Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder og vejledninger Årsafslutning"

Transkript

1 Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper til undergrupper... 7 Ny note: Særlige poster... 8 Import af Årsafslutning til ClientView...10 Personligt Regnskab...13 Nye funktioner til visning af virksomhedsspecifikationer...13 Sammenhængen mellem indkomst, noter og diverse specifikationer...15 Ny specifikation af skattemæssigt resultat for virksomheder...18 Ny funktion for visning og udskrift af regnskabsoplysninger for flere virksomheder...19 Forbedring der kommer i senere version...19 Hvilke visninger er mulige i regnskabsoplysninger...19 Tilretning af tekster i regnskabsoplysninger...21 Nye noter til hensættelse til udskudt skat...23 Hvordan udskiftes noterne...24 Ændring af specifikation i noten...25 Hensættelse er et skatteaktiv...26 Henlæggelser...26 Erklæringer...29 Udskrift af kapitalafkastordningen...29 Diverse ændringer...31 Ændring i visning i note for indkomst fra virksomhed...31 Ændring i udskrift af VSO oplysninger...33 Ændring i note specifikation - bankindestående...33 Tekstfelts længde i regnskabsoplysninger og noter...34 Fejl i udskriften af noten for biler og andre aktiver...34 Udskrift af KAO tilrettet

2 Ny linje i kapitalforklaring og rettelse...36 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning...37 Årsrulning i Skat Nova...37 Årsrulning/Årsskifte i Årsafslutning...38 Fejlmeddelelse der kan ses ved forkert årsrulning...39 STOP hvis rækkefølgen på årstal er forkert...40 Er skabeloner, noter mv. opdaterede?...42 Noter kan opdateres på 2 måder...43 Nye linjer i balancen...45 Valg af korrekt kapitalforklaring...46 Årsafslutning - Produktinformation...50 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten...50 Samspil sikrer kvaliteten...50 Faglighed...50 Årsafslutning giver dig:

3 Nyheder og vejledning til Denne vejledning er opdelt i 2 hovedafsnit: - Generelt - Personlige regnskaber Personlige regnskaber anvendes i forlængelse af Skat Nova som rapport generator. Det kræver en Skat Nova Professionel licens for at kunne anvende det Personlige Regnskab. indeholder: Generelt: Ny forside. Virksomhedsregnskaber: Nye erklæringer opdateret til FSR standarder o Revisorerklæringer for revision o Revisorerklæring udvidet gennemgang o Revisorerklæringer for review Posttypeinddeling med undergrupper til undergrupper Ny note: Særlige poster Personligt Regnskab: Nye funktioner i forbindelse med visning af regnskabsoplysninger for flere virksomheder Henlæggelser tilføjet under formue Mulighed for at vise udskudte skatteaktiver under aktiver - 3 -

4 Generelt Ny forside Årsafslutning har fået ny forside. I venstre side af skærmen kan man tilgå de vante områder, som opret ny fil eller åben eksisterende fil mv. I den midterste del af siden vises vigtige oplysninger om programmet, her vil fx fremgå nyheder og væsentlige fejl i programmet. Til højre kan man øverst se vigtige datoer, som fx fremtidige releases. Nederst fremgår der flere nyttige links fx til brugervejledningen og TeamViewer

5 Der er desuden tilføjet lettere adgang til support. I højre side af programsiden fremgår ikonet. Ved klik på ikonet fremkommer forskellige nyttige oplysninger, hvis der er brug for hjælp til programmet

6 Virksomheder Nye erklæringer opdateret til FSR standard Der er den offentliggjort en ny erklæringsbekendtgørelse, der for erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review træder i kraft med virkning for regnskabsår der slutter 15. december 2016 eller senere. De erklæringer vi implementerede i Årsafslutning havde små uoverensstemmelser i forhold til FSRs standarder. Det er nu rettet til, således at erklæringerne med dato ( ) er i overensstemmelse med FSRs standarder. De nye erklæringer indsættes i årsrapporten ved at klikke på menuen Opret årsregnskab herefter vælges hhv. Rapportskabeloner (med XBRL) eller Rapportskabeloner Koncern (med XBRL) og der klikkes Næste. Der sættes herefter flueben ud for Påtegninger og erklæringer og i drop-down menuen vælges den relevante erklæring. Alle nye erklæringer har datoen ( ) stående efter navnet i oversigten

7 Posttypeinddeling med undergrupper til undergrupper Der er tilføjet en ny posttypeinddeling med foruddefinerede undergrupper til undergrupper. De foruddefinerede undergrupper til undergrupper vil ikke blive nulstillet ved årsrul, ligesom de egne definerede undergrupper bliver. Undergrupper findes kun til den artsopdelte sammendragede resultatopgørelse. Den nye taksonomi indsættes i årsrapporten ved at klikke på menuen Opret årsregnskab herefter vælges hhv. Rapportskabeloner (med XBRL) eller Rapportskabeloner Koncern (med XBRL) og der klikkes Næste. Der sættes herefter flueben ud for Resultatopgørelse og Balance. I drop-down menuen vælges den hhv. Artsopdelt, sammendraget, taksonomi med undergrupper og Taksonomi med undergrupper. NB: Hvis posttypeinddelingen med undergrupper til undergrupper anvendes, kan virksomhedstallene ikke importeres i SkatNova. Tallene skal derfor tastes manuelt ind i SkatNova. Det forventes, at det bliver muligt at overføre til SkatNova, når der anvendes taksonomi med undergrupper i Årsafslutning

8 Ny note: Særlige poster For regnskabsår, der starter den 1. januar 2016 eller senere er der i regnskabsklasse B et nyt krav om visning af særlige poster i en note i regnskabet (jf. 67a i ÅRL). For at kunne understøtte dette, har vi tilføjet en ny note i programmet. For at få adgang til noten skal noteoversigten åbnes og der klikkes på Opdater noteskabelon Herefter vil noten særlige poster fremgå i noteoversigten til venstre i vinduet. Noten vælges til ved at klikke på teksten Særlige poster og herefter klikke på den blå pil, som peger mod højre. Noten kan editeres ved at dobbelt klikke på teksten Særlige poster. Herefter vises noten

9 - 9 - Nyheder og vejledninger

10 Import af Årsafslutning til ClientView Ved masse import fra Årsafslutning til ClientView importeres personer med roller. For at undgå, at samme person oprettes som rolleperson flere gange i ClientView, sammenligner Årsafslutning rollepersoner fra Årsafslutning med rollepersoner i ClientView. Dette foregår på følgende måde: - Hvis der for rollepersonen i Årsafslutning er indtastet CPR nr. sammenlignes på CPR nummeret for at se, om rollepersonen allerede findes i ClientView. - Hvis der ikke er indtastet CPR nr. for rollepersonen i Årsafslutning, sammenlignes kun med rollepersoner, hvor CPR nr. i ClientView er Ikke aktuel. For disse personer sammenlignes der på fornavn, efternavn og adresse. Hvis navn og adresse ikke er indtastet ens for personer med roller på flere klienter i Årsafslutning, vil rollepersonen blive oprettet flere gange i ClientView. - Hvis rollepersonen ikke bliver fundet i ClientView, og der ikke er indtastet CPR nr. for personen i Årsafslutning, oprettes personen med Ikke aktuel som CPR nummer i ClientView. - Jo mindre, man har indtastet for personen, jo mindre data er der naturligvis at sammenligne på. Hvis der er flere rollepersoner med samme navn, er det derfor vigtigt, at der også er indtastet CVR nr. eller adresse for personerne. Overførsel af roller fra ClientView til Årsafslutning. Ved overførsel til Årsafslutning forsøger programmet at sammenligne rollepersoner i ClientView og Årsafslutning. Hvis der er indtastet bogstaver i CPR nummer feltet i ClientView, sammenlignes der på fornavn og efternavn. Hvis der er navnesammenfald, er det vigtigt, at der kun indtastes tal i CPR nummer feltet. Ellers kan personen blive oprettet dobbelt i Årsafslutning. Hvis der kun er indtastet tal i CPR nummer feltet i ClientView, sammenlignes der først på CPR nummeret. Hvis man ikke ønsker at indtaste CPR nummer i ClientView, kan man med fordel indtaste Ikke aktuel i CPR nummer feltet. Ved import fra Årsafslutning til ClientView medtages rollepersoner med CPR nummer Ikke aktuel, når programmet undersøger, om rollepersonen eksisterer i forvejen, og der sammenlignes på fornavn, efternavn og adresse. De 4 roller Adm. Direktør, Direktør, Formand og Bestyrelsesmedlem kan kun sættes i ClientView. En rolleperson, der eksisterer i ClientView med en af de ovenstående 4 roller, kan kun redigeres i ClientView. Alle felter i Årsafslutning er grå. Selv om man opretter en ny rolleperson i Årsafslutning, kan man ikke vælge en af de ovenstående 4 roller. Det betyder også, at hvis en person med en af de 4 roller eksisterer i Årsafslutning, men ikke i ClientView, så fjernes rollepersonen i Årsafslutning, hvis der startes fra ClientView. Hvis en person, der ikke har en af de 4 roller eksisterer i Årsafslutning, men ikke i ClientView, så fjernes rollepersonen ikke i Årsafslutning, selv om der startes fra ClientView. Hvis en sådan rolleperson fjernes fra ClientView, skal den også fjernes i Årsafslutning

11 Man kan oprette en ny rolleperson i Årsafslutning. Hvis rollepersonen ikke eksisterer i ClientView, berøres denne rolleperson ikke i Årsafslutning. En rolleperson i Årsafslutning med rollerne Medarb.valgt og Direktion med egen tekst, opdateres fra ClientView, hvis rollepersonen eksisterer i ClientView. Ellers berøres den ikke af ClientView

12 Hvis man har valgt Revisor under roller i ClientView, vil den valgte persons Revisortitel blive overført til Årsafslutning. Hvis rollepersonen i ClientView er Ikke revisor, og personen ikke eksisterer i Årsafslutning, eller indtastningsfeltet under Revisor er tomt, indsættes personen under Revisor med titlen Ikke revisor. Hvis personen eksisterer i Årsafslutning, og der indtastes noget andet i feltet i Årsafslutning, bevares det indtastede. Udførende revisor overføres ikke til Årsafslutning

13 Personligt Regnskab Nye funktioner til visning af virksomhedsspecifikationer Flere har efterspurgt at sammenhængen mellem resultatet af de enkelte virksomheder som personen eller begge ægtefæller ejer kan følges i det Personlige regnskab. Tidligere blev den samlede beskatning af virksomheder vist i note 1 for person 1 og i en senere note for person 2. Hvis der var valgt beskatning efter VSO, og fra sidste version af Årsafslutning også KAO, så kunne specifikationer hertil også udskrives, men kun samlet for alle virksomheder. Så vi har tilføjet nye elementer og ændret i eksisterende så sammenhængen kan følges. Følgende elementer skal tilføjes eller opdateres i skabeloner: Når regnskabet oprettes bliver elementerne tilgængelige, hvis de også skal med i udskriften skal de herudover vælges til i:

14 Det er f.eks. her der vælges om det er virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen eller begge der ønskes udskrift af. Hvis der er behov for tilpasning i f.eks. regnskabsoplysninger, det er til eksempel kun person 1, der har virksomheden der vises tal for, så skal kolonnen for person 2 klikkes fra. Det gøres i de enkelte dele under oplysninger til rapport og de foretagne valg huskes

15 Beskrivelse og funktionalitet i virksomhedsresultat og regnskabsoplysninger for flere virksomheder er beskrevet herefter: Sammenhængen mellem indkomst, noter og diverse specifikationer Det er nu muligt at se følgende sammenhæng i noter med virksomhedstal. Specifikation af skattemæssigt resultat for alle Klasse A virksomheder som personer, der udarbejdes Personligt regnskab for, ejer, uanset om de er tastet i hovedtal eller høj specifikation i Skat Nova

16 Det samlede skattemæssige resultat er det resultat der skal beskattes efter f.eks. VSO eller KAO og fordelingen ses i udskriften af henholdsvis VSO eller KAO alt efter hvad der er valgt. Oversigten over årets skattemæssige resultat fordelt på virksomheder, viser det skattemæssige resultat pr. virksomhed, hvorledes dette skattemæssige resultat fremkommer fra det regnskabsmæssige resultat kan ses i regnskabsoplysninger pr. virksomhed. Her skal der være tastet i høj specifikation i Skat Nova for at få tal specificeret. Det er det skattemæssige resultat, der kan afstemmes til. I virksomheden Peters Cykelbiks er der kun vist korrektioner mellem det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige. Som vist nedenfor kan det også vælges at vise opgørelsen af det regnskabsmæssige resultat og herefter korrektioner hertil skattemæssigt

17 Når der ikke er gaver eller kontingenter der skal fradrages som ligningsmæssige fradrag vises det skattemæssige resultat som det ses i virksomheden ovenfor. Den samlede beskatning for eksempelvis person 1 er fordelt i udskriften for VSO eller KAO. Denne fordeling på personlig indkomst, kapitalafkast, opsparet overskud i virksomhed eller hvad overskudsdisponeringen nu viser, disse beløb kan ses i noter til indkomsten

18 Ny specifikation af skattemæssigt resultat for virksomheder I denne version af Årsafslutning har vi tilføjet en ny specifikation som viser det skattemæssige resultat for hver enkelt virksomhed fordelt på personer. Det er muligt i oversigten at vælge om det skattemæssige resultat er specificeret i en særskilt årsrapport eller efterfølgende i udskriften af regnskabsoplysninger pr. virksomhed. Det gøres ved i oplysninger til rapport at vælge følgende: Det er også her at kolonnen for f.eks. person 2 kan vælges fra, hvis det kun er person 1 der har virksomhed. Eller omvendt

19 Ny funktion for visning og udskrift af regnskabsoplysninger for flere virksomheder Vi har ændret i hvorledes data overføres fra Skat Nova til Årsafslutning for at kunne vise regnskabsoplysninger for flere virksomheder. VIGTIG INFORMATION OPDATERING REGNSKABSOPLYSNINGER Regnskabsoplysninger oprettet i tidligere versioner af Årsafslutning fungerer ikke sammen med overført data fra Skat Nova fra version og senere. Derfor vil egne tilpasninger forsvinde. Forbedring der kommer i senere version Der er en funktionaliteter som vi ønsker skal virke i udskriften af virksomhedsoplysninger for flere virksomheder, som vi mangler at få implementeret. Derfor forventer vi at regnskabsoplysninger skal opdateres til næste release af Årsafslutning, hvorfor vi vil anbefale at I ikke laver egne tilretninger i regnskabsoplysninger ud over at anvende de funktionaliteter som vi har implementeret som standard. Den manglende funktionaliteter er følgende: 1. Mulighed for sideskift i udskriften af virksomhedsoplysninger for en eller flere virksomheder. Så I har mulighed for at indsætte sideskift både mellem virksomheder og i udskriften for den enkelte virksomhed. Hvilke visninger er mulige i regnskabsoplysninger Se overblik over hvilke virksomheder der er i regnskabsoplysninger på følgende måde:

20 Det er muligt at vælge om det kun er en enkelt virksomhed eller flere der skal vises specifikation for, om en virksomhed skal med i udskriften eller ikke vælges på den enkelte virksomhed For de enkelte virksomheder skal det også vælges om det kun er den ene eller begge kolonner der skal vises. Hvis det kun er den ene kolonne der vises vil den altid blive højrestillet. Regnskabsoplysninger er delt op i 4 delelementer, det kan frit vælges om I vil vise alle elementer eller kun en enkelt eller flere. Nedenfor vises hvor de 3 af elementerne kan vælges til og fra, det sidste element er længere nede i skærmbilledet

21 Tilretning af tekster i regnskabsoplysninger Det er muligt manuelt at tilrette tekster i regnskabsoplysninger i Årsafslutning, det er ikke muligt at rette teksterne i Skat Nova, tal skal derimod altid rettes i Skat Nova og kan ikke tilrettes i Årsafslutning. Tekster kan rettes ved at låse op for redigering af tekster

22 I dette eksempel er der tilrettet nogle enkelte tekster. Ved overførsel fra Skat Nova af f.eks. ændrede tal huskes rettelsen af teksten. Herefter kan der vises et regnskab for f.eks. forældrekøbslejligheden eller solcellevirksomheden. Her følger et eksempel på tilretning af tekster og udskrift af regnskabsoplysninger for en virksomhed

23 Nye noter til hensættelse til udskudt skat For at kunne få vist 1000 kr. afrundingen af hensættelse til udskudt skat som er blevet mulig i Skat Nova har vi tilføjet nye noter. De nye noter løser også den fejl, der tidligere har været med at enkelte hensættelser af udskudt skat af opsparet overskud i VSO, nogle gange differerede med en krone. Det har i nogle tilfælde givet differencer på nogle kroner i noten i forhold til summen i balancen

24 Så de nye noter bør anvendes på alle regnskaber fra version af Årsafslutning. De gamle noter skal bruges ved udskrift af regnskaber for tidligere år. Den nye noter udskiftes ikke automatisk når en fil gemt i en tidligere version åbnes. Hvordan udskiftes noterne Når der åbnes en fil fra tidligere versioner er det den eksisterende note der er i regnskabet. For at få mulighed for at vælge den nye note skal noteskabelonen opdateres. Det kan gøres ved i noteoversigten at opdatere noteskabelonen. Følgende besked vises, men det Personlige regnskab er oprettet efter version så noter mistes ikke. Manuelle noter mistes dog

25 Efter opdatering af noteskabelon ses den nye note som en valgmulighed, den gamle note er stadig valgt: Herefter kan den nye note vælges, og den gamle note kan fravælges. Ændring af specifikation i noten I hensættelse til udskudt skat noten har vi i den nye note for fælles ændret specifikationen af udskudt skat af opsparet overskud i VSO. Tidligere blev udskudt skat af opsparet overskud vist samlet, for hver procent

26 Med den ændrede specifikation, sker der nu opdeling pr. person, og som tidligere pr. procent. Hensættelse er et skatteaktiv Hvis hensættelser samlet ikke er en gæld, men et aktiv. Så er der fra version mulighed for at reklassificere det samlede beløb til aktiver. Reklassifikationen sker i Skat Nova Hvorledes det gøres, er beskrevet i vejledningen til Skat Nova Henlæggelser Henlæggelser fungerede tidligere kun i Skat Nova og efter overførsel til Årsafslutning var henlæggelsen lig differencen mellem aktiver og passiver. Det er nu tilrettet så tal vises som en linje under formuen både i Skat Nova og Årsafslutning, hvis det er valgt at henlæggelsen medtages i udskriften

27 Nyheder og vejledninger

28 Udskrift af balance i Årsafslutning vises nu på følgende måde:

29 Erklæringer Der er for alle erklæringer i Årsafslutning tilføjet en ny version gældende fra 15. december 2016 i henhold til standard fra FSR. Erklæring kan vælges under opret regnskab. Udskrift af kapitalafkastordningen Der er i version af Årsafslutning tilføjet mulighed for at få oplysninger vedrørende kapitalafkastordningen med i rapporten. Der foretages overførsel af data fra Skat Nova til Årsafslutning på sædvanlig vis. Der vælges Opret regnskab. Kapitalafkastordning og Samlingsdokumentet skal som minimum tilvælges. Det er ikke muligt at udskrive oplysninger vedr. kapitalafkastordningen, hvis der overføres data fra Skat Nova versioner der er ældre end

30 Under Indstillinger til rapport vælges kapitalafkastordningen ved at sætte flueben ud for Kapitalafkastordning Udskriften vedr. kapitalafkastordningen redigeres under menuen Oplysninger til rapport og Kapitalafkastordning

31 Her kan på samme måde som i udskrift af specifikationer til virksomhedsordningen vælges hvilke områder der ønskes vist og hvilke kolonner der skal med i udskriften. Diverse ændringer Ændring i visning i note for indkomst fra virksomhed Ved underskudsmodregning jf. VSL 13, i VSO blev beløbet vist som negativt kapitalafkast fra virksomhed i noten for indkomst fra virksomhed. Beskatningen og beløbet blev behandlet korrekt men teksten var ikke korrekt. Dette er ændret. Så nu vises der ved underskudsmodregning en særskilt linje i noten

32 I eksemplet ses den eksisterende tekst og den nye. Rettelsen er sket i Skat Nova, nu overføres der en ny linje. Så hvis sidste års tal skal tilrettes skal dette ske i Skat Nova i sammenligningstal. Skal rettes ved at indtaste i det nye felt som er oprettet i sammenligninstal, og slette tallet i kapitalafkast

33 Herefter overføres igen fra Skat Nova til Årsafslutning, og nu ser noten i Årsafslutning for indkomst fra virksomhed ud på følgende måde: Ændring i udskrift af VSO oplysninger VSO udskriften har som i vores tidligere version startet med opsparet overskud og først herefter kom skattemæssigt resultat og fordelingen heraf. Nu starter udskriften med det skattemæssige resultat og fordelingen heraf, på samme måde som udskriften af Kapitalafkastordningen. Udskrifter for VSO og KAO har nu samme rækkefølge i Årsafslutning som der ses i udskriften af tilsvarende oplysninger i Skat Nova. Ændring i note specifikation - bankindestående Vi har i tidligere versioner haft en fejl i notespecifikationen af bankindestående. Der blev kun vist en samlet linje for bankindestående. Noten er rettet, så nu vises de enkelte bankindeståender

34 Tekstfelts længde i regnskabsoplysninger og noter I regnskabsoplysninger kan I vælge at rette tekster, her har der i tidligere versioner været en begrænsning for hvor mange karakterer der kunne skrives, og denne begrænsning var i de fleste tilfælde mindre end de tekster der er standard i feltet. Dette har vi ændret således at der nu kan tastes over 200 karakterer i hver linje. I noter Personlig indkomst, bidragspligtig og Jubilæumsgratiale mv. var der for enkelte linjer forskel på hvordan teksten blev delt for person 1 og 2, for den samme tekst, og enkelte tekster blev ikke skrevet fuldt ud. Dette er rettet. Fejl i udskriften af noten for biler og andre aktiver I tidligere versioner kunne noten med bevægelser for biler og andre aktiver ikke vises ved udskrift af rapport for person 2. Dette er rettet. Udskrift af KAO tilrettet I forhold til udskriften Virksomhedsoverblik KAO 2016, der kan udskrives i Skat Nova, så var der et tal og 2 understregninger, der manglede i den tilsvarende udskrift, der kan vælges i Årsafslutning i det Personlige regnskab

35 Udskrift fra Skat Nova viser følgende: I udskriften i Årsafslutning er den nedenfor viste fejl rettet: Efter rettelse:

36 Ny linje i kapitalforklaring og rettelse Der er oprettet følgende ekstra linje i Skat Nova - øvrige reguleringer og derfor er den også oprettet i kapitalforklaringen i Årsafslutning. Afskrivning og regulering af biler og andre aktiver er nu synlig i kapitalforklaringen i oplysninger til rapport, tallene har dog hele tiden været med i rapporten i Årsafslutning

37 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning Grundlaget for det personlige regnskab for 2016 er tal fra Skat Nova Professionel eller senere versioner. Årsrulningen skal foretages både i Skat Nova og i Årsafslutning Det er vigtigt, at det gøres i den rigtige rækkefølge. Specielt for Årsafslutningsfilen, hvor der i sidste års regnskab kan være tilrettet tekst f.eks. i regnskabspraksis, til- eller fravalgt noter, indsat sideskift eller være foretaget andre tilretninger, som ønskes overført til 2016 regnskabet. Årsrulning i Skat Nova I Skat Nova 2016, er der flere forskellige muligheder for årsrulninger af datafiler fra 2015 til Valget af årsrulningen afhænger af om formålet er forskudsskat eller slutskat. Årsrulningen sker automatisk ved, i Skat Nova 2016, at åbne en kunde fra sidste år, og efter valg af hvad filen skal bruges til, at gemme filen som en Skat Nova 2016 fil. Når du vælger Åbn kunde fra sidste år enten i baggrundsbilledet eller i fil-menuen, får du mulighed for at udpege den ønskede kundefil. Når filen er valgt skal du vælge formål: Hvis du vælger Personligt regnskab, selvangivelse og årsopgørelse: Efter indlæsning af en fil fra Skat Nova 2015 ses beløbene ikke i selvangivelsen i Skat Nova 2016, men fremgår af specifikationerne hvor beløbene fra specifikationen i 2015 nu ses som sidste års beløb. Formueværdier, afkast, kursreguleringer mv. for 2015 er overført som sidste års tal i Skat Nova 2016 i de enkelte indtastningsbilleder til det Personlige regnskab. Hvis du har anvendt R75 i 2015:

38 Hvis der i 2015 har været anvendt R75 import til det personlige regnskab bliver følgende overført til Skat Nova 2016: Et ID nummer overføres, dette nummer er ikke synligt for brugeren, og herudover overføres tekst, ejerandel, sidste års tal mv. Ved import af R75 for 2016, muligt fra februar 2017, huskes følgende: Tekst og ejerandel. Sidste års tal er overført og ændres ikke, så det der reelt importres fra R75 er årets tal og afkast f.eks. renter. Hvis der i 2016 er oprettet f.eks. en ny bankkonto importeres denne som en ny linje ved import fra R75. Årsrulning/Årsskifte i Årsafslutning Årsskifte skal herefter foretages i Årsafslutning Hvis der er foretaget tilretning af tekst f.eks. i regnskabspraksis, til- eller fravalgt noter eller indsat sideskift i det personlige regnskab for 2015 og ønskes disse valg overført til det Personlige regnskab der skal udarbejdes for Så skal følgende foretages: 1. Skat Nova filen rulles som nævnt ovenfor. Filen gemmes som en 2016 Skat Nova fil. 2. I Årsafslutning åbnes 2015 filen. 3. I Årsafslutning klikkes på årsskifte. 4. Herefter vælges ok til at tilføje nyt år. 5. Årsafslutningsfilen gemmes nu som en 2016 fil

39 6. For at få tal over til denne fil fra Skat Nova, når det Personlige regnskab for 2016 skal opstilles, skal der, i den rullede Skat Nova fil i basisoplysninger, linkes til den nye gemte årsafslutningsfil for Fejlmeddelelse der kan ses ved forkert årsrulning - I enkelte tilfælde, hvor den nævnte rækkefølge for årsskifte og sammenkobling af filer ikke er fulgt, har nogle kunder fået slettet egne tilretninger, pga. ulogisk besked. Beskeden kan komme, hvis man forsøger at overføre fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning før man har fået gemt sin Skat Nova 2016 fil efter at have åbnet kundefil fra sidste år i Skat Nova Det er vigtigt at gemme Skat Nova filen i 2016 inden der forsøges overført til Årsafslutning. Man kan se om den er gemt ved at sammenholde Skat Nova år med årstal på filnavnet, skal være.t

40 Det der faktisk sker her, hvis man vælger at overskrive, som er det logiske at vælge, for det er jo tal for det nye år 2016 man vil have overført, er at egne tilrettede tekster f.eks. regnskabspraksis forsvinder. Man kan også se det ved at der skal oprettes et nyt regnskab igen. Vis rapport er inaktiv (grå). - Denne besked er ændret til følgende: Ved forsøg på overførsel fra 2016 Skat Nova til en ældre version af Årsafslutning kommer der denne fejlbesked. Her kan der trykkes luk og der sker sådan set ikke noget, der er ikke overført noget til Årsafslutning. Herefter kan man vælge den korrekte aktuelle version af Årsafslutning og fortsætte. STOP hvis rækkefølgen på årstal er forkert Hvis regnskabsår efter overførsel fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning ser ud som nedenfor kan filen ikke reddes

41 Der er linket i basisoplysninger til 2015 Årsafslutningsfilen, som ikke er årsskiftet. Årstal i årsrapporten ser ud på følgende måde, 2015 kolonnen viser 2016 tal fra Skat Nova og tilsvarende for De tilsvarende årstalsoverskrifter og tal i Skat Nova 2016, som der er overført fra:

42 Skat Nova filen er der ikke sket noget med, men årsafslutningsfilen kan ikke bruges. Her er løsningen at finde Årsafslutningsfilen fra 2015 (backup), årsskifte den og tilknytte den via basisoplysninger i Skat Nova. Som nævnt tidligere. Man kunne godt tro, at man bare efterfølgende kan årsskifte i Årsafslutning, for så kommer årstal til at se ud på følgende måde, de 3 øverste årstal er i korrekt rækkefølge. Men efter overførsel fra Skat Nova igen, overskrives årsskiftet, og man er lige vidt. Er skabeloner, noter mv. opdaterede? Vi har i løbet af 2015 og 2016 tilrettet diverse tekster, balance, kapitalforklaring, noter, implementeret VSO og KAO udskrift mv. i Årsafslutning. Derfor skal I, for at få vores rettelser og nye noter med i udskrifter, opdatere de elementer der er aktuelle at få opdateret. Hvis udskrifterne ikke tidligere har været mulige at vælge skal de klikkes til i opret regnskab. De ønskede dele f.eks. virksomhedsresultat, regnskabsoplysninger for flere virksomheder og kapitalafkastordning er nye i forhold til tidligere versioner. Det er altid vigtigt at opdatere samlingsdokumentet ved implementering af nye elementer

43 Hvilke elementer der herefter indgår i rapporten vælges under indstillinger til rapport. Noter kan opdateres på 2 måder I version af Skat Nova er det eksempelvis blevet muligt at afrunde udskudt skat til hele 1000 kr., det kræver en ny note i Årsafslutning for at få de korrekte tal med i det Personlige regnskab, så noter skal opdateres for at få disse ændringer med

44 Dette kan som udgangspunkt gøres på 2 måder 1. Hele notepakken kan opdateres via opret regnskab så overskrives de frinoter og egne tilretninger i noter, som I måtte have lavet. 2. Den nye eller de nye noter kan tilføjes via noteoversigten ved at opdatere noteskabelon herved vil frinoter og egne tilrettede noter normalt ikke blive overskrevet. Alt efter hvornår i har tilpasset egne noter kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, for at få noter til at fungere korrekt, at opdatere hele notepakken. I disse tilfælde vil I skulle oprette egne tilrettede noter igen. VIGTIG INFORMATION OPDATERING NOTER Noter kan ikke opdateres enkeltvis, alle noter opdateres på en gang derfor kan egne tilpasninger i noter forsvinde og frinoter eller manuelle noter skal evt. laves igen. Hvis I har oprettet manuelle noter har I fået følgende besked: Opdatering af hele notepakken, nr. 1 ovenfor:

45 Opdatering af noter via noteoversigt, nr. 2. ovenfor: Der vil som oftest kun blive tilføjet de nye noter som vi har oprettet, og egne tilretninger bibeholdes. Men alt efter hvornår der er sket tilretning kan det risikeres at en tilrettet note skal laves om. Som nævnt ovenfor opdateres alle noter, men ved opdatering via opdater noteskabelon beholdes flere egne tilretninger. Nye linjer i balancen I version af Skat Nova er det ligeledes blevet muligt at placere udskudt skat som et aktiv. Derfor har vi indsat en ny linje i balancen i det Personlige regnskab i Årsafslutning. Tilretningen af henlæggelser, hvis disse ønskes vist under formuen, er også en ny linje i balancen i det Personlige regnskab i Årsafslutning

46 For at disse kommer med i regnskabet skal balancen opdateres. Det gøres på følgende måde: Valg af korrekt kapitalforklaring Når der overføres fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning er det kun kapitalforklaring 2, der kan anvendes. Nogle kunder fik i 2015 det Personlige regnskab til at stemme med den gamle kapitalforklaring, men den overfører vi ikke længere tal til fra Skat Nova Hvis I har et regnskab for 2015 med den gamle kapitalforklaring, som stemmer, skal I ikke ændre regnskabet for Årsafslutningsfilen årsskiftes som beskrevet, men herefter skal der i 2016 opdateres til kapitalforklaring 2. Der er i årsafslutning tilføjet følgende fejlmeddelelse : - Hvis den gamle kapitalforklaring anvendes, og den virker ikke ved overførsel af tal fra Skat Nova 2016, så kommer følgende fejlmeddelelse: Det beskrives nedenfor hvorledes den korrekte kapitalforklaring kan vælges

47 Er du i tvivl om hvilken kapitalforklaring, der er anvendt, kan du se forskellen her, den første del af kapitalforklaringen er forskellig: Den første kapitalforklaring se således ud: Hvis kapitalforklaring 2 er valgt ser den således ud: Forskellen ses på opdelingen af indkomst. En anden måde at se hvilken kapitalforklaring der anvendes er ved i Årsafslutning fra version at klikke på vis stamdata, hvis den gamle kapitalforklaring anvendes så kommer følgende information:

48 Den første kapitalforklaring indeholder en række fejl, og de rettes ikke. Selvom den første kapitalforklaring stemte i 2015 vil den efter rulning til 2016, sandsynligvis vise fejl. Når der vælges opret regnskab igen for at vælge kapitalforklaring 2 så skal I være opmærksomme på, hvor meget i ønsker at genindsætte. Hvis I ønsker at beholde tilrettede tekster i regnskabspraksis og egne noter mv. Så skal I kun genindsætte kapitalforklaring 2, det gøres på følgende måde: Under opret regnskab skal der kun vælges kapitalforklaring 2. Vær dog opmærksom på at tidligere valg ikke huskes så der skal også vælges skabelonpakke for regnskabet. Er altid som default 1. enlig. Det er vigtigt at Balancen også vælges og at behold egne kontointervaller klikkes fra. Herefter vælges opret og kapitalforklaring 2 er indsat i det Personlige regnskab i Årsafslutning. Hvis den gamle kapitalforklaring stemte i 2015 så stemmer den også i 2016 efter udskiftning af kapitalforklaringen, specifikationsgraden er bare lidt anderledes

49 Fra version af Årsafslutning har vi for Personlige regnskaber også tilføjet mulighed for at se hvilke skabeloner der er valgt. Det kan ses på følgende måde: Herefter ses følgende skærmbillede, nogle af de nye elementer og ændringer der er vigtige er markeret: Hvis I finder ud af at I ikke anvender de skabeloner I ønsker, skal det ændres ved at vælge opret regnskab og vælge de ønskede skabeloner

50 Årsafslutning - Produktinformation Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Årsafslutning er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. En let tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid og sikrer samtidig en høj kvalitet af årsrapporten. Samspil sikrer kvaliteten Årsafslutning er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem udarbejdelsen af årsrapporten. Programmet kan integreres med f.eks. ERP-systemer, så stamdata og regnskabstal overføres direkte. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i regnskabsprocessen yderligere. Faglighed Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende regnskabslovgivningen og god regnskabsskik. Årsafslutning giver dig: Digitale regnskaber via XBRL Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål Opdaterede revisionserklæringer Notebibliotek med fleksible og faste noteskabeloner Mulighed for automatisk generering af noter med værdi Integration til Revision Direkte import fra Norriq, Webfinans, AuditPlus, e-conomic m.fl. Årsafslutning er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af årsrapporten effektiv og sikker

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 12. februar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheds regnskaber:... 2 Særskilt egenkapitalopgørelse... 2 Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.7 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 2. september 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder til version 2011.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 1 Nyheder til version 2011.5 2 1. Automatisk indsendelse af XBRL til E&S 2 2. Behold egne kontointervaller ved opdatering

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.8 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. februar 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning version 2015.1 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning giver

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8 Nyheder og vejledninger 8. januar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt for Årsafslutning... 3 Virksomheds regnskaber:... 3 Personlig regnskab:... 4 Virksomhedsregnskab... 5 Tilpasning til

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.4

Nyheder og vejledning til version 2015.4 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2016.0

Nyheder og vejledning til version 2016.0 24. oktober 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version Indledning - Magnus:Revision 3 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 3 Løbende opdatering 3 Stærkt fagligt indhold 3 Stor fleksibilitet 3 Nyheder og vejledning til version

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 31. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Opsætning af mappe- og filstruktur

Opsætning af mappe- og filstruktur Opsætning af mappe- og filstruktur 5. februar 2016 Indhold 1 Gamle kundelister... 2 1.1 Kundenummer... 3 2 Strukturering af kundefiler... 3 2.1 Filplacering... 3 2.2 Mappeopsætning... 4 3 Eksempler på

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 20. marts 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 27. oktober 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. april 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler

Vejledning til opdatering af gamle kundefiler Vejledning til opdatering af gamle kundefiler 3 Indledning 3 Ny funktionalitet 3 Opdateringer til eksisterende tjeklister 3 Opdatering af vejledningstekster 4 Opdatering af substanshandlingsskabelon 4

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 20. november 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 18. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.A

Nyheder og vejledning til version 2015.A 27. juni 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.B

Nyheder og vejledning til version 2014.B 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag 12. november 2015 Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015 VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER..05 Sådan registrerer du dine salgsomkostninger mv. efter de nye regler, der er trådt i kraft med implementeringen af LOFE..05 Vederlag, markedsføring og udlæg efter..05

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

C5 Faxe Revisor Nyheder

C5 Faxe Revisor Nyheder , nov. 2012. C5 Faxe Revisor Nyheder Version Nyheder og rettelser vises med fremhævet version: 43X30 Indhold Nyheder 2 Klientmenu 3 Menupunkter, detaljer, nyheder 7 Bilag A: Standardrapporter 10 Side 1

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Vejledning til import fra Skattemappen (R75)

Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 17. marts 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0 Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse 2015 Vejledning Navision Stat 7.0 Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan gør du?... 3 5 Kan jeg indberette alt?...

Læs mere