om dagen. Kopimaskine til både store og små kopier. Finansiering. Delebogholder. Virksomhedsbesøg af Skat. Tilskudsmidler. Mentor. Endelig viser analysen, at knap 1/3 af iværksætterne i Faaborg og omegn ingen tilbud og services har efterspurgt. 23

24 24

25 Den gennemførte analyse viser, at iværksætterne i Faaborg og omegn i meget høj grad ikke konkret benytter sig af eksterne tilbud og services. Knap 60% af iværksætterne fremhæver, at de ikke konkret benytter sig af eksterne tilbud og services. Ud af de iværksættere, der benytter sig af eksterne tilbud og services fremhæver langt den overvejende del, at de benytter sig af ekstern revisorassistance. Herudover fremhæver iværksætterne i mindre grad følgende eksterne tilbud og services: Netværk. Bogholder. Diverse kurser, workshops og rådgivning. (Bl.a. fra brancheorganisationer) Personlig coach. Diverse konsulentservices. Iværksætterkursus. Ekstern investor. IT hjælp. Reklamebureau. Diverse kurser. Advokat. Studerende fra universitetet i Odense til at lave markedsundersøgelser. Generalkonsulater. Dataløn. 25

26 26

27 Alternative muligheder og vilkår for erhvervsleje for iværksættere. Som tidligere nævnt indikerer analysen, at ca. ¾ af de iværksættere, som er potentielle til en mulig udviklingspark p.t har firma på deres hjemmeadresse. Analysen viser at 2/3 af de iværksættere, der har deres firma på hjemmeadressen end ikke har kigget på alternative muligheder, som f.eks. at få lokaler ude i byen. En del af iværksætterne fremhæver som årsag hertil, at de ikke har behov for lokaler ude i byen, da langt det meste af deres arbejde foregår ude ved kunder. Den sidste 1/3 af de iværksættere, som har firma på hjemmeadressen har kigget på mulighederne for at få lokaler ude i byen. Analysen viser, at de iværksættere, der har kigget på lokalemuligheder ude i byen næsten fordeler sig i 4 lige store klumper m.h.t. om de efterspørger kontorlokaler eller egnede lokaler til klinik, lager og/eller produktion. 27

28 Fælles for stort set alle de iværksættere, som har kigget på lokalemuligheder ude i byen er, at de endnu ikke har kunnet finde egnede lokaler. De fleste er stadig i markedet, mens en lille del af iværksætterne har valgt at bygge ud/om på hjemmeadressen. De kontorlokaler iværksætterne bl.a. har kigget på er kontorhotellet i Kværndrup samt lokaler i Odense, Ringe og Svendborg. Iværksætterne fremhæver, at de ikke har valgt disse lokaler primært p.g.a. afstanden. Det er simpelthen for langt væk fra Faaborg. De har ikke kigget på kontorlokaler i Faaborg, da der tilsyneladende ikke har været oplagte muligheder i Faaborg. De produktions- og lagerlokaler iværksætterne har kigget på er mange forskellige muligheder lige fra køb af nedlagt landbrug, leje af lokaler hos forskellige gårdmænd, køb/leje af gammel købmandsgård, køb/leje af nedlagt trykkeri samt køb/leje af forskellige konkursboer. For de iværksættere, der har kigget efter egnede lokaler til klinikformål, er det både kravet om, at det skal være handicapvenlige lokaler samt lokalernes klinikegnethed, det er svært at honorere. Analysen viser m.h.t. den ca. ¼ af iværksætterne, som har lokaler ude i byen, at det primært er de iværksættere, der har brug for lokaler til lager, produktion, værksted, klinik, køkken samt udstilling, der har lokaler ude i byen. Kun ganske få af iværksætterne har kontor ude i byen. Analysen viser i den forbindelse, at også flere af dem, der har lager, produktion, værksted, m.m. ude i byen stadig har kontor på hjemmeadressen. Analysen viser, måske logisk nok, at det er meget individuelt, hvor de enkelte iværksættere har lejet deres lokaler. Der er dog nogle små trends hos dels de iværksættere, der har lejet lokaler til lager, produktion og værksted og lignende samt hos de iværksættere, der har lejet lokaler til klinikformål. 28

29 Når vi taler om de iværksættere, der har lejet lokaler til lager, produktion og værksted og lignende så er det i flere tilfælde taler om lejede lokaler hos landmænd. Når vi taler om de iværksættere, der har lejet lokaler til klinikformål, så er det i flere tilfælde hos noget der hedder Det Blå Hus i Faaborg Centrum. Analysen viser, at undtagen når vi taler om lokaler til klinikformål, så er det i langt de fleste tilfælde tale om meget billige lokaler, men også i mange tilfælde relativt skrabede lokaler, da prisen i langt de fleste tilfælde har været hovedparameteren for iværksætterne. Herudover viser analysen, at langt de fleste af iværksætterne har meget favorable opsigelsesvilkår, hvor maksimum opsigelsesvarsel er 3 måneder. I mange tilfælde er det dog fra dag til dag eller 1 måned. Når det drejer sig om lokaler i Det Blå Hus viser analysen, at der her er tale om et sundhedshus, hvor forskellige typer af behandlere kan leje et fuldt møbleret kliniklokale. Her er f.eks. massører, zoneterapeuter, akupunktør, fodpleje, psykoterapi, alternativ behandler m.m. Man kan leje kliniklokalet for 1 dag om ugen eller flere dage om ugen eller alle ugens dage. Inkluderet i den månedlige lejepris man betaler, er der også 1 månedlig avisannonce samt rengøring, varme, vand m.m. Der er 4 klinikker, som man kan leje sig ind i, og pt. er der 7 behandlere i huset. Lang de fleste af de behandlere, som har lejet sig ind i Det Blå Hus har kun lejet lokaler for 1 eller 2 dage om ugen. Udlejer fortæller, at det skyldes, at de stort set alle har arbejde ved siden af, og derfor ikke har behov for mere. Udlejer fortæller endvidere, at efterspørgslen de sidste år ikke har været så stor, da mange ikke tør starte for sig selv p.g.a. krisen. Derfor er der næsten hele tiden ledige lokaler. PT. er et af klinikkerne 100% ledigt. Vilkårene for at leje lokaler i Det Blå Hus er følgende: Jo flere dage om ugen, man lejer et lokale, jo billigere kvadratmeter pris. F.eks. koster det 1.400,- kr. ekskl. moms pr. måned at leje lokale 1 dag om 29

30 ugen, mens det koster 1.500,- kr. ekskl. moms om måneden at leje lokale 2 dage om ugen. M.h.t. opsigelsesvarsel fortæller udlejer, at hun kører med 1 måneds opsigelse begge veje det første halve år, hvorefter det stiger til 3 måneders opsigelse begge veje. Man skal betale 3 måneders husleje i depositum. Der er IKKE fælles telefonpasning, bookingsystem m.m. Kunderne skal ringe direkte til den enkelte behandler. Analysen viser m.h.t. udbuddet af kontorlokaler i Faaborg og omegn, at der tilsyneladende er meget få lokaler under 50 m2. Langt de fleste kontorlejemål i Faaborg og omegn er på mere end 100 m2, og dem er der så til gengæld rigtig mange af. Dette billede gælder både når man taler med private udlejere og ejendomsmæglere. (I bilag er der noteret hvilke private udlejere og hvilke ejendomsmæglere, Baun & Partners har talt med.) PT. er der tilsyneladende kun ét ledigt kontorlejemål i Faaborg og omegn under 50 m2, nemlig på 44 m2. Lejemålet er beliggende i et industriområde. Lejemålet er tilsyneladende ikke særlig attraktivt, da det ifølge udlejer har stået tomt i 1½ år uden, at der har været nogle potentielt interesserede lejere. Analysen viser, at prisniveauet selvfølgeligt er meget individuelt fra lejemål til lejemål, men størsteparten af kontorlejemål ligger dog mellem 500 kr. og 650,- kr. pr. m2 inkl. driftsomkostninger. Analysen viser endvidere, at det typiske m.h.t. opsigelsesvilkår og depositum er 3 måneder, men langt de fleste fremhæver dog at være fleksible og til at forhandle med på disse områder. M.h.t. udbuddet af lokaler til lager, værksted og/eller produktion i Faaborg og omegn viser analysen, at der her er flere forskellige muligheder også for iværksættere. 30

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved Sag ERH14127 Fælleskab indeholder: internet, alarm, kaffeautormat i køkken,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte

Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte Flyt ind i dag Praktisk kontor løsning Fuldt møbleret kontor Telefonservice Private, sikre arbejdsområder Daglig rengøring af kontorer Tilgængelighed 24

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt kontor på ca. 17 m 2 i Inter Parcs på Lene Haus Vej 21 i 7430 Ikast: Årlig leje 30.838,00 kr.

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt kontor på ca. 17 m 2 i Inter Parcs på Lene Haus Vej 21 i 7430 Ikast: Årlig leje 30.838,00 kr. Lejeopstilling Attraktivt kontor på ca. 17 m 2 i Inter Parcs på Lene Haus Vej 21 i 7430 Ikast: Årlig leje 30.838,00 kr. Inter Gruppen Ikast A/S Lene Haus Vej 21 7430 Ikast Tlf. nr. 9725 1088 E-mail: mail@inter-gruppen.dk

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Få mere end blot m2 flyt til en forskerpark Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Attraktivt kontorlejemål og showroom i New Yorker-stil Lyse storrumskontorer og gode mødefaciliteter Integreret og højloftet lager på 410 m 2 med portadgang

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorlejemål fra 10 m 2 og opefter i flot kontorfællesskab Kontorerne er beliggende i en markant ejendom i Vermundsgade med flot indgangsparti

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Advice House Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Lejemål fra 38 573 m² Stor synlighed fra motorvejen Del af Green Tech Center Gode fællesfaciliteter - mødelokaler, konferencefaciliteter, reception,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDSVEJ 5A, HØRSHOLM Kontorer EJENDOMMEN EJENDOMMEN

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg.

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg. LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg Sag 1006 VELINDRETTEDE MED MANGE LIBERALE ANVENDELSESMULIGHEDER FORBEREDT MED

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C - til leje... Kontor 105 m² Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C Central placering tæt på Odense by og havn Gode tilkørsels- og pakeringsforhold Velegnet til kontor, klinik m.m. Årlig leje kr.

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

LEJEOPSTILLING. 2.592 m2 velindrettede lager-/produktions- og værkstedslokaler på Michael Drewsens Vej 14 16

LEJEOPSTILLING. 2.592 m2 velindrettede lager-/produktions- og værkstedslokaler på Michael Drewsens Vej 14 16 EP-Erhverv ApS LEJEOPSTILLING 2.592 m2 velindrettede lager-/produktions- og værkstedslokaler på Michael Drewsens Vej 14 16 Sag nr.: 1110 Beliggenhed: Michael Drewsens Vej 14 16, 8270 Højbjerg Kommune:

Læs mere