Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os."

Transkript

1 ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B tlf Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5 tlf Bestyrelsesmedlem: Lene Tonnesen, Klebækvej 23 tlf Har du ikke fået Budstikken? Vi er så omhyggelige som muligt, men det kan smutte for os ring straks til Alice Stub på tlf (eller en anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Husk at du også kan læse Budstikken på nettet. Klik ind og læs bladet, print det evt. ud. Mange Tak for stof til bladet bliv ved med at sende stof til os! Er dit indlæg ikke med, så er det ikke udtryk for manglende interesse, men manglende plads i bladet! Kender du én i lokalsamfundet, som fylder rundt, og du synes, vedkommende skal have et par ord med i bladet, så skriv et lille stykke og send det til os sammen med et billede. Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. Mail-adresse Indlæg og artikler kan sendes på mail: eller lægges i postkassen ved et hvert medlem af bestyrelsen. Medlemskab Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og vi opfordrer alle læsere til at være medlem. Budstikken eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på giro nummer eller på konto , Danske Bank eller , Sydbank. På forhånd Mange Tak for støtte og interesse. Oplag: Ca. 630 stk. Opsætning: Lund&Mus, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup Trykkeri: InPrint, Kolding Deadlines i 2012: 23. august 25. oktober 6. december Forsidefoto: Tidligere formand: Else-Marie Wind-Friis Stiftere: Hanne Holm Petersen, Inger Sandvej, Olav Kjeldsen og Randi Hansen Lund&Mus tlf.:

2 um BudN r. 162/3 25. årgang juni 2012 stikken Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe Budstikkens historie gennem 25 år Hal i Skanderup bare en tanke Oplev Israel, kontrasternes land Dagplejen var i Cirkus i Hjarup

3 25 Velkommen års til Budstikkens jubilæums nummer! Vi har glædet os Faktaboks: meget til at præsentere denne særudgave af Budstikken for alle vores læsere! Budstikkens grundlæggere og flere af foreningens tidligere bestyrelsesmedlemmer har skrevet om bladets historie igennem årene. Mange Tak til Randi Hansen, Olav Kjeldsen, Inger Sandvej, Else-Marie Wind-Friis, Elsa Baun Jensen og Hans Julius for at levere inspiration, billeder og tekst til bladet du nu sidder med i hånden. Med venlig hilsen Budstikkens bestyrelse: Bodil Høeg, Alice Stub, Inge Friis, Lene Tonnesen og Kirsten Rungholm 5 i læ 1987: Lokalbladet Budstikken oprettes som led i et lokalt udviklingsprojekt. Første blad udkommer d. 24. juni : Foreningen Lokalbladet Budstikken stiftes d. 20. april som en formel forening : Randi Hansen, Skanderup er formand for Budstikken : Else-Marie Wind-Friis, Hjarup er formand (i bestyrelsen fra 1991 til 2009) 2009: Kirsten Rungholm, Hjarup er formand (i bestyrelsen fra 2005)

4 Budstikken Nr um 3 Navn og logo til bladet skulle findes. I første blad opfordredes lokale til at komme med forslag... Budstikken og 3 landsbysvaler blev valgt. Foreslået af Frede Nielsen og Thorvald Rudbeck. Formningslærer Hans-Erik Nielsen tegnede logoet, som blev brugt indtil Budstikken Nr

5 budstikken i 25 år Hele livet hele døgnet hele samfundet... blev navnet på det udviklingsarbejdet, der startede i lokalsamfundet Gelballe, Hjarup og Skanderup i midten af 1980érne. Af Hans Julius Livet i lokalsamfundet gik stille og roligt med aktive idræts- og borgerforeninger, 3 kirker, 2 brugser, en friskole, en ungdomsskole, forskellige håndværkere, nogle få dagplejemødre og Forbundsskolen en skole på tværs af kommunegrænsen mellem Vamdrup og Lunderskov med ca. 160 elever i alderen fra 6-14 år. Dagen byggede på gruppearbejde, debat og frokost og alle var særdeles aktive og engagerede i alle funktioner. Efter en hyggelig og intensiv dag, hvor alle blev rystet godt sammen i et gruppearbejde og ved en god frokost, samledes vi sidst på eftermiddagen i aulaen, hvor vi besluttede at arbejde videre med 24 udviklingsområder. Idrætsforeningerne holdt til på Forbundsskolen og havde fodbold og håndboldhold i alle aldersgrupper og der var ikke mangel på ledere. På landsplan var der tendens til, at små samfund gik en tid i møde, hvor der ville blive nedlagt butikker, erhverv, skoler mm. Vamdrup og Lunderskov kommuner kunne ved at ændre på skolestrukturen spare penge ved at flytte lokalområdets elever til de eksisterende skoler i centerbyerne. Hvad vil vi med lokalsamfundet? og Hvad vil vi med skolen i lokalsamfundet?, var emnerne for at imødegå landsbydøden i vores lokalområde. Her er en del af forslagene i uprioriteret rækkefølge: Multiservicecenter Værkstedsaftner Børnepasning integreret institution Medborgerhus Skolen åbnes for hele befolkningen f.eks. til fester Større samarbejde mellem kulturelle og sociale myndigheder Fritidsordning Lokalblad samfundsblad Bibliotek læsekreds Kulturliv teater, dilletant, udstillinger, musik mm. Hyggeeftermiddage/-aften for ældre Arbejde med krævende elever Koordination mellem foreningerne Fælles aktivitetskalender. Arbejds-og styringsgrupper Efter en måned nedsatte vi 6 arbejdsgrupper, der skulle arbejde med følgende hovedområder: Kultur Idræt Børnepasning Erhverv Information Ungdom / fritid. Lørdag, den 14. marts 1987 mødte ca. 75 medborgere, der alle var interesserede i at opretholde og videreudvikle lokalsamfundet, så der også fremover ville være et godt sted at bo og lade sine børn vokse op. Den blandede skare bestod bla. af de 2 borgmestre fra Vamdrup og Lunderskov, repræsentanter fra idræts- og landsbyforeningerne, lærere, græsrødder, nævns-og skolekommissionsmedlemmer, håndværkere og brugsuddelere mm. 4 For at koordinere, inspirere og systematisere alt dette nedsatte vi en styregruppe, som bla. bestod af de 2 borgmestre, kulturudvalgsformænd, skolens leder, idrætsrepræsentanter og medarbejdere fra skolen. 25 års jubilæumsnummer!

6 fra 1987 til års jubilæumsnummer! Udsmykning af Forbundsskolen var et fælles projekt for hele området og en del af udviklingsarbejdet. Undervisningsministeriet fik øje på vores lokalområde Undervisningsministeriet fandt vores udviklingsarbejde interessant og støttede det både økonomisk og med rådgivning, og en ekstern konsulent, Ejner Gjelstrup, blev tilknyttet projektet. Snart var der stor aktivitet i de fleste arbejdsgrupper, og i de følgende måneder og første par år etableredes bla. følgende: Landets eneste børnehave i skoleregi Værkstedsaftner Komsammenklub Socialprojektet Reden Etablering af flere specialklasser Udsmykning af skolen Kulturaftner (musik teater fester) Landsbydage Samarbejde med ældre Fællesspisninger. Og sidst; men ikke mindst i denne her forbindelse opstod og udvikledes lokalbladet Budstikken med de 3 flyvende svaler, der flyver i samme retning. Der er sket meget gennem de forløbne 25 år; ting har udviklet sig andre er nedlagt; men vi har stadig en særdeles god skole, levedygtige landsby- og idrætsforening er og Budstikken, der nu holder 25-års jubilæum Med overskriften: Hele livet hele døgnet hele samfundet vil jeg ønske Budstikken hjertelig til lykke med jubilæet. 5

7 budstikken i 25 år Lokalbladet Budstikken en del af et udviklingsprojekt Af Randi Hansen I 1987 startede Forbundsskolen et udviklingsprojekt op, som blev kaldt Skolen som et lokalt kulturcenter. I marts 1987 blev der på initiativ af Forbunds-skolen afholdt et stormøde, hvor der blev etablereret flere arbejdsgrupper, som skulle gøre en indsats for at styrke lokalsamfundet Skanderup-Hjarup- Gelballe, og Budstikken var en af dem. (Læs om selve udviklingsprojektet et andet sted i bladet). Jeg blev kontaktperson for lokalbladet, og nu gjaldt det om at få flere med. Inger Sandvej var repræsentant for Gelballe, Olav Kjeldsen for Hjarup, Hanne Holm Petersen for Forbundsskolen og jeg, Randi Hansen for Skanderup. Penge havde vi ikke nogen af, men en masse optimisme og gå-på-mod. Forbundsskolen lagde skrivemaskine, papir og fotokopier til, til det første blad. Det var sommertid og dermed også sportsfest, så Hjarup Idrætsforening forærede os vores første annonce. Det var en annonce, som de have tegnet med Slotsmøllen til deres eget program. Så nu kunne vi gå i gang. Navn og logo Nu skulle vi finde på et navn og et logo til bladet. Så på forsiden af det første blad opfordrede vi de lokale til at komme med forslag, og allerede i blad nr. 2 kunne vi fortælle at valget var faldet på Budstikken og 3 landsbysvaler. Svalerne skulle symbolisere de 3 landsbysamfund Skanderup, Hjarup og Gelballe, og svalerne fløj alle i samme retning for at vise, at vi arbejdede i samme retning. Formningslærer Hans-Erik Nielsen tegnede forsidelogoet, som blev brugt helt op til Bladets formål Bladet formål var at binde lokalsamfundet sammen, og informere om små og store begiven- heder. Vi havde en teori om, at et brækket ben i Skanderup var ligeså interessant som et jordskælv et fjernt sted. Vi mente også, at det var vigtigt at tilflyttere følte sig velkomne til området. Det betød, at hver gang der kom nye til, tog vi på besøg og sagde goddag og velkommen og præsenterede dem i bladet. De kunne så til gengæld spørge lidt ind til, hvad det var for et samfund, de var kommet til, hvad var der af aktiviteter og sport og hvordan med skolen og meget mere. Bladet skulle også uddeles til alle i lokalområdet, uanset om man betalte et tilskud eller ej. Vi ville gerne udkomme 6-7 gange om året, hvis vi havde stof nok, og det havde vi. Det første blad Det første blad udkom den 24. juni 1987 og var på 12 sider. Vi fire i bladgruppen havde fået samlet stoffet. Det første vi skrev om, var det Budstikken 25 års jubilæums nummer! 6

8 fra 1987 til 2012 udviklingsarbejde, der var i gang, om generalforsamling i Hjarup Brugs, omtale af bevarelse af Hjarup Mejeri, omtale af planlægning af en høstdag med plejl og selvbinder, sportsugen, mærkedage og navne, samt tilflyttere. Inger Sandvej var den i gruppen, der var bedst på en skrivemaskine, så hun skrev alle teksterne på en lidt bred regnerulle, som så blev klippet til og klistret op på A4 sider sammen med tegninger, billeder og vores enlige annonce. Da vi var tilfredse med resultatet, skulle det nedfoto-graferes til A5 og mangfoldiggøres på skolen kopimaskine. Det blev en lang aften. Vi var først færdige, da klokken var halv 2 om natten. I dagene, der fulgte, skulle bladet så omdeles i hele lokalområdet, så det var et stort arbejde, men vi havde det sjovt. Allerede blad nr. 2 blev trykt hos den lokale trykker og husstandsomdelt med posten. Indhold igennem årene Bladet var grundlagt på, at det var de lokale, der skrev om, hvad der skete rundt omkring. Mange sendte også billeder med eller ringede og spurgte, om vi kunne komme og tage et par billeder. Det gjorde vi gerne. Igennem årerne har vi også taget forskellige emner op. Vi har skrevet om lokalhistorie fra Hjarup, valgmenighedens historie, uddrag fra en landsbylærerindes dagbog, Skanderup Brugs historie, haft tema om vejrvarsler, rejsebreve fra unge mennesker, som var på dannelsesrejse og meget mere. Vi tog også ud og besøgte folk med specielle interesser. Det var meget spændende f.eks. har jeg tilbragt en hel dag i Henning Møldrups baghave for at vente på at brevduerne skulle vende hjem, været på besøg hos Carl Vedsted og hørt om ufoer og få lagt mine biorytmer og set på lammegeder (skulle være en krydsning mellem en lam og en ged) i Klebæk. Der sker mange spændende ting i et lokalområde, hvis man har tiden og interessen i at opsøge det. Du kan aldrig vide, hvad der gemmer sig bag naboens havelåge. Budstikken blev en forening For at sikre at Budstikken skulle kunne fortsætte ud i fremtiden og ikke være for personafhængig, blev vi i gruppen enige om at danne Foreningen Lokalbladet Budstikken. Foreningen blev stiftet den 20. april Og formålet med foreningen lykkedes 25 års jubilæum i år! Tillykke med det og tak for et godt blad. Holdet samlet om lyskassen. Olav Kjeldsen, Inger Sandvej, Jørgen Sandvej, indkaldt som forstærkning, og Hanne Holm. 7

9 budstikken i 25 år Holdet bag Budstikken på journalisthøjskole Af Olav Kjeldsen En kursusdag på journalisthøjskolen satte tydelige spor på Budstikken, både hvad angår indhold, opsætning og bladets udseende. Efter at være kommet over de allerførste begyndervanskeligheder, fik Randi Hansen den idé, at hele redaktionen skulle en tur på journalisthøjskolen i Århus. Vi fik en kontakt til Maj Gaarde, der var journalist og som underviste på stedet. En fredag gik turen så mod Århus, og nej, hvor var vi spændte! Intet blev fejet ind under gulvtæppet Maj Gaarde var en underviser, viste det sig, der var meget klar, ærlig og kærlig i sine formuleringer. Der var aldrig behov for at bede hende gentage en udmelding. Hun havde eet klart mål med sin undervisning, at gøre folk bedre til deres opgaver! Det mål kunne vi ikke være uenige i. Det var jo derfor vi var kørt helt til Århus. Forud for dagen havde hun fået tilsendt de hidtidige udgivelser af Budstikken. Vi var egentlig ret stolte af det produkt, vi havde frembragt. Det gik over! På en særdeles humoristisk måde gennemgik Maj bladet, nærmest side for side. Væk med al det Jams!! En af de ting vi var glade for var, at der ingen huller var i bladet, altså teksttomme pladser. Slog teksten ikke til, indsatte vi en lille figur, en blomst eller lignende. Det blev som det første skudt ned. Væk med al det Jams, lød dommen. Det gør bladet grimt, og det er vel ikke noget skoleblad I ønsker at udgive. 25 års jubilæumsnummer! 8 5 Et brækket ben i Skanderup er bedre end et mord i Kolding! Herefter gik hun i gang med at fortælle, hvad folk vil læse, og hvad der absolut ikke interesserer. Det skulle være lokalt. Det/dem, der blev skrevet om, skulle være os! Alle andre og alt andet udenfor området var totalt ligegyldigt. En fyrværkerifabrik i Seest (eksemplet meget senere) der eksploderede var aldeles uinteressant i et lokalblad. Men ti halmballer, der gik op i røg i Gelballe, ville være guf. Ingen opremsninger, men gerne navnestof. Hvem er flyttet til området? Rejseberetninger af unge fra området, der er en tur ude i verden, kort sagt livet som det leves af dem, vi kender. Opbygning af en artikel Maj havde engageret et par kolleger, der fortalte om, hvordan en artikel opbygges. Historien fortælles tre gange! Først en overskrift, her står hele historien: Holdet bag Budstikken på journalisthøjskole! Så kommer historien sandelig igen: En kursusdag på journalisthøjskolen o.s.v. Og først nu kommer hele historien, brødteksten. En dag ingen glemmer! På vej hjem fra Århus havde vi rigtig meget at tale om, og endnu mere at more os over. Selv om vi ikke var blevet skånet på vor faglige stolthed, var det foregået på en så faglig stærk måde, at ingen kunne føle sig i dårligt humør. Vi havde fået langt mere med hjem, end vi havde efterladt i Maj s papirkurv, inklusiv al Jams. I en periode efter kursusdagen, sendte vi et eksemplar af Budstikken til kritisk gennemgang hos Maj Gaarde. Så, i jubilæumsåret er det værd at standse op ved en person, der indirekte satte sit aftryk på Lokalbladet Budstikken.

10 fra 1987 til 2012 Budstikkens historie Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen Nedenstående blev skrevet i forbindelse med omtale i Jydske Vestkysten i oktober 2000 på baggrund af et legat på kr. som bladet fik fra BG-Fonden Nutidig tilføjelse I 2005 flyttede Kirsten Andersen til Nordjylland og ny redaktør blev Elsa Baun Jensen, som igennem flere år siden 1999 både havde været den skrivende kraft i bladet samt været med i bestyrelsen. Budstikken blev stiftet i 1987 i forbindelse med et udviklingsprojekt på Skanderup-Hjarup Forbundsskole: Skolen som et lokalt kulturcenter. I 1995 blev Budstikken omdannet til foreningen Lokalbladet Budstikken, en af små og store nyheder, bladet giver. Bladet økonomi giver bestemt ikke det store overskud, men takket være vore trofaste bestyrelse blev dannet og medlemskaber blev tegnet. Bladet drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og udkommer 6-7 gange årligt i et oplag på 650 stk. Der gives fra mange sider udtryk for, at man er glade for den lokale information samt dækning, annoncører og medlemmers kontingent, balancerer økonomien. Fra bladets start i 1987 og frem til generalforsamlingen i 2000, hvor hun ikke ønskede genvalg, var det Randi Hansen, Skanderup, der som både redaktør og senere også formand, var hoveddrivkraften bag bladets udgivelse. Randi Hansen ønskede imidlertid ikke genvalg i år 2000, og blev afløst på redaktørposten af Kirsten Andersen, der havde været med siden bladets start, og på formandsposten blev hun afløst af Else-Marie Wind-Friis, der havde været med i Budstikken siden Else-Marie Wind-Friis var formand til 2009, hvor hun ikke ønskede genvalg, og hun afløstes af Kirsten Rungholm, der havde været med i bestyrelsen siden Kassererjobbet blev i mange år godt varetaget af Magda Philipsen, og da hendes afløser Rita Henriksen blev meget syg og senere døde, sprang Magda igen til og hjalp os med pengesagerne. Stor tak skal lyde til alle, der gennem årene har deltaget i bladets arbejde og bestyrelse. 25 års jubilæums nummer! 9

11 budstikken i 25 år Bladets udvikling, opsætning og distribution igennem årene Af Else-Marie Wind-Friis og Elsa Baun Jensen Da vi to sad i redaktionen, var fremgangsmåden for bladets tilblivelse lidt mere tung end i dag. I starten af vores redaktionstid fik vi alt stof til bladet leveret i håndskrevne kladder. Disse kladder sad vi så og renskrev på Forbundsskolens pc er. Stoffet blev selvfølgelig gemt på disketter. Vi mødtes så en aften for at renskrive stoffet, og aftenen blev som regel lang, da det til tider kunne knibe med at læse de håndskrevne sider, hvilket også af og til medførte forviklinger og misforståelser. Når stoffet var renskrevet, mødtes vi igen ugen efter for at redigere i teksterne og læse korrektur endnu engang. Derefter var der en opsætningsaften, hvor vi satte bladet op. Arbejdsgangen var således, at vi først aftalte, hvordan bladet skulle udformes, så lagde vi teksterne op i rækkefølge på et bord, fandt billeder, tegninger eller udklip frem, som kunne passe ind i teksten. Annoncerne skulle også optælles og fordeles på siderne. Det var noget af et puslespil, især også fordi vi skulle tage hensyn til, hvor mange sider bladet fyldte. Der måtte ikke være for mange sider, for så blev det portomæssigt for dyrt. Så nogle gange måtte vi gemme stof til næste blad. Flaskehals I selve redaktionsarbejdet betjente Elsa pc en og satte teksterne sammen i spalter og i sidenummerorden. Opsætningen ved pc en var tit en flaskehals, arbejdet foregik ikke i et opsætningsprogram men i Word. Det var kun teksten der lå i Word, og billeder, tegninger, annoncer m.m 10 blev kopieret og klistret på de printede sider. De 3 andre redaktionsmedlemmer Else-Marie, Bodil og Kirsten brugte faktisk hele aftenen på at klippe og klistre. Ofte blev det sent. Vi har tit haft Peder Carlsen til at gå en ekstra runde på skolen, så vi kunne blive færdige og han kunne låse af. Til sidst fik vi dog udleveret en nøgle, så vi selv kunne låse os ud efter lukketid. Vi var dog hele tiden i udvikling. Det var stort den dag, da vi lånte os frem til en usb-pen og pludselig kunne gemme al teksten ét sted i stedet for at sidde og arbejde med flere disketter. Pengene var jo små i bladets kasse, og der var store overvejelser inde over, da vi skulle beslutte om vi havde råd til selv at købe en usb-pen i stedet for at låne. Store investeringer Pengene var jo små, som nævnt og da udviklingen ikke gik vores næse forbi, ville vi så gerne have vores eget digitale kamera i stedet for at bruge redaktionsmedlemmernes private. Vi søgte BG fonden og fik bevilget et pænt beløb fra dem, så vi kunne købe et digitalt kamera. Det gjorde arbejdet noget lettere, nu kunne vi sætte billederne direkte ind i Word-teksterne og det var en stor hjælp. Derefter gik det stærkt, den næste investering var også stor. Vi købte vores egen bærbare pc, så vi ikke længere skulle belaste skolens pc ere. Udviklingen betød faktisk at vores redaktionsaftener blev reduceret til 1. Budstikken 25 år

12 fra 1987 til 2012 Randi Hansen skriver og skriver... Bladets format var A5 størrelse. Nogle eksemplarer blev lavet i A4 størrelse af hensyn til svagtseende læsere. Efter nogen tid overgik vi faktisk til A4 størrelse til alle modtagere, da det var meget mere læsevenligt. Det var dog også noget dyrere at sende ud til modtagere, så det krævede nogle overvejelser inden den beslutning blev taget. Distribution Bladet blev uddelt i Forbundsskolens distrikt af postvæsenet. Medlemmer udenbys fik bladet fremsendt pr. post. Men pludselig var oplaget for småt til Postdanmark, og så var gode råd dyre. Inger Sandvej tæller sider... Dyb koncentration, teksten skal sidde lige! Vi var dog i bestyrelsen enige om, at trods trængsler med uddeling, så skulle bladet bestå koste hvad det ville. Vi overgik derefter til Distribution Syd som omdelte vores blad sammen med deres reklamer. Der var ikke en eneste omdeling uden, at vi fik klager. Da vi så også blev for små til dem, måtte vi igen i tænkeboks. I en periode havde vi 6. klasse til at dele bladet ud blandt skolens elever og børnehavebørn. Derudover blev bladet lagt hos Brugsforeningerne, de lokale frisører og i børnehaven i Hjarup. Efter noget tid overgik omdelingen til frivillige hjælpere i både Skanderup, Gelballe og Hjarup. Der var og er stor opbakning til omdelingen, og selv i dag bliver bladet omdelt på denne måde. 11

13 budstikken i 25 år Budstikken undervejs års jubilæumsnummer! Formandens beretning, Randi Hansen. 12

14 fra 1987 til års jubilæum. Mette og Børge fra Café Ellegård underholder. Der var altid noget at komme efter ved Budstikkens generalforsamlinger. 25 års jubilæumsnummer! 13

15 budstikken i 25 år Budstikken var der, når der skete noget i lokalsamfundet Budstikken var med, da Trekløveren blev bygget... Sportsfest på Forbundsskolen... Festligt arrangement på Forbundsskolen... Fastelavn på Forbundsskolen... Budstikken til skolefest Børnegruppen 1987/88. En forløber for Trekløveren...

16 fra 1987 til 2012 Pastoren, her i Thorvald Rudbæks skikkelse, får en snak med en af madammerne fra dengang års jubilæumsnummer! Dræning af sportspladsen på Forbundsskolen. Et samarbejde mellem Idrætsforeningen og skolen... Helge Engelbrecht var en tur omkring Mejeriet i Hjarup... Søren Hansen afholder ko-skid-lotteri ved spejderhuset i Hjarup. Budstikken var tæt på pletten... Speli tænker store tanker... Julearrangement på skolen... 15

17 b u dst i kk e n i 2 5 å r Generationsskifte i En god idé Vi fik dog den idé, at vi måske kunne få lavet opsætningen af bladet ude i byen. Vi fik regnet grundigt på økonomien og hentet tilbud hjem. Af Kirsten Rungholm, nuværende formand for Budstikken Da Else-Marie Wind-Friis gik af som formand i 2009 var der ikke særlig lyst eller engagement i bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med at lave bladet. Vi nåede frem til, at økonomien godt kunne bære at få bladet lavet professionelt, hvis vi skar nogle omkostninger væk, fik flere medlemmer og fastholdt annoncørerne. Vi var alle meget trætte af, at sidde til sent om aftenen og det store job med selve opsætningen af bladet, som Elsa Baun Jensen alene havde taget sig af i mange år, var der ikke rigtig nogen af os andre der havde mod på at overtage. D BU KEN STIK 2 3. N R Lund & Mus lavede et meget flot nyt lay-out til bladet i A4 størrelse, og både Linda Reus og Lund & Mus har siden da lavet et meget flot blad til os. Bud lad Lokalb for ken stik 2 3. erup Skand Hjarup N r. ad Lokalbl for rup Skande Hjarup gelballe a N g å r g. 1 0 O k t / e Gelball A N G Å R G N R. 3 Bud ken stik 2 3. N r. ad Lokalbl for rup Skande Hjarup tavbørnes drag om til fore iskole Kom rup fr Skande og på race ning mands ers til jule up runn Kom ed Hjar en er løb m dsskol Nytårs Forbun på se e 7. klas nderøv var este bo i Hjarup de klog mekka velses Ople ykke st bs et tillø gelballe a N g å r g. 1 1 d e c / Bud EN.indd KT2010_R stikken_o 3173_Bud 1 ken stik 2 4. N r. ad 13/10/10 Lokalbl for rup Skande Hjarup gelballe a N g å r g i J u N 1 1 / i Hjarup løbet Nytårs rup med til Skande Kom kom til st Linnet p i blæ ru de Anne an len i Sk ko rs Efte Hjarup til m d ko TV sy 09/12/10 1.indd EC2010_0 stikken_d 3211_Bud 1 une komm t rtsfes olding K i t e g Spo d ætnin sområ ls d å e h m d Sun ion og gerne otivat om m forenin g a r d ndsby a L a Fore r Nyt f 25års jubilæumsnummer! tsfest et spor vellykk iet fra en ev indv lleder ren rup bl de Se bi ekløve an Tr ser i ane i Sk og rem Multib med rim august i e ug up dr Emne i Vam e ol orhøjsk Seni 22/06/11 19/06/ _02.indd 6_Juni201 stikken _Bud

18 fra 1987 til 2012 Budstikken i 2009 Bladet kunne fortsætte Dette sikrede, at bladet overlevede og nu var alle i bestyrelsen pludselig meget mere engageret. Vi fik fordelt alle arbejdsopgaver i mellem os, og nu slutter møderne senest kl om aftenen! Vi har rigtig mange skribenter, som sender os stof til bladet, og det håber vi, at de fortsætter med. Bladet bliver stadig uddelt af frivillige, og det fungerer godt. Mange Tak for den opbakning! Mange Tak til bladets medlemmer og annoncører, I gør bladet muligt! Flere medlemmer Vi ønsker os i fremtiden endnu flere medlemmer af Budstikken, så vi håber, at alle, der er glade for at læse bladet, også tegner et medlemskab det koster bare 100 kr. for et helt år. 100 Medlemsskab kr. pr år Budstikkens nuværende bestyrelse: Bodil Høeg, Lene Tonnesen, Alice Stub og Kirsten Rungholm. Inge Friis var fraværende på dagen. 17

19 Nyt fra Hjarup Hjarup runners stiller hold til Stafet for livet i Vejen den september 2012! Af Kirsten Rungholm Vi vil også give vores bidrag til bekæmpelse af kræft! Derfor stiller vi hold til Stafet for Livet. Peter Kjær er vores holdkaptajn, når vi går og løber på Vejen stadion til efteråret. Én af vores nye løbere, Robert Leonhardt, som selv er kræftramt kom med idéen, og den bakker vi op omkring. Alle er velkomne Alle løbere er velkomne på vores hold, og vi søger også efter sponsorer, som vil være med til at bakke op omkring dette gode formål. Kontakt vores holdkaptajn Peter Kjær for flere oplysninger på tlf eller Se mere info om vores deltagelse I vores nyhedsbrev på Hjarup Runners facebook side under Noter og se mere om Stafet for Livet her: THE FLYING HJARUP RUNNERS Læs mere på: 2012.spejderne.dk 2012.spejderne.dk Hjarup Maskinfabrik Tlf Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup Telefon: /

20 fra 1987 til 2012 Hvad betyder det for Hjarup Kirke at have sit eget menighedsråd? Af Maria Kônig Her fra Hjarup Kirke vil vi gerne sige tak for en hyggelig Markedsdag d. 12. maj. Tak til arrangørerne og tak til alle jer, der lagde vejen forbi kirkens stand til en kop Kirkekaffe. Kirken havde en stand på dagen for at vise, at vi er en del af byen, men også for at gøre alle opmærksomme på, at der er Valg til Menighedsrådet d. 13. november. Vi har brug for nye kandidater, for det betyder noget for Hjarup at have sit eget lokale menighedsråd: Det er lettere at brænde for at lave kirke og aktiviteter i sit eget sogn! Kun ved at have et lokalt menighedsråd kan vi sikre, at det er lokale beboere, som træffer afgørelser for Hjarup Kirke i fremtiden. Hvis der ikke kan stilles et helt råd, må Hjarup danne Pastoratsråd med Vamdrup. Det kan betyde, at Hjarup kirke, på sigt, bliver en lejlighedskirke: Hvor sognebørnene blot kommer for at blive døbt, konfirmeret, viet og begravet. Vi skal være fem i det nye menighedsråd, og vi har brug for minimum 3, der vil stille op. Der er brug for både unge og gamle, da det er godt at få en sammensætning i rådet, der afspejler det sogn, som menighedsråd og kirke skal repræsen- tere. Der er brug for nytænkning og tid til praktiske opgaver. Begge dele er lige vigtige! Mest af alt handler det om at have lyst til at gøre en indsats, så Hjarup Kirke bliver ved med at være hele sognets kirke ind i alle livssituationer. Ring gerne til Poul Friis hvis du overvejer at stille op eller har gode ideer til kandidater tlf Venlig hilsen Hjarup Menighedsråd Hvis du vil ha' en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Torvet Vamdrup Vamdrup Afdeling Vestergade nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os tlf

21 budstikken i 25 år Dagplejedagen i Hjarup bød på Cirkus Af Liselotte Dejgaard Poulsen, på vegne af dagplejerne i Hjarup Traditionen tro, fejrede dagplejerne i Hjarup Dagplejedagen. Denne dag fejres hvert år 2. onsdag i maj. Heldige som vi var, kom Cirkus til byen netop denne dag, så meget aktuelt, lavede vi en cirkusdag ud af det. Vi lejede Hjarup Spejderhus, og slog forskellige små cirkus -telte op i den store sal. Her kunne man spille med bolde, lave dukketeater med hånddukker og læse bøger. Da alle var samlet og havde fået lidt formiddagsmad, blev børn som voksne iklædt regntøj og gummistøvler, hvorefter barnevognene blev kørt frem. Det gik raskt ned mod cirkuspladsen, hvor der var stor aktivitet med at sætte det store cirkustelt op. Cirkusdirektøren kørte rundt i sin stoooore traktor, hvilket hurtigt fangede børnenes opmærksomhed. Her ude på landet er barnets første ord i dagplejen oftest traktor. Vi fik lov til at gå om og se på alle de mange dyr, som Cirkus Astoria havde med. Der var kameler, heste, geder, hunde og lamaer. Det var lykken for alle børnene. Dyrene blev forkælet med en masse græs og klap. Det var en rigtig dejlig formiddag. Tilbage i spejderhuset var det blevet frokosttid. Dagens ret var pastasalat, frikadeller, pølsehorn, rugbrød og gnavegrønt. Noget som børnene kunne lide. Mætte og tilfredse blev børnene hver især puttet i deres barnevogne og fik sig en rigtig god middagslur. Eftermiddagen bød på leg i teltene og hygge. Og som det jo hører sig til, når man er i cirkus, så fik alle børnene popcorn at slutte dagen af på. Endnu en dejlig dag med vores skønne dagplejebørn var vel overstået med mange gode oplevelser. Bøges Bilservice DIT VÆRKSTED Kongsbjerg Lunderskov Tlf Fax Køb og salg. Reparation af alle bilmærker 20

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere