IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding"

Transkript

1 En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) sin rapport»addressing Base Erosion og Profit Shifting". Rapporten omfatter en analyse af de underliggende årsager og de vigtigste konsekvenser af udhuling af skattebasen og profitflytning. Internationale skatteregler har ikke holdt trit med den øgede globaliserede udvikling. Multinationale selskaber benytter sig af smuthuller i de forskellige skatteregler for at opnå lav eller ingen beskatning på deres indtjening. På den måde flytter de ellers skattepligtige overskud ud af de lande, hvor de har deres aktivitet, til skattely med fordelagtige skatteregler. Både statsledere og finansministre i mange europæiske lande har meldt klart ud i kampen mod skattely. I november udsendte den britiske finansminister, George Osborne, og Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, en fælles erklæring støttet af Frankrigs økonomi- og finansminister Pierre Moscovici. De opfordrer til en koordineret indsats for at styrke de internationale skattestandarder og tilskynder stater til at bakke op om indsatsen fra OECD for at identificere smuthuller i skattelovgivningen. 1

2 Brudt sammen Det internationale skattesystem har ikke fulgt den globale udvikling og afspejler ikke længere, hvordan multinationale selskaber egentlig opererer. De første internationale skatteregler går mere end 80 år tilbage og har ikke siden holdt trit med den voldsomme vækst i international handel og investeringer. Det internationale skattesystem tillader og opfordrer faktisk multinationale selskaber til at fjerne eller reducere beskatningen ved brug af kunstige enheder 1. De nuværende internationale skatteregler antager, at de forskellige enheder, der danner et multinationalt selskab, handler uafhængigt af hinanden. De seneste skandaler omkring Amazon, Ikea, Appel, Google, Novo og mange flere har klart vist, at denne antagelse er forkert. I dag fungerer de forskellige enheder, der danner en multinational koncern, som en helhed og følger en overordnet forretningsstrategi. De multinationale selskaber udnytter de eksisterende smuthuller til deres egen fordel. Ofte bliver de rådgivet af advokater og konsulenter, som tjener godt på skatteunddragelsesindustrien, som de selv bidrager til at udvikle. Udviklingslandene har længe lidt under konsekvenserne af et urimeligt skattesystem. Det er nødvendigt med nye internationale regler, der sikrer en retfærdig fordeling af det globale skattegrundlag. For at dette kan ske, skal de internationale skatteregler afspejle, hvordan multinationale selskaber virkelig fungerer i dag. Sukker er ikke sødt for Zambia Action Aids undersøgelse af de zambiske sukkeroperationer, drevet af den globale fødevarevirksomhed Associated British Foods (ABF), fandt i februar 2013 at overskuddet på over 20 procent blev bogført i Irland hos et irsk datterselskab. Det zambiske sukkerselskab har betalt millioner af dollars i administrationsgebyrer årligt til det irske datterselskab. Det har muliggjort, at overskuddet kunne flyttes til Irland, hvor skattereglerne tillader en lavere beskatning, selvom det irske datterselskabet ikke har nogen reel tilstedeværelse eller aktiviteter i Irland, og ledelsestjenester bliver leveret fra Sydafrika. 1 OCED, Addressing Base Erosion and Profit Shifting

3 Kobberhandel i Glencore fra Zambia I 2011 blev en revisionsrapport lækket om Mopani kobberminen i Zambia, der er ejet af det schweiziske selskab Glencore. Revisionsrapporten påstod, at minen havde solgt kobber til et schweizisk datterselskab af Glencore under markedsprisen, mens driftsomkostningerne af den zambiske mine var øget eksponentielt mellem Oppumpede omkostninger kombineret med undervurderet kobbereksport har angiveligt gjort selskabet i stand til at rapportere samlede tab og derved betale lidt eller ingen selskabsskat i Zambia. Anslået har den zambiske regering gået glip af skat på omkring 76 millioner..pund på et år alene I dag fungerer multinationale selskaber ved, at der er øget adskillelse mellem det sted, hvor de faktiske virksomhedsaktiviteter finder sted, og det sted hvor overskud indberettes til skattemæssige formål. Med andre ord betaler multinationale selskaber ikke deres skat i de lande, hvor de laver deres værdivækst. Multinationale selskabers brug af skattely har følgende konsekvenser: Udhuling af skattebasen udgør en alvorlig risiko for staters skatteindtægter, skattemæssig suverænitet og skattemæssig retfærdighed både globalt og nationalt. De skiftende strategier for profitflytning, som multinationale selskaber benytter til at minimere deres skattebetalinger, er en grundlæggende årsag til udhuling af skattebasen Multinationale selskabers skatteunddragelse giver dem utilsigtet konkurrencemæssige fordele i forhold til virksomheder, der opererer på nationalt plan og ikke kan bruge mulighederne for at flytte skattebasen Hvis andre skatteydere, herunder almindelige borgere, erfarer, at multinationale selskaber lovligt undgår at betale et rimeligt skattebidrag, kan det underminere den generelle motivation og overholdelse af reglerne. En holistisk tilgang er nødvendig for at løse problemet. Dertil kommer at enhver vedtaget løsning skal tage hensyn til effekten for udviklingslandene. 3

4 Et forslag til en ny måde at beskatte multinationale selskaber på Der er brug for en revision af de grundlæggende elementer i de eksisterende standarder. Multinationale selskaber skal behandles som blot en enkelt enhed og ikke som en sum af uafhængige selskaber. Derved kan de ikke drage fordel af at skabe fiktive enheder i skattely eller smuthuller i bilaterale skatteaftaler som strategi for at undgå eller unddrage sig skat. Politiske foranstaltninger kan være at indføre sanktioner mod usamarbejdsvillige jurisdiktioner og lave en international sortlistning. Disse og andre foranstaltninger kan gøre det muligt for udviklingslandene at øge deres skatteindtægter, men de ville ikke løse de underliggende årsager til problemet. Mange af de eksisterende problemer kan løses ved at tilpasse de internationale skatteregler til den nuværende forretningsvirkelighed. Den uretfærdige fordeling af det globale skattegrundlag skal afhjælpes. Hvert land har ret til en rimelig andel af overskuddet opnået af multinationale selskaber, der opererer i deres område. Multinationale selskaber skal betale skat, hvor deres økonomiske aktiviteter og investeringer virkelig er placeret, snarere end i jurisdiktioner, hvor tilstedeværelsen er fiktiv og forklares af umoralsk skatteunddragelsesstrategier. For at gøre dette muligt er det nødvendigt at: Behandle multinationale selskaber som en helhed og gøre dem forpligtet til at betale skat af deres samlede overskud. Gøre det obligatorisk for selskaber at indlevere en rapport, som inkluderer konsoliderede regnskaber, til skattemyndighederne i hvert enkelt land, hvor de opererer. Gøre land-for-land opdelt rapportering af deres ansatte, fysiske aktiver, salg, overskud og afgifter faktisk forfaldne og betalinger obligatorisk, som grundlag for den efterfølgende fordeling af helhedsbeskatningen. Lande skal være fri til at beslutte, hvilke skattesatser, som de ønsker at sætte. Dette skal suppleres med mere åbenhed omkring multinationale selskabers forhold, såsom offentliggørelse af den retmæssige ejer af selskaber fonde og truster. Endvidere skal automatisk udveksling af oplysninger vedtages som den nye globale standard. 4

5 Det optimale endemål vil være en enhedsbeskatning. af multinationale selskaber, som vil kræve en revision nogle af de nuværende nationale og internationale skatteregler. En helhedsbeskatning af multinationale selskaber vil afspejle, hvordan de opererer i dag og vil kunne modvirke brugen af strategier, som har til formål at unddrage sig skat. Fordelingen af multinationale selskabers skattebetalinger bør herefter ske på baggrund af den egentlige geografiske placering af aktivitet. Helhedsbeskatning bør gælde for alle juridiske enheder (Selskaber, partnerskaber, trusts, osv.), som indgår i selskabet. Opgivelse af det legale ejerskab vurderes efter direkte eller indirekte ejerskab på mere end 50 procent. Fremgangsmåden for helhedsbeskatning vil være at søsterselskaber i de lande som benytter helhedsbeskatning er forpligtet til i den kombinerede rapport at medtage konsoliderede regnskaber for det transnationale selskab som en helhed. Det er ønskeligt, at disse er ens for hvert enkelt land. Disse lande bør vedtage et fælles sæt regler for beskatningsgrundlaget, som vil forenkle udarbejdelsen af regnskaber til helhedsbeskatning. Fuld opnåelse af en helhedsbeskatning har lang vej endnu, men en gradvis udvikling i retning af helhedsbeskatning er nødvendig og flere tiltag er allerede i spil. På G8 i Nordirland i juni var der enighed om automatisk informationsudveksling skal være den nye internationale standard. EU kommissær for det indre marked og service, Michel Barnier, har meldt ud, at land-for-landrapportering skal implementeres i kommissionens forslag til en revision af direktivet om ikke-finansiel rapportering. Ikke-finansiel rapportering dækker over rapportering af miljømæssige og sociale forhold for selskaber. EU Kommissionens forslag fra 2011 om et fælles skattegrundlag for virksomheder, Common Coorporate Consolidated Tax Base (CCCTB) kan være en passende erstatning for OECD armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet hører fortiden til og anser de forskellige enheder, der danner et multinationalt selskab som selvstændige og ikke en helhed. CCCTB omfatter et fælles regelsæt for beregning af virksomheders skattepligtige indkomst i EU og skal gøre det lettere og billigere for selskaber at drive virksomhed i EU. Dog omfatter CCCTB kun multinationale selskaber inden for EU og vil derfor ikke i sin nuværende form være til stor gavn for udviklingslande. 5

6 Indtil videre har der ikke været meget fokus på de store udfordringer som udviklingslande står over for i forhold til udhuling af skattebasen og profitforflytning. Vi opfordrer til, at den danske regering i samarbejde med EU, OECD og G20 søger at finde løsninger på problemet med skatteunddragelse og profitflytning, der tager hensyn til behovene i udviklingslande. 6

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere