Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset"

Transkript

1 Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet 1. september 1887, samt en særlig velkomst til gæsterne fra vore naboklubber. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Marianne Bentsen-Pedersen som dirigent. Enstemmig valgt. Der var mødt 52 stemmeberettigede medlemmer, så generalforsamlingen kunne beslutte vedtægtsændringer, da dette kræver fremmøde af 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten indledte generalforsamlingen med at konstatere at denne var lovlig indvarslet, idet den var indkaldt via ekstra Mose Nyt ultimo januar. Erling Sørensen og Henrik? blev valgt som stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretning Frank Nielsen indledte bestyrelsens beretning. I 2008 har klubben desværre mistet et medlem, Kjeld Ruby Jørgensen forsamlingen iagttog 1 minuts stilhed. Det har atter været en god sejlsæson i 2008 og der er gennemført en række andre aktiviteter i klubben. På sidste generalforsamling blev Klubhuset erklæret totalt røgfrit det er dog ikke gået helt så smertefrit som forventet. Men det får vi lejlighed til at drøfte når det indsendte forslag skal behandles. Vi har også anskaffet ny gummibåd via et godt tilbud og til en god pris. Båden er rigtig god og nem at have med at gøre. Samtidig har vi afhændet den ene Dory. Klubben har været plaget af flere indbrud og tyverier. Det koster desværre klubben en del penge, da forsikringerne ikke altid dækker alt. Efter opfordring fra generalforsamlingen sidste år, har vi nu indført præmier til alle på båden. Nyt mastestativ er etableret. Medlemmerne opfordres til at bruge stativet og rydde op på græsarealet. Vi har skiftet forsikringsselskab til CODAN, det er dog ikke forløbet helt problemfrit, men vi tror at vi har fod på det nu. Vi planlægger at installere lysautomatik på broerne ved ansejling om natten. Væsenlige datoer i den kommende tid: Store Arbejdsweekend lørdag den 21. marts, kl ved klubhuset (arbejdspligt) Standerhejsning lørdag den 25. april 2009, kl Pantaenius Cup bededagsferien den maj 2009

2 2 Der er udgivet 2 numre af Mose Nyt i 2008, men pga. uoverensstemmelser med redaktøren, er posten pt. ubesat og udkommer derfor ikke som normalt. DHIF kontakten passes af Jan Rasmussen. Idrætssamvirket har skiftet navn til Idræftsrådet. SSK har fået indvalgt Jørn Würtz i bestyrelsen og har deltaget i flere af møderne i Vi har som sædvanlig også deltaget i SMK og RB s generalforsamlinger To runde fødselsdage i 2008, Kjeld Kristoffersen (60) og Hans J. Jensen (75), hvor klubben har været repræsenteret. I Brugerrådet for Gudenåen er klubben repræsenteret af Leo Nielsen, RB. Vi har bedt om fjernelse af udbrændt båd i Julsø. Det er ikke muligt. Jan Fuglsang gennemgik som områdeansvarlig oplæg vedr. mulige løsninger omkring genopretning af bolværk. Ejlert Andersen gennemgik i Kuno Nielsens fravær beretning vedr. Havnen. Poul Milling opfordrede alle til at bakke op om klubbens øvrige arrangementer i Gurli Nørreskov oplyste at Klubhuset bliver brugt flittigt, også af de unge, der jo er her det meste af året, samt sejlerskolen. Der har været et par fejlalarmer i årets løb udløst af stamgæsterne. Vi regner helt sikkert med at få en glad smiley igen i år. Klubben planlægger ikke med åbent-hus arrangement i Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 udvalgsmøde, samt julefest for udvalgsmedlemmer. Medlemstal pr 1. januar aktive med kølbåd aktive uden kølbåd under passive optimister hvilende medlemmer æresmedlemmer John Hedegaard har været medlem i over 50 år. Efter aftale med John indstiller vi ham først som æresmedlem næste år. Dirigenten satte beretningen under debat. Ib Bøgh sagde at det var godt at der var nogen der tog vare om klubbens værdier, men syntes at oplæg vedr. bolværk er skudt over målet. Der er ingen grund til at sætte større arbejder i gang nu. Det nuværende kan holde længe endnu. Erling Sørensen mente godt det kunne holde lidt tid endnu, når fliserne ellers rettes op hvert 5. år.

3 3 Leif Thøgersen nævnte at bolværket er over 30 år gammelt, men der siver ikke så meget sand ud som i Malmkærsvig. Sæt noget tjærepap ned og så kan det holde længe endnu. Gurli opfordrede til at man tænker længere frem, så der afsættes midler til senere opretning. Det er ikke sikkert at det kommer til koste så meget som de viste eksempler. Frank Anholm mente godt at man kunne afsætte midler til genopretning, men at det måske godt kunne repareres på en billigere måde. Ole Christensen nævnte at der godt kunne laves nogle alternative og måske billigere afskærmningsløsninger. Carsten Olesen mente at der godt kunne laves genopretning af fliser ved eget arbejde i klubben. Jens Klæbel foreslog, at der kunne graves ned og sættes fibertex ned. Frank svarede at bestyrelsen lytter til de givne råd og trækker på de folk der har ideer og løsningsforslag i det videre arbejde. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Ungdomsafdelingen og diverse udvalg aflægger beretning Ungdomsafdeling Ejlert Andersen aflagde beretning over aktiviteterne i Erik Jacobsen startede som ekstra træner ved sæsonstart og Jens Klæbel har været os en god medhjælp i årets løb. Vi fik lavet de mest presserende nødreparationer af optimisterne, E-jollerne og Mini 12-meter ved sæsonstart. Desværre kom der kun 4 nye optimist sejlere, som dog hurtigt kom i gang med at sejle sammen med de erfarne. Vi har fået gang i et godt samarbejde i afdelingen og har også hentet en del inspiration udefra via deltagelse i flere møder i Dansk Sejlunion regi Informationsmøde i Ålborg vedr. Ungdomspolitik Udvalgsmøde i klubben sammen med konsulent fra DS Kursus i Torm Enkel Kapsejlads konceptet, som vi også har benyttet ved egne stævner Klubben har fået omtale i både Sejlerbladet og DS materiale vedr. Torm Enkel Kapsejlads Fået introduktion til Diplomsejlerskole konceptet Afdelingen indledt et tæt samarbejde med Ry Sejlklub, som har været på besøg i Klubben til mini stævne. Vi har også været på genbesøg hos dem. Vores traditionelle sommerlejr blev afholdt august ved Svejbægaard med godt vejr, god sejlads og godt samvær. Træningsaftenen den 25. august indeholdt en lille overraskelse for jollesejlerne, idet 4 H-båds sejlere havde indvilliget i at tage de unge med ud på en sejlads. En stor tak til de velvillige bådejere. En succes vi sikkert vil gentage igen.

4 4 Klubmesterskab blev afholdt 21. september med 4 sejladser i let luft men ellers godt vejr. Hen over vinteren, har vi haft klubaften hver 14. dag, hvor det har været vedligeholdelse af jollerne der har været på programmet. De er blevet ordentligt rengjort, poleret, efterfølgende vokset og pakket væk i Kongsholm. Nogle af riggene er blevet efterset og repareret. Ror og sværd er blevet afmonteret for beslag og slebet + lakeret. Generelt er alle joller blevet efterset og repareret for skader. Peter Skov Jensen er i gang med at bringe vores jollevogne up-to-date med reparation af hjul og polstringer, hvor det er tiltrængt. Efter vinterferien starter vi op med teori undervisning hver anden mandag. Ejlert oplyste som afslutningen på beretningen, at klubben har besluttet at indkøbe 3 nye Feva RS Tera joller med tilskud fra DS Torm, der skal være ny fortsætter jolle efter optimisten. Kapsejladsudvalg Pantaenius Cup med deltagelse af 22 H-både i fantastisk fint vejr trods afholdelse i april måned. Forårssejlads med 11 deltagere, samt Julsø Langbane med 8 både. Tårnpokal med 11 både hvor codan uddelte vin til alle deltagere. Albanicup med 12 både men ingen vind. Klubmesterskab med 21 både incl. 2 L23 fra sjælland - også her med meget fint vejr og en fin fest. Natsejlads med 8 deltagere samt distancen med 20 deltagere, heraf hele 8 lystalsbåde Knap så mange H-både har deltaget i år, og L23 har kun deltaget med 1 båd i fire af arrangementerne, men mange flere lystalsbåde har deltaget i Kamark Cup onsdagssejladserne med ialt 32 starter. 14 H-både samt 7 L23 har deltaget her, men ingen lystalsbåde Forventet samme aktivitetsniveau i Kamark har igen udlovet vin til Onsdagscuppen Målerudvalg Ivan Flessing oplyste at der er gennemført 2 målinger, samt afholdt DS kursus for nye målere med 17 deltagere. Kurset var en succes. Kantineudvalg Ikke besat. Hovmester Erik Bjerg sagde at det går godt med automat og salg uden problemer. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen oplyste at dommerbåden er ved at være klar og er bundmalet. Mose Nyt Ikke besat. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov fortalte at der har været meget få møder i 2008, hvilket primært skyldes formanden selv. Annonceudvalg Leiff Lauritzen tegner ingen nye annoncer, så længe Mose Nyt ikke udkommer. Et par reklamer fortsat tegnet på dommerbåden. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen mente at det var et godt stævne og en god fest i Planlægger som sædvanlig nyt stævne for i år og håber på godt vejr. Sejlerskole

5 5 Marianne Bentsen-Pedersen oplyste at Thor Lund er stoppet og at hun selv ønsker at stoppe efter vinter teoriundervisning. 14 sejlerskole elever skal til teoretisk prøve den 10. marts. Leif Thøgersen tilføjede at det var lidt kompliceret med praktisk prøve før teoriprøve. Klubbådsudvalg Båden ikke brugt så meget som året før i flg. Gurli Nørreskov. Planlægger at montere vippebeslag til masten. Gerne flere brugere i Prisen er 100 kr. pr. døgn, hvilket må betegnes som billigt for at leje en båd. Brosamarbejde Ejlert Andersen gennemgik status på vegne af Kuno Nielsen. Efter det årlige brosyn af vore ca. 40 broer og brosystemer her i efteråret, blev det besluttet at få lavet følgende reparationer og nyopførelser: Bro 6. Nyopføres 12 m Bro 10. Nyopføres 14m Bro 28. Nyopføres 14m Bro 36. Nyopføres 16m Mindre reparation på broerne Etablering af 5-6 nye bord-/bænkesæt Reparation 2 bestående bord-/bænkesæt Etablering af 1 ny grill. Broernes tilstand kan efter et par dyre år betegnes som særdeles god. Miljøudvalg Ikke til stede. Fyrmester Frank aflagde beretning for Jørn Kjems. Fyret er blevet repareret efter det har været i stykker. Handicapudvalg Et par af Mini 12-meter bådene er ved at blive sat i stand til sæsonen. WEB-master Jens Hjort opfordrede til at sende en mail med gode indlæg, så kommer de straks på hjemmesiden. Jens nævnte også, at det er ham der afgør hvad der kommer på nettet. 4. Kassererens beretning for godkendelse og decharge Verner Rønnow gennemgik regnskabet. Verner oplyste herunder at bestyrelsen overvejer om det fortsat er fornuftigt at have de ældre både forsikret. Jan Graversen mente at prisen for internetforbindelse og telefoni forekommer ret høj og kan fås billigere andre steder. Frank svarede at bestyrelsen kigger nærmere på dette. Valdemar Jensen mente at prisen på alarmsystemet også var noget dyr. Gurli Nørreskov svarede at det ikke er helt så enkelt at skifte alarmselskab. Også en kommentar til om malearbejder og rengøring ikke er for dyrt. Verner svarede at bestyrelsen løbende holder øje med at udgifterne holdes på lavest mulige niveau. Ole Christensen nævnte at det var et flot regnskab, men at der var så stor en kassebeholdning, at det faktisk kunne finansiere opretning af bolværk.

6 6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år Verner gennemgik forslag til budget for 2009, samt forslag til kontingenter for Endvidere oplyste han, at såfremt vedtægtsændringsforslaget bliver godkendt, vil de samme kontingentsatser komme til at gælde for Forslaget blev herefter sat under debat. Brian Nissen mente at girokort kommer meget sent ud. Verner svarede at han ikke styrer dette, men at det er PBS. Allan Pedersen spurgte til forskel i kontingent på optimister og unge. Verner svarede at dette var historisk betinget. Carsten Sølvsten oplyste at det blev vedtaget i sin tid fordi de unge sejlere ikke deltog i aktiviteterne såsom sommerlejr. Lars Wegner syntes at stigningen var voldsom på passiv medlem. Lars foreslog som ændringsforslag at aktive over 25 skal betale 750 og passive 250. Valdemar Jensen spurgte til om der overhovedet var nødvendigt med en kontingent stigning, hvorfor spare op til noget der ikke er behov for. Verner Rønnow svarede at der er behov for at gøre noget, da vi ellers overlader til eftertiden at rette op på nedslidte klubfaciliteter. Vi vil hellere spare op til genopretning i stedet for at tage lån op til det. Ib Bøgh syntes det var skørt at investere i noget for eftertiden. Det er ikke særlig fornuftigt at investere når klubben ligger på lejet grund og når det nuværende er godt nok, så hvorfor gøre mere ved det. Verner svarede at bådpladserne var blandt de billigste i forhold til mange andre steder. Carsten Olesen mente ikke at pladserne var meget billigere end andre steder ved havet. Frank mente at det var nødvendigt at skaffe lidt flere midler i kassen i passende god tid, f.eks. hvis der skulle komme større skader på dommerbåden, men at hensættelse ikke nødvendigvis behøvede at være øremærket til Havnen alene. Valdemar Jensen mente ikke at der var behov for kontingentstigning, hvis ikke der skulle hensættes midler til havn og bolværk. Jan Fuglsang mente ikke alene det var Havnen men også flere andre ting der skulle sættes midler af til. Ændringsforlag fra Lars Wegner at aktive over 25 skal betale 750 kr. og passive 250 kr. blev sat under afstemning. 18 stemmer var for og 18 stemmer var imod. Ændringsforslaget var dermed bortfaldet. Bestyrelsen trak den øremærkede hensættelse til havnen ud af budgettet, så beløbet i stedet henføres til egenkapitalen. Ved skriftlig afstemning var 26 for forslaget og 23 imod. Forslag til budget og kontingent for 2009 og 2010 blev dermed vedtaget. 6. Valg af kasserer Verner Rønnow var villig til genvalg kasserer og blev genvalgt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7 7 Carsten Sølvsten Jensen blev foreslået. Ejlert Andersen og Jan Fuglsang genopstiller. Frank Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Preben Henriksen som nyt bestyrelsesmedlem. Ejlert Andersen, Jan Fuglsang og Carsten S. Jensen blev valgt efter skriftlig afstemning. Erik Bjerg foreslog Preben Henriksen som suppleant. Benny Jensen og Mike Jensen var villig til genvalg. Efter skriftlig afstemning blev Preben Henriksen valgt som 1. suppleant og Mike Jensen som 2. suppleant. 8. Valg af leder af ungdomsafdelingen Ejlert Andersen blev genvalgt. 9. Valg af 2 revisorer Revisorerne Brian Pedersen og Flemming Nielsen blev genvalgt. 10. Valg af øvrige udvalg Dirigenten indledte valgprocessen af de ansvarlige for de enkelte udvalg, der jf. sædvane kan supplere sig selv med yderligere medlemmer. Kapsejladsudvalg Carsten Sølvsten Jensen genvalgt. Målerudvalg Ivan Flessing og Erik Laursen blev genvalgt. Kantineudvalg Pernille Mørch og Hanne W. Larsen blev valgt. Hovmester Erik Bjerg genvalgt. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen genvalgt. MoseNyt Ingen kandidater. Annonceudvalg Leiff Lauritsen genvalgt. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen genvalgt. Sejlerskoleudvalg Rasmus Hjort tager 1. år og Lars Dam Kähler vil gerne fortsætte med sejlerskolen herefter. Klubbådsudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Brosamarbejde Ivan Flessing genvalgt + et medlem udpeget af bestyrelsen. Miljøudvalg Flemming Rothe genvalgt. Fyrmester Jørn Kjems genvalgt. Handicap udvalg Jan Rasmussen genvalgt. Jens Klæbel fortsætter også her med Mini 12 meter sejladsen. WEB-master Jens Hjort genvalgt. 11. Indkomne forslag

8 8 Forslag til vedtægtsændring. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Carsten Olesen synes ikke der var grund til at fremrykke kontingentbetaling. Preben Henriksen var ikke tilhænger af krav om betalingsservice (BS). Lars Wegner var også modstander af BS og mente at de 5 % dårlige betalere var højt sat. Revisorerne udtrykte deres støtte til forslaget. Flere stillede spørgsmål omkring procedure for opkrævning og efterfølgende rykker. Verner svarede at BS sikrer at betalingen sker præcist 2.1. Hvis man ikke har betalt til tiden rykkes med 14 dages betalingsfrist efter fremsendelse af rykker. De 30 dage til man slettes som medlem regnes fra rykkerens fremsendelse og det fremgår af rykkerbrevet. Ole Christensen nævnte at man godt kunne bogføre sig ud af problemer med at betalinger sker forskudt eller i tidligere år. Verner svarede at forslaget skal ses som et hele og at det skal være inklusiv krav om BS for at kassereren let og smidigt kan bogføre kontingentindtægterne. Klubben får endvidere afklaret hvem der er medlem inden Generalforsamlingen og hvem der skal have bådepladser inden sæsonstart. Jan Graversen mente ikke at forslaget kunne ændres, da det så ville skabe et nyt forslag. Dirigenten svarede hertil, at der godt kunne stilles ændringsforslag, såfremt disse ikke er særligt vidtgående. Hanne W. Larsen spurgte om betalingsfristen kunne udsættes til 15. januar. Verner svarede at så kan man ikke nå at gennemføre rykkerproceduren inden generalforsamlingen. Forslaget blev sat under skriftlig afstemning. Der var stort flertal for forslaget, men der manglede 3 stemmer i at de nødvendige 2/3 af de fremmødte stemte for, så forslaget skal igen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. Forslag: Oprettelse af lovlig rygerum eller rygekabine. Jan Gravesen motiverede sit forslag om etablering af rygerum mod vest i gl. klubhus. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens bemærkninger til forslaget og gjorde særligt opmærksom på at rygeloven skal revideres senest i Fra flere sider forventes en stramning, der bl.a. kan betyde at der kommer totalt rygeforbud i alle idrætsklubber og at investeringen dermed vil være spildt. Bestyrelsen har ikke taget stilling til det konkrete forslag, men tidligere vurderet at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at etablere rygerum eller lignende i klubben. Jan Gravesen spurgte til hvorfor der ikke var kommet et klart svar på flere henvendelser til bestyrelsen i årets løb. Carsten Olesen synes det var synd at der ikke kunne komme en rygeløsning. Hanne Wegner Larsen synes heller ikke det var særlig venligt at der ikke var en rygeløsning. Gurli sagde at hun var klart imod rygeløsningen og at det ikke kunne undgås at der spredes røg til øvrige lokaler og der ikke er grund til at bruge klubbens midler til det, da der måske kommer et totalt forbud. Gurli mente ikke at rygereglerne var blevet overholdt 100 % indtil nu, da der ofte findes skodder i klubhuset. Også af hensyn til de unge bør der slet ikke ryges i klubhuset.

9 9 Jan Graversen mente ikke at der var nogen grund til at tage specielt hensyn til de unge, da de ikke kommer i den gamle afdeling. Gurli svarede hertil at en del af de ting der var foregået omkring manglende overholdelse af rygeforbudet og andre ting i årets løb var helt uacceptable. Rasmus Hjort gav ligeledes udtryk for at en del af de ting der er sket i årets løb er ganske forunderlige og at rygeforbudet helt åbenlyst ikke overholdes. Henstiller til at den beslutning der nu tages, så også efterfølgende overholdes af alle medlemmer. Det er pinligt og skaber en dårlig stemning, når tingene kører som det er sket det seneste år. Opfordrer stærkt til at resultatet af afstemningen respekteres uanset hvad beslutningen bliver. Erling Sørensen mente at der godt kunne laves en rygeløsning ved at hele det gamle hus gøres til rygerum. Jan Fuglsang svarede at dette ikke ville være lovligt, da det benyttes til andre formål og der er gennemgang til øvrige lokaler. Verner mente at rygeforbudet blev vedtaget på sidste GF. Flere medlemmer gav udtryk for uenighed, og at dette blot var blevet puttet ind under formandens beretning. Pernille Mørch mente at det godt kunne lade sig gøre at lave den foreslåede løsning for det angivne beløb. Revisor Flemming Nielsen foreslog at der blev indsat en beløbsgrænse i forslaget. Poul Milling mindede om at det var lovgivningen der medførte indførelsen af rygeforbudet i klubben. Jan Graversen svarede hertil, at det var bestyrelsens manglende behandling af problemet sidste år, der var årsag til at forslaget nu bliver fremsat. Brian Nissen mente stadig at det gamle klubhus kunne indrettes som rygeafdeling og at der jo var sat foldedør op mellem rummene. Gurli sagde at foldedøren var sat op med et andet formål end rygning, nemlig en bedre opdeling af og anvendelse af rummene. Flemming Nielsen konstaterede at det var beskæmmende at forsamlingen skulle bruge så meget tid på at diskutere rygning og ikke f.eks. ungdoms politik og opfordrede til bakke op om det røgfrie miljø i klubben. Jan Gravesen omformulerede sit forslag til at det pålægges bestyrelsen, at der hurtigst muligt etableres en lovlig rygeløsning, der koster maks kr. Forslaget blev vedtaget efter skriftlig afstemning. 12. Eventuelt Leo Nielsen fra Ry Bådklub takkede for invitationen og sagde det altid er spændende at se hvad der rører sig i naboklubberne. I brugerrådet var der to møder i 2008 efter at amterne blev nedlagt. Det første møde var mest et opstartsmøde. Det andet var omkring nyt sejladsregulativ. Nyt møde i morgen i Skanderborg Kommune, hvor der kommer fokus på sejladsregulativet. Carl Mølgaard fra SMK takkede ligeledes for indbydelsen og mødets høje underholdningsværdi. Årets krabask blev tildelt Erik Bjerg for sin store hjælpsomhed i forhold til klubben. Den gyldne spade tildeltes Leiff Lauritzen for en meget speciel parkering af dommerbåden. Frank Nielsen afsluttede med en tak til bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer, sponsorer, annoncører og ikke mindst medlemmerne. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referat af generalforsamling, onsdag, den 27. februar 2008, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 27. februar 2008, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 27. februar 2008, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 121 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag den 28. februar 2007, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag den 28. februar 2007, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub 28. februar 2007 Referat af generalforsamling, onsdag den 28. februar 2007, kl. 19.00 i Klubhuset Formanden Frank Nielsen indledte med at byde velkommen til æresmedlemmer og medlemmer

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011

Dialogmøde målsætninger og ny struktur. Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dialogmøde målsætninger og ny struktur Bestyrelsens oplæg til debat 20. September 2011 Opdateret 25.10.2011 Dagsorden for dialogmødet 1. Opsummering af arbejdet indtil nu 2. Gennemgang af oplæg til mål

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indtægter kontingenter i alt ,00. Indtægter administration i alt ,08. Udgifter administration i alt ,18

Indtægter kontingenter i alt ,00. Indtægter administration i alt ,08. Udgifter administration i alt ,18 Regnskab: Silkeborg Sejlklub Dato: 01-01-2016-31-12-2016 Silkeborg Sejlklub Eksporter Resultatopgørelse Indtægter kontingenter 1005 Indmeldelsesgebyr -4.450,00 1010 Kontingent u/18-21.600,00 1012 Kontingent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 1 Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 Formand Ole Meredin Petersen: Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes de klubmedlemmer som afgik

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere