Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med"

Transkript

1 Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv København V T F E info@lf.dk W Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer årligt undersøgt danskernes forbrug af. I denne analyse ser vi nærmere på status i 2017 og udviklingen siden Den nyeste undersøgelse viser, at stort set alle danskere køber økologi, men at der er stor forskel på, hvor ofte de gør det. Det er udover prisen bl.a. tilgængelighed og udvalg, som kan være en hindring for at købe mere økologi. Highlights: 9 ud af 10 danskere køber af disse køber 4 pct. altid, mens 31 pct. køber ofte, 35 pct. køber nogle gange og 22 pct. køber sjældent. Det er især danskere bosat i Region Hovedstaden, der svarer, at de ofte eller altid køber varer. Grøntsager (67 pct.), æg (56 pct.), frugt og mælk/yoghurt (49 pct.) er de som flest typisk køber økologisk. De hyppigst nævnte årsager til at danskerne køber er at undgå sprøjterester i frugt og grønt, at det bidrager til øget dyrevelfærd, at det skåner miljø og drikkevand samt at det er sundere. At de bliver billigere er blevet langt mindre vigtig for de forbrugere i alderen år sammenlignet med for fem år siden. At varen er produceret i Danmark har stor eller meget stor betydning for 9 ud af 12 typer. De fleste danskere køber De fleste forbrugere køber ofte eller nogle gange Syv ud af ti køber nogle gange eller oftere produkter I den seneste undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer gennemført i maj 2017 svarer blot 6 pct. af deltagerne, at de aldrig køber, mens 22 pct. svarer, at de sjældent gør det og 1 pct. svarer ved ikke. Dermed køber hele 70 pct. af befolkningen nogle gange eller oftere. Ser man lidt nærmere på de, som nogle gange eller oftere køber ser vi, at der er en betydelig variation i, hvor ofte de køber. 35 pct. har således i 2017 angivet, at de køber nogle gange, mens 31 pct. ofte køber og 4 pct. svarer, at de altid køber. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

2 økologi, er det interessant at se nærmere på udviklingen i danskernes forbrug af i forhold til i Den største udvikling ses i andelen af danskere, som aldrig køber. Denne andel er faldet fra 10,5 pct. i 2013 til 6 pct. i Ud over andelen af de forbrugere som aldrig køber økologisk er udviklingen af dem, som ofte køber også markant. Denne andel er steget fra 27 pct. i 2013 til 31 pct. i Udviklingen har for de øvrige andele været mindre udtalt, men tegner imidlertid et billede af, at relativt flere danskere køber oftere. Figur 1: Hvor ofte køber du? % % 15% 5% altid ofte nogle gange sjældent Kilde: Norstat og Userneeds for Landbrug & Fødevarer, N= aldrig Ved ikke Sammenholdes dette med den stigende detailomsætning af, som steg med 35 pct. fra 2013 til , kan denne stigning muligvis forklares ved, at forbrugerne, som køber gør det omtrent lige så ofte som i 2013, men køber måske større mængder end tidligere, når de handler ind. Det er fortsat især danskere i Region Hovedstaden, der ofte eller altid køber økologi I lyset af den relativt store andel af danskere, som køber er det ikke overraskende, at vi finder forbrugere i stort set alle dele af befolkningen. Der er dog fortsat forskel på, hvor ofte forskellige befolkningsgrupper køber. 46 pct. i Region Hovedstaden køber ofte eller altid Den mest markante forskel findes mellem indbyggerne fra de forskellige danske regioner. Her er der relativt flere i Region Hovedstaden, som altid eller ofte køber. 39 pct. af undersøgelsens deltagere fra Region Hovedstaden køber således ofte, mens de tilsvarende andele i de øvrige regioner er mellem 26 og 29 pct. Samtidig køber 7 pct. i Region Hovedstaden altid økologisk, mens det samme gælder for 2-4 pct. i de øvrige regioner. Omvendt er der flere i regionerne uden for hovedstaden, som sjældent køber. Især 1 Side 2 af 11

3 Region Sjælland og Region Nordjylland skiller sig ud. Hele 30 pct. i begge regioner svarer, at de sjældent køber. Figur 2: Hvor ofte køber du? Fordelt på regioner. 45% 35% 25% 15% 5% altid Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ofte nogle gange sjældent aldrig Ved ikke Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N=1004 Forskellene i forbruget af på tværs af regionerne var ligeledes til stede i de tidligere undersøgelser, men som vist i figur 3 har udviklingen i det forbrug også været forskellig i de enkelte regioner. Forskellig udvikling i forbruget af i de forskellige regioner Ser vi nærmere på den andel i de forskellige regioner, der svarer, at de ofte eller altid køber økologi, så har denne udviklet sig hen over årene. Siden 2013 har der været en stigning i andelen i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der ofte eller altid køber økologi. I 2013 købte 40 pct. af indbyggerne i Region Hovedstaden altid eller ofte. I 2017 er det 46 pct. Stigningen er imidlertid mere markant i Region Syddanmark hvor andelen, der ofte eller altid køber økologi er steget fra 22 pct. i 2013 til 32 pct. i I Region Sjælland er denne andel omvendt faldet fra 36 pct. i 2013 til 29 pct. i Figur 3: Andel som ofte eller altid køber fordelt på regioner. 5 45% 35% 25% 15% 5% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N=1004 Side 3 af 11

4 En anden måde at se på de regionale forskelle i danskernes forbrug af, er at se nærmere på indbyggerne i enkelte byer sammenlignet med det øvrige land. Figur 4 nedenfor viser således, hvor ofte indbyggerne i København, Århus og Odense 2 køber sammenlignet med det øvrige Danmark. Som det fremgår, er andelen, som ofte eller altid køber højere i de store byer end i resten af landet. 46 pct. af københavnerne, 43 pct. af Århusianerne og 39 pct. af Odensegenserne køber ofte eller altid, mens det samme er gældende for 30 pct. af danskerne bosat uden for de tre største byer. Andelene som nogle gange køber er omtrent lige store i alle de tre byer og det øvrige Danmark (35-39 pct.).omvendt køber en større andel af danskerne, som bor uden for de tre byer, sjældent eller aldrig. Nærmere bestemt er denne andel næsten dobbelt så stor (35 pct.) blandt danskerne uden for de tre største byer sammenlignet med København (18 pct.), og ligeledes væsentligt større end i Århus (20 pct.) og Odense (22 pct.). Figur 4: Hvor ofte køber du? I større byer og det øvrige Danmark Andelen af kvinder og årige, som altid køber økologi, er størst. 5 45% 35% 25% 15% 5% altid eller ofte København Aarhus Odense Det øvrige Danmark nogle gange sjældendt eller aldrig Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N=1004, København (285), Aarhus (79), Odense (67) Ud over de regionale forskelle er der ligeledes mindre forskelle i hvor ofte mænd og kvinder samt forskellige aldersgrupper køber. Ser vi specifikt på andelen, der svarer, at de altid køber, er det eksempelvis dobbelt så mange kvinder som mænd, der svarer dette. Blandt de forskellige aldersgrupper svarer hele 9 pct. blandt de årige, at de altid køber økologisk, mens det gør sig gældende for 2-5 pct. i de øvrige aldersgrupper. Samtidig køber 38 pct. blandt de årige ofte økologisk, mens andelen for de øvrige aldersgrupper er mellem pct. 2 Byer er opgjort ved følgende postnumre: København ( ), Aarhus ( ), Odense ( ) Side 4 af 11

5 67 pct. af de forbrugere køber typisk grøntsager Flere køber frugt og grønt, færre mælk/yoghurt Grønt, æg og mejeriprodukter er de topsælgere I undersøgelsen er deltagerne også blevet spurgt om, hvilke de typisk vælger at købe økologisk. Som det også ses i tidligere undersøgelser, er det især grøntsager, æg, frugt og mælk/yoghurt, som danskerne typisk køber økologisk. I den nyeste undersøgelse er grøntsager den mest populære fødevare. 67 pct. af deltagerne i undersøgelsen, som køber, svarer netop at de typisk køber grøntsager. Efter grøntsagerne følger æg som den næst mest populære fødevare (56 pct.), og herefter deler frugt og mælk/yoghurt tredjepladsen blandt de mest populære med 49 pct. I den anden ende af skalaen finder vi varer som øl/vin og saft/sodavand, som kun få (5-6 pct.) af undersøgelsens deltagere typisk køber økologisk. Selv om det siden 2013 har været de samme fire kategorier, som danskerne typisk køber økologisk, har nogle af kategorierne dog gennemgået en udvikling. Set fra 2013 til i dag er der således flere, som typisk køber frugt og grønt økologisk, færre som typisk køber mælk/yoghurt økologisk. I 2013 svarede 56 pct. at de typisk køber grøntsager økologisk, mens det i 2017 gælder 67 pct. På samme vis er andelen, som typisk køber frugt økologisk, steget fra 39 pct. i 2013 til 49 pct. i Omvendt forholder det sig med mælk/yoghurt. Her svarede 60 pct. i 2013, at de typisk købte mælk/yoghurt økologisk, mens den tilsvarende andel i 2017 var 49 pct. Figur 5: Hvilke vælger du typisk at købe økologisk? Grøntsager Æg Frugt Mælk/yoghurt mv. Mel, gryn, kolonial mv. Smør Kød og kødpålæg Fjerkræ Brød Ost Ved ikke Saft/sodavand Øl/vin Kilde: Norstat & Userneeds for Landbrug & Fødevarer, N=884, 935. Ovenstående viser en tilbagegang i salget af mælk/yoghurt, som danskere typisk køber økologisk. En forklaring kan muligvis være, at tankegangen vedrørende frekvensen af indkøb har ændret sig over tid, da udbuddet er blevet større på fem år. Udbuddet af både frugt og grønt samt andre er ligeledes vokset i perioden. Det kan således være med til at påvirke danskernes opfattelse af, hvad det er for nogle som de oftest køber økologisk. Der er også forskel på, hvor ofte mænd og kvinder køber de forskellige typer, og særligt er der en del, som kvinder køber økologisk Side 5 af 11

6 oftere end mænd. Som figur 6 viser, drejer dette sig om grøntsager, æg, frugt samt mel, gryn og kolonialvarer, mens mænd omvendt oftere end kvinder køber øl og vin økologisk. Figur 6: Hvilke vælger du typisk at købe økologisk? Fordelt på køn Kvinde Mand 5 Grøntsager Æg Frugt Mel, gryn, kolonial mv. Øl/vin Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 935 De årige køber oftest økologisk smør og kolonialvarer 52 pct. køber økologisk for at undgå sprøjterester Flere køber økologi af klimahensyn Hvor vi ovenfor så, at de årige oftere køber, ser vi også her, at de også samtidig køber flere typer økologisk. Ser vi eksempelvis på smør, køber 37 pct. af de årige typisk dette økologisk. For danskere over 39 år ligger andelen på mellem pct. og for danskere under 30 år ligger andelen på pct. Danskerne har mange forskellige grunde til at købe økologisk Selvom størstedelen af danskerne køber, har de forskellige grunde til det. Den mest udbredte årsag til at købe har siden 2013 været at undgå sprøjterester i frugt og grønt, som over halvdelen har nævnt som årsag til at købe. På 2. og 3. pladsen finder vi ligeledes i tråd med situationen i 2013 bidrager til bedre dyrevelfærd og skåner miljø og drikkevand. Det er henholdsvis 37 og 34 pct. som angiver ovenstående begrundelser for at købe økologi. Denne top 3 over begrundelser for at købe har været den samme gennem alle årene. På fjerdepladsen finder vi ligeledes i tråd med i 2013 begrundelsen at det er sundere, som 29 pct. nævner. Efter disse følger årsager som at undgå tilsætningsstoffer, bedre kvalitet, bedre smag samt bidrager til et bedre klima. Andelen som har svaret, at de køber økologi, da de mener, at det bidrager til et bedre klima er siden 2013 steget væsentligt. I 2013 svarede 15 pct. af undersøgelsens deltagere således, at de købte for at bidrage til et bedre klima, mens denne andel i 2017 var 22 pct. Side 6 af 11

7 Figur 7: Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber? At jeg gerne vil undgå sprøjterester i frugt og grønt At jeg mener, at det bidrager til øget dyrevelfærd At jeg mener, at det skåner miljø og drikkevand At jeg mener, at det er sundere At jeg gerne vil undgå farve- og tilsætningsstoffer At jeg mener, at det er bedre kvalitet At jeg mener, at det smager bedre At jeg mener, at det bidrager til et bedre klima At jeg gerne vil undgå GMO-afgrøder At jeg mener, at det bidrager til flere vilde planter og dyr i naturen Andet, notér Ved ikke 5 6 Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 935 Kvinder lægger i højere grad vægt på dyrevelfærd og klima - mændene på kvalitet Hvor der i 2017 er forskel på, hvor ofte mænd og kvinder køber økologisk, og hvilke typer, der købes økologisk, er der ligeledes forskel på, årsagerne til at købe økologi, som nævnes af mænd og kvinder. Eksempelvis er der flere kvinder end mænd, som køber for at undgå sprøjterester, bidrage til øget dyrevelfærd og bidrage til et bedre klima. Konkret er der 10 procentpoint flere kvinder end mænd, som køber økologisk på grund af dyrevelfærd og/eller klima, 7 procentpoint flere kvinder end mænd som køber økologisk for at undgå sprøjterester. Omvendt er der 26 pct. af mændene mod 19 pct. af kvinderne som køber økologisk, fordi de mener, at er af bedre kvalitet. Figur 8: Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber? Fordelt på køn. 6 5 Kvinde Mand At jeg gerne vil undgå sprøjterester i frugt og grønt At jeg mener, at det bidrager til øget dyrevelfærd Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 935 At jeg mener, at det bidrager til et bedre klima At jeg mener, at det er bedre kvalitet Side 7 af 11

8 Der ses ligeledes forskelle mellem forskellige aldersgrupper. Her er der særlig forskel i forhold til årsagen bidrager til bedre dyrevelfærd, som især danskere under 50 år nævner, mens det oftere er danskere over 60 år, der nævner undgå farve- og tilsætningsstoffer som begrundelse for at købe økologi. Konkret har mellem 39 og 46 pct. af de årige forbrugere svaret, at de køber fordi de mener, at det bidrager til øget dyrevelfærd, mens det samme gælder pct. blandt danskere over 50 år. Omvendt nævner hver tredje dansker over 60 år, at de køber for at undgå farve- og tilsætningsstoffer, mens de tilsvarende andele i de øvrige aldersgrupper er mellem 16 og 24 pct. I forhold til 2013 er der markant flere i alderen år som mener, at bidrager til et bedre klima Større udbud af varer vil kunne få flere til at købe mere økologi Ser vi på udviklingen i årsagerne fra 2013 til 2017, som forskellige aldersgrupper har angivet, som de vigtigste grunde til at købe, er der specielt to årsager, som skiller sig ud. 15 pct. af de unge i alderen år, svarede i 2013 at det bidrager til et bedre klima. I 2017 er denne andel 22 pct. Med andre ord er denne andel steget med 10 pct.-point på fem år. For de øvrige aldersgrupper år og år er andelen, som har angivet at det bidrager til et bedre klima steget med hhv. 7 og 4 pct.-point over fem år. At det bidrager til øget dyrevelfærd har således også udviklet sig i forhold til, hvor vigtigt det er for nogle aldersgrupper. Her svarede 31 pct. af dem i alderen år, at dette var en af de vigtigste grunde til at købe i I 2017 udgjorde denne andel 41 pct. af dem i alderen år. Igen en pct.-stigning på 10 pct.-point. For de øvrige aldersgrupper år og år er andelen blot steget med hhv. 2 pct.-point og 3 pct.- point. Brug for større variation i sortimentet Når man spørger danskerne, hvad der skal til for, at de vil købe flere, svarer næsten tre ud af fire ligesom i 2013, at de skulle være billigere. Prisen er imidlertid ikke det eneste, som spiller en rolle. Også variation i udbuddet af, tilgængeligheden, friskhed og lokale varer spiller en rolle. Konkret svarer hver femte i undersøgelsen (20 pct.), at de ville købe flere, hvis der kom en større variation i det produktsortiment. 19 pct. ville købe flere, hvis der var bedre tilgængelighed, 17 pct. ville købe flere, hvis de var mere friske, og 16 pct. ville købe flere, hvis flere var lokalt producerede. Side 8 af 11

9 Figur 9: Hvad skal der til, for at du vil købe flere? At de bliver billigere At der kommer en større variation i det produktsortiment At tilgængeligheden af varer bliver bedre At varerne er mere friske At der er flere lokalt producerede varer At jeg får mere viden om forskellen mellem økologisk og konventionel produktion At udbuddet af økologisk mad på farten bliver større At varerne bliver mere synlige i butikkerne At smagen bliver bedre At der laves andre portionsstørrelser At der bliver bedre muligheder for at købe færdigretter At varerne bliver sundere Jeg kommer ikke til at købe flere varer Ved ikke Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= Også her er der forskel i udviklingen af, hvilke aldersgrupper som svarer hvad der skal til, for at de vil købe flere. Tilbage i 2013 svarede 85 pct. af dem i alderen år, at de ville købe flere, hvis de var billigere. I 2017 er det kun 74 pct. af dem i alderen år, som angiver dette som grund. Det vil altså sige et fald på 11 pct.- point. I de to øvrige aldersgrupper år og år er det faldet med hhv. 4 og 1 pct.-point. Det tyder altså på at det ikke er lige så vigtigt længere for dem i aldersgruppen år, at de bliver billigere i forhold til for fem år siden. Det skal ikke bare være økologisk men også dansk I dette års undersøgelse har Landbrug & Fødevarer også undersøgt, hvilken betydning det har for danskerne, at et produkt er dansk produceret, når de køber en række forskellige. Her viser undersøgelsen overordnet, at det blandt danskere, der køber økologi, har en væsentlig betydning, at de varer er produceret i Danmark. For 9 af de 12 varer, som er med i undersøgelsen, har halvdelen eller flere af deltagerne i undersøgelsen således svaret, at det har stor eller meget stor betydning, at varen er produceret i Danmark. Side 9 af 11

10 Figur 10: Andel for hvem det har stor eller meget stor betydning, at produktet er produceret i Danmark, når de køber produkter. For 74 pct. har det stor eller meget stor betydning, at de æg er produceret i Danmark Æg Mælk/yoghurt mv. Grøntsager Fjerkræ Smør Kød og kødpålæg Brød Frugt Ost Mel, Gryn, kolonial mv. Saft/sodavand Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, N= 935 Øl Den fødevare, hvor det for flest har stor eller meget stor betydning, at den er dansk produceret, er æg. Konkret har det stor eller meget stor betydning for 74 pct. af undersøgelsens deltagere, at æggene er danske når de køber æg. De tilsvarende andele for mælk/yoghurt er 69 pct. og for grøntsager og fjerkræ 65 pct. Det er imidlertid ikke alle føde- og drikkevarer, hvor det har stor betydning for forbrugerne, om de er danske. Mod de 74 pct. nævnt ovenfor er det blot 23 pct. som har svaret, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at varen er produceret i Danmark, når de køber saft/sodavand og 20 pct. når de køber øl. Ser man nærmere på dem, for hvem det har stor eller meget stor betydning at deres er produceret i Danmark viser det sig, at det især er danskere over 30 år. På tværs af de forskellige typer af er der således i gennemsnit omkring 60 pct. af deltagerene over 30 år (58 pct.- 66,5 pct.), som har svaret, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at fødevaren er produceret i Danmark, mens den tilsvarende andel for de årige er 41,5 pct. og for de årige er 39,5 pct. Dette billede gælder i varierende grad på tværs af de forskellige fødevaretyper, men er særligt udtalt for smør. Blandt danskerne over 40 år har det stor eller meget stor betydning, at netop økologisk smør er produceret i Danmark. Konkret hat 64 pct. af de årige, 68 pct. af de årige og 69 pct. af de årige således svaret, at det har stor eller meget stor betydning for dem, at deres smør er produceret i Danmark. For den yngre del af befolkningen er dette ikke udbredt i samme grad. Side 10 af 11

11 Konklusion Alt i alt viser undersøgelsen således, at størstedelen af danskerne køber, men også at nogle gør det oftere end andre. Siden 2013 er andelen af de danskere, som aldrig køber blevet mindre, mens andelen af de som altid køber fødevare er uændret. Prisen spiller dog fortsat en rolle i forhold til, om danskerne vil købe mere økologi, men er især for dem i alderen år blevet mindre vigtig over de sidste fem år. Variation, tilgængelig og friskhed har dog også noget at skulle have sagt, hvis danskerne skal købe flere. Når danskerne køber økologisk, er det som tidligere oftest grøntsager, æg, frugt eller mælk, der købes. Danskernes vigtigste grunde til at købe økologisk er at man undgår sprøjterester i frugt og grønt, at man bidrager til øget dyrevelfærd, samt skåner miljø og drikkevand. Undersøgelsen viser også at økologi ikke bare er økologi, men at det for mange danske økologiforbrugere har stor betydning, at økologien er dansk. Om analysen Landbrug & Fødevarer har siden 2013 hvert år gennemført en repræsentativ undersøgelse af forbrugeres holdning til og brug af. Den seneste undersøgelse er gennemført i maj 2017 af Norstat for Landbrug & Fødevarer blandt 1004 deltagere (505 mænd og 499 kvinder) repræsentativt udvalgt for den danske befolkning i alderen år. Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E info@lf.dk Christie Nielsen chni@lf.dk 1609 København V F W Nina Preus npre@lf.dk

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. 22. okt. 2018

Markedsanalyse. 22. okt. 2018 Markedsanalyse 22. okt. 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gå langt for økologien Økologiske er populære hos danskerne, og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018

Markedsanalyse. Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer. 12. juli 2018 Markedsanalyse 12. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Smag bliver stadig vigtigere, når danskerne vælger fødevarer Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017 Markedsanalyse 2. august 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Færre madpakker - men fortsat populært Madpakker har i mange år været det, som

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018 Markedsanalyse 10. januar 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse En stor del af danskerne

Læs mere

Markedsanalyse. 30. april 2019

Markedsanalyse. 30. april 2019 Markedsanalyse 30. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne spiser flere æg Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdning

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Marts 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 21. marts 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 11. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Markedsanalyse. 25. september 2017

Markedsanalyse. 25. september 2017 Markedsanalyse 25. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Økologi bidrager til en bedre kvalitetsopfattelse ved spisesteder Danskerne

Læs mere

Markedsanalyse. Alle vil gerne leve sundt men hvordan? 5. januar 2017

Markedsanalyse. Alle vil gerne leve sundt men hvordan? 5. januar 2017 Markedsanalyse 5. januar 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Alle vil gerne leve sundt men hvordan? Danskerne beskriver deres mad og drikke

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

Markedsanalyse. 19. juni 2017

Markedsanalyse. 19. juni 2017 Markedsanalyse 19. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kræsne børn? Forældre og børn er uenige Uden mad og drikke, dur helten ikke det

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner Økonomisk analyse 13. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen er fyldt med traditioner Til de omkring en million julemiddage,

Læs mere

Madpakker er stadig et hit. Hvor ofte smøres der madpakke i husstanden? 3-4 gange ugentligt. 5 gange ugentligt

Madpakker er stadig et hit. Hvor ofte smøres der madpakke i husstanden? 3-4 gange ugentligt. 5 gange ugentligt Økonomisk analyse 1. august 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Madpakker er stadig et hit Highlights: Der smøres og spises dagligt omkring 2

Læs mere

Markedsanalyse. 6. juni 2018

Markedsanalyse. 6. juni 2018 Markedsanalyse 6. juni 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Ø-mærket og Fairtrade-mærket Med flere og flere mærkningsordninger

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. august 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Æg tilskrives stadigt større sundhedsmæssig værdi Landbrug & Fødevarer har igen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Børns madpakker: Forældre savner inspiration. September 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Børns madpakker: Forældre savner inspiration. September 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Børns madpakker: Forældre savner inspiration September 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 6. september 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Børnefamilier: Svært at undgå madspild

Børnefamilier: Svært at undgå madspild Børnefamilier: Svært at undgå madspild Juni 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. juni 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk

Læs mere

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud Markedsanalyse 3. december 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes madspild af forskellige fødevarer Highlights: Det er især middagsrester,

Læs mere

Idealisterne er en attraktiv målgruppe

Idealisterne er en attraktiv målgruppe Idealisterne er en attraktiv målgruppe Oktober 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 5. oktober 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer Highlights De fleste

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk Økonomisk analyse 26. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen jul uden fugl og flæsk Danskerne holder fast i traditioner, når det kommer

Læs mere

Foodservice er fremtidens fødevaremarked

Foodservice er fremtidens fødevaremarked Foodservice er fremtidens fødevaremarked August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 22. august 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Markedsanalyse. Flere og flere danskere synes, at æg er sunde. 16. januar 2017

Markedsanalyse. Flere og flere danskere synes, at æg er sunde. 16. januar 2017 Markedsanalyse 16. januar 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere og flere danskere synes, at æg er sunde Landbrug & Fødevarer har siden

Læs mere

Hvem har primært ansvar for befolkningens sundhed? Folk selv. Offentlige institutioner (f.eks. skoler, Politikerne. Fødevareproducenterne.

Hvem har primært ansvar for befolkningens sundhed? Folk selv. Offentlige institutioner (f.eks. skoler, Politikerne. Fødevareproducenterne. Økonomisk analyse 4. april 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Familie, venner og medierne kan påvirke befolkningens sundhed Highlights: 7 pct. af

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Økonomisk analyse. Julehandel kan også være grænsehandel. 8. december 2015

Økonomisk analyse. Julehandel kan også være grænsehandel. 8. december 2015 Økonomisk analyse 8. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julehandel kan også være grænsehandel Highlights: - 16 pct. handler ind

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights Markedsanalyse 4. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg Highlights Flertallet spiser pålæg

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne går op i bæredygtighed. 6. oktober 2017

Markedsanalyse. Forbrugerne går op i bæredygtighed. 6. oktober 2017 Markedsanalyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne går op i bæredygtighed Mange forbrugere tænker over bæredygtighed

Læs mere

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

Millennials hvad vil de unge og hvor er de på vej hen? v/ Nina Preus

Millennials hvad vil de unge og hvor er de på vej hen? v/ Nina Preus Millennials hvad vil de unge og hvor er de på vej hen? v/ Nina Preus Hvad vil jeg fortælle om i dag? MILLENNIALS NU & HER: HVEM ER DE? DERES ADFÆRD OG HOLDNINGER IFT: - INFORMATIONSSØGNING & VIDENSOPBYGNING

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED? NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan forklare om de ting, der spiller en rolle i forhold til sundhed. Du kan give eksempler på, hvad man undgår, når man spiser økologisk mad. ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

Læs mere

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer

5. Miljø og familier. 5.1 Familiernes køb af økologiske varer Miljø og familier 104 Miljø og familier 5. Miljø og familier Miljøbevidsthed Holdninger til miljøet Det kræver en aktiv indsats fra størstedelen af befolkningen at mindske de miljøproblemer, der opstår

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne siger farvel til kummefryseren

Markedsanalyse. Danskerne siger farvel til kummefryseren Markedsanalyse 1. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne siger farvel til kummefryseren Salget af frysere og køle/fryseskabe

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Danskerne vil have vækst

Danskerne vil have vækst Økonomisk analyse 4. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil have vækst Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner

Økonomisk analyse. Hvis du havde 10 kommunale millioner Økonomisk analyse 1. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvis du havde kommunale millioner I 12 havde kommunerne i gennemsnit 8.348 kr.

Læs mere

Flere og flere forbrugere køber færdigretter

Flere og flere forbrugere køber færdigretter Flere og flere forbrugere køber færdigretter December 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 17. december 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK MOLS BJERGE LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris

Markedsanalyse. Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris Markedsanalyse 13. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mangler kendskab til tilberedning af gris Landbrug & Fødevarer ønsker

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes spisevaner i sommerferien Highlights Hver anden tilbringer sin sommerferie

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke Målgruppe Mænd og kvinder 18+ Indsamlingsmetode Online interviews Antal interviews

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere