Destination Bornholm Event tracking August Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Destination Bornholm, Bornhoms Brand og Færgen har i sommerperioden 2014 indgået et samarbejde om at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Bornholm. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en række fortløbende undersøgelser i form af en Event-tracking, som i hver af månederne maj, juni, juli, august, september og oktober gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Bornholm. Indeværende måling omfatter følgende events i august måned: Bornholm Rock Climbing d august Store legedag d august Bornholm Rundt i Havkajak d august Bornholm Golf Open d august Wonderfestiwall d august I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Bornholm i perioden. Derudover er der i august foretaget en sammenligning på spørgsmål, som også blev stillet ifm. en tilsvarende evaluering i Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er følgende: Personer bosat i Danmark undtaget Bornholm, som har rejst med en af Færgens ruter fra Rønne i perioden Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Deltagere i undersøgelsen er rekrutteret via Færgens bookingsystem. Stikprøve Der er udsendt i alt mailinvitationer til personer, som matcher ovenstående målgruppedefinition. I alt har personer gennemført spørgeskemaundersøgelsen svarende til en svarprocent på ca. 30%. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Bornholm specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Bornholm er derfor et udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Bornholm. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking for Destination Bornholm er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Bornholm Rock Climbing Festival Evaluering af Store legedag Kendskabet til Bornholm Rock Climbing er meget beskedent; 3 pct. har meget stort eller stort kendskab til eventet inden ankomst til Bornholm. Ca. 3 ud af 4 havde intet kendskab til Bornholm Rock Climbing. Besøgsandelen på Bornholm Rock Climbing festival er som konsekvens meget lille; ca. 1 pct. har besøgt arrangementet hvoraf ca. 4 ud af 10 er gengangere som har besøgt eventen tidligere år. Dog udtrykker hele 29 pct., af de besøgende, at Bornholm Rock Climbing havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft Kendskabsmæssigt opnår Store Legedag en midterplacering i forhold til de øvrige august-events; 5 pct. har meget stort eller stort kendskab til arrangementet - ca. 3 ud af 4 har intet kendskab. Besøgsandelen til Store Legedag opnår derimod den højeste besøgsandel blandt de 5 august-events; ca. 3 pct. har besøgt arrangementet. Ca. 4 ud af 10 har besøgt Store Legedag arrangementet tidligere. For kun 1 ud af 10 af de deltagende, havde Store Legedag arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Ligeledes er vurderingen af Bornholm Rock Climbing rigtig god. Vurderingsmæssigt scorer arrangementet en førsteplads blandt de 5 august-events; ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10- punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Vurdering Vurderingsmæssigt indtager Store Legedag sidstepladsen sammenlignet med de 5 august-events; 6 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10- punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 7,51. Slide 8

9 Evaluering af Bornholm Rundt i Havkajak Evaluering af Bornholm Golf Open Kendskabet til Bornholm Rundt i Havkajak er på niveau med Bornholm Rock Climbing - kun 3 pct. har meget stort eller stort kendskab inden ankomsten til Bornholm, mens 7 ud af 10 intet kendskab havde. Besøgsandelen på Bornholm Rundt i Havkajak er lille; ca. 2 pct. har deltaget i arrangementet hvoraf kun omkring 1 ud af 5 af deltagerne har deltaget i arrangementet tidligere. Men for hele 4 ud af 10 som deltog i Bornholm Rundt i Havkajak havde eventen afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Bornholm Rundt i Havkajak er blandt de laveste ud af de 5 augustevents; ca. 6 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10- punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 7, Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Kendskabet til Bornholm Golf Open er lille; 5 pct. har meget stort eller stort kendskab til eventen - Ca. 3 ud af 4 har intet kendskab. Besøgsandelen til Bornholm Golf Open er ligeledes stærkt beskeden; ca. 1 pct. har deltaget og størstedelen af deltagerne til Bornholm Golf Open er gengangere til arrangementet; ca. 6 ud af 10 har deltaget i eventen før. Dog udtrykker hele 3 ud af 4 af de deltagende i Bornholm Golf Open, at arrangementet havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. Vurderingen af Bornholm Golf Open er god; ca. 3 ud af 4 giver en top-3 vurdering på en 10- punkts-skala.gennemsnitsvurderingen er 8,03. Slide 9

10 Evaluering af Wonderfestiwall Wonderfestiwall opnår højest kendskab blandt de 5 augustevents; ca. 9 pct. har meget stort eller stort kendskab til festivalen inden ankomst til Bornholm. Lidt over halvdelen havde intet kendskab til festivalen. Besøgsandelen på Wonderfestiwall er derimod relativt lille; ca. 2 pct. har besøgt festivalen hvoraf omkring 2 ud af 10 har besøgt festivalen tidligere. Men blandt de besøgende udtrykker halvdelen, at Wonderfestiwall havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft Vurderingen af Wonderfestiwal er den næstbedste ud af de 5 augustevents; lidt over 3 ud af 4 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Vurdering Slide 10

11 Økonomisk evaluering af august events 1. For andelen der udtrykker afgørende Baseret på Færgens trafiktal i undersøgelses perioden samt andelen der udtrykker, at den enkelte event var betydende for deres besøg af Bornholm, udregnes den specifikke tiltrækningskraft. Wonderfestival er den event i august med den største tiltrækningskraft og beregnes til ialt427 personer en stigning på 2 ift Estimeret værdi Wonderfestiwall 2013 Wonderfestiwall 2014 Bornholm Rock Climbing Festival Bornholm rundt i Havkajak Bornholm Golf Open Store Legedag betydning benyttes en faktor 0,9, for stor betydning en faktor 0,6 og nogen betydning en faktor 0,3. Vha. undersøgelsen fastsættes den gennemsnitlige opholdslængde for hver event og fra TØBBE (Turismens økonomiske betydning) benyttes derefter nøgletal for døgnforbruget pr. overnatningsform. (Hotel: 1358 kr., feriecentre: 495 kr., camping 246 kr., vandrehjem 682 kr., og lejet feriebolig 471 kr.) Wonderfestiwall 2013 Wonderfestiwall 2014 Bornholm Rock Climbing Festival Bornholm rundt i Havkajak 3. Bornholm Golf Open Store Legedag Besøgende som er ankommet med fly eller færgen fra Simrishamner ikke omfattet af estimatet. Tiltrækningskraft For hver event benyttes herefter fordelingen for overnatningsformen til at estimere det samlede forbrug, som er direkte afledt af den enkelte event. I august topper Wonderfestiwallog Bornholm Golf Open med en værdi omkring 1.5 mio. kr Slide 11

12 1. Profil af deltagerne for hver enkelt august-event Store Legedag- Profil Overvægt af mænd (72%) Overvægt af voksne og midaldrende; 35 til 49 år (3) 50 til 64 år (47%) Forholdsvist mange fra Region Sjælland (30%) og Midtjylland (16%) De fleste er fuldtidsbeskæftigede (81%) Mange med ferie som hovedformål med rejsen (60%) Størstedelen af deltagerne rejste med partner/ægtefælle uden børn (42%) Mange rejste med børn og evt. partner/ægtefælle (30%) Stor andel som foretog mere end 10 overnatninger på Bornholm (38%) Flest som har besøgt Bornholm 2-5 gange inden for de seneste tre år (42%) Størstedelen har venner og/ eller venner på Bornholm (53%) 2. Bornholm Rundt i Havkajak- Profil Overvægt af mænd (7) Overvægt af midaldrende og ældre; 50 til 64 år (52%); 65 år eller derover (39%) De fleste er fuldtidsbeskæftigede (61%) eller pensionister (3) Forholdsvist mange som besøgte Bornholm i forbindelse med en specifik begivenhed (30%) Flest som rejste med partner/ægtefælle uden børn (43 %) En vis andel rejste med ven/ vennegruppe uden børn (13%) eller anden gruppe (26%). Flest foretog over 10 overnatninger (30%) De fleste boede på campingplads (30%) eller i lejet sommerhus/ferielejlighed (30%) Over halvdelen har besøgt Bornholm 2-3 gange inden for de seneste tre år (57%) En stor andel har ingen tilknytning til Bornholm (43%), mens en vis andel har haft bopæl på Bornholm, som ikke er opvokset der (17%) Slide 12

13 3. Profil af deltagerne for hver enkelt august-event Bornholm Golf Open - Profil Overvægt af mænd (59%) Stor overvægt af ældre; 65 år eller derover (59%) De fleste bor i Region Hovedstaden (82%) Stor overvægt af pensionister (53%) En stor andel som besøgte Bornholm i forbindelse med en specifik begivenhed (3) De fleste rejste med partner/ægtefælle uden børn (59%) Halvdelen foretog 7-10 overnatninger (50%), mens mange foretog 4-6 overnatninger (31%) Flest benyttede sig af lejet sommerhus/ferielejlighed (41%), mens en vis andel boede på Pension eller Bed & Breakfast() Over halvdelen har besøgt Bornholm 2-5 gange inden for de seneste tre år (53%), mens en vis andel har besøgt Bornholm 10 eller flere gange (3) Wonderfestiwall - Profil Overvægt af mænd (70%) Overvægt af unge og midaldrende; Under 35 år (3) 50 til 64 år (43%) Langt de fleste bor i Region Hovedstaden (87%) De fleste er fuldtidsbeskæftigede (6) Forholdsvist mange studerende (13%) En betydelig andel besøgte Bornholm i forbindelse med en specifik begivenhed (30%) De fleste rejste sammen med partner/ægtefælle uden børn (39%) Næsten lige så mange rejste sammen med børn og evt. partner/ægtefælle (3) En forholdsvis stor andel rejste sammen med ven/vennegruppe uden børn (26%) Størstedelen foretog 2-3 overnatninger (3) En betydelig andel foretog 7-10 overnatninger (30%) En stor andel lejede sommerhus/ferielejlighed (3) En betydelig andel har besøgt Bornholm 10 eller flere gange inden for de seneste tre år (3) Næsten halvdelen har venner/familie på Bornholm (48%) og ca. hver femte deltager er opvokset på Bornholm (22%) 4. Slide 13

14 Evaluering af august-events Bornholm Rock Climbing d august Store legedag d august Bornholm Rundt i Havkajak d august Bornholm Golf Open d august Wonderfestiwall d august Slide 14

15 Kendskab til august-events Hvor stort var dit kendskab til følgende arrangementer inden du ankom? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm Rock Climbing Festival 2% 6% 7 6% Store legedag 3% 7% 11% 72% 6% Bornholm Rundt i Havkajak 2% 8% 17% 66% Bornholm Golf Open 2% 3% 6% 10% 73% 6% Wonderfestiwall % 6% 1 56% Wonderfestiwall % 17% 60% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter 2014 (1326); 2013 (2004) Slide 15

16 Medier/kilder til kendskab til august-events Hvordan fik du første gang kendskab til arrangementerne? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 31% Familie, venner eller bekendte 23% Internettet generelt 11% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 6% Facebook eller andre sociale medier Arrangementets hjemmeside 2% Andre steder 10% Husker ikke 13% Base: Havde kendskab til et eller flere events inden ankomst 520 Slide 16

17 Besøg på august-events Deltog du i ét eller flere af arrangementerne? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm Rock Climbing Festival 1% Store legedag 3% Bornholm Rundt i Havkajak 2% Bornholm Golf Open 1% Wonderfestiwall % Bemærk at besøgsandelen i 2014 ikke kan sammenlignes direkte med besøgsandelen i 2013, da undersøgelsesperiode og stikprøvestørrelse er forskellig. Wonderfestiwall % Jeg deltog ikke i nogle af disse arrangementer 92% Base: Alle respondenter 1326 Slide 17

18 Deltagelse i Bornholm Rock Climbing Festival Hvilke af disse dage deltog du i festivalen? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Torsdag d % Fredag d % Lørdag d % Base: Deltog i Bornholm Rock Climbing Festival eller var med som tilskuer (5) Slide 18

19 Deltagelse i Bornholm Golf Open Hvilke af disse dage deltog du i arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Onsdag d % Torsdag d Fredag d % Alle dage 53% Base: Deltog eller var tilskuer i Bornholm Golf Open (17) Slide 19

20 Deltagelse i Store Legedag Hvilke af disse dage deltog du i arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Fredag d % Lørdag d % Begge dage 16% Base: Deltog i Store Legedag (43) Slide 20

21 Deltagelse i Bornholm Rundt i Havkajak Hvilke af disse dage deltog du i arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Fredag d % Lørdag d % Søndag d % Base: Deltog eller var tilskuer i Bornholm rundt i havkajak (13) Slide 21

22 Deltagelse i Wonderfestiwall Hvilke af disse dage deltog du i arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Torsdag 26% Fredag 38% 43% Lørdag 38% 61% Søndag Alle dage 17% 3 Wonderfestiwall 2014 Wonderfestiwall 2013 Base: Deltog i Wonderfestiwall 2014 (23); 2013 (26) Slide 22

23 Deltagelse i august-events Deltog du selv i arrangementet en eller flere dage, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Bornholm Rock Climbing Festival % Bornholm Rundt i Havkajak 43% 57% Jeg deltog i Store Legedag Bornholm Golf Open 6 6% 29% Jeg var tilskuer til Store Legedag 86% Jeg deltog alle dage Jeg deltog en eller flere dage Jeg deltog ikke, men var tilskuer en eller flere dage Base: Deltog eller var med som tilskuer til august-event: Bornholm Rock ClimbingFestival (8); Bornholm rundt i Havkajak (23); Deltog i Bornholm Golf Open (17) Slide 23

24 Deltagelse i august-events Har du tidligere deltaget arrangementet? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8) Bornholm Rock Climbing Festival 43% 57% Store legedag 37% 60% 2% Bornholm Rundt i Havkajak 22% 78% Bornholm Golf Open 59% 41% Wonderfestiwall % 7 Ja Nej, det var første gang Husker ikke Base: Besøgte august-event: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Store legedag (43); Bornholm Rundt i Havkajak (23); Bornholm Golf Open (17); Besøgte Wonderfestiwall(23) Slide 24

25 August-events tiltrækningskraft Hvor stor indflydelse havde arrangementet på din beslutning om at tage til Bornholm? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm Rock Climbing Festival 29% 57% Store legedag 7% 19% 6 Bornholm Rundt i Havkajak 43% 57% Bornholm Golf Open 3 41% 6% 6% Wonderfestiwall % 13% 17% 13% 17% Wonderfestiwall 3 19% 23% 2013 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23) Besøgte Wonderfestiwall 2013 (26) Slide 25

26 Samlet vurdering af august-events Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give din oplevelse? 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm Rock Climbing Festival 29% 43% Snit: 8,57 Store legedag 37% 19% 9% 2% Snit: 7,51 Bornholm Rundt i Havkajak 2 19% 10% Snit: 7,62 Bornholm Golf Open 19% 22% 32% 3% Snit: 8,03 Wonderfestiwall % 19% 38% 19% Snit: 8,29 Wonderfestiwall % 2 28% 8% Snit: 8, Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23) Besøgte Wonderfestiwall 2013 (26) Slide 26

27 Bornholm Rundt i Havkajak Fantastisk arrangement lavet af frivillige. Fuldstændigt overtegnet fra dec. måned. Mange flere ville gerne med, men uden midler er det svært at være så mange. Kan gå ud over sikkerheden. Kvinde, 46 år, Hovedstaden Bornholm Golf Open Vi deltog ikke i Bornholm Open i år, men spillede Rø og Rønne uden for konkurrencen med vores venner. Desuden er det kedeligt, at der ikke længere er Foursomepå programmet. Arrangørerne af afslutningsfesten burde lave bordplan, der sikrede at spillerne kom til at sidde sammen med de par de havde spillet med de foregående dage og ikke spredt tilfældigt rundt i lokalet. Turneringen forløb iøvrigtflot med fint velkomstarrangement. Kvinde 72 år, Hovedstaden Kommentarer til august-events Bornholm Golf Open Dejligt med gunstart, vi fik mere ud af dagene derovre. Kvinde, 65 år, Region Midtjylland Wonderfestiwall Gerne flere steder hvor man kan sidde ned på Wonder...det var ret vådt så man kunne ikke bare sætte sig på jorden... :-) Kvinde, 34 år, Hovedstaden Bornholm Golf Open Tænker, at Bornholm Open fremover skal være MEGET bedre til at tage imod nye - dette gælder både deltagere, som ikke har deltaget i Bornholm Open før samt nye golfere... Kan kun sige, at det ikke har været en fornøjelse at stifte bekendtskab med Bornholm Open, -hvilket det i den grad burde have været! Og her tænker jeg ikke på vejret. Kvinde, 44 år, Hovedstaden Store Legedag Mine 3 drenge synes at helikopteren og traktortræk var et meget stort hit. Kvinde, 34 år, Midtjylland Bornholm Golf Open Afslutning på Bornholm Open skal ikke være på Hotel Griffen, de laver så dårlig mad. Kvinde, 51 år, Hovedstaden Bornholm Golf Open Har deltaget i mindst 5 Bornholm Open -men ikke de senere år på grund af at der kom for mange og det tog langt over 5 timer hver dag, så der blev ikke plads til andre arrangementer og besøg på Bornholm. Men vi besøger Bornholm hver år og spiller på Rø. Mand, 73 år, Hovedstaden Wonderfestiwall Programmet var I år lidt mere poppet og så var vejret jo også lidt dårligere desværre. Ellers er det et meget megetfint arrangement. Kvinde, 30 år, Hovedstaden Bornholm Rundt i Havkajak Super arrangement og fantastisk dejligt ophold :-) Mand, 57 år, Hovedstaden Slide 27

28 August-events loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Bornholm Rock Climbing Festival 14,3% 57% 29% Store legedag 14,0% 23% 16% 7% 40% Bornholm Rundt i Havkajak 17% 17% 30% 30% Bornholm Golf Open 53% 29% 6% 6% 6% Wonderfestiwall % 43% 3 9% Wonderfestiwall % Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke 31% 19% Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23) Besøgte Wonderfestiwall 2013 (26) Slide 28

29 August-events loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Bornholm igen indenfor de næste 2 år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) 6 19% 8% 1% 8% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Øvrige besøgende (1223) Slide 29

30 Profil af de besøgende til Bornholm i undersøgelses perioden Slide 30

31 Demografika Køn Kvinde 29% 28% 26% 30% 41% 43% 4 Mand 57% 56% 59% 71% 72% 7 70% Total Bornholm Rock Climbing Festival Store legedag Bornholm Rundt i Havkajak Bornholm Golf Open Wonderfestiwall Øvrige besøgende Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 31

32 Demografika Alder 9% Under 35 år 8% 3 35 til 49 år 6% 9% 8,7% 22% 22% 29% 3 50 til 64 år 3 43% 47% 43, 43,2% 52% 57% 65 år eller derover 7% 13% 26% 26% 39% 59% Total Bornholm Rock Climbing Festival Store legedag Bornholm Rundt i Havkajak Bornholm Golf Open Wonderfestiwall Øvrige besøgende Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 32

33 Demografika Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 9% 7% 10% 9% 9% 6% 9% 2, 2,3% 16% 21% 21% 26% 30% 4 58% 57% 61% 82% 86% 87% 3% Total Bornholm Rock Climbing Festival Store legedag Bornholm Rundt i Havkajak Bornholm Golf Open Wonderfestiwall Øvrige besøgende Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 33

34 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 52% 13% 19% 8% 3% Bornholm Rock Climbing Festival 43% 29% Store legedag 60% Bornholm Rundt i Havkajak 43% 9% 30% 13% Bornholm Golf Open 41% 3 Wonderfestiwall 39% 13% 17% 30% Øvrige besøgende 53% 13% 20% 7% 3% Ferie (mere end 4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Miniferie (1-4 overnatninger) Jobrelateret rejse Andet formål Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 34

35 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Bornholm ifm. dit seneste besøg? 1 overnatning 3% 2% 2-3 overnatninger 4-6 overnatninger 7-10 overnatninger Over 10 overnatninger 3% 13% 18% 19% 17% 23% 22% 23% 2 26% 2 22% 22% 29% 31% 32% 31% 30% 32% 30% 3 38% 43% 50% Total Bornholm Rock Climbing Festival Store legedag Bornholm Rundt i Havkajak Bornholm Golf Open Wonderfestiwall Øvrige besøgende Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 35

36 Rejseledsagere Hvem rejste du sammen med? Total 48% 27% 7% 1% 6% 2% 8% Bornholm Rock Climbing Festival 43% 29% 0% Store legedag 42% 30% 7% 2% Bornholm Rundt i Havkajak 43% 13% 13% 26% Bornholm Golf Open 59% 6% 6% Wonderfestiwall 39% 3 26% Øvrige besøgende 48% 27% 7% 1% 2% 8% Partner/ægtefælle uden børn Anden familiegruppe (f.eks. bedsteforældre med børnebørn) Ven/vennegruppe uden børn Anden gruppe Børn og evt. partner/ægtefælle Ven/vennegruppe med børn Kollegaer Alene Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 36

37 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Total 1% 96% 3% Bornholm Rock Climbing Festival 100% Store legedag 2% 98% Bornholm Rundt i Havkajak 91% Bornholm Golf Open 100% Wonderfestiwall 9% 91% Øvrige besøgende 96% 3% Gennem rejsebureau/pakkerejse Selvarrangeret ophold Både og dele af rejsen var arrangeret gennem rejsebureau, mens andre dele var selvarrangeret Ved ikke Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 37

38 Overnatningsform Hvordan boede du? Total 10% 30% 20% 27% Bornholm Rock Climbing Festival 57% 29% Store legedag 10% 2% 10% 26% 26% Bornholm Rundt i Havkajak 30% 30% 26% 9% Bornholm Golf Open 6% 41% 18% 2 Wonderfestiwall 13% 3 17% 26% Øvrige besøgende 10% 30% 20% 28% Hotel Pension eller Bed & Breakfast Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed Eget sommerhus eller ferielejlighed Privat indkvartering (herunder privat indkvartering i sommerhus eller ferielejlighed) Anden overnatningsform Base: Var ikke på éndagsrejse (1308) Slide 38

39 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Bornholm de seneste 3 år? Total 27% 36% 10% 26% Bornholm Rock Climbing Festival 43% 43% Store legedag 19% 42% 28% Bornholm Rundt i Havkajak 17% 57% 9% 17% Bornholm Golf Open 53% 3 Wonderfestiwall 26% 22% 17% 3 Øvrige besøgende 28% 3 10% 26% Én gang (det var første besøg på Bornholm indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 39

40 Tilknytning til Bornholm Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Bornholm? Total 33% 16% 3% 18% 40% 11% Bornholm Rock Climbing Festival 57% Store legedag 21% 19% 53% Bornholm Rundt i Havkajak 43% 17% 17% 17% 26% Bornholm Golf Open 3 6% 2 3 Wonderfestiwall 17% 22% 22% 48% 9% Øvrige besøgende 33% 16% 3% 18% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Jeg har ingen speciel tilknytning til Bornholm Jeg er opvokset på Bornholm Jeg har haft bopæl på Bornholm, men er ikke opvokset på Bornholm Jeg har eller har haft fritidshus på Bornholm Jeg har familie/venner på Bornholm Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Bornholm Anden særlig tilknytning Base: Besøgte august-events: Bornholm Rock ClimbingFestival (7); Besøgte Store legedag (43); Besøgte Bornholm rundt i Havkajak (23); Besøgte Bornholm Golf open (17); Besøgte Wonderfestiwall 2014 (23); Øvrige besøgende (1217) Slide 40

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed April 2016 Kamilla Korsgaard 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Executive Summary Side 3 Danmark spiser sammen Side 5 Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012

MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN 2012 Evaluering Udarbejdet af: Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling OM MANGFOLDIGHEDSFEST SMAG VERDEN Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere