Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset"

Transkript

1 Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet 1. september 1887, samt en særlig velkomst til gæsterne fra vore naboklubber. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Marianne Bentsen-Pedersen som dirigent. Enstemmig valgt. Der var mødt 52 stemmeberettigede medlemmer, så generalforsamlingen kunne beslutte vedtægtsændringer, da dette kræver fremmøde af 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten indledte generalforsamlingen med at konstatere at denne var lovlig indvarslet, idet den var indkaldt via ekstra Mose Nyt ultimo januar. Erling Sørensen og Henrik? blev valgt som stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretning Frank Nielsen indledte bestyrelsens beretning. I 2008 har klubben desværre mistet et medlem, Kjeld Ruby Jørgensen forsamlingen iagttog 1 minuts stilhed. Det har atter været en god sejlsæson i 2008 og der er gennemført en række andre aktiviteter i klubben. På sidste generalforsamling blev Klubhuset erklæret totalt røgfrit det er dog ikke gået helt så smertefrit som forventet. Men det får vi lejlighed til at drøfte når det indsendte forslag skal behandles. Vi har også anskaffet ny gummibåd via et godt tilbud og til en god pris. Båden er rigtig god og nem at have med at gøre. Samtidig har vi afhændet den ene Dory. Klubben har været plaget af flere indbrud og tyverier. Det koster desværre klubben en del penge, da forsikringerne ikke altid dækker alt. Efter opfordring fra generalforsamlingen sidste år, har vi nu indført præmier til alle på båden. Nyt mastestativ er etableret. Medlemmerne opfordres til at bruge stativet og rydde op på græsarealet. Vi har skiftet forsikringsselskab til CODAN, det er dog ikke forløbet helt problemfrit, men vi tror at vi har fod på det nu. Vi planlægger at installere lysautomatik på broerne ved ansejling om natten. Væsenlige datoer i den kommende tid: Store Arbejdsweekend lørdag den 21. marts, kl ved klubhuset (arbejdspligt) Standerhejsning lørdag den 25. april 2009, kl Pantaenius Cup bededagsferien den maj 2009

2 2 Der er udgivet 2 numre af Mose Nyt i 2008, men pga. uoverensstemmelser med redaktøren, er posten pt. ubesat og udkommer derfor ikke som normalt. DHIF kontakten passes af Jan Rasmussen. Idrætssamvirket har skiftet navn til Idræftsrådet. SSK har fået indvalgt Jørn Würtz i bestyrelsen og har deltaget i flere af møderne i Vi har som sædvanlig også deltaget i SMK og RB s generalforsamlinger To runde fødselsdage i 2008, Kjeld Kristoffersen (60) og Hans J. Jensen (75), hvor klubben har været repræsenteret. I Brugerrådet for Gudenåen er klubben repræsenteret af Leo Nielsen, RB. Vi har bedt om fjernelse af udbrændt båd i Julsø. Det er ikke muligt. Jan Fuglsang gennemgik som områdeansvarlig oplæg vedr. mulige løsninger omkring genopretning af bolværk. Ejlert Andersen gennemgik i Kuno Nielsens fravær beretning vedr. Havnen. Poul Milling opfordrede alle til at bakke op om klubbens øvrige arrangementer i Gurli Nørreskov oplyste at Klubhuset bliver brugt flittigt, også af de unge, der jo er her det meste af året, samt sejlerskolen. Der har været et par fejlalarmer i årets løb udløst af stamgæsterne. Vi regner helt sikkert med at få en glad smiley igen i år. Klubben planlægger ikke med åbent-hus arrangement i Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 udvalgsmøde, samt julefest for udvalgsmedlemmer. Medlemstal pr 1. januar aktive med kølbåd aktive uden kølbåd under passive optimister hvilende medlemmer æresmedlemmer John Hedegaard har været medlem i over 50 år. Efter aftale med John indstiller vi ham først som æresmedlem næste år. Dirigenten satte beretningen under debat. Ib Bøgh sagde at det var godt at der var nogen der tog vare om klubbens værdier, men syntes at oplæg vedr. bolværk er skudt over målet. Der er ingen grund til at sætte større arbejder i gang nu. Det nuværende kan holde længe endnu. Erling Sørensen mente godt det kunne holde lidt tid endnu, når fliserne ellers rettes op hvert 5. år.

3 3 Leif Thøgersen nævnte at bolværket er over 30 år gammelt, men der siver ikke så meget sand ud som i Malmkærsvig. Sæt noget tjærepap ned og så kan det holde længe endnu. Gurli opfordrede til at man tænker længere frem, så der afsættes midler til senere opretning. Det er ikke sikkert at det kommer til koste så meget som de viste eksempler. Frank Anholm mente godt at man kunne afsætte midler til genopretning, men at det måske godt kunne repareres på en billigere måde. Ole Christensen nævnte at der godt kunne laves nogle alternative og måske billigere afskærmningsløsninger. Carsten Olesen mente at der godt kunne laves genopretning af fliser ved eget arbejde i klubben. Jens Klæbel foreslog, at der kunne graves ned og sættes fibertex ned. Frank svarede at bestyrelsen lytter til de givne råd og trækker på de folk der har ideer og løsningsforslag i det videre arbejde. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Ungdomsafdelingen og diverse udvalg aflægger beretning Ungdomsafdeling Ejlert Andersen aflagde beretning over aktiviteterne i Erik Jacobsen startede som ekstra træner ved sæsonstart og Jens Klæbel har været os en god medhjælp i årets løb. Vi fik lavet de mest presserende nødreparationer af optimisterne, E-jollerne og Mini 12-meter ved sæsonstart. Desværre kom der kun 4 nye optimist sejlere, som dog hurtigt kom i gang med at sejle sammen med de erfarne. Vi har fået gang i et godt samarbejde i afdelingen og har også hentet en del inspiration udefra via deltagelse i flere møder i Dansk Sejlunion regi Informationsmøde i Ålborg vedr. Ungdomspolitik Udvalgsmøde i klubben sammen med konsulent fra DS Kursus i Torm Enkel Kapsejlads konceptet, som vi også har benyttet ved egne stævner Klubben har fået omtale i både Sejlerbladet og DS materiale vedr. Torm Enkel Kapsejlads Fået introduktion til Diplomsejlerskole konceptet Afdelingen indledt et tæt samarbejde med Ry Sejlklub, som har været på besøg i Klubben til mini stævne. Vi har også været på genbesøg hos dem. Vores traditionelle sommerlejr blev afholdt august ved Svejbægaard med godt vejr, god sejlads og godt samvær. Træningsaftenen den 25. august indeholdt en lille overraskelse for jollesejlerne, idet 4 H-båds sejlere havde indvilliget i at tage de unge med ud på en sejlads. En stor tak til de velvillige bådejere. En succes vi sikkert vil gentage igen.

4 4 Klubmesterskab blev afholdt 21. september med 4 sejladser i let luft men ellers godt vejr. Hen over vinteren, har vi haft klubaften hver 14. dag, hvor det har været vedligeholdelse af jollerne der har været på programmet. De er blevet ordentligt rengjort, poleret, efterfølgende vokset og pakket væk i Kongsholm. Nogle af riggene er blevet efterset og repareret. Ror og sværd er blevet afmonteret for beslag og slebet + lakeret. Generelt er alle joller blevet efterset og repareret for skader. Peter Skov Jensen er i gang med at bringe vores jollevogne up-to-date med reparation af hjul og polstringer, hvor det er tiltrængt. Efter vinterferien starter vi op med teori undervisning hver anden mandag. Ejlert oplyste som afslutningen på beretningen, at klubben har besluttet at indkøbe 3 nye Feva RS Tera joller med tilskud fra DS Torm, der skal være ny fortsætter jolle efter optimisten. Kapsejladsudvalg Pantaenius Cup med deltagelse af 22 H-både i fantastisk fint vejr trods afholdelse i april måned. Forårssejlads med 11 deltagere, samt Julsø Langbane med 8 både. Tårnpokal med 11 både hvor codan uddelte vin til alle deltagere. Albanicup med 12 både men ingen vind. Klubmesterskab med 21 både incl. 2 L23 fra sjælland - også her med meget fint vejr og en fin fest. Natsejlads med 8 deltagere samt distancen med 20 deltagere, heraf hele 8 lystalsbåde Knap så mange H-både har deltaget i år, og L23 har kun deltaget med 1 båd i fire af arrangementerne, men mange flere lystalsbåde har deltaget i Kamark Cup onsdagssejladserne med ialt 32 starter. 14 H-både samt 7 L23 har deltaget her, men ingen lystalsbåde Forventet samme aktivitetsniveau i Kamark har igen udlovet vin til Onsdagscuppen Målerudvalg Ivan Flessing oplyste at der er gennemført 2 målinger, samt afholdt DS kursus for nye målere med 17 deltagere. Kurset var en succes. Kantineudvalg Ikke besat. Hovmester Erik Bjerg sagde at det går godt med automat og salg uden problemer. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen oplyste at dommerbåden er ved at være klar og er bundmalet. Mose Nyt Ikke besat. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov fortalte at der har været meget få møder i 2008, hvilket primært skyldes formanden selv. Annonceudvalg Leiff Lauritzen tegner ingen nye annoncer, så længe Mose Nyt ikke udkommer. Et par reklamer fortsat tegnet på dommerbåden. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen mente at det var et godt stævne og en god fest i Planlægger som sædvanlig nyt stævne for i år og håber på godt vejr. Sejlerskole

5 5 Marianne Bentsen-Pedersen oplyste at Thor Lund er stoppet og at hun selv ønsker at stoppe efter vinter teoriundervisning. 14 sejlerskole elever skal til teoretisk prøve den 10. marts. Leif Thøgersen tilføjede at det var lidt kompliceret med praktisk prøve før teoriprøve. Klubbådsudvalg Båden ikke brugt så meget som året før i flg. Gurli Nørreskov. Planlægger at montere vippebeslag til masten. Gerne flere brugere i Prisen er 100 kr. pr. døgn, hvilket må betegnes som billigt for at leje en båd. Brosamarbejde Ejlert Andersen gennemgik status på vegne af Kuno Nielsen. Efter det årlige brosyn af vore ca. 40 broer og brosystemer her i efteråret, blev det besluttet at få lavet følgende reparationer og nyopførelser: Bro 6. Nyopføres 12 m Bro 10. Nyopføres 14m Bro 28. Nyopføres 14m Bro 36. Nyopføres 16m Mindre reparation på broerne Etablering af 5-6 nye bord-/bænkesæt Reparation 2 bestående bord-/bænkesæt Etablering af 1 ny grill. Broernes tilstand kan efter et par dyre år betegnes som særdeles god. Miljøudvalg Ikke til stede. Fyrmester Frank aflagde beretning for Jørn Kjems. Fyret er blevet repareret efter det har været i stykker. Handicapudvalg Et par af Mini 12-meter bådene er ved at blive sat i stand til sæsonen. WEB-master Jens Hjort opfordrede til at sende en mail med gode indlæg, så kommer de straks på hjemmesiden. Jens nævnte også, at det er ham der afgør hvad der kommer på nettet. 4. Kassererens beretning for godkendelse og decharge Verner Rønnow gennemgik regnskabet. Verner oplyste herunder at bestyrelsen overvejer om det fortsat er fornuftigt at have de ældre både forsikret. Jan Graversen mente at prisen for internetforbindelse og telefoni forekommer ret høj og kan fås billigere andre steder. Frank svarede at bestyrelsen kigger nærmere på dette. Valdemar Jensen mente at prisen på alarmsystemet også var noget dyr. Gurli Nørreskov svarede at det ikke er helt så enkelt at skifte alarmselskab. Også en kommentar til om malearbejder og rengøring ikke er for dyrt. Verner svarede at bestyrelsen løbende holder øje med at udgifterne holdes på lavest mulige niveau. Ole Christensen nævnte at det var et flot regnskab, men at der var så stor en kassebeholdning, at det faktisk kunne finansiere opretning af bolværk.

6 6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år Verner gennemgik forslag til budget for 2009, samt forslag til kontingenter for Endvidere oplyste han, at såfremt vedtægtsændringsforslaget bliver godkendt, vil de samme kontingentsatser komme til at gælde for Forslaget blev herefter sat under debat. Brian Nissen mente at girokort kommer meget sent ud. Verner svarede at han ikke styrer dette, men at det er PBS. Allan Pedersen spurgte til forskel i kontingent på optimister og unge. Verner svarede at dette var historisk betinget. Carsten Sølvsten oplyste at det blev vedtaget i sin tid fordi de unge sejlere ikke deltog i aktiviteterne såsom sommerlejr. Lars Wegner syntes at stigningen var voldsom på passiv medlem. Lars foreslog som ændringsforslag at aktive over 25 skal betale 750 og passive 250. Valdemar Jensen spurgte til om der overhovedet var nødvendigt med en kontingent stigning, hvorfor spare op til noget der ikke er behov for. Verner Rønnow svarede at der er behov for at gøre noget, da vi ellers overlader til eftertiden at rette op på nedslidte klubfaciliteter. Vi vil hellere spare op til genopretning i stedet for at tage lån op til det. Ib Bøgh syntes det var skørt at investere i noget for eftertiden. Det er ikke særlig fornuftigt at investere når klubben ligger på lejet grund og når det nuværende er godt nok, så hvorfor gøre mere ved det. Verner svarede at bådpladserne var blandt de billigste i forhold til mange andre steder. Carsten Olesen mente ikke at pladserne var meget billigere end andre steder ved havet. Frank mente at det var nødvendigt at skaffe lidt flere midler i kassen i passende god tid, f.eks. hvis der skulle komme større skader på dommerbåden, men at hensættelse ikke nødvendigvis behøvede at være øremærket til Havnen alene. Valdemar Jensen mente ikke at der var behov for kontingentstigning, hvis ikke der skulle hensættes midler til havn og bolværk. Jan Fuglsang mente ikke alene det var Havnen men også flere andre ting der skulle sættes midler af til. Ændringsforlag fra Lars Wegner at aktive over 25 skal betale 750 kr. og passive 250 kr. blev sat under afstemning. 18 stemmer var for og 18 stemmer var imod. Ændringsforslaget var dermed bortfaldet. Bestyrelsen trak den øremærkede hensættelse til havnen ud af budgettet, så beløbet i stedet henføres til egenkapitalen. Ved skriftlig afstemning var 26 for forslaget og 23 imod. Forslag til budget og kontingent for 2009 og 2010 blev dermed vedtaget. 6. Valg af kasserer Verner Rønnow var villig til genvalg kasserer og blev genvalgt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7 7 Carsten Sølvsten Jensen blev foreslået. Ejlert Andersen og Jan Fuglsang genopstiller. Frank Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Preben Henriksen som nyt bestyrelsesmedlem. Ejlert Andersen, Jan Fuglsang og Carsten S. Jensen blev valgt efter skriftlig afstemning. Erik Bjerg foreslog Preben Henriksen som suppleant. Benny Jensen og Mike Jensen var villig til genvalg. Efter skriftlig afstemning blev Preben Henriksen valgt som 1. suppleant og Mike Jensen som 2. suppleant. 8. Valg af leder af ungdomsafdelingen Ejlert Andersen blev genvalgt. 9. Valg af 2 revisorer Revisorerne Brian Pedersen og Flemming Nielsen blev genvalgt. 10. Valg af øvrige udvalg Dirigenten indledte valgprocessen af de ansvarlige for de enkelte udvalg, der jf. sædvane kan supplere sig selv med yderligere medlemmer. Kapsejladsudvalg Carsten Sølvsten Jensen genvalgt. Målerudvalg Ivan Flessing og Erik Laursen blev genvalgt. Kantineudvalg Pernille Mørch og Hanne W. Larsen blev valgt. Hovmester Erik Bjerg genvalgt. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen genvalgt. MoseNyt Ingen kandidater. Annonceudvalg Leiff Lauritsen genvalgt. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen genvalgt. Sejlerskoleudvalg Rasmus Hjort tager 1. år og Lars Dam Kähler vil gerne fortsætte med sejlerskolen herefter. Klubbådsudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Brosamarbejde Ivan Flessing genvalgt + et medlem udpeget af bestyrelsen. Miljøudvalg Flemming Rothe genvalgt. Fyrmester Jørn Kjems genvalgt. Handicap udvalg Jan Rasmussen genvalgt. Jens Klæbel fortsætter også her med Mini 12 meter sejladsen. WEB-master Jens Hjort genvalgt. 11. Indkomne forslag

8 8 Forslag til vedtægtsændring. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Carsten Olesen synes ikke der var grund til at fremrykke kontingentbetaling. Preben Henriksen var ikke tilhænger af krav om betalingsservice (BS). Lars Wegner var også modstander af BS og mente at de 5 % dårlige betalere var højt sat. Revisorerne udtrykte deres støtte til forslaget. Flere stillede spørgsmål omkring procedure for opkrævning og efterfølgende rykker. Verner svarede at BS sikrer at betalingen sker præcist 2.1. Hvis man ikke har betalt til tiden rykkes med 14 dages betalingsfrist efter fremsendelse af rykker. De 30 dage til man slettes som medlem regnes fra rykkerens fremsendelse og det fremgår af rykkerbrevet. Ole Christensen nævnte at man godt kunne bogføre sig ud af problemer med at betalinger sker forskudt eller i tidligere år. Verner svarede at forslaget skal ses som et hele og at det skal være inklusiv krav om BS for at kassereren let og smidigt kan bogføre kontingentindtægterne. Klubben får endvidere afklaret hvem der er medlem inden Generalforsamlingen og hvem der skal have bådepladser inden sæsonstart. Jan Graversen mente ikke at forslaget kunne ændres, da det så ville skabe et nyt forslag. Dirigenten svarede hertil, at der godt kunne stilles ændringsforslag, såfremt disse ikke er særligt vidtgående. Hanne W. Larsen spurgte om betalingsfristen kunne udsættes til 15. januar. Verner svarede at så kan man ikke nå at gennemføre rykkerproceduren inden generalforsamlingen. Forslaget blev sat under skriftlig afstemning. Der var stort flertal for forslaget, men der manglede 3 stemmer i at de nødvendige 2/3 af de fremmødte stemte for, så forslaget skal igen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. Forslag: Oprettelse af lovlig rygerum eller rygekabine. Jan Gravesen motiverede sit forslag om etablering af rygerum mod vest i gl. klubhus. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens bemærkninger til forslaget og gjorde særligt opmærksom på at rygeloven skal revideres senest i Fra flere sider forventes en stramning, der bl.a. kan betyde at der kommer totalt rygeforbud i alle idrætsklubber og at investeringen dermed vil være spildt. Bestyrelsen har ikke taget stilling til det konkrete forslag, men tidligere vurderet at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at etablere rygerum eller lignende i klubben. Jan Gravesen spurgte til hvorfor der ikke var kommet et klart svar på flere henvendelser til bestyrelsen i årets løb. Carsten Olesen synes det var synd at der ikke kunne komme en rygeløsning. Hanne Wegner Larsen synes heller ikke det var særlig venligt at der ikke var en rygeløsning. Gurli sagde at hun var klart imod rygeløsningen og at det ikke kunne undgås at der spredes røg til øvrige lokaler og der ikke er grund til at bruge klubbens midler til det, da der måske kommer et totalt forbud. Gurli mente ikke at rygereglerne var blevet overholdt 100 % indtil nu, da der ofte findes skodder i klubhuset. Også af hensyn til de unge bør der slet ikke ryges i klubhuset.

9 9 Jan Graversen mente ikke at der var nogen grund til at tage specielt hensyn til de unge, da de ikke kommer i den gamle afdeling. Gurli svarede hertil at en del af de ting der var foregået omkring manglende overholdelse af rygeforbudet og andre ting i årets løb var helt uacceptable. Rasmus Hjort gav ligeledes udtryk for at en del af de ting der er sket i årets løb er ganske forunderlige og at rygeforbudet helt åbenlyst ikke overholdes. Henstiller til at den beslutning der nu tages, så også efterfølgende overholdes af alle medlemmer. Det er pinligt og skaber en dårlig stemning, når tingene kører som det er sket det seneste år. Opfordrer stærkt til at resultatet af afstemningen respekteres uanset hvad beslutningen bliver. Erling Sørensen mente at der godt kunne laves en rygeløsning ved at hele det gamle hus gøres til rygerum. Jan Fuglsang svarede at dette ikke ville være lovligt, da det benyttes til andre formål og der er gennemgang til øvrige lokaler. Verner mente at rygeforbudet blev vedtaget på sidste GF. Flere medlemmer gav udtryk for uenighed, og at dette blot var blevet puttet ind under formandens beretning. Pernille Mørch mente at det godt kunne lade sig gøre at lave den foreslåede løsning for det angivne beløb. Revisor Flemming Nielsen foreslog at der blev indsat en beløbsgrænse i forslaget. Poul Milling mindede om at det var lovgivningen der medførte indførelsen af rygeforbudet i klubben. Jan Graversen svarede hertil, at det var bestyrelsens manglende behandling af problemet sidste år, der var årsag til at forslaget nu bliver fremsat. Brian Nissen mente stadig at det gamle klubhus kunne indrettes som rygeafdeling og at der jo var sat foldedør op mellem rummene. Gurli sagde at foldedøren var sat op med et andet formål end rygning, nemlig en bedre opdeling af og anvendelse af rummene. Flemming Nielsen konstaterede at det var beskæmmende at forsamlingen skulle bruge så meget tid på at diskutere rygning og ikke f.eks. ungdoms politik og opfordrede til bakke op om det røgfrie miljø i klubben. Jan Gravesen omformulerede sit forslag til at det pålægges bestyrelsen, at der hurtigst muligt etableres en lovlig rygeløsning, der koster maks kr. Forslaget blev vedtaget efter skriftlig afstemning. 12. Eventuelt Leo Nielsen fra Ry Bådklub takkede for invitationen og sagde det altid er spændende at se hvad der rører sig i naboklubberne. I brugerrådet var der to møder i 2008 efter at amterne blev nedlagt. Det første møde var mest et opstartsmøde. Det andet var omkring nyt sejladsregulativ. Nyt møde i morgen i Skanderborg Kommune, hvor der kommer fokus på sejladsregulativet. Carl Mølgaard fra SMK takkede ligeledes for indbydelsen og mødets høje underholdningsværdi. Årets krabask blev tildelt Erik Bjerg for sin store hjælpsomhed i forhold til klubben. Den gyldne spade tildeltes Leiff Lauritzen for en meget speciel parkering af dommerbåden. Frank Nielsen afsluttede med en tak til bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer, sponsorer, annoncører og ikke mindst medlemmerne. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere