Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset"

Transkript

1 Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet 1. september 1887, samt en særlig velkomst til gæsterne fra vore naboklubber. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Marianne Bentsen-Pedersen som dirigent. Enstemmig valgt. Der var mødt 52 stemmeberettigede medlemmer, så generalforsamlingen kunne beslutte vedtægtsændringer, da dette kræver fremmøde af 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten indledte generalforsamlingen med at konstatere at denne var lovlig indvarslet, idet den var indkaldt via ekstra Mose Nyt ultimo januar. Erling Sørensen og Henrik? blev valgt som stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretning Frank Nielsen indledte bestyrelsens beretning. I 2008 har klubben desværre mistet et medlem, Kjeld Ruby Jørgensen forsamlingen iagttog 1 minuts stilhed. Det har atter været en god sejlsæson i 2008 og der er gennemført en række andre aktiviteter i klubben. På sidste generalforsamling blev Klubhuset erklæret totalt røgfrit det er dog ikke gået helt så smertefrit som forventet. Men det får vi lejlighed til at drøfte når det indsendte forslag skal behandles. Vi har også anskaffet ny gummibåd via et godt tilbud og til en god pris. Båden er rigtig god og nem at have med at gøre. Samtidig har vi afhændet den ene Dory. Klubben har været plaget af flere indbrud og tyverier. Det koster desværre klubben en del penge, da forsikringerne ikke altid dækker alt. Efter opfordring fra generalforsamlingen sidste år, har vi nu indført præmier til alle på båden. Nyt mastestativ er etableret. Medlemmerne opfordres til at bruge stativet og rydde op på græsarealet. Vi har skiftet forsikringsselskab til CODAN, det er dog ikke forløbet helt problemfrit, men vi tror at vi har fod på det nu. Vi planlægger at installere lysautomatik på broerne ved ansejling om natten. Væsenlige datoer i den kommende tid: Store Arbejdsweekend lørdag den 21. marts, kl ved klubhuset (arbejdspligt) Standerhejsning lørdag den 25. april 2009, kl Pantaenius Cup bededagsferien den maj 2009

2 2 Der er udgivet 2 numre af Mose Nyt i 2008, men pga. uoverensstemmelser med redaktøren, er posten pt. ubesat og udkommer derfor ikke som normalt. DHIF kontakten passes af Jan Rasmussen. Idrætssamvirket har skiftet navn til Idræftsrådet. SSK har fået indvalgt Jørn Würtz i bestyrelsen og har deltaget i flere af møderne i Vi har som sædvanlig også deltaget i SMK og RB s generalforsamlinger To runde fødselsdage i 2008, Kjeld Kristoffersen (60) og Hans J. Jensen (75), hvor klubben har været repræsenteret. I Brugerrådet for Gudenåen er klubben repræsenteret af Leo Nielsen, RB. Vi har bedt om fjernelse af udbrændt båd i Julsø. Det er ikke muligt. Jan Fuglsang gennemgik som områdeansvarlig oplæg vedr. mulige løsninger omkring genopretning af bolværk. Ejlert Andersen gennemgik i Kuno Nielsens fravær beretning vedr. Havnen. Poul Milling opfordrede alle til at bakke op om klubbens øvrige arrangementer i Gurli Nørreskov oplyste at Klubhuset bliver brugt flittigt, også af de unge, der jo er her det meste af året, samt sejlerskolen. Der har været et par fejlalarmer i årets løb udløst af stamgæsterne. Vi regner helt sikkert med at få en glad smiley igen i år. Klubben planlægger ikke med åbent-hus arrangement i Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 udvalgsmøde, samt julefest for udvalgsmedlemmer. Medlemstal pr 1. januar aktive med kølbåd aktive uden kølbåd under passive optimister hvilende medlemmer æresmedlemmer John Hedegaard har været medlem i over 50 år. Efter aftale med John indstiller vi ham først som æresmedlem næste år. Dirigenten satte beretningen under debat. Ib Bøgh sagde at det var godt at der var nogen der tog vare om klubbens værdier, men syntes at oplæg vedr. bolværk er skudt over målet. Der er ingen grund til at sætte større arbejder i gang nu. Det nuværende kan holde længe endnu. Erling Sørensen mente godt det kunne holde lidt tid endnu, når fliserne ellers rettes op hvert 5. år.

3 3 Leif Thøgersen nævnte at bolværket er over 30 år gammelt, men der siver ikke så meget sand ud som i Malmkærsvig. Sæt noget tjærepap ned og så kan det holde længe endnu. Gurli opfordrede til at man tænker længere frem, så der afsættes midler til senere opretning. Det er ikke sikkert at det kommer til koste så meget som de viste eksempler. Frank Anholm mente godt at man kunne afsætte midler til genopretning, men at det måske godt kunne repareres på en billigere måde. Ole Christensen nævnte at der godt kunne laves nogle alternative og måske billigere afskærmningsløsninger. Carsten Olesen mente at der godt kunne laves genopretning af fliser ved eget arbejde i klubben. Jens Klæbel foreslog, at der kunne graves ned og sættes fibertex ned. Frank svarede at bestyrelsen lytter til de givne råd og trækker på de folk der har ideer og løsningsforslag i det videre arbejde. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Ungdomsafdelingen og diverse udvalg aflægger beretning Ungdomsafdeling Ejlert Andersen aflagde beretning over aktiviteterne i Erik Jacobsen startede som ekstra træner ved sæsonstart og Jens Klæbel har været os en god medhjælp i årets løb. Vi fik lavet de mest presserende nødreparationer af optimisterne, E-jollerne og Mini 12-meter ved sæsonstart. Desværre kom der kun 4 nye optimist sejlere, som dog hurtigt kom i gang med at sejle sammen med de erfarne. Vi har fået gang i et godt samarbejde i afdelingen og har også hentet en del inspiration udefra via deltagelse i flere møder i Dansk Sejlunion regi Informationsmøde i Ålborg vedr. Ungdomspolitik Udvalgsmøde i klubben sammen med konsulent fra DS Kursus i Torm Enkel Kapsejlads konceptet, som vi også har benyttet ved egne stævner Klubben har fået omtale i både Sejlerbladet og DS materiale vedr. Torm Enkel Kapsejlads Fået introduktion til Diplomsejlerskole konceptet Afdelingen indledt et tæt samarbejde med Ry Sejlklub, som har været på besøg i Klubben til mini stævne. Vi har også været på genbesøg hos dem. Vores traditionelle sommerlejr blev afholdt august ved Svejbægaard med godt vejr, god sejlads og godt samvær. Træningsaftenen den 25. august indeholdt en lille overraskelse for jollesejlerne, idet 4 H-båds sejlere havde indvilliget i at tage de unge med ud på en sejlads. En stor tak til de velvillige bådejere. En succes vi sikkert vil gentage igen.

4 4 Klubmesterskab blev afholdt 21. september med 4 sejladser i let luft men ellers godt vejr. Hen over vinteren, har vi haft klubaften hver 14. dag, hvor det har været vedligeholdelse af jollerne der har været på programmet. De er blevet ordentligt rengjort, poleret, efterfølgende vokset og pakket væk i Kongsholm. Nogle af riggene er blevet efterset og repareret. Ror og sværd er blevet afmonteret for beslag og slebet + lakeret. Generelt er alle joller blevet efterset og repareret for skader. Peter Skov Jensen er i gang med at bringe vores jollevogne up-to-date med reparation af hjul og polstringer, hvor det er tiltrængt. Efter vinterferien starter vi op med teori undervisning hver anden mandag. Ejlert oplyste som afslutningen på beretningen, at klubben har besluttet at indkøbe 3 nye Feva RS Tera joller med tilskud fra DS Torm, der skal være ny fortsætter jolle efter optimisten. Kapsejladsudvalg Pantaenius Cup med deltagelse af 22 H-både i fantastisk fint vejr trods afholdelse i april måned. Forårssejlads med 11 deltagere, samt Julsø Langbane med 8 både. Tårnpokal med 11 både hvor codan uddelte vin til alle deltagere. Albanicup med 12 både men ingen vind. Klubmesterskab med 21 både incl. 2 L23 fra sjælland - også her med meget fint vejr og en fin fest. Natsejlads med 8 deltagere samt distancen med 20 deltagere, heraf hele 8 lystalsbåde Knap så mange H-både har deltaget i år, og L23 har kun deltaget med 1 båd i fire af arrangementerne, men mange flere lystalsbåde har deltaget i Kamark Cup onsdagssejladserne med ialt 32 starter. 14 H-både samt 7 L23 har deltaget her, men ingen lystalsbåde Forventet samme aktivitetsniveau i Kamark har igen udlovet vin til Onsdagscuppen Målerudvalg Ivan Flessing oplyste at der er gennemført 2 målinger, samt afholdt DS kursus for nye målere med 17 deltagere. Kurset var en succes. Kantineudvalg Ikke besat. Hovmester Erik Bjerg sagde at det går godt med automat og salg uden problemer. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen oplyste at dommerbåden er ved at være klar og er bundmalet. Mose Nyt Ikke besat. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov fortalte at der har været meget få møder i 2008, hvilket primært skyldes formanden selv. Annonceudvalg Leiff Lauritzen tegner ingen nye annoncer, så længe Mose Nyt ikke udkommer. Et par reklamer fortsat tegnet på dommerbåden. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen mente at det var et godt stævne og en god fest i Planlægger som sædvanlig nyt stævne for i år og håber på godt vejr. Sejlerskole

5 5 Marianne Bentsen-Pedersen oplyste at Thor Lund er stoppet og at hun selv ønsker at stoppe efter vinter teoriundervisning. 14 sejlerskole elever skal til teoretisk prøve den 10. marts. Leif Thøgersen tilføjede at det var lidt kompliceret med praktisk prøve før teoriprøve. Klubbådsudvalg Båden ikke brugt så meget som året før i flg. Gurli Nørreskov. Planlægger at montere vippebeslag til masten. Gerne flere brugere i Prisen er 100 kr. pr. døgn, hvilket må betegnes som billigt for at leje en båd. Brosamarbejde Ejlert Andersen gennemgik status på vegne af Kuno Nielsen. Efter det årlige brosyn af vore ca. 40 broer og brosystemer her i efteråret, blev det besluttet at få lavet følgende reparationer og nyopførelser: Bro 6. Nyopføres 12 m Bro 10. Nyopføres 14m Bro 28. Nyopføres 14m Bro 36. Nyopføres 16m Mindre reparation på broerne Etablering af 5-6 nye bord-/bænkesæt Reparation 2 bestående bord-/bænkesæt Etablering af 1 ny grill. Broernes tilstand kan efter et par dyre år betegnes som særdeles god. Miljøudvalg Ikke til stede. Fyrmester Frank aflagde beretning for Jørn Kjems. Fyret er blevet repareret efter det har været i stykker. Handicapudvalg Et par af Mini 12-meter bådene er ved at blive sat i stand til sæsonen. WEB-master Jens Hjort opfordrede til at sende en mail med gode indlæg, så kommer de straks på hjemmesiden. Jens nævnte også, at det er ham der afgør hvad der kommer på nettet. 4. Kassererens beretning for godkendelse og decharge Verner Rønnow gennemgik regnskabet. Verner oplyste herunder at bestyrelsen overvejer om det fortsat er fornuftigt at have de ældre både forsikret. Jan Graversen mente at prisen for internetforbindelse og telefoni forekommer ret høj og kan fås billigere andre steder. Frank svarede at bestyrelsen kigger nærmere på dette. Valdemar Jensen mente at prisen på alarmsystemet også var noget dyr. Gurli Nørreskov svarede at det ikke er helt så enkelt at skifte alarmselskab. Også en kommentar til om malearbejder og rengøring ikke er for dyrt. Verner svarede at bestyrelsen løbende holder øje med at udgifterne holdes på lavest mulige niveau. Ole Christensen nævnte at det var et flot regnskab, men at der var så stor en kassebeholdning, at det faktisk kunne finansiere opretning af bolværk.

6 6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år Verner gennemgik forslag til budget for 2009, samt forslag til kontingenter for Endvidere oplyste han, at såfremt vedtægtsændringsforslaget bliver godkendt, vil de samme kontingentsatser komme til at gælde for Forslaget blev herefter sat under debat. Brian Nissen mente at girokort kommer meget sent ud. Verner svarede at han ikke styrer dette, men at det er PBS. Allan Pedersen spurgte til forskel i kontingent på optimister og unge. Verner svarede at dette var historisk betinget. Carsten Sølvsten oplyste at det blev vedtaget i sin tid fordi de unge sejlere ikke deltog i aktiviteterne såsom sommerlejr. Lars Wegner syntes at stigningen var voldsom på passiv medlem. Lars foreslog som ændringsforslag at aktive over 25 skal betale 750 og passive 250. Valdemar Jensen spurgte til om der overhovedet var nødvendigt med en kontingent stigning, hvorfor spare op til noget der ikke er behov for. Verner Rønnow svarede at der er behov for at gøre noget, da vi ellers overlader til eftertiden at rette op på nedslidte klubfaciliteter. Vi vil hellere spare op til genopretning i stedet for at tage lån op til det. Ib Bøgh syntes det var skørt at investere i noget for eftertiden. Det er ikke særlig fornuftigt at investere når klubben ligger på lejet grund og når det nuværende er godt nok, så hvorfor gøre mere ved det. Verner svarede at bådpladserne var blandt de billigste i forhold til mange andre steder. Carsten Olesen mente ikke at pladserne var meget billigere end andre steder ved havet. Frank mente at det var nødvendigt at skaffe lidt flere midler i kassen i passende god tid, f.eks. hvis der skulle komme større skader på dommerbåden, men at hensættelse ikke nødvendigvis behøvede at være øremærket til Havnen alene. Valdemar Jensen mente ikke at der var behov for kontingentstigning, hvis ikke der skulle hensættes midler til havn og bolværk. Jan Fuglsang mente ikke alene det var Havnen men også flere andre ting der skulle sættes midler af til. Ændringsforlag fra Lars Wegner at aktive over 25 skal betale 750 kr. og passive 250 kr. blev sat under afstemning. 18 stemmer var for og 18 stemmer var imod. Ændringsforslaget var dermed bortfaldet. Bestyrelsen trak den øremærkede hensættelse til havnen ud af budgettet, så beløbet i stedet henføres til egenkapitalen. Ved skriftlig afstemning var 26 for forslaget og 23 imod. Forslag til budget og kontingent for 2009 og 2010 blev dermed vedtaget. 6. Valg af kasserer Verner Rønnow var villig til genvalg kasserer og blev genvalgt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7 7 Carsten Sølvsten Jensen blev foreslået. Ejlert Andersen og Jan Fuglsang genopstiller. Frank Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Preben Henriksen som nyt bestyrelsesmedlem. Ejlert Andersen, Jan Fuglsang og Carsten S. Jensen blev valgt efter skriftlig afstemning. Erik Bjerg foreslog Preben Henriksen som suppleant. Benny Jensen og Mike Jensen var villig til genvalg. Efter skriftlig afstemning blev Preben Henriksen valgt som 1. suppleant og Mike Jensen som 2. suppleant. 8. Valg af leder af ungdomsafdelingen Ejlert Andersen blev genvalgt. 9. Valg af 2 revisorer Revisorerne Brian Pedersen og Flemming Nielsen blev genvalgt. 10. Valg af øvrige udvalg Dirigenten indledte valgprocessen af de ansvarlige for de enkelte udvalg, der jf. sædvane kan supplere sig selv med yderligere medlemmer. Kapsejladsudvalg Carsten Sølvsten Jensen genvalgt. Målerudvalg Ivan Flessing og Erik Laursen blev genvalgt. Kantineudvalg Pernille Mørch og Hanne W. Larsen blev valgt. Hovmester Erik Bjerg genvalgt. Fartøjsudvalg Leif Thøgersen genvalgt. MoseNyt Ingen kandidater. Annonceudvalg Leiff Lauritsen genvalgt. Sponsorudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Pantaenius udvalg Kjeld Kristoffersen genvalgt. Sejlerskoleudvalg Rasmus Hjort tager 1. år og Lars Dam Kähler vil gerne fortsætte med sejlerskolen herefter. Klubbådsudvalg Gurli Nørreskov genvalgt. Brosamarbejde Ivan Flessing genvalgt + et medlem udpeget af bestyrelsen. Miljøudvalg Flemming Rothe genvalgt. Fyrmester Jørn Kjems genvalgt. Handicap udvalg Jan Rasmussen genvalgt. Jens Klæbel fortsætter også her med Mini 12 meter sejladsen. WEB-master Jens Hjort genvalgt. 11. Indkomne forslag

8 8 Forslag til vedtægtsændring. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Carsten Olesen synes ikke der var grund til at fremrykke kontingentbetaling. Preben Henriksen var ikke tilhænger af krav om betalingsservice (BS). Lars Wegner var også modstander af BS og mente at de 5 % dårlige betalere var højt sat. Revisorerne udtrykte deres støtte til forslaget. Flere stillede spørgsmål omkring procedure for opkrævning og efterfølgende rykker. Verner svarede at BS sikrer at betalingen sker præcist 2.1. Hvis man ikke har betalt til tiden rykkes med 14 dages betalingsfrist efter fremsendelse af rykker. De 30 dage til man slettes som medlem regnes fra rykkerens fremsendelse og det fremgår af rykkerbrevet. Ole Christensen nævnte at man godt kunne bogføre sig ud af problemer med at betalinger sker forskudt eller i tidligere år. Verner svarede at forslaget skal ses som et hele og at det skal være inklusiv krav om BS for at kassereren let og smidigt kan bogføre kontingentindtægterne. Klubben får endvidere afklaret hvem der er medlem inden Generalforsamlingen og hvem der skal have bådepladser inden sæsonstart. Jan Graversen mente ikke at forslaget kunne ændres, da det så ville skabe et nyt forslag. Dirigenten svarede hertil, at der godt kunne stilles ændringsforslag, såfremt disse ikke er særligt vidtgående. Hanne W. Larsen spurgte om betalingsfristen kunne udsættes til 15. januar. Verner svarede at så kan man ikke nå at gennemføre rykkerproceduren inden generalforsamlingen. Forslaget blev sat under skriftlig afstemning. Der var stort flertal for forslaget, men der manglede 3 stemmer i at de nødvendige 2/3 af de fremmødte stemte for, så forslaget skal igen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. Forslag: Oprettelse af lovlig rygerum eller rygekabine. Jan Gravesen motiverede sit forslag om etablering af rygerum mod vest i gl. klubhus. Ejlert Andersen gennemgik bestyrelsens bemærkninger til forslaget og gjorde særligt opmærksom på at rygeloven skal revideres senest i Fra flere sider forventes en stramning, der bl.a. kan betyde at der kommer totalt rygeforbud i alle idrætsklubber og at investeringen dermed vil være spildt. Bestyrelsen har ikke taget stilling til det konkrete forslag, men tidligere vurderet at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at etablere rygerum eller lignende i klubben. Jan Gravesen spurgte til hvorfor der ikke var kommet et klart svar på flere henvendelser til bestyrelsen i årets løb. Carsten Olesen synes det var synd at der ikke kunne komme en rygeløsning. Hanne Wegner Larsen synes heller ikke det var særlig venligt at der ikke var en rygeløsning. Gurli sagde at hun var klart imod rygeløsningen og at det ikke kunne undgås at der spredes røg til øvrige lokaler og der ikke er grund til at bruge klubbens midler til det, da der måske kommer et totalt forbud. Gurli mente ikke at rygereglerne var blevet overholdt 100 % indtil nu, da der ofte findes skodder i klubhuset. Også af hensyn til de unge bør der slet ikke ryges i klubhuset.

9 9 Jan Graversen mente ikke at der var nogen grund til at tage specielt hensyn til de unge, da de ikke kommer i den gamle afdeling. Gurli svarede hertil at en del af de ting der var foregået omkring manglende overholdelse af rygeforbudet og andre ting i årets løb var helt uacceptable. Rasmus Hjort gav ligeledes udtryk for at en del af de ting der er sket i årets løb er ganske forunderlige og at rygeforbudet helt åbenlyst ikke overholdes. Henstiller til at den beslutning der nu tages, så også efterfølgende overholdes af alle medlemmer. Det er pinligt og skaber en dårlig stemning, når tingene kører som det er sket det seneste år. Opfordrer stærkt til at resultatet af afstemningen respekteres uanset hvad beslutningen bliver. Erling Sørensen mente at der godt kunne laves en rygeløsning ved at hele det gamle hus gøres til rygerum. Jan Fuglsang svarede at dette ikke ville være lovligt, da det benyttes til andre formål og der er gennemgang til øvrige lokaler. Verner mente at rygeforbudet blev vedtaget på sidste GF. Flere medlemmer gav udtryk for uenighed, og at dette blot var blevet puttet ind under formandens beretning. Pernille Mørch mente at det godt kunne lade sig gøre at lave den foreslåede løsning for det angivne beløb. Revisor Flemming Nielsen foreslog at der blev indsat en beløbsgrænse i forslaget. Poul Milling mindede om at det var lovgivningen der medførte indførelsen af rygeforbudet i klubben. Jan Graversen svarede hertil, at det var bestyrelsens manglende behandling af problemet sidste år, der var årsag til at forslaget nu bliver fremsat. Brian Nissen mente stadig at det gamle klubhus kunne indrettes som rygeafdeling og at der jo var sat foldedør op mellem rummene. Gurli sagde at foldedøren var sat op med et andet formål end rygning, nemlig en bedre opdeling af og anvendelse af rummene. Flemming Nielsen konstaterede at det var beskæmmende at forsamlingen skulle bruge så meget tid på at diskutere rygning og ikke f.eks. ungdoms politik og opfordrede til bakke op om det røgfrie miljø i klubben. Jan Gravesen omformulerede sit forslag til at det pålægges bestyrelsen, at der hurtigst muligt etableres en lovlig rygeløsning, der koster maks kr. Forslaget blev vedtaget efter skriftlig afstemning. 12. Eventuelt Leo Nielsen fra Ry Bådklub takkede for invitationen og sagde det altid er spændende at se hvad der rører sig i naboklubberne. I brugerrådet var der to møder i 2008 efter at amterne blev nedlagt. Det første møde var mest et opstartsmøde. Det andet var omkring nyt sejladsregulativ. Nyt møde i morgen i Skanderborg Kommune, hvor der kommer fokus på sejladsregulativet. Carl Mølgaard fra SMK takkede ligeledes for indbydelsen og mødets høje underholdningsværdi. Årets krabask blev tildelt Erik Bjerg for sin store hjælpsomhed i forhold til klubben. Den gyldne spade tildeltes Leiff Lauritzen for en meget speciel parkering af dommerbåden. Frank Nielsen afsluttede med en tak til bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer, sponsorer, annoncører og ikke mindst medlemmerne. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere