Indhold. MR-sikkerhed for patienter og ansatte. MR og potentielle effekter. Direkte felteffekter. Indirekte ricisi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. MR-sikkerhed for patienter og ansatte. MR og potentielle effekter. Direkte felteffekter. Indirekte ricisi."

Transkript

1 Indhold MR-sikkerhed for patienter og ansatte Lars G. Hanson Fysiker, ph.d. Felt-effekter og andre potentielle farer RF, gradienter og statisk felt Kryogener, brandhensyn, støj, kontraststoffer Patientsikkerhed: Myndigheder og lovgivning Udgangspunkt for direktiver Den europæiske norm EN DRCMR Hvidovre Hospital Medicin&Teknologi DTU Elektro Personalesikkerhed Danske og internationale retningslinjer EU direktiv om arbejde i felter. Danske regler og normen MR og potentielle effekter Hvad er ingredienserne i MR-skanning? Skadelige effekter af disse? Potentielle farer Statisk magnetfelt: Tiltrækning, vridning, ændret kemi Radiobølgefelt: Opvarmning, evt. med hot spots Gradienter: Vibration, opvarmning, akustisk støj, nerve stim. Kontraststoffer: Allergiske reaktioner og farmakologiske effekter Vurdering: Fejlfortolkninger, f.eks. på baggrund af artifakter. Direkte felteffekter Direkte fysiologiske effekter af felt og feltændringer for relevante feltstyrker: svimmelhed ved bevægelse i B0-felt radiobølger giver opvarmning af kroppen metalsmag fornemmelse af lysblink ved gradientaktivitet. Effekterne er forstået i grove træk: Uskadelige korttidseffekter. Er reguleret via krav til MRskannere. Der menes ikke at være skadelige effekter op til 8T og formentlig højere. Relevante typer felter og feltændringer anvendt siden 50 erne f.eks. i forbindelse med radar, accelleratorer og forskning. Dog kraftigere nu. Indirekte ricisi Menneskelige fejl gør MR farligt Utilstrækkelig screening Opvarmning af implantater og tatoveringer Brug af uegnet udstyr i skannerrum værktøj, møbler og andet udstyr med jern. Elektroder, som kan give forbrændinger. Måle- eller stimulationsudstyr, der ikke fungerer korrekt i skannerrum. Forkert brug af skanner Forkert angivelse af personvægt. Forkert brug af spoler, f.eks. nærhed til transmitter. 1

2 Projektil-effekt Nogle vigtige faremomenter Jern og andre magnetiserbare materialer tiltrækkes af magneter. Kraften afhænger af feltvariationen, og er størst hvor feltet varierer mest, dvs. nær åbning af skanner. Moderne skannere er skærmet, så feltet vokser brat nær skanning. Når feltet mærkes, er det for sent. Implantater Også implantater kan indeholde magnetiserbart materiale. Kritiske træk og vridning kan da forekomme. Implantater og udstyr kategoriseres: MR safe : Sikker ved brug i MR-miljø. MR conditional : Godkendt til brug under specielle betingelser. MR unsafe : Ikke egnet til brug ved MR. Test omfatter også opvarmning. ChairgetsstuckinanMRImachine.mpg Opvarmning Metalimplantantater, elektroder og andet materiale med lav elektrisk modstand virker som antenne for radiobølgerne, og opvarmes. Når bølgelængden i materialet matcher dimensioner af implantater, fås effekt. Kan give alvorlige forbrændinger. Særligt strømsløjfer er problematiske. Både gradienter og radiobølger bidrager, men sidstnævnte typisk mest. For implantater anvendes positiv-liste. Bemærk: Implantat-anbefalinger er kun gyldige for feltstyrker op til dem, hvor test er foretaget. Opvarmning Kroppen i sig selv opvarmes også. Opvarmning stiger kvadratisk med både frekvens (magnetfelt) og radiobølgefeltets styrke. Vokser også med ledningsevne. Beskrives ved specific absorption rate, SAR Lovpligtige SAR-grænser er implementeret i skanner software. Er baseret på at pt. kan svede varmen fra sig igen. Beskytter patienten, hvis udstyr betjenes korrekt, og kontraindikationer respekteres. 2

3 Akustisk støj MR larmer Ingen bevægelige dele, men opbygning omtrent som almindelig højtaler: Felt ændres i mindre elektromagnet der befinder sig i kraftigt magnetisk felt. Larmen kan give høreskader Især for spædbørn, ufødte og personer i anæstesi. Brug dobbelt høreværn for sådanne. Quench Magneter brugt til MR er oftest baseret på superledning. Magnet rampes op ved brug af strømforsyning. Derefter løber strøm i ring helt uden elektrisk modstand. Stor energimængde er gemt i feltet. Denne frigives hvis superledningsevnen forsvinder, f.eks. ved tryk på magnet nødstop. Frigiver store mængder helium-gas, der bør ledes ud via quench rør. Ellers vil der være fare for kvælning efter quench. Kontraststoffer MR konstraststoffer kan give kritisk allergisk reaktion (anafylaktisk shock). Risiko mindre end 1: , men tilstanden er potentielt fatal, og skal være forberedt lokalt. Mange kontraststoffer er endvidere baseret på toksisk Gadolinium, indbygget i stabilt molekyle. Hvis stoffet ikke udskilles gennem nyrer, kan der ske forgiftning. Undgå så vidt muligt kontraststoffer til nyresyge, og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger desangående. MR og brand Brand vil relativt ofte opstå i højeffektelektronik som skannere: Kend dine nødstop, umagnetiske brandslukkere, procedure for nødfjernelse af leje, etc. Der er to nødstop: Strømstop er det relativt uproblematisk at udløse. Magnetstop bør kun betjenes når der er en virkelig god grund til det. Magnetfeltet forsvinder i sekunderne efter at magnetstop er trykket ikke straks. Vigtige pointer Der anvendes ingen ioniserende stråling ved MR procedurer modsat CT-skanning, PET, SPECT, røntgen. Magneterne er altid tændt og farlige. dog undtaget visse ekstremitetsskannere. Områder med felter skal være kontrollerede. Det statiske felt rækker ofte udenfor rum. MR er i sig selv ufarligt men fejlagtig betjening er ekstremt farlig. Især mht. lyd, implantater og brug af ekstra udstyr som elektroder og værktøj. Brug af kontraststof kan give NFS og anafylaktisk shock. Effekter er stærkt feltafhængige! Eksempel: Et implantat godkendt til 1.5T kan sagtens være farligt ved 3T, mens det omvendte ikke gælder. Info om implantater og andet Små artikler om aspekter af sikkerhed. Links til yderligere materiale, herunder sikkerhedsvideoer. Omfattende database med ca specifikke implantater. Siden er vægtet mod amerikanske forhold og er ikke uafhængig, men tilskrives generelt stor troværdighed. Opslagsbog opdateres årlig 3

4 Myndigheder Danske myndigheder: Regler og lignende: Patient sikkerhed Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen Tilpasser og implementerer bl.a. EU direktiver. EU Vedtager (minimums-) direktiver, som medlemslande skal implementere. Udpeger standardiseringsorganisationer til at opstille tekniske krav som kan sikre opfyldelse af direktiverne. Standarder distribueres via. eksempelvis Dansk Standard (privat, selvejende virksomhed). Eksempel Eksempel: EUs Medikodirektiv vedtages (93/42/EC). CENELEC bemyndiges til at udmønte direktivet. CENELEC: Den Europæiske komite for elektroteknisk standardisering. Ikke-kommerciel international organisation. Udfærdiger for EU sammen med IEC tekniske standarder som sikrer EU direktivers overholdelse (IEC: Udarbejder Internationale elektrotekniske normer) Eksempelvis standarden for elektromedicinsk udstyr: Særlige bestemmelser for sikkerheden for MR udstyr til medicinsk diagnose. Standarden er harmoniseret med Medikodirektivet og sikrer dermed opfyldelse. Eksempel, fortsat Implementering i medlemslande: Indenrigs- og sundhedsministeriet inkorporerer via bekendtgørelse Medikodirektivet i dansk ret. Stramninger kan forekomme. Derved er IECs/CENELECs tekniske standard for MR-udstyr gældende i DK. Godkendelse: Nogle firmaer er bemyndiget til at certificere udstyr efter standarden (CE-mærkning). Eksempel: DGM (Dansk Godkendelse af Medicinsk udstyr under Dansk Standard) EN , kortfattet Standarden specificerer krav til MR-udstyr, eksempelvis tilladelig feltstyrke afsat energi (opvarmning af kroppen) gradientydelse mærkning testprocedurer Gældende version er fra 2002 med tillæg i 2005 (quench) og 2007 (personaleforhold). Andre regler Sundhedsstyrelsens røntgenregulativ Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter. Der er ikke noget tilsvarende for MR. området hører under Statens Institut for Strålebeskyttelse (Sundhedsstyrelsen) Baggrund: Intet behov skønnet. Berettiget. Krav til læger via Dansk Radiologisk Selskabs Målbeskrivelse for Radiologi. herunder tilstrækkelig viden om farmakologi, kontraststoffer og kontraindikationer. godkendt af Sundhedsstyrelsen. Almindeligt lægeligt ansvar, bl.a. lægeligt 4

5 EN i detalje EN : Særlige bestemmelser for sikkerheden for MR udstyr til medicinsk diagnose. Vigtigste dokument på området. Foreligger på engelsk/fransk. Delvis teknisk. Målsætning: Nul risiko Modsat eksempelvis røntgenregulativet. Læs s den i uddrag (delvis via udstyrsmanualer)! Indeholder resume af kendt viden på sikkerhedsområdet. grænseværdier og lignende som MR udstyr skal overholde for at måtte sælges. vigtige definitioner af brugstilstande ( operating modes ). krav til dokumentation, skiltning m.m. Ansvar for sikkerhed Ansvar for sikkerhed lægges delvis på normen/fabrikanten/certificeringen. EN sikrer at der ikke sker skade på patienten, forudsat at udstyret anvendes iflg. medfølgende brugsanvisninger. Brugeren har også ansvar. Specifikt skal udstyr anvendes og serviceres som angivet i manual. brugstilstande anvendes iflg. forskrifter. Patientoplysninger indtastes korrekt. Brug hovedet. Lær hvad farerne er. Brugstilstande Standarden opererer med 3 vigtige brugstilstande ( operating modes ): Normal-tilstand: Alle kan skannes i denne under hensyntagen til kontraindikationer. 1. kontrollerede tilstand: Let øgede grænseværdier. Skanning i denne tilstand kræver aktiv godkendelse, lægelig vurdering og supervision. 2. anden kontrollerede tilstand: Overskridelse af fastsatte grænser. Kræver etisk godkendelse og password. Tilstande defineres separat for hovedfelt, gradienter og radiobølger. Eksempel: SAR-grænser SAR ( specific absorption rate ): Sekvens- og person-specifik opvarmning. Skyldes brug af radiobølger. Grænser jf. standarden: Værdier er i W/kg midlet over 6 minutter. Midlertidigt (<10s) må værdier øges faktor 3 Værdier indgår i skannerens SAR beregning. Personvægt SKAL tastes korrekt (indenfor få procent). SAR-grænser, fortsat Brugstilstande i praksis: Skanneren starter for hver patient i normal-tilstand hvad angår SAR, gradienter og feltstyrke. Hvis en protokol ikke kan gennemføres i normaltilstand advares operatøren om dette. Målingen gennemføres kun, hvis de let øgede grænser accepteres af operatøren, og hvis målingen ligger indenfor disse. Kræver lægelig vurdering og supervision jf. standarden. Eksempel: Skift af SAR tilstand. Kan patienten styre egen temperatur? (overvej eksempelvis feber, hjerteproblemer, diabetes, medicinering, alder, påklædning?) I så fald kan der skiftes til første kontrollerede tilstand. Opsummering, patientsikkerhed EN er vigtigt dokument, som bør være kendt i uddrag på alle afdelinger (evt. via skannernes manualer). Designet mhp. nul risiko for patienter og ansatte så begrænset yderligere lovgivning er berettiget. Forstå brugstilstande ( controlled modes ) Gældende version er fra 2002 med tilføjelser i 2005 (quench) og 2007 (personaleforhold). Udkommer i 3. udgave, ultimo

6 Indhold Regler og lignende: Personalets sikkerhed ICNIRP EU direktiv vedrørende arbejde i elektromagnetiske felter. Andre regler MR-sikkerhed her: Kun omgang med skannere. Ikke øvrigt arbejdsmiljø. ICNIRP ICNIRP: International kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling. Lægefaglig organisation (primært), der løbende vurderer viden om felt-effekter. Udgiver guidelines for begrænsning af effekter fra felter inkl. grænseværdier. Sidste rev: Statiske felter revurderet i ICNIRPs overvejelser indgår ved fastsættelse af normen for MR-ustyr, EN ICNIRPS anbefalinger fra 1998 udgjorde udgangspunkt for et EU-direktiv om arbejdsmiljø i felter. Baggrund Omkring 2002: MR samfundet bliver for alvor opmærksom på EU-direktivforslag: Draft directive for the protection of workers from exposure to electromagnetic fields and waves Skulle regulere arbejde i felter for alle arbejdstagere. Ramaskrig fra internationale MR-samfund: Baseredes på ICNIRPs anbefalinger, herunder 2T grænse! (3T var udbredt) Intet tydeligt behov. Arbejdsmiljø allerede reguleret. Grænseværdier svære at måle. Konsekvenser af direktivet for us. var ikke belyst. Kunne potentielt stoppe videre udvikling og forskning. Bekymringer Principielt ingen modstand mod regulering, men Sikkerhed er allerede reguleret for patienter mhp. nul risiko. Mindre påvirkning af ansatte. Arbejdsmiljø allerede reguleret, generelt og via medikodirektivet 93/42/EC. Retningslinjer baseret på ICNIRP anbefalinger. ICNIRP udtrykte bekymring over dette (revision tiltrængt) Grænser var sat lavt, men kun pga. manglende evidens. Intet tyder på risiko ved skanning under 8T. heller ikke ved større anvendte styrker, men for lidt viden. Patienter og personale kunne blive tvunget til at anvende røntgenteknikker i stedet. Øger risiko! Flere bekymringer Konsekvenser var ikke belyst for: almindelig brug, herunder bevægelse i felt og ilægning af patienter anæstesifolk, hjælpere ved klaustrofobi nødsituationer højfeltskanning interventionel MR rengøring og servicering af skannere skanning af raske normalpersoner nødvendig for optimering og anden metodeudvikling. fortsat forskning og udvikling 6

7 Baggrund for problemer Hvordan kunne det komme så vidt? Direktivet skulle gælde alt arbejde. Befolkningen generelt bør ikke udsættes for unødigt store feltstyrker. MR var ikke særligt fokusområde under udarbejdelsen, men er meget specielt. Eksempler på andre hensyn: Svejsning og fare for stød nær ledninger. Praktiske hensyn og patienthensyn var ikke en del af kommisoriet. Internationalt Lignende bekymringer i mange lande. Direktivet vedtages i 2004 med 2008 som tidsfrist for implementering (2004/40/EC). Ramaskriget forsætter. The Alliance for MRI dannes i Medlemmer er ESMRMB, ESR, lydhøre parlamentsmedlemmer, mediko-industrien, lokale grupper (inkl. Dansk Radiologisk Selskab). Anbefaler at MR-ansatte undtages fra direktivet. Holdning: Arbejdsmiljø er allerede reguleret tilstrækkeligt via Medikodirektivet og MRstandarden fra Konsekvensberegninger Konsulent for UK myndigheder Stuart Crozier (AUS), 2007: Grænser overskrides faktor 10 ved almindelig bevægelse nær skannere. Grænser overskrides ved ophold nær skanner under skanning (gradientskift). Omfang ukendt (intervention, anæstesi, patient-beroligelse). Assesment of electromagnetic fields around MRI eq.» Executive summary af Philip Chadwick (HSE). Frygten var berettiget. Konklusion fra engelsk parlamentskomite, 2006: The Directive will, at best, impose burdens on employers and, at worst, inhibit the use of valuable diagnostic procedures and important research. Fortsat grund til bekymring Væsentlig bekymringer: Felter, feltændringer og strømtætheder kan ikke måles i kroppen. Ifølge direktivet skal felteksponering så vidt muligt minimeres. Det er sekundært at besværligere arbejdsgange kan være til skade for patienter (via økonomi) Dvs. selvom ingen eksempelvis betragter 0.5T som problematisk, skal vi stadig så vidt muligt undgå feltet. Status EU udskød i 2007 lokal implementering af direktivet til 2012 mhp. revision. Nåede at blive implementeret i en række lande. Køreplan: 2009: Nye ICNIRP anbefalinger 20. maj 2010: Ændringsforslag til høring. Lægger op til delvis fritagelse af MRI fra direktiv, men øgede krav til procedurer og instruktion. 31. maj 2010: Delvis positivt svar fra the Alliance for MRI. Svar påpeger faktuel fejl, og at MR ikke er undtaget fra regulering trods delvis fritagelse fra direktiv. ICNIRPs holdning Vigtig ICNIRP publikation om patient MR fra 2004 opsummerer kendt viden: Der er ikke tegn på skadelige effekter i veludførte studier, men sådanne mangler på flere områder. Høje kvalitetskrav til studier, der leder efter små effekter. Ansatte oplever normalt kun små felter. ICNIRP opjusterede statisk feltgrænse til 8T i 2009 i kontrollerede miljøer. April 2011: Forhandlinger afsluttes. April 2012: Frist for implementering lokalt. 7

8 ICNIRP, statiske felter, 2009 dvs. i forbindelse med job denne grænse foreskriver AT for gravide Hvad gælder i dag? Idag gælder: Almindelige arbejdsmiljøregler. Arbejdstilsynets vejledninger Gravide bør eksempelvis ikke opholde sig over 0.4T eller i skannerrummet under skanning. Branchevejledninger (meget lidt MR) ikke lov, men anses som god praksis. Web-version er for nylig bragt i overensstemmelse med arbejdstilsynets anbefalinger på foranledning af DSMMR. Normen med 2007-tillæg: Samme grænser for patienter og arbejdstagere. Argumenterer for at sidstnævnte kun oplever brøkdele af felterne, pånær ved intervention. Gravides adgang til skannerrum bør begrænses under skanning (forsigtighedshensyn) Feltlinjer for Siemens 3T Trio 200 mt Opsummering, personalesikkerhed Norm baseret på nul risiko gælder nu også arbejdstagere, men ikke normalpersoner. ICNIRP: Det kan ikke helt udelukkes at der er små skadelige effekter af MR. Behov for yderligere studier over 8T. Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd har udgivet anbefalinger. EU direktivet for arbejdsmiljø i elektromagnetiske felter forventes at undtage MR-skanning. 400 mt grænse for gravide er svær at håndtere i praksis. Personligt ønske: Tilpasning til internationale retningslinjer. Figur: Søren Haack, RM Links Det vedtagne EU arbejdsmiljødirektiv vedørende arbejde i elektromagnetiske felter Udsættelse af implementeringen af EU direktivet Kritiske konklusioner fra engelsk parlamentskomite angående direktivets udarbejdelse. Konsekvensberegning udført for de engelske myndigheder ICNIRPS MR-sikkerhedsvurdering, 2004 ICNIRPS retningslinjer for ophold i statiske magnetfelter, 2009 Om standarder, direktiver og godkendelse Medikodirektivet 93/42/EC Materiale hos Arbejdstilsynet (diskuteres i kommende DSMMR nyhedsbrev, forår 2009): Branchevejledning og skrift vedrørende magnetfelter. Fortolkning diskuteres pt. med AT. Arbejdstilsynets vejledning om ikke-ioniserende stråling Gravides og ammendes arbejdsmiljø bemærk at normen med tillæg fra 2007 også delvis dækker emnet. Opfølgning vedrørende danske regler følger i DSMMR nyhedsbrev, forår Alliance for MRI Siden har link til det reviderede direktiv, og kommentarer til dette. Nyhedsbrev, dec 2008 foredrag COCIR foredrag Normen fra 2002 (2005: am1, 2007: am2) købes via Dansk Standard (dyr, prøv bibliotek) IEC om 2007 tillægget FDA vejledning om feltstyrke Engelsk statusdokument Institute of Physics Report: MRI and the Physical agents (EMF) directive 8

DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret

DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret af myndighederne. Foredragene er sidenhen let opdaterede

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende

MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende Helle Simonsen Enhed for Funktionel Billeddiagnostik Glostrup Hospital Hvorfor har vi et træningsprogram? Gennem de senere år har der været en stigning af ulykker

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Vælg farve Vælg billede Røntgenstråler - hvad er risikoen? Radiologisk Afdeling Henvisning fra læge Når du skal have foretaget en undersøgelse

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR = undersøgelse med Magnetisk Resonans MR står for magnetisk resonans. Man foretager en MR-undersøgelse i en MR-skanner. En MR-skanner er opbygget omkring en elektromagnet,

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Anders Just Pedersen. Temperaturen på Arbejdsmiljøet. 10. mar. 15

Anders Just Pedersen. Temperaturen på Arbejdsmiljøet. 10. mar. 15 1 arbejdsmiljøet Anders Just Arbejdsmiljøchef, DI Hvad driver arbejdsmiljøet? Kilde: IBAR.dk 3 Anders Just 10. mar. 15 Arbejdsmiljø i mediebilledet 4 Hvad siger undersøgelser? 5 Den politiske scene 6 DI

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Eksponeringer fra MRI

Eksponeringer fra MRI Radiografuddannelsen 7. semester Bachelorprojekt 4. eksterne prøve Statisk magnetfelt Radiofrekvente felt Gradient magnetfelt Eksponeringer fra MRI Af Morten Bjerregaard Nielsen - Hold 61 Professionshøjskolen

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Medicinske procedurer

Medicinske procedurer Cochlear Implants Medicinske procedurer for MED EL-implantatsystemer English AW33295_2.0 (Danish) Denne manual indeholder vigtige anvisninger og oplysninger om sikkerhed til brugere af MED EL-implantatsystemer,

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Avis juridique important 31997L0043

Avis juridique important 31997L0043 Avis juridique important 31997L0043 Rådets direktiv 97/43/Euratom af 30. juni 1997 om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling og om ophævelse

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008 Magnetfelter og sundhedsrisici - en status En række begivenheder i 2007 har gjort det naturligt for magnetfeltudvalget at gøre status over, hvad vi ved og hvordan vi vurderer situationen. Formålet med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger Accepten og forståelsen af systemet synes

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år gennem de seneste mere end 100 år 1890 De første officielle danske anvisninger for udførelse af elektriske installationer stod på en rådstueplakat fra 21. april 1890. Det var dengang brandvæsnet som udarbejdede

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEM 2016 KOMMENDE ÆNDRINGER TIL EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019 EGA har i denne revision foretaget flere tekniske ændringer, og i modsætning til seneste revision

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet.

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. NYHEDSBREV FEB.08 Kære alle Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. Vi har nu fået hjemmesiden

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere