Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929"

Transkript

1 Regnskabet for det første hele regnskabsår i Skamby 1929 Maj 2003

2 Den 11. november 1928 blev Anny Kirstine Jørgensen og Rasmus Holger Yndgaard gift i Davinde kirke. Medio august samme år havde Holger overtaget ejendommen i Skamby, og fra samme tidspunkt foreligger en udførlig regnskabsføring, som imidlertid stopper d. 12. marts 1930, formentlig fordi familien herefter er flyttet til ejendommen i Lamdrup. De enkelte posteringer findes i transskriberet form som bilag 2 nedenfor. En summarisk opgørelse for hele året 1929 er foretaget og findes nedenfor som bilag 1. Lidt om indtægterne Det fremgår heraf, at de primære landbrugsindtægter hovedsagelig stammer fra salg af fedesvin; bruttoprovenuet var ca kr., hvorfra imidlertid skal trækkes såvel forbruget af skummet mælk (ca. 500 kr.) som udgift til køb af grise (ca kr.) eller en nettofortjeneste på kr Dette tal overvurderer fortjenesten, idet der IKKE er foretaget fradrag for det til opfedningen medgåede forbrug af korn! Køerne gav et umiddelbart provenu på ca kr. på årsbasis, der i mindre grad end svineprovenuet skal reduceres med specifikke udgifter. Alt i alt har de anførte kilder til indkomstskabelse været nogenlunde lige betydningsfulde. Salg af æg har været en ret stabil, men mindre betydende indtægtskilde. Lidt om udgifterne På udgiftssiden var de tunge poster rentebetalinger til såvel Landbosparekassen som Thrine (formentlig sælgeren af ejendommen). Der betales ca. 400 kr. p.a. til Landbosparekassen; ved en rentefod på 4 % vil det - idet der ikke tages hensyn til evt. afdrag - svare til en gæld på ca kr.; ved en rentefod på 3 % til en gæld på ca kr. På samme måde må gælden til Thrine have været i størrelsesordenen 7000 kr kr. Den samlede hæftelse må herefter skønnes at have ligget mellem max kr. og min kr. Det private forbrug Størstedelen af de private udgifter er blevet formidlet af Brugsforeningen, der tegner sig for ca. 90 % af de private forbrugsudgifter. Som det fremgår af den detaillerede regnskabsliste var fisk en hyppigt forekommende spise! - og billig. Andre udgifter Her befinder sig en enkelt temmelig stor post, et nyt tærskeværk til en værdi af 450 kr. De øvrige poster er hver for sig mindre betydningsfulde, men akkumulerer dog til en samlet sum på godt 1000 kr. Hvad der ligger i de såkaldt private posteringer 2

3 er uafklaret! Specielt om september 1929 Som det fremgår af detailopstillingen har der været sygdom i denne måned. Forklaringen har naturligvis at gøre med, at Anny fødte Inge den 22. september 1929, men også at Inge døde den 24. september. Hun blev begravet den 28. september, i hvilken forbindelse bemærkes en udgift til graveren - og lidt senere til fru Stendorph - formentlig jordemoderen - på ikke mindre end 50 kr. I denne periode afslører bogføringen, at far ved sine besøg hos mor på Odense sygehus har medbragt såvel bananer og chokolade som vindruer. 3

4 BILAG regnskab i hovedtræk Indtægter Salg af svin Salg af kalve Salg af kyllinger 9.90 Salg af mælk Salg af æg Primære indtægter Andre indtægter Samlet indtægt Udgifter Skummet mælk Indkøb af grise Løbninger Dyrlæge Forsikringer Renter Skatter Elektricitet Primære udgifter Privatforbrug Andre udgifter Samlet udgift Kasseunderskud Privat forbrug Brugsforening Fisk 9.01 Flæsk 6.60 Kolonial Bager Brød Kød I alt

5 Bilag 2. Regnskabsposteringer, Skamby

6 01.02u Kolonial u Indkøbt 8 Grise a 28 kr u Elektricitet u Kost u Porto i Æggepenge u Bødkeren u Kød u Telegram u Kaffe u Kaffe u Æbler u Sygekasse u Kaffe og Maltsukker i Æggepenge u Fisk u Frmk u Kød i Mælkepenge u Forbrug af Skm.M u Kul 1 Tons u Betalt i Brugsforeningen u Sadelmager u Skomageren i Æggepenge u Brød u Andet u Fisk u Brød u Karskrup u Porto.25 6

7 02.02u Brød u Kød u Et Fragtsbrev m.m i Æggepenge u Privat u Skovbrænde u Kommuneskat i Et Fedesvin u Elektricitet u I Odense u Fastelavnsrytt u Boller, Togbilletter i Æggepenge i Overskud f. Ægforg u Kristian u Tulipaner u Petroleum i Overskud fra Brugsf u Sild i Et Fedesvin i Mælkepenge u F. af Skm. M u Betalt i Brugsf u Privat u En Frakke u Fragt i Æggepenge u Fyns Tidende f. Januar Kvtl

8 03.01u Elektricitet i Overskud fra Slagteriet u En Nøgle i Et Fedesvin u Naal-Traad u Gær u Et Par Sko u En Hue i En Kalv solgt u Brød u Lodder til Dcm-Vægt u Brød u Kød u Sokker u Kolonial u Fragt i Æggepenge i Oversk. to Grise i Et Fedesvin u Kød u Landbosparekassen i Et Kalveskind i Æggepenge u Fisk u Propper El u Urtefrø u Togbillet u Rutebil u Strømper u Tegnebøger u Kolonial u Sko u Privat u Fragt u En Kogebog i Æggepenge u Ulykkesfskr.+Porto u Klipning i Et Fedesvin u Fyns Tidende i Mælkepenge u F. af Skm.M.samt Tuberkulinpr u Betalt i Brugsf u Borrerodsspiritus u Kristian u Marius u Porto u Vasketøj i Æggepenge u Togbillet u Jubilæum (Mads Post) u Flæsk u Kreaturforsikring

9 04.02u Sukker u Fisk u Andet i Æggepenge u Bageren u Fragt u Elektricitet u Drænsrør i To Fedesvin u Indkøbt 8 Grise a u Sygekasse i Æggepenge u Kristian u Kontrolforeningen i Et Fedesvin u Kolonial u Togbillet u Kød u Satin u Tøj m.m u Et Kar u Marius i Æggepenge u Dybbøl Mærker i Mælkepenge u F. af Skm.M u Margarine u Foraarsblomster u Blomster til Krans i Æggepenge u Betalt i Brugsf u Brød u Nitrogen u Fragt u Skat i Æggepenge

10 05.01u Elektricitet u Brød u Fisk i Et Fedesvin u Flæskesteg u Garn u Rabab u Gær u Andet u Barberen u Strømper i Privat u Togbillett u Rutebil u Fisk i Æggepenge u Brandforsikring i Et Fedesvin u Kød u Skorstensfejeren i Æggepenge u Fragt u Fisk u En Due i Et Fedesvin u Barberen u Rababer u Kød i Mælkepenge u F. af Skm.M i Reduktace u Betalt i Brugsf u Kolonial fra Brugsf u Brød u Et Par Sko repareret u Et Cykeldæk u Kristian u Drikkepenge u Kaalplanter u Brød i Æggepenge u Traad u Sæbe u Barbersæbe u Vaskeskind u Lærred u Garn u Kolonial u Rive u Kød u Rugeæg u Rababer u Maling i Et Fedesvin i Æggepenge u Til Missioner u Fragt u Knapper.40 10

11 05.30u Rababer u Kravetøj vasket u Golftrøje i Et Fedesvin

12 06.01u Brød u Lejet Bil u En Kost u Fragt u Kristian i Privat i Æggepenge u Rababer u Et Rundskuehæfte u Et Frmk u Elektricitet i Et Fedesvin u Kød og Rababer u Et Frmk u Renter til Thrine u Kød u Porto i Æg u Rente til Landbosparekassen u Smederegning u Indkøbt 7 Grise u Indsprøjtning u Rababer u Kød i Mælkepenge u F. Skm u Betalt i Brugsf u Betalt Løbning af 3 køer a i Solgt en Gris i Æg u Købt Tøj og andet i Privat u Amtsstueskat+Porto u Kød u Planter u Fyns Tidende u Kød u Tomater u En Lodseddel.50 12

13 07.02u Bager u Fisk i Æg u En Harve i En Vogn u Kolonial u Frmk i Æg u To Læs Grus u Grime repar u Elektricitet u Borsyre u Cyklestald u Tandlæge u Kød i Mælkepenge+Reduktace u F af Sk.M u Fragt u Kristian u Betalt i Brugsf i Æg u Jordbær u Brød u Sygekasse u Klipning i Æg i Privat u Fisk u Tomater u Kolonial u Kød i Et Fedesvin u Fragt paa en Tærskemaskine u Staionskarl u Porto u Servantestel u Fragt u Remsamler u Strygejern u Cyklestald u Øremærker u Dyrskue u Tomater u Brød u Privat u Hesteforsikringen extra u Porto i Æg u Cykle repareret u Kalk u Fragt u Tomater u Rugbrød.40 13

14 08.01u Marius 1 3/4 Dag a 4 kr i To Fedesvin u Brød u Tomater u Telefon i Æg u Tomater u Fisk u Marius u 50 kg Salpeter u Fragt u Kommuneskat u Brød u Haglskadeforsikring i Mælkepenge u F. Sk.M u Kristian Smed u Tomater u Kager u Indkøbt 7 Grise a 40 kr u 9 Grise indsprøjtet u Marius u Kolonial i Æg i Fire Fedesvin u Et Blad u Betalt i Brugsf u Biltur u Tomater i Æg u Marius u Porto u Kød u Fisk u Lirekassemand i Æg u Tomater u Tomater u Høstmanden u Fragt.55 14

15 09.01u Klipning i Æg u Brød u Kød u Gunnar u Kristian u Elektricitet i Mælkepenge u F. af Sk. M u Medicin, Vat u Sygeseddel u Strømper+ Sofapude i Æg i Et Fedesvin u Fragt u Privat u Betalt for Kvien u Betalt i Brugsf u Høstblomst u Telefon u Fragt i Æg u Fisk u Laurits laant 22 øre u En Bil Grus u En Ost u En Sygeseddel u Fragt u Ravn u Avisen i Æg u Cokolade u En Pumpe repareret u Et Blad u En Krave u Graveren u Et Billede i To Fedesvin

16 10.01u Uldgarn u 1.ste Afdrag(Tærskeværket) u Bananer u Fragt u Læder i Æg u Togbillet u Kød u Brød u Fragt u Eletricitet u Kørsel af Kul u Vindruer u Et Telegram i En Kalv solgt u Kød u En Vase i Mælkepenge u F. af Sk. M u Harald u Betalt i Brugsf u Frø u Et Brød u Paalæg u Peter? u Varer u Kreaturforsikringen u Togbillet i To Grise u Marius u Sygekassen i Æg u Medicin u Kød u Kontrolforeningen i Tre Grise solgt u Indkøbt 8 a 36 kr i Fra Sygekassen modtaget u Ane u Bødkeren u 8 Grise indsprøjtet u Skorstensfejeren u Kød u Fragt u Et Blad u Salonkugler u Kaffedug u Lysedug u Barber u Svend u Frelsens Hær u Fragt u K. Skat u Selen repareret u Fru Stendorph i Overskud fra Mejeriet i Æg

17 11.01u Fisk i Dagpenge til Anny fra Sygekasse u Sygeseddel u Medicin u Peberrod i Mælkepenge u F. af Sk. m u Kul u Et Batteri u Cigarer u Bilen u Uldtøj u Bageren u Telefon u Sæbe u Et Corset u Bil til Davinde u Uldgarn u Davinde u Privat i Æg u Haglskade u Kristian u Frakken syet u Sygeseddel u Apothek i Privat i Solgt Kyllinger u Uldhandleren u Avis u Kravetøj u Sko u Bil u Billet og Kaffe i Æg u Kød i Et Fedesvin i Mælkepenge u F. af Sk.M u Betalt i Brugsf

18 12.01u Bødkeren u Fragtmanden u Træskostøvlerne bundet om u Kort til Landbrugsforedrag u El Propper u En Kop Kaffe u Fisk u Brød u E. Propper u Et Blad u Et Batteri i En Gris u Kaffe og Togbillet u Ko løbet u Et Nøgle Bindegarn u Porto u Karl u Kristian u Vask u Elektricitet u Kaffe og Bil i Æg u Kød u Træsko ombundet u Billeder af Huset i Tre Fedesvin u Mødet i Otterup u Garderobe u Maleren betalt u Rente til Landbosparekassen u Rente til Thrine u Amtsstueskat u Galocher u Trikotage u Betalt Tærskeværk u Togbillet u Avisen u Barber u Fragt i Æg u Kolonial u Sæbe u Smederegning u Fragt u Varer u Platter u Privat u Kaffe u Kristian i Et Fedesvin u Marius for Roer u Kød u Rejsepenge u Julekort u En Blomst u Billet u Amalie i Mælkepenge

19 12.28u F. af Sk. M u Telefon u Privat u Indkøbt 8 Grise a 40 kr u Kogekonen u Telefon i Æg i Tre Fedesvin u Betalt Brugsf u Bageren u Porto.40 19

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV.

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET SALLING I ROSLEV. MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV. Af Keld Lauge Nielsen I februar 1899 lejede Mads Kaagaard Nielsen sig ind i et kælderrum på Engholm i Roslev. Han havde bestemt sig for at starte

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Videre mod dansk repetitionskort

Videre mod dansk repetitionskort Videre mod dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider kan bruges i forbindelse med repetition af grammatik og dialoger tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Sådan undgår du skattesmæk

Sådan undgår du skattesmæk Skat for begyndere Sådan undgår du skattesmæk Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere