Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om undersøgelsen fra Match-online.dk"

Transkript

1 Køberanalyse

2 Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af køb og salg af virksomheder - helt eller delvist værdiansættelser, generationsskifter og kapitalformidlinger. CBN Finance & Consult a.s har ønsket at kortlægge en række forhold i forbindelse med virksomhedskøbere for derved dels at få et bedre grundlag for rådgivning og dels medvirke til skabelse af forbedrede vilkår på en række områder som eksempelvis virksomhedsudvælgelse, finansiering, overtagelsesbetingelser m.v. for fremtidige arbejdende købere. Vor egen undersøgelse af købere er sammenholdt med en undersøgelse, som EVU (Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling) og EVV (Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland sammen med Match-online.dk i begyndelsen af 2007 har gennemført. CBN Finance & Consult as er hovedaktør i Baggrunden for begge undersøgelser er, at opnå en forbedret grundlag for rådgivning og at løse generationsskiftet i mere end danske virksomheder, hvor ejerne inden for de nærmeste år ønsker at afhænde deres virksomhed. CBN Finance & Consults undersøgelse er gennemført ved udsendelse af godt 200 spørgeskemaer, hvor svarprocenten lå meget tæt på 60%. Match-online-undersøgelsen er foretaget ved udsendelse af spørgeskemaer til ca iværksættere med en svarprocent på lidt over 15%.

3 Om undersøgelsen fra Match-online.dk Konklusioner: Mange iværksættere er slet opmærksomme på muligheden at købe virksomhed og mangler information om virksomheder til salg (65 % angiver at de ikke har været opmærksomme på muligheden). Kun få vælger at overtage eksisterende virksomhed. Kun en femtedel har overhovedet overvejet det og endnu færre gør alvor af det (i undersøgelsen 1 %). Overvejende del af iværksætterne har baggrund i og ønsker at etablere sig inden for videnservice og andre serviceerhverv, mens de virksomheder der er til salg befinder sig inden for landbrug, byggeri og fremstilling. (42 % ønsker at starte virksomhed inden for vidensservice og 17 % inden for øvrige serviceerhverv). Der mangler viden og indsigt om køb og overtagelse af virksomhed. Mangel på finansieringsmuligheder og professionel rådgivning er væsentlige barrierer. Fremtidens iværksættere er bedre og bedre uddannet. 70 % har mellemlang eller lang videregående uddannelse.

4 Køberprofil CBN Finance & Consults køberundersøgelse viser en altovervejende positiv holdning hos køberne. Kun en femtedel mener, at deres muligheder for at realisere et køb af en virksomhed er problematiske og ingen mener, at mulighederne er dårlige. Undersøgelsen viser, at køberne er relativt modne. En tredjedel er mellem 31 og 40 år, og næsten halvdelen er mellem 41 og 50 år. Undersøgelsen viser, at køberne er veluddannede. En femtedel er faglærte, en tredjedel har en akademisk baggrund, mens resten har anden højere uddannelse. Ca. halvdelen er i uopsagte stillinger, mens den anden halvdel fordeler sig med fuldtidsbeskæftigelse med virksomhedskøb og ad hoc opgaver. Ønskerne til størrelsen af virksomheden fordeler sig meget uens. Derimod er ønskerne til typen af virksomheden ganske klar med næsten halvdelen til produktionsvirksomheder og den anden halvdel til handels- og servicevirksomheder med størst ønske om køb af handels- og agenturvirksomhed. Virksomhedskøberne har for to tredjedels vedkommende selverhvervende i familien. Samme fordeling er gældende med hensyn til at foretage virksomhedskøb sammen med andre. Kun en tredjedel ønsker at foretage et køb sammen med andre.

5 Finansieringsforhold for køberne Det er ikke overraskende at konstatere, at ca. 60% af køber råder over mindre end 1 million kroner og blot 10% råder over mere end 5 million kroner! Virksomhedsejerne må derfor indstille sig på at medvirke med finansieringen ved gennemførelse af salget til arbejdende købere. Stort set alle (95%) virksomhedskøbere ønsker, at sælger medvirker ved finansieringen af virksomhedskøbet ved eksempelvis at yde køber et lån eller sælge en del af virksomheden i første omgang. Købernes kapital til køb af egen virksomhed i % I en gennemført generationsskifteundersøgelse foretaget af CBN Finance & Consult as viste det sig, at kun 36% af virksomhedsejerne udtrykker en positiv holdning til at medvirke ved finansieringen. 32% er negative og resten har ikke taget stilling. 1/2 til 1 mio. 1/4 til 1/2 mio. < 1/4 mio. Med til et billede af købernes mulighed for at fremskaffe egenfinansiering og tilvejebringe de nødvendige kreditter hører resultatet af undersøgelsen med hensyn til valg af finansieringskilder. Næsten halvdelen forventer at fremskaffe kapital til købet i pengeinstitutter og for en fjerdedels vedkommende hos FIH og MezzaninKapital. 13% er åbne over for private investorer, mens venturekapital ikke udgør nogen større andel. Virksomhedskøberne mener at have et godt kendskab til Vækstfondens muligheder for, at køberne kan realisere deres planer om køb af virksomhed. 1-5 mio. > 5 mio.

6 Købernes viden om deres rådgivere Halvdelen af køberne udtrykker i CBN Finance & Consults undersøgelse, at de har behov for yderligere viden om køb af virksomhed. Sammenholdt med sælgerne havde kun en tredjedel behov for yderligere information. Det er da også vor erfaring, at der generelt er anvendt flere ressourcer på information af sælgerne. Undersøgelsen afdækker også købernes valg af rådgivere ved køb af virksomhed. De fleste angiver, at revisor er den vigtigste rådgiver i forbindelse med gennemførelse af et virksomhedskøb. To tredjedele af de adspurgte købere vælger to eller flere rådgivere (der kunne vælges mere end én rådgiver). Virksomhedsmæglere og advokater er den næst vigtigste rådgivergruppe valgt af hver fjerde virksomhedskøber med ca. en fjerdedel til hver. Lige efter følger pengeinstitutterne som de valgte rådgivere ved køb af egen virksomhed.

7 Faktorer ved valg af virksomhed CBN Finance & Consults undersøgelser viser købernes prioritering af de udvalgte faktorer ved køb af virksomhed. Den vigtigste faktor er branchevalget og derefter følger den geografiske placering af virksomheden. Placeringen af virksomheden i forhold til en potentiel køber er en problemstilling, der både hindrer en køber i at erhverve den optimale virksomheden og medvirker til at skabe en uligevægt for virksomheder placeret i f.eks. tyndt befolkede områder. Både virksomhedens organisation og økonomi spiller kraftigt ind for køber ved det endelige valg af virksomhed. Køberes vægtning af væsentlige faktorer Andet God produktdokumentation Antal ansatte Velfungerende organisation Virksomhedens alder Stærk økonomi Branche Geografisk placering Størrelsen af virksomheden er ikke et afgørende kriterium ved køb af virksomhed.

8 Købernes behov Match-online.dk s undersøgelse af iværksættere afdækker købernes behov ved at erhverve en bestående virksomhed frem for at starte op selv. Industri og fremstillingsvirksomhed Bygge & anlæg Håndværk Engroshandel Detailhandel Hotel & restauration Transport m.v. Videnservice (f.eks. rådgivning) Operationnel service (f.eks. rengøring) Øvrige serviceerhverv (f.eks. frisør)

9 Hvorfor ikke køb af bestående virksomhed Match-online.dk s undersøgelse viser købernes begrundelse for ikke at overtage en bestående virksomhed, men i stedet at etablere sin egen virksomhed.

10 Købernes valg af branche Match-online.dk s undersøgelse af iværksættere afdækker købernes behov ved at erhverve en bestående virksomhed frem for at starte op selv.

11

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere