Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark"

Transkript

1 Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Cyklistforbundet Februar

2 Materialet er udarbejdet med støtte fra:

3 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Opgaven... 4 Om cykelturisme... 4 Analyse... 5 Udbud... 5 Efterspørgsel... 5 Dagsture... 5 Ture med overnatning (miniture og ugeture)... 7 Forretningsplan... 9 Markedsføring af cykelferier i Lysets Land... 9 De fire P er... 9 PRODUKT (CYKELFERIE)... 9 PRIS PLACE PROMOTION POSITIONERING Mediemix Danmark Norge Øvrige udland Juridiske aspekter Driftsbudget Variable omkostninger Faste omkostninger Tidsforbrug Omsætning og indtjening Samlende bemærkninger Bilag

4 Sammenfatning Driftsbudgettet - som er udarbejdet som del af denne forretningsplan - viser, at projektet med salg af cykelferiepakker vil give et underskud. Driftsbudgettet er udarbejdet med konservative skøn af salgspriser. Toppen af Danmark (TaD) skal dog tage andre grunde end det direkte økonomiske afkast i betragtning, før den endelige go/no go beslutning tages. Fx er det en tommelfingerregel, at forholdet mellem organiserede og selvarrangerede cykelferier er 5/95. En eventuel markedsføring af TaDs cykelferiepakker - og oprustning af cykelværtsskabet i regionen - vil styrke brandingen af Lysets Land som cykeldestination og tiltrække andre indtjeningsgivende cykelturister. Dvs at TaD kan forvente en mærkbar indvirkning på turisterhvervets omsætning ved at etablere Lysets Land som cykeldestination, uden selv at kunne bogføre afkast af denne investering. Gennemgangen af Lysets Lands USP er og betingelser for cykling opfordrer til, at TaD markedsfører et højkvalitetsprodukt inden for cykelferier. Dvs. overnatning af god standard og hvor bagagetransport, højt informationsniveau og helpline er inkluderet. Dermed differentierer Lysets Land sig fra andre danske (cykel)destinationer og får basis for at tiltrække de mere forvænte udenlandske cyklister på et senere tidspunkt. Driftsbudgettet medregner ikke midler til annoncering, i det vi anbefaler optimering af brug af egen hjemmeside (fx et Issuu-katalog for produkterne) og en ihærdig indsats overfor pressen. Der er dog - som lovet - en gennemgang af de bedst egnede medier, såfremt TaD ønsker at investere i markedsføring. Juridisk er det muligt at sælge cykelrejser uden at være medlem af Rejsegarantifonden - for så vidt Hirtshals Turistbureau som forening står for salget, og at omsætningen herfra ikke er væsentlig ift turistbureauets øvrige aktiviteter. Vi anbefaler, at TaD selv står for pakning og salg af cykelferierne. Tidsforbruget er overkommeligt og kan formentligt absorberes af de allerede ansatte medarbejdere. Ydermere har TaD de redskaber, der skal til for at løse opgaven. Vi anbefaler, at TaD indkøber et simpelt webbutik modul og afventer udviklingen inden for andre bookingløsninger. Det lave dækningsbidrag giver ikke plads til kommissioner, hvorfor vi ikke anbefaler brug af agenter, incoming bureauer eller rabatordninger generelt. Der kan dog være særlige hensyn eller interesser. Et fokusgruppemøde med potentielle cykelturister bekræftede de definerede USP er for Lysets Land og gav yderligere input til Det gode cykelværtsskab. Samtidig fortalte deltagerne ved workshoppen i Hirtshals (TaD s aktører) at godt værtsskab er en kernekompetence i regionen. Vi ser her en indgang til, at TaD på enkel og konkret vis skaber et ejerskab af cykelferie-initiativet blandt turismeerhvervet. Et andet tydeligt kommunikeret budskab på workshoppen var, at overnatningsstederne ikke kan tilbyde allotments i juli måned. Til gengæld var der interesse for skuldersæsoner. Vi mener, dette underbygger argumentationen for at TaD investerer i at udvikle cykelferie-brandet for Lysets Land. Der er behov for skuldersæsonprodukter. Potentialet er lovende. Vi finder, at der er basis for skabe indhold og oplevelser for ca dagscyklister pr. år, og vi opfordrer til, at TaD udvikler flere dagsture vha cyclistic.dk. Mht pakketurene ser vi totalmarkedet i Danmark som uudviklet (ca solgte rejser). Alligevel mener vi, ud fra analyser af danskernes vaner og præferencer, at ca danskere både kan og vil tage på cykelferie. 5/95 ratio en giver hermed et marked på ca rejser. Samtidig har Lysets Land en enestående adgang til det norske marked, hvor cykelinteressen også er stor. Dertil kommer det interessante tyske marked og det vestsvenske. Ud fra vores kendskab til andre markedsførte cykel-destinationer, anser vi Lysets Land for en destination med fremragende muligheder for at opnå en stor andel af cykelferiemarkedet. Lyset, havet og Land s End positionen giver en unik positionering og lovning om en aktiv og anderledes ferie. 3

5 Indledning Opgaven Denne rapport er Cyklistforbundets bud på at etablere Toppen af Danmark, Lysets Land, som en foretrukken cykelferiedestination. Den er - i overensstemmelse med Toppen af Danmark I/S udbudsmateriale fra november udformet som en forretningsplan med tilhørende analyse af de udfordringer, en satsning på cykelturisme vil medføre. Cyklistforbundet har tidligere udformet et idékatalog, igen på baggrund af TaD s udbudsmateriale, hvor der er foreslået tre ruter til hver af de tre målgrupper, som TaD har identificeret: Børnefamilier, Voksne par og grupper u/børn, Cykelentusiaster. Vi har lagt vægt på at skabe et beslutningsgrundlag for TaD. Derfor har vi beskrevet den virkelighed, der omgiver os, og set bort fra præmisser, der syntes teoretiske. Fx er det med grund i analysen, at vi ikke inddrager betragtninger om en operatørs ansvar. For nuværende byder virkeligheden ikke på et reelt økonomisk grundlag for en alenestående operatør. Om cykelturisme Ferie var en gang ensbetydende med afslapning. I de post-industrielle vestlige samfund er der nu et lighedstegn mellem ferie og oplevelser. Den danske sommerhusturisme, hvis tilbud i essens er afslapning er ramt af dette skifte. Der er behov for fornyelse af indhold. Samtidig har der været vækst i aktive ferier i Europa de seneste årtier: Ski, golf - og cykling. Særligt i Tyskland er interessen for cykelferie stor: 4,9 mio tyskere foretog i 2009 en cykeltur med mindst en overnatning. Man regner med, at disse cykelturister omsætter for 9 mia i Tyskland (14 mia m. multiplikatoreffekt). Cykelturisme skaber her en større omsætning end campingturisme, og cykelturisme udgør op til 10 % af den totale turismeomsætning i enkelte tyske delstater. I Frankrig, hvor fokus er på organiserede rejser, er personer beskæftigede med cykelturisme, og ferieformen skaber en omsætning på 2 mia. Organiserede cykelferier er kun en lille del af cykelturismen. For det første er cyklister på dagstur en betydelig del af cykelturismen og for det andet er - ifølge en branchekendt kilde 1 - kun 5 % af alle cykelrejser organiserede pakketure. 95 % af flerdags-turene er cyklister, der selv har arrangeret deres tur. Kilden baserer sin udtalelse på observationer fra en af verdens mest populære cykel-destinationer, Bodensee. Der er kun lidt statistik vedr. dags-cyklister: Den schweiziske organisation for friluftsturisme, SchweizMobil, fortæller, at der i 2010 blev kørt 4,2 mio en-dagsture af turister på det nationale rutenetværk i Schweiz. Det er 20 gange så mange ture som fler-dagsturisterne cyklede ( ture). Vi kender ikke tallene for Danmark, men et er sikkert: Cykeludflugter er en værdifuld del af en aktiv ferie og anvendes flittigt som en oplevelse i sig selv eller for at nå frem til oplevelser. Mht flerdages-turene er det en ny gruppe af cykelturister, vi ser på landevejene. De unge med telt og tunge tasker ses sjældent. I Holland fx, er cykelturisterne oftest over 55 år (43 %). De bruger rigeligt med penge på deres ture, fx sov halvdelen af de schweiziske cykelturister på hotel i 2010, og tal fra både Tyskland og Holland peger på gennemsnitlige døgnforbrug på 500 kr for flerdags-cyklister. Til sammenligning bruger den 1 Peter Eich, Radweg-Reisen GmbH, se præsentation på 4

6 gennemsnitlige danske sommerhusturist 355 kr pr døgn 2. På de organiserede ture er det ikke usædvanligt at se døgnforbrug på over 1000 kr. Vi har valgt at fremhæve disse forhold for at gøre det klart for læseren, at: Cykelferie i Europa er et nyt produkt og er nu meget mere end en spejder-agtig ferieform. Der er grundlag for at udvikle cykelferieprodukter, der indeholder tryghed og komfort. Cykelturisme er BÅDE ture fra sted til sted OG dagsudflugter på cykel. Dagsudflugter er typisk den største mængde. Dagsudflugter giver oplevelser og dermed nyt indhold i ferier. Bemærk, at god infrastruktur for flerdags-cyklister også indbyder til dagsudflugter. Organiseret cykelferie viser tydelige væksttegn (egentligt branchestatistik mangler), og det formodes, at der er samme høje vækst i uorganiseret cykelferie. Den uorganiserede cykelferie foregår ofte på samme rejsemål som pakkerejser: Nemlig på den populære cykeldestination. Analyse I idékataloget fremlagde vi forslag til i alt 9 (10) cykelruter til de tre forskellige målgrupper. Vi lod de store sommerhusområder være udgangspunkt for dagsture, og ankomststeder (og vindretning!) være udgangspunkt for de længere ture. Cykelentusiast-gruppen voldte problemer: Terrænet i Lysets Land er ikke attraktivt for cykelentusiaster. Der mangler bakker og der er spredte, men svært undgåelige stræk med grusveje - hvilket er racercyklernes rædsel. Vi har derfor valgt at fokusere på de to andre målgrupper i analyse og forretningsplan. Udbud Det danske marked for cykelferie er efter vores bedste overbevisning opdelt som det tyske: 5% organiserede rejser, 95% selv-arrangerede. Antallet af salg af organiserede cykelture i de forskellige destinationer går fra en (!) til flere hundrede. Morsø Turistbureau, mener vi, solgte ca. 240 rejser i 2011 efter tre/fire års indsats, og Sydfyns Turistbureau har i 2011 solgt 258 rejser efter 12 års indsats. Biking Bornholm har et ukendt, men formentligt voksende antal ture. Samtidig har adskillige overnatningssteder særlige cykelpakketilbud. Og til det danske totalmarked skal lægges de rejser, der er organiseret af udenlandske turoperatører (tyske operatører har et pænt udbud af cykelferier i Sydøstdanmark inkl. Bornholm). Totalmarkedet for organiserede cykelferier, der foregår i Danmark, er dermed - i vores skøn - ca rejser. Efterspørgsel Allerede i idékataloget identificerede vi målgruppernes karakteristika og gav et bud på det potentiale, hver målgruppe byder på. Det er de tal, der gennemgås her. Dagsture Tabellen her viser, at der er sandsynlighed for at omkring personer pr. år vil køre en dagstur på cykel i Lysets Land. Beregningen er et resultat af at tage alle overnatningerne i sommerhuse, feriecentre og 2 Kilde: VDK, Turismen i tal, Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark, s29, ref. Danmarks Statistik - tal fra 2009 og VisitDenmark - tal for 2008). 5

7 campingpladser, omregne til antal ophold og forudsætte at de cykelvillige vil foretage en enkelt tur pr. ophold. Cykelvillighed er et forholdstal (ml. 5 og 15 % for danskere, % for tyskere, % for nordmænd), der er bestemt på baggrund af data fra andre undersøgelser 3. Ved hjælp af forholdstal for nationalitetsfordeling og aldersfordeling generelt blandt Nordjyllands turister har vi skitseret en opdeling i undergrupper. Mulige dagstur-cyklister blandt SCF-gæster (Sommerhus, Camping, Feriecenter) Børnefamilier = 48 % Voksne/grupper = 48 % Entusiaster = 4 % Danskere i alt Tyskere i alt Nordmænd i alt I alt I alt Bemærk, at disse potentielle dagsturister vil køre både foreslåede ture og egne ture. Nogle vil regne turen til bageren for en udflugt, andre vil spænde hjelmen for at køre på MTB banen i Tornby Klitplantage. Men det ændrer ikke ved, at personer ønsker at få en aktiv oplevelse på cykel under opholdet i Lysets Land. Og at der er et potentiale for salg af services i form af kulturoplevelser, servering, cykeludlejning, etc. Vi mener, at de tre dagsture i idekataloget kun er en forsmag på alle de ture, der kan og bør udvikles. Vi kan kun opfordre til, at turistbureauer, sommerhusudlejere, overnatningssteder, cykeludlejere, etc. anvender cyclistic.dk til at udvikle nye dagsture. Gerne med temaer, opgaveblade, stjerneruter (dvs flere etaper ud fra samme start/slutpunkt). Det giver sig selv at lade start/slutpunkter være de steder, hvor der er store koncentrationer af sommerhus-, campingog feriecentergæster, men start/slutpunkter kan Idéer til at øge mængden af dagscyklister Dagscykling er vejrafhængig. Mellemgodt vejr er optimalt. Skru op for markedsføring af cykeldagsture i de dage (cykeludlejere, turistkontor) Udlån enkelte reklamecykler fra turistbureauet, hvis turister vil til store seværdigheder inden for cykelafstand. Reklamecykler er cykler med reklametryk på frakkeskånere og/eller på stel. Cykeludlejere kan opfordres til udleje reklamecykler, eller sponserede cykler, hvor seværdigheder, restauranter har reklametryk på frakkeskåner. Turistkontoret kan opfordre POI er og andre til at angive cykeladgang (nærmeste cykelstier) i deres brochurer. Og at der opstilles cykelstativer. Fortæl POI er, at cykelgæster er omkostningseffektive - tænk på, hvad parkeringspladser koster. Udbred kendskabet til ruter til dagsture gennem samarbejde med andre organisationer: Campingrådet, FDM, Sommerhusudlejere. 3 Gæsternes tilbøjelighed til at cykle på ferien, afhænger af nationalitet. Vi kender "udvist cykeltilbøjelighed" fra Bornholm,- 57% af tyskere cyklede, 27% af danskere. Samtidig ved vi, at cykelmotivet er stærkt i Frederikshavn (41% for danskere, 58% for udlændinge, og det er svagt i Hjørring (6% for danskere, 26% for udlændinge). I "Dansk Ferieanalyse 2007, Populære aktiviteter i 7 regioner", Visit Denmark, angiver 9 %, at de har cyklet i deres (højsæson)ferie. Det bliver altså et gæt på et tal mellem "vil gerne" og "har gjort det. Se også og 6

8 også være ved store parkeringspladser eller ved naturseværdigheder. Forretningsplanen vedrører udelukkende cykelferier, og dagscyklisterne berøres derfor ikke yderligere. Vi vil dog gøre opmærksom på, at Lysets Lands modning som cykeldestination også vil have en positiv effekt på dagstur-cyklismen. Ture med overnatning (miniture og ugeture) Denne beregning er ikke sammenlignelig med den ovenstående. Her har vi beregnet antallet af hvem, der kan tage på cykeltur i Nordjylland. Vi forudsætter, at den lange transportvej og Storebælts-overfartspriser betyder, at mini-ferier på cykel fortrinsvis er en mulighed for Vestdanmark. Vi ser kun på de aldersgrupper, der har den relevante alder - eller har børn/børnebørn i den alder, der er relevant for børnefamiliemålgruppen. Derpå reducerer vi yderligere ved at begrænse den potentielle målgruppe til de moderne, fælleskabsorienterede og igen med en faktor 0,11, som er den andel af danskere, der ønsker aktiv sportsferie. Hermed har vi en pool af potentielle cykelturister. Den pool skal deles med alle andre destinationer i Vestdanmark og den skal i realiteten også deles med andre aktive ferieformer som kanoferie, rideferie, prærievognsferie etc. Derfor er de for miniturene (weekendture) et udtryk for et potentiale, ikke en markedsstørrelse. Det tilsvarende tal for ugeturene er baseret på samme beregninger, dog ophæver vi begrænsningen af Østog Vestdanmark. For en længerevarende ferie, siger vi, vil også østdanskere være villige til at krydse Storebælt. Danskere Børnefamilier Voksne/grupper Entusiaster* I alt Potentielle brugere af Mini-ture Potentielle brugere af Ugeture * = Mht entusiaster har vi alvorlige forbehold. Kort fortalt regner vi ikke med, at denne målgruppe vil prioritere Lysets Land som cykelferiedestination. Det er opmuntrende, at danskere kan siges at både kunne og ville en cykelferie. Det er også opmuntrende, at den demografiske udvikling tilsiger en tilgang af potentielle cykelturister, dvs at tallene, hvis beregningerne gentages om fem år, vil give større tal end nu. Men der er flere begrænsende, ikkekvantificerbare faktorer: Hvor stor en andel af de potentielle gæster vil vælge cykel frem for en anden aktiv ferieform? Hvor mange vil vælge netop Lysets Land som destination? Hvor mange vil benytte sig af tilbuddet om organiseret ferie frem for selv-arrangeret ferie? Hvor stor en andel af de potentielle cykelferie-gæster vil realisere ønsket om cykelferie inden for de næste 12 måneder? Hvor stor er genkøbsprocenten i perioderne efter? Vi har ingen mulighed for at kvantificere disse forhold, eftersom de er højst afhængige af markedsføringsindsatsen - fra Lysets Land og fra andre destinationer, fra cykelturs-operatører og fra andre 7

9 sportsstur-operatører - og de er også afhængige af tidsånden, interessen, Lysets Lands oplevede attraktivitet, den seneste sommers antal af nedbørsdage etc. Nordmænd - diverse info Antal nordmænd, der inden for de sidste 12 mdr har været på cykeltur over flere dage (N eller udland), 2007 data Antal cykler, der medtages uden bil på færger mellem Norge og Nordjylland, 2010 data Antal cykelguidebøger om Nordjylland (udgivet af Dansk Cyklist Forbund) solgt igennem Ca. 50 det norske cyklistforbund i juni, juli, august 2011 Vi regner bestemt med at se en stor tilgang af nordmænd på mini- og ugeture i Lysets Land, men det er ikke muligt at udføre de samme beregninger, som vi har udført for Danmark. Til gengæld ser vi, at nordmænd er flittige turcyklister, dog indeholder de nævnt ovenfor også terrænsyklistene, som er bjerg-glade hardcore cyklister. Der er et imponerende antal medtagne cykler ombord på færger: Der var i 2010 ca cykler ombord på færger mellem Norge og Hirtshals/Frederikshavn (10 gange mere end hvad vi ser på København - Oslo). Tal for cykeltrafik på færger findes i bilag A. Bemærk, at alle tal refererer til frie cykler - og at cykler, der er fastspændt på en bil, skal lægges oven i. Men mængden af frie cykler medtaget på færger svinger efter overfartspris i forhold til udlejningspris for cykel i Danmark, og vi ved fra cykeludlejerne, at mange flere cyklister fra Norge/Sverige vælger at leje en cykel. Samtidig har vi intet tal for cykler spændt fast på - eller i biler. Vi ved heller ikke, hvor meget weekend-cyklister på Hirtshals-Skagen etapen fylder i færgetallene. Antallet af solgte cykelguidebøger fortæller, at ca. 125 norske cyklister (2½ personer pr bog) har været på tur gennem det nordjyske i sommer med den danske bog i cykelkurven. Der findes mange andre guide muligheder, fx de nye nordjyske cykelkort og diverse websites, så tallet her er kun et minimum. De indhentede tal kan tolkes i retning af, at markedspotentialet er omtrent 2/3 dele af det danske ( mod inkl. entusiaster), men igen er det andre faktorer, vi skal bruge, for at beregne interessen for organiserede cykelferier. Det er: Antallet af turoperatører, der udbyder turene; markedsføringsindsats; pris (også vekselkurs); og de generelle faktorer, vi nævnte for det danske marked. Ud af 268 solgte ture på Sydfyn er ca. 25% nordmænd, 25% danskere og 50% alle andre nationaliteter (især USA, Israel, Holland pga gode turoperatører). Dvs. 67 rejser er solgt til nordmænd. Andre nationaliteter Efterspørgsel ikke kvantificerbar, men markedspotentiale øges gennem: Sverige Tyskland Holland, England, Andre År 2 År 3 År 4 År 5 Samarbejde m færgerute? Fokus på udvalgte segmenter + turoperatører + + PR arbejde + Fokus på udvalgte geografier og segmenter. Turoperatører Turoperatører, 8

10 (oversøiske) lande Incoming bureauer, PR arbejde, samarbejde m VDK. Etc. Vi ved, at der er efterspørgsel efter cykelferier i Danmark. Alene på Google blev ordet cykelferie skrevet i søgefeltet gange i Dansk Rejsebureauforening gør opmærksom på, at det er en efterspurgt vare, som danske incoming bureauer sjældent kan levere. Men vi kan ikke på en rationel og meningsgivende måde kvantificere efterspørgslen fra udenlandske markeder, og vi kan endnu mindre pege på Lysets Lands andel af denne efterspørgsel. Det vil være afhængigt af produktets synlighed: Igen markedsføring, antallet af turoperatører etc. Forretningsplan Forretningsplanen er en konkret plan for, hvordan Lysets Land (evt gennem anden aktør) udbyder cykelferier og overkommer de udfordringer, det stiller. Udfordringerne omhandler positionering af produktet, organisering af arbejdet, juridiske aspekter og kommunikationsopgaven. Samtidig skal de økonomiske krav og konsekvenser opstilles. Driftsbudgettet er en light-udgave, dvs vi har minimeret den indsats, vi foreslår TaD at udføre, for at holde omkostningerne nede. Samtidig er forretningsplanen ledsaget af skæve ideer og gode råd (oftest i særskilte tekstbokse), der som sagt ikke er budgetteret med. Men selv om ideerne ikke kommer til udførsel i de første år, er de værdifulde for TaD at kende. De kan være med til gøre Lysets Land til Danmarks bedste cykeldestination. Markedsføring af cykelferier i Lysets Land Vi sælger ikke kun produktet cykelferie i Lysets Land. Vi sælger også ideen, forestillingen, drømmen om cykelferie i Lysets Land. Derfor skal alle elementer som prissætning, produktindhold, emballage(!), reklametekster, telefonkontakt, salgskanal etc være entydige i deres formidling af produktets væsen. Er det en billig userviceret tur, der sælges fra en lident kendt internetadresse? Er det en luksustur med gourmetindhold, der udbydes af Diners Club til guldkortmedlemmer? Eller noget tredje? Neden for gennemgår vi de fire hovedgrupper af elementer (Produkt, Pris, Promotion, Place (dvs. salgssted)) og argumenterer for valg af positionering. De fire P er PRODUKT (CYKELFERIE) Hvad er produktet? Det er turen og adgangen til turen. Produktet er som andre pakkerejser: Destination + Service. Produktet er et resultat af de givne betingelser (fx geografi eller udbyders organisation), og af en idé/et ønske. For cykelferier udgøres de givne betingelser af regionens natur, klima, interessepunkter, infrastruktur og turudbyders evne og kapacitet for pakning af ture. 9

11 Natur og klima i Nordjylland er anderledes end i resten af Danmark: Det er noget med langt flere solskinstimer, der er et særligt lys, der er sand, strand, og en barsk vind, der får skibe til at strande og træer til at vokse skævt og lavt. Kerneegenskaberne er Lyset og havet. Historien om destinationen som det mest solbeskinnede, vindblæste, havombruste sted i hele Nordeuropa holder. Måske er den ikke sand, men den holder! Land s End placeringen antyder barsk natur. Der er fabelagtige solnedgange, mens sommerhuse falder i havet, fordi naturen er så barsk. I fokusgruppen var dommen klar: Attributterne Bedste badestrande, Flotteste naturoplevelser, Altid blæsevejr og Et vildt landskab blev alle givet til destinationen Toppen af Danmark. Det stemmer fint overens med Lysets Lands fortælling, men er det en fortælling, der er ønskelig for alle målgrupper i forbindelse med cykelferie? Vi ved fra idékataloget, at børnefamilier er en attraktiv og stor målgruppe, og en historie om produktet som barsk er ikke fremmende for deres valg af destination. Vi anbefaler, at TaD i markedsføringen fokuserer på fortællingen om de unikke kendetegn lyset, de to have og Land s End, og at historien om vind og barskhed nedtones. Mht interessepunkter er Lysets Land positioneret som stedet med kunst, by, mad, dansk kulturhistorie, naturcentre (fortællingen om naturen, f.eks. Råbjerg Mile, Oceanarium). Det synes, at der på trods af de mange fine tilbud i Lysets Land mangler et universelt forstået fyrtårn inden for kultur, der giver reason-to-go for udlændinge. Til gengæld er tilbuddene næsten allestedsværende - med kort afstand mellem POI er og dermed cykelvenligt. Men det er ikke åbenbart for alle. I fokusgruppen tildelte alle Bornholm (frem for Toppen af Danmark) attributten Godt at besøge kunsthåndværk her. Dermed ikke være sagt at cyklende turister baserer deres valg af destination på mængden af åbne keramik-værksteder, men det synes som en overset faktor, at der er alle disse små POI er. Udover dette er det umiddelbart svært at pege på en form for positionering - med rod i Lysets Lands kulturelle karakteristika -, der fungerer særlig godt i cykelsammenhæng. Vi kan kun advare mod fælden Oplevelser til hele familien!, der siger alt og ingenting, og i øvrigt anbefale, at den kultur-identitet, TaD har oparbejdet for Lysets Land, også anvendes for cykeldestinationen. Fra idékataloget ved vi, at infrastrukturen bedst kan karakteriseres som ujævn. Cykel-infrastrukturen spænder fra stedvist ringe cykelveje til enkelte fremragende stier og at de fleste er midt i mellem. Positionen som den ultimative cykeldestination i Danmark er ledig. Men vi vil ikke anbefale Lysets Land at lægge billet ind på den. Der er heller ingen særlig cykelhistorie knyttet til Lysets land, Intet VM, Giro d Italia start eller cross-mesterskaber. Der er altså ikke grundlag for at gøre cykelforholdene til en fremtrædende del af produktet. Også ved overnatning kan man tale om en ujævn infrastruktur: I enkelte knudepunkter har vi et stort og indbydende udvalg af overnatningssteder, i andre et fåtalligt og snævert udvalg. Det samme gælder spisesteder og andre services (fx wellness, cykelservice, cykelmedtagning, bagagetransport). Kommuner har også ansvar for infrastruktur Vi anbefaler, at TaD anskueliggør de store mulige gevinster ved cykelturisme overfor kommunerne. Cykelturismeindsatsen bremses af dårligt vedligeholdte veje, ringe skiltning etc. Kommuner bør inviteres til samarbejde og tæt dialog, sådan at der reageres konkret og hurtigt på feedback fra cykelturister. I Hirtshals er det et problem, at cyklisterne kommer den forkerte vej ud af byen mod Skagen. Problemet har eksisteret i mange år - hvorfor er det ikke rettet? 10

12 Der er kun lidt (identitetsgivende) konsistens mellem de enkelte elementer. Det er ikke nødvendigvis et problem, for det er i cykelferiens natur, at man skal opleve noget, men det er immervæk sværere at markedsføre et heterogent produkt end et homogent. Vi anbefaler, at TaD insisterer på bagagetransport som en inklusiv del (i ugeferier), for dermed at standardisere produktet på i hvert fald en parameter. Hermed opnås også en differentiering af produktet overfor nærmeste konkurrent - Mors. Udbyders evne og kapacitet. Fra samarbejdet med TaD ved vi, at der findes professionalisme hos producenten af disse cykelferier, og at vi forudsætter hermed, turudbuddet er præget af høj evne og kapacitet. Det er ikke en forudsætning, der skal nikkes af på. Det er en betingelse: Med det høje danske omkostningsniveau skabes der en forventning hos i hvert fald udenlandske gæster om, at produktet er i orden. Det skal være solidt med en ultralav fejlprocent og et serviceniveau, der lige akkurat går over forventning. Idéen/ønsket er at forene den fysiske oplevelse ved at cykle med en oplevelse af regionens særpræg. TaD ønsker at skabe et konkurrencedygtigt og markant produkt, der understøtter Lysets Land-brandet, og opfylder behovet for aktivitet i ferier. Vi kan hermed beskrive produktet: En ferie på cykel i et dansk kystlandskab, der er særligt ved at være den nordlige spids af det kontinentale Europa. Reason-to-go findes i naturtilbuddene: lys, hav og kyst, sekundært i de kulturelle tilbud. Der er kort mellem POI er og der er gode muligheder for selvskabte oplevelser. Cykelforholdene er af middel kvalitet. Den praktiske afvikling er af høj kvalitet, dog er der et ujævnt niveau i pakkens elementer. USP er (Unique Selling Propositions): Kyst, Særligt lys, Land s End, Høj kvalitet i afvikling, Kulturhistorisk fyrtårn (for danskere) PRIS Og hvad vil man så give for en cykelferie, der har blandet niveau af fx overnatning, men foregår et fantastisk sted? Prisfastsættelse er en af driftsøkonomiens sværeste discipliner. Vi vælger det enkle udgangspunkt: Hvilke niveauer af pris har erfarne konkurrenter succes med? Ifølge prisoversigten her, der viser salgsprisen i form af døgnpris pr. person, er der to niveauer: Omkring 500 kr pp/døgn inkl. moms for det helt simple produkt rute + overnatning og omkring 725 kr inkl. moms for det pakkede produkt, hvor bagagetransport og andet - indgår. Det skal bemærkes, at så godt som alle produkter på oversigten er markedsført som voksenture. Der er for de fleste angivet en pris eller rabat for børn, men i modsætning til andre ture i udbyders sortiment er de IKKE stemplede med Børnevenlig. 11

13 Produkt: Rute, seng, morgenmad Mors Luksus B&B 350 Mors Charme Hotel Kro Mors ZigZ Kro Hotel Mors Skagen Hotel Kro Mors Thy Kro Hotel Produkt: SERVICE, seng, morgenmad Mecklenburg Ber-Cph min (inkl færge) Bornholm Pensionat/ Hotel min (inkl færge) Meccklenburg Øhop min (inkl bagtr) Bornholm Hotel min (inkl færge) RadDäne Fyn (inkl bagtr) Fyn Rundt (inkl bagtr) RadDäne Sjæll (inkl bagtr) Mecklenburg Øst min (inkl bagtr + færge) Mecklenburg Sjæll min (inkl bagtr) Sydfyn (inkl bagtr) RadDäne Bornholm B (inkl bagtr + færge) RadDäne Bornholm A (inkl bagtr +færge) Kr. pr. person pr. nat Bemærkninger til prisoversigt: Alle priser er for voksne i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad. Oftest er der 7 overnatninger på turen, men 5 og 6 overnatninger er også indeholdt. Hotelstandard synes sammenlignelig, med 3 og 4 stjernet overnatning som generel standard. Priser for Mors gælder øjensynligt for hele sæsonen 2012, mens priser indhentet hos Mecklenburger Radtour og hos Radurlaub Dänemark (Radweg Reisen GmbH) er minimumspriser, formodentligt gældende i ydersæsoner. Priser fra Bornholm (Biking.dk) er også minimumspriser. De tyske bureauer tilbyder helpline og udførlig ruteinformation som standard. Men det er sandsynligvis ikke kun omkostninger ved bagagetransporten eller færge(person)billetten, der udgør forskellen mellem 500 kr og 725 kr pp pr dag. Det er også den mere fuldstændige pakketering: At turen er veltilrettelagt, informationsniveauet højt og at der er nogen bag produktet (fx helpline): Der er en tilkøbt tryghed. Og som en sidebemærkning, der mere har at gøre med positionering af cykelferien: Trygheds-tilbuddene indeholder et dilemma, som er velbeskrevet i Den gode cykeloplevelse 4 : Cykelferie er et roadtrip med frihed til at vagabondere. Roadtrip harmonerer dårligt med de faste rammer, en arrangeret cykeltur foregår i. Løsningen er formentligt at levere trygheden som et underliggende tilbud: Der er en helpline, men du behøver ikke at bruge den. Der er rutebeskrivelse, men du er velkommen til at finde på afstikkere. Tilbage til prissætning: Vi anbefaler for voksenture (ture for par/grupper u. børn), at TaD udbyder en fyldig produktpakke, der er højt prissat. Dette er i overensstemmelse med den seriøse tilgang, TaD har til cykelturisme produktets kerneegenskaber (Lysets Land som en unik kyst/natur oplevelse) konkurrentbilledet målgruppebeskrivelserne (WHOPS, modne børnefamilier) 4 Den gode cykeloplevelse. En etnografi over cykelturismens præmisser, praksis og paradokser, Mads Daugbjerg & Marie B. Christensen, februar 2010, Aarhus Universitet, Afdeling for Antropologi og Etnografi 12

14 forventning om at tilbyde bagagetransport, En højere pris? TaD s voksen-pakke indeholder ruteinformation, overnatning som beskrevet i idékataloget (gennemsnit på 3 stjerner), cykeludlejning (uden særligt udstyr), bagagetransport fra/til overnatningsstederne og helpline. Helplinen er til rådighed i tidsrummet 8-20 og dækker kun ekstraordinære omstændigheder: En punktering er ikke udbyders ansvar. Pakken er af en standard, der for danskere vil være høj (fx bagagetransport), men for udlændinge vil være standard for en basispakke. Det virker dog ikke realistisk - og er Vi har kendskab til en turoperatør, der planlægger en mere entusiast-præget cykelpakke med udgangspunkt i Giro d Italia ruten i Herning/Horsens. Her kommer priserne op på ca kr pp pr nat, men inkluderer guide, gode hoteller og transfer fra lufthavn. Hvis satsningen lykkes, er det en åbning af et nyt marked i Danmark. heller ikke medregnet i beregningerne af målgruppestørrelse - at de forvænte tyske cykelturister kommer op for en ferie på to overnatninger. Der er heller ikke et presserende behov for bagagetransport, når rejsen kun er på to overnatninger. Derfor anbefaler vi, at bagagetransport ikke inkluderes i miniferier. Vi ser priser for cykelferie i Lysets Land i spændet kr pp pr døgn. Dvs en ugetur med fem overnatninger ligger mellem kr inkl. moms En minitur med to overnatninger, fastholder vi, skal ligge mellem kr. Selv uden bagagetransport. Retfærdiggørelsen af den høje pris må findes andetsteds (værtsskab, rabat på tillægsydelser etc.), men det fremgår af budgetoverslaget, at der ikke er økonomi i at servicere de korte ture med bagagetransport. Vi vil dog ikke anbefale at forkaste miniferie-produktet. Vi ser stor appel i produktet til både voksen-målgruppen og børnefamilier. Der er stadig rigeligt med muligheder for at øge omsætningen ved at addere produkter til basispakken: Avanceret produktpakke Valueadding? Voucher til aktivitet Startpakke (gave)? Guide? Rutefastlæggelse og kort Rejse til destination Forplejning Bagagetransport Helpline? Overnatning Cykeludlejning Bagagetransport Helpline? Simpelt produkt 13

15 Fx er der mulighed for at udvide det simple produkt med flere nætter (uden tilhørende dagscyklinger). Der kan arbejdes med tilgang (rejsen til/fra destinationen), fx busservice fra Ålborg Lufthavn. Der kan inkluderes rabatordning til cykeludlejningen, der hermed kan mer-sælge i form af cykeltasker, anhængere og el-cykler. Der er mulighed for at inkludere cykelguide, pre-paid adgang til aktiviteter eller et starter-kit (børnefamilier) med fx en opgavebog og en overraskelsesgave (se boks nedenfor 5 ). SKÆVE IDEER TIL VALUE-ADDING uden særlig cost-adding Vinden er din ven. Læg en billig kinesisk nylondrage i start-kittet til børnefamilier og en venlig hilsen om, at vi ønsker dem god vind. Mit cykelpas. Start-kittet indeholder et lille hæfte med enkel og børnevenlig information i form af et summarisk kort, de enkelte byers kendetegn, afstanden mellem byerne. På midtersiderne er der et tomt felt ud for hver by. Feltet skal stemples af turistkontoret, overnatningsstedet eller restaurationen. Deres eget firmastempel er gyldigt, men deciderede klistermærker (fremstillet til formålet) er naturligvis bedst. Konceptet er tyvstjålet fra Camino en, men det bliver det ikke mindre interessant af! Vi er seje cyklister. Læg et par tykke farvekridt i start-kittet og en opfordring om at tegne en hilsen på cykelstien. Vedlæg gerne et kort over særligt gode/udpegede steder på bestemte cykelstier til sikker tegning. Over sommeren (uden regn!) kommer de flotteste graffitiagtige cykelstier, hvor man læser hilsner som Mads, 8 år, Vanløse, siger hej-hej! og Tschüss von Beathe (ledsaget af en blomst!) osv. Se os på Youtube. Inviter børnefamilier til at lægge feriefilmen på Youtube. Udlov præmie (flest visninger inden for en periode, sjoveste/bedste indhold etc) Rutebogen. I sommerhuse findes ofte en hyttebog, hvor gæsterne videregiver tips om aktiviteter i tilknytning til huset eller området. Opret en lignende hyttebog for ruten på Facebook og bed gæsterne fortælle om deres cykelferie. Hvad var det bedste, sjoveste, værste? Hvor kørte I af ruten og fandt på noget nyt? Hvilken restaurant kan I anbefale? På denne måde skaber TaD et community for feriecyklister og skaber værdi for brugerne, samtidig med at TaD får et værdifuldt aktiv i form af ideer, erfaringer og vurderinger. PLACE Booking hos TaD Cykelferiepakkerne skal kunne købes online, og vi anbefaler, at købsmuligheden findes på lysetsland.dk. Yderligere skal gæsterne have mulighed for at kontakte udbyderen telefonisk. 5 Den viste drage på billedet i boksen fås for ca. 10 kr/stk hos Conxion.dk 14

16 TaD har adgang til flere eksisterende bookingsystemer. De primære er hotel.dk (Touristonline), Oplevelsesbooking (VisitNordjylland) og eventuelle udbygninger af eget system (VisitToppen). For alle disse gælder, at det vil være nødvendigt med en større investering og en stor koordinering på tværs af underleverandører, før der er et system, der fungerer. Vores overordnede betragtning er, at det hverken vil være rentabelt og hensigtsmæssigt at investere større summer i et separat bookingsystem til cykelferiepakker. På den korte bane anbefaler vi derfor brug af et helt simpelt web-butiksmodul, hvor der er et antal fastlåste, færdigpakkede rejser udbudt til salg, og hvor eneste tilkøbsmulighed er leje af cykel. Såfremt TaD på sigt vil udvide mulighederne for at booke fleksible feriepakker, bør cykelferierne naturligvis være en del af tilbuddet. Principielt kan alle elementer på en rejse, lige fra befordring til oplevelse bookes. Målet er at lette planlægningen af rejsen - og at øge salget ved at synliggøre muligheder. Se figuren oven for (PRIS) med tillægsydelser. Det kræver ressourcer at vedligeholde et opdateret bookingsystem. Det meningsfulde system rummer så godt som alle muligheder i destinationen, og det kræver et stort opsøgende arbejde. Samtidig er det kompliceret at kontrollere varelageret af oplevelser. Hvordan håndterer man f.eks. at der kan blive udsolgt af en vare? Det kræver enten en uforholdsmæssig stor allotment - eller et fælles modul, hvor alle virksomheder deler samme løsning. Derfor anbefaler vi det simplest mulige bookingsystem. Flowet for gæsten er kendskab til destinationen > forventning om oplevelse > informationssøgning > køb af overnatning > planlægning af aktiviteter. Turisten har altså Konkret om allotment og serviceaftaler I de medsendte bilag findes rammeaftalen mellem Dansk Rejsebureauforening og Horesta. Rammeaftalen kan bruges som forlæg til aftaler mellem TaD og overnatningsstederne. Det er dog vores indtryk, at andre udbydere af cykelferiepakker har mere fleksible aftaler med de anvendte overnatningssteder, og at man respekterer hinandens bestræbelser på at sikre cykel- og andre gæster en god ferie. DCF har talt med overnatningssteder (se bilag) i Lysets Land for at afgøre, hvorvidt allotment er et problem og for at få indikationer af prisniveauet. Ved 20 værelser pr måned er der intet problem på de hoteller, vi har kontaktet - for så vidt vi udelukker JULI måned. Prismæssigt har vi anvendt et korrekt spænd i budgettet (gns. 800 kr pr nat for et dobbeltværelse), dog er der enkelte ubøjelige hotelværter. Vi anbefaler, at TaD identificerer de steder, der skal indgå i den spæde opstart (se køreplan) og indgår om ikke allotment-aftaler, så rackrate- aftaler (lavest mulige pris) i bestemte uger. Dermed er det let at fabrikere en pakke, når der kommer henvendelser. Mht bagagetransport er det umuligt at indgå aftale med PostDanmark, før adresserne for overnatningsstederne ligger fast. Et ikke-bindende tilbud,baseret på en simulering af adresser, flow og mængder, er under udarbejdelse og sendes særskilt. I 2012 opstarten anbefaler vi en prøveordning med en vognmand. Se idékatalog for mere om denne løsning. Cykeludlejning er en lille del af de variable omkostninger, og i opstarten synes det naturligt at lade turistkontoret i Hjørring, hhv Hirtshals stå for opbevaring og udlevering af fx 6 lejede cykler fra en større cykeludlejer. 15

17 forud for besøget undersøgt mulighederne, har udgangspunkt i sit overnatningssted, og sammensætter så dagene i destinationen bid for bid. Det er uden tvivl et temperamentsspørgsmål, hvor meget en turist ønsker at planlægge hjemmefra. I den forbindelse er det værd at bemærke, at en god del af cykelturistens dage allerede er præget af at cykle, og at vejr og dagsformen påkræver, at der er en høj grad af fleksibilitet i planlægningen. Hvis TaD på et tidspunkt ønsker at tiltrække nye målgrupper fra nye markeder, vil det formentlig være nødvendigt at indarbejde transport som en del af rejsen. I dag kommer gæster selv kørende til destinationen, men det begrænser selvfølgelig gæsteflowet til nærmarkederne. Vi vil opfordre til, at TaD følger videreudviklingen af Guide Danmark (TellUs), Oplevelsesbooking og andre løsninger som Djurspakken og såfremt det på sigt giver mening at inkorporere et bookingsystem i lysetsland.dk regi, gøre det med henblik på hele TaD s produktportefølje og ikke kun cykelturismepakker. Booking hos agent Vi ved fra workshoppen i Hirtshals i februar 2012, at det for nuværende ikke er muligt at finde en lokal agent. Samtidig er der ingen fremtrædende agent i Danmark for cykelferier, kun i udlandet har vi et egentligt agentmarked. Driftsbudgettet viser, at dækningsbidrag pr cykelpakke bliver beskedent. Der er derfor ikke indregnet kommissioner til agenter. Vi afviser ikke, at der på sigt kan være mulighed for anvende agenter for på den måde at øge mængden af gæster, men anbefaler på baggrund af driftsbudgettet og ressourcebudgettet (workload), at cykelferiepakkerne de første fem år udvikles, markedsføres og sælges af TaD. Som det fremgår af budgetberegningerne neden for, er cykelferieprodukterne ikke overskudsgivende. Det er derfor en politisk beslutning, hvorvidt TaD vil sælge pakkerne med rabat til incoming bureauer eller til grupper (fx Politiken Plus kunder). Endelig skal det bemærkes, at det er usandsynligt at tiltrække en operatør, uden at der i forvejen er bygget en eller flere pakker. Det vil være mere omkostningsfyldt for en udenbys operatør at opbygge en pakke end det vil være for TaD. Til gengæld synes der at være stor villighed til blandt cykel-turoperatører til at komplettere deres eget sortiment med andres pakker. PROMOTION Hvordan kommunikerer vi budskabet om cykelferie i Lysets Land, så at hvert bogstav og hvert billede understøtter produktets egenart og positionering? Hvilke medier vil omgive vores produkt med den kontekst, vi oplever som bidragende? Vi kender målgrupperne, og vi kender produktets USP er. Ud fra de to kan vi anbefale, at Optimere medieomtale vha presseture, pressemeddelelser, oversatte artikler i udenlandske medier etc. Det lyder som en banal anbefaling, men medierne ved, at ønsket om aktivitet i ferier er en trend og at deres seere/ læsere er interesserede. Det skal udnyttes maksimalt. Samtidig er presseomtale i reportageform den nærmeste substitut for anbefaling fra venner, hvilket i udenlandske undersøgelser oftest kommer på førstepladsen som svaret på hvorfor valgte du denne cykelferie?. På trods af at vi advarer mod at fremhæve Lysets Land som en destination for de særligt cykelinteresserede, vil vi fremhæve de særlige cykelentusiast-medier som modtagere af 16

18 invitationer og (oversatte) artikler. Årsagen er, at cykelentusiaster optræder som reference for de mindre rutinerede fritidscyklister, samt at hard-core cykelpendlere (de er ofte cyklistforbundsmedlemmer) sagtens kan være novicer inden for feriecykling. En sidebemærkning: Det er uhyre vigtigt (gentager: uhyre vigtigt!), at billedmaterialet, der stilles til rådighed for medierne, gengiver et korrekt udtryk af cykelferie i Lysets Land. Der er mange, mange eksempler på dårlige billeder af cykelferie og det er svært at opretholde sin positionering som højkvalitetsferie, hvis billederne siger andet. Optimere brugen af internetløsninger. Vi ved, at målgrupperne - som mange andre - bruger internettet til feriebeslutninger. Og at de er forvænte med serveringen: Sitet skal ligge på den første side på Google, sitet skal være overskueligt, bekræftende og inviterende, alle oplysninger skal være tilgængelige på skærmen og booking skal ske som indtastning - klik - kvittering. Vi ved, at Morsø Turistbureau har haft glæde af at præsentere sit cykelferiekatalog i applikationen Issuu. På nettet skal der tænkes i indgange: Søgeord, links fra andre sider og vinkler (er Nordjylland første søgekriterie og derefter cykelferie eller er det omvendt?), og det er igen væsentligt at overveje i hvilken kontekst, TaD ønsker at præsentere sine tilbud. Udvikle redskaber til promotion, der fungerer i forlængelse af produktets egenskaber og som rammer målgruppens interesser. Det kan være en co-promotion med Skagenfood.dk ( abonnenter), en sponsering af præmier i Vi Cykler Til Arbejde (eksponering over for deltagere) eller deltagelse/sponsering af en event som kunsthåndværkets dag. Der kan også være tale om lokal promotion over for den målgruppe, der allerede har valgt Lysets Land Det gode værtsskab Den første bekræftelse af køb af rejsepakken har infomateriale m henvisning til hjemmeside, hvor samme info ligger digitalt. Her er link til seværdigheders, restauranters og overnatningssteders sites, som dermed kan udforskes hjemmefra. Bekræftelsen giver også besked om, hvilke yderligere materialer, der ligger klar ved ankomst. Materiale vedr. ruter, vouchers etc, designes i A5 størrelse, sådan at det passer til en styr-taske. Giv klar besked om help-linens funktion og afgrænsning, og vedlæg en vejledning i tilfælde af trafikuheld, sygdom etc. Forklar, hvordan vi bruger offentlig transport og cykelmedtagning. Forklar de danske håndtegn til udlændinge. Læg allerede i velkomstpakken et skema til feed back. Så ved gæsterne, hvad de skal bemærke. Gode råd til langturscykling: Indstil sadel og styr. Styrtaske ændrer balancepunktet. Brug sko med stive såler. Brug handsker med stødpuder - og cykelbukser med pude. Kør i lavere gear end sædvanlig og kør med over 60 pedalomdrejninger i minuttet for at undgå ømme knæ. Overnatningsstederne vinder gæsternes hjerte ved at velkomme dem med en anerkendende bemærkning for deres cykling. De skal orientere om cykelfaciliteter (aflåsning, tørrerum, pumpe) og om bagageafhentning. De kan yderligere glæde gæsterne med tips om aktiviteter til aftenen (man får energi af at cykle!) Ved afskeden er det en stor hjælp at få den seneste vejrudsigt. Dertil en snak om dagens rute med tips til afstikkere eller genveje undervejs. Spisesteder og seværdigheder bliver svært populære på at angive en plads, hvor cyklen (med bagage) kan stå i sikkerhed. En lastet cykel kan ikke stå i et cykelstativ, men op ad noget. I Tyskland har vejkroerne cykelbåse. Tilbyd gratis opfyldning af vand i vandflasker. Hav den seneste vejrudsigt hængende, sammen med vejvisning (og åbningstider) til interessepunkter nær ved. Det ultimativt gode værtsskab for et spisested er at tilbyde en pude til stolen. 17

19 som destination og nu inviteres til et genkøb i form af cykelferie: TaD kan bruge frakkeskånere på udlejningscykler som reklamemedie, deltage/sponsere relevante events, co-promote cykelferieformen med lokale virksomheder i turismeerhvervet i Lysets Land, og TaD kan vælge at udforme særlige brochurer, standere, skiltning etc. Markedsføre via medier - for så vidt TaD kan rejse midlerne. Traditionel annoncering. Cykelentusiast-medier (se ovenfor) og det udvalg af printmedier, der bevisligt rammer målgrupperne. I afsnittet neden for om markedsføring, mediemix, anbefaler vi en fordeling af ressourcer på promotionindsats, herunder medier. POSITIONERING Er det sådan at cykelferie i Lysets Land er sejt, mens cykelferie på Sydfyn bare er hyggeligt? Eller er cykelferie på Bornholm noget for børnefamilier, mens Vadehavet er for WHOPS? Konklusionerne fra de fire P er tegner helheden og giver målgrupperne en god grund til at vælge Lysets Land som cykelferiedestination frem for andre. Vi har - på baggrund af Lysets Lands materiale og resultaterne fra fokusgruppen - defineret USP erne (Unique Selling Propositions) som Kyst, Særligt lys, Land s End, Høj kvalitet i afvikling, Kulturhistorisk fyrtårn (for danskere). Det er USP er, der har appel til både børnefamilier (Kyst, Høj kvalitet i afvikling) og til de voksne. Der er dog en form for feinschmecker -appel i denne samling af USP er. Der er ikke ord som hyggelig, prisbillig, underholdning med. Det passer fint med turcyklingens natur: Man skaber selv sine oplevelser undervejs. Lysets Land åbner for de selvskabte oplevelser, for her er dramatik (Rubjerg Knude, Milen, Land s End) og romantik (gule huse, hvide strande). Her er dybde (gourmet, havnemiljø) og vidde (natur). Her er rigelighed. Prismæssigt tillader denne feinschmecker-positionering en højere pris end andre cykelferier. Kommunikationen skal understøtte prispositionen - fx ved at promotion materiale hæver sig over det forventelige (især fotos!), infomaterialet er af god kvalitet (fx 100g+ papir), etc. Det er disse forhold, der differentierer cykelferie i Lysets Land fra andre. Samtidig er det et nyt produkt og det er langt væk (inkluderer en sørejse for mange). Her er alle muligheder for at give det kant. Det er ikke en del af opgaven at udforme budskaberne, men vi ser Lysets Lands positionering som godt udtrykt i pay offs som Tab pusten, Vejen værd, Åndenød, En ferie du husker. Mediemix Danmark Media Scandinavia angiver, at der i Danmark i 2010 blev indrykket for 1,6 mia kr annoncer inden for rejse og transport: 506 mio kr gik til dagbladsannoncer, 125 mio til søndagsaviser, 513 mio til internet og 443 mio til andre former (outdoor, husstandsomdelt, uge, magasiner etc). På den baggrund må vi konstatere, at et par spinkle annoncer for cykelferie i Lysets Land vil være næsten virkningsløse. Der må en anden tilgang til. 18

20 Dilemmaet er, hvorvidt målgruppen vælger ferieform før destination eller destination før ferieform. I følge vores fokusgruppe er det destination først, ferieform sekundært, og i betragtning af at den ny cykelturisme med komfort og tryghed vitterligt er en ny ferieform for mange, vil vi her gå ud fra at hovedparten af gæsterne vælger Lysets Land først - og derefter formen cykelferie. Men vi vil ikke helt afskrive cykelformen som indgangen til et rejsekøb. Alene det, at turoperatører inden for cykelrejser annoncerer (for åbenbart betydelige beløb), viser, at der er et marked, der kan nås ad denne vej. Vi ser cykelferie-først som et begrænset, men interessant marked. Endvidere er det en nem indgang, når TaD ønsker at ekspandere indsatsen til også at omfatte andre markeder end DK og N. Destination først Læser/bruger tilhører målgruppe - og har rejse/ferie intention VisitDenmark medier Rejser/ Politiken Lokale aviser i større byers kommuner og omegnskommuner Andre medier - fx Idényt Læser har Lysets Land som mulig destination TaD s egne medier Anden markedsføring af Lysets Land Læser er parat til aktiv ferie (cykel) Læser er indstillet på cykelferie TaD s Issuu katalog om cykelferie Ferieform først - overvejer cykelferie i DK DCF s Cyklister Google Adwords som cykelferie VisitDanmark sider Aktiv Danmarks brochure Figuren her er et bud på, hvordan TaD effektivt sammensætter brug af medier, der kan siges at være above the line, dvs traditionelle medier, som indgår i fx Media Scandinavia s tællinger. Vi vil også anbefale below the line markedsføring. Mere herom senere. Above the line VisitDenmark medier VDK er absolut topscorer, når brugere søger information om ferie i Danmark. Vi er bevidste om, at samarbejde med VDK kan være omkostningsfyldt, men vi anbefaler, at TaD søger at udnytte mulighederne for samarbejde. Cykelferieprodukter er efterspurgte og TaD s produkter understøtter på ideel vis billedsiden af VDK s fortælling om Danmark overfor segmenterne det gode liv og sjov, leg og læring. 19

21 TaD s egne medier Det er af afgørende betydning for kendskabet til og salget af cykelferier, at produkterne præsenteres godt på TaD s og TaD s medlemmers hjemmesider: En prominent placering på siden, et attraktivt billede og en gennemarbejdet tekst. Samtidig skal teksten optimeres overfor søgemaskinerne. Se boks på næste side. For brochurer på print, vil vi gerne påpege, at der synes at være en tendens til at omtale cykelferie i brochurer som en dejlig ting, man også kan gøre. Det skorter aldrig på cykler i danske turistbrochurer, men de er oftest kun til pynt. Der er ingen next step eller vejledning. Vi anbefaler, at TaD også i printbrochurer angiver konkrete indgange til cykelferier: hvor på nettet? hvor i virkeligheden? hvor er cykeludlejere? hvorfor og hvordan købe et pakkeprodukt? TaD s Issuu cykelferiekatalog - eksisterer endnu ikke. Issuu format er en option ud af flere (fx zmags), men formålet er klart: At bruge nettet til at præsentere tilbuddet om cykelferie i Lysets Land på en sådan måde, at interesserede gæster konverteres til handlende gæster. Selve Issuu formatet er gratis, men produktionen af kataloget (fotorettigheder, tekstforfatning) er omkostningsfyldt. Det er dog muligt at anvende kataloget som annoncemedie for involverede virksomheder, og dermed få nogle eller alle omkostninger dækket. Rejser/Politiken Læserne her passer perfekt til WHOPS målgruppen og i rimelig grad til børnefamilierne. Annoncering er dyr, men det er en mulighed at pakke et helt indstik om Lysets Land som (cykel)destination og dermed dele omkostningerne med andre annoncører (eller at få dem til at betale det hele). Eksempel: Politiken har på DCF s forespørgsel givet et tilbud på kr + moms for et firesiders indstik i specialtillægget Cykel d. 12. maj 2012 samt fire helsider efterfølgende i Rejser. Lokale aviser i større byers kommuner og omegnskommuner Lokalaviser regnes for uegnede til annoncering for produkter, der ikke hører til i lokalområdet, men det er værd at bemærke, at enkelte lokalaviser har en meget høj andel af læsere fra børnefamilier: Brønshøj- Husum, Albertslund, Hareskov-Værløse, Allerød, samt Den lille Avis i Nørre Snede har mellem % læsere med hjemmeboende børn ml. 7 og 12 år. Landsgennemsnittet er 18 %. Anden markedsføring af Lysets Land Her er grundideen, at seværdigheder (fx Ocenariet), restauranter og overnatningssteder kan se fordelen ved at indgå i en skuldersæsonpakke - og at de ønsker at medvirke til at promovere denne pakke. Det kan være omtale af TaD s cykelpakkerejser på deres hjemmeside. 20

22 Søgemaskineoptimering De store søgemaskiner, fx Bing, Google og Yahoo, har udviklet bots eller spiders, som er programmer, der trawler nettet for indhold. Disse spiders gemmer væsentlige dele af indholdet i de websider, de møder på nettet. Også websider i pdf eller Issuu formatet trawles. Søgemaskinerne søger ikke i selve nettet, men i de rapporter om siderne, som spiderne har lavet. Fx gemmer Googles spider de første 101 kb af sidens tekst og ignorerer resten. Spidernes rapporter noterer blandt andet: Relevans Hvis et ord eller vending går igen i teksten på tværs af de forskellige tekststeder, bliver det henregnet som relevant for siden, og indekseret som relevant for rubrikker i søgemaskinen. Redundans Hvis et ord går igen i samme tekststed, tre eller flere gange, bliver det henregnet som forsøg på spam, og dermed ignoreret. Title Websidens vigtigste tekststump. Det er HTML-kode, men tænk det som at de første ca. 64 anslag bliver til overskrift i søgeresultater. Derfor skal Title indeholde de vigtigste, beskrivende stikord, og bør skrives specifikt til sidens indhold. Fx er det specifikke skåret væk i dette Googleresultat: Toppen af Danmark - Danmark - Lysets Land: Officiel guide til ferie Den fulde tekst er Toppen af Danmark - Danmark - Lysets Land: Officiel guide til ferie og rejser i Toppen af Danmark. En kortere og mindre redundant tekst ville være: Toppen af Danmark - Lysets Land: Nordjylland: Officiel guide (til ferie og rejser). Her er det også lykkedes at få geografien præciseret til Nordjylland. En side om cykelferier kan betitles: Cykelferie: Toppen af Danmark - Lysets Land: Nordjylland: Officiel (guide til ferie og rejser). Sådan bliver cykel, ferie og nordjylland til søgeord for Lysets Land. Tekstindhold Teksten skal balancere mellem relevans og redundans, så en vending går igen, en gang pr tekststed og højest to gange. Første overskrift af typen h1. Ord i overskrifterne skal svare til tekstindholdet og indholdet i titlen. Første andre overskrifter (typen h2 - h6) har samme regler i forhold til den tekst, de er overskrift for. Billeders beskrivelsestekster (alt-tekster) bliver registreret, og skal følge samme regler som andre tekststeder. Ingen tekst inde i billeder bliver læst af søgemaskiner. Links Links ud fra siden og links til siden - jo flere des bedre: VisitDanmark ASP-løsningen bidrager til meget af linkingen, men også til en fragmentering af måladresser; Brugerne kan have svært ved at se forskel på de mange forskellige portaler og kan ende med at vælge en uafhængig. Meta-beskrivelse En god beskrivelse af, hvad siden indeholder, er afgørende for om brugerne ønsker at klikke på linket i søgeresultatet, da det typisk er denne tekst som bliver vist for brugerne i søgeresultatet. Indholdet har mindre betydning for selve søgeresultatet, da de færreste søgemaskiner indekserer det. Det medsendte bilag Keyword Ideas (excel ark) viser de mest brugte søgeord inden for cykelferier på hhv dansk, tysk, norsk og engelsk. Det kan give en idé om, hvilken terminologi man skal benytte for at få kontakt med feriecyklister via nettet. DCF s Cyklister I 2007 fulgte der et indstik om cykelferie med forårsnummeret af DCF s blad Cyklister. Indstikket var fra AktivDanmark og omhandlede flere destinationer i Danmark. Senere på året udførte DCF en læserundersøgelse og her spurgte man blandt andet om reaktion på indstikket: Det viste sig, at 4 % af læserne havde besluttet sig for en cykelferie på baggrund af indstikket. Det er cykelrejser. Dvs at et salg kostede 12,50 kr 6. Det skal dog bemærkes, at de tal også inkluderer læsere, der selv har organiseret deres rejse til AktivDanmarks omtalte destinationer. 6 Hvis vi regner med kr i annoncering for indstik (uden produktionsomkostninger), som når ud til Cyklister s læsere, hvoraf 4% beslutter sig for rejse er regnestykket således: kr /(0,04x50.000)=12,50kr. Nuværende kontaktpriser: ½-side for ca. 0,16 kr pr kontakt. 21

23 Google Adwords På adwords.google.com har vi fundet de omtrentlige omkostninger for kontakt med netbrugere: Lokale månedlige søgninger angiver, hvor ofte ordet er indtastet - alene eller i sammenhæng. Fx er nordjylland med i søgninger efter region nordjylland eller nordjyllands idrætshøjskole. Dvs at ordet ikke er velegnet som adwords-bærer i forbindelse med cykelferie. Der bliver for mange irrelevante søgninger. Ordene cykelferie nordjylland er højst specifikke og vil give relevante - men unødvendige - kontakter: Brugere vil alligevel få lysetsland.dk op som første søgeresultat. Der er ingen grund til at betale for, at de klikker på annoncen frem for søgeresultatet. Adwords Cost per Click er Google s pris for annoncering. Prisen er kort fortalt et resultat af en auktion, dvs annoncører angiver, hvor meget de er villige til at betale for klik og hvor stort et forbrug (antal klik x pris), de vil acceptere. Prisen kan ikke helt sammenlignes med kontaktpriser, for brugeren formodes at læse annoncen i modsætning til printmedier, hvor brugeren kun ser annoncen. Det er dog stadig meget høje priser, for der er et stykke vej til købsbeslutningen. Søgeord (USD er omregnet til kurs 5,76) Lokale månedlige søgninger Anslået gennemsnitlig Cost Per Click (USD/ca.DKK) Anslået annonceplacering Anslået antal daglige klik Anslåede daglige udgifter (USD/ca. DKK) cykelruter ,52 /3 kr 1 6,1 3,2/18 kr cykelferie ,97/6 kr 1 17,85 17,36/100 kr sykkelferie (kun ,59/15 kr 1 6,97 18,01/104 kr Norge) nordjylland ,57/9 kr 1 8,81 13,82/ 80 kr skagen ,12/6 kr 1 275,08 308,61/ 1778 kr cykelferie nordjylland 170 0,42/2 kr 1 0,05 0,02/ 0,1 kr Vi anbefaler, at TaD udskyder beslutningen om Adwords som annoncemedie til senere. For nuværende taler vi om målgrupper, der interesserer sig for ferier i Danmark og gerne aktiv ferie - fx på cykel. Disse målgrupper er dyre - for dyre - at nå gennem Adwords, fordi deres søgninger indeholder brede, flertydige ord. Det giver høj konkurrence fra andre annoncører - fra helt andre brancher. Samtidig giver det som sagt ikke mening at bruge annoncekroner på de brugere, der allerede har besluttet sig for at undersøge mulighederne for cykelferie i Nordjylland. De finder informationen uden omkostninger for TaD, for så vidt 22

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier 2018 Bed+Bike Basis Bed+Bike Sport 2.000 kr. (ex. moms) 1.200 kr. (ex. moms) Fælles rammer for udvikling af turismevirksomheden Mulighed for at benytte sig af

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Referat cykelnetværk 12. november 2015. Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg. Holger Brodersen, Hotel Christiansminde

Referat cykelnetværk 12. november 2015. Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg. Holger Brodersen, Hotel Christiansminde Referat cykelnetværk 12. november 2015 Deltagere: Thomas Danielsen, Hotel Svendborg Holger Brodersen, Hotel Christiansminde Nick Brammer, Ærø Hotel, Skipperbyen Marstal Ellen Sandal, Hotel Ærø Karin og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Cykelkonferencen, 14/5/2014

Cykelkonferencen, 14/5/2014 Jesper Pørksen: Udvikling og koordinering af international cykelturisme i Danmark - - en model for fremtiden baseret på erfaringer fra Powered by Cycling: Panorama Cykelkonferencen, 14/5/2014 Cykelturisme

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Marked: Danmark. Kampagnenavn: DanmarksKampagnen. Kampagneside: djurspakken.dk booking af feriepakker til Djursland

Marked: Danmark. Kampagnenavn: DanmarksKampagnen. Kampagneside: djurspakken.dk booking af feriepakker til Djursland Oversigt igangsatte markedsføringskampagner 2017 Marked: Danmark Kampagnenavn: DanmarksKampagnen Målgruppe: Børnefamilier med børn i alderen fra 7 til 18 år. Kampagneperiode: 17/18 og 23/24 Indhold: Kampagnepakken

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Bornholm Snellemark Centret 3700 Rønne 10 gode grunde til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3: Casebeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

HCO Håndbyggede Cykler Online

HCO Håndbyggede Cykler Online HCO Håndbyggede Cykler Online Opgave beskrivelse Et nyudviklet koncept skal realiseres af en lille gruppe unge, danske cykelmekanikere og igangsættere. Ideen er at producere skræddersyede kvalitetscykler

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

SKAGEN - FREDERIKSHAVN - SÆBY

SKAGEN - FREDERIKSHAVN - SÆBY Den stærkeste kampagne for ferieglæder i Er din virksomhed med? Vi er SÅ klar til at rykke i både Danmark, Norge og Sverige! Turisthus Nord deltager hele foråret i den store Danmarkskampagne med nordjyske

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016 Outdoor Turisme et marked i vækst Klampenborg, den 3. februar 2016 Hvorfor er jeg her? Om Naturligt Samspil Politisk baggrund, bl.a.: Den nationale friluftspolitik og det friluftspolitisk idekatalog Regeringens

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere