Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os."

Transkript

1 ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B tlf Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5 tlf Bestyrelsesmedlem: Lene Tonnesen, Klebækvej 23 tlf Har du ikke fået Budstikken? Vi er så omhyggelige som muligt, men det kan smutte for os ring straks til Alice Stub på tlf (eller en anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Husk at du også kan læse Budstikken på nettet. Klik ind og læs bladet, print det evt. ud. Mange Tak for stof til bladet bliv ved med at sende stof til os! Er dit indlæg ikke med, så er det ikke udtryk for manglende interesse, men manglende plads i bladet! Kender du én i lokalsamfundet, som fylder rundt, og du synes, vedkommende skal have et par ord med i bladet, så skriv et lille stykke og send det til os sammen med et billede. Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. Mail-adresse Indlæg og artikler kan sendes på mail: eller lægges i postkassen ved et hvert medlem af bestyrelsen. Medlemskab Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og vi opfordrer alle læsere til at være medlem. Budstikken eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på giro nummer eller på konto , Danske Bank eller , Sydbank. På forhånd Mange Tak for støtte og interesse. Oplag: Ca. 630 stk. Opsætning: Lund&Mus, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup Trykkeri: InPrint, Kolding Deadlines i 2012: 23. august 25. oktober 6. december Forsidefoto: Tidligere formand: Else-Marie Wind-Friis Stiftere: Hanne Holm Petersen, Inger Sandvej, Olav Kjeldsen og Randi Hansen Lund&Mus tlf.:

2 um BudN r. 162/3 25. årgang juni 2012 stikken Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe Budstikkens historie gennem 25 år Hal i Skanderup bare en tanke Oplev Israel, kontrasternes land Dagplejen var i Cirkus i Hjarup

3 25 Velkommen års til Budstikkens jubilæums nummer! Vi har glædet os Faktaboks: meget til at præsentere denne særudgave af Budstikken for alle vores læsere! Budstikkens grundlæggere og flere af foreningens tidligere bestyrelsesmedlemmer har skrevet om bladets historie igennem årene. Mange Tak til Randi Hansen, Olav Kjeldsen, Inger Sandvej, Else-Marie Wind-Friis, Elsa Baun Jensen og Hans Julius for at levere inspiration, billeder og tekst til bladet du nu sidder med i hånden. Med venlig hilsen Budstikkens bestyrelse: Bodil Høeg, Alice Stub, Inge Friis, Lene Tonnesen og Kirsten Rungholm 5 i læ 1987: Lokalbladet Budstikken oprettes som led i et lokalt udviklingsprojekt. Første blad udkommer d. 24. juni : Foreningen Lokalbladet Budstikken stiftes d. 20. april som en formel forening : Randi Hansen, Skanderup er formand for Budstikken : Else-Marie Wind-Friis, Hjarup er formand (i bestyrelsen fra 1991 til 2009) 2009: Kirsten Rungholm, Hjarup er formand (i bestyrelsen fra 2005)

4 Budstikken Nr um 3 Navn og logo til bladet skulle findes. I første blad opfordredes lokale til at komme med forslag... Budstikken og 3 landsbysvaler blev valgt. Foreslået af Frede Nielsen og Thorvald Rudbeck. Formningslærer Hans-Erik Nielsen tegnede logoet, som blev brugt indtil Budstikken Nr

5 budstikken i 25 år Hele livet hele døgnet hele samfundet... blev navnet på det udviklingsarbejdet, der startede i lokalsamfundet Gelballe, Hjarup og Skanderup i midten af 1980érne. Af Hans Julius Livet i lokalsamfundet gik stille og roligt med aktive idræts- og borgerforeninger, 3 kirker, 2 brugser, en friskole, en ungdomsskole, forskellige håndværkere, nogle få dagplejemødre og Forbundsskolen en skole på tværs af kommunegrænsen mellem Vamdrup og Lunderskov med ca. 160 elever i alderen fra 6-14 år. Dagen byggede på gruppearbejde, debat og frokost og alle var særdeles aktive og engagerede i alle funktioner. Efter en hyggelig og intensiv dag, hvor alle blev rystet godt sammen i et gruppearbejde og ved en god frokost, samledes vi sidst på eftermiddagen i aulaen, hvor vi besluttede at arbejde videre med 24 udviklingsområder. Idrætsforeningerne holdt til på Forbundsskolen og havde fodbold og håndboldhold i alle aldersgrupper og der var ikke mangel på ledere. På landsplan var der tendens til, at små samfund gik en tid i møde, hvor der ville blive nedlagt butikker, erhverv, skoler mm. Vamdrup og Lunderskov kommuner kunne ved at ændre på skolestrukturen spare penge ved at flytte lokalområdets elever til de eksisterende skoler i centerbyerne. Hvad vil vi med lokalsamfundet? og Hvad vil vi med skolen i lokalsamfundet?, var emnerne for at imødegå landsbydøden i vores lokalområde. Her er en del af forslagene i uprioriteret rækkefølge: Multiservicecenter Værkstedsaftner Børnepasning integreret institution Medborgerhus Skolen åbnes for hele befolkningen f.eks. til fester Større samarbejde mellem kulturelle og sociale myndigheder Fritidsordning Lokalblad samfundsblad Bibliotek læsekreds Kulturliv teater, dilletant, udstillinger, musik mm. Hyggeeftermiddage/-aften for ældre Arbejde med krævende elever Koordination mellem foreningerne Fælles aktivitetskalender. Arbejds-og styringsgrupper Efter en måned nedsatte vi 6 arbejdsgrupper, der skulle arbejde med følgende hovedområder: Kultur Idræt Børnepasning Erhverv Information Ungdom / fritid. Lørdag, den 14. marts 1987 mødte ca. 75 medborgere, der alle var interesserede i at opretholde og videreudvikle lokalsamfundet, så der også fremover ville være et godt sted at bo og lade sine børn vokse op. Den blandede skare bestod bla. af de 2 borgmestre fra Vamdrup og Lunderskov, repræsentanter fra idræts- og landsbyforeningerne, lærere, græsrødder, nævns-og skolekommissionsmedlemmer, håndværkere og brugsuddelere mm. 4 For at koordinere, inspirere og systematisere alt dette nedsatte vi en styregruppe, som bla. bestod af de 2 borgmestre, kulturudvalgsformænd, skolens leder, idrætsrepræsentanter og medarbejdere fra skolen. 25 års jubilæumsnummer!

6 fra 1987 til års jubilæumsnummer! Udsmykning af Forbundsskolen var et fælles projekt for hele området og en del af udviklingsarbejdet. Undervisningsministeriet fik øje på vores lokalområde Undervisningsministeriet fandt vores udviklingsarbejde interessant og støttede det både økonomisk og med rådgivning, og en ekstern konsulent, Ejner Gjelstrup, blev tilknyttet projektet. Snart var der stor aktivitet i de fleste arbejdsgrupper, og i de følgende måneder og første par år etableredes bla. følgende: Landets eneste børnehave i skoleregi Værkstedsaftner Komsammenklub Socialprojektet Reden Etablering af flere specialklasser Udsmykning af skolen Kulturaftner (musik teater fester) Landsbydage Samarbejde med ældre Fællesspisninger. Og sidst; men ikke mindst i denne her forbindelse opstod og udvikledes lokalbladet Budstikken med de 3 flyvende svaler, der flyver i samme retning. Der er sket meget gennem de forløbne 25 år; ting har udviklet sig andre er nedlagt; men vi har stadig en særdeles god skole, levedygtige landsby- og idrætsforening er og Budstikken, der nu holder 25-års jubilæum Med overskriften: Hele livet hele døgnet hele samfundet vil jeg ønske Budstikken hjertelig til lykke med jubilæet. 5

7 budstikken i 25 år Lokalbladet Budstikken en del af et udviklingsprojekt Af Randi Hansen I 1987 startede Forbundsskolen et udviklingsprojekt op, som blev kaldt Skolen som et lokalt kulturcenter. I marts 1987 blev der på initiativ af Forbunds-skolen afholdt et stormøde, hvor der blev etablereret flere arbejdsgrupper, som skulle gøre en indsats for at styrke lokalsamfundet Skanderup-Hjarup- Gelballe, og Budstikken var en af dem. (Læs om selve udviklingsprojektet et andet sted i bladet). Jeg blev kontaktperson for lokalbladet, og nu gjaldt det om at få flere med. Inger Sandvej var repræsentant for Gelballe, Olav Kjeldsen for Hjarup, Hanne Holm Petersen for Forbundsskolen og jeg, Randi Hansen for Skanderup. Penge havde vi ikke nogen af, men en masse optimisme og gå-på-mod. Forbundsskolen lagde skrivemaskine, papir og fotokopier til, til det første blad. Det var sommertid og dermed også sportsfest, så Hjarup Idrætsforening forærede os vores første annonce. Det var en annonce, som de have tegnet med Slotsmøllen til deres eget program. Så nu kunne vi gå i gang. Navn og logo Nu skulle vi finde på et navn og et logo til bladet. Så på forsiden af det første blad opfordrede vi de lokale til at komme med forslag, og allerede i blad nr. 2 kunne vi fortælle at valget var faldet på Budstikken og 3 landsbysvaler. Svalerne skulle symbolisere de 3 landsbysamfund Skanderup, Hjarup og Gelballe, og svalerne fløj alle i samme retning for at vise, at vi arbejdede i samme retning. Formningslærer Hans-Erik Nielsen tegnede forsidelogoet, som blev brugt helt op til Bladets formål Bladet formål var at binde lokalsamfundet sammen, og informere om små og store begiven- heder. Vi havde en teori om, at et brækket ben i Skanderup var ligeså interessant som et jordskælv et fjernt sted. Vi mente også, at det var vigtigt at tilflyttere følte sig velkomne til området. Det betød, at hver gang der kom nye til, tog vi på besøg og sagde goddag og velkommen og præsenterede dem i bladet. De kunne så til gengæld spørge lidt ind til, hvad det var for et samfund, de var kommet til, hvad var der af aktiviteter og sport og hvordan med skolen og meget mere. Bladet skulle også uddeles til alle i lokalområdet, uanset om man betalte et tilskud eller ej. Vi ville gerne udkomme 6-7 gange om året, hvis vi havde stof nok, og det havde vi. Det første blad Det første blad udkom den 24. juni 1987 og var på 12 sider. Vi fire i bladgruppen havde fået samlet stoffet. Det første vi skrev om, var det Budstikken 25 års jubilæums nummer! 6

8 fra 1987 til 2012 udviklingsarbejde, der var i gang, om generalforsamling i Hjarup Brugs, omtale af bevarelse af Hjarup Mejeri, omtale af planlægning af en høstdag med plejl og selvbinder, sportsugen, mærkedage og navne, samt tilflyttere. Inger Sandvej var den i gruppen, der var bedst på en skrivemaskine, så hun skrev alle teksterne på en lidt bred regnerulle, som så blev klippet til og klistret op på A4 sider sammen med tegninger, billeder og vores enlige annonce. Da vi var tilfredse med resultatet, skulle det nedfoto-graferes til A5 og mangfoldiggøres på skolen kopimaskine. Det blev en lang aften. Vi var først færdige, da klokken var halv 2 om natten. I dagene, der fulgte, skulle bladet så omdeles i hele lokalområdet, så det var et stort arbejde, men vi havde det sjovt. Allerede blad nr. 2 blev trykt hos den lokale trykker og husstandsomdelt med posten. Indhold igennem årene Bladet var grundlagt på, at det var de lokale, der skrev om, hvad der skete rundt omkring. Mange sendte også billeder med eller ringede og spurgte, om vi kunne komme og tage et par billeder. Det gjorde vi gerne. Igennem årerne har vi også taget forskellige emner op. Vi har skrevet om lokalhistorie fra Hjarup, valgmenighedens historie, uddrag fra en landsbylærerindes dagbog, Skanderup Brugs historie, haft tema om vejrvarsler, rejsebreve fra unge mennesker, som var på dannelsesrejse og meget mere. Vi tog også ud og besøgte folk med specielle interesser. Det var meget spændende f.eks. har jeg tilbragt en hel dag i Henning Møldrups baghave for at vente på at brevduerne skulle vende hjem, været på besøg hos Carl Vedsted og hørt om ufoer og få lagt mine biorytmer og set på lammegeder (skulle være en krydsning mellem en lam og en ged) i Klebæk. Der sker mange spændende ting i et lokalområde, hvis man har tiden og interessen i at opsøge det. Du kan aldrig vide, hvad der gemmer sig bag naboens havelåge. Budstikken blev en forening For at sikre at Budstikken skulle kunne fortsætte ud i fremtiden og ikke være for personafhængig, blev vi i gruppen enige om at danne Foreningen Lokalbladet Budstikken. Foreningen blev stiftet den 20. april Og formålet med foreningen lykkedes 25 års jubilæum i år! Tillykke med det og tak for et godt blad. Holdet samlet om lyskassen. Olav Kjeldsen, Inger Sandvej, Jørgen Sandvej, indkaldt som forstærkning, og Hanne Holm. 7

9 budstikken i 25 år Holdet bag Budstikken på journalisthøjskole Af Olav Kjeldsen En kursusdag på journalisthøjskolen satte tydelige spor på Budstikken, både hvad angår indhold, opsætning og bladets udseende. Efter at være kommet over de allerførste begyndervanskeligheder, fik Randi Hansen den idé, at hele redaktionen skulle en tur på journalisthøjskolen i Århus. Vi fik en kontakt til Maj Gaarde, der var journalist og som underviste på stedet. En fredag gik turen så mod Århus, og nej, hvor var vi spændte! Intet blev fejet ind under gulvtæppet Maj Gaarde var en underviser, viste det sig, der var meget klar, ærlig og kærlig i sine formuleringer. Der var aldrig behov for at bede hende gentage en udmelding. Hun havde eet klart mål med sin undervisning, at gøre folk bedre til deres opgaver! Det mål kunne vi ikke være uenige i. Det var jo derfor vi var kørt helt til Århus. Forud for dagen havde hun fået tilsendt de hidtidige udgivelser af Budstikken. Vi var egentlig ret stolte af det produkt, vi havde frembragt. Det gik over! På en særdeles humoristisk måde gennemgik Maj bladet, nærmest side for side. Væk med al det Jams!! En af de ting vi var glade for var, at der ingen huller var i bladet, altså teksttomme pladser. Slog teksten ikke til, indsatte vi en lille figur, en blomst eller lignende. Det blev som det første skudt ned. Væk med al det Jams, lød dommen. Det gør bladet grimt, og det er vel ikke noget skoleblad I ønsker at udgive. 25 års jubilæumsnummer! 8 5 Et brækket ben i Skanderup er bedre end et mord i Kolding! Herefter gik hun i gang med at fortælle, hvad folk vil læse, og hvad der absolut ikke interesserer. Det skulle være lokalt. Det/dem, der blev skrevet om, skulle være os! Alle andre og alt andet udenfor området var totalt ligegyldigt. En fyrværkerifabrik i Seest (eksemplet meget senere) der eksploderede var aldeles uinteressant i et lokalblad. Men ti halmballer, der gik op i røg i Gelballe, ville være guf. Ingen opremsninger, men gerne navnestof. Hvem er flyttet til området? Rejseberetninger af unge fra området, der er en tur ude i verden, kort sagt livet som det leves af dem, vi kender. Opbygning af en artikel Maj havde engageret et par kolleger, der fortalte om, hvordan en artikel opbygges. Historien fortælles tre gange! Først en overskrift, her står hele historien: Holdet bag Budstikken på journalisthøjskole! Så kommer historien sandelig igen: En kursusdag på journalisthøjskolen o.s.v. Og først nu kommer hele historien, brødteksten. En dag ingen glemmer! På vej hjem fra Århus havde vi rigtig meget at tale om, og endnu mere at more os over. Selv om vi ikke var blevet skånet på vor faglige stolthed, var det foregået på en så faglig stærk måde, at ingen kunne føle sig i dårligt humør. Vi havde fået langt mere med hjem, end vi havde efterladt i Maj s papirkurv, inklusiv al Jams. I en periode efter kursusdagen, sendte vi et eksemplar af Budstikken til kritisk gennemgang hos Maj Gaarde. Så, i jubilæumsåret er det værd at standse op ved en person, der indirekte satte sit aftryk på Lokalbladet Budstikken.

10 fra 1987 til 2012 Budstikkens historie Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen Nedenstående blev skrevet i forbindelse med omtale i Jydske Vestkysten i oktober 2000 på baggrund af et legat på kr. som bladet fik fra BG-Fonden Nutidig tilføjelse I 2005 flyttede Kirsten Andersen til Nordjylland og ny redaktør blev Elsa Baun Jensen, som igennem flere år siden 1999 både havde været den skrivende kraft i bladet samt været med i bestyrelsen. Budstikken blev stiftet i 1987 i forbindelse med et udviklingsprojekt på Skanderup-Hjarup Forbundsskole: Skolen som et lokalt kulturcenter. I 1995 blev Budstikken omdannet til foreningen Lokalbladet Budstikken, en af små og store nyheder, bladet giver. Bladet økonomi giver bestemt ikke det store overskud, men takket være vore trofaste bestyrelse blev dannet og medlemskaber blev tegnet. Bladet drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og udkommer 6-7 gange årligt i et oplag på 650 stk. Der gives fra mange sider udtryk for, at man er glade for den lokale information samt dækning, annoncører og medlemmers kontingent, balancerer økonomien. Fra bladets start i 1987 og frem til generalforsamlingen i 2000, hvor hun ikke ønskede genvalg, var det Randi Hansen, Skanderup, der som både redaktør og senere også formand, var hoveddrivkraften bag bladets udgivelse. Randi Hansen ønskede imidlertid ikke genvalg i år 2000, og blev afløst på redaktørposten af Kirsten Andersen, der havde været med siden bladets start, og på formandsposten blev hun afløst af Else-Marie Wind-Friis, der havde været med i Budstikken siden Else-Marie Wind-Friis var formand til 2009, hvor hun ikke ønskede genvalg, og hun afløstes af Kirsten Rungholm, der havde været med i bestyrelsen siden Kassererjobbet blev i mange år godt varetaget af Magda Philipsen, og da hendes afløser Rita Henriksen blev meget syg og senere døde, sprang Magda igen til og hjalp os med pengesagerne. Stor tak skal lyde til alle, der gennem årene har deltaget i bladets arbejde og bestyrelse. 25 års jubilæums nummer! 9

11 budstikken i 25 år Bladets udvikling, opsætning og distribution igennem årene Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen Da vi to sad i redaktionen, var fremgangsmåden for bladets tilblivelse lidt mere tung end i dag. I starten af vores redaktionstid fik vi alt stof til bladet leveret i håndskrevne kladder. Disse kladder sad vi så og renskrev på Forbundsskolens pc er. Stoffet blev selvfølgelig gemt på disketter. Vi mødtes så en aften for at renskrive stoffet, og aftenen blev som regel lang, da det til tider kunne knibe med at læse de håndskrevne sider, hvilket også af og til medførte forviklinger og misforståelser. Når stoffet var renskrevet, mødtes vi igen ugen efter for at redigere i teksterne og læse korrektur endnu engang. Derefter var der en opsætningsaften, hvor vi satte bladet op. Arbejdsgangen var således, at vi først aftalte, hvordan bladet skulle udformes, så lagde vi teksterne op i rækkefølge på et bord, fandt billeder, tegninger eller udklip frem, som kunne passe ind i teksten. Annoncerne skulle også optælles og fordeles på siderne. Det var noget af et puslespil, især også fordi vi skulle tage hensyn til, hvor mange sider bladet fyldte. Der måtte ikke være for mange sider, for så blev det portomæssigt for dyrt. Så nogle gange måtte vi gemme stof til næste blad. Flaskehals I selve redaktionsarbejdet betjente Elsa pc en og satte teksterne sammen i spalter og i sidenummerorden. Opsætningen ved pc en var tit en flaskehals, arbejdet foregik ikke i et opsætningsprogram men i Word. Det var kun teksten der lå i Word, og billeder, tegninger, annoncer m.m 10 blev kopieret og klistret på de printede sider. De 3 andre redaktionsmedlemmer Else-Marie, Bodil og Kirsten brugte faktisk hele aftenen på at klippe og klistre. Ofte blev det sent. Vi har tit haft Peder Carlsen til at gå en ekstra runde på skolen, så vi kunne blive færdige og han kunne låse af. Til sidst fik vi dog udleveret en nøgle, så vi selv kunne låse os ud efter lukketid. Vi var dog hele tiden i udvikling. Det var stort den dag, da vi lånte os frem til en usb-pen og pludselig kunne gemme al teksten ét sted i stedet for at sidde og arbejde med flere disketter. Pengene var jo små i bladets kasse, og der var store overvejelser inde over, da vi skulle beslutte om vi havde råd til selv at købe en usb-pen i stedet for at låne. Store investeringer Pengene var jo små, som nævnt og da udviklingen ikke gik vores næse forbi, ville vi så gerne have vores eget digitale kamera i stedet for at bruge redaktionsmedlemmernes private. Vi søgte BG fonden og fik bevilget et pænt beløb fra dem, så vi kunne købe et digitalt kamera. Det gjorde arbejdet noget lettere, nu kunne vi sætte billederne direkte ind i Word-teksterne og det var en stor hjælp. Derefter gik det stærkt, den næste investering var også stor. Vi købte vores egen bærbare pc, så vi ikke længere skulle belaste skolens pc ere. Udviklingen betød faktisk at vores redaktionsaftener blev reduceret til 1. Budstikken 25 år

12 fra 1987 til 2012 Randi Hansen skriver og skriver... Bladets format var A5 størrelse. Nogle eksemplarer blev lavet i A4 størrelse af hensyn til svagtseende læsere. Efter nogen tid overgik vi faktisk til A4 størrelse til alle modtagere, da det var meget mere læsevenligt. Det var dog også noget dyrere at sende ud til modtagere, så det krævede nogle overvejelser inden den beslutning blev taget. Distribution Bladet blev uddelt i Forbundsskolens distrikt af postvæsenet. Medlemmer udenbys fik bladet fremsendt pr. post. Men pludselig var oplaget for småt til Postdanmark, og så var gode råd dyre. Inger Sandvej tæller sider... Dyb koncentration, teksten skal sidde lige! Vi var dog i bestyrelsen enige om, at trods trængsler med uddeling, så skulle bladet bestå koste hvad det ville. Vi overgik derefter til Distribution Syd som omdelte vores blad sammen med deres reklamer. Der var ikke en eneste omdeling uden, at vi fik klager. Da vi så også blev for små til dem, måtte vi igen i tænkeboks. I en periode havde vi 6. klasse til at dele bladet ud blandt skolens elever og børnehavebørn. Derudover blev bladet lagt hos Brugsforeningerne, de lokale frisører og i børnehaven i Hjarup. Efter noget tid overgik omdelingen til frivillige hjælpere i både Skanderup, Gelballe og Hjarup. Der var og er stor opbakning til omdelingen, og selv i dag bliver bladet omdelt på denne måde. 11

13 budstikken i 25 år Budstikken undervejs års jubilæumsnummer! Formandens beretning, Randi Hansen. 12

14 fra 1987 til års jubilæum. Mette og Børge fra Café Ellegård underholder. Der var altid noget at komme efter ved Budstikkens generalforsamlinger. 25 års jubilæumsnummer! 13

15 budstikken i 25 år Budstikken var der, når der skete noget i lokalsamfundet Budstikken var med, da Trekløveren blev bygget... Sportsfest på Forbundsskolen... Festligt arrangement på Forbundsskolen... Fastelavn på Forbundsskolen... Budstikken til skolefest Børnegruppen 1987/88. En forløber for Trekløveren...

16 fra 1987 til 2012 Pastoren, her i Thorvald Rudbæks skikkelse, får en snak med en af madammerne fra dengang års jubilæumsnummer! Dræning af sportspladsen på Forbundsskolen. Et samarbejde mellem Idrætsforeningen og skolen... Helge Engelbrecht var en tur omkring Mejeriet i Hjarup... Søren Hansen afholder ko-skid-lotteri ved spejderhuset i Hjarup. Budstikken var tæt på pletten... Speli tænker store tanker... Julearrangement på skolen... 15

17 b u dst i kk e n i 2 5 å r Generationsskifte i En god idé Vi fik dog den idé, at vi måske kunne få lavet opsætningen af bladet ude i byen. Vi fik regnet grundigt på økonomien og hentet tilbud hjem. Af Kirsten Rungholm, nuværende formand for Budstikken Da Else-Marie Wind-Friis gik af som formand i 2009 var der ikke særlig lyst eller engagement i bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med at lave bladet. Vi nåede frem til, at økonomien godt kunne bære at få bladet lavet professionelt, hvis vi skar nogle omkostninger væk, fik flere medlemmer og fastholdt annoncørerne. Vi var alle meget trætte af, at sidde til sent om aftenen og det store job med selve opsætningen af bladet, som Elsa Baun Jensen alene havde taget sig af i mange år, var der ikke rigtig nogen af os andre der havde mod på at overtage. D BU KEN STIK 2 3. N R Lund & Mus lavede et meget flot nyt lay-out til bladet i A4 størrelse, og både Linda Reus og Lund & Mus har siden da lavet et meget flot blad til os. Bud lad Lokalb for ken stik 2 3. erup Skand Hjarup N r. ad Lokalbl for rup Skande Hjarup gelballe a N g å r g. 1 0 O k t / e Gelball A N G Å R G N R. 3 Bud ken stik 2 3. N r. ad Lokalbl for rup Skande Hjarup tavbørnes drag om til fore iskole Kom rup fr Skande og på race ning mands ers til jule up runn Kom ed Hjar en er løb m dsskol Nytårs Forbun på se e 7. klas nderøv var este bo i Hjarup de klog mekka velses Ople ykke st bs et tillø gelballe a N g å r g. 1 1 d e c / Bud EN.indd KT2010_R stikken_o 3173_Bud 1 ken stik 2 4. N r. ad 13/10/10 Lokalbl for rup Skande Hjarup gelballe a N g å r g i J u N 1 1 / i Hjarup løbet Nytårs rup med til Skande Kom kom til st Linnet p i blæ ru de Anne an len i Sk ko rs Efte Hjarup til m d ko TV sy 09/12/10 1.indd EC2010_0 stikken_d 3211_Bud 1 une komm t rtsfes olding K i t e g Spo d ætnin sområ ls d å e h m d Sun ion og gerne otivat om m forenin g a r d ndsby a L a Fore r Nyt f 25års jubilæumsnummer! tsfest et spor vellykk iet fra en ev indv lleder ren rup bl de Se bi ekløve an Tr ser i ane i Sk og rem Multib med rim august i e ug up dr Emne i Vam e ol orhøjsk Seni 22/06/11 19/06/ _02.indd 6_Juni201 stikken _Bud

18 fra 1987 til 2012 Budstikken i 2009 Bladet kunne fortsætte Dette sikrede, at bladet overlevede og nu var alle i bestyrelsen pludselig meget mere engageret. Vi fik fordelt alle arbejdsopgaver i mellem os, og nu slutter møderne senest kl om aftenen! Vi har rigtig mange skribenter, som sender os stof til bladet, og det håber vi, at de fortsætter med. Bladet bliver stadig uddelt af frivillige, og det fungerer godt. Mange Tak for den opbakning! Mange Tak til bladets medlemmer og annoncører, I gør bladet muligt! Flere medlemmer Vi ønsker os i fremtiden endnu flere medlemmer af Budstikken, så vi håber, at alle, der er glade for at læse bladet, også tegner et medlemskab det koster bare 100 kr. for et helt år. 100 Medlemsskab kr. pr år Budstikkens nuværende bestyrelse: Bodil Høeg, Lene Tonnesen, Alice Stub og Kirsten Rungholm. Inge Friis var fraværende på dagen. 17

19 Nyt fra Hjarup Hjarup runners stiller hold til Stafet for livet i Vejen den september 2012! Af Kirsten Rungholm Vi vil også give vores bidrag til bekæmpelse af kræft! Derfor stiller vi hold til Stafet for Livet. Peter Kjær er vores holdkaptajn, når vi går og løber på Vejen stadion til efteråret. Én af vores nye løbere, Robert Leonhardt, som selv er kræftramt kom med idéen, og den bakker vi op omkring. Alle er velkomne Alle løbere er velkomne på vores hold, og vi søger også efter sponsorer, som vil være med til at bakke op omkring dette gode formål. Kontakt vores holdkaptajn Peter Kjær for flere oplysninger på tlf eller Se mere info om vores deltagelse I vores nyhedsbrev på Hjarup Runners facebook side under Noter og se mere om Stafet for Livet her: THE FLYING HJARUP RUNNERS Læs mere på: 2012.spejderne.dk 2012.spejderne.dk Hjarup Maskinfabrik Tlf Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup Telefon: /

20 fra 1987 til 2012 Hvad betyder det for Hjarup Kirke at have sit eget menighedsråd? Af Maria Kônig Her fra Hjarup Kirke vil vi gerne sige tak for en hyggelig Markedsdag d. 12. maj. Tak til arrangørerne og tak til alle jer, der lagde vejen forbi kirkens stand til en kop Kirkekaffe. Kirken havde en stand på dagen for at vise, at vi er en del af byen, men også for at gøre alle opmærksomme på, at der er Valg til Menighedsrådet d. 13. november. Vi har brug for nye kandidater, for det betyder noget for Hjarup at have sit eget lokale menighedsråd: Det er lettere at brænde for at lave kirke og aktiviteter i sit eget sogn! Kun ved at have et lokalt menighedsråd kan vi sikre, at det er lokale beboere, som træffer afgørelser for Hjarup Kirke i fremtiden. Hvis der ikke kan stilles et helt råd, må Hjarup danne Pastoratsråd med Vamdrup. Det kan betyde, at Hjarup kirke, på sigt, bliver en lejlighedskirke: Hvor sognebørnene blot kommer for at blive døbt, konfirmeret, viet og begravet. Vi skal være fem i det nye menighedsråd, og vi har brug for minimum 3, der vil stille op. Der er brug for både unge og gamle, da det er godt at få en sammensætning i rådet, der afspejler det sogn, som menighedsråd og kirke skal repræsen- tere. Der er brug for nytænkning og tid til praktiske opgaver. Begge dele er lige vigtige! Mest af alt handler det om at have lyst til at gøre en indsats, så Hjarup Kirke bliver ved med at være hele sognets kirke ind i alle livssituationer. Ring gerne til Poul Friis hvis du overvejer at stille op eller har gode ideer til kandidater tlf Venlig hilsen Hjarup Menighedsråd Hvis du vil ha' en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Torvet Vamdrup Vamdrup Afdeling Vestergade nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os tlf

21 budstikken i 25 år Dagplejedagen i Hjarup bød på Cirkus Af Liselotte Dejgaard Poulsen, på vegne af dagplejerne i Hjarup Traditionen tro, fejrede dagplejerne i Hjarup Dagplejedagen. Denne dag fejres hvert år 2. onsdag i maj. Heldige som vi var, kom Cirkus til byen netop denne dag, så meget aktuelt, lavede vi en cirkusdag ud af det. Vi lejede Hjarup Spejderhus, og slog forskellige små cirkus -telte op i den store sal. Her kunne man spille med bolde, lave dukketeater med hånddukker og læse bøger. Da alle var samlet og havde fået lidt formiddagsmad, blev børn som voksne iklædt regntøj og gummistøvler, hvorefter barnevognene blev kørt frem. Det gik raskt ned mod cirkuspladsen, hvor der var stor aktivitet med at sætte det store cirkustelt op. Cirkusdirektøren kørte rundt i sin stoooore traktor, hvilket hurtigt fangede børnenes opmærksomhed. Her ude på landet er barnets første ord i dagplejen oftest traktor. Vi fik lov til at gå om og se på alle de mange dyr, som Cirkus Astoria havde med. Der var kameler, heste, geder, hunde og lamaer. Det var lykken for alle børnene. Dyrene blev forkælet med en masse græs og klap. Det var en rigtig dejlig formiddag. Tilbage i spejderhuset var det blevet frokosttid. Dagens ret var pastasalat, frikadeller, pølsehorn, rugbrød og gnavegrønt. Noget som børnene kunne lide. Mætte og tilfredse blev børnene hver især puttet i deres barnevogne og fik sig en rigtig god middagslur. Eftermiddagen bød på leg i teltene og hygge. Og som det jo hører sig til, når man er i cirkus, så fik alle børnene popcorn at slutte dagen af på. Endnu en dejlig dag med vores skønne dagplejebørn var vel overstået med mange gode oplevelser. Bøges Bilservice DIT VÆRKSTED Kongsbjerg Lunderskov Tlf Fax Køb og salg. Reparation af alle bilmærker 20

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mest for seje børn Cirkus Model for en dag Rolllespil Restaurant Komediehuset Mavedans Bageri for

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere