Din brugermanual NOKIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA 3510 Betjeningsvejledning NOKIA 3510 Brugervejledning NOKIA 3510 Brugermanual NOKIA 3510 Brugsvejledning NOKIA 3510 Din brugermanual NOKIA

2 Manual abstract: og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Dance2Music, Bumper og Link5 er varemærker tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia udvikler løbende sine produkter. forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler /Udgave 3 Hurtigt og let Denne Hurtigvejledning beskriver de grundlæggende funktioner for Nokia 3510mobiltelefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om disse funktioner i kapitel 3-6. s Opkald Før du kan foretage dit første opkald, skal du se Isættelse af SIM-kortet og batteriet for at lære, hvordan du isætter SIM-kortet, installerer og oplader batteriet samt tænder telefonen. 1. Indtast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på 2. Tryk på for at afslutte opkaldet.. s Opkaldsfunktioner Besvarelse af et opkald: Tryk på. Afslutning/afvisning af et opkald: Tryk på. Du kan også trykke på Lydløs slå ringetonen fra og derefter enten besvare eller afvise opkaldet. Justering af lydstyrken: Tryk på piletasterne under et opkald. Opkald til telefonsvareren: Tryk på og hold nede. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4 Hurtigkald: Du skal først tildele et telefonnummer til en hurtigkaldstast (se side 57). Tryk derefter på den ønskede hurtigkaldstast og. Besvarelse af et ventende opkald: Aktiver først Banke påtjeneste (se side 36). Derefter kan du besvare et ventende opkald ved at trykke på. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Se Telefonbog (Navne - Menu 1) på side 51, hvis du ønsker yderligere oplysninger. s Afsendelse af en tekstbesked 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder og Skriv besked 2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 37. Se også Tekst- og billedskabeloner på side Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send. 4. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på OK for at sende beskeden, eller find telefonnummeret i telefonbogen. Tryk på OK for at sende beskeden. Se Beskeder (Menu 2) på side 60, hvis du ønsker yderligere oplysninger. s Sådan låser du tastaturet og låser det op Sådan låses tastaturet: Tryk på Menu i standby-tilstand og på låse tastaturet., inden der går 1,5 sekund for at Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5 Sådan låses tastaturet op: Tryk på Lås op i standby-tilstand og på låse tastaturet op., inden der går 1,5 sekund for at Sådan indstilles tastaturet til at låse automatisk: Tryk på Menu, Indstillinger, Telefon- indstillinger og Automatisk tastaturlås. Vælg Til for at aktivere tastaturlåsen og vælge det tidspunkt, hvor tastaturet automatisk låses. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6 Indholdsfortegnelse Hurtigt og let....4 Indholdsfortegnelse....7 SIKKERHED.

3 .13 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Adgangskoder.

4 16 Oversigt over telefonens funktioner.18 MMS-besked-tjeneste Polyfonisk lyd (MIDI) GPRS (General Packet Radio Service)

5 ...19 WAP (Wireless Application Protocol) Telefonen Taster og stik.

6 ..21 Standby-tilstand Kom godt i gang Isættelse af SIM-kortet og batteriet Udtagning af SIM-kortet..

7 26 Opladning af batteriet.26 Sådan tændes og slukkes telefonen Tastaturlås...

8 ...29 Udskiftning af covers...30 Placering af bæreremmen Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Opkaldsfunktioner. 33 Opkald

9 33 Opkald til det senest kaldte nummer 33 Opkald til telefonsvareren 34 Hurtigkald til et telefonnummer

10 ...34 Konferenceopkald Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Banke på.. 35 Valg under et opkald

11 Skrivning af tekst..37 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Brug af forprogrammeret tekstinput Skrivning af sammensatte ord

12 ..39 Brug af traditionelt tekstinput Tip til skrivning af tekst Brug af menuen Adgang til en menufunktion...

13 42 Liste over menufunktioner Menufunktioner Telefonbog (Navne - Menu 1).

14 .51 Valg af indstillinger for telefonbogen Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn).52 Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Ændring af standardnummeret Søgning efter et navn i telefonbogen..

15 ..54 Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Sletning af navne og numre Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 8 Kopiering af telefonbøger.55 Afsendelse og modtagelse af visitkort...

16 ...56 Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast Taleopkald. 72 Udgående opkald..73 Sletning af seneste opkaldslister Opkalds- og tidstællere

17 73 Lydindstillinger (Menu 4) 74 Profiler (Menu 5) 75 Indstillinger (Menu 6)...85 Start af et spil..

18 85 Spiltjenester og -indstillinger...85 Planlægning (Menu 8). 86 Alarm

19 ...86 Kalender...87 Oprettelse af kalenderbemærkninger Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning...

20 ..89 Værktøjer (Menu 9) Pauseskærm Timeout for aktivering af pauseskærm Modtagelse af pauseskærme via MMS- eller billedbeskeder..

21 ..91 Lommeregner Valutaomregning Nedtællingsur.

22 ..92 Stopur Tidsregistrering og mellemtider..93 Omgangstider...

23 94 Visning og sletning af tider...94 Mobile Internettjenester, WAP (Menu 10) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester...95 Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11 Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked 96 Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

24 96 Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer 97 Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer 98 Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste...99 Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste Generelle retningslinier for brug af telefonens taster. Din brugermanual NOKIA

25 Direkte opkald ved hjælp af WAP 102 Afslutning af en WAP-forbindelse Indstillinger for udseende af en WAP-browser Indstillinger for indlæsning...

26 . 103 Bogmærker Modtagelse af et bogmærke Tjenesteindbakke Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder.

27 Cache-hukommelse Sikkerhedsindikator Nøglecentercertifikater

28 SIM-tjenester (Menu 11) Batterioplysninger Opladning og afladning VEDLIGEHOLDELSE.

29 111 VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED. 113 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådlåse enheder kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal monteres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. s Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900og GSM 1800-netværk. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14 Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangere via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8 eller LCH-9. Advarsel! Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug i forbindelse med denne telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15 Generelle oplysninger s Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Sæt mærkaten Sæt mærkaten på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. på dit garantibevis. s Adgangskoder Sikkerhedskode (5 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden i menuen Indstillinger, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Indstil telefonen til at anmode om koden, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. PIN-kode (4 til 8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. PIN2-kode (4 til 8 cifre): PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16 PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PINkode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 17 Oversigt over telefonens funktioner Nokia 3510-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Nedtællingsur, Lommeregner, Spil og mange andre. Desuden findes der en række covers til telefonen. Se Udskiftning af covers på side 30, hvis du vil skifte cover. s MMS-besked-tjeneste MMS-besked-tjenesten gør det muligt for dig at modtage MMS-beskeder. Disse beskeder kan bestå af tekst, grafik og lyd. Bemærk! MMS-beskeder er angivet til Ja), og operatøren eller tjenesteudbyderen kan kræve betaling for hver besked, du modtager. Din brugermanual NOKIA 3510

30

31 s Polyfonisk lyd (MIDI) Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid via en højttaler. Polyfonisk lyd bevirker, at ringetoner lyder som rigtige melodier i sammenligning med biplydene i traditionelle ringetoner. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner, signaler ved SMS-beskeder og i spil til baggrundsmusik og lydeffekter telefonen indeholder lydkomponenter fra over 40 instrumenter, der kan Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18 bruges til polyfoniske lyde. Maks. fire instrumenter kan spilles samtidigt. Det understøttede format hedder Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-tjenesten, se Modtagelse af MMS-beskeder på side 69 og Lydindstillinger (Menu 4). Du kan også hente dem via WAP ved hjælp af menuen Tonetjenester. Se Lydindstillinger (Menu 4) på side 74. s GPRS (General Packet Radio Service) GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via mobilnetværket. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom Internettet. GPRS-teknologien anvendes til WAP, MMS- og SMS-beskeder. Inden du kan anvende GPRS-teknologi Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement. Du skal gemme GPRS-indstillingerne for de programmer, der anvendes via GPRS. Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 95. Se Tekstbeskedindstillinger på side 68. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19 GPRS- og programpriser Der kræves et gebyr for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der anvendes via GPRS, f.eks. WAP-tjenester, afsendelse og modtagelse af data og SMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om gebyrer. s WAP (Wireless Application Protocol) Du har adgang til forskellige WAP-tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigter, underholdning, biografer, og onlinespil. Disse tjenester er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere. Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester. Se Mobile Internettjenester, WAP (Menu 10) på side 94. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Telefonen s Taster og stik 1. Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Hvis du trykker kort på tænd/slukknappen, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder. 2. Valgtaster og Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. Menu og Navne i standby-tilstand. 3. Piletaster og Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Du kan også justere lydstyrken under et opkald. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer. angiver numre og tegn. Hvis du trykker på og holder ringer telefonen til telefonsvareren. og tastaturet. nede, bruges til en række ting i forskellige funktioner, f. eks. når du låser s Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Valgtasterne i standbytilstand er Menu og Navne. xxxxxx Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22 Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand: Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en tekstbesked på side 63. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 66. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 29. Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller ved en tekstbesked, når Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Ingen tone. Se Lydindstillinger (Menu 4) på side 74. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 86. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 92. Tidtagningen med stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 93. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikatoren for den første linie, og er omstillingsindikatoren for den anden linie. Se Omstilling på side 77. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang s Isættelse af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter kan du fjerne batteriet. 1. Tryk på udløserknappen, mens telefonens bagside er vendt mod dig. Skub og løft bagcoveret af telefonen i pilenes retning. 2. Løft batteriet ud af telefonen med den nederste del først. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Isæt SIM-kortet i telefonen. Kontroller, at SIMkortet er sat korrekt i, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. 4. Udskift batteriet. 5. Udskift bagcoveret. Kontroller, at låsene på siderne af coverne går ind i hakkene på telefonen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25 Udtagning af SIM-kortet Hvis du får brug for at fjerne SIM-kortet fra telefonen, skal du fjerne bagcoveret og batteriet, trykke skyderen på SIM-kortholderen ned og forsigtigt skubbe SIMkortet mod toppen af telefonen. s Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Din brugermanual NOKIA

32 Når batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan bruge telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 3 timer og 45 minutter at oplade et BLC-2-batteri med ACP-7-opladeren. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26 s Sådan tændes og slukkes telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede,. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM, selv om SIM-kortet er isat korrekt. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 83 og Adgangskoder på side 16. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som ****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 16. Advarsel!Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27 TIP TIL EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28 s Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f. eks. ligger i en taske. Låsning af tastaturet Tryk på Menu i standby-tilstand og derefter på inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet. Når tastaturet er låst, vises Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet op. Når tastaturet er låst Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Automatisk tastaturlås Du kan indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se Indstillinger for tastaturlås på side 81. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet., øverst i displayet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29 s Udskiftning af covers Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Hvis du vil fjerne telefonens bagcover, skal du trykke på bagcoverets udløserknap og skubbe bagcoveret af telefonen, mens du holder bagsiden af telefonen opad. Se Isættelse af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt frontcoveret af telefonen, idet du starter nederst. 3. Udskift tastaturet på det nye frontcover, hvis det er nødvendigt. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved For at udskifte frontcoveret skal du rette den nederste del af telefonen ind efter frontcoverets nederste del og forsigtigt skubbe telefonen mod coveret. 5. Hvis du vil udskifte telefonens bagcover, skal du føre bagcoveret mod låsene på frontcoveret og skubbe bagcoveret, indtil det låser på plads. Se Isættelse af SIM-kortet og batteriet på side 24. s Placering af bæreremmen 1. Fjern bag- og frontcoveret, se Udskiftning af covers på side Løft tænd-/sluktasten fra kanten, som vist på billedet. Du kan også fjerne tænd-/sluktasten helt, men pas på, at du ikke mister den. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31 Sæt bæreremmen i ved at føre remmen, som vist på billedet, og stram til. 3. Sæt tænd-/sluktasten på plads igen. Kontroller, at den sidder korrekt. 4. Udskift front- og bagcoveret, se Udskiftning af covers på side 30. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Opkaldsfunktioner s Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du vil ændre nummeret i displayet, skal du trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. 3. Tryk på eller Afslut for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af telefonbogen 1. Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side Tryk på for at ringe til nummeret i displayet. Opkald til det senest kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33 Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede i standby-tilstand, eller tryk på og. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 66. Hurtigkald til et telefonnummer Hvis du tildeler et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (fra til kan du foretage opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. ), Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkaldsindstillinger på side 79. Se også Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast på side 57. Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. Din brugermanual NOKIA

33 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. 3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i telefonbogen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på Valg, og vælg Konference. 5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du gøre følgende: Tryk på Valg, og vælg Privat. Rul til den ønskede deltager, og tryk på OK. Når du har afsluttet den private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4 ovenfor. 7. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. s Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på opkaldet. Tryk på for at besvare det indgående opkald, og tryk på for at afvise det indgående opkald. for at afslutte Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Tip! Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 77. Banke på Det er muligt at besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke påtjeneste er aktiveret, se Banke på-tjeneste på side 79. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35 Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. s Valg under et opkald Tryk på Valg under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald): U/mikrofon eller M/mikrofon, Afslut opkald, Afslut alle, Telefonbog, Menu og Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Konference, Privat, Besvar og Afvis. Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på OK. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på gentagne gange. Skift bruges til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald. Overfør bruges til at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og til at afbryde din forbindelse til opkaldene. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Skrivning af tekst Det er muligt at indtaste tekst, når du f.eks. skriver beskeder, på to forskellige måder, nemlig på den traditionelle måde eller ved hjælp af en metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput. Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af og det traditionelle tekstinput af øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives ved hjælp af Abc, abc eller ABC ved siden af tekstinputindikatoren, og du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på. Taltilstanden angives ved hjælp af 123, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstanden ved at trykke på og holde den nede. s Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Valg, og vælg Ordbog, når du skriver tekst. Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen. Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge Ordbog fra. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37 Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på, når du skriver tekst, eller trykke på Valg og holde den nede. s Brug af forprogrammeret tekstinput Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. 1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne til. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Prøv f.eks. at skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på for N, én gang på for o, én gang på for k, én gang på for i og én gang på for a: Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se Tip til skrivning af tekst på side Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på eller ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af. Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende valgmuligheder: Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38 Tryk på, indtil det ønskede ord vises, og bekræft derefter ordet. Tryk på Valg, og vælg Matcher. Tegnet? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på Gem. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. 3. Skriv det næste ord. Skrivning af sammensatte ord Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på sidste del af ordet, og bekræft det ved at trykke på eller. Skriv den. s Brug af traditionelt tekstinput Tryk på en nummertast, til, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen Sprog, se Sprog på side 80. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på eller og derefter indtaste bogstavet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. Din brugermanual NOKIA

34 39 De mest almindelige tegnssætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten. Se Tip til skrivning af tekst nedenfor for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst. s Tip til skrivning af tekst Du kan også anvende følgende taster til skrivning af tekst: Tryk på Tryk på for at indsætte et mellemrum. eller for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på, eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde den nede eller trykke på Valg og vælge Indsæt symbol. Rul gennem listen over tegn, og tryk på Indsæt for at vælge et tegn. Tryk på og tryk på,, eller, hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, for at vælge et tegn. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt nr.. Indtast de ønskede tal, og tryk på OK. Tryk på Valg, og vælg Indsæt navn eller Indsæt nr., hvis du vil indsætte et navn eller et telefonnummer ved at finde det i telefonbogen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 40 Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt ord. Skriv ordet ved hjælp af det traditionelle tekstinput, og tryk på Gem. Ordet føjes også til ordbogen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Brug af menuen Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Se Aktivering af hjælpetekst på side 82, hvis du vil aktivere hjælpeteksten. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på Tilbage for at afslutte hjælpeteksten. s Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu for at få adgang til menuen. 2. Rul gennem menuen, og vælg f. eks. Indstillinger ved at trykke på Vælg. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger. 4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. Valgfri svartast. 5. Vælg den ønskede indstilling. 6. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut for at afslutte menuen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42 Ved hjælp af en genvej Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu, og indtast inden to sekunder indeksnummeret for den menufunktion, du vil aktivere, for at få adgang til menuen. Hvis du f.eks. vil indstille Valgfri svartast Til, skal du trykke på Menu, og.,, Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 43 s Liste over menufunktioner 1. Telefonbog 1. Søg 2. Tilføj navn 3. Rediger navn 4. Slet 5. Kopiér 6. Tilføj nummer 7. Indstillinger 1. Hukommelse i brug 2. Telefonbogsvisning 3. Hukommelsesstatus 8. Hurtigkald 9. Stemmekoder 10.Infonumre1 11. Tjenestenumre1 12.Egne numre2 2. Beskeder 1. Skriv besked 2. Chat 3. Indbakke 1. Vises kun, hvis funktionen understøttes af netværket. 2. Vises kun, hvis den understøttes af operatøren eller tjenesteudbyderen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved MMS-indbakke 5. Udbakke 6. Arkiv 7. Skabeloner 8. Billeder 9. Mine mapper 10.Slet beskeder 1. Alle læste 2. Indbakke 3. Udbakke 11.Talebeskeder 1. Aflyt talebeskeder 2. Nummer til telefonsvarer 12.Infobeskeder 13.Rediger kommandoer 14.Beskedindstillinger 1. Tekstbeskeder 2. MMS-besked 3. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Samtalevarighed 1. Seneste samtalevarig. 2. Varighed af alle opkald Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Varighed af indgående opk. 4. Varighed af udgående opk. 5. Nulstil tidstællere 5. Vis samtalepriser 1. Seneste sam.enheder 2. Alle opkald i enheder 3. Indstillinger for samtalepriser 6. GPRS- datatæller 1. Data sendt i seneste sess. 2. Data modt. i seneste sess. 3. Alle sendte data 4. Alle modtagede data 5. Nulstil tællere 7. GPRSforbindelses- timer 1. Varighed af seneste sess. 2. Varighed af alle sessioner 3. Nulstil timere 8. Slet seneste opkaldslister 1. Alle 2. Ubesvarede 3. Udgående 4. Indgående 4. Toner 1. Toneindstill. 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Vibrationssignal 5. Signal ved SMS-besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 2. Tonetjenester 5. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas 3. Tidsindstillet 2. Lydløs 3. Diskret 4. Høj 5. Min 1. profil 6. Min 2. profil 6. Indstillinger 1. Indstillinger for dato og klokkeslæt 1. Ur 2. Dato 3. Autoopdatering af dato/tid 2. Opkalds- indstillinger 1. Omstilling 2. Valgfri svartast 3. Automatisk genopkald 4. Hurtigkald Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Banke påtjeneste 6. Opsummering efter opkald 7. Send eget nummer 8. Linie til udgående opkald 3. Telefon- indstillinger 1. Sprog 2. Automatisk tastaturlås 3. Celleinformation 4. Opstartstekst 5. Valg af netværk 6. Bekræft SIMtjenestehandl. 7. Aktivering af hjælpetekst 8. Starttone 4. Indstillinger for tilbehør1 1. Headset 2. Håndfri 3. Teleslynge 5. Sikkerheds- indstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 6. Gendan fabriks- indstillinger 1. Vises kun, når der har været anvendt tilbehør. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Spil 1. Vælg spil 1. Kart Racing 2. Space Impact II 3. Dance 2 Music 4. Link5 5. Bumper 2. Spiltjenester 3. Indstillinger 1. Lyde 2. Lys 3. Vibrationer 4. Club Nokia-id 5. Spilleindstill. 8. Planlægning 1. Alarm 2. Kalender 9. Værktøjer 1. Pauseskærm 2. Regnemask. 3. Nedtællingsur 4. Stopur 10. Tjenester 1. Startside Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Bogmærker Send 3. Tj.indbakke 4. Indstillinger 1. Aktive tjenesteind. 2. Rediger aktive tjeneste- indstillinger 3. Indstillinger for udseende 4.

35 Din brugermanual NOKIA

36 Indstillinger for cookies 5. Godkendelses- certifikater 6. Tjenesteindbakkeindstillinger 5. Gå til adresse 6. Tøm cache 11.SIM-tjenest.1 1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Menufunktioner s Telefonbog (Navne - Menu 1) Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog). Den interne telefonbog kan rumme maks. 500 navne med flere telefonnumre og tekst for hvert navn. Det samlede antal navne, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af antallet af navne, de telefonnumre og tekstelementer, der knyttet til dem. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme maks. 250 navne og telefonnumre. De navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Valg af indstillinger for telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg derefter Indstillinger. 2. Vælg Hukommelse i brug, og vælg én af følgende muligheder: Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse. Telefon for at anvende telefonens interne telefonbog. SIM-kort for at anvende SIM-kortets telefonbog. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Vælg Telefonbogsvisning, og vælg én af følgende muligheder: Navneliste for at vise tre navne ad gangen. Navn og nr. for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen. 4. Vælg Hukommelsesstatus. Vælg Telefon eller SIM-kort, hvis du vil se, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme. Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Navne og numre gemmes i den hukommelse, der bruges i øjeblikket, se Valg af indstillinger for telefonbogen ovenfor. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Tilføj navn. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Skrivning af tekst på side Indtast telefonnummeret, og tryk på OK. Se Opkald på side 33, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene. 4. Tryk på Udført, når navnet og nummeret er gemt. Tip!: Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Det er muligt at gemme maks. fem telefonnumre og fire korte tekstelementer i telefonens interne telefonbog pr. navn. Eksempler på tekstelementer, der er gemt Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 52 under et navn, kan være adresser og -adresser, bemærkninger og Webadresser. Det første nummer, der gemmes under et navn, indstilles automatisk til at være standardnummer og angives med. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer. 1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM, da flere numre og tekstelementer kun kan gemmes i telefonens hukommelse. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre. 3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på Detaljer. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der. 4. Tryk på Valg, og vælg Tilføj nummer eller Tilføj detalje. 5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper: Normal er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som standardnummer. Andre nummertyper: Mobil, Hjem, Kontor og Fax. Teksttyper: , Postadresse, Note og Webadresse:. Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge Skift type på listen over valgmuligheder. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på OK for at gemme det. 7. Tryk på Tilbage og derefter på Afslut for at vende tilbage til standby-tilstand. Ændring af standardnummeret Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på Valg, og vælg Standardnr.. Søgning efter et navn i telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg derefter Søg. 2. Tryk enten på Vis liste for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det navn, du søger efter, og tryk på Søg. Det navn, der matcher søgningen, vises i et pop-up-vindue. 3. Rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn. Tip! Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på Detaljer. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Rediger navn, Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 54 Rediger nr. eller Rediger detalje, rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på OK. Sletning af navne og numre Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Slet. Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på Slet, og tryk på OK for at bekræfte. Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge Slet alle og derefter rulle til telefonbogen, Telefon eller SIM-kort og trykke på Slet. Tryk på OK, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden. Kopiering af telefonbøger Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Kopiér. 2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: Fra telefon til SIM-kort eller Fra SIM-kort til telefon. 3. Vælg Enkeltvis, Kopiér alt eller Standardnr. Hvis du vælger Enkeltvis, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på Kopiér. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 55 Standardnr. vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Din brugermanual NOKIA

37 Det er kun standardnumrene, der kopieres, da SIM-kortet muligvis ikke understøtter, at der gemmes flere numre under ét navn. 4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge Behold original eller Slet original. Hvis du vælger Kopiér alt eller Standardnr., skal du trykke på OK, når Start kopiering? eller Start flytning? vises. Afsendelse og modtagelse af visitkort Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked (Over The Air), hvis dette understøttes af netværket. Modtagelse af visitkort Når du modtager et visitkort som en OTA-besked, skal du trykke på Vis. Tryk på Valg, og vælg Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse eller Afvis for at afvise det modtagne visitkort. Afsendelse af visitkort Du kan sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort til en kompatibel telefon eller andet kompatibelt, håndholdt udstyr, der understøtter vcardstandarden. 1. Søg i telefonbogen efter det navn og telefonnummer, du vil sende, tryk på Valg, og vælg Send visitkort. 2. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge Via SMS Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 56 Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Hurtigkald. Rul til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten. Tryk på Tildel og derefter på Søg. Vælg først det navn og derefter det nummer, du vil knytte til tasten. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på Valg, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer. Se Hurtigkald til et telefonnummer på side 34, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne. Taleopkald Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et telefonnummer. Du kan maks. tilføje 14 stemmekoder. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 57 Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Tilføjelse af stemmekoder Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye. 1. Tryk på eller i standby-tilstand. 2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på Detaljer. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Valg. 3. Vælg Tilf. stem.kode. 4. Tryk på Start, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode. 5. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises Stemme- kode er gemt, der lyder et bip, og symbolet vises efter telefonnummeret med stemmekoden. Opkald ved brug af en stemmekode Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Tryk på og hold Navne nede i standby-tilstand. Der høres en kort tone, og Tal nu vises. 2. Sig stemmekoden tydeligt. 3. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekund. Hvis du anvender et headset, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte taleopkaldet. Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder Tryk på Navne, og vælg Stemmekoder. Rul til det ønskede navn med stemmekoden, og tryk på Valg. Vælg Afspil, hvis du vil afspille stemmekoden. Vælg Slet, og tryk på OK, hvis du vil slette stemmekoden. Vælg Skift, hvis du vil ændre stemmekoden. Tryk på Start, hvis du vil tilføje en ny stemmekode. Tjenestenumre Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre. Tryk på Navne, og vælg Tjenestenumre Rul til et tjenestenummer, og tryk på for at ringe op til nummeret. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 59 Navnebestemte ringetoner Du kan tilknytte en ringetone til hvert element i telefonbogshukommelsen. Du kan f.eks. tilknytte den samme ringetone til alle dine venner eller kolleger. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og rul til det element (navn), du vil knytte til en ringetone. 2. Tryk på Detaljer og derefter på Valg. Vælg Tildel tone, og vælg derefter den ringetone, du vil knytte til elementet. Bemærk, at Standard betyder, at du bruger den samme generelle ringetone, der bruges i den aktive profil. s Beskeder (Menu 2) Det er muligt at læse, skrive og sende tekst- og billedbeskeder eller gemme beskeder. Alle beskeder i telefonens hukommelse til beskeder er placeret i mapper. Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se Tekstbeskedindstillinger på side 68. Du kan også modtage MMS-beskeder, der indeholder tekst, ringetoner og grafik. MMS-beskeder forklares i Modtagelse af MMS-beskeder, der starter på side 69. Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder Telefonen kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på, hvor mange almindelige beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 60 Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet. Din brugermanual NOKIA

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere