Bestyrelsens beretning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet m 3 i Vandforbruget er stabilt, selvom vi årligt får flere forbrugere. Her spiller både pengepungen og miljøbevidstheden ind. Vi har næsten intet vandspild i ledningsnettet. Hvis vandspildet når en vis størrelse 7-10 % skal vi betale vandafledningsafgift for den del. Der er altså både en miljømæssig og økonomisk fordel for vandværket ved at undgå vandspild. Det er svært at gisne om yderlige tilslutninger til Skovby Vandværk. Fremtidige tilslutninger vil nok komme på Skovby Nygaard og ingen ved endnu hvad der skal ske med Skovbys gamle Børnehave. I bestyrelsen afholder vi mindst ét bestyrelsesmøde pr måned. Herudover har vi haft en arbejdsweekend. I september fejrede vi vores vandværkspasser, Leif Pedersens, 25 års jubilæum ved Skovby Vandværk. Det blev et velbesøgt arrangement og der var en rigtig god stemning. I en tid hvor man fortælles, at anciennitet blot samler støv, et det nu et gode for et privat vandværk at der er nogle som fortsat gider være behjælpelig. Det er svært at komme ind for gaden og skulle kunne vide hvordan man skal udføre arbejdet. I øvrigt er tjansen som vandværkspasser lønnet 30 timer månedligt. Bestyrelsen indkøbte et stort telt i den forbindelse. Både fordi det var billigere end at leje og teltet kunne bruges til fremtidige formål. Hvis der nu var interesse for et åbent hus på vandværket hver 2-3 år med en øl/vand og grillpølse. Vi kunne ovenikøbet gøre det med økologiske råvarer. Det vil også kunne være med til at skabe liv i Skovby. 1

2 Der er nu kommet en overenskomst for vandværkspassere/driftsledere ved Skovby Vandværk. Det er en tilslutningsoverenskomst og er indgået med Dansk Metal og gælder for 1. maj I et moderne samfund har tingene det med stedse at blive stadig mere kompliceret og flere ting bliver koblet op på en lovgivning i stadig større forandring. Det gælder også for vandværker. Vi er ved at være et halvstort vandværk, men skal administreres næsten som et rigtig stort vandværk. I bestyrelsen ønsker vi at sikre Skovby Vandværks fremtid som selvstændig vandværk. Vi har en dygtig, kompetent og folkevalgt kasserer, men fremover vil det reelt være urealistisk at finde en person på en generalforsamling, som kan overtage jobbet som kasserer. Dertil er arbejdet for stort og kræver professionel regnskabsmæssig indsigt. Derfor valgte bestyrelsen fra 1. januar 2014, at få foretaget bogføringen, momsregnskab mv. ved et selvskab, som havde specialiseret sig i netop regnskab for vandværker. Regnskabskontoret vil fremover implementere al ny lovgivning og vide besked om nye takster og afgifter. Ingen opstart uden opstartsvanskeligheder. Én ting gik galt i overleveringen. Forbrugerne har betalt kr. 100 plus moms for meget på det netop afsluttede årsregnskab. Da det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at tilbagebetale dette beløb, har vi sat det på, som en forudbetaling for Skovbyskoven blev plantet og indviet i november Skovby Vandværk var første virksomhed til at støtte Skovbyskoven tilbage i 2012, hvor vi betalte kr til plantning at træer. Træer giver grundvandsikring og er derfor en ting et vandværk må støtte. Selvom det kunne være en god idé at vandværket ydede støtte til vores 2

3 forsamlingshus til fx nyt tag eller køkken, vil det ikke sagligt. Vi kan kun opkræve penge hos forbrugerne til drift af vandværk og sikring af grundvand. Siden 2002 har Skovby Vandværk haft en næsten færdig boring stående ude ved Mjøn. Der har været problemer med at få ledningsført råvandet til vandværket. Det drejer sig om, at Skovby Vandværk ønsker at få lov til at føre en ledning ca. 375 m under en mark, øst for Tinbækparken. Der har tidligere været kørt en eksproprierings sag, hvor sagen faldt ved en procedurefejl i efteråret Efterfølgende lykkedes det ikke at indgå forlig med ejeren af jordstykket. Skovby Vandværk bad herefter Skanderborg Kommune om at køre en ny ekspropriationssag, så vi kunne få råvandet ind til vandværket. Der blev allerede afholdt åstedsforretning den 26. juni sidste år. Efterfølgende besluttede Skanderborg Byråd sig for ekspropriationen. Ejeren har efterfølgende klaget til Miljø og Naturklagenævnet over det. Det er realistisk med et svar sidst på efteråret. Hvis vi vinder, vil vi kunne gå i gang med arbejdet i Ejeren vil naturligvis kunne påklage erstatningens størrelse, men det vil ikke hindre os i at komme i gang med at lægge ledningen. Forsyningssikkerhed betyder, at der både skal være tilstrækkelig vand og det skal helt være rent vand uden pesticider. Alt vand fra Skovby Vandværk bliver jævnligt kontrolleret for forskellige stoffer af firmaet AnalyTech og vi sender ikke vand ud i ledningsnettet, som ikke ligger under de lovlige grænseværdier. Men bestyrelsen ønsker at udsende vand helt uden pesticider. Derfor har vi brug for boringen på Mjøn og sandsynligvis 1-2 nye boringer i de kommende år. Der skal være en overkapacitet af vand, hvis der kommer snavs i en boring. BNBO boringsnære beskyttelsesområder. Det drejer sig om beskyttelse af områderne nær ved boringerne. Det drejer sig både om landbrug og private haver. 3

4 Det politiske spørgsmål i øjeblikket er, om det skal ske frivilligt eller ved påbud fra kommunens side. Det er ikke afgjort endnu. Det vil ikke blive uden omkostninger for Skovby Vandværk. Vi har bedt kommunen om at komme med i første ombæring. Det er jo godt at få sikret vores vand. Sidste år fortalte vi om udskiftningen af hvide rør i Østervangen. Det var en rørtype man brugte i 1960 erne, men siden hen viste det sig, at netop denne type blev skøre og der er risiko for brud og forurening af ledningsnettet. Arbejdet skulle være gået i gang i september, men bestyrelsen valgte at udsætte arbejdet. Ad åre forventer bestyrelsen også at udskifte ledningsnettet i Skovbyparken, hvis det viser sig, at der også er hvide rør på den vej. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har udskiftet alle gamle ledninger i Gl. Skovby forrige år. Kontraventiler i industrien. Kontraventiler skal forhindre, at vand fra private forbruger, industri og landbrug skal komme ind i vandforsyningens ledningsnet. Der er usikkerhed på, hvem der skal godkende installationerne og hvem der har ansvaret. Der er 5 forskellige typer kontraventiler. Vi skal naturligvis ikke påtage os et ansvar, som påhviler en myndighed jf. lovgivning. Vi har haft 3 møder med Skanderborg Forsyning det sidste år omkring kontraventiler, som er mundet ud i en skrivelse til Skanderborg Kommune. Vi venter nu på svar. Sagen er også taget op i Vandrådet i Skanderborg Kommune. På sidste generalforsamling godkendte I, at Skovby Vandværk købte vores egen grund og et areal umiddelbart nord for vandværket på 650 m 2. Vi har købt grunden på i alt 1950 m 2 for kr med overtagelse 1. oktober

5 Skovby Vandværks bestyrelse har planer om flere store investeringer i de nærmeste år. Renoveringen af ledningsnettet i Østervangen, muligvis også Skovbyparken og evt. Mosagervænget. En råvandsledning fra Mjøn og til boringen syd for Østervangen. Der vil blive brug for 1-2 boringer i de kommende år for at sikre forsyningssikkerheden. Igangsættelse at projektet med de boringsnære beskyttelsesområder BNBO og endelig en ny indhegning af hele vandværksgrunden. Vi ønsker et moderne, driftssikker vandværk, som kan sikre forbrugerne helt rent vand, helt fri for pesticider. Bestyrelsens beretning

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere