Danske Revisorer årgang september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012"

Transkript

1 Danske Revisorer årgang september 2012

2 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21. september 2012 Aktuelt om moms og afgifter Onsdag den 21. november 2012 Scandic, Roskilde Torsdag den 22. november 2012 Messe C, Fredericia Underviser: Momsdirektør Søren Engers Pedersen, TimeTax A/S Tilmelding senest 12. november 2012 Excel for revisorer Onsdag den 5. december 2012 Scandic Bygholm Park, Horsens Torsdag den 6. december 2012 Scandic Roskilde Underviser: IT specialist Jesper Staghøj, Certificeret MS-Office Tilmelding senest 16. november 2012 Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag den 14. januar 2013 Messe C, Fredericia Tirsdag den 15. januar 2013 Comwell, Rebild Mandag den 21. januar Comwell, Roskilde Underviser: Registreret revisor T. Helmo Madsen, TimeTax A/S Tilmelding senest 4. januar 2012 FDR KURSER Foreningen Danske Revisorer Telefon Telefax

3 Danske Revisorer Udgiver: FORENINGEN DANSKE REVISORER Munkehatten 32, 5220 Odense SØ Telefon Telefax Webadresse: DANSKE REVISORER s målsætning er at bringe kortfattede, relevante faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i DANSKE REVISORER, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt. Redaktion: Carsten Klint, Odense (ansvarsh.) Henrik Wilson, Måløv Liselotte Jensen, Kalundborg Keld Dupont, Århus DANSKE REVISORER udkommer: medio marts medio september medio juni medio december Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet. Abonnementspris: Pr. årgang kr. 125,- incl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,-. Annoncepriser: 1/1 side 265x ,- 1/2 side 130x ,- 1/3 side 85x ,- 1/4 side 85x ,- Bagside 230x ,- Omslag side ,- Alle priser er excl. moms. Ovenstående er gældende for annoncer i 4 farver. Indhold nr Revisors rådgivning ved generationsskifter Af direktør T. Helmo Madsen, Timetax A/S... 4 Nye tider: Mere kunderådgivning og mindre bogføring... 8 Forhøjet afskrivningsgrundlag ved køb af nye driftsmidler Af Skatterådgiver John Rasmussen, TimeTax A/S Ændring i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og fundamentale fejl Af statsautoriseret revisor Martin Elkjær, Videncentret for Landbrug Reglerne for kørsel i varebiler på gule plader ændres Af skatte- og momskonsulent Julie Sloth Petersen, RSM Plus og momsdirektør Søren Engers Pedersen, Timetax A/S Når årsregnskabet leveres med følelse Af Thorsten Asbjørn Lauritsen & Peter Borberg Moms ny lov indfører omvendt betalingspligt på metalskrot Af skatte- og momskonsulent Julie Sloth Petersen, RSM Plus og momsdirektør Søren Engers Pedersen, Timetax A/S Revisionsstandarder ændret Af Bjarne Aalbæk fra Faglig afdeling a/s Gentagelsesrabat: 4 indrykninger 10% Annoncemateriale: Elektronisk Indleveringsfrist: 4 uger før udgivelse Tryk: Rounborgs grafiske hus 7500 Holstebro Tlf Oplag: 1000 eksemplarer Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Medlem af: Dansk Fagpresseforening Danske Revisorer Nr. 3 3

4 Revisors rådgivning ved generationsskifter Af direktør T. Helmo Madsen, Timetax A/S Revisor er efter vores opfattelse den væsentligste rådgiver i forbindelse med et Generationsskifte, men det kan ofte også være en vanskelig opgave. Revisor er tæt på kunden og har mange informationer og kendskab til kunden, men det kan jo også være en ulempe i visse tilfælde. Jeg har i mange tilfælde været med kollegaer til møde med deres kunder, hvor vi har drøftet og analyseret mulighederne for generationsskifte og dermed evt. omstruktureringer. Som uvildig, kan man bedre stille de spørgsmål, som kunden ikke kan lide, men som revisoren ofte har vanskeligt ved at stille. Vi vil i denne artikel gå ind på både de bløde og de mere hardcore emner omkring generationsskifte. Når vi bringer emnet nu, så er det fordi generationsskifte skal planlægges i god tid og ofte tager det lang tid, før kunden får taget sig sammen og truffet beslutning om generationsskiftet. Der er rigtig mange virksomheder, som inden for de næste 1 10 år skal generationsskiftes. Det kunne derfor være en god ide, hvis revisor tog initiativ til en drøftelse i denne periode, hvor revisor som ofte har bedre tid end i foråret. Overvejelser Et af de første spørgsmål er: Hvornår vil du trække dig tilbage og hvordan? Mange har en mening om, hvilken alder de vil trække sig tilbage, men når det nærmer sig, så bliver det ofte skudt ud. Mange vil heller ikke tale om det og får derfor ikke gjort noget ved det. Jeg har ofte siddet i situationer, hvor der pludselig skal ske noget sygdom eller et godt købstilbud er kommet og så sidder man og siger: Bare jeg havde forberedt generationsskiftet, så det ikke koster så mange penge! Man skal også overveje om der er naturlige overtagere børn kollegaer etc. I gamle dage var det mere almindeligt, at børnene overtog virksomheden, men i dag vil børn gerne uddanne sig på de områder, som har deres interesse og ofte har de set forældrene knokle med den selvstændige virksomhed, og det giiider! de i hvert fald ikke i deres liv. Det kunne jo være, at man kunne få en god pris ved at sælge til kollegaer eller andre forretningsforbindelser, der kunne se en fordel i at overtage virksomheden. Mange er nervøse for dette, men min erfaring er, at det ofte giver den bedste pris. Når vi foreslår, at man starter i god tid med overvejelserne, så er det fordi der evt. skal ske omstruktureringer af virksomheden og fordi man afhængig af salgspriserne skal sikre sig selv, så man har pensioner eller opsparinger, når man pensioneres. Jeg begyndte selv mit generationsskifte, da jeg var 52 år. Jeg tog nogle partnere med som ejere og det har jeg ikke en dag fortrudt. Planerne fra den gang er ændret mange gange, men jeg selv og alle omkring mig, kan sove roligt, for sker der mig noget pludseligt, så er alt på plads og specielt så er min familie og mine medarbejdere sikret og ved at alt kører videre. Når man skal overveje, hvem man skal overdrage til, så kan man vurdere, hvad der betyder noget for én: Skal virksomheden helst fortsætte i samme ånd? Vil jeg have den højeste salgspris? Er det vigtigst, at mine medarbejdere er sikret deres arbejdsplads? Er det vigtigst for mig at bevare virksomheden i familien? Det er ofte flere faktorer, men sikkert er det, at hvis man tilrettelægger generationsskiftet, så slipper man billigst i afgifter og skat. Salgsmodning Uanset om man vil sælge nu eller senere, så er det vigitg, at man på et tidligt tidspunkt ser på at gøre virksomheden salgsmoden. Man bør bl.a. gøre følgende: Slanke balancen, hvis det er muligt. Sælg ud af unødvendige aktiver, overfør overskudslikviditet til et evt. Holdingselskab etc. Der skal ryddes op i virksomheden både fysisk, men også i varesortiment og kunder. Har man rentable kunder og rentable varegrupper? Her kan revisor jo komme på banen med hjælp til analyse. Der kan være mange penge at tjene på en sådan udrensning! Sørg for at have alle aftaler på skrift. Jeg har i det sidste år set flere overdragelser, hvor køber ønsker at se skriftlige aftaler på ALT, men ofte har man bare en mundtlig aftale, en mail eller lignende. Sørg også for at lønaftaler og lignende er skriftlige og ajourførte det kræver en køber og derfor kan det ligeså godt være på plads. 4 Danske Revisorer Nr. 3

5 Plan Når man har analyseret ejerens ønsker, så sæt det ned i en plan, så alle ved, hvad der er aftalt og anfør ansvarlige. Planerne kan ændres gennem årene, dels p.g.a. af ejerens ændrede ønsker, men der kan også komme lovgivningsmæssige hindringer i vejen. Så må man drøfte det videre forløb og ændre planerne. Når planerne er lagt, kan man gå i gang med at vurdere de hardcore dele. En af de væsentligste hardcore dele er de skattemæssige konsekvenser og muligheder. Skattemæssige forhold Når alle de ovenfor nævnte overvejelser er foretaget og det ligger klart hvordan virksomheden kan videreføres og hvem der kan og vil gøre det, så er næste skridt at få klarhed over de skattemæssige muligheder og konsekvenser i forbindelse med generationsskiftet. I langt de fleste tilfælde kan overdragelsen ske skattefrit, men i de tilfælde hvor det ikke er muligt eller man ønsker at få gjort op med den latente skat, så skal det ske som en skattepligtig overdragelse. Det er principielt uden betydning om virksomheden er organiseret som et kapitalselskab eller der er tale om en personlig drevet virksomhed. I forbindelse med skatteplanlægningen af generationsskiftet, så skal man være opmærksom på at få opdelt virksomheden eller frasolgt dele af aktiverne, således at man ikke afskærer sig muligheden for at benytte reglerne om skattefrit salg (succession). Skattepligtigt salg Et skattepligtigt salg kan være nødvendigt, hvis det ved overdragelsen kan konstateres, at der er tab på aktiverne, idet det så som hovedregel ikke er muligt at benytte reglerne som skattefri overdragelse. Det vil heller ikke være optimalt for sælger, at overdrage tabene idet det vil være bedre selv at udnytte disse. Ved et skattepligtigt salg gøres gevinst og tab op på virksomhedens aktiver og resultatet skal beskattes i salgsåret. Beskatningen vil meget ofte medføre behov for likviditet, hvorfor det i forbindelse med overdragelsesaftalerne er vigtigt at få tilrettelagt købesummens betaling på en sådan måde, at sælger har likviditet nok til at betale afståelsesskatten. Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med overdragelsen også husker at få beregnet de skattemæssige konsekvenser, således at sælger ikke skal ud og lånefinansiere skattebetalingen. Danske Revisorer Nr. 3 5

6 Ved salg af goodwill, patenter m.v. er der den særlige mulighed, at hvis købesummen er fastsat ud fra forventninger om den fremtidige indtjening m.v., d.v.s. at købesummen er kapitaliseret og betalingen sker over en nærmere fastsat periode, og der reelt er en usikkerhed om salgsprisen, så har sælger mulighed for at få henstand med den del af skatten, der er knyttet til disse immaterielle aktiver, således at skatten på avancen betales i takt med købers betaling. Skatten på avancerne på alle øvrige aktiver, herunder evt. opsparet overskud skal afregnes i forbindelse med selvangivelsen for det år, hvor overdragelsen sker. Skattefrit salg Der er skattelovgivningen givet mulighed for skattefri overdragelse ved generations- skifte. I daglig tale kaldes det overdragelse med succession. Succession betyder, at køber overtager sælgers skatteforpligtelser på virksomhedens aktiver, herunder skatteforpligtelsen på opsparet overskud. Man skal være opmærksom på, at fast ejendom kun kan overdrages med succession, hvis ejendommen anvendes i erhvervsvirksomheden, idet udlejningsejendomme ikke kan overdrages med succession. Hvis reglerne om succession anvendes, så skal det meddeles til SKAT senest i forbindelse med at sælger indgiver selvangivelse. Overdragelse til børn m.fl. personligt drevet virksomhed - Kildeskattelovens 33C: Når det er børnene, d.v.s. arvingerne der skal overtage virksomheden, så er der ofte et ønske om at prisen for virksomheden skal være mindst mulig, men dog samtidig således at forældrene sikrer sin alderdom. Disse 2 parametre skal derfor stilles op mod hinanden. Det er ikke nødvendigt at tage hensyn til en evt. skattebetaling her og nu, idet successionen betyder at børnene skattemæssigt har overtaget aktiverne til de skattemæssigt nedskrevne værdier. Det er herefter børnene der hænger på skatten, når aktivet sælges. Overdragelsesprisen skal svare til virksomhedens markedsværdi. Overdragelsen til børnene kan ske som hel eller delvis gave mod betaling af gaveafgift 6 Danske Revisorer Nr. 3

7 på 15 % af beløb over kr. I opgørelsen af gavebeløbet modregnes skatteforpligtelsen af de latente skatter, som børnene påtager sig i forbindelse med overdragelsen. Kapitalselskab aktieavancebeskatningslovens 34. Reglerne om succession kan også anvendes selvom virksomheden drives i et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab). Det er en betingelse, at der overdrages mindst 1 % af kapitalen, hver gang successionsreglerne anvendes. Hvis begge ægtefæller ejer aktier i et selskab, så skal hver ægtefælles overdragelse være på mindst 1 % for at overdragelse kan ske med succession. Ved succession i aktier m.v. gælder, at børnene indtræder i forældrenes anskaffelsestidspunkter og i forældrenes anskaffelsessummer. Det betyder, at hvis aktierne er erhvervet ved en skattefri virksomhedsomdannelse, så overtager børnene også skatteforpligtelsen på en evt. negativ anskaffelsessum der er opstået ved omdannelsen. Aktierne skal handles/overdrages til markedsværdi, men værdien nedsættes med den latente skatteforpligtelse, der hviler på aktierne. Hvis aktierne eller en del af disse overdrages som gave, så vil gaveværdien være aktiernes handelspris fratrukket den latente skat, der er på aktierne, hvis aktierne var blevet afhændet ved et normalt salg. Man skal specielt være opmærksom på, at der ikke kan succederes i de såkaldte pengetanke, hvilket er selskaber hvor mindst 50 % af selskabets indtægter stammer fra aktivitet i forbindelse med udlejning af ejendomme, indtægter fra værdipapirer m.v. eller hvor mindst 50 % af selskabets aktiver udgøres af handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, værdipapirer m.v. Aktier m.v. i datterselskaber, hvor selskabet ejer mindst 25 % indgår ikke i opgørelsen, endvidere indgår heller ikke værdi af ejendom, der udlejes til og indgår i datterselskabets erhvervsmæssige virksomhed. Overdragelse til nær medarbejder kildeskattelovens 33C stk. 12: Overdragelse til nære medarbejdere kan også ske skattefrit, hvis medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden i de seneste 5 år med en arbejdstid svarende til en fuldtidsbeskæftigelse på mindst 3 år. Hvis denne betingelse er opfyldt, så kan virksomheden overdrages på samme vilkår som hvis virksomheden blev overdraget til børn m.fl. Det vil sige at den eller de nære medarbejdere overtager skatteforpligtelserne på sælgers aktiver og passiver, herunder opsparet overskud m.v. Overdragelsen kan ske både som gave eller ved frit salg, men man skal være opmærksom på, at hvis den nære medarbejder får overdraget virksomheden som gave, så vil denne skulle indkomstbeskattes af virksomhedens handelsværdi. Det vil derfor være sædvane, at den nære medarbejder skal betale virksomhedens markedspris reduceret med de skatteforpligtelser, som han overtager ved overdragelsen. Kapitalselskab aktieavancebeskatningslovens 35: Overdragelse af aktier til en nær medarbejder kan ske på samme betingelser som for nærtstående. Det vil sige at der skal mindst overdrages 1 % af kapitalen. Der må ikke være tale om en pengetank, opgjort efter samme regler som for overdragelse til børn m.v. Herudover så er det en betingelse, at medarbejderen har været beskæftiget i selskabet eller evt. i et koncernforbundet selskab i de seneste 5 år med en arbejdstid der mindst svarer til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Afslutning Som det fremgår, så er der mange forhold, beslutninger og tiltag, der bør planlægges i god tid, når den ophøret af den erhvervsaktive alder kan anes i horisonten. Vi har mange gange set, at man først begynder overvejelserne, når udefra kommende forhold opstår, f.eks. sygdom, alderssvækkelse el.lign. På det tidspunkt kan et generationsskifte ofte ikke gøres optimalt, men koster unødvendige udgifter til f.eks. skattebetaling. En skattebetaling der kunne have været undgået, hvis man havde været lidt forudseende. Det er her revisor som den rådgiver, der bedst kender kunden, kundens familieforhold og kundens virksomhedsforhold kommer ind i billedet og bør hjælpe indehaveren til at tage stilling til virksomhedens fremtid og planlægningen af hvordan indehaverens beslutning bedst muligt bliver til virkelighed. Danske Revisorer Nr. 3 7

8 Nye tider: Mere kunderådgivning og mindre bogføring Bogføringsopgaven skifter i stigende grad hænder fra revisionsselskab til kunde. Med online regnskabsstyring er det blevet nemt for kunderne selv at ordne bilag, moms og fakturering, og for revisionsvirksomhederne resulterer dette umiddelbart i et omsætningstab. På den lange bane skaber online regnskabsstyring dog nye og mere solide indtjeningsmuligheder, mener Henrik Wilson, direktør i Rewidan Revisionsanpartsselskab. En ny analyse fra IDC viser, at markedet for online regnskabsstyring vil vokse med ekspresfart Revisionsvirksomheder over det ganske land bekræfter den tendens, som analyseinstituttet IDC har stadfæstet i en ny analyse: Online regnskabsstyring vokser med ekspresfart. I 2011 udgjorde online regnskabsstyring 11 pct. af markedet for regnskabssoftware blandt europæiske mellemstore virksomheder med op til 99 ansatte. Denne andel vil ifølge IDC s seneste analyse stige til 50 pct. i De revisionsvirksomheder, der fokuserer på mindre virksomheder, er tvunget til at omfavne og integrere de forandringer, der er på vej. De nye muligheder betyder, at revisorer kan standardisere og udnytte de nye automatiseringsmuligheder og i stedet fokusere på rådgivning. Derved får de et tættere og længerevarende forhold til deres kunder, siger siger Bo Lykkegaard, analytiker hos IDC. Danmark fører an Danske e-conomic er med i top seks blandt førende leverandører af online regnskabssoftware i Europa. Med flere end kunder og bogholdere og revisorer tilknyttet er e-conomic en af de førende leverandører i Europa. - Flere end 35 pct. af de små og mellemstore virksomheder, der i dag bruger e-conomic, kommer via bogholdere og revisionsselskaber. Så revisorerne er i høj grad med til at bidrage til forandringsprocessen. Selvom deres omsætning på bogføring falder, kan de med online software rationalisere og effektivisere deres forretningsprocesser, og det er der flere og flere, der udnytter, forklarer Tejn Vanting Nielsen, salgsdirektør i e-conomic Danmark a/s. Ifølge Tejn Vanting Nielsen skyldes Danmarks markante førerposition, at netop revisorerne i Danmark udnytter de nye muligheder, hvilket er med til at give en hurtigere modning af markedet. Følg kundens udvikling online Henrik Wilson, der er direktør i Rewidan Revisionsanpartsselskab med kontor i Måløv og Nykøbing Sjælland, er enig. Langt de fleste revisionsselskaber anbefaler online regnskabsprogrammer til kunderne, fordi der trods alt er flere muligheder end begrænsninger. Revisionsvirksomheder er nødt til at tilpasse deres forretning og strategi efter udviklingen. Mange små og mellemstore kunder er nemlig selv i stand til at håndtere bogføring, moms og fakturering i et online system, og mange prisfølsomme virksomheder vælger at gøre det selv. Tallene er tilgængelige online, og derfor kan vi til enhver tid hjælpe dem i spidsbelastningsperioder, ligesom vi kan overtage, når virksomheden vokser og udelukkende ønsker at fokusere på spidskompetencerne, siger Henrik Wilson og fortsætter: Det mest interessante ved online regnskabsstyring er jo netop, at tallene er tilgængelige online, og vi derfor har mulighed for at kigge på balancerne hele tiden. Vi kan sparre med og rådgive kunderne langt hurtigere end tidligere, hvis tallene ændrer sig den ene eller anden vej. Det giver alt andet lige et tættere og længerevarende forhold til kunderne. Jeg vil ikke sige, at revisionsbranchen er dygtig til at sælge sig selv på nye områder, men de af os, der har fokus på små og mellemstore virksomheder, bliver under alle omstændigheder trænet i det nu, siger Henrik Wilson. 70 pct. klarer selv bogføring Hos Rewidan Revisionsanpartsselskab bliver 100 ud af ca. 120 virksomhedskunders bogføring klaret i e-conomic, og ca. 70 pct. af kunderne klarer selv bogføringen online. 8 Danske Revisorer Nr. 3

9 Det betyder, at kunderne ikke har mulighed for at lave individuelle rettelser og tilpasninger. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis man vil have lidt større kunder på, må man åbne op for individuelle ønsker. Hos e-conomic er man opmærksom på virksomhedernes individuelle ønsker og det stigende antal mellemstore danske virksomheder, der viser interesse for online regnskabsprogrammer. For at imødekomme deres behov leverer e-conomic online regnskabsføring fra en platform med åbent API, hvilket betyder, at e-conomic integrerer med en række andre systemer, så de store virksomheder har en bred palet af løsninger i samme system. Vi supporterer vores kunder og hjælper dem med opsætning af kontoplaner, underviser dem i systemet og lærer dem helt enkelt at bogføre. Mange af kunderne har aldrig tidligere været i berøring med bogføring eller debet og kredit. Men de lærer på kort tid at klare opgaverne selv. Det er en styrke for dem at vide, at vi altid er på sidelinjen og nemt kan træde til, siger Henrik Wilson. Samtidig mener han, at man som revisionsvirksomhed bør spørge sig selv, hvor interessant bogføringsopgaven egentlig er? Priskonkurrencen er hård, og opgaverne kan lige så vel outsources til billigere lande. Med online-systemet slipper vi for en masse administrationsopgaver, og vi kommer meget hurtigere frem til de oplysninger, vi skal bruge for at kunne rådgive kunderne og lave årsregnskaber. Det er selvfølgelig vigtigt, at man ikke kun lader høre fra sig en gang om året, når årsregnskabet skal udarbejdes, men at man løbende følger kundens udvikling, op- og nedture og støtter i alle processer. Det er netop det, der skaber det tætte tillidsforhold i modsætning til traditionelle administrationsopgaver. Online support For kunderne er fordelene indlysende. De sparer penge, fordi processerne er nemmere, man kan tilgå tallene alle steder fra, og en tung post som sikkerhedskopiering slipper man helt for. For blot fem år siden skulle vi nærmest presse kunderne til at anvende online regnskabsstyring. Men i dag efterspørger de det. Der er også kommet en ny generation af medarbejdere til, som er vant til at arbejde online med data. Desuden vil jeg sige, at en virksomhed som e-conomic har ramt meget godt med de mange forskellige Youtubevideoer, som fungerer som support 24/7. Når telefonsupporten er lukket, kan man få hjælp på nettet til alt, og det betyder meget for kunderne, at de kan løse opgaven, når de ønsker det og ikke behøver vente til næste dag, siger Henrik Wilson. Begrænsninger og muligheder De mest populære online regnskabsløsninger i Danmark, herunder e-conomic, C5 Online, Visma m.fl., er alle målrettet små virksomheder og beror derfor på et standardsystem. Ifølge Henrik Wilson kan dette blive en udfordring, som leverandørerne må imødekomme fremover. Vores åbne og klare integrationsstrategi er med til at gøre det muligt for de større virksomhedskunder at sammensætte egne, skræddersyede løsninger, som ikke kun fokuserer på bogføringen, men også inddrager langt de fleste andre aspekter af en virksomheds informationsbehov, forklarer Tejn Vanting Nielsen. Tejn Vanting Nielsen Henrik Wilson Danske Revisorer Nr. 3 9

10 Forhøjet afskrivningsgrundlag ved køb af nye driftsmidler Af Skatterådgiver John Rasmussen, TimeTax A/S Regeringen har stort fokus på at få sat gang i erhvervslivets investeringer for på den måde at skaffe nogle flere jobs og få gang i den danske økonomi. Et af virkemidlerne for at få gang i beskæftigelsen i den private sektor er en ændring af afskrivningsloven ny 5D. Ændringen indebærer at man i forbindelse med investering i nyfabrikerede driftsmidler, maskiner og inventar m.m. kan afskrive på anskaffelsessummen + 15 %. Tillægget på 15 % omfatter også selskabers erhvervelse af udlejningsdriftsmidler selv om afskrivning på disse først kan ske i det andet år efter erhvervelsen. Reglerne har virkning for anskaffelser den 30. maj 2012 og frem til og med Der er følgende betingelser, der skal være opfyldt: 1 Der skal være tale om nyfabrikerede driftsmidler, inventar. Der kan således ikke afskrives på brugte driftsmidler m.m. 2 Der skal være tale om 100 % erhvervsmæssig anvendelse. Blandede biler er således ikke omfattet. 3 Driftsmidlerne m.m. skal være anskaffet i og anvendt erhvervsmæssigt i perioden 30. maj 2012 og til 31. december Driftsmidlerne m.v. skal opfylde reglerne for skattemæssig afskrivning efter afskrivningslovens 3: Skal være leveret til en igangværende virksomhed Bestemt til at indgå i virksomhedens drift og Færdiggjort i et sådan omfang, at det kan indgå i driften 5 Driftsmidler m.v. der ønskes afskrevet efter 5D skal afskrives på en særskilt konto. Når man har anskaffet driftsmidler i perioden, så er det valgfrit om man ønsker at anvende de nye regler eller om man vil anvende de normale regler om afskrivning af anskaffelsessummerne. Det er ikke muligt senere at foretage et ændret valg, hvilket betyder at driftsmidler m.v. der er afskrevet efter den nye bestemmelse ikke i perioden frem til og med 2017 kan afskrives sammen med driftsmidler afskrevet efter de permanente afskrivningsregler. Hvilke driftsmidler m.v. er ikke omfattet af bestemmelsen: Driftsmidler der ønskes straksafskrevet efter reglerne om småaktiver (anskaffelsessum under kr.) Driftsmidler med en fysisk levetid under 3 år, der straksafskrives EDB-software der straksafskrives Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed Personbiler biler indrettet til befordring af højst 9 personer Skibe Infrastrukturanlæg Blandede driftsmidler Som nævnt er det valgfrit, om man ønsker at anvende den ene eller anden bestemmelse for nyfabrikerede driftsmidler. Forskellen i afskrivningerne fordelt på årene kan opstilles således: Eks.: Den 1. august 2012 anskaffes nyfabrikerede driftsmidler for kr. Heraf aktiver med levetid under 3 år kr. I 2015 sælges driftsmidler for kr. Heraf aktiver med levetid u/3 år kr. Alternativ 1: Anskaffelsessum for driftsmidler driftsmidler med levetid u/ 3 år kr. Tillæg 15 % kr. Særskilt afskrivningssaldo kr. Afskrivning 1. år 25 % kr. Saldo primo år kr. Afskrivninger i år 1: Afskrivning på driftsmiddelsaldo kr. straksafskrivning af aktiver med levetid u/3 år kr. Samlede afskrivninger 1 år kr. Saldo år 2 (2013) kr. Afskrivning i år 2 25 % kr. Saldo primo år kr. Saldo år 3 (2014) kr. Afskrivning i år 3 25 % kr. Saldo primo år 4 (2015) kr. Alternativ 2: Anskaffelsessum for alle driftsmidler kr. Tillæg 15 % af kr kr. Særskilt afskrivningssaldo kr. Afskrivning 1. år 25 % kr. Saldo primo år 2 (2013) kr. 10 Danske Revisorer Nr. 3

11 Normale regler: Efter de sædvanlige regler i afskrivningslovens 5 skal en negativ saldo på driftsmidler enten indtægtsføres i indkomståret eller senest i året efter indkomståret eller saldoen skal udlignes ved nyanskaffelser i samme periode. De særlige regler når driftsmidler m.v. er omfattet af afskrivningslovens 5D: Reglerne om forhøjet afskrivningsgrundlag medfører at der skal føres 2 saldi, således at der sker en opdeling af driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag og driftsmidler med normalt afskrivningsgrundlag. Der kan der for opstå den situation, at den ene saldo på grund af salg af driftsmidler bliver negativ og den anden saldo fortsat er positiv. Saldo år kr. Afskrivning 25 % kr. Saldo primo år 3 (2014) kr. Saldo år kr. Afskrivning 25 % kr. Saldo primo år kr. Endelig er der selvfølgelig også muligheden for at afskrive efter de normale regler uden forhøjelse af anskaffelsessummerne. Hvis der fortsat ved udgangen af 2017 (efter afskrivning) består en saldo på driftsmidler m.v., hvor anskaffelsessummen er tillagt 15 %, så skal saldoen overføres til den normale driftsmiddelsaldo og afskrives sammen med øvrige driftsmidler m.v. Salg og opgørelse af skattepligtig fortjeneste Når der sælges driftsmidler m.v. der ved anskaffelsen er afskrevet efter reglerne om 15 % tillæg, så skal salgssummen + 15 % fratrækkes på den særskilte driftsmiddelsaldo. Salg alternativ 1 Skattepligtig fortjeneste: Nedskrevet værdi kr. Salgssum kr. + tillæg 15 % kr kr. Saldo efter frasalg kr. Kan enten indtægtsføres eller sammenholdes med en positiv saldo på driftsmidler med normalt afskrivningsgrundlag. Salg af aktiver der er fratrukket i indkomstopgørelsen skal medregnes i den skattepligtige indkomst i salgsåret kr. Salg alternativ 2: Nedskrevet værdi kr. Salgssum kr. + tillæg 15 % kr kr. Saldo efter frasalg kr. Kan enten indtægtsføres eller sammenholdes med en positiv saldo på driftsmidler med normalt afskrivningsgrundlag. Negativ saldo på driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag og positiv saldo på driftsmidler med normalt afskrivningsgrundlag eller omvendt. Det vil som udgangspunkt medføre at den negative saldo skal indtægtsføres efter de normale regler, og at den positive saldo fortsatte med normale afskrivninger. Dette synes lovgiver var uhensigtsmæssigt, så derfor er der indsat regler om, at man har mulighed for at modregne en negativ saldo på den ene driftsmiddelkonto i en positiv saldo på den anden driftsmiddelkonto, når det skal afgøres om der opstår en negativ saldo der skal medregnes efter de normale regler. Modregningsadgangen gælder begge veje, så det er uden betydning om det er den ene eller anden driftsmiddelsaldo der bliver negativ. Hvornår ophører reglerne om den særlige driftsmiddelsaldo Som anført så kan reglerne anvendes for driftsmidler anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. januar Men for ikke at man i en uendelighed skal have 2 driftsmiddelsaldi for driftsmidler, så ophører reglerne om særlig driftsmiddelsaldo fra og med Det vil sige, at en evt. positiv saldo på driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag fra og med 2018 overføres til den normale driftsmiddelsaldo og afskrives sammen med disse driftsmidler. Samtidig ophører kravet om at salgssummer for driftsmidler skal tillægges 15 %. Danske Revisorer Nr. 3 11

12 REVISORMANUAL 12.2 Af T. Helmo Madsen ÅRETS VIGTIGSTE 2 ER Som revisor ved du, at reglerne skifter som årstiderne, og at det er uundværligt altid at have de gældende satser lige ved hånden i det daglige arbejde. Derfor udgives RevisorManual ikke bare én men to gange årligt. I RevisorManual finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. Version 12.2 indeholder bl.a. nye regler om: > Skattereformen 2012 > Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for driftsmidler > Skattefri vennetjenester > Skattefri løn til unge under 16 år > Initiativer mod sort arbejde, f.eks. digital indberetning > Ændringer i BoligJobordningen > Begrænsninger i modregning af underskud for selskaber > Solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold. RevisorManual omfatter også satser m.v. inden for arbejdsmarked og det sociale område, og manualen er suppleret med relevante henvisninger til love og regler. Bestil RevisorManual 12.2 hos kundeservice på tlf eller via vores onlinebutik på BEST.NR.: SIDER: 147 UDGAVE: 12.2 PRIS: kr. 339,- / kr. 299,- ekskl. moms (løssalg / abonnement) Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 12 T1612_RevisorManual Danske Revisorer 12-2_Danske Nr. 3 Revisorer (185x265).indd :08:28

13 Ændring i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og fundamentale fejl Af statsautoriseret revisor Martin Elkjær, Videncentret for Landbrug Den efterfølgende artikel har til formål at beskrive Årsregnskabslovens regler vedrørende ændringer i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn samt fundamentale fejl. Disse regler er ikke blevet ændret igennem en længere årrække, men giver til stadighed udfordringer i dagligdagen for praktiserende revisorer. Fokus for artiklen vil alene være regnskabsaflæggelse for virksomheder i regnskabsklasse A og B i henhold til Årsregnskabsloven. Udfordringerne i relation til reglerne drejer sig primært om sondringen mellem ændringer i henholdsvis anvendt regnskabspraksis til regnskabsmæssige skøn og sekundært om fundamentale fejl der kræver korrektion over egenkapital kontra andre fejl som indregnes i regnskabsåret. Herudover skal præsentationen af de omtalte forhold i ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og noter bygges op således at det giver regnskabslæseren den fornødne indsigt i hvad de pågældende ændringer har betydet for det regnskab som aflægges. Lovgrundlag og vejledninger. Langt de fleste virksomheder, der udarbejder en årsrapport, skal følge Årsregnskabsloven 1. Årsregnskabsloven opdeler virksomhederne i 4 regnskabsklasser henholdsvis klasse A, B, C og D. Da artiklens fokus er de mindre virksomheder vil reglerne for regnskabsklasse A og B alene blive omtalt. Reglerne for virksomheder i regnskabsklasse A er få og går på nogle mere overordnede principper. Disse overordnede principper kender vi under at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og at nogle grundlæggende forudsætninger som eksempelvis konsistens, reel og formel kontinuitet og klarhed skal overholdes 2. Herudover er der krav om, at hvis konsistensen (regnskabspraksis) alligevel ændres skal dette oplyses i noterne med en forklaring og begrundelse samt beløbsmæssig indvirkning 3. Disse meget overordnede regler burde give rig mulighed for fortolkning, men i praksis lader virksomhederne i regnskabsklasse A sig inspirere af hvordan forholdene bliver behandlet i regnskabsklasse B. Det er ligeledes forfatterens anbefaling at virksomhederne i regnskabsklasse A, når det er hensigtsmæssigt, kan anvende reglerne fra klasse B, hvis der skal løses problemstillinger i relation til ændringer i anvendt regnskabspraksis/regnskabsmæssige skøn og fundamentale fejl. For virksomheder i regnskabsklasse B bliver reglerne mere detaljerede og ændringer i anvendt regnskabspraksis er behandlet i Årsregnskabslovens 51, mens ændringer i regnskabsmæssige skøn og fundamentale fejl er behandlet i Årsregnskabslovens 52 og 54. Ud over selve Årsregnskabsloven, som det naturligvis er et krav at de regnskabspligtige virksomheder overholder, findes der en dansk regnskabsvejledning nr. 3 fra 2002 og en regnskabsvejledning for mindre virksomheder fra 2007, hvis primære målgruppe er virksomheder i regnskabsklasse B 4. Disse regnskabsvejledninger behandler også emnet for artiklen, men udgangspunktet er at det er frivilligt for virksomhederne om de vil følge disse vejledninger. Eksemplerne i artiklen er dog i høj grad påvirket af anbefalingerne i disse vejledninger. Generelt om valg af regnskabspraksis For væsentlige regnskabsposter skal den anvendte regnskabspraksis redegøre for indregningsmetoder og målegrundlag for posterne i resultatopgørelse og balance. Normalt benævnes dette indregning og måling hvor indregning refererer til første gang et aktiv/forpligtelse indregnes og måling refererer til den efterfølgende måling af et allerede indregnet aktiv/forpligtelse. Typiske eksempler på problemstillinger ved førstegangsindregning af et aktiv/forpligtelse: 1. IPO på varelager 5 2. Udviklingsomkostninger 3. Aktivering af udskudt skat 4. Indregning af afledte finansielle instrumenter 5. Aktivering af renter på selvopført ejendom For virksomheder i regnskabsklasse A og B er det op til ledelsen at beslutte en hensigtsmæssig regnskabspraksis, herunder om IPO eller udviklingsomkostninger jf. punkt 1 og 2 indgår som en del af aktiverne 6. Hvis det eksempelvis drejer sig om en lagerproducerende virksomhed og de indirekte produktionsomkostninger udgør en væsentlig andel af fremstillingsprisen vil man kunne argumentere for, at så bør disse indregnes under hensyntagen til det retvisende billede. Det retvisende billede er imidlertid ikke eksakt videnskab og der kan godt være flere heraf. Det er forfatterens holdning at lovgiver har bestemt at for virksomheder i regnskabsklasse A og B der ikke indregner indirekte Danske Revisorer Nr. 3 13

14 produktionsomkostninger, uanset om disse er væsentlige eller ej, så opfyldes kravet om det retvisende bilede. Når det er sagt bør ledelsen i en virksomhed dog forholde sig til den informationsværdi de selv og interessenterne ønsker, hvorfor det måske alligevel vil være en god idé at indregne de indirekte produktionsomkostninger som en del af varelageret. Angående indregning af skatteaktiver, så vil det være regnskabspraksis der fastlægger om et sådant aktiv skal indregnes eller ej. Hvis indregning vælges og skatteaktivet knytter sig til et skattemæssigt underskud vil det imidlertid være en vurdering af udnyttelsen af dette underskud der afgør hvilken kurs skatteaktivet skal indregnes til 7. Det sidste element med vurdering af udnyttelsen af det skattemæssige underskud er et regnskabsmæssigt skøn hvilket vi vil komme mere ind på i et senere afsnit. Angående indregning af afledte finansielle instrumenter, som eksempelvis swaps, optioner og terminsforretninger, er det for virksomheder i regnskabsklasse A ikke reguleret, hvorfor der nødvendigvis ikke er et krav om en efterfølgende indregning af ændringer i dagsværdien for et afledt finansielt instrument. Hvis ændringen i dagsværdi på et afledt finansielt instrument er et for årsregnskabet væsentligt beløb, bør dette afspejles i årsregnskabet under hensyntagen til det retvisende billede. Hovedreglen i årsregnskabsloven er at værdireguleringer på afledte finansielle instrumenter føres over resultatopgørelsen, men vedrørende sikringstransaktioner kan værdireguleringer på disse føres over egenkapitalen. Om værdiændringerne føres over resultatopgørelse eller egenkapital er ligeledes en del af den valgte regnskabspraksis. Ud over hvilke elementer der skal indgå i regnskabsposterne skal der ved valg af anvendt regnskabspraksis tages stilling til metoden for indregning, eksempelvis: 1. Kostpris 2. Dagsværdi 3. Amortiseret kostpris 4. Andet eksempelvis indre værdi på kapitalandele Valg af indregningsmetode er med andre ord også en del af regnskabspraksis og eksempelvis for en fast ejendom vil valget typisk stå mellem kostpris eller dagsværdi. Om eksempelvis renter indgår i kostprisen for en ejendom man selv opfører vil ligeledes være et valg af regnskabspraksis. Tilsvarende vil indregning af en ejendom til dagsværdi efter henholdsvis ÅRL 41, hvor en opskrivning føres over egenkapitalen, og ÅRL 38, hvor ændringer i dagsværdi herunder opskrivning sker via resultatopgørelsen, ligeledes være et valg af regnskabspraksis. Et andet valg af regnskabspraksis vil være om finansielle forpligtelser indregnes til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Til sidst skal nævnes at selve klassifikationen af aktiver og passiver i regnskabsposter også er valg af regnskabspraksis. 14 Danske Revisorer Nr. 3

15 Hvornår må regnskabspraksis ændres Et af Årsregnskabslovens grundlæggende principper går på reel kontinuitet og formel kontinuitet. Reel kontinuitet dækker over at opstilling, klassifikation og indregningsmetoder ikke skifter fra år til år mens formel kontinuitet betyder at ultimo balancen foregående år svarer til primobalancen i regnskabsåret. Således er udgangspunktet at den anvendte regnskabspraksis ikke ændres medmindre et af de følgende forhold gør sig gældende: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen medfører et mere retvisende billede. Ændringer i årsregnskabsloven samt skift til en højere regnskabsklasse vil kunne medføre at regnskabspraksis må ændres. Ved skift i regnskabsklasse er der dog en helt masse lempelser, som det ligger uden for denne artikel at gennemgå i detaljer. Da ændringer i årsregnskabsloven de sidste mange år har gået i retning af at lempe reglerne for virksomhederne i regnskabsklasse A og B vil ændringer i relation til første punkt være sjældne medmindre det er forårsaget af skift i regnskabsklasse. Hvornår giver et årsregnskab så et mere retvisende billede end et andet? Dette er næsten umuligt at svare på i generelle termer, men er noget den enkelte virksomhed må vurdere i den konkrete situation. Når dette er sagt, så skal det nævnes at moderne regnskabsteori er fortaler for det værdibaserede regnskabsprincip (dagsværdi) frem for det transaktionsbaserede regnskabsprincip (kostpriser). Så i en situation hvor man bevæger sig fra kostpris til dagsværdi vil det blive opfattet som en bevægelse i den rigtige retning og en sådan ændring vil som udgangspunkt være tilladt. Omvendt vil et principskifte fra dagsværdi til kostpris ikke være et skridt i den rigtige retning, hvorfor dette som udgangspunkt ikke er tilladt. Kun når helt særlige omstændigheder taler for det kan der ændres tilbage til kostpris, hvilket kunne være i en situation hvor dagsværdien på et aktiv ikke længere kan opgøres pålideligt. Dette vil dog kun være noget der sker rent undtagelsesvist. Ændring i regnskabspraksis Hvis regnskabspraksis ændres skal følgende oplyses i noterne: Beskrivelse af ændringen Begrundelse for ændringen Oplysning om beløbsmæssig indvirkning på aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ovenstående vil typisk blive beskrevet i de indledende afsnit af anvendt regnskabspraksis, som er en del af noterne. For virksomheder i regnskabsklasse B er det jf. ÅRL 51 krævet at ændringer indarbejdes med tilbagevirkende kraft i sammenligningsåret. Omvendt kan det udledes at dette ikke er et krav for virksomheder i regnskabsklasse A, men for sammenlignelighedes skyl bør dette overvejes alligevel. Hvis årsrapporten indeholder en 5-års hoved & nøgletals oversigt som en del af ledelsesberetningen bør virksomheden hvis det er muligt korrigere tallene i denne for sammenlignelighedens skyld. For regnskabslæserens skyld er det vigtigt at informere om der er sket tilpasning eller ej af sammenligningstallene i en hoved & nøgletals oversigt. Såfremt der ikke sker en korrektion, bør det angives i tilknytning til hoved- & nøgletalsoversigten. I sjældne tilfælde kan der være forhold som bevirker at man ikke kan beregne effekten af ændringen i regnskabspraksis i tidligere perioder. Disse tilfælde kan være på grund af manglende information/datagrundlag, men udgangspunktet er, at dette kun vil ske meget sjældent. Omvendt kan det siges, at når der ændres fra værdiansættelse til kostpris og over til dagsværdi vil man skulle skønne på en dagsværdi i tidligere perioder baseret på den viden man har på et langt senere tidspunkt. Dette giver i praksis problemer for det er ikke muligt at selektere den viden man har i dag fra hvad man måske havde af viden for 1 eller 2 år siden. Derfor bør den dagsværdi man kommer frem til for tidligere år havde udgangspunkt i det samme sæt af informationer og således blive identisk med den aktuelle dagsværdi. Alt andet med at prøve at finde en dagsværdi tilbage i tid vil være tankespind, med mindre der faktisk foreligger en aktuel vurdering for tidligere år som bare ikke har været anvendt til brug for årsrapporten. Eksempel ændring i anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives et eksempel hvor en virksomhed er begyndt at medtage indirekte produktionsomkostninger som en del af kostprisen på egen producerede varer 8. Som udgangspunkt er der tale om en virksomhed i regnskabsklasse B hvor sammenligningstallene også ændres: Danske Revisorer Nr. 3 15

16 Forslag til tekst i indledning af anvendt regnskabspraksis: Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende område(r): I kostprisen på fremstillede færdigvarer indgår nu også indirekte produktionsomkostninger mod tidligere kun de direkte produktionsomkostninger. For en fyldestgørende beskrivelse af den nye regnskabspraksis henvises der til afsnittet fremstillede færdigvarer. Årsagen til ændringen er at de indirekte omkostninger til stadighed udgør en større andel af de samlede produktionsomkostninger hvorfor en indregning heraf bedre viser værdien af den løbende produktion til lager. Som følge af praksis ændringen er årets resultat før skat forøget med tkr. 400 (sidste år tkr. 200) og årets resultat efter skat tkr. 300 (sidste år tkr. 150). Varelageret og balancesummen er forøget med tkr (sidste år tkr. 600) mens egenkapitalen er forøget med tkr. 750 (sidste år tkr. 450). Bortset fra ovennævnte er regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. Forslag til tekst under varebeholdninger i anvendt regnskabspraksis: Kostprisen for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris til råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligehol- delse af og afskrivning på de i produktionen benyttede maskiner og bygninger. Når man regulerer en praksisændring med tilbagevirkende kraft betyder det at man aflægger årsregnskabet som om den nye praksis altid har været anvendt. Det medfører også at primo egenkapitalen i sammenligningsåret justeres med virkningen af praksisændringen, hvilket kan vises i egenkapitalopgørelse/-note, se figur 1. Nedenstående egenkapitalopgørelse/- note gør det muligt at sammenholde den seneste årsrapport fra før praksis ændringen til året hvor praksisændringen har effekt. Såfremt en virksomhed i et år vælger at implementere flere praksisændringer beskrives og begrundes disse særskilt ligesom de med den beløbsmæssige virkning specificeres hver for sig i anvendt regnskabspraksis og egenkapitalopgørelse/-note. Ændring i regnskabsmæssige skøn Ovenfor i artiklen er kommet med eksempler på ændring i anvendt regnskabspraksis. Sondringen mellem ændring i anvendt regnskabspraksis til ændring i regnskabsmæssige skøn er ofte det der volder problemer i praksis. Som nævnt vil indregningen af et skatte aktiv være relateret til regnskabspraksis, mens værdiansættelsen af skatteaktivet vil være baseret på et regnskabsmæssigt skøn. Definitionen på et regnskabsmæssigt skøn er ledelsens vurdering af det mest sandsynlige økonomiske forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og den virkning, disse forventes at få på posterne i årsregnskabet 9. Årsregnskabslovens 52 stiller krav om indregning af effekten af ændringer i regnskabsmæssige skøn i det år man aflægger regnskab for. Således går man ikke tilbage i tid og korrigerer sammenligningstal mv. såfremt man efterfølgende er blevet klogere mht. et skøn for tidligere år. Årsregnskabslovens 54 stiller krav om at væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn forklares herunder med beløbsmæssig påvirkning på regnskabsåret. Da foranstående paragraffer alene omhandler virksomheder i regnskabsklasse B, må det igen konstateres at virksomhederne i regnskabsklasse A på dette område kun er reguleret af årsregnskabslovens overordnede bestemmelser. Såfremt der er tale om så væsentlige forhold at det har betydning for forståelsen af årsregnskabet, sikrer disse overordnede bestemmelser dog at der skal informeres herom i regnskabet uanset hvad. Eksempler på regnskabsmæssige skøn omfatter følgende vurderinger: Scrapværdi på anlægsaktiver Afskrivningsperiode på anlægsaktiver Nedskrivninger på anlægsaktiver Hensættelse til tab på tilgodehavender Ukurans på varelager / Et varelagers nettorealisationsværdi Opgørelsesmetode på IPO tillæg Udnyttelsen af et skattemæssigt underskud Hensættelse til garantiforpligtelser/-reparationer Dagsværdi på anlægsaktiver herunder forudsætninger i en afkastbaseret model En forklaring i årsregnskabet på ændringer i regnskabsmæssige skøn vil typisk placeres Figur 1 - Egenkapitalopgørelse/-note Selskabs-kapital Overskur Overført Foreslået ved emission resultat udbytte i alt Egenkapital pr x1 jf. årsrapport 20x , Ændring af regnskabspraksis Korrigeret egenkapital pr x Udloddet udbytte Overført jf. resultatdisponering Egenkapital pr x Udloddet udbytte Overført jf. resultatdisponering Egenkapital pr x Danske Revisorer Nr. 3

17 samme sted som beskrivelsen om ændring i regnskabspraksis nemlig i starten af anvendt regnskabspraksis. Afhængigt af kompleksiteten i det regnskabsmæssige skøn som ændres vil forklaringen herpå variere i omfang. En relativ simpel beskrivelse hvor scrapværdier og afskrivningsperiode for materielle anlægsaktiver ændres kan udformes således: Levetid og scrapværdi på virksomhedens portefølje af ejendomme er revurderet. Levetiden er forhøjet fra 40 til 50 år, mens scrapværdierne er vurderet individuelt for den enkelte ejendom. Generelt er scrapværdierne i gennemsnit forhøjet med 25 %. Ændringen betyder at det nuværende niveau for de årlige afskrivninger på ejendomme med virkning fra indeværende regnskabsår falder fra tkr til tkr Efter skat har ændringen en årlig positiv resultat effekt med tkr. 187,5. Den bogførte værdi af virksomhedens ejendomme forhøjes dermed med tkr. 250, mens egenkapitalen påvirkes positivt med tkr. 187,5. Fundamentale fejl I regnskabsverdenen arbejdes der med begrebet fundamentale fejl. Begrebet dækker over fejl i tidligere aflagte årsregnskaber som bevirker at disse årsregnskaber ikke længere kan anses for at være retvisende. Fundamentale fejl skal ses i forhold til andre (mindre) fejl som ikke bevirker at årsregnskaber fra tidligere år ikke er retvisende. Om en fejl er fundamental eller ej vil altid afhænge af en subjektiv bedømmelse medmindre det er så åbenlyst at regnskaber fra tidligere år er misvisende eller at fejlen er uden betydning for regnskabslæser. Hvis man er i Eksempel på korrektion af en fundamental fejl I det følgende beskrives et eksempel hvor en virksomhed som følge af en opsætningsfejl i et IT system har genereret en fejlagtig rapport til brug for en ukurans hensættelse, hvorved den bogførte værdi i tidligere årsrapporter har været for høj. Udgangstvivl om en fejl er fundamental eller ej er det forfatterens erfaring at netop fordi man er tvivl er der tale om et væsentligt forhold og dermed meget ofte en fundamental fejl. I så fald skal man hellere bruge krudtet på at få indarbejdet denne fejl korrekt i årsregnskabet i stedet for at søge efter argumenter for at det ikke er en væsentlig fejl 10. Fundamentale fejl går på de indregnede eller manglende indregning af beløb i resultatopgørelse, balance, evt. pengestrømsopgørelse og noter. Hvis der alene er tale om fejl i tekstmæssige informationer i et tidligere aflagt årsregnskab kan dette korrigeres året efter ved en tekstmæssig forklaring herpå i årsregnskabet. En fundamental fejl kan opstå ved eksempelvis en regnefejl, systemfejl i et IT system eller fordi en aftale/kontrakt mv. er blevet misfortolket eller helt mangler at bliver medtaget i årsregnskabet. En regnefejl kan opstå fordi der har været en formel fejl i et regneark eksempelvis i et anlægskartotek således at afskrivninger er blevet beregnet forkert. En anden type kan være hvor en rapportgenerator i et ERP system er sat op til at beregne ukurans på varelageret, men at denne opsætning er forkert og dermed hensættelsesbeløbet blevet forkert ud fra de givne forudsætninger. Ligeledes vil det være en fundamental fejl såfremt der i tidligere årsrapporter eksempelvis var glemt hensættelse af bonus til medarbejdere og kunder fordi man helt havde overset de kontraktlige forpligtelser man har hertil. I det sidste tilfælde skal det understreges at der ikke er tvivl om beløbsstørrelsen men alene er tale om ren og skær forglemmelse. I forhold til en fundamental fejl skal ses fejl i skøn og vurderinger som er omtalt i forrige afsnit. Hvis en virksomhed således i tidligere år har skønnet at et skattemæssigt underskud indenfor en kortere tidsperiode kan anvendes 100% og i et efterfølgende regnskabsår erkender at dette skøn har været forkert da det nu ikke længere kan forventes at blive udnyttet. Sådanne fejl i skøn og vurderinger er som tidligere nævnt ændring i regnskabsmæssige skøn og skal behandles som sådan jævnfør forrige afsnit. I årsregnskabsloven er det Årsregnskabslovens 52 og 54 som regulerer hvordan fundamentale fejl skal behandles, hvorfor det kan konstateres igen, at der ikke er nogen detailregulering for virksomheder i regnskabsklasse A. Disse virksomheder må derfor lade sig inspirere af hvordan reglerne fungerer for regnskabsklasse B. Efter disse regler skal en fejl klassificeret som fundamental korrigeres med tilbagevirkende kraft efter samme fremgangsmåde som ændring i anvendt regnskabspraksis. Afhængigt af om fejlen alene vedrører sammenligningsåret eller går længere tid tilbage, så indarbejdes der en korrektion i sammenligningsåret og/eller på primo egenkapitalen i sammenligningsåret samt en eventuel en 5 års hoved- & nøgletals oversigt. Figur 2 Selskabs-kapital Overskur Overført Foreslået ved emission resultat udbytte i alt Egenkapital pr x1 jf. årsrapport 20x , Ændring af regnskabspraksis Korrigeret egenkapital pr x Udloddet udbytte Overført jf. resultatdisponering Egenkapital pr x Udloddet udbytte Overført jf. resultatdisponering Egenkapital pr x Danske Revisorer Nr. 3 17

18 Afslutning I ovenstående artikel er det fremhævet at regelgrundlaget for ændring af regnskabspraksis, ændring i regnskabsmæssige skøn og fundamentale fejl er begrænset når det drejer som virksomheder i regnskabsklasse A, mens tilsvarende regler bliver mere detaljeret for virksomheder i regnskabsklasse B. Ligeledes findes der regnskabsvejledninger som virksomhederne ikke er tvungne til at følge, men som kan anvendes til inspiration hvis nødvendigt. Effekten af ændringer i anvendt regnskabspraksis og fundamentale fejl korrigeres med tilbagevirkende kraft, mens effekten af ændringer i regnskabsmæssige skøn ikke påvirker sammenligpunktet er en virksomhed i regnskabsklasse B, hvor sammenligningstallene også ændres: Forslag til tekst i indledning af anvendt regnskabspraksis: Fundamentale fejl vedrørende tidligere aflagte årsrapporter: I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten har vi opdaget at varebeholdninger i tidligere perioder har været opgjort fejlagtigt. Nedskrivning for ukurans på virksomhedens beholdning af handelsvarer har været automatisk beregnet i virksomhedens IT system baseret på informationer om anskaffelsestidspunkter og omsætningshastigheder mv. Desværre har denne automatiske beregning været sat forkert op således at opgørelsen af varebeholdninger har været værdiansat for højt i årsregnskabet. Fejlen er nu blevet rettet og årsregnskabet herunder sammenligningstal er blevet korrigeret som en fundamental fejl. Fejlen i værdiansættelsen af varebeholdninger i primo lageret udgjorde tkr. 460 pr x1 mod tkr.380 pr x0. Sammenligningstal i resultatopgørelse og balance er korrigeret herfor således at resultateffekten i 20x1 udgør negativt tkr. 80 før skat og tkr. 60 efter skat. Varelageret er i sammenligningsåret tilpasset med en reduktion på tkr. 460, mens egenkapital og udskudt skat er reduceret med henholdsvis tkr. 345 og tkr. 115 i sammenligningsåret. Når man regulerer en fundamental fejl med tilbagevirkende kraft betyder det at man aflægger årsregnskabet som om fejlen aldrig var opstået. Hvis fejlen alene vedrører sammenligningsåret kvorrigerer man alene i dette år, men hvis fejlen går længere tilbage vil det være nødvendigt at korrigere den egenkapital man starter med i sammenligningsåret. For i så fald at sikre sammenhængen for regnskabslæser til seneste aflagte årsrapport er det nødvendigt at præsentere en egenkapitalopgørelse/-note hvor denne sammenhæng til den senest aflagte årsrapport vises. Et eksempel på hvordan sidstnævnte foretages kan vises som følgende 11 : ningstal. Uanset om der er tale om ændring i anvendt regnskabspraksis, ændring i regnskabsmæssige skøn eller fundamentale fejl er det forfatterens anbefaling at forholdet forklares grundigt og præcist i årsregnskabet samt at der beløbsmæssigt redegøres for hvordan forholdet påvirker regnskabsåret og tidligere perioder hvis nødvendigt. 1 Det ligger ikke indenfor artiklens formål at komme nærmere ind på regnskabspligten jf. ÅRL. 2 Jævnfør ÅRL 11 og ÅRL 11 stk. 3, 2 pkt. jf. ÅRL 13 stk Regnskabsvejledningen for mindre virksomheder er under opdatering, men baseret på et foreliggende udkast forventes der ikke ændringer til de områder som artiklen vedrører. 5 IPO står for indirekte produktionsomkostninger. 6 For virksomheder i regnskabsklasse C er der krav om indregning. 7 Hvis underskuddet vurderes udnyttet indenfor en kortere årrække typisk mellem 3-5 år sættes værdien til kurs 100 (fuld værdi). Hvis udnyttelsen af underskuddet er yderst usikkert vil alternativet være ikke at indregne skatteværdien af underskuddet som et aktiv. 8 IPO andelen er beregnet til tkr ultimo regnskabsåret, tkr. 600 primo regnskabsåret og tkr. 400 primo sammenligningsåret. Påvirkningen af ændringen i anvendt regnskabspraksis på primoegenkapitalen i sammenligningsåret bliver derfor tkr (Ændring tkr. 400 korrigeret for udskudt skat 25 %). 9 Regnskabsvejledning nr. 3 punkt Jævnfør ÅRL 138, stk. 6 kan virksomheder under særlige betingelser omgøre en årsrapport herunder efter påbud fra Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012 (indsendelsesbekendtgørelsen) 6 regulerer når dette er muligt. 11 Ændring i primoegenkapital i sammenligningsåret fremkommer som fejlen tkr. 345 korrigeret for udskudt skat med 25 %. 18 Danske Revisorer Nr. 3

19 Færdige regnskaber med XBRL, kvalitetssikring med ISCQ 1 og ISA er - og alt det andet det er alt sammen en del af den totale revisorløsning IT Revisor fra Focus IT - nu også i skyen Revisors komplette skrivebord i skyen Vi har samlet alt det bedste i ReviSky til en fast pris pr. bruger Du skal have en PC, printer og internetforbindelse alt hvad du ellers skal bruge, kommer ud af skyen - IT Revisor systemet Komplet fagligt standardindhold Integration til IT Business kunder - Revisoft SKBE, VIRK og DPR - Karnov RevisorBiblioteket Online - MS Office MS Exchange/Outlook Det eneste du selv skal komme med, er dine digitale certifikater og dine egne data. Der er valgt den mest kompromisløse sikkerhed med sikker login, antivirus, antispam og firewall beskyttelse, foruden backup af data og driftsovervågning med programopdatering. Vi leverer den samlede løsning understøttet af den bedste moderne teknologi fra IBM, Microsoft, Citrix og VMware m.fl., hosted hos Interxion og serviceret af IT Company. Telefon Læs mere om ReviSky ReviSky-annonce.indd 1 Danske Revisorer Nr. 3 09:15:35 19

20 Reglerne for kørsel i varebiler på gule plader ændres Af skatte- og momskonsulent Julie Sloth Petersen, RSM Plus og momsdirektør Søren Engers Pedersen, Timetax A/S Der er 2 ændringer på vej for varebiler på gule plader. Indenfor en kort tidshorisont, bliver det muligt at køre privat i op til 20 dage om året i en varebil på gule plader med en tilladt totalvægt på max. 3 tons, ved betaling af en dagsafgift på ca. 220 kr. til dækning af både skat, moms og privatbenyttelsesafgift. Fra og med 1. januar 2013 skal varebiler på gule plader med en tilladt totalvægt på max. 4 tons være forsynet med virksomhedens/arbejdsgiverens logo eller navn, samt CVR- nummer. Udenlandske virksomheder skal desuden være registreret i RUT-registret. Artiklen vil give et overordnet indblik i momsreglerne for varebiler på gule plader og hvad ændringerne vil betyde for virksomhederne fremadrettet. Hvornår anvendes en varebil fuldt erhvervsmæssigt Varebiler på gule plader må kun anvendes fuldt erhvervsmæssigt, hvorved forstås i tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, uanset virksomheden er helt eller delvist momsfritaget. Varebiler, som må anvendes delvist privat, registreres på såkaldte papegøjeplader, og omfattes ikke af ændringerne. Ved at anvende varebilen fuldt erhvervsmæssigt (indregistreret på gule plader), opnår virksomheden fuld fradragsret for moms vedrørende såvel anskaffelse som drift, og herudover en besparelse på registreringsafgiften. Indregistreringen forudsætter, at varebilen ikke er indrettet med siddepladser i varebilens lastrum. En varebil skal efter en naturlig sproglig forståelse være indrettet til transport af varer, værktøj, materiel o.l. Det har ingen betydning om lastrummet er åbent eller lukket. Har virksomheden trukket momsen fra ved købet af varebilen, er det ikke tilladt at køre privat i varebilen. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads anses for at være privat kørsel og er derfor som udgangspunkt ikke tilladt. Dagsafgiften vil dog gøre det tilladt i indtil 20 dage om året, at anvende en varebil på gule plader med en tilladt totalvægt på max. 3 tons til privat kørsel. Der gælder imidlertid visse former for kørsel, hvor det momsmæssigt tillades privat kørsel, uden at virksomheden skal købe et dagskort. Det gælder kørsel: Til skiftende arbejdspladser 25-dagesreglen praktisk tilrettelæggelse af arbejdet Ved tilkaldevagt Skiftende arbejdssteder: Der gælder momsmæssigt ingen begrænsninger for hvor mange dage en medarbejder kan køre mellem hjem og skiftende arbejdspladser når arbejdets karakter nødvendiggør kørslen, varebilen er forsynet med relevant værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på varebilen. Der foreligger skiftende arbejdspladser, når arbejdet skifter på grund af dets karakter og arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset. Har virksomheden modsætningsvis to eller flere faste forretningsadresser, hvor medarbejderen arbejder skiftevis, er der ikke tale om skiftende arbejdspladser, men privat kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads. 25-dagesreglen: Det tillades i op til25 dage om året pr. køretøj, at køre hjem i en varebil på gule plader, når den skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel den næste dag. Der skal føres kørselsregnskab med angivelse af bestemmelsesstedet for den erhvervsmæssige kørsel, som kan dokumentere at 25-dagesreglen er overholdt. Tilkaldevagt: Det er også tilladt, at køre hjem i varebilen, når medarbejderen som led i en vagtordning skal være til rådighed udenfor normal 20 Danske Revisorer Nr. 3

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere