Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen."

Transkript

1 Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse af IT, således som det har været indtil for år siden. I dag er det nødvendigt at anvende en Edb-baseret økonomistyring dels fordi systemerne er blevet billigere, nogle er endda gratis, dels fordi den arbejdskraft, som skal anvendes til økonomistyring er blevet dyrere. I de små virksomheder er det den rene økonomistyring med moduler i finans, debitor, kreditor og evt. lager som anvendes. Der findes en række billige og brugervenlige produkter som selv de mindste virksomheder anvender i stort omfang. Større og mere komplicerede virksomheder anvender i dag integrerede systemer, som omfatter stort set alle dele af virksomhedens aktiviteter ERP systemer. ERP står for Entreprise ressource planning og er betegnelsen for en form for integreret virksomhedssoftware, der håndterer størstedelen af virksomhedens funktionelle områder. Denne software omfatter som udgangspunkt alle dele af virksomhedens aktiviteter f. eks. ordrebehandling, produktionsstyring, Human Relations (HR), Customer Relationship Management (CRM) for blot at nævne nogle områder, som man tidligere ikke betragtede som en del af økonomistyringen. De fleste ERP systemer sælges i en standardudførelse, som så skal tilpasses de enkelte virksomheders forhold, således at de kan indgå som en naturlig del af virksomhedens aktiviteter. Denne tilpasning kan være særdeles omfattende og for nogle af de helt store systemer være noget som tager år og koster millioner af kroner. Disse systemer anvender en avanceret database hvor alle transaktioner lagres og bruges til alle former for styring. SAP og Oracle udbyder systemer til meget store virksomheder. Microsoft udbyder til alle typer virksomheder fra de helt små til meget store virksomheder. Udover disse findes der en lang række udbydere som enten er i direkte konkurrence med de store udbydere eller udbyder specialtilpassede brancheløsninger til specielle kundegrupper f. eks. tandlæger, hoteller, rejsebureauer m.v. Systemerne er alle bygget op omkring en avanceret database, som er grundlag for alle de funktioner som styres via forskellige applikationer eller moduler. I det følgende vil vi koncentrere os om de centrale moduler i de systemer som anvendes af alle virksomheder næsten uanset størrelse og type. Det drejer sig om moduler til finans-, debitor-, kreditorog lagerstyring. 1

2 Finansmodulet. Dette modul er bygget op omkring kontoplanen, som omfatter de konti virksomheden har valgt at registrere sine transaktioner i. Modulopbygningen muliggør en enklere opbygning af kontoplanen, da man kan nøjes med en kontor til alle kundetilgodehavenderne (debitorer), leverandørgæld (kreditorer) eller lagerbeholdningen pr. varenummer (lager) selv om man har tusindvis af kunder, leverandører og varenumre. Finansmoduler er udgangspunkt for opstilling af det interne og eksterne regnskab, idet man fra dette enten laver en direkte udskrift eller trækker beløbene over i et andet program f. eks. et regneark inden færdiggørelsen. Finans bruges også hyppigt til budgetlægning, idet man her samler de økonomiske konsekvenser for de planer man har lagt for det kommende år. Når man således har registreret det planlagte forbrug på konti kan man efterfølgende bruge dette til budgetkontrol, dvs. sammenligning mellem planlagte og realiserede tal. Før man når så vidt skal man først have bygget sin kontoplan op således at den dels kan bruges i den økonomiske styring dels således, at den er et egnet system til registrering af de økonomiske transaktioner. Denne opbygning er en særdeles omfattende proces, idet man først skal tage stilling til hvilke konti man ønsker at bruge. Når dette er gjort skal hver enkelt konto tilpasses og indstilles til netop det som man ønsker den skal gøre. Dette sker ved at der lægges en række automatiske funktioner ind i kontoen, f. eks. kan man sørge for at moms automatisk afløftes og konteres på en bestemt konto. Der kan lægges mange funktioner ind i disse indstillinger, dette sker ved at der laves en tabel med beskrivelse af alt det man ønsker foretaget ved en transaktion på denne konto. Denne indstilling skal ske for hver enkelt konto og det er et særdeles omfattende arbejde. Når alle indstillinger for den enkelte konto er foretaget skal man gruppere konti i grupper, som gør arbejdet med økonomistyringen lettere. Man kan gruppere salgskonti og lave totaler for grupper af konti, f. eks. salg af produktgrupper eller markeder. På samme måde kan omkostningerne også grupperes i større eller mindre grupper. Det er desuden meget normalt at man ser subtotaler, som bliver adderet til totaler i flere trin. Overskriftskonti og sum konti, d.v.s. konti som kun giver information om en eller flere grupper er også vigtige at få lavet, således at en udskrift bliver læsevenlig for alle brugere. Debitorer Debitormodulet holder regnskab med tilgodehavendet hos samtlige kunder og summen af disse tilgodehavender ender på en konto i finansbogholderiet. Hvis der er flere grupper kunder har man en konto i finansbogholderiet for hver gruppe kunder. 2

3 Hver konto i debitorbogholderiet har en lang række oplysninger om den enkelte kunde, bl. a. kundenummer, debitorgruppe, navn, adresse, kontaktperson, betalingsbetingelser, valuta, kreditvurdering og maksimum mv. Hvert enkelt køb er desuden beskrevet med produktbeskrivelse, betalingsbetingelse hvis den er forskellig fra den sædvanlige, rabatter, særlige oplysninger samt oplysning om hvornår købet skal betales. Disse og oplysninger om kundens købsadfærd kan anvendes til at sikre en bedre betjening af kunden og indgår i CRM modulet. I økonomistyringen er det primært betalingsstyring og kreditstyring som er de vigtigste opgaver. Kreditorer Kreditormodulet holder regnskab med virksomhedens gæld til samtlige leverandørerne og summen af disse tilgodehavender ender som en konto i finansbogholderiet. Hvis der er flere grupper leverandører har man en konto i finansbogholderiet for hver. Hver konto i kreditormodulet har en lang række oplysninger om den enkelte leverandør, bl. a. leverandørnummer, leverandørgruppe, navn, adresse, kontaktperson, betalingsbetingelser, valuta, kreditmaksimum, leveringstid mv. Ud over disse har indkøbsafdelingen en lang række andre oplysninger om leverandøren, dennes produktprogram, salgsbetingelser mv. I økonomistyringen er det primært betalings- og rabatstyringen, som er de vigtigste opgaver. Lager Lagermodulet holder regnskab med virksomhedens varebeholdninger pr. varenummer og summen af disse beholdninger ender på en konto i finansbogholderiet. Hvis der er flere lagertyper f.eks. råvare-, halvfabrikata- og færdigvarelager har man en konto i finansbogholderiet for hver. Hver konto i lagermodulet kaldes også for et varenummer og har en lang række oplysninger om den pågældende vare. Hvis der er tale om en råvare som skal indkøbes er der kostpris, minimumsbeholdning, værdisætningsmetode (FIFO, LIFO, gennemsnit) mv. Ud over disse har produktions- og indkøbsafdelingen en lang række andre oplysninger om varen som skal bruges i de respektive afdelinger. I økonomistyringen er det primært beholdningens størrelse og ændringer, som har interesse af hensyn til likviditets- og finansieringsplanlægningen. 3

4 Axapta Her vil vi anvende ERP-systemet Axapta. Axapta er et af de mest udbredte større ERP-systemer i Danmark. Systemet markedsføres af Microsoft og leveres typisk, som en standardløsning bestående af få moduler, men med mulighed for at tilkøbe flere efter behov. De fleste virksomheder vælger desuden at tilrette et eller flere moduler så de præcist passer til den enkelte virksomheds behov. Opstart af Axapta Opstart af Axapta sker som ved alle andre programmer ved at klikke på programsymbolet i Start menuen på din PC. I forbindelse med opstarten kopieres casen over i dit arbejdsområde. Det sker således: Indtast SYSB3 som brugernavn og ikke nogen adgangskode. Herefter åbnes en ny dialogboks hvor du skal vælge dit navn på en liste og indtaste din adgangkode. Se nedenfor: 4

5 Herefter kopieres casen HandyMan til dit arbejdsområde. Når dette er sket logger du af og logger på med dit brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode har du fået af lærer eller systemadministrator på din uddannelsesinstitution. Det er kun første gang du skal indlæse SYSB3, herefter logger du blot på med brugernavn og adgangskode. Herefter får du følgende skærmbillede og vi er klar til at starte. Skærmbilledet viser øverst programnavn og hvilken kunde, som har købt rettigheden til at bruge det. Endvidere vises et vindue med Hovedmenu. Her er de moduler som vi har rettigheder til anvist. Det vil sige Økonomi, Debitor, Kreditor, Lager samt Basis. Inden vi starter skal vi have ændret systemdatoen og have åbnet de perioder vi skal arbejde i fremover. Hvis du afbryder arbejdet og starter op senere skal du huske at ændresystemdatoen igen 5

6 Når du starter programmet op vælger det automatisk den dato som din PC arbejder med, men vi skal ændre den dato vi skal arbejde med af hensyn til de posteringer, som allerede findes i systemet. Vi vælger desuden at foretage alle posteringer på én dag nemlig den 30. december Dette gøres således: Værktøjer Systemdato og skrive i feltet. Vi skal herefter åbne december 2000 således at vi kan arbejde i den. Du kan se hvordan det gøres på bilag A1 Først skal vi orientere os om hvilke oplysninger som allerede er registreret i dit firma og dette gør vi ved at udskrive de vigtigste oplysninger så du har dem liggende i papirform. Dette giver et godt overblik når du ikke er vandt til at arbejde med Axapta. Vi udskriver: Kontoplan Saldobalance år til dato Kundeoversigt Leverandøroversigt Stamdata varer Gør således for udskrivning: Kontoplan: Saldobalance år til dato: Kundeoversigt: Leverandøroversigt: Stamdata varer: Økonomi Rapporter Stamdata - Kontoplan Økonomi Rapporter - Posteringer Periodisk - Balance Debitorer Raporter Stamdata - Kunde Kreditorer Rapporter Stamdata - Leverandører Lager Rapporter Stamdata Stamdata Se bilag A2 for udskrift af disse rapporter. Nu har vi en oversigt på papir over de konti, som findes i økonomi -, debitor-, kreditor- og lagermodulet. Det er ikke nødvendigt at udskrive disse oplysninger da de nemt skaffes i forbindelse med selve konteringsarbejdet, idet der er en lang række søgemuligheder når man f. eks. skal finde en konto. Vi skal nu oprette en konto, en kunde, en leverandør og en vare. Se evt. bilag A3. Oprettelse af konto: Vi skal nu oprette en konto som vi ved vi skal bruge for at foretage de følgende posteringer. Vi skal oprette konto nr: 4300 AM-bidrag Vælg: Økonomi Kontoplan. Når kontoplanen er åben trykkes Ctrl-n, hvorved en blank linie åbnes foroven i skærmbilledet. 6

7 Herefter indtastes nummer og navn på den nye konto som vist på bilag. Når du har lukket skærmbilledet ved at trykke på krydset i hjørnet kan du åbne de igen og se at den nye konto nu er placeret korrekt i kontoplanen. Oprettelse af kunde. Vi skal nu oprette en kunde med følgende oplysninger: Når du skal oprette en kunde gør du følgende: Debitorer kunder, herefter ser du en oversigt over eksisterende kunde. Tryk Ctrl+n herefter oprettes en blank linie øverst som du bruger til at oprette kunden i. Se skærmbilledet bilag. Øverst i skærmbilledet er der en række faneblade hvor man kan registrere en række faste oplysninger. Du skal kun bruge følgedende faneblade i denne øvelse: Opsætning hvor du angiver momsgruppe, Adresse hvor adressen indtastes og Betaling hvor betalingsbetingelsen registreres Kundenr Navn: Hansen & Søn ApS Adresse: Storegade 47 Postnr./By: 6000 Kolding Telefonnummer: Debitorgruppe: Debitorgruppe. Moms: Moms 25% Betaling: Løbende måned Oprettelse af en ny leverandør. Når du skal oprette en ny leverandør klikker du på: Kreditor Leverandører. Herefter ser du en oversigt over eksisterende leverandører. Tryk Ctrl+n herefter oprettes en blank linie øverst, som du bruger til at oprette leverandøren i. Se skærmbilledet bilag. Øverst i skærmbilledet er der en række faneblade hvor man kan registrere en række faste oplysninger. Du skal kun bruge følgende faneblade i denne øvelse: Opsætning hvor du angiver momsgruppe, Adresse hvor adressen indtastes og Betaling hvor betalingsbetingelsen registreres Kreditorkonto: Navn: Importlageret A/S Adresse: Lillegade 47 Postnr./By: 4220 Korsør Telefonnummer: Kreditorgruppe: Kreditorgruppe Momsgruppe: Moms 25% Betalinsbetingelse: Løbende måned 7

8 Oprettelse af vare. Når du skal oprette en ny vare klikker du på: Lager Varer. Herefter ser du en oversigt over eksisterende varer. Tryk Ctrl+n herefter oprettes en blank linie øverst, som du bruger til at oprette varen i. Se skærmbilledet bilag. Øverst i skærmbilledet er der en række faneblade hvor man kan registrere en række faste oplysninger. Du skal kun bruge følgende faneblade i denne øvelse: Pris/Rabat Købspris, Kostpris og Salgspris. De øvrige oplysninger bruges som foreslået af systemet. Varenummer: 1333 Varenavn: Grensaks Varetype: Vare Varegruppe: std.grp. Pris: Indkøb 200,- Kost 200,- Salg 400,- Nu skal vi foretage indkøb og salg af varer. Se evt. bilag A4 Registrering af køb. Vi vil nu foretage køb af varer til vores virksomhed. Vi vil købe følgende varer: Varenummer Varenavn Antal 1331 Græsslåmaskine Parasol Sav 500 Varerne købes hos vores leverandør: Black & Dækker. Vi skal nu have oprettet et køb som viser hvad vi har købt, herefter modtager vi varerne og en faktura. Når vi har registreret varemodtagelsen og fakturaen ligger de indkøbte varer på vores lager og er klar til salg. Vi opretter første et indkøb. Klik på Kreditor Indkøb. Herefter åbne et vindue som skal bruges til at registrere indkøbet på. Du klikker på pilen ved Kreditorkonto og vælger Black & Dækker fra den oversigt over leverandører som nu fremkommer. Du gør det samme for feltet Fakturakonto lige nedenunder. 8

9 Herefter har vi registreret vores leverandør. Nu skal vi have registreret vores indkøb. Dette gøres ved at vælge Opret linier i øverste venstre side af skærmbilledet. Vælg vare og antal der skal købes og tryk Anvend nederst i skærmbilledet. Fortsæt med de øvrige varer. Hvis der står en linie i forvejen sletter du den ved at klikke på linien og herefter trykke på Alt+F9 og bekræfte sletningen. Når hele købet er registreret skal indkøbet opdateres. Dette gøres ved at klikke på Opdatering Faktura i skærmbilledes øverste venstre hjørne. Nu modtager vi varerne og bogfører fakturaen på det næste skærmbillede. Her angives under Antal: Alt d.v.s. at vi modtager hele varekøbet på vores lager. Vi skal sætte flueben i Opdatering og Udskrivning af faktura, desuden skal fakturanummeret angives på linien i det nederste område i skærmbilledet. Vi vælger, at give fakturaen nummer 8 som vores indkøb da vi mangler den fysiske faktura fra leverandøren. Bekræft herefter ved at klikke på OK hvorefter fakturaen ses på skærmen. Du skal nu selv foretage følgende indkøb: Varenummer Varenavn Antal 1332 Havesaks Havebord Udendørsmaling, 2l Sav 250 Varerne købes hos vores leverandør: Simson A/S. Registrering af et salg. Vi skal nu fakturere et salg til en af vore kunder Nybo i Odense. Han har kundenummer: og køber følgende varer: Varenummer Varenavn Antal 1331 Græsslåmaskine Parasol Sav 325 Klikk på Debitorer Ordre. Herefter dukker et skærmbillede frem som minder meget om det skærmbillede vi brugte til at registrere købet med. Vi vælger Debitorkonto og Fakturakonto. 9

10 Klik på opret linier i øverste venstre hjørne. Herefter skifter Status til Åben ordre. Hvis der allerede er oprettet varelinier i den nederste del af skærmbilledet kan de fjernes linie for linie ved at klikke på en linie og herefter trykke Alt+F9 og derefter bekræfte sletningen. Vi registrerer nu salget linie for linie (se bilag9 og når alle linier er registreret klikker vi på opdater faktura i sskærmbilledets øverste venster hjørne. Nu kommer et skærmbillede frem hvor du skal angive at alt skal faktureres og at faktura skal udskrives løbende. Se bilag Husk at markere med flueben i de 2 felter der angiver opdatering og udskrivning af faktura. Du vælger at bekræfte med OK og en advarsel om at der udskrives til skærm bekræfter du også. Du skal nu selv fakturere et salg til en af vore kunder MF-boliger. Han har kundenummer: og køber følgende varer: Varenummer Varenavn Antal 1332 Havesaks Havebord Udendørsmaling, 2l Sav 350 Hertil Bilag til bogføring i finanskladde. De nedenfor nævnte bilag er de sidste daglige posteringer vi skal have gennemført i dette regnskabsår og de skal alle bogføres den 30. december Alle registreringer sker typisk i en kladde, som er udformet til de forskellige typer bilag, som typisk bliver registreret dagligt i bogholderiet. Vi vil se på forskellige typer bilag. I første omgang vil vi se på forskellige typer omkostningsbilag. Disse registreres i en finanskladde. Finanskladden åbnes ved at klikke på: Økonomi Kladder Finanskladde. Klik på linier. Herved åbnes det skærmbillede vi skal bruge til at registrere omkostningsbilag i. Vi skal som nævnt registrere en række bilag og hvert bilag skal have et særskilt bilagsnummer. Dette bilagsnummer tildeler systemet automatisk hvert bilag, i den nummerserie som vi har bestemt at denne type registreringer skal have. 10

11 Bemærk: Nogle omkostninger er uden moms, det gælder f.eks. frimærker. Her er det vigtigt at slette momskoden på skærmbilledet. Nedenstående bilag er nummereret fra nr. 4 og fremefter, men systemet giver dem det rigtige bilagsnummer. Bilagsnr. Bilag 4 Kvitteret (betalt) faktura fra Reklamebureauet for udarbejdelse af brochurer kr. inkl. moms. Fakturaen er ikke bogført og er betalt ved check fra kassekreditten. 5 Kvittering fra posthuset for kontant køb af frimærker. 750 kr. Der er ikke moms på frimærker. 6 Vægtafgift på firmabil kr Beløbet er betalt med check fra kassekreditten. Der er ikke moms på vægtafgift. 7 Reparation af inventar kr inkl. moms betalt fra girokonto. 8 Renter på girokonto (renteindtægt) kr Renter på foliokonto (renteindtægt) kr Renter på kassekredit (renteudgift) kr Annonce i forbindelse med ansættelse af medarbejder, betalt kontant med kr. 300 inkl. moms. 12 Husleje betalt med check på kassekreditten kr Abonnement på avis betalt kontant med kr Der er ikke moms på aviser. 14 Benzin til firmabil på gule plader betalt via giro med kr inkl. moms. Momsen er fradragsberettiget. 15 Telefonregning betalt via foliokonto med kr inkl. moms. 16 Hævet privat kr fra kassen. 17 Afskrivning på inventar kr Når alle posteringer er registreret skal de kontrolleres. Dette gøres ved at klikke på knappen kontroller øverst til venstre i skærmbilledet og herefter på kontroller. Hvis du kun vil kontrollere ét bilag trykker du i stedet på kontroller kun ét bilag lige neden under. 11

12 Når der ikke er fejl i kladden skal den bogføres. Dette gøres ved at klikke på knappen Bogfør og herefter Bogfør. Hvis du i stedet markerer Bogfør og overførsel, vil fejlfrie bilag blive bogført og fejlbehæftede vil blive overført til en ny kladde. Udskriv herefter posteringsoversigt. Indbetalinger fra kunder. Registrering af indbetalinger fra kunder sker på en kladde som hedder Betalingskladde. Her registrer vi betalingerne og sammenholder dem med de fakturaer vi har sendt til kunden og udligner fakturaerne efterhånden som de bliver betalt. Dette medfører at vi kan se hvilke fakturaer som kunden endnu skylder os penge for og som så kan rykke for efterhånden som de forfalder til betaling. Dette kaldes åben post systemet og er det mest anvendte i dag. Fordelen er at vi kan betale fakturaerne efterhånden, som de bliver godkendt af indkøberen og betalingsfristen udløber. Først skal vi oprette en betalingskladde: Vælg Debitor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg herefter Linjer og indtast: Konto (kundens kontonummer), Posteringstekst og modkonto. For disse betalinger vælger vi konto:14210 Kassekredit. Når dette er gjort skal vi registrer hvilke fakturaer som bliver betalt. Dette gøres ved vælge Funktioner Udligning i skærmbilledets øverste venstre hjørne. Nu markeres med et flueben i kolonnen M ud for den faktura som indbetalingen dækker. Luk dialogboksen og gå videre til næste indbetaling ved at trykke pil-ned eller Ctrl+N. Når alle indbetalinger er registreret vælges Bogfør Bogfør i skærmbilledets øverste venstre hjørne. Debitorkonto: Ørsted Biler, Faktura nr. 5, kr ,00 Debitorkonto: Sygehuset, Faktura 1, kr ,25 Debitorkonto: Børnehuset, Faktura 2, kr ,75 Udbetaling til leverandører. Registrering af udbetalinger til leverandører sker på en kladde som hedder Betalingskladde. Der findes en mere automatiseret måde at foretage betalinger på, men den er i princippet den samme som den manuelle metode vi anvender. 12

13 Vi registrer de betalingerne vi har besluttet af foretage og betaler hver faktura for sig (åben post system) og udligner fakturaerne efterhånden, som de bliver betalt. Dette medfører at vi kan se hvilke fakturaer, som vi endnu ikke har betalt til vores leverandører. Først skal vi oprette en betalingskladde: Vælg Kreditor Kladder Betalinger Betalingskladde. Vælg herefter Linjer og indtast: Konto (leverandørens kontonummer), Posteringstekst og modkonto. For disse betalinger vælger vi at tage pengene fra konto:14210 Kassekredit. Når dette er gjort skal vi registrer hvilke fakturaer som vi betaler. Dette gøres ved vælge Funktioner Udligning i skærmbilledets øverste venstre hjørne. Nu markeres med et flueben i kolonnen M ud for den faktura som indbetalingen dækker. Luk dialogboksen og gå videre til næste betaling ved at trykke pil-ned eller Ctrl+N. Når alle udbetalinger er registreret vælges Bogfør Bogfør i skærmbilledets øverste venstre hjørne. Kreditorkonto: Byens Kontoforsyning, Faktura nr. 1, kr ,00 Kreditorkonto: King Edward, Faktura 5623, kr ,00 Kreditorkonto: Bossanova, Faktura 8569, kr ,00 Udskrifter Vi har nu ikke flere bilag til registrering i denne måned og kan så foretage udskrift af en række standard udskrifter. Antal af udskrifter vil typisk være forskellig fra virksomhed tilo virksomhed, men vi har valgt nedenstående som et eksempel på typiske udskrifter. Økonomi Debitorer Kreditorer Lager Udskriv balance Økonomi Rapporter Posteringer Periodisk - Balance Udskriv debitorsaldoliste med kreditmaksimum Debitorer Rapporter Status Debitorsaldoliste med kreditmaks Udskriv kreditorsaldoliste med kreditmaksimum Kreditorer Rapporter Status Kreditorsaldoliste med kreditmaks. Udskriv oversigt over lagerværdi pr. varegruppe Lager Rapporter Status Lagerværdi Lagerværdi pr. varegruppe Årsafslutning 13

14 I forbindelse med årsafslutning skal man periodisere en række poster som enten er forudbetalt eller som man skal betale, men endnu ikke har modtaget faktura fra. Vi skal desuden have beregnet og afskrevet på vores anlægsaktiver hvis dette ikke er sket i den løbende bogføring. I dette tilfælde er der ingen periodiseringer så der skal ikke foretages yderligere. Nu er der blot tilbage at udskrive den endelige balance for året som i dette tilfælde er den samme som december måneds balance. Det endelige regnskab har en anden udformning på grund af de krav som Årsregnskabsloven stiller, men det vil vi ikke komme nærmere ind på her. 14

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6 Opgave 24.1b Økonomistyring i Guldhjertet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL6, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Opgave 24.1d: Økonomistyring i Salon Hairstyle

Opgave 24.1d: Økonomistyring i Salon Hairstyle Opgave 24.1d: Økonomistyring i Salon Hairstyle For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL8, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Tomas Haahr startede 1. januar 2012 sin egen frisørsalon

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Anvendelse af et økonomistyringssystem

Anvendelse af et økonomistyringssystem Anvendelse af et økonomistyringssystem Fordele Registrerer automatisk købsmoms og salgsmoms. Når man først kender systemet er indtastning af bilag nemt og hurtigt. Virksomheden kan selv vælge, hvor mange

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere