Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015"

Transkript

1 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj

2 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau belyst ved centrale nøgletal 3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau belyst ved centrale nøgletal 4. Brugernes vurderinger, holdninger og ønsker til fremtiden 5. Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 4 Ophør med kan opgaver/tilbud 5 Øvrige indtægter 6. Andre muligheder til nærmere analyse? 7. Konklusion 2

3 1. Analysens formål og bibliotekers samfundsværdi 3

4 Analysens formål Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med budgetforliget for vedtaget: Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande Kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analysen forelægges til politisk behandling 2. kvartal 2015 Byrådet ønsker en analyse af bibliotekernes serviceniveau og struktur med henblik på identifikation af mulige effektiviseringstiltag. Samtidig ønske om mindst mulig negativ påvirkning af serviceoplevelsen. 4

5 Bibliotekers bidrag til samfundet Brændende platform i Ikast-Brande hvor riget fattes penge Kontekst og vigtige perspektiver: Loven: landets folkebiblioteker skal bidrage til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet Økonomer: offentlig opgave fordi hvis privat, så fås mindre bibliotek end hvad der er samfundsmæssigt optimalt (økonomi, sammenhæng, demokrati, lighed, velfærd m.m.) Ny analyse af bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi anslår, at bibliotekernes værdi er det dobbelte af, hvad kommuner bruger (betalingsvillighed, læsning, uddannelse og digitalisering), kilde: Copenhagen Economics Moos-Bjerre og Lange har dokumenteret, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for at få en uddannelse! Mand på 45 år, forældre uden videregående uddannelse, vil have 7 pct. større chance for at få en uddannelse udover folkeskolen hvis han har brugt bibliotek som barn/ung. 5

6 2. Bibliotekets udgiftsniveau 6

7 Biblioteksøkonomi i sammenligning Biblioteksbudget i Ikast-Brande er i dag 13,1 mio. kr. (2015 nettobudget) Ikast-Brande Kommune er med 316 kr. pr. indbygger landets 5. billigste biblioteksvæsen Billigere er Odder (294), Haderslev (299), Kerteminde (307) og Hedensted (313) Dyrest er Albertslund (917), Helsingør (834), Herlev (801), Tårnby (744) og Dragør (739) Landsgennemsnittet er 449 kr. pr. indbygger. Til videre sammenligning anvendes landsgennemsnit, regionsgennemsnit og sammenlignelige kommuner: Hedensted, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern. De tre biblioteksvæsener er valgt fordi de dels er geografisk tæt på Ikast-Brande, dels er kommuner uden én dominerende stor by (som det er tilfældet med eksempelvis Herning, Viborg og Silkeborg) og dels hver især minder noget om Ikast-Brande med hensyn til befolkningssammensætning. Herudover vises endvidere samme nøgletal for Vejle og Herning. 7

8 Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter i kroner per indbygger

9 Sammenhæng mellem biblioteksudgifter og videregående uddannelse Store forskelle i kommuners biblioteksbudgetter Hvad skyldes det? Rammebetingelser (befolkning og tæthed, økonomi, bygningsmasse, lønniveau osv.) Efterspørgsel (bl.a. uddannelse) Politisk partifarve? Andet? Ikast-Brande er også billig, når der tages højde for kendte forskelle Modelanalyser viser således lavt udgiftsniveau, selv når der korrigeres for rammebetingelser og befolkningssammensætning Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau i befolkningen og biblioteksbudgetter. Hønen eller ægget : Er det biblioteksbudgetter der påvirker uddannelsesniveau eller er det uddannede borgeres krav og forventninger, der påvirker biblioteksbudgetter? 9

10 Befolkningernes uddannelsesniveau Procentdel årige med videregående uddannelse 40 40, ,6 26,6 25,7 30, ,5 17,5 20,

11 Personaleårsværk 1,0 Personaleårsværk per indbyggere 0,83 0,8 0,71 0,77 0,6 0,49 0,60 0,46 0,58 0,50 0,51 0,4 0,2 0,0 11

12 Lønudgifter 350 Lønudgifter per indbyggere målt i kr

13 Materialeudgifter 100 Materialeudgifter per indbygger

14 3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau 14

15 Andel indbyggere der er aktive bibliotekslånere Aktive lånere per indbyggere Andel aktive lånere Måler hvor stor en andel af alle kommunens indbyggere, der er aktiv som låner (indenfor seneste år)

16 Materialetilbud Materialetilbud per indbygger Måler hvor mange materialeenheder, der stilles til rådighed for kommunens indbyggere. Bestand af materialer i alt per indbygger 6 5, ,1 3,7 4,4 3,9 3 3,1 2,9 3,

17 Fysiske udlån Udlån per indbygger Måler hvor mange fysiske materialer, hver indbygger i gennemsnit har lånt. (indenfor seneste år). Udlån i alt per indbygger 24 22, ,7 11,4 13,2 13,8 11,2 11, ,0 6,

18 Fysiske besøg på biblioteket 8 Fysiske besøg per indbygger 7 6 6,4 5,7 6,3 5,9 5, ,1 3,9 4,4 3 3,

19 Web besøg på bibliotekets hjemmeside Besøg på websted per indbygger 7 6 5,6 6,4 6,1 5 5,0 5,1 4,3 4, ,1 2 1,

20 3. Bilag til nøgletalssammenligning Nøgletal (regnskab 2013) Landsgennemsnit Ikast-Brande Region Midt Hedensted Herning Vejle Aarhus Skanderborg Ringkøbing-Skjern Personaleårsværk per indbyggere 0,71 0,49 0,60 0,46 0,83 0,77 0,58 0,50 0,51 Aktive lånere per indbyggere Fysiske besøg per indbygger 6,4 4,1 5,7 3,0 3,9 4,4 6,3 5,9 5,7 Besøg på websted per indbygger 5,0 3,1 5,1 1,7 5,6 6,4 6,1 4,3 4,3 Bestand af materialer i alt per indbygger 4,1 3,7 4,4 3,1 5,5 6,7 2,9 3,1 3,9 Udlån i alt per indbygger 12,7 7,0 11,4 6,6 22,7 13,2 13,8 11,2 11,6 Lønudgifter per indbygger Materialeudgifter per indbygger Nettoudgift per indbygger Befolkningstæthed (indb/km2) Andel årige med videregående uddannelse 27,6 15,5 26,6 17,5 20,3 25,7 40,5 30,6 17 Beskatningsgrundlag per indbygger, kr (før udl.)

21 4. Brugernes vurdering af biblioteket 21

22 Brugernes vurdering af biblioteket i 2014 Undersøgelse blandt 864 biblioteksbrugere Samlet set positiv vurdering af brugerne - dog lidt under landsgennemsnit Samfundsværdien bliver vurderet højt Kvinder og ældre er de mest positive Brande Bibliotek er det bedst bedømte især på personlig service Brugerne efterspørger især længere åbningstid, flere materialer både fysisk og online til download og streaming samt aktiviteter og arrangementer. 22

23 Brugerværdi opgjort som bibliometerscore Samfundsværdi 8,0 8,2 Service Professionalisme 7,6 8,0 7,4 7,6 Bibliometerresultat Tilfredshed Personlig værdi Familierum Bibliometer i alt Formidling Tilgængelighed 4,9 5,2 5,8 6,1 5,8 5,7 7,0 7,4 6,6 7,2 6,4 6,7 Ikast-Brande 2014 Benchmark Måler den brugeroplevede værdi af biblioteket samlet og på en række dimensioner af bibliotekets virksomhed. Skala går fra -10 til 10. Ikast-Brande ligger lidt under landsgennemsnittet samlet set og halter især efter på den oplevede tilgængelighed. Kultur 6,0 6,1 Brugerinvolvering 5,2 5,0 Borgeroplysning 4,3 4,7 Viden 4,7 4,8 Inspiration 4,0 4,1 Biblioteksrum 4,1 4,3 23

24 Brugernes prioriterede ønsker til fremtidens bibliotek Længere åbningstid 45% Brugernes fremtidsønsker Flere online tilbud (downloade og streame) Flere nye fysiske bøger på hylderne 33% 31% Brugerne har haft mulighed for at angive op til 3 prioritetsønsker til fremtidens bibliotek, der vil øge deres biblioteksbrug. Flere aktiviteter, workshops, arrangementer m.v. Kortere ventetid på materialerne Biblioteket som mødested Mulighed for kaffe, kage, sodavand m.v. Mere personale til at hjælpe 5% 13% 13% 15% 27% Længere åbningstid efterfulgt af både fysisk og digitalt materialeønske samt ønske om aktiviteter og arrangementer m.m. Dog vigtigt at bemærke, at personale er meget udslagsgivende for samlet bedømmelse af tilbud (statistisk stor effekt af venlighed og imødekommenhed ). Deltagelse og involvering 5% Flere og bedre studie- og arbejdspladser 4% 24

25 5. Effektiviseringstiltag og besparelsesprovenu 25

26 Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande: -2,54 mio. Kr. 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,76 mio. Kr. 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,77 mio. Kr. 4 Ophør med kan opgaver/tilbud: -1,03 mio. Kr. 5 Øvrige indtægter: -0,01 mio. Kr. 26

27 Effektiviseringstiltag grundlag for kan opgaver Kan-opgaver Timer pr. uge 1) Besparelse ved ophør Lydavisen 5, Biblioteket kommer 3, Depoter til børneinstitutioner og dagplejemødre 3, Sommerferieposer til børn 1, Børnearrangementer 7, Børneteater 5, Aktiv Sommer 5, Biblioteksintroduktioner til børnehaveklasser 0, Tidsbegrænsede projekter 7, Voksenarrangementer 3, Forfatterarrangementer og foredrag 7, Dokumentarfilm 2, Bogcafé 3, Guidet fælleslæsning 4, Biblioteksintro til udlændinge 0, It- hjælp til virksomheder og foreninger 4, It-undervisning 2, Borger.dk, nem.id m.m. Hos foreninger og kommunens ansatte 1, Administration af "Kunstdatabasen" 6, I alt 76,

28 Gevinster ved mere aktivt medborgerskab (frivillige) Ikast-Brande er gode til at involvere frivillige i vigtige fællesskabsopgaver til fælles glæde og udbytte Set udefra et stærkt signal om sammenhængskraft og social kapital som ressource Kan vi gøre endnu mere i fællesskab, så biblioteker består og udvikles og lokalsamfundene styrkes og gøres mere attraktive? Der kan være flere områder på biblioteksområdet hvor udvidet samarbejde med frivillige kan have fordele for både bibliotekstilbud og lokalsamfund: frivilligt betjent åbningstid, lydavis, biblioteket kommer, Sommerferieposer til børn, Projekt aktiv sommer m.m. Godt eksempel fra Nørre Snede i dag, hvor 8 frivillige bl.a. holder biblioteket åbent hver torsdag og derved sikrer et større tidsrum, hvor brugere og borgere kan møde mennesker og modtage hjælpe. 3 af i alt 10 åbningstimer er således frivilligt betjent åbningstid. 28

29 Frivilligt arbejde på biblioteket i dag i øvrigt I dag deltager i alt 23 frivillige på bibliotekerne: Brande: 4 frivillige, lektiehjælpere for udlændinge der lærer dansk + 2 frivillige til lokalhistorisk arkiv og blæksprutte funktion Nørre Snede: 8 frivillige holder biblioteket åbent hver torsdag, samt hjælper ved arrangementer + diverse praktiske opgaver (eks. flytning). Herudover 2 højtlæsere Ejstrupholm: 6 frivillige der hjælper lånerne ved selvbetjeningsautomaterne, med reserveringer og at finde bøger på hylderne samt sætter bøger på plads. Bording: 1 frivillig Biblioteket afsætter koordinationstid og back-up til frivilligt arbejde. I dag 3 ugentlige timer. 29

30 Effektiviseringstiltag grundlag for indtægtsberegning Art Indtægtsforhøjelse Lønindtægter: Bakkehuset Ikast-Brande Gymnasium Ikast-Brande Skolebibliotek Regnskabsfunktion for musikskolen Øvrige indtægter Turistforenignens resultatkontrakt Provision Billetten.dk Lokaleleje Entré-indtæget v. arrangementer Kulturstyrelsens tilskud t. arr Kulturstyrelsens tilkud t. projekter: Pinnochio Flers sider af det sunde liv MiRLO I alt Indtægtsændringer Biblioteket har undersøgt muligheder for at generere ekstra indtægter og har indgået aftale med musikskolen om at forestå regnskab og bogføring for en ugentlig ressource på 8 timer svarende til ca kr. Denne væsentlige indtægtsforhøjelse opvejes dog næsten af mindre indtægter på andre områder. 30

31 6. Andre muligheder til nærmere analyse 31

32 Andre muligheder Fusion med borgerservice kan muligvis frigive midler ved synergier og effektivisering af arbejdsgange (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Integration af skolebibliotek kan muligvis frigive midler ved større synergier eller på skoleområdet ved at ansætte bibliotekar på bibliotekaroverenskomst i stedet for lærertidsaftale (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Udlicitering/samarbejde med anden kommune om drift, it, administration m.m. kan muligvis frigive midler men afhænger af konkret forhandling med fx Herning og det er ikke muligt at estimere besparelsespotentiale indenfor denne opgaves rammer. Turistinformation - måske på biblioteket? 32

33 7. Konklusion 33

34 Konklusion 1. Ikast-Brande Bibliotek er blandt landets billigste 2. Udlåns- og besøgsresultater svarer til sammenlignelige biblioteker 3. Brugerne og samfund har værdi af biblioteket 4. Brugernes fremtidsønsker er længere åbningstid, flere materialer samt aktiviteter 5. Udover lukninger følger efter provenu: Brande fuldt selvbetjent (2,5 mio. kr.) 8. Fremtid kan med fordel ses i sammenhæng med mere aktivt involveret medborgerskab 9. Øget indtægtsdækning (0,01 mio. kr.) 10. Herudover evt. fusion med borgerservice, integration/samarbejde med skolebibliotek, udlicitering af drift til anden kommune eller hel eller delvis integration med Turistinformation og evt. placering på biblioteket? % reduktion i bemandet åbningstid i Brande (0,76 mio. kr.) og/eller Ikast (0,77 mio. kr.) 7. Ophør med kan -opgaver (1,03 mio. kr.) 34

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere