Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock"

Transkript

1 Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

2 Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact with RUC s management and planned meetings Tuesday (with RUC s chief legal advisor) and Friday (with RUC s financial manager) both meetings this week (week 15). The agendas are to clarify demands concerning the operations agreement (driftsaftale) and to start the negotiations concerning cooperation and subsidies agreements. Meeting with architect The chairmanship have attended a short introducing meeting with the new architect. She has been hired has project manager on the student house and will be our link between the architectural firm that make the reconstruction. She has a background working in educational spaces, such as libraries and study halls, but in a more dynamic and lively way. She seems very inspired and open minded, and are looking forward to working with us. All in all a very good impression.

3 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid og Mads vil fungere som backup-gruppe i forhold til økonomien. Der blev nedsat 6 udvalg, der straks påbegynder arbejdet mod at skabe et nyt studenterhus på RUC. Udvalgene er følgende: Communication Strategy, Organizational Structure, Negotiations with RUC s management, Interior Strategy, Economy og Fredagsbaren. Det blev diskuteret, hvorvidt Studenterhuset skal videregive deres driftaftale af oprettelsen af en bar på RUC til foreningen Fredagsbaren. Det blev besluttet, at det pågældende udvalg skal skabe indsigt i driftaftalens facetter og derefter udarbejde et forslag til videre handling, som vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde. Til stede: - Bestyrelsesmedlemmer: Ziyad, Asger, Anders, Signe, Elisabeth, Natascha, Jonas, Mads, Astrid, Theis, Signe. - Suppleant: Sidsel. - Repræsentanter for Fredagsbaren: Josef og Rasmus. 1) Formalities I: Theis som ordstyrer. II: Signe G som referent. III: Referat fra generalforsamlingen er vedtaget: - Note til punkt 4.1.1: Det omtalte ændringsforslag skal indsættes. IV: Forretningsordenen er vedtaget med nedenstående noter: - Paragraf 5 blev diskuteret, og det blev vedtaget, at der også er mødepligt for suppleanterne. 1

4 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Det blev endvidere vedtaget, at der skal være en forklaring af vedtægtsregler på et senere møde. - Paragraf 7 skal uddybes, så det gøres klart, at suppleanterne har en stemme, hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder op til bestyrelsesmøde. V: Dagsordenen vedtaget. 2) Presentation of board members I: Hvert bestyrelsesmedlem og suppleant berettede lidt om sig selv. Det er nødvendigt at få udfyldt en telefonliste. Pågældende personer mangler at blive skrevet på: Anders, Asger, Astrid, Mads, Signe R. 3) The constituent of the board Formandsskabet og kasserens rolle blev kort uddybet af Theis: - Formandskabet har det samlede overblik, og deres opgave er at indkalde til møder, udarbejde dagsordener, have overblik over foreningens prioriteter og retning m.m. Det er hovedsageligt formandskabet, der er i kontakt med ledelsen. - Kasseren er økonomiansvarlig og står for opbygningen af det administrative system. Diskussion af forholdet mellem bestyrelse og formandskab. Hvilke rettigheder har formandskabet uafhængigt af bestyrelsen? Det blev vedtaget, at vi bør tilstræbe, at formanden ikke har mulighed for blot at foretage en beslutning uden bestyrelsens opbakning. Hvis det sker, kan beslutningen tilbagetrækkes efterfølgende, hvis ikke bestyrelsen godkender denne. Nedsættelse af udvalg, der varetager forskellige områder/opgaver. Der skal være en backup group, der kan støtte kassereren, selvom han/hun er hovedansvarlig. Vi vil tilstræbe at skabe en politisk uafhængig bestyrelse, hvor vores forskellige (studenter)politiske præferencer ikke påvirker bestyrelsens beslutninger. Vi skal fremstå som en ny bestyrelse med nye ansigter. 2

5 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, I: Alle bestyrelsesmedlemmer stemte på Theis som formand. II: 11 stemmer på Jonas. III: 11 stemmer på Ziyad. Mads og Astrid som backup-gruppe. 4) The Fridays Bar Studenterhuset har drifttilladelse til at drive bar på RUC (salg af alkohol). Det er Studenterhusets ansvar at få det op at køre. Det er uvist, hvad en overtrædelse af driftaftalen får af konsekvenser (møde med ledelsen er nødvendig diskussion af ansvarsområder). Der var stor diskussion af Studenterhusets videre handlinger i forbindelse med skabelsen af en bar. Der var dog konsensus om at inddrage Fredagsbaren, da denne forening tidligere har stået for driften af en fredagsbar på RUC. Repræsentanter for Fredagsbaren var til stede og repræsenterede således denne forenings visioner og holdninger. Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal erhverve sig indsigt i forhold til driftaftalen (minimumskrav, regler for åbning af baren m.m.). Gruppen skal ligeledes udarbejde et udkast, der rummer forslag til Studenterhusets videre handlinger. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges dette, og visioner diskuteres af bestyrelsen. Arbejdsgruppen består af Anders, Asger, Astrid og Sidsel. Holdninger repræsenteret i diskussionen: - Det er vigtigt at skabe indsigt i forbindelse med driftaftalen, før vi beslutter det videre forløb (regler, minimumskrav). Hvad forpligter Studenterhuset sig på? Det er endvidere vigtigt at skabe indsigt i forbindelse med den tidligere bar, styret af Fredagsbaren. Hvordan er Fredagsbaren hidtil blevet drevet? - Det er dog vigtigt at arbejde hurtigt, da oprettelsen af en bar på RUC er en langsommelig proces (fx i forbindelse med alkoholbevilling). - Der skal hurtigst muligt træffes en midlertidig løsning, hvorefter der på længere sigt (fx til august) kan træffes en permanent løsning. - Vi skal diskutere, hvorvidt der skal være to barer på RUC (i kantinen og i studenterhuset). Ledelsen ser gerne, at baren på lang sigt placeres i Studenterhuset. 3

6 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Det blev pointeret, at to barer sagtens kan drives af et enkelt organ. Der kunne eksempelvist afholdes torsdagsbar i studenterhuset og fredagsbar i kantinen. - Det vil være fordelagtigt at samarbejde med Fredagsbaren, da de allerede har indsigt i at drive en bar på RUC. Desuden repræsenterer de et brand, som de studerende på RUC allerede har kendskab til. - Baren bør være selvkørende, hvorfor det vil være fordelagtigt at videregive driftaftalen til en ekstern forening. Det vil være oplagt at videregive aftalen til Fredagsbaren, men før dette besluttes, skal vi have indsigt i krav og regler i forbindelse med driftaftalen. - Et nedsat udvalg skal udarbejde et forslag. Når bestyrelsen har godtaget dette, kan forhandlinger med foreningen Fredagsbaren begynde potentielt en udarbejdelse af kontrakt til videregivelse af driftaftalen. - Det blev diskuteret, hvorvidt Studenterhuset skal have del i barens profit. Der var dog et flertal der udtalte, at barens overskud ikke skal gå til Studenterhuset. Vi må finde alternative indtjeningsmuligheder fx fra cafe eller ølautomat. Josef fra Fredagsbaren berettede om deres forslag til det videre samarbejde mellem Studenterhuset og Fredagsbaren. Der blev gennemgået 2 forslag (disse to forslag findes på skrift i en mail sendt til bestyrelsen af Fredagsbaren). Fredagsbaren er umiddelbart af den mening, at det er mest fordelagtigt at starte en ny bar op med en ny ledelse. Derfor er Fredagsbaren i høj grad villig til at indgå et dynamisk samarbejde med Studenterhuset. 5. Appointment of members to various areas of responsibilities and a small discussion to each point Nedsættelse af udvalg, der kan effektivisere bestyrelsens arbejde. Der skal først udarbejdes strategier til bestyrelsens videre arbejde. Derefter vil vi påbegynde det praktiske arbejde. Frivillige inddrages senere, når vi har en ide om, hvad der mangler hænder til at udføre. I: Communication Strategy: Indebærer en udarbejdelse af hjemmeside, facebook-side, navn, logo. Vi skal være synlige og vores arbejde gennemsigtigt. 4

7 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Gruppen består af 2x Signe og Sidsel. II: Organizational Structure: Hvordan skal organisationen køres? Hvilke områder skal Studenterhuset fokusere på? Hvilke udvalg skal der nedsættes? Hvad er visionen for Studenterhuset? Hvordan skaffer vi frivillige? Inddragelse af brainstorm for workshoppen efter generalforsamlingen. Signe G, Asger, Ziyad, Astrid. III: Negotiations with RUC s management: Theis, Jonas og et skiftende medlem alt efter omstændigheden. Diskussion af samarbejdsaftalen (appendix V): Paragraf 1: Slette sætning efter bindestreg eller gøre den mere åben. Paragraf 2, stk. 2: Som nævnt under paragraf 1. Paragraf 2, stk. 3: Det indebærer: Hvis vi kommer med nogle klare krav om, hvad vi vil have, kan det dækkes. Paragraf 4, stk. 3: Udbygning af fordeling. Paragraf 6, stk. 2 (high lightet): Vi vil først modtage vores endelige budget, når RUC s regnskab opgøres i januar Paragraf 5, stk. 5: Vi skal være opmærksomme på, at denne paragraf skal stemme overens med punkt 5 i Subsidies agreement, appendix VI (afholdelse af aktiviteter ). Diskussion af Subsidies Agreement (appendix VI): - I punkt 1, Facilitering af husets aktiviteter, skal det klargøres, at det også er sociale aktiviteter. - Eventuelle lønomkostninger går under drift driften skal være så åben som overhovedet muligt. - Ledelsen kan ansøge om, at vi kan facilitere et arrangement for de ansatte. De kan dog ikke kræve det. - Vi har 2,4 mio. kr. til renovering af bygning 13. Vi ved dog endnu ikke, hvad vi helt præcist må bruge dem til. 5

8 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Vi formoder at have kr. til den årlige drift af studenterhuset, selvom dette ikke er endeligt fastlagt. Dette vil være et beløb til årlig udbetaling. IV: Interior Strategy: RUC har hyret en ny arkitekt, som skal være ansvarlig for hele rekonstruktionen af campus. Theis har et møde med hende torsdag d kl. 11. Overordnet møde hvad kan vi ændre, hvad ønsker vi? Denne gruppe skal blandt andet afgøre, hvor mange rum, der er til rådighed til at give væk. Vi skal skabe et overblik over, hvor mange organisationer, der ønsker at erhverve sig et lokale i studenterhuset, og hvor mange lokaler vi kan udlove. Vi skal hurtigst muligt skabe rammerne for en ansøgning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er organisationers Studenterhus, men også almindelige studerendes studenterhus. Skabe en plan: Hvad er forholdet mellem organisationers rum og almindelige studerendes færden. Hvad skal størrelsesforholdet være? Mads, Astrid, Natascha, Elisabeth, Anders, Ziyad ca. 2 mennesker til mødet torsdag. V: Økonomigruppe: Økonomiske systemer, lønprogrammer, hvor skal pengene placeres? Oprettelse af bankkonto. Ziyad, Mads, Astrid. VI: Fredagsbargruppe: Anders, Astrid, Asger og Sidsel. 6) Internal Communication I: Language: Primært engelsk, dansk hvis nødvendigt. Kort opsummering på engelsk og dansk. Referat på dansk og engelsk. 6

9 Referat Studenterhuset Konstituerende bestyrelsesmøde, Efter hvert møde aftales, hvem der oversætter referatet. Appendix på engelsk og dansk. Agenda på engelsk. Mails, facebook: Skriv for så vidt muligt på engelsk. II: Facebook vs. Mail: Facebook anvendes til små diskussioner. Den skal holdes ren (relevant). Mail anvendes til vigtige papirer. III: Mail policy: Keep it relevant! Skriv i emnefeltet. Start med SH:emne. Theis har ansvaret for besvarelse af mails. Cc altid. IV: Others: Signe R og Sidsel laver en præsentation af podio på et fremtidigt møde. 7 Meeting Schedule Alle møder rykkes til Theis udarbejder en doodle. 7

10 Minute Student House Constituent board meeting, Minute: Constituent board meeting, Summary: At the constituent board meeting it was unanimously decided that Theis will be the chairman of the board, Jonas the deputy chairman and Ziyad the cashier. Six different committees were set up, being the following: Communication Strategy, Organizational Structure, Negotiations with RUC s management, Interior Strategy, Economy and the Fridays Bar. It was discussed whether the student house should pass on their operation permit to run a bar at RUC to the Friday Bar. It was decided that the concerning committee will gather insight in the operation permit and work out a proposition for further action. Present: - Board members: Ziyad, Asger, Anders, Signe, Elisabeth, Natascha, Jonas, Mads, Astrid, Theis, Signe. - Alternate: Sidsel. - Representatives from the Friday Bar: Josef og Rasmus. 1) Formalities I: Theis as moderator. II: Signe G as minute taker. III: Minute from General Assembly is approved: - Note to paragraph 4.1.1: The amendment that is referred to has to be inserted. IV: The rules of procedure are approved with these changes: - Paragraph 5: The alternates are obligated to attend the meetings. - The rules of procedure will be further explained at a later meeting. - Paragraph 7 has to be specified, so it is clear that the alternates have a vote if one or two of the board members are not attending a board meeting. 1

11 Minute Student House Constituent board meeting, V: The agenda was approved. 2) Presentation of board members I: Each board member made a presentation. It is necessary to fill out a list of telephone numbers. Persons who need to fill out are: Anders, Asger, Astrid, Mads, Signe R. 3) The constituent of the board Theis specified the role of the chairmanship and the cashier: - Duties of the chairmanship: overview of the different committees, the priorities of the board etc. The chairmanship is responsible for summon meetings and work out the meeting agenda. It is primary the chairmanship which is in contact with the management. - The cashier is responsible for the economy and the building of an administrative system. Discussion of the relationship between the chairmanship and the board: It was decided that the chairman cannot make decisions without the agreement of the board. If a decision is made and the board cannot support it, the decision can be overruled. We will try to create a board, which is politically independent. We will appear as a new board with new faces. I: 11 votes on Theis as chairman. II: 11 votes on Jonas as deputy chairman. III: 11 votes on Ziyad as cashier. Mads ans Astrid as backup group. 4) The Friday Bar The Student House has an operating permit to run a bar at RUC. The Student House is responsible to make it work. It was agreed to involve the Friday Bar. Representatives from the Friday Bar were present at the meeting and were involved in the discussion. 2

12 Minute Student House Constituent board meeting, A committee will work together to achieve the necessary information about the operating permit (minimum demands, rules etc.). The committee have to create a draft for further actions in the matter, which will be discussed at the next meeting. The committee consists of Anders, Asger, Astrid og Sidsel. Opinions represented in the discussion: It is important to gather insight within the operating permit before we decide the ongoing process. What does the Student House bind itself on? It is furthermore important to gather insight on how Fridays Bar previously was run. It is nevertheless important to work fast, because establishing a bar on RUC is a slow going process. (e.g. alcohol permission). We need to make a temporary decision as soon as possible, whereas we can make a permanent solution (e.g. in August). We need to discuss whether there needs to be two bars at RUC (in the canteen and in the student house). The management would prefer the bar on long term to be placed in the student house. It was pointed out that the same organ could drive two bars. It could be organized as a Thursday s bar at the student house and a Friday s bar in the canteen. It would be to our advantage to cooperate with the Friday Bar, when they already have insight on how to run a bar at RUC. Besides, they do already represent a brand, which the students at RUC have knowledge of. The bar should be self-dependant. It would be to our advantage to pass on the operating permit to an extern business. It would be obvious to pass on the agreement to the Friday bar, but before this is decided, we need to gather insight on the rules and demands within the operating permit. 3

13 Minute Student House Constituent board meeting, A committee needs to work out a proposition. When the board has accepted this, the negotiations with the Friday bar can commence potentially we will work out a contract on the passing on of the operating permit. It was discussed whether the Student House should have a share in the bars profit. The majority agreed that the profit of the bar should not go to the Student House. We need to find alternate ways of making money (e.g. café, beer-machine). Josef from the Friday bar announced their propositions on a continued cooperation between the Student House and the Friday bar. There were two propositions (these can be found in the sent to the board by the Friday bar). The Friday bar thinks that it would be best to start a new bar with a new management. This is why the Friday bar is more than happy to establish a dynamic cooperation with the Student House. 5. Appointment of members to various areas of responsibilities and a small discussion to each point We will set up different committees for efficiency. We will set up a strategy for the board, before we will involve volunteers. I: Communication Strategy: Involves a homepage, facebook site, name and logo. We will be visible and transparent in our work. The committee consists of 2x Signe and Sidsel. II: Organizational Structure: How is the organization to be run? Which areas will the Student House focus on? Which committees are to be set up? What is our vision? How do we get volunteers? The committee will use the brainstorm from the workshop (General assembly). Signe G, Asger, Ziyad, Astrid. III: Negotiations with RUC s management: 4

14 Minute Student House Constituent board meeting, Theis, Jonas and a changing member from the board. Discussion of the cooperation deal (appendix V): Paragraph 1: Delete sentence after the dash (-) or make the sentence more open. Paragraph 2, stk. 2: As referred to under paragraph 1. Paragraph 2, stk. 3: It means: If we present clear demands on what we want, it is possible that the management can/will meet our commands. Paragraph 4, stk. 3: Specify the allocation. Paragraph 6, stk. 2: We will receive the final budget when the budget of RUC is calculated in January Paragraph 5, stk. 5: We have to pay attention to the fact that this paragraph has to match pkt. 5 in the Subsidies Agreement, appendix VI (organizing activities). Discussion of the Subsidies Agreement (appendix VI): - In pkt. 1 it has to be clarified that it also involves social activities. - Potential labour costs fits under operation. The operation has to be as open as possible. - The management can request to borrow the house, but they cannot demand it. - We own 2.4 mil. kr. to renovate building 13. We are still not certain what this means exactly. - We properly have kr. for the yearly operation of the student house, even though it is not decided yet. This amount will be paid every year. IV: Interior Strategy: RUC has hired a new architect who is responsible of the reconstruction of campus. There will be held a meeting with her at Thursday, at 11 o clock. This group will be in charge of the room allocation. They have to create an overview of the amount of room requested and the amount of room available. We have to create an application as fast as possible. Creation of a plan: What is the relationship between the rooms of the organizations and the rooms of the students? What is the aspect ratio? 5

15 Minute Student House Constituent board meeting, Mads, Astrid, Natacha, Elisabeth, Anders, Ziyad. V: Economy: In charge of developing the economic system, wage programs etc. as well as a creation of a bank account. Ziyad, Mads, Astrid. VI: Fridays Bar: Anders, Astrid, Asger and Sidsel. 6) Internal Communication I: Language: Primarily English. Danish if necessary. Short summary in Danish and English. Appendix in English and Danish. Agenda in English. Mails, facebook: English. II: Facebook vs. Mail: Facebook is used for small discussions. It has to be relevant. Mail is used for more important issues. III: Mail policy: Keep it relevant! Write in the subject field: SH and then the subject. Theis is responsible for replying s. Always Cc. IV: Others: Signe R and Sidsel will make a presentation of podio at a later meeting. 6

16 Minute Student House Constituent board meeting, Meeting Schedule Every meeting I being held from pm. Theis will make a doodle. 7

17 Visions exercise Please reflect on following questions as in your dream scenario: Which three activities do you imagine are the most practiced in the Student House? What form of service -offers do you imagine at the Student House. What do they sell, when are they open, how many guest are present, is it personal service or slot machines etc.? Name three academic and three social activities that on a regular basis are hosted at the Student House: What are the two most important facilities that the Student House should offer the students? How many volunteers do you think are linked to the Student House, and what are they doing?

18 Indstilling til Studenterhusets bestyrelse Administrationsaftale med Det Administrative Fællesskab (DAF) DAF er en organisation, som er startet af tidligere studenterpolitiske aktive med det formål at levere billige administrative løsninger til organisationer og foreninger på landets universiteter. Økonomiudvalget har undersøgt muligheden for at Studenterhus RUC bliver en del af fællesskabet. Beskrivelse: DAF har til opgave at samle den administrative opgaveløsning, der i dag foregår lokalt i en række mindre frivillige organisationer i det studenterpolitiske miljø omkring landets uddannelsesinstitutioner. Den administrative opgave løsning vedrører primært bogføring, økonomistyring, lønstyring og regnskabsaflæggelse. Opgaveløsning kan efter omstændighederne udvides med tilknyttede opgaver i form af eksempelvis drift af ITsystemer, mødeservicering, kontingentopkrævning samt øvrige administrationsydelser. Som udgangspunkt ville den administrative løsning fra DAF koste Studenterhus RUC 6000 kr. om måneden, og heri ligger alle administrative opgaver i forbindelse med økonomien, såsom: Kontering og bogføring finans Bank Betalinger af regninger Afstemning af diverse konti Løn, herunder overenskomster Klargøre materiale til revisor ved årsregnskab. Derudover ville DAF, i perioden optil åbningen af studenterhuset, kunne bistå i opbygningen af administrative og økonomiske programmer og systemer, som vil kunne bærer driften af et studenterhus. Indstilling Det indstilles at studenterhusets formandskab og økonomiudvalg går videre med at undersøge muligheden for at RUC bevilliger et tilskud til den administrative opgave løsning, samt at gå videre med at undersøge mulighederne for at indgå i det administrative Fællesskab.

19 Interior: Studerterhuset RUC Main working goals (Assignments) 1. Process to identify the concept and, function, use of space 2. System to allocate rooms 3. Fitting the redecoration within the 2.4 budget 4. Framework to involve students 5. Timeline for the process of reconstruction a. Strategy b. Deadline Our Job 1. Create framework to facilitate students' creative space design 2. Arrange workshop 3. Create fundamental proposals to build on 4. Identify necessary physical elements 5. Create framework for dynamic space 6. Classify between immediate tasks and student led Tasks: 1. Create process for students to apply/submit ideas for rooms a. Preliminary applications b. Identify/Set criterion for permanent room and joint office c. Create student design group d. Workshop for interior design Studenterhuset elements (Big Basic Things) 1. Social a. Cafe/Bar (Discussion with board regarding Fridaybar moving, big/small cafe?) b. Industry kitchen c. Terrace 2. Academic a. Study Room/Group Room/Brainstorm room b. Networking area c. Presentation/conference room d. Cinema e. Computer station f. Mini-library g. More focus on academic needed 3. Leisure a. Activity room = (Music/Art) b. Multi-use rooms (Work & Sleep) c. Workshop f. Sleeping space (integrating beds in rooms) g. Beer, coffee, food automats h. Parking station for Morten i. Cycle parking 5. Vision a. Lit area (Glass) b. Flexible c. Dynamic d. Open e. Sound isolation Delegation of tasks 1. Mads - Preliminary application draft 2. Structure group - Presentation to board 3. Elisabeth & Anders - Student design workshop 4. Mads (?) - Architect communication a. Information for the whole board b. Construction deadline 4. Administrative/Practical a. Offices/Organisation Room b. Storage c. Lockers d. Meeting Rooms e. Copy room

20 Fredagsbar Formålet med dokumentet er at formulere krav og forventninger til samarbejdet med fredagsbaren. Dokumentet kan benyttes som afsæt til den kontrakt der bør indgås mellem Studenterhuset og Foreningen Fredagsbaren. De enkelte punker er naturligvis blot forslag, men vi har forsøgt at tage højde for de problemstillinger der blev nævnt på sidste møde. God læsning. Udkast til indhold for kontrakt/samarbejdsaftale med Foreningen Fredagsbaren Krav til økonomi Foreningen skal betale moms Foreningen skal have alkoholbevilling Foreningen skal fremlægge kvartals-, halvårs- eller årsregnskab. (hvad mener bestyrelsen?) Foreningens regnskab skal revideres (hvis der ikke er lovgivningsmæssigt krav om autoriseret revisor, mener jeg at intern revision bør være tilstrækkelig). Foreningen forpligter sig til at sikre almindelig gennemsigtighed i regnskaber og budgetter. Foreningen har pligt til at minimere svind (svind kan aldrig udelukkes totalt, men vi bør måske definere en maksimum procent-sats, eller formulere det således, at et uforholdsmæssigt stort svind er uacceptabelt). Foreningens overskud skal gå til studentersociale formål (eksklusivt de penge der går til vedligeholdelse og modernisering af baren, samt forplejning af foreningens frivillige). Ved benyttelse af studenterhuset lokaler til drift af bar, kan et mindre vedligeholdelsesbeløb gå til dette. Foreningen skal i øvrigt leve op til de almindelige krav til økonomisk ansvarlighed ift. RUC s ledelse og dansk lovgivning. Krav til vedtægter Fredagsbaren skal være ansvarlig for egen drift. Fredagsbaren skal være ansvarlig for egen økonomi. Fredagsbarens overskud skal gå til studentersociale formål. Fredagsbarens vedtægter skal i øvrigt leve op til indholdet i nærværende aftale, eventuelle krav stillet af RUC s ledelse og almindelig dansk lovgivning. Ophør af kontrakt Kontrakten kan ophæves af begge parter med 6 måneders varsel. Lever Fredagsbaren ikke op til kontrakten/kravene kan Studenterhuset ophæve aftalen øjeblikkeligt. Kontrakten løber indtil 2017(hvor studenterhusets aftale ligeledes skal genforhandles). Studenterhusets ansvar Studenterhusets ansvar består i, at indgå kontrakt med tredjepart (Foreningen Fredagsbaren) omkring videregivelse af RUC s salgstilladelse, samt indgå aftale omkring driften af torsdags- og fredagsbar, og eventuelle enkeltstående arrangementer. Studenterhuset har ikke ansvar for den daglige drift af baren, og er ikke økonomisk ansvarlig i tilfælde af underskud, svind eller lignende økonomiske problemer i Foreningen Fredagsbaren.

21 Petitions from Chairmanship The chairmanship recommend that point 6) act as an orientation, since new knowledge concerning the official demands has not yet been obtained. The discussion will therefore be postponed. Instead the chairmanship recommend that the board respond to the situation of the fridaysbar this semester. As the chairmanship sees it, there are two possibilities: 1) the fridaysbar are closed the rest of the semester due to the fact that the intensive period are beginning and the customer base therefore are low. Or 2) the fridaysbar obtain 2 or 3 occasional licenses (lejlighedsbevillinger), to facilitate 2 or 3 minor parties such as the St. Patricks day party etc. This last option cannot be verified before a clarification concerning Student House RUCs responsibility in such an occasional licenses, which the chairmanship will urge to obtain as fast as possible.

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere