BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL"

Transkript

1 BILAGA BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL I

2 B. INDLÆGSSEDDEL II

3 III

4 LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA 2,5 mg TABLETTER (OLANZAPIN). GENEREL INFORMATION Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du begynder at tage din medicin. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om Zyprexa. Hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du spørge din læge eller på dit apotek. Gem denne vejledning, indtil al medicinen er opbrugt, da du måske ønsker at læse den igen. Husk, at denne medicin kun er til den person, der er anført af lægen. Giv aldrig medicinen til andre. HVAD INDEHOLDER ZYPREXA? Hver Zyprexa tablet indeholder 2,5 mg af det aktive stof OLANZAPIN. Zyprexa tabletter indeholder også følgende hjælpestoffer: Laktose monohydrat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, microkrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, titandioxid (E171), macrogol, carnauba voks, polysorbat 80 og indigotin I (E132). DOSERINGSFORM Zyprexa 2,5 mg overtrukne tabletter er hvide. De fås i blisterpakninger, som indeholder 28 tabletter. IV

5 LÆGEMIDDELGRUPPE Zyprexa tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OG FREMSTILLER Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal ZT, Nieuwegein, Holland. Zyprexa fremstilles af: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, England. HVAD ANVENDES ZYPREXA TIL? Zyprexa anvendes til behandling af symptomer såsom, at man hører, ser og mærker ting, som ikke eksisterer, mistro, ualmindelig mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med disse tilstande kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte. HVORNÅR DU IKKE BØR ANVENDE ZYPREXA Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion overfor Zyprexa eller et af indholdsstofferne, der er anført i afsnittet "Hvad indeholder Zyprexa?". En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du kontakte din læge. Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har fået at vide, at du har snævervinklet glaukom. V

6 FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN Lægemidler af denne type kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer under behandling med Zyprexa, skal du kontakte din læge. Yderst sjældent forårsager lægemidler af denne type feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed/søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du ophøre med at tage medicinen og omgående kontakte din læge. Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du informere din læge herom, før du påbegynder behandling med Zyprexa: Lever- eller nyresygdom Parkinsons sygdom Epilepsi Prostata problemer Kronisk forstoppelse (paralytisk ileus) "skæve" blodprøver Som almindelig forholdsregel bør du - hvis du er over 65 år - have målt dit blodtryk hos din læge. INTERAKTIONER Da nogle lægemidler kan være skadelige, hvis de bruges samtidig, skal du informere din læge, hvis du tager anden medicin end Zyprexa. En kombination af Zyprexa og følgende medicin kan forårsage, at du føler dig døsig: Medicin, der anvendes til behandling af angst eller søvnløshed (beroligende medicin), depressionsmidler. Anvend kun anden form for medicin sammen med Zyprexa efter samråd med din læge. VI

7 Før du anvender Zyprexa, skal du også informere din læge, hvis du anvender medicin for Parkinsons sygdom. Alkohol: Du bør ikke drikke nogen form for alkohol under behandling med Zyprexa. Hvis Zyprexa og alkohol tages samtidig, kan du blive døsig. ADVARSLER Graviditet og amning: Informer din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller påtænker at blive gravid. Du bør ikke anvende Zyprexa under graviditet, eller hvis du ammer, med mindre du har diskuteret dette med din læge. Evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner: Der er risiko for døsighed når du anvender Zyprexa. Hvis dette opstår, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Informer din læge herom. Patienter, som ikke kan tåle laktose, bør bemærke, at Zyprexa indeholder laktose. HVORDAN ANVENDES ZYPREXA? Din læge vil fortælle dig, hvor mange Zyprexa tabletter du skal tage og i hvor lang tid, du skal tage dem. Dagsdosis for Zyprexa er 5-20 mg. Læs altid doseringsetiketten på din medicin Du bør tage Zyprexa tabletter én gang daglig efter din læges anvisning. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej. Du skal synke Zyprexa tabletterne hele med lidt vand. VII

8 Du må ikke ophøre med at tage tabletterne, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Zyprexa, så længe din læge beder dig om det. Zyprexa bør ikke anvendes af patienter under 18 år. Oversprungne doser (Hvad gør du, hvis du glemmer at tage din medicin?) Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage dine tabletter lige så snart, at du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag. Overdosering: Hvis du har taget flere Zyprexa tabletter end du har fået besked på (eller hvis andre har taget dine Zyprexa tabletter) skal du omgående kontakte din læge eller dit hospital. Vis tabletpakningen til lægen. INFORMATION OM MULIGE BIVIRKNINGER Bivirkninger som følge af Zyprexa-behandling kan være søvnighed, vægtstigning, svimmelhed, sultfornemmelse, væskeophobning, forstoppelse, tørhed i munden, rastløshed, usædvanlige bevægelser, rysten og stivhed. Nogle mennesker kan opleve svimmelhed i starten af behandlingen, især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Dette vil som regel forsvinde af sig selv, men hvis det ikke forsvinder, så fortæl din læge om det. I sjældne tilfælde kan Zyprexa gøre dig følsom overfor sollys. Lægemidler af denne type har efter langvarig anvendelse hos nogle kvinder forårsaget, at mælken løber til, at menstruationen udebliver eller menstruationens regelmæssighed ændres. Hvis dette varer ved, skal du kontakte din læge. Hvis Zyprexa påvirker dig på nogen anden måde, bør du informere din læge eller dit apotek. VIII

9 UDLØBSDATO Udløbsdatoen for denne medicin er påtrykt etiketten. Anvend ikke medicinen efter denne dato. OPBEVARING Zyprexa er lysfølsomt og skal opbevares i kartonen ved stuetemparatur på et tørt sted og beskyttet mod direkte lys. Returner venligst ubrugt medicin til dit apotek. MEDICIN BØR OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN IX

10 DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN For yderligere information om dette lægemiddel, kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in Bad Homburg. Tel: Fax: ÅëëÜäá: ÖÁÑÌÁÓÅÑÂ-ËÉËËÕ Á.Å.Â.Å, 15 0 ëì Åèíéê_ò Ïäïy Áèçí_í-Ëáìßáò, Ô.Ê ÊçöéóéÜ. Ôçë.: España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, Madrid. Tel: (91) France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, Saint-Cloud. Tel: (01) Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0) Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.h., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, Vantaa. Puh: (09) Box 16, Vanda. Tel: (09) Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, Stockholm. Tel: (08) United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0) X

11 XI

12 LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA 5 mg TABLETTER (OLANZAPIN). GENEREL INFORMATION Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du begynder at tage din medicin. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om Zyprexa. Hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du spørge din læge eller på dit apotek. Gem denne vejledning, indtil al medicinen er opbrugt, da du måske ønsker at læse den igen. Husk, at denne medicin kun er til den person, der er anført af lægen. Giv aldrig medicinen til andre. HVAD INDEHOLDER ZYPREXA? Hver Zyprexa tablet indeholder 5 mg af det aktive stof OLANZAPIN. Zyprexa tabletter indeholder også følgende hjælpestoffer: Laktose monohydrat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, microkrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, titandioxid (E171), macrogol, carnauba voks, polysorbat 80 og indigotin I (E132). DOSERINGSFORM Zyprexa 5 mg overtrukne tabletter er hvide. De fås i blisterpakninger, som indeholder 28 tabletter. XII

13 LÆGEMIDDELGRUPPE Zyprexa tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OG FREMSTILLER Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal ZT, Nieuwegein, Holland. Zyprexa fremstilles af: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, England. HVAD ANVENDES ZYPREXA TIL? Zyprexa anvendes til behandling af en lidelse med symptomer såsom, at man hører, ser og mærker ting, som ikke eksisterer, mistro, ualmindelig mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte. HVORNÅR DU IKKE BØR ANVENDE ZYPREXA Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion overfor Zyprexa eller et af indholdsstofferne, der er anført i afsnittet "Hvad indeholder Zyprexa?". En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du kontakte din læge. Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har fået at vide, at du har snævervinklet glaukom. XIII

14 FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN Lægemidler af denne type kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer under behandling med Zyprexa, skal du kontakte din læge. Yderst sjældent forårsager lægemidler af denne type feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed/søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du ophøre med at tage medicinen og omgående kontakte din læge. Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du informere din læge herom, før du påbegynder behandling med Zyprexa: Lever- eller nyresygdom Parkinsons sygdom Epilepsi Prostata problemer Kronisk forstoppelse (paralytisk ileus) "skæve" blodprøver Som almindelig forholdsregel bør du - hvis du er over 65 år - have målt dit blodtryk hos din læge. INTERAKTIONER Da nogle lægemidler kan være skadelige, hvis de bruges samtidig, skal du informere din læge, hvis du tager anden medicin end Zyprexa. En kombination af Zyprexa og følgende medicin kan forårsage, at du føler dig døsig: Medicin, der anvendes til behandling af angst eller søvnløshed (beroligende medicin), depressionsmidler. Anvend kun anden form for medicin sammen med Zyprexa efter samråd med din læge. Før du anvender Zyprexa, skal du også informere din læge, hvis du anvender medicin for Parkinsons sygdom. XIV

15 Alkohol: Du bør ikke drikke nogen form for alkohol under behandling med Zyprexa. Hvis Zyprexa og alkohol tages samtidig, kan du blive døsig. ADVARSLER Graviditet og amning: Informer din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller påtænker at blive gravid. Du bør ikke anvende Zyprexa under graviditet, eller hvis du ammer, med mindre du har diskuteret dette med din læge. Evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner: Der er risiko for døsighed når du anvender Zyprexa. Hvis dette opstår, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Informer din læge herom. Patienter, som ikke kan tåle laktose, bør bemærke, at Zyprexa indeholder laktose. HVORDAN ANVENDES ZYPREXA? Din læge vil fortælle dig, hvor mange Zyprexa tabletter du skal tage og i hvor lang tid, du skal tage dem. Dagsdosis for Zyprexa er 5-20 mg. Læs altid doseringsetiketten på din medicin Du bør tage Zyprexa tabletter én gang daglig efter din læges anvisning. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej. Du skal synke Zyprexa tabletterne hele med lidt vand. Du må ikke ophøre med at tage tabletterne, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Zyprexa, så længe din læge beder dig om det. XV

16 Zyprexa bør ikke anvendes af patienter under 18 år. Oversprungne doser (Hvad gør du, hvis du glemmer at tage din medicin?) Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage dine tabletter lige så snart, at du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag. Overdosering: Hvis du har taget flere Zyprexa tabletter end du har fået besked på (eller hvis andre har taget dine Zyprexa tabletter) skal du omgående kontakte din læge eller dit hospital. Vis tabletpakningen til lægen. INFORMATION OM MULIGE BIVIRKNINGER Bivirkninger som følge af Zyprexa-behandling kan være søvnighed, vægtstigning, svimmelhed, sultfornemmelse, væskeophobning, forstoppelse, tørhed i munden, rastløshed, usædvanlige bevægelser, rysten og stivhed. Nogle mennesker kan opleve svimmelhed i starten af behandlingen, især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Dette vil som regel forsvinde af sig selv, men hvis det ikke forsvinder, så fortæl din læge om det. I sjældne tilfælde kan Zyprexa gøre dig følsom overfor sollys. Lægemidler af denne type har efter langvarig anvendelse hos nogle kvinder forårsaget, at mælken løber til, at menstruationen udebliver eller menstruationens regelmæssighed ændres. Hvis dette varer ved, skal du kontakte din læge. Hvis Zyprexa påvirker dig på nogen anden måde, bør du informere din læge eller dit apotek. UDLØBSDATO XVI

17 Udløbsdatoen for denne medicin er påtrykt etiketten. Anvend ikke medicinen efter denne dato. OPBEVARING Zyprexa er lysfølsomt og skal opbevares i kartonen ved stuetemparatur på et tørt sted og beskyttet mod direkte lys. Returner venligst ubrugt medicin til dit apotek. MEDICIN BØR OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN XVII

18 DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN For yderligere information om dette lægemiddel, kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in Bad Homburg. Tel: Fax: ÅëëÜäá: ÖÁÑÌÁÓÅÑÂ-ËÉËËÕ Á.Å.Â.Å, 15 0 ëì Åèíéê_ò Ïäïy Áèçí_í-Ëáìßáò, Ô.Ê ÊçöéóéÜ. Ôçë.: España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, Madrid. Tel: (91) France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, Saint-Cloud. Tel: (01) Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0) Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.h., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, Vantaa. Puh: (09) Box 16, Vanda. Tel: (09) Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, Stockholm. Tel: (08) United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0) XVIII

19 XIX

20 LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA 7,5 mg TABLETTER (OLANZAPIN). GENEREL INFORMATION Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du begynder at tage din medicin. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om Zyprexa. Hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du spørge din læge eller på dit apotek. Gem denne vejledning, indtil al medicinen er opbrugt, da du måske ønsker at læse den igen. Husk, at denne medicin kun er til den person, der er anført af lægen. Giv aldrig medicinen til andre. HVAD INDEHOLDER ZYPREXA? Hver Zyprexa tablet indeholder 7,5 mg af det aktive stof OLANZAPIN. Zyprexa tabletter indeholder også følgende hjælpestoffer: Laktose monohydrat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, microkrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, titandioxid (E171), macrogol, carnauba voks, polysorbat 80 og indigotin I (E132). DOSERINGSFORM Zyprexa 7,5 mg overtrukne tabletter er hvide. De fås i blisterpakninger, som indeholder 56 tabletter. XX

21 LÆGEMIDDELGRUPPE Zyprexa tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OG FREMSTILLER Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal ZT, Nieuwegein, Holland. Zyprexa fremstilles af: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, England. HVAD ANVENDES ZYPREXA TIL? Zyprexa anvendes til behandling af en lidelse med symptomer såsom, at man hører, ser og mærker ting, som ikke eksisterer, mistro, ualmindelig mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte. HVORNÅR DU IKKE BØR ANVENDE ZYPREXA Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion overfor Zyprexa eller et af indholdsstofferne, der er anført i afsnittet "Hvad indeholder Zyprexa?". En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du kontakte din læge. Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har fået at vide, at du har snævervinklet glaukom. XXI

22 FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN Lægemidler af denne type kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer under behandling med Zyprexa, skal du kontakte din læge. Yderst sjældent forårsager lægemidler af denne type feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed/søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du ophøre med at tage medicinen og omgående kontakte din læge. Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du informere din læge herom, før du påbegynder behandling med Zyprexa: Lever- eller nyresygdom Parkinsons sygdom Epilepsi Prostata problemer Kronisk forstoppelse (paralytisk ileus) "skæve" blodprøver Som almindelig forholdsregel bør du - hvis du er over 65 år - have målt dit blodtryk hos din læge. INTERAKTIONER Da nogle lægemidler kan være skadelige, hvis de bruges samtidig, skal du informere din læge, hvis du tager anden medicin end Zyprexa. En kombination af Zyprexa og følgende medicin kan forårsage, at du føler dig døsig: Medicin, der anvendes til behandling af angst eller søvnløshed (beroligende medicin), depressionsmidler. Anvend kun anden form for medicin sammen med Zyprexa efter samråd med din læge. Før du anvender Zyprexa, skal du også informere din læge, hvis du anvender medicin for Parkinsons sygdom. XXII

23 Alkohol: Du bør ikke drikke nogen form for alkohol under behandling med Zyprexa. Hvis Zyprexa og alkohol tages samtidig, kan du blive døsig. ADVARSLER Graviditet og amning: Informer din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller påtænker at blive gravid. Du bør ikke anvende Zyprexa under graviditet, eller hvis du ammer, med mindre du har diskuteret dette med din læge. Evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner: Der er risiko for døsighed når du anvender Zyprexa. Hvis dette opstår, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Informer din læge herom. Patienter, som ikke kan tåle laktose, bør bemærke, at Zyprexa indeholder laktose. HVORDAN ANVENDES ZYPREXA? Din læge vil fortælle dig, hvor mange Zyprexa tabletter du skal tage og i hvor lang tid, du skal tage dem. Dagsdosis for Zyprexa er 5-20 mg. Læs altid doseringsetiketten på din medicin Du bør tage Zyprexa tabletter én gang daglig efter din læges anvisning. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej. Du skal synke Zyprexa tabletterne hele med lidt vand. Du må ikke ophøre med at tage tabletterne, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Zyprexa, så længe din læge beder dig om det. XXIII

24 Zyprexa bør ikke anvendes af patienter under 18 år. Oversprungne doser (Hvad gør du, hvis du glemmer at tage din medicin?) Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage dine tabletter lige så snart, at du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag. Overdosering: Hvis du har taget flere Zyprexa tabletter end du har fået besked på (eller hvis andre har taget dine Zyprexa tabletter) skal du omgående kontakte din læge eller dit hospital. Vis tabletpakningen til lægen. INFORMATION OM MULIGE BIVIRKNINGER Bivirkninger som følge af Zyprexa-behandling kan være søvnighed, vægtstigning, svimmelhed, sultfornemmelse, væskeophobning, forstoppelse, tørhed i munden, rastløshed, usædvanlige bevægelser, rysten og stivhed. Nogle mennesker kan opleve svimmelhed i starten af behandlingen, især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Dette vil som regel forsvinde af sig selv, men hvis det ikke forsvinder, så fortæl din læge om det. I sjældne tilfælde kan Zyprexa gøre dig følsom overfor sollys. Lægemidler af denne type har efter langvarig anvendelse hos nogle kvinder forårsaget, at mælken løber til, at menstruationen udebliver eller menstruationens regelmæssighed ændres. Hvis dette varer ved, skal du kontakte din læge. Hvis Zyprexa påvirker dig på nogen anden måde, bør du informere din læge eller dit apotek. UDLØBSDATO XXIV

25 Udløbsdatoen for denne medicin er påtrykt etiketten. Anvend ikke medicinen efter denne dato. OPBEVARING Zyprexa er lysfølsomt og skal opbevares i kartonen ved stuetemparatur på et tørt sted og beskyttet mod direkte lys. Returner venligst ubrugt medicin til dit apotek. MEDICIN BØR OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN XXV

26 DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN For yderligere information om dette lægemiddel, kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in Bad Homburg. Tel: Fax: ÅëëÜäá: ÖÁÑÌÁÓÅÑÂ-ËÉËËÕ Á.Å.Â.Å, 15 0 ëì Åèíéê_ò Ïäïy Áèçí_í-Ëáìßáò, Ô.Ê ÊçöéóéÜ. Ôçë.: España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, Madrid. Tel: (91) France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, Saint-Cloud. Tel: (01) Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0) Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.h., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, Vantaa. Puh: (09) Box 16, Vanda. Tel: (09) Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, Stockholm. Tel: (08) United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0) XXVI

27 XXVII

28 LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA 10 mg TABLETTER (OLANZAPIN). GENEREL INFORMATION Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du begynder at tage din medicin. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om Zyprexa. Hvis du har nogen spørgsmål, eller hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du spørge din læge eller på dit apotek. Gem denne vejledning, indtil al medicinen er opbrugt, da du måske ønsker at læse den igen. Husk, at denne medicin kun er til den person, der er anført af lægen. Giv aldrig medicinen til andre. HVAD INDEHOLDER ZYPREXA? Hver Zyprexa tablet indeholder 10 mg af det aktive stof OLANZAPIN. Zyprexa tabletter indeholder også følgende hjælpestoffer: Laktose monohydrat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, microkrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, titandioxid (E171), macrogol, carnauba voks, polysorbat 80 og indigotin I (E132). DOSERINGSFORM Zyprexa 10 mg overtrukne tabletter er hvide. De fås i blisterpakninger, som indeholder 7, 28 eller 56 tabletter. XXVIII

29 LÆGEMIDDELGRUPPE Zyprexa tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OG FREMSTILLER Eli Lilly Nederland BV, Krijtwal ZT, Nieuwegein, Holland. Zyprexa fremstilles af: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, England. HVAD ANVENDES ZYPREXA TIL? Zyprexa anvendes til behandling af en lidelse med symptomer såsom, at man hører, ser og mærker ting, som ikke eksisterer, mistro, ualmindelig mistænksomhed og indesluttethed. Mennesker med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, angste eller anspændte. HVORNÅR DU IKKE BØR ANVENDE ZYPREXA Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion overfor Zyprexa eller et af indholdsstofferne, der er anført i afsnittet "Hvad indeholder Zyprexa?". En allergisk reaktion kan kendes ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber eller kortåndethed. Hvis du har oplevet dette, skal du kontakte din læge. Du må ikke anvende Zyprexa, hvis du tidligere har fået at vide, at du har snævervinklet glaukom. XXIX

30 FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN Lægemidler af denne type kan forårsage usædvanlige bevægelser af især ansigt eller tunge. Hvis dette forekommer under behandling med Zyprexa, skal du kontakte din læge. Yderst sjældent forårsager lægemidler af denne type feber, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og døsighed/søvnighed. Hvis dette forekommer, skal du ophøre med at tage medicinen og omgående kontakte din læge. Hvis du lider af en af de følgende sygdomme, skal du informere din læge herom, før du påbegynder behandling med Zyprexa: Lever- eller nyresygdom Parkinsons sygdom Epilepsi Prostata problemer Kronisk forstoppelse (paralytisk ileus) "skæve" blodprøver Som almindelig forholdsregel bør du - hvis du er over 65 år - have målt dit blodtryk hos din læge. INTERAKTIONER Da nogle lægemidler kan være skadelige, hvis de bruges samtidig, skal du informere din læge, hvis du tager anden medicin end Zyprexa. En kombination af Zyprexa og følgende medicin kan forårsage, at du føler dig døsig: Medicin, der anvendes til behandling af angst eller søvnløshed (beroligende medicin), depressionsmidler. Anvend kun anden form for medicin sammen med Zyprexa efter samråd med din læge. Før du anvender Zyprexa, skal du også informere din læge, hvis du anvender medicin for Parkinsons sygdom. XXX

31 Alkohol: Du bør ikke drikke nogen form for alkohol under behandling med Zyprexa. Hvis Zyprexa og alkohol tages samtidig, kan du blive døsig. ADVARSLER Graviditet og amning: Informer din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller påtænker at blive gravid. Du bør ikke anvende Zyprexa under graviditet, eller hvis du ammer, med mindre du har diskuteret dette med din læge. Evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner: Der er risiko for døsighed når du anvender Zyprexa. Hvis dette opstår, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Informer din læge herom. Patienter, som ikke kan tåle laktose, bør bemærke, at Zyprexa indeholder laktose. HVORDAN ANVENDES ZYPREXA? Din læge vil fortælle dig, hvor mange Zyprexa tabletter du skal tage og i hvor lang tid, du skal tage dem. Dagsdosis for Zyprexa er 5-20 mg. Læs altid doseringsetiketten på din medicin Du bør tage Zyprexa tabletter én gang daglig efter din læges anvisning. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag. Det er ligegyldigt, om du tager tabletterne til et måltid eller ej. Du skal synke Zyprexa tabletterne hele med lidt vand. Du må ikke ophøre med at tage tabletterne, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Zyprexa, så længe din læge beder dig om det. XXXI

32 Zyprexa bør ikke anvendes af patienter under 18 år. Oversprungne doser (Hvad gør du, hvis du glemmer at tage din medicin?) Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage dine tabletter lige så snart, at du kommer i tanke om det. Du må ikke tage to doser på en dag. Overdosering: Hvis du har taget flere Zyprexa tabletter end du har fået besked på (eller hvis andre har taget dine Zyprexa tabletter) skal du omgående kontakte din læge eller dit hospital. Vis tabletpakningen til lægen. INFORMATION OM MULIGE BIVIRKNINGER Bivirkninger som følge af Zyprexa-behandling kan være søvnighed, vægtstigning, svimmelhed, sultfornemmelse, væskeophobning, forstoppelse, tørhed i munden, rastløshed, usædvanlige bevægelser, rysten og stivhed. Nogle mennesker kan opleve svimmelhed i starten af behandlingen, især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Dette vil som regel forsvinde af sig selv, men hvis det ikke forsvinder, så fortæl din læge om det. I sjældne tilfælde kan Zyprexa gøre dig følsom overfor sollys. Lægemidler af denne type har efter langvarig anvendelse hos nogle kvinder forårsaget, at mælken løber til, at menstruationen udebliver eller menstruationens regelmæssighed ændres. Hvis dette varer ved, skal du kontakte din læge. Hvis Zyprexa påvirker dig på nogen anden måde, bør du informere din læge eller dit apotek. UDLØBSDATO XXXII

33 Udløbsdatoen for denne medicin er påtrykt etiketten. Anvend ikke medicinen efter denne dato. OPBEVARING Zyprexa er lysfølsomt og skal opbevares i kartonen ved stuetemparatur på et tørt sted og beskyttet mod direkte lys. Returner venligst ubrugt medicin til dit apotek. MEDICIN BØR OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN XXXIII

34 DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN For yderligere information om dette lægemiddel, kontakt venligst den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. Belgique/België/Belgien: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Danmark: Eli Lilly Danmark A/S, Thoravej 4, 2400 København NV. Tlf: Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Niederlassung in Bad Homburg. Tel: Fax: ÅëëÜäá: ÖÁÑÌÁÓÅÑÂ-ËÉËËÕ Á.Å.Â.Å, 15 0 ëì Åèíéê_ò Ïäïy Áèçí_í-Ëáìßáò, Ô.Ê ÊçöéóéÜ. Ôçë.: España: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas, Madrid. Tel: (91) France: Lilly France S.A., 203 Bureaux de la Colline, Saint-Cloud. Tel: (01) Ireland: Eli Lilly & Company (Ireland) Ltd, 44 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Tel: Italia: Eli Lilly Italia SpA, Via Gramsci 731/733, Sesto Fiorentino (FI). Tel: (0) Luxembourg: Eli Lilly Benelux S.A., Rue de l Etuve 52/1, Stoofstraat, Bruxelles 1000 Brussel. Tel: (02) Nederland: Eli Lilly Nederland B..V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Nederland. Tel: Österreich: Eli Lilly Ges. m.b.h., Barichgasse 40-42, A-1030 Wien. Tel: (1) Portugal: Lilly Farma Produtos Farmacêuticos, Lda, Rua Dr. António Loureiro Borges, 4- Piso 3, Arquiparque- Miraflores, 1495 Algés. Tel: (01) Suomi/Finland: Oy Eli Lilly Finland Ab, PL 16, Vantaa. Puh: (09) Box 16, Vanda. Tel: (09) Sverige: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, Stockholm. Tel: (08) United Kingdom: Eli Lilly & Company Ltd., Dextra Court, Chapel Hill, Basingstoke, Hampshire, RG21 5SY. Tel: (0) XXXIV

35 Martin BANGEMANN Medlem af Kommissionen XXXV

36 I

BILAG II VIRKSOMHEDSGODKENDELSER OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIRKSOMHEDSGODKENDELSER OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIRKSOMHEDSGODKENDELSER OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 3 A) INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE(R) (Artikel 16 i Rådets direktiv 75/319/EØF, som ændret) Firmaet foreslog følgende

Læs mere

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter. ZYPREXA 15 mg overtrukne tabletter

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter. ZYPREXA 15 mg overtrukne tabletter DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter ZYPREXA 5 mg overtrukne tabletter ZYPREXA 7,5 mg overtrukne tabletter ZYPREXA 10 mg overtrukne tabletter ZYPREXA 15 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 7,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid) INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVISTA 60 mg filmovertrukne tabletter (raloxifenhydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theo-Dur 200 mg, depottabletter Theo-Dur 300 mg, depottabletter theophyllin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Indlægsseddel: Information til patienten Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 7,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Aerius 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Evista 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Evista 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Evista 60 mg filmovertrukne tabletter raloxifenhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen.

Finasterid Actavis bruges til behandling og sygdomskontrol af godartet (ikke cancer) forstørrelse af blærehalsen. Indlægsseddel: Information til brugeren Finasterid Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter Finasterid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir Indlægsseddel: Information til brugeren Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter Entecavir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYPREXA 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Olanzapin

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYPREXA 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Olanzapin DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren ZYPREXA 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Olanzapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Indlægsseddel: Information til brugeren Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin Indlægsseddel: Information til brugeren Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN B. INDLÆGSSEDDEL 57 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Tarceva 25 mg filmovertrukne tabletter Tarceva 100 mg filmovertrukne tabletter Tarceva 150 mg filmovertrukne tabletter Erlotinib Læs hele denne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter Deferipron Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 2 ZIAGEN TABLETTER, BLISTERPAKNING YDERKARTON Ziagen 300 mg filmovertrukne tabletter abacavir Hver filmovertrukken tablet indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Indlægsseddel: Information til patienten Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning Azelastinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hycamtin 0,25 mg. Hycamtin 1 mg. kapsler, hårde topotecan

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hycamtin 0,25 mg. Hycamtin 1 mg. kapsler, hårde topotecan Indlægsseddel: Information til brugeren Hycamtin 0,25 mg Hycamtin 1 mg kapsler, hårde topotecan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Neoclarityn 5 mg smeltetabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Neoclarityn 5 mg smeltetabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Neoclarityn 5 mg smeltetabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen De kan få brug for at læse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Indlægsseddel: Information til patienten Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamer

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamer B. INDLÆGSSEDDEL 42 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamer Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Galvus 50 mg tabletter vildagliptin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Galvus 50 mg tabletter vildagliptin Indlægsseddel: Information til brugeren Galvus 50 mg tabletter vildagliptin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir

Indlægseddel: Information til brugeren. Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter. famciclovir Indlægseddel: Information til brugeren Famvir 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter famciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Vialerg 10 mg filmovertrukne tabletter. Cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Vialerg 10 mg filmovertrukne tabletter. Cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Vialerg 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bicalutamid Medac filmovertrukne tabletter 150 mg bicalutamid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Indlægsseddel: Information til brugeren OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Quinagolid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Quinagolid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Norprolac, tabletter, 25+50 mikrogram, 75 mikrogram og 150 mikrogram Quinagolid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NeuroBloc 5000 E/ml injektionsvæske, opløsning. Det aktive stof i NeuroBloc er Botulinum Toxin Type B.

INDLÆGSSEDDEL. NeuroBloc 5000 E/ml injektionsvæske, opløsning. Det aktive stof i NeuroBloc er Botulinum Toxin Type B. B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De får dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen. - Hvis De har yderligere spørgsmål,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Ebixa 10 mg filmovertrukne tabletter Memantinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN PRAMIPEXOL TEVA 0,088 MG TABLETTER PRAMIPEXOL TEVA 0,18 MG TABLETTER PRAMIPEXOL TEVA 0,35 MG TABLETTER PRAMIPEXOL TEVA 0,7 MG TABLETTER Pramipexol Læs denne indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Azomyr 5 mg smeltetabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen De kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Finasteride Teva 5 mg filmovertrukne tabletter finasterid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Finasteride Teva 5 mg filmovertrukne tabletter finasterid Indlægsseddel: Information til brugeren Finasteride Teva 5 mg filmovertrukne tabletter finasterid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Adartrel 0,25 mg filmovertrukne tabletter Ropinirol (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vizarsin 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vizarsin 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vizarsin 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Keppra 1.000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nimvastid 1,5 mg smeltetabletter Nimvastid 3 mg smeltetabletter Nimvastid 4,5 mg smeltetabletter Nimvastid 6 mg smeltetabletter Rivastigmin Læs denne indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Avamys 27,5 mikrogram/pust, næsespray, suspension Fluticasonfuroat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Avamys 27,5 mikrogram/pust, næsespray, suspension Fluticasonfuroat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Avamys 27,5 mikrogram/pust, næsespray, suspension Fluticasonfuroat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Desloratadine Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Desloratadine Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Indlægsseddel: Information til brugeren Desloratadine Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere