Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009"

Transkript

1 Referat af FiR rep. møde d. 22/ Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede. Valg af dirigent: Jan Brehm valgt Formandens beretning: Sidste år var borgmesteren her til rep. mødet og håbede at vi snart kunne begynde halbyggeriet. Det kom jo heldigvis i gang, til trods for Regeringens anlægsstop. FiR har siddet med i byggeudvalgene og det har været en spændende proces. Vi har fået løst tingene omkring højden i tennishal. Stadionhal 2: her forventes indvielse til aug.. Skøjte/tennishal 1 ½ måned senere. Byggeriet af kunststofbanerne er i gang. På formandsmøde i januar løftede vi sløret for den fremtidige prioriteringsplan fra FiRs side: Beachvolleybaner Kunstløbebaner på Rødovre Stadion Klublokaler til bl.a. ROG Værksted/garage til Sportsdykkerklubben Lys på opvisningsbane i Espelunden Udvidelse af Islevbadet. Der er senest modtaget ansøgning om overdækning af rullehockeybanen i Espelunden. Unglederkursus udsendt til alle klubber. Der er KUN modtaget 2 tilmeldinger. Det er gratis for alle. Preben spurgte ind til om det ude i foreningerne er blevet behandlet seriøst Man kunne tro det modsatte siden I som foreninger ikke har tilmeldt nogen????? Er det et dårligt tilbud eller hvad? Rødovre Kommunes lederakademi har der været en stor succes - der kommer nyt hold til november Der er/har været sat kr af til tiltag udover det sædvanlige i FiR I har ikke meldt tilbage altså må i være tilfredse, men kontakt os, hvis I har gode ideer. Idrætssekretariat: Der er sendt oplæg til forvaltningen for 6 måneder siden, vi har endnu intet hørt, men presser stadig på. DIF holder årligt møde for Idrætsråd Allan har lige været med - der var ikke store nye ting, men vi følger med. KAI holder også kurser og lignende som er billige hvis ikke gratis. Allan har kontakten dertil Det giver en lille overskudsindtægt til FiR på de kurser vi afholder her i Rødovre. Idrætsklinikken: Det går stadig fint. Preben Riel er stoppet som rep. i bestyrelsen og Allan er trådt ind og Henrik er suppleant. De er flyttet til nye lokaler på Glostrup. Husk stadig at bruge idrætsklinikken. Der er bevilliget penge indtil Sjov Lørdag er stadig en stor succes.

2 Valhøj Skole er udnævnt til idrætsskole for 8-9 klasserne. De store klubber har været inviteret til et formøde. Der er mange interesserede. Meningen er at det skal starte op efter sommerferien. Der er iv. 5 klubber involveret. DGI har hjulpet med SFO projekt på Valhøj. Vi har meldt os på banen i forhold til om vi som FiR kan gøre noget. Endnu ikke hørt noget. Kommunen holdt konference 24/ om fremtidens idræt. Her pressede vi som FiR på for eliteidrætspuljen. Vi afventer stadig. Vi vil gerne skaffe samarbejdspartnere f.eks. Med Rødovre erhvervsforening, Preben deltager på møde der i morgen for at høre om de er interesseret i et samarbejde. Der er kommunalvalg til november så mon ikke kommunalpolitikerne kommer på banen. Vi vil igen indkalde til Valgmøde omkring idræt/sporten i Rødovre og prøve at få gang i valgkampen. Årets idrætsleder/udøver. I har alle lige modtaget brev, vi håber på mange indstillinger både fra Jer og fra andre læsere af RLN. Herefter nominerer vi 3 til hver kategori og herefter afstemning via avisen. Det er dog stadig FiR i samarbejde med RLN der bestemmer endeligt. Der er lederfest i Rødovrehallen d. 6/ Preben sagde tillykke til Rødovre Floorball Klub med Danmarksmesterskabet i weekenden. Herefter klappede forsamlingen. Preben takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og især for den nye inspiration som Henrik og Torsten har bibragt FiR i den seneste periode hvor de har været valgt ind, vi har lært af dem og de af os. Tak for ordet og glæder mig til respons på min beretning. DEBAT: Ann, Islev Taekwondo Klub vil gerne høre mere om Unglederkurset, hun har ikke set papirerne. Rød. Floorballklub kender godt til Unglederkurset, men de har ikke nogen i aldersgruppen, men synes det lyder rigtig godt. Håber ideen videreføres næste år. Zakarias, Rødovre Taekwondo Klub: Hvordan fungere idrætsklinikken fortæl lidt om det. Preben orienterede om Vestegnens Idrætsklinik. Jytte Falck ROG, kan dagsorden ikke ligges ud på hjemmesiden? Martin ROG, Idrætsekretaritetet, hvilken karakter har oplægget nu, er der praktisk hjælp eller er det visioner og fremtid de vil. Henrik svarer, at vi ikke ved mere, vi har ingen ide om hvilken vej det drejer Torsten FiR, forklarede om Unglederkurset, det går bl.a. ud på overlevelses Kursus BMX cykler, overnatte i det fri, at styrke og i det hele taget danne erfaringsgrupper/udviklingsgrupper på tværs af idrætsgrenene. Der er nu åbnet op for at sende 2 af sted pr. klub.

3 B77 fodbold: godt initiativ med Unglederkursus, De vil gerne have lederkursus for seniorer. Jan Q., lederkurserne findes i KAI via FiRs hjemmeside. Og til november starter nyt lederakademi op. Karin reklamerede for dette kursus. Allan fortalte at KAI kurserne har været udbudt i mange sæsoner, der hænger foldere flere steder og det er gratis. Husk at melde jer. Beretningen blev herefter godkendt. Regnskab for 2008 : Regnskabet fremlagt af Jan Quaade. Kontorartikler, vi har købt brevpapir og kuverter, derfor større udgift. Større mødeudgifter da 2 møder fra 2007 først er bogført i Kurser = flere KAI kurser afholdt i Rødovre og derfor større indtægt fra KAI i IT udstyr = indkøb af bærbar computer til sekretær i FiR. FiR trailer udlejet lidt mindre. Underskud ca kr. mindre end budgettet. Kassebeholdning pr. 31/ kr Regnskab herefter godkendt Indkomne forslag Ingen Fastsættelse af kontingent: Vi fastholder de 300 kr. i årligt kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Henrik Dahl genvalgt Kasserer Jan Quaade genvalgt Allan Rasmussen genvalgt Valg af bestyrelsessuppleant: Torsten L. Daugaard genvalgt Valg af 2 revisorer Jan Brehm og Poul Olesen genvalgt Valg af revisorsuppleant: Janet Kanstrup Pedersen genvalgt, ud fra fuldmagt hun havde afleveret til formanden med tilkendegivelse om at hun var villig til genvalg. EVT: RH holder i weekenden DM for u 14 spillere. De forudser trafik kaos pga. manglende P-pladser, har forsøgt at få hjemmeværnsfolk til at komme og dirigere trafikken. Men uden Held. Orient har haft samme problem, Jørgen Skriver Rasmussen har forsøgt at hjælp med det problem, men det kom der ikke noget ud af.

4 Kristina fra Rødovre Bokseklub mener man skal henvende sig til brandvæsnet da man kan sige at der bliver tale om blokerede veje. Allan Rasmussen oplyste, at Cykelsporten har uddannet trafikofficials som man kan benytte fra DiF. Henrik mener det er en FiR udfordring og vil derfor gerne have lov at arbejde videre med dette. Henrik vil meget gerne høre hvad der foregår i de enkelte foreninger han vil meget gerne have at klubberne bruger FiR, vi har det sjovt men brud os det vil vi gerne Rødovre Floorball Klub Har bla. drøftet elitepuljen med forvaltningen, vil gerne have, at FIR presser på også mht. træningsvilkår og tilskuer vilkår. De vil gerne have bedre mulighed for bedre tilskuer pladser og mener der bør være stævnetimer til bla. deres sport i stadionhallen og også et oplagt emne til kommunalvalget. Poul fra RT: Glade for den hal der kommer. De har snart jubilæumsskrift på bedding og heri fremgår også RT visioner for klubbens ønsker. Der udsendes jubilæumsskrift til alle klubber. Bjarne fra Rødovre Taekwondo Klub: De bor til leje i Foreningshuset og arbejder for åbenhed i regnskaberne, bestyrelsen mv. Det har der ikke været mulighed for. Er det meningen at FiR s rep. skal arbejde for åbenhed i bestyrelsen? Preben Riel svarer: God ide, men mangler noget på ledersiden. FiR s rep. i bestyrelsen har ikke ønsket at sidde der og har derfor udpeget FiRs rep, som Kristina fra Bokseklubben. Vi diskutere de punkter der er kommet til os på det seneste og vi er klar over de problemer der i øjeblikket foregår der og drøfter det på vores kommende møde på tirsdag. Vi vil så henvende os til både til Jer og til Kristina og vil gerne have lov til at vende tilbage herefter. Martin ROG, glade for at vi gerne vil have input i hvad vi går og laver. Hvordan giver vi de indput, bør vi lave overordnede målsætninger. Jan Q. svarer at næste medlemsmøde/formandsmøde kunne f.eks. være med emne: hvad er FiR s fremtidige visioner. Henrik foreslår at man kan supplerer med en blok hvor man kan hente info hvor man kan skrive om hjælp. Husk at skrive til os eller orientere os, vi kan ikke tage emnerne op hvis vi ikke kender til problemstillingerne. Brug vores mail. Poul RT: Hvis der findes en enkelt succeshistorie i hver forening, så del dem med hinanden. Send dem ind på FiR s hjemmeside. Henrik: Er der nogle foreninger her der bruger foreningspakken. NEJ: Karin: Efter leder akademiet har vi brugt vores succeshistorier og eller problemer og har fået et kæmpe netværk ud af dette til at drøfte og løse udfordringerne. Rødovre Taekwondo Klub: er gået væk fra foreningspakken. Vi er gået over til ig- foreningssystem. Det er et gratisprogram og der er en blok hvor man kan hjælpe hinanden. Jan Q = Vi bruger Prominent data i Odense, man køber det en gang for alle. ROG = goas.dk DiF og KAI kører også kassererkursus ganske gratis. RAC opstarts begynderløbehold, det er utroligt positivt. Der var fremmøde 80 personer +40 år. Der satses på at løbe Eremitage løbet til efteråret. RT: mener at FiR skal til at lave reklame for de gode succeshistorier.

5 Peter RLN: Vi skriver rigtig meget om sport, tag fat i vores sportsmedarbejder, han skriver næsten med garanti om det. Vi vil rigtig gerne skrive om det, Lokalavisen er der så det behøver FiR ikke reklamere om. Ann, Islev Taekwondo Klub, glade for avisens interesse. Rødovre Taekwondo Klub oplever, at ikke alle artikler bringes. Preben takkede til slut for et god og konstruktivt møde med nye debatter og takkede dirigenten for dagens arbejde. Tak for i aften og tak for god ro og orden Referent Birgitte Nielsen

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere