Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock"

Transkript

1 Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

2 Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact with RUC s management and planned meetings Tuesday (with RUC s chief legal advisor) and Friday (with RUC s financial manager) both meetings this week (week 15). The agendas are to clarify demands concerning the operations agreement (driftsaftale) and to start the negotiations concerning cooperation and subsidies agreements. Meeting with architect The chairmanship have attended a short introducing meeting with the new architect. She has been hired has project manager on the student house and will be our link between the architectural firm that make the reconstruction. She has a background working in educational spaces, such as libraries and study halls, but in a more dynamic and lively way. She seems very inspired and open minded, and are looking forward to working with us. All in all a very good impression.

3 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid og Mads vil fungere som backup-gruppe i forhold til økonomien. Der blev nedsat 6 udvalg, der straks påbegynder arbejdet mod at skabe et nyt studenterhus på RUC. Udvalgene er følgende: Communication Strategy, Organizational Structure, Negotiations with RUC s management, Interior Strategy, Economy og Fredagsbaren. Det blev diskuteret, hvorvidt Studenterhuset skal videregive deres driftaftale af oprettelsen af en bar på RUC til foreningen Fredagsbaren. Det blev besluttet, at det pågældende udvalg skal skabe indsigt i driftaftalens facetter og derefter udarbejde et forslag til videre handling, som vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. Til stede: - Bestyrelsesmedlemmer: Ziyad, Asger, Anders, Signe, Elisabeth, Natascha, Jonas, Mads, Astrid, Theis, Signe. - Suppleant: Sidsel. - Repræsentanter for Fredagsbaren: Josef og Rasmus. 1) Formalities I: Theis som ordstyrer. II: Signe G som referent. III: Referat fra generalforsamlingen er vedtaget: - Note til punkt 4.1.1: Det omtalte ændringsforslag skal indsættes. IV: Forretningsordenen er vedtaget med nedenstående noter: - Paragraf 5 blev diskuteret, og det blev vedtaget, at der også er mødepligt for suppleanterne. 1

4 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Det blev endvidere vedtaget, at der skal være en forklaring af vedtægtsregler på et senere møde. - Paragraf 7 skal uddybes, så det gøres klart, at suppleanterne har en stemme, hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op til bestyrelsesmøde. V: Dagsordenen vedtaget. 2) Presentation of board members I: Hvert bestyrelsesmedlem og suppleant berettede lidt om sig selv. Det er nødvendigt at få udfyldt en telefonliste. Pågældende personer mangler at blive skrevet på: Anders, Asger, Astrid, Mads, Signe R. 3) The constituent of the board Formandsskabet og kasserens rolle blev kort uddybet af Theis: - Formandskabet har det samlede overblik, og deres opgave er at indkalde til møder, udarbejde dagsordener, have overblik over foreningens prioriteter og retning m.m. Det er hovedsageligt formandskabet, der er i kontakt med ledelsen. - Kasseren er økonomiansvarlig og står for opbygningen af det administrative system. Diskussion af forholdet mellem bestyrelse og formandskab. Hvilke rettigheder har formandskabet uafhængigt af bestyrelsen? Det blev vedtaget, at vi bør tilstræbe, at formanden ikke har mulighed for blot at foretage en beslutning uden bestyrelsens opbakning. Hvis det sker, kan beslutningen tilbagetrækkes efterfølgende, hvis ikke bestyrelsen godkender denne. Nedsættelse af udvalg, der varetager forskellige områder/opgaver. Der skal være en backup group, der kan støtte kassereren, selvom han/hun er hovedansvarlig. Vi vil tilstræbe at skabe en politisk uafhængig bestyrelse, hvor vores forskellige (studenter)politiske præferencer ikke påvirker bestyrelsens beslutninger. Vi skal fremstå som en ny bestyrelse med nye ansigter. 2

5 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, I: Alle bestyrelsesmedlemmer stemte på Theis som formand. II: 11 stemmer på Jonas. III: 11 stemmer på Ziyad. Mads og Astrid som backup-gruppe. 4) The Fridays Bar Studenterhuset har drifttilladelse til at drive bar på RUC (salg af alkohol). Det er Studenterhusets ansvar at få det op at køre. Det er uvist, hvad en overtrædelse af driftaftalen får af konsekvenser (møde med ledelsen er nødvendig diskussion af ansvarsområder). Der var stor diskussion af Studenterhusets videre handlinger i forbindelse med skabelsen af en bar. Der var dog konsensus om at inddrage Fredagsbaren, da denne forening tidligere har stået for driften af en fredagsbar på RUC. Repræsentanter for Fredagsbaren var til stede og repræsenterede således denne forenings visioner og holdninger. Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal erhverve sig indsigt i forhold til driftaftalen (minimumskrav, regler for åbning af baren m.m.). Gruppen skal ligeledes udarbejde et udkast, der rummer forslag til Studenterhusets videre handlinger. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges dette, og visioner diskuteres af bestyrelsen. Arbejdsgruppen består af Anders, Asger, Astrid og Sidsel. Holdninger repræsenteret i diskussionen: - Det er vigtigt at skabe indsigt i forbindelse med driftaftalen, før vi beslutter det videre forløb (regler, minimumskrav). Hvad forpligter Studenterhuset sig på? Det er endvidere vigtigt at skabe indsigt i forbindelse med den tidligere bar, styret af Fredagsbaren. Hvordan er Fredagsbaren hidtil blevet drevet? - Det er dog vigtigt at arbejde hurtigt, da oprettelsen af en bar på RUC er en langsommelig proces (fx i forbindelse med alkoholbevilling). - Der skal hurtigst muligt træffes en midlertidig løsning, hvorefter der på længere sigt (fx til august) kan træffes en permanent løsning. - Vi skal diskutere, hvorvidt der skal være to barer på RUC (i kantinen og i studenterhuset). Ledelsen ser gerne, at baren på lang sigt placeres i Studenterhuset. 3

6 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Det blev pointeret, at to barer sagtens kan drives af et enkelt organ. Der kunne eksempelvist afholdes torsdagsbar i studenterhuset og fredagsbar i kantinen. - Det vil være fordelagtigt at samarbejde med Fredagsbaren, da de allerede har indsigt i at drive en bar på RUC. Desuden repræsenterer de et brand, som de studerende på RUC allerede har kendskab til. - Baren bør være selvkørende, hvorfor det vil være fordelagtigt at videregive driftaftalen til en ekstern forening. Det vil være oplagt at videregive aftalen til Fredagsbaren, men før dette besluttes, skal vi have indsigt i krav og regler i forbindelse med driftaftalen. - Et nedsat udvalg skal udarbejde et forslag. Når bestyrelsen har godtaget dette, kan forhandlinger med foreningen Fredagsbaren begynde potentielt en udarbejdelse af kontrakt til videregivelse af driftaftalen. - Det blev diskuteret, hvorvidt Studenterhuset skal have del i barens profit. Der var dog et flertal der udtalte, at barens overskud ikke skal gå til Studenterhuset. Vi må finde alternative indtjeningsmuligheder fx fra cafe eller ølautomat. Josef fra Fredagsbaren berettede om deres forslag til det videre samarbejde mellem Studenterhuset og Fredagsbaren. Der blev gennemgået 2 forslag (disse to forslag findes på skrift i en mail sendt til bestyrelsen af Fredagsbaren). Fredagsbaren er umiddelbart af den mening, at det er mest fordelagtigt at starte en ny bar op med en ny ledelse. Derfor er Fredagsbaren i høj grad villig til at indgå et dynamisk samarbejde med Studenterhuset. 5. Appointment of members to various areas of responsibilities and a small discussion to each point Nedsættelse af udvalg, der kan effektivisere bestyrelsens arbejde. Der skal først udarbejdes strategier til bestyrelsens videre arbejde. Derefter vil vi påbegynde det praktiske arbejde. Frivillige inddrages senere, når vi har en ide om, hvad der mangler hænder til at udføre. I: Communication Strategy: Indebærer en udarbejdelse af hjemmeside, facebook-side, navn, logo. Vi skal være synlige og vores arbejde gennemsigtigt. 4

7 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Gruppen består af 2x Signe og Sidsel. II: Organizational Structure: Hvordan skal organisationen køres? Hvilke områder skal Studenterhuset fokusere på? Hvilke udvalg skal der nedsættes? Hvad er visionen for Studenterhuset? Hvordan skaffer vi frivillige? Inddragelse af brainstorm for workshoppen efter generalforsamlingen. Signe G, Asger, Ziyad, Astrid. III: Negotiations with RUC s management: Theis, Jonas og et skiftende medlem alt efter omstændigheden. Diskussion af samarbejdsaftalen (appendix V): Paragraf 1: Slette sætning efter bindestreg eller gøre den mere åben. Paragraf 2, stk. 2: Som nævnt under paragraf 1. Paragraf 2, stk. 3: Det indebærer: Hvis vi kommer med nogle klare krav om, hvad vi vil have, kan det dækkes. Paragraf 4, stk. 3: Udbygning af fordeling. Paragraf 6, stk. 2 (high lightet): Vi vil først modtage vores endelige budget, når RUC s regnskab opgøres i januar Paragraf 5, stk. 5: Vi skal være opmærksomme på, at denne paragraf skal stemme overens med punkt 5 i Subsidies agreement, appendix VI (afholdelse af aktiviteter ). Diskussion af Subsidies Agreement (appendix VI): - I punkt 1, Facilitering af husets aktiviteter, skal det klargøres, at det også er sociale aktiviteter. - Eventuelle lønomkostninger går under drift driften skal være så åben som overhovedet muligt. - Ledelsen kan ansøge om, at vi kan facilitere et arrangement for de ansatte. De kan dog ikke kræve det. - Vi har 2,4 mio. kr. til renovering af bygning 13. Vi ved dog endnu ikke, hvad vi helt præcist må bruge dem til. 5

8 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Vi formoder at have kr. til den årlige drift af studenterhuset, selvom dette ikke er endeligt fastlagt. Dette vil være et beløb til årlig udbetaling. IV: Interior Strategy: RUC har hyret en ny arkitekt, som skal være ansvarlig for hele rekonstruktionen af campus. Theis har et møde med hende torsdag d kl. 11. Overordnet møde hvad kan vi ændre, hvad ønsker vi? Denne gruppe skal blandt andet afgøre, hvor mange rum, der er til rådighed til at give væk. Vi skal skabe et overblik over, hvor mange organisationer, der ønsker at erhverve sig et lokale i studenterhuset, og hvor mange lokaler vi kan udlove. Vi skal hurtigst muligt skabe rammerne for en ansøgning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er organisationers Studenterhus, men også almindelige studerendes studenterhus. Skabe en plan: Hvad er forholdet mellem organisationers rum og almindelige studerendes færden. Hvad skal størrelsesforholdet være? Mads, Astrid, Natascha, Elisabeth, Anders, Ziyad ca. 2 mennesker til mødet torsdag. V: Økonomigruppe: Økonomiske systemer, lønprogrammer, hvor skal pengene placeres? Oprettelse af bankkonto. Ziyad, Mads, Astrid. VI: Fredagsbargruppe: Anders, Astrid, Asger og Sidsel. 6) Internal Communication I: Language: Primært engelsk, dansk hvis nødvendigt. Kort opsummering på engelsk og dansk. Referat på dansk og engelsk. 6

9 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Efter hvert møde aftales, hvem der oversætter referatet. Appendix på engelsk og dansk. Agenda på engelsk. Mails, facebook: Skriv for så vidt muligt på engelsk. II: Facebook vs. Mail: Facebook anvendes til små diskussioner. Den skal holdes ren (relevant). Mail anvendes til vigtige papirer. III: Mail policy: Keep it relevant! Skriv i emnefeltet. Start med SH:emne. Theis har ansvaret for besvarelse af mails. Cc altid. IV: Others: Signe R og Sidsel laver en præsentation af podio på et fremtidigt møde. 7 Meeting Schedule Alle møder rykkes til Theis udarbejder en doodle. 7

10 Minute Student House Constituent board meeting, Minute: Constituent board meeting, Summary: At the constituent board meeting it was unanimously decided that Theis will be the chairman of the board, Jonas the deputy chairman and Ziyad the cashier. Six different committees were set up, being the following: Communication Strategy, Organizational Structure, Negotiations with RUC s management, Interior Strategy, Economy and the Fridays Bar. It was discussed whether the student house should pass on their operation permit to run a bar at RUC to the Friday Bar. It was decided that the concerning committee will gather insight in the operation permit and work out a proposition for further action. Present: - Board members: Ziyad, Asger, Anders, Signe, Elisabeth, Natascha, Jonas, Mads, Astrid, Theis, Signe. - Alternate: Sidsel. - Representatives from the Friday Bar: Josef og Rasmus. 1) Formalities I: Theis as moderator. II: Signe G as minute taker. III: Minute from General Assembly is approved: - Note to paragraph 4.1.1: The amendment that is referred to has to be inserted. IV: The rules of procedure are approved with these changes: - Paragraph 5: The alternates are obligated to attend the meetings. - The rules of procedure will be further explained at a later meeting. - Paragraph 7 has to be specified, so it is clear that the alternates have a vote if one or two of the board members are not attending a board meeting. 1

11 Minute Student House Constituent board meeting, V: The agenda was approved. 2) Presentation of board members I: Each board member made a presentation. It is necessary to fill out a list of telephone numbers. Persons who need to fill out are: Anders, Asger, Astrid, Mads, Signe R. 3) The constituent of the board Theis specified the role of the chairmanship and the cashier: - Duties of the chairmanship: overview of the different committees, the priorities of the board etc. The chairmanship is responsible for summon meetings and work out the meeting agenda. It is primary the chairmanship which is in contact with the management. - The cashier is responsible for the economy and the building of an administrative system. Discussion of the relationship between the chairmanship and the board: It was decided that the chairman cannot make decisions without the agreement of the board. If a decision is made and the board cannot support it, the decision can be overruled. We will try to create a board, which is politically independent. We will appear as a new board with new faces. I: 11 votes on Theis as chairman. II: 11 votes on Jonas as deputy chairman. III: 11 votes on Ziyad as cashier. Mads ans Astrid as backup group. 4) The Friday Bar The Student House has an operating permit to run a bar at RUC. The Student House is responsible to make it work. It was agreed to involve the Friday Bar. Representatives from the Friday Bar were present at the meeting and were involved in the discussion. 2

12 Minute Student House Constituent board meeting, A committee will work together to achieve the necessary information about the operating permit (minimum demands, rules etc.). The committee have to create a draft for further actions in the matter, which will be discussed at the next meeting. The committee consists of Anders, Asger, Astrid og Sidsel. Opinions represented in the discussion: It is important to gather insight within the operating permit before we decide the ongoing process. What does the Student House bind itself on? It is furthermore important to gather insight on how Fridays Bar previously was run. It is nevertheless important to work fast, because establishing a bar on RUC is a slow going process. (e.g. alcohol permission). We need to make a temporary decision as soon as possible, whereas we can make a permanent solution (e.g. in August). We need to discuss whether there needs to be two bars at RUC (in the canteen and in the student house). The management would prefer the bar on long term to be placed in the student house. It was pointed out that the same organ could drive two bars. It could be organized as a Thursday s bar at the student house and a Friday s bar in the canteen. It would be to our advantage to cooperate with the Friday Bar, when they already have insight on how to run a bar at RUC. Besides, they do already represent a brand, which the students at RUC have knowledge of. The bar should be self-dependant. It would be to our advantage to pass on the operating permit to an extern business. It would be obvious to pass on the agreement to the Friday bar, but before this is decided, we need to gather insight on the rules and demands within the operating permit. 3

13 Minute Student House Constituent board meeting, A committee needs to work out a proposition. When the board has accepted this, the negotiations with the Friday bar can commence potentially we will work out a contract on the passing on of the operating permit. It was discussed whether the Student House should have a share in the bars profit. The majority agreed that the profit of the bar should not go to the Student House. We need to find alternate ways of making money (e.g. café, beer-machine). Josef from the Friday bar announced their propositions on a continued cooperation between the Student House and the Friday bar. There were two propositions (these can be found in the sent to the board by the Friday bar). The Friday bar thinks that it would be best to start a new bar with a new management. This is why the Friday bar is more than happy to establish a dynamic cooperation with the Student House. 5. Appointment of members to various areas of responsibilities and a small discussion to each point We will set up different committees for efficiency. We will set up a strategy for the board, before we will involve volunteers. I: Communication Strategy: Involves a homepage, facebook site, name and logo. We will be visible and transparent in our work. The committee consists of 2x Signe and Sidsel. II: Organizational Structure: How is the organization to be run? Which areas will the Student House focus on? Which committees are to be set up? What is our vision? How do we get volunteers? The committee will use the brainstorm from the workshop (General assembly). Signe G, Asger, Ziyad, Astrid. III: Negotiations with RUC s management: 4

14 Minute Student House Constituent board meeting, Theis, Jonas and a changing member from the board. Discussion of the cooperation deal (appendix V): Paragraph 1: Delete sentence after the dash (-) or make the sentence more open. Paragraph 2, stk. 2: As referred to under paragraph 1. Paragraph 2, stk. 3: It means: If we present clear demands on what we want, it is possible that the management can/will meet our commands. Paragraph 4, stk. 3: Specify the allocation. Paragraph 6, stk. 2: We will receive the final budget when the budget of RUC is calculated in January Paragraph 5, stk. 5: We have to pay attention to the fact that this paragraph has to match pkt. 5 in the Subsidies Agreement, appendix VI (organizing activities). Discussion of the Subsidies Agreement (appendix VI): - In pkt. 1 it has to be clarified that it also involves social activities. - Potential labour costs fits under operation. The operation has to be as open as possible. - The management can request to borrow the house, but they cannot demand it. - We own 2.4 mil. kr. to renovate building 13. We are still not certain what this means exactly. - We properly have kr. for the yearly operation of the student house, even though it is not decided yet. This amount will be paid every year. IV: Interior Strategy: RUC has hired a new architect who is responsible of the reconstruction of campus. There will be held a meeting with her at Thursday, at 11 o clock. This group will be in charge of the room allocation. They have to create an overview of the amount of room requested and the amount of room available. We have to create an application as fast as possible. Creation of a plan: What is the relationship between the rooms of the organizations and the rooms of the students? What is the aspect ratio? 5

15 Minute Student House Constituent board meeting, Mads, Astrid, Natacha, Elisabeth, Anders, Ziyad. V: Economy: In charge of developing the economic system, wage programs etc. as well as a creation of a bank account. Ziyad, Mads, Astrid. VI: Fridays Bar: Anders, Astrid, Asger and Sidsel. 6) Internal Communication I: Language: Primarily English. Danish if necessary. Short summary in Danish and English. Appendix in English and Danish. Agenda in English. Mails, facebook: English. II: Facebook vs. Mail: Facebook is used for small discussions. It has to be relevant. Mail is used for more important issues. III: Mail policy: Keep it relevant! Write in the subject field: SH and then the subject. Theis is responsible for replying s. Always Cc. IV: Others: Signe R and Sidsel will make a presentation of podio at a later meeting. 6

16 Minute Student House Constituent board meeting, Meeting Schedule Every meeting I being held from pm. Theis will make a doodle. 7

17 Visions exercise Please reflect on following questions as in your dream scenario: Which three activities do you imagine are the most practiced in the Student House? What form of service -offers do you imagine at the Student House. What do they sell, when are they open, how many guest are present, is it personal service or slot machines etc.? Name three academic and three social activities that on a regular basis are hosted at the Student House: What are the two most important facilities that the Student House should offer the students? How many volunteers do you think are linked to the Student House, and what are they doing?

18 Indstilling til Studenterhusets bestyrelse Administrationsaftale med Det Administrative Fællesskab (DAF) DAF er en organisation, som er startet af tidligere studenterpolitiske aktive med det formål at levere billige administrative løsninger til organisationer og foreninger på landets universiteter. Økonomiudvalget har undersøgt muligheden for at Studenterhus RUC bliver en del af fællesskabet. Beskrivelse: DAF har til opgave at samle den administrative opgaveløsning, der i dag foregår lokalt i en række mindre frivillige organisationer i det studenterpolitiske miljø omkring landets uddannelsesinstitutioner. Den administrative opgave løsning vedrører primært bogføring, økonomistyring, lønstyring og regnskabsaflæggelse. Opgaveløsning kan efter omstændighederne udvides med tilknyttede opgaver i form af eksempelvis drift af ITsystemer, mødeservicering, kontingentopkrævning samt øvrige administrationsydelser. Som udgangspunkt ville den administrative løsning fra DAF koste Studenterhus RUC 6000 kr. om måneden, og heri ligger alle administrative opgaver i forbindelse med økonomien, såsom: Kontering og bogføring finans Bank Betalinger af regninger Afstemning af diverse konti Løn, herunder overenskomster Klargøre materiale til revisor ved årsregnskab. Derudover ville DAF, i perioden optil åbningen af studenterhuset, kunne bistå i opbygningen af administrative og økonomiske programmer og systemer, som vil kunne bærer driften af et studenterhus. Indstilling Det indstilles at studenterhusets formandskab og økonomiudvalg går videre med at undersøge muligheden for at RUC bevilliger et tilskud til den administrative opgave løsning, samt at gå videre med at undersøge mulighederne for at indgå i det administrative Fællesskab.

19 Interior: Studerterhuset RUC Main working goals (Assignments) 1. Process to identify the concept and, function, use of space 2. System to allocate rooms 3. Fitting the redecoration within the 2.4 budget 4. Framework to involve students 5. Timeline for the process of reconstruction a. Strategy b. Deadline Our Job 1. Create framework to facilitate students' creative space design 2. Arrange workshop 3. Create fundamental proposals to build on 4. Identify necessary physical elements 5. Create framework for dynamic space 6. Classify between immediate tasks and student led Tasks: 1. Create process for students to apply/submit ideas for rooms a. Preliminary applications b. Identify/Set criterion for permanent room and joint office c. Create student design group d. Workshop for interior design Studenterhuset elements (Big Basic Things) 1. Social a. Cafe/Bar (Discussion with board regarding Fridaybar moving, big/small cafe?) b. Industry kitchen c. Terrace 2. Academic a. Study Room/Group Room/Brainstorm room b. Networking area c. Presentation/conference room d. Cinema e. Computer station f. Mini-library g. More focus on academic needed 3. Leisure a. Activity room = (Music/Art) b. Multi-use rooms (Work & Sleep) c. Workshop f. Sleeping space (integrating beds in rooms) g. Beer, coffee, food automats h. Parking station for Morten i. Cycle parking 5. Vision a. Lit area (Glass) b. Flexible c. Dynamic d. Open e. Sound isolation Delegation of tasks 1. Mads - Preliminary application draft 2. Structure group - Presentation to board 3. Elisabeth & Anders - Student design workshop 4. Mads (?) - Architect communication a. Information for the whole board b. Construction deadline 4. Administrative/Practical a. Offices/Organisation Room b. Storage c. Lockers d. Meeting Rooms e. Copy room

20 Fredagsbar Formålet med dokumentet er at formulere krav og forventninger til samarbejdet med fredagsbaren. Dokumentet kan benyttes som afsæt til den kontrakt der bør indgås mellem Studenterhuset og Foreningen Fredagsbaren. De enkelte punker er naturligvis blot forslag, men vi har forsøgt at tage højde for de problemstillinger der blev nævnt på sidste møde. God læsning. Udkast til indhold for kontrakt/samarbejdsaftale med Foreningen Fredagsbaren Krav til økonomi Foreningen skal betale moms Foreningen skal have alkoholbevilling Foreningen skal fremlægge kvartals-, halvårs- eller årsregnskab. (hvad mener bestyrelsen?) Foreningens regnskab skal revideres (hvis der ikke er lovgivningsmæssigt krav om autoriseret revisor, mener jeg at intern revision bør være tilstrækkelig). Foreningen forpligter sig til at sikre almindelig gennemsigtighed i regnskaber og budgetter. Foreningen har pligt til at minimere svind (svind kan aldrig udelukkes totalt, men vi bør måske definere en maksimum procent-sats, eller formulere det således, at et uforholdsmæssigt stort svind er uacceptabelt). Foreningens overskud skal gå til studentersociale formål (eksklusivt de penge der går til vedligeholdelse og modernisering af baren, samt forplejning af foreningens frivillige). Ved benyttelse af studenterhuset lokaler til drift af bar, kan et mindre vedligeholdelsesbeløb gå til dette. Foreningen skal i øvrigt leve op til de almindelige krav til økonomisk ansvarlighed ift. RUC s ledelse og dansk lovgivning. Krav til vedtægter Fredagsbaren skal være ansvarlig for egen drift. Fredagsbaren skal være ansvarlig for egen økonomi. Fredagsbarens overskud skal gå til studentersociale formål. Fredagsbarens vedtægter skal i øvrigt leve op til indholdet i nærværende aftale, eventuelle krav stillet af RUC s ledelse og almindelig dansk lovgivning. Ophør af kontrakt Kontrakten kan ophæves af begge parter med 6 måneders varsel. Lever Fredagsbaren ikke op til kontrakten/kravene kan Studenterhuset ophæve aftalen øjeblikkeligt. Kontrakten løber indtil 2017(hvor studenterhusets aftale ligeledes skal genforhandles). Studenterhusets ansvar Studenterhusets ansvar består i, at indgå kontrakt med tredjepart (Foreningen Fredagsbaren) omkring videregivelse af RUC s salgstilladelse, samt indgå aftale omkring driften af torsdags- og fredagsbar, og eventuelle enkeltstående arrangementer. Studenterhuset har ikke ansvar for den daglige drift af baren, og er ikke økonomisk ansvarlig i tilfælde af underskud, svind eller lignende økonomiske problemer i Foreningen Fredagsbaren.

21 Petitions from Chairmanship The chairmanship recommend that point 6) act as an orientation, since new knowledge concerning the official demands has not yet been obtained. The discussion will therefore be postponed. Instead the chairmanship recommend that the board respond to the situation of the fridaysbar this semester. As the chairmanship sees it, there are two possibilities: 1) the fridaysbar are closed the rest of the semester due to the fact that the intensive period are beginning and the customer base therefore are low. Or 2) the fridaysbar obtain 2 or 3 occasional licenses (lejlighedsbevillinger), to facilitate 2 or 3 minor parties such as the St. Patricks day party etc. This last option cannot be verified before a clarification concerning Student House RUCs responsibility in such an occasional licenses, which the chairmanship will urge to obtain as fast as possible.

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Messages: RUC s Alumne Association RUC s Alumne Association has contacted us with the purpose of building up a relationship. They

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 10.02.14 16.00 Det store

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Jonas Mertz Asger Pedersen [11. oktober

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers - Jonas Theis Natasja, Jonas, Theis,

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere