CISS nyhedsbrev 1 / 04. s. 4. En direktørs tilbageblik 2. Ny opfindelse gavner Kina 3. Grisevenligt software 4. læs mere side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CISS nyhedsbrev 1 / 04. s. 4. En direktørs tilbageblik 2. Ny opfindelse gavner Kina 3. Grisevenligt software 4. læs mere side 4"

Transkript

1 s. 4 Vi vil udvikle næste generation af klimastyringsanlæg til stalde. Derfor har virksomheden SKOV A/S i Glyngøre valgt at tage imod tilbuddet om at blive partner i CISS program for industrielle ph.d.-studerende. Og det har man bestemt ikke fortrudt. læs mere side 4 En direktørs tilbageblik 2 Ny opfindelse gavner Kina 3 Grisevenligt software 4 Mangler din virksomhed en ung forsker? 5 Samarbejdsprojekter 5 Forskning på CISS 6 Nye projekter nye resultater 7 CISS nyhedsbrev 1 / 04 CISS Fr. Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Ø

2 En direktørs tilbageblik og fremtidsvisioner CISS år 2003 og 2004 CISS er kommet godt igennem det første leveår som selvstændigt kompetencecenter inden for indlejrede softwaresystemer Den overordnede målsætning for 2003 har været at iværksætte flest mulige samarbejdsprojekter mellem forskning og industri. Dels med henblik på hurtigere formidling af forskningsresultater og effektiv omsætning af ny viden i nye produkter og dels med henblik på at stille de tre universitetsgrupper bag CISS overfor nye forskningsmæssige udfordringer som altid med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger. Efter et år med mange individuelle møder med virksomheder er der igangsat hele 10 nye og ikke mindst forskellige samarbejdsprojekter. Der er opnået adskillige resultater, og de første patentansøgninger er sendt af sted. Det tager vi som et tydeligt bevis på, at CISS samarbejdsprojekter er et effektivt virkemiddel til at målrette og omsætte forskning i virksomheders konkrete produkter. Af bredere og større CISS-samarbejdsprojekter indgået i 2003 kan nævnes det nordjyske projekt Digital Identitet, som er koordineret af Center for Netværkssamfundet. CISS bidrager her med kompetencer og viden vedrørende infrastruktur. CISS har sammen med 10 virksomheder og Handelshøjskolen i Herning fået bevilget det 2-årige it-korridorprojekt ProSoft, som skal forbedre softwareudviklingsprocessen for indlejrede systemer. Vi er absolut tilfredse med den bundlinie, vi kan præsentere for Et årsresultat der til fulde indfrier ministerielle, amtslige og kommunale krav om privat medfinansiering. Samtidig er vi dog også af den klare overbevisning, at langt flere virksomheder med stor fordel kan drage nytte af de ydelser, som CISS tilbyder. I dette nyhedsbrev kan man læse om de erfaringer, som forskellige virksomheder har haft med et samarbejde med CISS. Året 2003 har budt på arrangementer og kurser med flere af verdens absolut førende kapaciteter inden for indlejrede softwaresystemer. Af mange højdepunkter kan jeg bl.a. nævne kurset om RT-UML med Bruce Douglas fra I-Logix samt temadage om emner som eksekveringstidsanalyse med Reinhard Wilhelm fra Absint og Intelligent Sensor Network med George Milne fra Western Australia. Ved hjælp af vores omfattende faglige netværk på internationalt plan, satser vi på et endnu stærkere felt af foredragsholdere i Det kan allerede nu afsløres, at der i foråret vil blive afviklet en større workshop med fokus på Test og Validering. Vi har igennem vores mange virksomhedsbesøg mødt stor efterspørgsel efter dette emne, som ligger klart inden for CISS kernekompetencer. Af andre arrangementer for år 2004 planlægges temadage indenfor emnerne: Systems-on-Chip (i samarbejde med DTU), Intelligente Sensornetværk og Sikkerhedskritiske og Fejltolerante Systemer. Vi håber, I får udbytte og inspiration af at læse denne udgave af CISS nyhedsbrev, og vi ser med glæde frem til et tæt samarbejde i det nye år. Kim Guldstrand Larsen Direktør KOLOFON 1. nr., 2. årgang Oplag: Udgivet af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) Ansvarshavende redaktør: Berit Borup Brendborg Kommunikationsbureau: Radius Kommunikation Grafisk design: Konstant Foto: Aalborg Reklamefoto, RTX, Mydtskov, Formidabel # 2

3 Mobiltelefoni Ny opfindelse gavner Kina Bedre kvalitet af 3. generations mobiltelefoni i Kina er et af resultaterne af et målrettet samarbejdsprojekt mellem virksomheden RTX Telecom A/S, Digital Communications Group på Aalborg Universitet og CISS. Samarbejdet har nu ført til en patentansøgning på en ny mobilmodtager I begyndelsen af 2003 indledte RTX Telecom A/S et 1-årigt samarbejdsprojekt med Digital Communications Group (DICOM) på Aalborg Universitet og CISS. Samarbejdet har handlet om at udvikle en ny modtager i mobile enheder, typisk mobiltelefoner, der skulle passe til den kinesiske standard for 3. generations mobiltelefoni, TD-SCDMA. Standarden er en konkurrent til andre 3G-standarder som for eksempel UMTS, der er den mest kendte i Danmark. Udgangspunktet var, at RTX havde et problem med at udvikle sin hardwareplatform for mobiltelefoni, så den kunne fungere på den kinesiske 3G-standard. RTX havde gennem noget tid haft et samarbejde med DICOM og derigennem udviklet en modtagerenhed, der kunne fungere sammen med RTX s hardwareplatform. Modtageren skulle derefter implementeres i hardwareplatformen, så den kunne leve op til de hårde tids-, hukommelses- og effektkrav, som 3. generations mobiltelefoni medfører. Her kom CISS ind i billedet, og resultatet blev en ny og mere effektiv modtager, som stiller RTX særdeles godt på det kinesiske marked. Den måde CISS arbejder på, er optimal for os. Deres rolle er jo i høj grad at bygge bro mellem de offentlige forskningsmiljøer og private virksomheder, så den nye viden, der skabes, bliver direkte anvendelig for os i virksomhederne, siger Klaus Ahlbeck, der er business development director hos RTX Telecom. Store perspektiver Samarbejdet har allerede medført en ansøgning om et nyt patent, som deles af RTX og Aalborg Universitet. RTX mener, der er store perspektiver i den nye teknologi. Den modtager, vi nu har udviklet, er klart den mest konkurrencedygtige på det kinesiske marked. Vi er klart foran vores konkurrenter. Samtidig forventer vi, at den kinesiske standard på sigt også vil blive indført i de omkringliggende lande. Det kan blive et meget stort marked for os, siger Klaus Ahlbeck. Standarden TD-SCDMA, som er udviklet af det kinesiske institut for telekommunikations-teknologi i samarbejde med Datang og Siemens, er faktisk også en mulighed på 3G-nettet i Europa. Den er både billigere og betydelig bedre end UMTS til at håndtere asymmetriske forbindelser, hvor der går meget data den ene vej og kun lidt den anden vej. Som for eksempel når man browser på internettet. På UMTS er der altid lige meget forbindelse begge veje, hvilket belaster systemet mere. Et tæt samarbejde Samarbejdet mellem CISS, RTX og DICOM har fungeret nemt og smidigt. Arbejdet er foregået både på CISS i et specielt indrettet projektrum og hos RTX, hvor forskerne har fået stillet arbejdspladser til rådighed. Finansieringen af projektet er blandt andet kommet på plads ved, at CISS har finansieret lønnen til en fuldtids forskningsassistent og en del udstyr, mens RTX har betalt hovedparten af det påkrævede udstyr samt bidraget med arbejdstimer. Projektet har været meget målrettet. Det har været som at samarbejde med en hvilken som helst anden virksomhed. Vi er bestemt meget positive over, at man i den offentlige forskningsverden på den her måde også forsøger at få en erhvervsvinkel på sit arbejde, siger Klaus Albeck. Fakta om RTX Telecom A/S RTX Telecom A/S er en ægte dansk succeshistorie. Virksomheden, der har sit hovedsæde i Nørresundby, blev stiftet i 1993 af tre ingeniører. Bare fem år senere modtog RTX prisen for årets danske vækstvirksomhed. I dag har virksomheden over 200 ingeniører tilknyttet og har opbygget en omfattende erfaring i levering af trådløs teknologi til andre virksomheder. Virksomhedens kunder tæller blandt andre firmaer som Siemens, Ericsson, Panasonic og Bang & Olufsen. RTX Telecom A/S valgte i øvrigt meget tidligt at involvere sig i CISS og sidder i dag i centrets bestyrelse. # 3

4 Klimastyring Grisevenligt software Jens Alsted Hansen, ph.d.-studerende Jan Jakob Jessen, ph.d.-studerende Vi vil udvikle næste generation af klimastyringsanlæg til stalde. Derfor har virksomheden SKOV A/S i Glyngøre valgt at tage imod tilbuddet om at blive partner i CISS program for industrielle ph.d.-studerende. Og det har man bestemt ikke fortrudt Landbrugets produktion af grise virker måske ikke ligefrem som det første, man tænker på, når samtalen falder på udvikling af ny software på højt niveau. Alligevel var virksomheden SKOV ikke sene til at se mulighederne, da man første gang hørte om et nyt center ved Aalborg Universitet, der skulle udvikle indlejrede softwaresystemer sammen med erhvervslivet. Her på SKOV vil vi være førende på vores marked. Det kræver, at vi konstant er på forkant med den nye viden. Vi var derfor hurtigt klar over, at et samarbejde med et erhvervsorienteret forskningscenter som CISS kunne være særdeles interessant for os, fortæller Martin Riisgaard-Jensen, der er softwaregruppeleder på SKOV. Langsigtet strategi Virksomheden SKOV er placeret i Glyngøre tæt ved Nykøbing Mors og er specialist i klimastyring og produktionsovervågning af moderne animalsk produktion. Projektet er nu i fuld gang. De to forskere har base på CISS, men det er planen, at forskernes arbejdstid fremover skal fordeles ligeligt mellem SKOV og forskningsmiljøet på CISS. Ph.d.-programmet passer fint til os. Vi har været optaget af, at forskningen ikke sker adskilt fra vores hverdag i virksomheden, men at den derimod løbende indlejres i vores virksomhed. Det kan vi sørge for i samarbejdet med CISS. Samtidig er det af stor betydning, at deres forskning er direkte anvendelig for os, siger Martin Riisgaard-Jensen. Ingen betænkeligheder De betænkeligheder, en virksomhed måtte have ved at indgå i ph.d.-programmet, er i SKOVs tilfælde blevet gjort til skamme. Der har ikke været væsentlige kulturforskelle mellem forskerne og virksomhedens medarbejdere. Endvidere kræver de ph.d.-studerende heller ikke meget vejledning fra virksomheden. Jeg betragter dem egentlig som deres egne projektledere. De arbejder meget selvstændigt, og det arbejde, jeg alligevel har som projektansvarlig, består fortrinsvist i at formidle viden og information mellem de ph.d.-studerende og vores egne medarbejdere, siger Martin Riisgaard-Jensen. Vi har nogle ambitiøse visioner for, hvordan vores produkter skal se ud om fem år. Derfor var vi kommet til den konklusion, at det ville kræve ny viden gennem målrettet forskning, hvis visionerne for vores nye produkter skulle blive til virkelighed, siger Martin Riisgaard-Jensen. Unge forskere i virksomheden Derfor indgik SKOV et samarbejde med CISS og Aalborg Universitet om at finansiere to ph.d.-stillinger. De to forskere skal blandt andet udvikle nye intelligente, automatiske klimastyringsanlæg, der udover den traditionelle klimaregulering af temperatur, luftfugtighed og lufttryk, også skal formå at ræsonnere ud fra omgivelserne. For eksempel skal anlægget ved hjælp af intelligente sensorer kunne regulere klimaet ud fra dyrenes adfærd og velfærd. Gode råd Inden man går ind i ph.d.-programmet, bør man som virksomhed gøre sig klart, at man selv skal have medarbejdere med stor interesse i at deltage i samarbejdet. Også på ledelsesniveau skal der være en forståelse for, at virksomheden bruger medarbejderressourcer på et projekt, som måske først giver gevinst på lidt længere sigt. Til gengæld er det ikke nødvendigt, at virksomheden besidder en høj grad af teknisk viden, inden man kaster sig ud i samarbejdet. Faktisk er det mere væsentligt, at man som virksomhed har gjort sig sine visioner klart, og ikke mindst hvilke udviklingsopgaver der kræver - og egner sig til at man bringer forskningsmæssig kompetence ind udefra, siger Martin Riisgaard-Jensen. # 4

5 Mangler din virksomhed en ung forsker? CISS har etableret et industrirettet ph.d.-program, som inviterer virksomheder til at indgå i et tæt samarbejde over tre år med en ung forsker Med viden fra den nyeste forskning kan virksomheden styrke sine kompetencer inden for it- og elektronikområdet. Fordele Samarbejdet om en industrirettet ph.d.-studerende tager udgangspunkt i et industrielt forskningsproblem defineret af virksomheden. Virksomheden får mulighed for at trække på den unge forsker samt adgang til et stærkt internationalt netværk via CISS. Fordelingen af rettigheder ved nye patenter aftales individuelt. Uddannelsen CISS treårige industrirettede ph.d.-forløb består af selvstændigt forskningsarbejde, der bygger oven på de videregående uddannelsers kandidatniveau. Forskningen udføres under vejledning og opsyn af en universitetsvejleder, der sikrer arbejdets faglige standard og foregår i øvrigt i tæt samarbejde med en projektleder fra den involverede virksomhed. Forskeren vil det meste af tiden være placeret på CISS for at kunne indgå som en integreret del af et bredere forskningsmiljø. Som led i projektforløbet vil forskeren typisk komme i virksomheden flere gange om ugen, og der kan være mulighed for, at forskeren i perioder har base i virksomheden. Vilkår CISS og Aalborg Universitet er ansvarlig for alle uddannelsesforpligtelser og betaler hovedparten af udgifterne til uddannelsen. Virksomheden betaler en tredjedel af udgifterne - ca. DKK om måneden. Som forskningsudgift er beløbet 100 procent fradragsberettiget. Forsøgsordningen med 150 procent fradrag på forskningsudgifter, som har været gældende i 2002/2003, videreføres med overvejende sandsynlighed i årene , hvilket betyder en yderligere reduktion i virksomhedernes reelle udgift. Samarbejdsprojekter af kortere varighed CISS skaber partnerskaber med erhvervslivet på forskellige måder. En af dem er gennem konkrete samarbejdsprojekter mellem CISS og virksomheder. Virksomheder tilbydes derfor at indgå i samarbejdsprojekter af kortere varighed. Dette er en god mulighed for virksomheder til at gennemføre et feasibility studie eller til undersøgelse af nye metoder og værktøjer. Medfinansieringen af projektet kan eksempelvis bestå af konkret betaling og medarbejdertimer fra ansatte i virksomheden. Har din virksomhed ideer til forskningsprojekter inden for CISS kompetencefelter, så kontakt Berit Borup Brendborg på tlf.: eller på # 5

6 Forskning på CISS CISS har en stor viden om udvikling af software og har spidskompetencer inden for seks særlige forskningsområder CISS er etableret ved Aalborg Universitet, hvor centeret forskningsmæssigt er forankret i veletablerede og internationalt førende forskningsmiljøer. CISS styrke er viden om softwareudvikling generelt og indlejrede softwaresystemer i særdeleshed. Fokus er på optimalt samspil mellem elektronik og software i produktudviklingen. afviklingsplatform, f.eks. i form af et operativsystem. Evalueringen af diverse eksisterende operativsystemer er en kerneaktivitet i CISS. Etableringen af CISS OSLab med finansielle ressourcer og kompetent mandskab giver mulighed for evaluering af diverse OS-teknologier på anmodning fra specifikke virksomheder eller som led i generelle studier. Forskningen på CISS er koncentreret om seks områder, indenfor hvilke interesserede virksomheder med konkrete udviklingsproblemer kan indgå samarbejde. Forskningsmæssige spidskompetencer på CISS: Modeldrevet udvikling af indlejrede softwaresystemer Intelligente sensornetværk Indlejrede og tidstro operativsystemer og platforme Sikkerhedskritiske softwaresystemer Validering og test af indlejrede systemer Hardware/Software co-design Modeldrevet udvikling af indlejrede softwaresystemer Mange virksomheder får behov for tilpasning af deres udviklingsmetodik i takt med, at kompleksiteten og udviklingsomkostningerne for indlejrede systemer stiger. Fremtidens metoder vil gennem hele udviklingsforløbet være baseret på modeller, og allerede nu er det muligt at drage fordel af et skift til en modeldrevet udviklingsmetode. På CISS arbejdes der i den forbindelse med udvikling af nye metoder, som inddrager understøttelse af de nyeste og bedste værktøjer, udvikling af værktøjer til validering samt kodegenerering. Intelligente sensornetværk Moderne SRO-systemer indeholder en mangfoldighed af sensorer, der hver især bidrager til information om et givet systems tilstand. Det kan eksempelvis være kontrolsystemer, hvor tilstandsmålinger er uundværlige i etableringen af feedback, der kan gøre systemet robust. CISS afprøver påstande om, at decentral sensorkommunikation øger robustheden overfor sensorfejl. Samtidig arbejder vi med at gøre sensorsystemer mere fleksible, billigere og lettere at installere. Sikkerhedskritiske systemer Systemer, hvor en fejl kan medføre betydelige tab af værdier eller kan skade mennesker eller miljø, er sikkerhedskritiske. På CISS er IKT-delen i fokus, d.v.s. softwaren og elektronikken. Ud fra definerede pålidelighedsniveauer fokuserer CISS på softwaredelen af Programmable Electronic Systems (PES). Et hovedtema i CISS' forhold til softewareudvikling er overgangen til en såkaldt Y-model, hvor flere udviklingsmomenter er automatiserede. Teststatistik samt pålideligheds- og fejlmodellering er også centrale kompetencer hos CISS. CISS tilbyder desuden kompetencer til modelbaseret fejldetektion i systemdesign som f.eks. observervationsbaserede metoder og strukturanalyse. Validering og test af indlejrede systemer Der arbejdes i disse år forskningsmæssigt på at få reduceret testomkostningerne, så der både sikres kortere time-to-market og korrekt funktion. CISS arbejder med både en modelbaseret vinkel, hvor ideen er at få test og validering bragt i sving så tidligt som muligt i udviklingsprocessen, så der bliver mindre fejlretning senere i forløbet. Der arbejdes desuden med en automatiseringsvinkel til analyse af designmodeller, generering af testcases og afvikling af testkørsler. CISS har særlige kompetencer inden for udvikling af værktøjer til modelbaseret test og validering. Hardware/Software co-design Området dækker en lang række teorier og metoder, som benyttes til samtidig specifikation, design, syntese, test og dokumentation af kombinerede hardware-/softwaresystemer. På CISS fokuseres på: (a) Ressource-optimal statisk og dynamisk schedulering på eventuelle adaptive arkitekturer med multiple skalerbare beregningsenheder, (b) Metoder til estimering på højt abstraktionsniveau af primært eksekveringstid samt hukommelses- og effektforbrug samt (c) Metoder til "fast prototyping" af kombinerede hardware-/softwaresystemer. Indlejrede og tidstro operativsystemer og platforme I de fleste moderne softwareimplementationer vil softwaren bestå af en applikation, der afvikles med støtte af en generel Der kan læses mere om CISS forskningsmæssige kompetencer på hjemmesiden: # 6

7 Nye projekter nye resultater CISS har over det seneste halve år udvidet antallet af konkrete samarbejdsprojekter med en række virksomheder. Blandt de nye samarbejdspartnere er IAR Systems og Simrad CISS har efterhånden et veludbygget netværk af samarbejdspartnere. Nogle af de senest tilkomne er Simrad i Støvring og IAR Systems i Århus. Samarbejdspartnere I 2003 er der opstartet projekter med følgende virksomheder: IAR Systems IAR Systems er en af verdens førende leverandører af udviklingsredskaber og service til integrerede softwaresystemer. IAR Systems begyndte i oktober 2003 et samarbejde med CISS om at udvikle et af virksomhedens kerneprodukter, visualstate. Produktet giver IAR Systems kunder forskellige former for tests på basis af softwaremodeller. Kernen i projektet er automatisk testgenerering ud fra de modeller, som IAR Systems kunder allerede har fremstillet med visualstate. Virksomheden har tidligere samarbejdet med dataloger på Aalborg Universitet og har på baggrund af gode erfaringer herfra store forventninger til resultaterne af samarbejdet. Vi forventer både resultater på kort sigt i form af løsninger, der hurtigt kan integreres i IAR Systems nuværende visualstate samt mere langsigtede resultater, som vil give os store fordele fremover, siger Henrik Leerberg fra IAR Systems. Simrad En anden virksomhed, der har startet et nyt projekt med CISS, er Simrads danske afdeling i Støvring. Simrad producerer maritim teknologi til blandt andet automatisk styring, navigation og kommunikation. Samarbejdet opstod, da CISS etablerede et nyt laboratorium for indlejrede realtids systemer. Her har CISS valgt at undersøge anvendeligheden af open-source operativsystemet ecos til en ARM-9 baseret prototypeplatform. ecos har den fordel, at det er open-source under en speciel ecos-licens, som giver mulighed for frit at udvikle og sælge applikationer baseret på ecos uden at frigive programkoden til applikationen. Den forskning fandt Simrad interessant, da virksomheden selv var i færd med at udvikle et nyt og kraftigere operativsystem. Et teknologiskifte gjorde det nødvendigt for os at lede efter nye løsninger med RTOS, der har forskellige tillægs-biblioteker, såsom netværks- og windows-styring. Samarbejdet med CISS, om at anvende en open-source løsning, var en oplagt mulighed for at udvikle vores produkt til en konkurrencedygtig pris, siger Peter Krogsgaard Jensen fra Simrad. Projektet har allerede opfyldt sit succeskriterium, da det er lykkedes at få ecos til at køre på Simrads prototypeplatform. # 7

8 Brobygger fra et dynamisk forskningsmiljø til erhvervslivet John Knudsen, ph.d.-studerende Anders Jørgensen, ph.d.-studerende Få andel i ny forskning CISS har ansat to nye ph.d.-studerende, som allerede har startet deres forskning. Virksomheder, der er interesserede i deres forskningsemner, har stadig mulighed for at koble sig på forskningsprocessen og dermed få indflydelse på og gavn af den konkrete forskning Modeldrevet udvikling af indlejret software Nyudviklede indlejrede systemer er komplekse og bliver ofte designet ud fra et krav om, at de kan genbruges i flere sammenhænge. Disse udfordringer har øget interessen for brugen af modeldrevet udvikling, hvor man på et tidligt tidspunkt i designprocessen analyserer systemegenskaber ud fra præcise modeller - ofte defineret vha. UML. levere operationelle retningslinier for udvikling til virksomheder, der frembringer sikkerhedskritiske indlejrede systemer. Virksomheders produkter vil ofte skulle gennemgå certificering i forhold til gældende standarder som for eksempel IEC eller MIL std 498. Standarderne omhandler henholdsvis functional safety i systemer med programmerbar elektronik og softwareudvikling i militære systemer. CISS har derfor ansat John Knudsen til at forske i modeldrevet udvikling af indlejret software. Målet for projektet er at undersøge i hvilket omfang, modeller kan indgå som en integreret del af udviklingsprocessen - herunder hvorledes modeller kan anvendes til automatiseret validering. Sikkerhedskritiske systemer CISS har ansat Anders Jørgensen i et forskningsprojekt, der skal Interesserede virksomheder kan for DKK årligt blive en del af disse projekter. For beløbet får virksomheden: Adgang til den nyeste viden Op til 100 sparringstimer per år, hvor halvdelen kan foregå i virksomheden 1 til 2 halvdagsseminarer for virksomhedens medarbejdere Gæsteforskere I foråret vil ekstern lektor Jens Christian Godskesen fra IT-U fortsætte sin tilknytning til CISS. Hans forskning omhandler blandt andet automatiseret testgenerering, hvor man med udgangspunkt i en formel grafisk designmodel af et system automatisk kan generere tests til afprøvning af det kørende system. I foråret vil Professor George Milne, University of Western Australia, være tilknyttet CISS som gæsteprofessor. George Milnes arbejde omfatter modeller og værktøjer samt deres praktiske anvendelser til både analyse af digitale kredsløb og FPGA-baserede rekonfigurerbare datamater. Der arbejdes med forskellige fejlmodeller, som kan guide testafledningen. De kan eksempelvis beskrive, at input fra systemets omgivelser aldrig når frem til den indlejrede software, eller at output genereret af den indlejrede software aldrig observeres af omgivelserne. Under gæsteopholdet ved CISS vil George Milne deltage i projekter og opbygning af viden inden for området intelligente sensornetværk og specielt bidrage til deres modellering og analyse.

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Hvordan kom vi i gang? Hvilke barrierer havde vi? Hvilke erfaringer gjorde vi os undervejs? Hvad har vi fået ud af det? HMF Product Management, Cranes 1 Højbjerg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Sådan skærer du toppen af

Sådan skærer du toppen af Sådan skærer du toppen af dine software udviklingsomkostninger BOOK ET MØDE OG VIND EN LÆKKER NÜVI GPS FRA GARMIN Tieto kan krydre dine softwareprojekter på nye måder Udover traditionel konsulentbistand

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

DI Innovationskonference

DI Innovationskonference h a n d l e k r a f t i n n o v a t i o n s a m a r b e j d e DI Innovationskonference Workshop B: Succesfuld indførelse af ny teknologi 21-11-2013 Indhold 1. Kort præsentation af SKOV A/S 2. Succesfuld

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Livsfarlig ledelse. www.mpeople.dk Tlf. 70209080

Livsfarlig ledelse. www.mpeople.dk Tlf. 70209080 Livsfarlig ledelse www.mpeople.dk Tlf. 70209080 software development mobile app development wireless development recruitment & headhunting training & workshops www.mpeople.dk Tlf. 70209080 Hos

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen!

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen! DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION Du har behovet... idoc har løsningen! 1 Hos idoc har vi store ambitioner for fremtiden Vores ambitioner bygger på et tæt forhold til vores kunder. Ambitionerne er drivkraften

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere