NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011"

Transkript

1 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011 INDHOLD PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKTER VALGT SOM DESIGNRÅDGIVER SIDE 2 Det bliver Preben Skaarup Landskabsarkitekter, der sammen med underrådgiverne Knud Holscher Design og ÅF - Hansen og Henneberg skal sikre, at der skabes et designmæssigt helhedsindtryk af letbanens etape 1. ENGAGEMENTET ER AFGØRENDE SIDE 5 Bjarne Schmidt Nielsen (A) er Region Midtjyllands repræsentant i Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe. Og for ham er der ingen tvivl om, at en letbane i Østjylland er en fremragende ide. Letbanesekretariatet mødte ham til en snak om letbaneprojektet. PRIORITERINGEN AF LETBANENS NÆSTE ETAPER ER I GANG SIDE 9 Arbejdet med letbanens etape 1 er i fuld gang, og nu er Letbanesamarbejdet klar til at igangsætte arbejdet med yderligere letbaneetaper. LANGS MED BANEN SIDE 11 I Langs med banen samler vi en række af de små nyheder, der på den ene eller anden måde har relation til det østjyske letbaneprojekt. VIDSTE DU SIDE 13 I Vidste du sætter vi denne gang fokus på letbanens kundepotentiale og betydning for byudviklingen. Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretatiatet, sekretatiat for letbanesamarbejdet i Østjylland. Letbanesekretariatet, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg,

2 PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKTER ER VALGT SOM DESIGNRÅDGIVER FOR LETBANENS ETAPE 1 Det bliver Preben Skaarup Landskabsarkitekter, der sammen med underrådgiverne Knud Holscher Design og ÅF - Hansen og Henneberg skal sikre, at der skabes et designmæssigt helhedsindtryk af letbanens etape 1. Som beskrevet i nyhedsbrevet fra oktober 2010 blev der efter en prækvalifikationsrunde udvalgt 5 firmaer/konsortier, som den 19. november 2010 afleverede tilbud på opgaven som designrådgiver for letbanen. Herefter har det været opgaven for Letbanesekretariatet i samarbejde med Aarhus Kommune at vurdere og sammenholde de 5 flotte tilbud, før der inden jul kunne offentliggøres en designrådgiver for letbanens etape 1 i Aarhus. Valget faldt på Preben Skaarup Landskabsarkitekter sammen med underrådgiverne Knud Holscher Design og ÅF - Hansen og Henneberg. Designrådgiverens rolle Designrådgiverens opgave er bl.a. at varetage udviklingen af en designmanual for letbanens etape 1 i Aarhusområdet. Designmanualen skal beskrive, hvordan der skabes et designmæssigt helhedsindtryk for letbanen på hele den 12 km lange strækning fra Aarhus H via Skejby Sygehus til Lystrup, samtidig med at manualen skal vise, hvordan letbanen optimalt kan indpasses i det omgivende miljø, hvad enten det er tæt by, i forstad eller i det åbne landskab. Det er samtidig intensionen, at designmanualen også skal benyttes i udformningen af eventuelle fremtidige etaper på den østjyske letbane. Illustration: Designmanualen, som indgik i udbudsmaterialet, og som designrådgiveren skal udvikle. Designrådgiverens rolle bliver desuden at designe elementer som perroner og belysning samt de overordnede designprincipper for letbanens tekniske og såkaldt infrastrukturelle udstyr som master og broer. Som det illustreres af de to fotos fra Heidelberg og Mulhouse herunder, kan udformningen og placeringen af f.eks. master og køreledninger betyde meget for et bybilledes æstetiske udtryk. Det er derfor vigtigt, at der tænkes i helheder i designet af letbanens mange elementer. Processen i evalueringen Efter prækvalifikationen fik de udvalgte firmaer/konsortier tilsendt et udbudsmateriale, som beskrev, hvilke forventninger og juridiske krav der på forhånd blev stillet til den kommende designrådgiver. På baggrund heraf skulle designrådgiverne forholde sig til opgaven og udfærdige deres tilbud. Tilbudsgiverne blev bedt om at aflevere følgende: NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 2

3 Foto: Et eksempel på, hvordan køreledninger, master, belysning og signalanlæg tilsammen kan give et rodet og uæstetisk indtryk af gadebilledet (her fra Heidelberg i Tyskland). Foto: Et godt eksempel på, hvordan en letbane og dens elementer kan indgå som en harmonisk del af gadebilledet (her Mulhouse i Frankrig). Designfaglig redegørelse, hvorunder tilbudsgiverne ved hjælp af tekst og nogle få principskitser skulle redegøre for, hvordan de reflekterer over de forskellige by- og landskabsrum, som letbanen bliver en del af, samt besvare, hvordan de gennem designet af letbanen vil tage hensyn til Aarhus' generelle bymæssige og topografiske karakteristika. Endvidere blev tilbudsgiverne bedt om at afklare, hvordan de vil indpasse letbanen i forskellige byrum og landskaber og samtidig skabe et letgenkendeligt helhedsindtryk for letbanen. Beskrivelse af den tilbudte projektorganisation og bemanding, hvorunder tilbudsgiverne blev bedt om at beskrive projektorganisationens kommunikationsveje og opgavefordeling. Samtidig blev tilbudsgiverne bedt om CV for samtlige medarbejdere samt en beskrivelse af den enkelte medarbejders kompetenceansvar i forhold til de opgaver, de er tiltænkt i opgaveløsningen. Beskrivelse af den tilbudte udviklings- og samarbejdsproces, hvorunder tilbudsgiverne skulle redegøre for, hvilke initiativer tilbudsgiveren ville tage for at sikre en stabil fremdrift i projektet og et godt samarbejde med de øvrige parter i rådgiverorganisationen fremadrettet. Tilbudsliste, hvorunder tilbudsgiver skulle redegøre for den tilbudte pris på designrådgivningen. Forud for valget af designrådgiveren er de 5 tilbud blevet gennemgået af flere omgange for at sikre, at det er den bedst mulige designrådgiver, der i sidste ende udpeges. Første opgave i evalueringen af de indgivne tilbud bestod således i at afklare, hvorvidt tilbuddene overholdt alle de juridiske krav, der på forhånd var opstillet. Var dette ikke tilfældet, ville den pågældende tilbudsgiver udgå af de videre evalueringsrunder. Alle 5 tilbudsgivere fulgte dog de juridiske krav og kunne derfor indgå i det videre forløb. Herefter undergik tilbuddene en omfattende faglig evaluering, hvor de enkelte dele af tilbuddet blev vurderet på baggrund af en række tildelingskriterier. De 5 indkomne tilbud var generelt på et højt fagligt niveau. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 3

4 Det endelige valg af designrådgiver I sidste ende kunne Letbanesekretariatet sammen med Aarhus Kommune pege på Preben Skaarup Landskabsarkitekter som designrådgiver for letbanen. Preben Skaarup Landskabsarkitekter indgår som ansvarshavende i et rådgiverteam med Knud Holscher Design og ÅF - Hansen & Henneberg som underrådgivere. Rådgiverteamet opnåede den højeste pointsum af de indgivne tilbud, hvorfor valget faldt herpå. Preben Skaarup Landskabsarkitekter er et velrenommeret, aarhusiansk landskabsarkitektfirma, der gennem årene har draget mange erfaringer, der kan trækkes på i forbindelse med letbaneprojektet. Gennem 25 års konkurrencedeltagelse har firmaet opnået mere end 45 førstepræmier, og netop arkitektkonkurrencer har som oftest været virksomhedens vej ind i diverse spændende og udfordrende opgaver. Firmaet har tidligere arbejdet både alene og i samarbejde med andre virksomheder med flere forskellige typer designprojekter i både det åbne land og i midtbyen i flere danske og udenlandske byer. Blandt andet har firmaet stået for trafiksanering i Struer, byrumsdesign ved Leifsgade i København og udarbejdelsen af en designmanual for Silkeborgmotorvejen. Med kompetencer inden for design og udformning af belysning og informationsteknologi er ÅF - Hansen & Henneberg også en vigtig del af projektorganisationen. Især inden for design af belysning af trafikale rum har virksomheden en solid erfaring fra både Danmark, Norge og Sverige. Det pågældende byrums unikke kvaliteter er i fokus i designprocessen, hvilket eksempelvis kan ses i deres udarbejdelse af belysningskoncepter for Silkeborg midtby og Aarhus Bynære Havnearealer. Trekløveret med Knud Holscher Design og ÅF - Hansen & Henneberg under Preben Skaarup Landskabsarkitekter ses som et stærkt og yderst kompetent team, som Letbanesekretariatet ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med om designet af letbanen. Der er indgået kontrakt med designrådgiveren i januar 2011, hvilket betyder, at designarbejdet nu kan påbegyndes. Hvor Preben Skaarup Landskabsarkitekter har det overordnede ansvar for designrådgivningen og for design af byrum, har Knud Holscher Design især kompetencer inden for industrielt design. Knud Holscher Design har gennem tiden modtaget mere end 60 anerkendte designpriser og har designet produkter, som i dag bliver betegnet som danske designklassikere. Tidligere har firmaet bl.a. designet HT Buslæskærme, som nu er at finde overalt i Hovedstadsområdet, og den såkaldte Metro Totem for metroen i København. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 4

5 ENGAGEMENTET ER AFGØRENDE Han er Region Midtjyllands repræsentant i Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe. Han beskæftiger sig særligt med infrastruktur og kollektiv trafik i regionen, og han kan kun se fordele ved, at Østjylland får en letbane. Hans navn er Bjarne Schmidt Nielsen, og han er valgt ind i regionsrådet i Region Midtjylland for Socialdemokraterne. Letbanesekretariatet mødte ham til en snak om både regionens og statens engagement i letbaneprojektet - og om betydningen af, at Østjylland får landets første letbane. For Bjarne Schmidt Nielsen er der ingen tvivl om, at en letbane i Østjylland er en god ide. - Østjylland er det område i landet, hvor befolkningstallet stiger mest, og området er ved at udvikle sig til et egentligt samlet byområde. Hvis man skal transportere det antal mennesker, som en storby giver behov for, er vi derfor nødt til at have en langt større andel af passagertransporten over på skinner, og derfor er det helt oplagt at etablere et letbanesystem i Østjylland, vurderer han. Flere passagerer til den kollektive trafik Han føler sig overbevist om, at letbanen vil kunne tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. - Alle erfaringer med etablering af letbaner i udlandet viser, at der vil ske sådan en udvikling. Så jeg tror på, at folk vil flytte deres transport fra egen bil til bane. Og derudover må vi regne med, at en del passagerer fra den nuværende regionale bustrafik vil blive flyttet over i letbanen, udtaler Bjarne Schmidt Nielsen og fortsætter: Foto: Bjarne Schmidt Nielsen (Kilde: Region Midtjylland) - Jeg tror også, der i et vist omfang vil være mennesker, som bruger egen bil hen til en letbanestation for at undgå at skulle køre på de meget belastede strækninger inde i selve byområdet, udtaler han. Og allerede nu tyder meget på, at borgerne glæder sig til letbanen. Det er bl.a. kommet til udtryk på en række af de møder, som er blevet afholdt om projektet. Lokal opbakning til letbanen - Jeg har deltaget i flere af møderne, herunder de offentlige møder i forbindelse med VVM-undersøgelsen, og folk er stort set altid positive og har store forventninger til letbanen. Jeg har ikke hørt nogen meget kritiske holdninger til den. Der er selvfølgelig kredse i Aarhus Kommune, som har nogle urealistiske ønsker om et tæt sporvognsnet i stedet for letbanen, men generelt synes jeg, der er utrolig stor opbakning. Og det er faktisk sjældent ved så store anlægsprojekter, pointerer Bjarne Schmidt Nielsen, som også selv vil bruge letbanen, selvom han har bil. Frekvens og komfort har betydning Han fastslår dog også, at de fleste passagerer ikke kommer af sig selv. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 5

6 Det er nødvendigt at iværksætte nogle særlige tiltag for at gøre letbanen til borgernes letbane. - Hyppighed i afgangene har stor betydning for, hvor meget man vil bruge letbanen. Komforten i togene betyder selvfølgelig også meget. Hvis man kan være rimelig sikker på at få en siddeplads, er det mere attraktivt, end hvis man må regne med på visse tidspunkter at være nødt til at stå op. Især hvis man skal køre en længere strækning, betyder det meget, at komforten er i orden, siger Bjarne Schmidt Nielsen. Han påpeger samtidig, at det også i anlægsfasen har betydning, at borgerne informeres ordentligt, så de ved, hvad der kommer til at ske. - Der vil altid være nogen, som reagerer på risikoen for kødannelser eller omkørsel pga. anlægsarbejdet, men overordnet set er jeg sikker på, at borgerne vil blive glade for banen, udtaler Bjarne Schmidt Nielsen. Restriktioner kan være nødvendige Han afviser ikke, at det kan blive nødvendigt med yderligere restriktioner for den øvrige trafik såsom bompenge, road pricing, højere parkeringsafgifter el.lign., hvis letbanen skal blive en succes. - Det er et svært og politisk spørgsmål. Selvom letbanen vil aflaste vejnettet i byområdet i Aarhus, kan der godt blive behov for at lave nogle restriktioner. Den forventede befolkningstilvækst vil give en voldsom stigning i trafikmængden. Det gør letbanen nødvendig, men det vil også øge presset på andre trafikmuligheder, så det er noget af en udfordring, mener Bjarne Schmidt Nielsen. Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilke konkrete restriktioner der kan tages i brug. De politiske beslutninger skal tages af Aarhus Byråd. Et enigt regionsråd En af regionens primære opgaver er at fremme og koordinere udvikling og vækst i regionen. Det er en af de væsentlige årsager til, at Region Midtjylland er med i Letbanesamarbejdet, som blev dannet i Det er vigtigt, at letbanen ikke bare er et Aarhusprojekt, men et Østjyllandsprojekt, og at kommunerne i området er gået sammen om at løfte opgaven, vurderer Bjarne Schmidt Nielsen. Men selvom det kun er den østlige del af regionen, som er direkte berørt af visionen om letbaneprojektet, bakker alle 19 kommuner i regionen op om projektet. - Vi er meget optagede af regional udvikling og herunder infrastruktur. Under sidste valgperiode, hvor Den Regionale Udviklingsplan blev vedtaget, blev Region Midtjylland og de 19 kommuner enige om et fælles indspil til den daværende Infrastrukturkommission, hvor man pegede på fem projekter, som skulle have højeste prioritet. Og alle fem projekter kom faktisk med i det grønne trafikforlig, herunder letbanen, hvor der også fulgte penge med, beretter han. I januar 2009 blev der indgået et bredt forlig i Folketinget om en grøn transportpolitik. Forliget indeholder konkrete bane- og vejprojekter for 87 mia. kr., heraf ½ mia. kr. til letbaneprojektet. - Jeg tror faktisk, at den brede enighed var afgørende for den høje prioritet, for når 19 kommuner og en region er enige, vejer det tungt på Christiansborg. Samtidig er det flot, at kommunerne i den vestligste del af Region Midtjylland har været med til at anbefale, at letbanesystemet i Østjylland har højeste prioritet blandt infrastrukturprojekterne, udtaler Bjarne Schmidt Nielsen. Han understreger, at der var fuld enighed i regionsrådet om at bakke op om letbaneprojektet. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 6

7 - Man blev faktisk enige, og det var også et enigt regionsråd, der vedtog den regionale udviklingsplan, som infrastrukturprojekterne er en del af, fastslår han og tilføjer, at den geografiske forskel i befolkningstætheden i regionen også spiller en væsentlig rolle for prioriteringen af infrastrukturprojekter: - Det er klart, at når den østlige del af regionen er væsentligt mere tætbefolket end den vestlige, giver det nogle større infrastrukturudfordringer i den østlige del. Det har man også erkendt i den vestlige del, og det, synes jeg, er flot. Han påpeger, at den fælles opbakning til det østjyske infrastrukturprojekt ikke er ensbetydende med, at der ikke falder noget af til Vestjylland. Her nævnes bl.a. motorvejen mellem Herning og Holstebro som et eksempel på et stort infrastrukturprojekt i regionen, som særligt kommer vestjyderne til gode. Vi er med, hvis vi får lov Regionen deltager også i Letbanesamarbejdet i kraft af Odderbanen, som Region Midtjylland finansierer, og som er en del af letbanens etape 1 sammen med den statslig ejede Grenaabane. Foto: Toget med tilnavnet Oddergrisen, som kører på strækningen mellem Aarhus H og Odder (Kilde: Midtjyske Jernbaner) - Odderbanen og Grenaabanen har været et bærende princip for at komme i gang med letbaneprojektet. De har et væsentligt antal skinnekilometer, som kan indgå i det, og det gør, at anlægsudgifterne til første etape bliver overkommelige. Et yderligere argument er, at Odderbanen på en væsentlig del af strækningen - fra Aarhus til Malling - forløber i rimelig tætbebyggede byområder, siger Bjarne Schmidt Nielsen. Etape 1 omfatter også etablering af en ny strækning fra Aarhus H via Skejby Sygehus til Lystrup, hvor den bindes sammen med Grenaabanen. Etableringen af etape 1 forventes at koste 1,2 mia. kr., og det er en finansiel opgave, som regionen ifølge Bjarne Schmidt Nielsen er klar til at løfte sammen med Aarhus Kommune og staten, hvis den må. - Vi er jo i den specielle situation, at vi ikke selv må opkræve skatter, og staten er meget optaget af, hvad regioner må og ikke må. Men hvis staten giver os lov, vil vi gerne, fortæller Bjarne Schmidt Nielsen og fortsætter: - Det forlyder, at man i forbindelse med anlægsloven, der skal laves for letbanens etape 1, giver regionen mulighed for at medvirke også økonomisk. Det statslige engagement er afgørende Staten har med det seneste transportforlig Bedre Mobilitet fra november 2010 afsat i alt 0,7 mia. kr. til etape 1 og vil samtidig deltage i et anlægsselskab, hvilket har været et stort ønske fra Letbanesamarbejdet. Dette engagement har ifølge Bjarne Schmidt Nielsen afgørende betydning for projektets tilblivelse: - Hvis ikke staten var gået ind med denne finansiering, tror jeg ikke på, at projektet var blevet til noget. Vi kan jo også se, at med s-tognettet og metroen er staten også med. Regionen har dog haft et ønske om, at statens engagement ikke kun omhandler anlægget af letbanen, men også den efterfølgende drift. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 7

8 - Vi havde oprindelig gerne set, at staten også var med i driften, men det har den ikke ønsket at være, og det må vi jo så respektere. Omvendt må vi sige, at vi må drive letbanen i den struktur, vi nu får, og det er jo ikke endeligt afklaret, hvordan den kommer til at se ud, fortæller Bjarne Schmidt Nielsen. Han mener dog ikke, at regionen vil lægge yderligere pres på staten for at få den med i driftsdelen. - Det pres har været fremført i forhandlingerne med staten, og hvis staten ikke vil være med, må vi respektere det, siger han og tilføjer, at han dog gerne ser, at staten engagerer sig på anden vis i projektet: - Vi kan håbe på, at staten vil være med de steder, hvor der er trafikknudepunkter, hvor der kunne være behov for at lave forbedringer for bl.a. parkering. I øjeblikket er der afsat nogle puljer i det grønne trafikforlig, som kan finansiere den slags ting, og vi kan håbe, at der også vil være den slags finansieringsmuligheder fremover. Ønske om udbygningsetaper Når det handler om at realisere visionen om udbygningsetaperne til eksempelvis Skanderborg, Silkeborg, Hinnerup og Randers, har Region Midtjylland ligeledes et ønske om at medvirke til finansieringen, selvom der endnu ikke ligger noget fast om udbygningsetaperne. - De skal jo drøftes finansieringsmæssigt, og det afhænger igen af den lovgivning, der bliver. Men set fra regionens synspunkt er det meget, meget vigtigt, at vi får udbygget flere etaper over årene og helst så hurtigt som muligt, hvis letbaneprojektet skal blive en succes for hele Østjylland, pointerer Bjarne Schmidt Nielsen. Han kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget konkret om, hvornår etaperne forventes etableret, idet det afhænger af mulighederne for at skaffe de nødvendige økonomiske midler, og hvordan den økonomiske fordeling vil være mellem staten, kommunerne og regionen. Bjarne Schmidt Nielsen finder det dog afgørende for de lokale parter, at de har mulighed for at låne pengene til etableringen af de enkelte etaper, og at staten også tager del i denne finansiering. - Det bliver i givet fald i forbindelse med et låneoptag. Hvis staten er indstillet på at finansiere cirka halvdelen, er den også nødt til at give kommunerne og regionen mulighed for at gå ind og tilvejebringe den resterende finansiering. Ellers giver det ingen mening, udtaler han, inden han runder af: - Jeg håber på, at udbygningen af de kommende etaper kan fremrykkes, så det bliver inden for en overskuelig årrække, at vi får et egentligt letbanesystem i Østjylland, som binder de østjyske byer sammen. I forvejen er de jo ved at vokse sammen til ét stort byområde, og derfor er det væsentligt, at infrastrukturen kommer på plads, og der mener jeg, at letbaneprojektet - både den første etape og de kommende etaper - er en meget væsentlig del af det. Fakta om Den Regionale Udviklingsplan Med strukturreformen i 2007 fik regionerne blandt andet til opgave at udarbejde regionale udviklingsplaner. Den regionale udviklingsplan er således regionernes overordnede instrument, der beskriver ønskerne for den fremtidige udvikling i regionen. Den regionale udviklingsplan er en helhedsplan, som beskriver visioner for regionens udvikling på tværs af sektorer, herunder infrastruktur og kollektiv trafik. De første regionale udviklingsplaner blev offentliggjort i starten af En revision af den regionale udviklingsplan skal foreligge inden udgangen af (Kilde: Danske Regioner) NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 8

9 PRIORITERING AF LETBANENS ETAPER ER IGANGSAT Arbejdet med letbanens etape 1 er i fuld gang, og efter godkendelsen af et høringsnotat før jul er Letbanesamarbejdet nu klar til at igangsætte arbejdet med yderligere letbaneetaper. Det skyldes en afgørelse truffet på et møde den 10. december 2010, hvor samarbejdets politiske følgegruppe enstemmigt godkendte et høringsnotat om prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Afgørelsen betyder, at Letbanesamarbejdet har indstillet til samarbejdets parter, dvs. Region Midtjylland, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, at der i 2011 udarbejdes et udspil om den kommende letbaneudbygning i Østjylland. Formålet med udspillet er at præsentere den samlede vision, der fremgår af kortet herunder, samt at pege på letbaneetaper, hvor der er et samfundsøkonomisk og byudviklingsmæssigt grundlag for at igangsætte arbejdet med udbygningen inden De foreslåede etaper er: Aarhus - Hasselager med forlængelse til Skanderborg Forlængelse af etape 1, Lisbjerg Hinnerup Aarhus Brabrand (Gjellerup) evt. med forlængelse til Nordhavnen Et kort over den samlede vision for et østjysk letbanesystem kan ses bagerst i nyhedsbrevet. Favrskov og Skanderborg er klar Favrskov og Skanderborg Kommune har allerede tilkendegivet, at de er interesseret i, at letbanens etape 2 videreføres til henholdsvis Hinnerup og Skanderborg. I 2010 besluttede de to kommuners byråd således, at der skal arbejdes videre med forundersøgelserne om at få letbanen til de to byer. Hvor letbaneforbindelsen til Hinnerup vil være en forlængelse af etape 1 fra Lisbjerg, vil letbaneforbindelsen til Skanderborg betyde etableringen af en helt ny etape fra Aarhus midtby via Hasselager, Hørning og Stilling til Skanderborg midtby. Både Favrskov og Skanderborg Kommune har allerede fået skitseret en linjeføring, som skal danne grundlag for en vurdering af anlægsøkonomien, effekterne af anlægget, samfundsøkonomien og de trafikale forhold. Fase 1-undersøgelser igangsættes Letbanesamarbejdet har foreslået kommunerne og regionen i samarbejdet, at statens procedure for anlægsbevillinger følges, når forslaget til udbygningsetaper udarbejdes. Det betyder, at der skal udarbejdes en såkaldt fase 1- undersøgelse, som har til formål at sikre beslutningsstøtte for Folketingets prioritering af statens anlægsmidler, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af regeringens investeringsplaner og trafikpolitiske forlig. Letbanesamarbejdet har ligeledes indstillet, at Silkeborg Galten - Aarhus indtil videre betragtes som en ny hurtig statslig regionaltogsforbindelse med den overordnede opgave at forbedre den kollektive trafik på tværs af regionen. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 9

10 Fase 1-vurderingen skal indeholde: 1. Anlægsoverslag med angivelse af centrale forudsætninger 2. Beskrivelse af den foreløbige vurdering af risici og usikkerheder 3. En foreløbig beskrivelse af organiseringen af projektet 4. Beskrivelse af løsningsalternativer med hensyn til linjeføring og funktionalitet 5. Samfundsøkonomisk begrundelse (fremkommelighed, regional udvikling, miljøhensyn etc.) Udspillet forventes at indgå i drøftelserne forud for efterårets midtvejsevaluering af den strategiske analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland. Den strategiske analyse indgår i den politiske aftale om en Grøn Transportpolitik og forventes afsluttet i 2013, hvorefter parterne drøfter resultaterne og perspektiverne frem mod 2020 som led i den rullende planlægning. Letbanesamarbejdet har bedt parterne om inden midten af marts 2011 at tilkendegive, om de kan tilslutte sig indstillingen om prioriteringen af udbygningsetaperne, så arbejdet med fase 1-undersøgelsen af letbanens etape 2 kan blive igangsat. Arbejdet vil munde ud i: Et udspil til letbaneudbygning i Aarhus, som kan indgå i den statslige og lokale prioritering af efterfølgende etaper og beslutning om, hvilke etaper der skal fortsætte til fase 2 i den statslige anlægsbudgettering En teknisk afrapportering af arbejdet I fase 2 af den statslige anlægsbudgettering etableres et detaljeret politisk beslutningsgrundlag til brug for udarbejdelse og vedtagelse af anlægslov. Beslutningsgrundlaget omfatter bl.a. VVM-redegørelse, detaljeret anlægsoverslag, trafikeffekter og projektets organisering. Fase 1-undersøgelsen forventes at ligge færdig omkring sommerferien 2011, så den kan indgå som en del af udspillet om de samlede udbygningsplaner for letbanen. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 10

11 LANGS MED BANEN I Langs med banen samler vi en række af de små nyheder, der på den ene eller anden måde har relation til det østjyske letbaneprojekt. Aftale med staten skrider frem Den 26. november 2010 indgik Folketingets partier eksklusiv Enhedslisten et trafikpolitisk forlig ( Bedre mobilitet ), som bl.a. fastlægger finansieringen og organiseringen af letbanens etape 1. Forligsaftalen betyder, at staten deltager i et anlægsselskab, der står for etableringen af etape 1, og at staten deltager i budgetrisikoen i anlægsfasen. Staten ønsker at indgå med en andel under 50 %. Aftalen betyder samtidig, at staten forlader anlægsselskabet, når etapen er anlagt og overlader infrastrukturen til et lokalt letbaneselskab og ansvaret for driften til de lokale parter. Transportministeren har samtidig tilkendegivet, at staten er parat til at indgå i arbejdet med prioritering af udbygningsetaper. Aftalen planlægges gennemført ved vedtagelse af en lov om anlæg af Aarhus Letbane. Lovforslaget forventes på nuværende tidspunkt fremsat og vedtaget i Folketinget i indeværende folketingssamling. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Transportministeriet med henblik på at udforme lovforslaget. Transportministeriet har formandskabet, og Midttrafik/Letbanesekretariatet er tilknyttet arbejdet. DSB vil overtage Odderbanen Samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen har længe været på tale, og nu ser det endelig ud til at blive en realitet. Hvis parterne kan blive enige, vil DSB i løbet af 2011 overtage driften på Odderbanen, som er en del af Midtjyske Foto: De gamle Y-tog på Odderbanen bliver sandsynligvis udskiftet med nye Desirotog, hvis DSB overtager driften på banestrækningen (Kilde: Midtjyske Jernbaner) Jernbaner. Det fortæller Midttrafiks direktør, Jens Erik Sørensen. Samdriften vil give mulighed for en samlet køreplan for Odderbanen og Grenaabanen, så rejsende, som benytter begge baner, undgår at skulle skifte på Aarhus H. Samtidig vil det betyde, at de gamle Y-tog på Odderbanen vil blive udskiftet med nye Desirotog af den type, som er købt til Grenaabanen og netop er blevet sat i drift. Samdriften vil altså være til stor gavn for de rejsende. - For passagererne har det den fordel, at de nu kan køre fra f. eks. Odder til Lystrup eller fra Grenaa til Viby uden at skulle skifte tog. Og på sigt betyder det, at det bliver lettere at integrere strækningen mellem Grenaa og Odder, når den fra 2015 skal være en del af det nye letbanenet i Aarhus-området, udtaler Jens Erik Sørensen. Hvis alt går vel, vil samdriften være en realitet allerede til sommer. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 11

12 Skanderborg melder sig ind i kampen Skanderborg Kommune går videre med planerne om at få letbanens etape 2 til Skanderborg. Det besluttede kommunens byråd i oktober Det betyder, at kommunen i samarbejde med Aarhus Kommune og Letbanesekretariatet gerne vil gennemføre en vurdering af anlægsøkonomien, effekterne af anlægget, samfundsøkonomien og de trafikale forhold på baggrund af den linjeføring, som Skanderborg Kommune har fået skitseret. Her er der lagt op til, at letbanen går gennem Hørning og Stilling til Skanderborg. Der er foreslået 12 stoppesteder, og med en linjeføring langs hovedvejen vil der være borgere, der bor mindre end meter fra et stoppested og arbejdspladser inden for en afstand af 1000 meter. letbaneetape til Hasselager, som kan videreføres til Skanderborg. Politikerne på studietur Letbanesekretariatet inviterede Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe og medlemmer af Folketingets Trafikudvalg på en tredages studietur, som fandt sted i oktober Ideen med studieturen var at introducere politikerne for udenlandske letbanesystemer, som har ligheder med det kommende letbanesystem i Østjylland. Eksempelvis besøgte politikerne Mulhouse i Frankrig, hvor en regional letbanelinje og to lokale letbanelinjer er blevet kombineret. Denne kombination har betydet et tæt samarbejde mellem byen Mulhouse, omegnskommunerne og regionen, hvilket også bliver tilfældet i Østjylland. Eksempelvis omfatter den østjyske letbanes etape 1 et samarbejde mellem både stat, region og kommune, idet etapen sammenbinder de to eksisterende regionalbaner, Odderbanen og Grenaabanen, og en helt ny lokal letbanestrækning i Aarhus N. I Mulhouse kunne politikerne ligeledes få et indtryk af letbanens betydning i en by, som har et mindre indbyggertal end Aarhus. Politikerne fik ligeledes mulighed for at se en gennemført designlinje for letbanen i gaderummene og forskellige faciliteter til letbanen som park & rideanlæg og cykelparkering. Kort: Oversigt over letbanens linjeføring fra Hørning til Skanderborg midtby (Kilde: COWI A/S) En Skanderborgetape vil kræve, at Aarhus Kommune også vil tage aktivt del i etableringen. Den øverste del af strækningen løber fra Aarhus midtby til Hasselager, som ligger inden for Aarhus Kommune, mens den resterende del syd for Hasselager ligger i Skanderborg Kommune. Politikerne i Aarhus Kommune har endnu ikke taget stilling til, hvordan de vil arbejde videre med en Foto: I Mulhouse fik politikerne mulighed at se nærmere på depot- og værkstedsfaciliteterne til letbanetogene NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 12

13 Besøget i Mulhouse blev kombineret med et besøg i Freiburg i Tyskland. Freiburgs letbane betjener flere nye byområder, som er særligt planlagt efter at skabe en højkvalificeret kollektiv trafikbetjening. Dette er blot et af flere elementer i Freiburgs konsekvente transportpolitik, som politikerne havde interesse i at høre mere om på studieturen. Foto: I Mulhouse fik politikerne også mulighed for at komme ind i et helt nyt letbanetog, som endnu ikke er kommet i drift. Forrest ses Midttrafiks formand, Arne Lægaard (til venstre), og Odder Kommunes borgmester, Elvin Hansen (til højre). Busbanerne på Randersvej nu endeligt besluttet Busbaneprojektet på Randersvej bliver nu komplet. Det besluttede byrådet i Aarhus Kommune i starten af december 2010, hvor et lokalplanforslag, som muliggør etablering af busbaner på Randersvej fra Stjernepladsen til Ringvejen, blev behandlet. Positive letbaneerfaringer fra Bergen Allerede et halvt år efter dens etablering har Bybanen i Bergen (N) oplevet overvældende stor succes. Det kunne Bybanens chefingeniør, Thomas Potter, berette på konferencen Letbanedagen, som blev afholdt i november 2010 i Odense. Bybanen, som består af en knap 10 km lang strækning fra Bergens centrum til forstaden Nesttun, blev indviet i juni Inden driftsstart havde selskabet Bybanen AS forventet, at omkring passagerer ville benytte banen dagligt, men ca. 5 måneder efter indvielsen kunne selskabet glæde sig over, at passagertallet var omtrent passagerer pr. dag. Om de hidtidige erfaringer med Bybanen kunne Thomas Potter fortælle, at passagerne bruger Bybanen til kortere ture end forventet. Ifølge Thomas Potter kan det skyldes, at mange tidligere valgte af gå de korte distancer, men nu foretrækker at tage Bybanen. Foto: Bybanen i Bergen er blevet en større succes end forventet (Kilde: Bybanen AS) Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at Randersvej nu kan udvides med to ekstra spor, som laves til busbaner og giver adgang til en senere etablering af letbanen. Vedtagelsen betyder samtidig et endeligt farvel til de små byhuse nord for Stjernepladsen og til blodbøgen. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 13

14 VIDSTE DU at kundepotentialet for letbanens etape 1 er ca. 1/3 af Aarhus Kommunes samlede indbyggertal? Godt aarhusianere er i dag bosat mindre end 600 meter fra letbanens forløb. Det svarer til ca. en tredjedel af Aarhus Kommunes samlede indbyggertal. Tilsvarende ligger godt arbejdspladser - svarende til ca. halvdelen af kommunens arbejdspladser - inden for samme afstand. Bufferområde Bufferområde Antal ansatte Andel af Aarhus Kommunes ansatte 400 m % 600 m % 800 m % m % Tabel: 1. etapes dækning af arbejdspladser Der er rigtigt mange arbejds- og uddannelsespladser i Aarhus N. Ud af de i alt godt , der hver dag pendler til Aarhus fra omegnskommunerne, skal hver fjerde til Aarhus N. Kun hver femte skal til det centrale Aarhus. Derfor skal letbanens 1. etape sikre, at den kollektive trafik giver en god dækning af især Aarhus N. Letbanen kommer til at give en rigtig god betjening til bl.a. Aarhus Universitet og Skejby Sygehus, der begge står over for udvidelser i de kommende år. Aarhus Universitet forventer at kunne modtage ca flere studerende end de nuværende studerende, mens udbygningen af Skejby Sygehus vil resultere i et storsygehus med ansatte, årlige ambulante behandlinger samt gæster og besøgende. Hertil kommer betjeningen af store byudviklingsprojekter som Nordhavnen og de nye byer Lisbjerg og Elev nord for Skejby. Antal beboere Andel af Aarhus Kommunes beboere 400 m % 600 m % 800 m % m % Tabel: 1. etapes dækning af beboere Kort: Letbanens etape 1 dækker arbejdspladser inden for 600 meters afstand at en letbane fungerer som en magnet på byudviklingen? Aarhus Kommune planlægger nye byer i Lisbjerg og Elev. Lisbjerg forventes at vokse til et befolkningsunderlag på indbyggere, mens Elev forventes at vokse til indbyggere. Letbanen er placeret centralt i forhold til de to nye byer, og der bygges tæt by omkring letbanetracéet. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 14

15 Letbanen kommer til at fungere som en magnet på byudviklingen i de to byvækstområder, samtidig med at den skal fungere som en hurtig og effektiv adgang til Aarhus. I udlandet ses mange eksempler på, at en letbane kan være med til at skabe nye, venlige og levende byrum, hvor børn og voksne kan færdes i et trafiksikkert bymiljø, og hvor der er plads til udfoldelsesmuligheder i rene og rolige omgivelser. Kort: Letbanens standsningssteder på Randersvej/Nørrebrogade (Kilde: Arkitektfirmaet C. F. Møller) Kort: Letbanen bliver en central korridor i den nye Lisbjerg bydel (Kilde: Aarhus Kommune)... at standsningsstedernes placering afgøres af passagerstrømmene? Placeringen af standsningsstedet afhænger af, hvor de fleste passagerer kommer fra. Letbanens standsningssteder kan fx ved Randersvej/Ringgaden placeres enten nord eller syd for krydset. Derfor vil der i den kommende tid blive foretaget registreringer og beregninger af passagerstrømme, så standsningsstedet bliver placeret mest optimalt. NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 15

16 Kort: Den samlede vision om et letbanesystem i Østjylland NYHEDSBREV FRA LETBANESEKRETARIATET // LETBANEN I ØSTJYLLAND // JANUAR 2011 // SIDE 16

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Letbanesamarbejdet i Østjylland er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner, Norddjurs, Syddjurs,

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Aarhus Letbane. Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet

Aarhus Letbane. Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Aarhus Letbane Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet 2 Grenaabanen 69 km 2010 2030 Letbanesamarbejdet 694.974 793.251 Aarhus 306.650 373.543 Syddjurs 41.392

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser.

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. 7 Torvehandel Generelle bestemmelser Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. Rødt område viser husflidspladser, og grønt område viser stadepladser på Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010 INDHOLD BRO ELLER TUNNEL I BANEGRAVEN TIL LETBANEN SIDE 2 Selvom det endnu ikke kan ses, at der kommer en letbane i Århus, er arbejdet med at få planlagt

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

nyhedsbrev ... LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 En letbane for hele østjylland Side 4

nyhedsbrev ... LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 En letbane for hele østjylland Side 4 nyhedsbrev LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 INDHOLD Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 Staten er parat til at deltage i arbejdet med at få etableret 1. etape af letbanen i

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper I marts 2011 besluttede parterne i Letbanesamarbejdet at igangsætte en fase 1-undersøgelse, som skal udgøre en del af baggrunden

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

EN METROPOL I PROVINSEN

EN METROPOL I PROVINSEN Claus Rehfeld Moshøj, 4. september 2014 EN METROPOL I PROVINSEN LETBANEN I AARHUSOMRÅDET AARHUS LETBANE DANMARKS FØRSTE LETBANE VELKOMMEN PÅ FORSIDEN ØKONOMISK STORMVEJR APRIL 2014 3 MEN DER ER INDGÅET

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012 Mulighed for yderligere elektrificering af letbanen (SIDE 2) Aarhus Letbane var oprindelig planlagt til at køre på el på strækningen igennem Aarhus

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 5 - OKTOBER 2010

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 5 - OKTOBER 2010 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 5 - OKTOBER 2010 INDHOLD 4 PARTER 1 ANLÆGSSELSKAB SIDE 2 Århus Kommune, Region Midtjylland, Midttrafik og Transportministeriet alle parter sidder med ved bordet,

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune.

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. De første Metro strækninger kører med stor succes. Cityringen

Læs mere

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8.

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. Letbaneprojektet Peter Hermansen, Region Midtjylland Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. oktober, Århus www.regionmidtjylland.dk Letbaneprojektet Region Midtjyllands rolle Behov

Læs mere

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen Kontaktudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1 ORIENTERING OG DEBAT OM Letbane i Århusområdet - etape 1 Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1 Udgivet af Århus Kommune Teknik og Miljø februar 2008 Yderligere oplysninger Søren Sloth

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Letbane og bustilpasninger

Letbane og bustilpasninger Letbane og bustilpasninger Ny kollektiv trafikplan for Aarhus 2017 Rigmor Korsgaard, Letbanen kommer! Letbanen består af Odderbanen og Grenåbanen. Der bygges 12 km ny banestrækning mellem Aarhus H og Lystrup.

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere