Etablering af egen VVS-virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af egen VVS-virksomhed"

Transkript

1 Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin tid? - Findes der et billedmateriale i virksomheden, eller gamle årsberetninger og regnskaber Hvilke tanker lå til grund? Flere og flere får lyst til et liv som selvstændig og især danskere med højere uddannelse nærer beundring for de selvstændige. Men det ikke nok kun at besidde særlige personlige egenskaber for at få succes som innovativ eller iværksætter God forberedelse er godt begyndt! Det lyder måske banalt, men man er simpelt hen alt for sårbar i forhold til de forhindringer, der uvægerligt og hele tiden vil dukke op. I princippet kan man starte en virksomhed uden kendskab til den aktivitet der foregår, men vi ser desværre også ofte, at det er her det går galt. Man kan opdele iværksætteregenskaber op i to kategorier: De personlige egenskaber og de faglige egenskaber. Personlige egenskaber Mindre kan også gøre det, blot bør hovedvægten af disse egenskaber ligge over gennemsnittet: - Præstationsorientering - Risikovillighed - Selvsikkerhed - Udholdenhed - Kontaktevne - Åbenhed overfor nye tanker og ideer. Præstationsorienteret vil sige et større præstationsbehov end gennemsnittet, man skal kunne nyde at se resultater af ens anstrengelser. Risikovillig er en person som investerer sine egne penge i virksomheden og som tør at sige sit ellers sikre job op, for at starte egen virksomhed. Eventuel ægtefælle/partner bør også vise forståelse og accept inden virksomhedens opstart. Iværksætteren bør være risikovillig både med hensyn til økonomiske og personlige forhold. Den succesrige iværksætter bør dog normalt kun tage risici i situationer, som han føler han har kontrol over. Der hvor udfaldet er tilfældigt afholder mange iværksættere sig fra at sætte formue, prestige og familieliv på spil for. Selvsikkerhed kommer af selvtillid og personer som har disse egenskaber, føler de kan løse opgaverne, selv om der er pres fra konkurrenter, eller der opstår nye situationer, som kræver nogle beslutninger. Udholdenhed er nødvendigt, det kan ikke nytte blot at opgive når problemerne dukker op - fat mod og kom videre. Tænk på de dygtige sportsudøvere, der aldrig giver op og som stædigt arbejder videre for at komme på banen igen. God til at skabe kontakter er en indlysende fordel, man skal have lyst til at tale med kunderne og specielt aktivt lytning, da de fleste kunder godt kan lide at man viser oprigtig interesse for dem.

2 Samtidig får iværksætteren en indsigt i kundernes behov og ønsker, hvilket kan være guld værd når du skal udfærdige din handlingsplan for den nye periode og eventuelt justere virksomhedens kurs. Åben overfor nye tanker og ideer er nødvendigt hvis man vil overleve på længere sigt og hænger meget sammen med ovennævnte, idet udviklingen ofte løber stærkt, derfor vær med i front, i stedet for at sidde på bagerste række. De faglige egenskaber - Faglig uddannelse - Branchekendskab - Generel erhvervserfaring - Administrativ kompetence Hvad angår den faglige uddannelse og branchekendskab, er det en klar fordel, at starte i den VVS-branche hvor du har erfaringer og kendskab Når du er på arbejdsmarkedet får du løbende erhvervserfaring, som samtidig træner dig til at udføre et professionelt arbejde. Administrativ indsigt kommer af at beskæftige sig med indkøb, markedsføring, bogføring, blanketter til det offentlige mm. Selv om man ikke har lyst til at beskæftige sig med administrative opgaver, er man alligevel nødt til at erhverve sig et vist kendskab og tage dette arbejde alvorligt. Og så kan man altid købe sig til assistance hos en revisor, som tager sig af visse administrative opgaver. Jo flere af disse egenskaber du besidder desto bedre er dine muligheder for succes Inden du overhovedet starter skal du være opmærksom på fordele og ulemper ved at drive virksomheden. De typiske fordele er frihed og en mere meningsfyldt tilværelse og måske en bedre indkomst. Ulemperne er ofte hårdt arbejde, et følelsesmæssigt engagement og frustrationer over svigtende indtjening. Planlægning af start En af de sjoveste perioder af en selvstændig tilværelse begynder med selve planlægningsdelen, hvor man forbereder sin opstart og gennemtænker alle muligheder. Efterfølgende gælder det om at styre skuden bedst og hertil bør man anvende forskellige økonomiske analyser, samt pejlinger undervejs, hvilket vi kommer ind på senere. Godt fra start forudsætter bl.a. at man har et nogenlunde fornuftigt grundlag at bygge på og her kommer en markedsanalyse på banen som et af de vigtigste pejleinstrumenter. Markedsanalyse Indledning Grundlæggende kan man sige, at alle fra fødslen besidder en vis trang til selvstændighed og kreativ udfoldelse. Gennem din opvækst påvirkes du imidlertid af omgivelserne i forskellige retninger.

3 Nogle vokser op i miljøer, hvor dagligdagen er præget af rutiner, mens andre vokser op i miljøer, hvor der oftere skal træffes beslutninger og hvor dette bliver en del af den pågældendes personlighed, og atter andre vokser op i miljøer hvor kreativitet får de bedste vækstbetingelser. Alligevel er der nogle, som simpelt hen ikke kan lade være at bryde ud af disse vaner for at kaste sig ud i eventyret som selvstændig. Andre går pludselig og får en god idé og nogle ønsker at være herre over deres eget liv helt uafhængig af en arbejdsgiver eller andre kolleger som man måske ikke en gang kan forliges med. På et senere tidspunkt af deres liv vil de måske ærgre sig over de ikke tog chancen og de vil måske ligefrem føle de har forspildt deres liv ved, at de ikke har fået afprøvet en tilværelse, som initiativ og virkelyst ville kunne have givet dem. Naturligvis vil drift af egen virksomhed lægge beslag på den selvstændige i en sådan grad, at han vil blive afskåret fra en del gøremål, i hvert fald i de første år - men dette kan opvejes af den personlige tilfredsstillelse i det lange løb. Små og mellemstore virksomheder klarer sig godt i Danmark på grund af deres hurtige omstilling, hvor de store virksomheder ofte mangler fleksibilitet. Du får i dette valgfag muligheden for, på et tidligt tidspunkt, at undersøge forskellige forhold ved at starte egen virksomhed. Kast jer over markedsanalysen og virksomhedsundersøgelsen og bearbejd så mange ting som muligt, bliv inspireret af oplægget og arbejd videre herudfra. Prøv eventuelt at anvende mind-map til at se andre idéer Markedsanalyse Du skal nu foretage en markedsanalyse, som skal fortælle dig og din bank, om der er basis for opstart af den pågældende virksomhedstype. Du vil undervejs i dette materiale blive inspireret i forskellige retninger, hvilket er helt bevidst, for intet går bare den lige vej - der er mange facetter, som skal tages under overvejelse i processen. Opgaven lægger også op til, at du på egen hånd skal søge yderligere oplysninger også uden for skolen. Konkretisering af idéen Din idé/vision Hvad er det du vil sælge Dit mål Hvad forventer du at opnå Din politik/strategi Hvordan vil du opnå disse mål Udækket behov Hvordan vil du finde frem til dette Konkurrencesituationen Hvordan vil du takle dette problem

4 Ovenstående er essensen af en begyndende markedsanalyse og kan være en længerevarende proces. Det kan være nødvendigt undervejs i processen, at ændre idé eller måske målet, eller din politik. Det kan være kundegrundlaget ikke er tilfredsstillende og indtjeningen derved bliver for ringe, men ved at ændre parametre f.eks. idé eller politik kan der måske skabes grundlag for opstart af egen virksomhed. Idégrundlaget Du må først have noget at sælge, f.eks. et produkt eller en serviceydelse eller begge dele. Det sidste er det mest normale i VVS-branchen Selve forretningsidéen er dit udgangspunkt og virksomhedens overlevelse afhænger af om du kan levere et produkt, som der er behov for og som kunderne er villige til at betale for, samt om du kan overbevise kundekredsen om at netop du kan dække deres behov. Hvis behovet ikke umiddelbart eksisterer, kan det være fordi man ikke kender produktet. Vi skal sælge et kendt behov - eller skabe et nyt. Hvordan er din idé opstået? Er der tale om et helt nyt produkt? Har du en idé om et udækket behov? Måske kan et kendt produkt lanceres på en anden måde eller måske kan man skabe en ny trend. Hvis du er helt på herrens mark kan idékataloget bagerst måske guide dig på vej, således at du kan finde noget at sælge, men vi håber selvfølgelig, at du selv har en idé du vil prøve af. Det produkt som du vælger at sælge, skal altså dække et bestemt behov! De tekniske ressourcer skal naturligvis være til stede i virksomheden, f.eks. findes der en maskine til at fremstille det produkt, du ønsker at sælge - eller kan det måske bedre betale sig at få det produceret hos en underleverandør og derved spare indkøbet af maskinen. Hvilke materielle ressourcer er i øvrigt nødvendige for at starte virksomheden? De menneskelige ressourcer fortæller dig, hvad du er god til og hvad du ikke er så god til - og det er netop de svage sider, som der skal gøres noget ved. Det er vigtigt at afdække disse ting ved en selverkendelse. Du skal være ærlig. Hvilke menneskelige ressourcer finder du nødvendige for at drive din virksomhed? - Har jeg tilstrækkeligt kendskab til branchen og jobbet? - Kan jeg organisere og strukturere et givent arbejde? - Har jeg kunderelationer, kan jeg skabe kunderelationer? - Har jeg analytiske evner? - Har jeg kendskab til administration og kan jeg anvende økonomiske analyser? Hvis dette er svage sider kan det afhjælpes ved at ansætte personale, som har deres styrke på netop disse felter. Måske har du også hørt udtrykket en SWOT- analyse, hvilket blot er en oplistning af dine stærke og svage sider sat overfor hinanden og fortæller dig hvilke ressourcer du besidder, men en sådan analyse er et vigtigt redskab, når du senere skal udfærdige en markedsføringsprofil. Model for SWOT-analyse finder du i INNOVA-værktøjskassen De økonomiske ressourcer skal naturligvis også være til stede og dette er netop en af de ofte svage sider for mange iværksættere. Netop derfor er det vigtigt, at iværksætteren er realistisk og opstiller de nødvendige kapitalkrav.

5 Kapitalkrav kunne være Bygninger Maskiner/større udstyr Biler Lager/materialer Inventar Forbedringer Driftskapital Kapitalanskaffelse Kreditforeningslån Lån i bank Lån eller leasing kreditter Lån i banken Lån hos familie Egen opsparing Disse statistiske oplysninger skal bearbejdes, da de danner grundlaget i markedsanalysen og især i en opstartsfase. Nu skal vi imidlertid først behandle din målgruppe og dine konkurrenter. Nu har vi bearbejdet den interne verden. Den eksterne verden består af den afhængige og den uafhængige omverden. Vi vil først og fremmest beskæftige os med den afhængige, som er kunder, leverandører og konkurrenter. Hvordan finder jeg min målgruppe? Når vi skal se på målgruppen som vi retter vores salg imod, er det vigtigt, at man har for øje, at der er forskellige behov. Alder, køn og indkomst er de vigtigste parametre, men også livsforløbet spiller en stor rolle. Kvinden er ofte disponent til de fleste produkter der bruges af familien, hvor manden ofte er disponent til bil, værktøj og spiritus. Møbler til hjemmet og større udstyr er man ofte sammen om. Ved blot at anvende kendetegn som køn, alder, indkomst, uddannelse, boligform, interesse og geografisk fordeling, kan befolkningen opdeles i forskellige grupper af konsumentmuligheder alt efter varens art. Tal over disse fordelinger findes ofte i den officielle statistik (Kommunen, Danmarks Statistik, Brancheforeninger, Postvæsen, Kompas, Krak og Green, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Se i øvrigt»vejviseren«bagerst i opgavesættet. Det er godt at kende din målgruppes købsadfærd, som kan være behov, købsmotiver og beslutningsproces. Produktet skal helst skille sig ud fra dine konkurrenters ellers kommer du ud i den situation, at du kommer til alene at konkurrere på prisen, hvilket er svært for en ny virksomhed. En markedsanalyse i denne henseende er en undersøgelse af forhold hos forbrugere, som gennemføres for at give virksomheden et bedre grundlag for de beslutninger, der skal træffes med hensyn til fremstilling og markedsføring af nuværende eller nye varer. En markedsføringsplan er en»køreplan«for den kapital og de metoder, en virksomhed vælger og anvender i et tidsmæssigt forløb.

6 Hvordan finder jeg markedsomsætning for mine produkter? Konkurrenterne på markedet - Identifikation af de vigtigste konkurrenter. Konkurrencen foregår på forskellige niveauer, fra meget snæver til meget bred. - Hvor mange og hvor store konkurrenter? Mange konkurrenter på et marked betyder du vil få det svært ved at få en levedygtig virksomhed, da man typisk vil konkurrere på prisen. - Konkurrenternes kunder. Kunderne skal identificeres. Er det samme målgruppe i tilbyder jeres produkter eller tjenesteydelser til - eller er det forskellige målgrupper. - Konkurrenternes stærke og svage sider: Hvis du kan fastlægge modpartens svage og stærke sider, har du et stærkt våben i din egen markedsføring. Du kan til hjælp bruge en imageanalyse, se efterfølgende. - Konkurrenternes markedsføring. Kendskab til konkurrenternes markedsføring er vigtig at følge med i. Se på: - Pris- og rabatpolitik - Salgskanaler - Kvalitet og service - Betalingsbetingelser - Leveringsbetingelser - Salgsmetoder For at vurdere konkurrenter kan man anvende en imageanalyse, hvor man ikke kun vurderer på prisen som den vigtigste, men også prøver at vurdere på serviceniveau, vareudvalg og kontokort for at knytte kunderne til sig. Nærmere konkretisering af idé Hvad skal der til for at målsætningen skal lykkes? Selve målet er en beskrivelse af den situation, som I ønsker at opnå og er derfor en ledestjerne, som kan tages op til senere vurdering. Er det gået som forventet. Målene skal selvfølgelige være realistiske i forhold til virksomhedens formåen. Målene må gerne angives i mængder eller kroner. Det er jo meningen at de skal være målelige. Hvordan vil du så opnå dine/jeres mål? Nu skal i gøre jer overvejelser om, hvordan I vil drive virksomheden og samtidig opfylde virksomhedens mål. Hvad er så specielt ved Jeres idégrundlag? Kunderne har som regel mulighed for at vælge mellem mange produkter når der skal tages stilling til et bestemt behov. Virksomheden skal derfor sørge for idégrundlaget er opbygget således at dens produkter kommer til at fremstå som bedre end konkurrenternes Hvorfor skulle en kunde vælge netop jeres virksomhed og produkt, og ikke konkurrenternes? Det kan måske virke lidt overvældende med alle de oplysninger, som I skal i gang med at bearbejde - men mange af oplysningerne er forholdsvis nemme at finde, blot man griber der rigtigt an. Skemaerne i xxxxxxxx kan måske hjælpe jer lidt på vej.

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere