Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011"

Transkript

1 Vi hjælper smilet på vej blandt verdens fattigste Årsberetning

2 Årsberetning Tandsundhed Uden Grænser Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Signe Fink Redaktion Signe Fink Magnus Falby Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade København K Danmark Telefon: CVR-nr.: Året der gik Vi konstaterer med glæde, at også var et godt år for TUG. Vi har sendt grupper af studerende, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter til Peru, Filippinerne, Vietnam og Cambodja samt til Rwanda. Alle steder har de udsendte ydet en god indsats, ikke mindst takket være vores lokale samarbejdspartnere - en stor tak til dem. På Filippinerne og i Rwanda har vi takket være store bevillinger fra Projektrådgivningens projektpulje kunnet etablere mere langsigtede projekter. Vi uddanner og superviserer lokale behandlere, så de pågældende lande på længere sigt vil være i stand til selv at opbygge og tage ansvar for tandplejesystemer. Vores projekter er målrettet børn og unge og med hovedvægten på forebyggelse. Det er der fremtid i - det er bæredygtigt! En varm tak til vores mange sponsorer, fonde og støttemedlemmer - og ikke mindst til vores frivillige! Uden jeres støtte og hjælp kunne TUG ikke opfylde sit formål: At yde hjælp til de dårligst stillede i nogle af verdens fattigste lande. På vegne af bestyrelsen John Christensen Formand for Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning Side 02

3 Peru Peru er et af mange lande, hvor store dele af befolkningen mangler basal viden om tandsundhed. Ofte har selv små børn store tandproblemer, og det afspejler sig bl.a. i en høj fraværsprocent i skolen, manglende koncentration og en forringet ernæringstilstand. TUG modtog i slutningen af 2010 fondsmidler på kr. fra Erik Thunes Legat Pengene er et bidrag til gennemførelsen af et projekt, i -2012, i byen Moyobamba i landets nordlige del. Her har TUG siden 2002 haft et samarbejde med den lokale NGO Asociación San Lucas. Derudover er der opbakning til projektet fra både uddannelses- og sundhedsmyndighederne i Moyobamba. Projektet omfatter seks skoler og ca børn i alderen 5-12 år. Projektet er blevet navngivet Boca Sana ( Sund Mund ) og har som langsigtet mål, at der skal ske en vedvarende forbedring af tandsundheden blandt børnene i Moyobamba. Både lærere, forældre og børn modtager undervisning i tandbørstning og tandsundhed, og projektet udfører samtidig akut tandbehandling på de børn, som har behov for det. I juli rejste det første hold danske frivillige til projektet. I to uger arbejdede gruppen på otte personer intensivt med at instruere børn, forældre og lærere i tandbørstning, foretage undersøgelser og udføre tandbehandlinger. Der er ansat to lokale tandlæger på projektet. De skal bl.a. sikre, at der børstes tænder dagligt med alle børn, og at der jævnligt undervises i kost og tandsundhed. Foruden at hjælpe lærerne i undervisningen skal tandlægerne sørge for, at børnene holdes fri for tandpine. Alt i alt kan TUG konstatere en rigtig god start på projekt Boca Sana, som løber frem til august 2012, hvor TUG sender den sidste projektgruppe til Moyobamba for at behandle, undersøge og undervise børnene samt foretage den afsluttende evaluering. Vietnam og Cambodja Vietnam og Cambodja har igen i været mål for TUGs dentale missioner, og i juli og august sendte vi et hold med tandplejere, tandlæger og studerende til begge lande. Hver dag kom ca. 100 patienter under de frivilliges behandling og instruktion. Generelt er der nu ved at være etableret et nationalt sundhedsvæsen i Vietnam, men der er stadigvæk mange huller. Eksempelvis i den sydlige del af landet, der er præget af Mekong-flodens store delta med mange små, isolerede landsbyer, hvor der ikke er let adgang til læge- eller tandlægehjælp. Der er fortsat stort behov for hjælp, for tandsundhedstilstanden er at sammenligne med Danmark for ca. 100 år siden. Holdet behandlede såvel børn som voksne, og mange af patienterne havde så invaliderende tandsmerter, der umuliggjorde en normal tilværelse. Foruden behandlingerne blev der også brugt megen tid på information om forebyggelse af tandsygdomme, og vores budskaber blev modtaget med stor interesse og entusiasme. I Cambodja arbejdede holdet det meste af tiden i en lille nyetableret landsby i nærheden af hovedstaden Phnom Penh. I landsbyen etablerede holdet en klinik i byens skole. De første fire dage gik hovedsageligt med at behandle landsbyens børn, der desværre havde et stort behandlingsbehov. Mange tænder måtte ekstraheres, da de ikke var til at redde. Holdets tandplejer instruerede landsbybørnene i hold af 8-10 stykker og udleverede tandbørste og tandpasta. Under hele opholdet samarbejdede danskerne med lokale tandlægestuderende og tandplejere, der også fungerede som tolke. Sidste arbejdsdag foregik i et fængsel. Gruppen havde været en smule betænkelige ved at skulle arbejde i et fængsel, men det viste sig hurtigt, at fangerne var meget venlige og taknemmelige. Også her var TUGs indsats værdsat og af stor humanitær værdi. Side 03 Årsberetning

4 Filippinerne Tandpine, underernæring og infektioner er ofte årsagen til, at børn i mange mindre udviklede lande ikke kommer i skole eller ikke kan koncentrere sig, når de er i skole. TUG har arbejdet med at forbedre mundhygiejne, tandstatus og sundhed hos skolebørn i og omkring Cebu City i flere år. TUG fik i endnu en bevilling ( kr.) fra Projektrådgivningens Projektpulje til at fortsætte dette arbejde. Projektets mål er at skabe rammerne for bedre sundhed for skolebørn, så de kan få større udbytte af deres skolegang. For at skabe varige forbedringer og sikre at initiativerne kører videre, når projektpengene forsvinder, har projektet også fokus på at skabe strukturer, som vil holde aktiviteterne i gang på langt sigt også når projektperioden er slut. Projektet omfatter skolebørn fra de fattigste områder af øen Cebu, der er tætbefolket og en af landets hovedøer. Skolebørnenes sundhedstilstand er ringe, og de lider hovedsageligt af hygiejnerelaterede sygdomme som diarré, lungebetændelse, tandpine og tandinfektioner. Faktisk er tandpine den mest almindelige årsag til fravær fra skolen. Sygdommene har store negative konsekvenser for børnenes fysiske og psykiske udvikling. TUG arbejder sammen med en lokal NGO, Fit for School, for at implementere daglig håndvask og tandbørstning med fluortandpasta på skolerne. Derudover får børnene to gange årligt en kur mod indvoldsorm. Med ganske få midler kan man således effektivt forebygge sygdomme som diarré og lungebetændelse. Disse sygdomme dræber Årsberetning Side 04 millioner af børn hvert år, og er i udviklingslandene den hyppigste dødsårsag blandt børn. Den daglige tandbørstning forbedrer børnenes tandsundhed radikalt, hvilket har bevirket et markant fald i børnenes skolefravær. Projektet bakkes bredt op af politikere, partnerorganisationer og skolefolk på Cebu, og TUG konstaterer med tilfredshed, at skolernes sanitære forhold flere steder er forbedret, bl.a. som en konsekvens af projektet og dets fokus på forebyggelse og hygiejne. Men der er stadig lang vej at gå, før filippinske børn og voksne har ordentlige vandforhold, og før forståelsen af problemet er ordentlig rodfæstet lokalt. Fra TUGs side fastholdes derfor et skarpt fokus på tand- og hygiejneforhold blandt børnene på Cebu. Sideløbende med håndvask- og tandbørstningsprojektet sendte TUG i januar et hold på fire tandlæger af sted til Filippinerne, ligeledes til Cebu. Her indgik de danske tandlæger som en del af arbejdsstyrken på det såkaldte Outreach Programme. Programmet koordineres af TUGs anden filippinske samarbejdspartner, Cebu Dental Society, og har fokus på behandling af folk fra de fattigste byområder barangays i Cebu City og Mandaue City. De frivillige tandlæger etablerede selv primitive behandlingsrum, som bestod af fire havestole til patienterne, fire havestole til operationsborde og et bord til instrumenter. Der var et enormt behandlingsbehov, og det var ikke usædvanligt at se Karies i samtlige tænder i munden. Under hele forløbet samarbejdede de danske tandlæger med to lokale tandlæger, som kunne informere om, at årsagen til de dårlige tænder ikke udelukkende er manglende information om mundhygiejne, men også den ekstremt sukkerholdige kost og megen sodavand som indtages, da det udgør den langt billigste form for fødevare i områderne. Indtagelsen af usund og ernæringsmæssig dårlig kost pga. fattigdom er en velkendt problemstilling for TUG, og derfor har vi, foruden den akutte, smertelindrende tandlægehjælp, særligt fokus på profylakse i form af instruktion i tandbørstning og undervisning i sammenhængen mellem kost og dental sundhed.

5 Rwanda I startede TUG for første gang projekter op i Rwanda, og vi håber, at det kan blive begyndelsen på mange nye TUG-aktiviteter i Afrika. TUG har ansøgt en særlig pulje hos Projektrådgivningen og modtaget en bevilling på kr. til et treårigt projekt i Basic Program of Oral Care i Nyamagabe-distriktet i det sydlige Rwanda. Projektet udføres i samarbejde med SOS-Børnebyerne Rwanda, og der vil blive gennemført et skolebaseret undervisningsprogram for ca børn i alderen 6-12 år og deres familier, hvor vi tager sigte på at lære børnene basal tandhygiejne, tandbørstning og håndvaskning. Centralt for programmet er undervisning af lokale sygeplejersker, sundhedspersonale, tandlægestuderende, forældre, lærere og børn. Gennem fortalervirksomhed vil projektet gøre sit til at forbedre tandplejen for de fattigste dele af befolkningen, at skaffe billig tandpasta til Rwanda så befolkningen får råd til at købe den, samt forsøge at overbevise lokale myndigheder om, at skolebaserede tandbørstningsprogrammer bør være en naturlig del af et skoleforløb, og at man lokalt må fortsætte indsatsen efterfølgende for at sikre sunde og raske børn, der også dermed får mere udbytte af deres skolegang. Mens vi i Danmark har en tandlæge for hver ca. 955 borgere, er der i Rwanda kun en tandlæge pr. knap indbyggere, så behovet for hjælp til forbedring af tandsundheden i landet er stor! I hhv. januar og juli sendte TUG to hold frivillige tandlæger til byen Gikongoro i den sydlige del af landet, hvor arbejdet dels foregik i SOS-Børnebyen og dels på byens lokale sundhedscenter. Det aktuelle samarbejde med SOS-Børnebyerne er uvurderligt, især fordi SOS håndterer en række praktiske forhold, der ville have været langt vanskeligere for TUG at skulle løse alene. Først og fremmest arrangerer de al intern transport, men SOS sørger også for, at der undervejs er tolke til stede i forbindelse med behandlingerne. Side 05 Årsberetning

6 Aktiviteter i Danmark Medlemmer TUG oplever fortsat vækst i antallet af medlemmer. I meldte 101 nye medlemmer sig ind i TUG, således kom det samlede medlemstal op på 864. I 2012 vil TUG have øget fokus på at skaffe flere medlemmer til organisationen. Det vil vi bl.a. gøre ved at øge foreningens synlighed gennem promoveringsinitiativer, brug af sociale medier samt via vores netop nydesignede og relancerede hjemmeside. Det er også TUGs mål at hverve nye medlemmer ved at nå ud til en bredere del af befolkningen gennem eksponering i medier og gennem sponsorer. Bestyrelsen Det ulønnede bestyrelsesarbejde har i især været fokuseret på projekt- og organisationsudvikling. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har bl.a. benyttet sig af Projektrådgivningens kursustilbud, og bestyrelsen har udarbejdet en målsætning for perioden Desuden har fire af bestyrelsens medlemmer været på projektudviklings- og tilsynsbesøg på TUGs projekter i hhv. Peru, Filippinerne og Cambodja. I 2012 vil der blive arbejdet med at finde nye projektdestinationer til dentalmissionerne samt med at etablere nye forebyggelsesprogrammer. Sekretariatet Sekretariatets daglige drift varetages af to lønnede medarbejdere. Hovedopgaverne er projektudvikling, fundraising, medlemspleje, PR samt den daglige bogføring og administration. I blev sekretariatet desværre ramt af en langtidssygemelding. Det har medført en stigning i lønudgifterne, da der i sygdomsperioden har været ansat en vikar, men den vanskelige personalesituation er nu afhjulpet. I har der således været lønudbetalinger til tre deltidsansatte medarbejdere. Presse, medier og PR. Der har i forbindelse med TUGs arbejde i været bragt flere artikler om foreningens projekter i såvel fagblade som andre generelle og mere specialiserede medier. TUG fik i 2010 en sponsoraftale med Zendium. Aftalen har blandt andet betydet, at vi i fællesskab har fået produceret en tv-reklame, som er blevet vist på landsdækkende tv i januar og februar måned. I foråret og sommeren kørte Zendium yderligere en kampagne i detailhandlen, der satte fokus på TUGs projekter. Messer Tandlægeforeningen havde igen i stillet en stand til rådighed for TUG på den årlige dentalmesse, Scandefa, i Bella Center. Interessen for foreningens arbejde var stor, og der blev tegnet en række nye medlemskaber. Foredrag Flere af TUGs bestyrelsesmedlemmer samt tidligere udsendte frivillige har i holdt foredrag rundt om i landet. Foredragene har fokuseret på TUGs arbejde og om de frivilliges oplevelser som udsendte sundhedsmedarbejdere på udviklingsprojekter TUGs medlemsudvikling Samlet antal medlemmer Årsberetning Side 06

7 Økonomi Offentlige midler I fik TUG tilsagn om to bevillinger fra Projektrådgivningens projektpulje på samlet kr. til hhv. gennemførelse af projektet General and oral health improvement in Cebu i perioden januar til juni 2012, og projektet BPOC school-based tooth brushing program in Nyamagabe, Rwanda i perioden juni til juli Størstedelen af de bevilligede beløb er bundet til aktiviteter i fokuslandene. Foruden projektbevillingerne fik TUG i i alt bevilliget ,17 kr. i driftstilskud fra tips- og lottomidlerne. Private midler I har TUG haft øget fokus på kommunikation og medlemsdialog konkret afspejlet i flere nyhedsbreve og en aktiv Facebookside. Som følge heraf er der sket en stigning i private bidrag. Enkelte tidligere virksomhedsdonorer har med henvisning til finanskrisen valgt ikke at yde økonomisk støtte til TUG i, og der er derfor sket et mindre fald i bidrag fra private fonde og virksomheder i forhold til året før. Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Ligesom tidligere år modtog TUG i en lang række gratis ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som ikke er værdisat i nettoomsætningen. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandplejere, studerende og klinikassistenter bruger i forbindelse med TUGs projektarbejde. De indgår derfor heller ikke i TUGs omsætning. Lønudgifter Lønudgifterne steg i, hvilket bl.a. skyldes ansættelsen af en vikar for en langtidssygemeldt medarbejder. En del af lønudgifterne er dog blevet dækket i form af sygedagpengerefusion. Projektudgifter I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at fokusere på projektudvikling er der sket en forøgelse af udgifterne til projekttilsyn, som skal være med til at sikre, at der fortsat vil være en høj faglig kvalitet forbundet med TUGs projekter. Læs mere om TUGs økonomi i vores årsregnskab. Af de samlede donationer kom 32% af TUGs indtægter i fra virksomheder og fonde. Donationsprofil med baggrund i -regnskab, inklusiv Projektpulje-midler: Privatper soner 10% Donorprofil Organisa tioner 1% Fonde 7% Virksom heder 26% Offentlig støtte 56% Side 07 Årsberetning

8 En stor tak! TUG vil gerne takke de følgende for økonomisk støtte og opbakning: Foreningens medlemmer Organisationer: Dansk Tandplejerforening HK Privat Praktiserende Tandlægers Organisation Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Tandlægernes Tryghedsordninger Puljer: Kunststyrelsen (tips- og lottomidler) Projektrådgivningens Projektpulje Projektrådgivningens oplysningspulje Fonde: BHJ Fonden Fabrikant Mads Clausens Fond Lauritzen Fonden Medarbejdernes Honorarfond I Novogruppen Virksomheder: Cenger CMS Dental Dansk Nordenta Deloitte din TANDLÆGE HOH Water Technology A/S Kraft Foods/V6 Oral-B Plandent Rühne A/S Tandex T3CMS Unilever (Zendium) Samarbejdspartnere: Asociación San Lucas Cebu Dental Society De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Århus Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Ho Chi Minh Fit for School One-2-One SOS-børnebyerne Se mere på Årsberetning Side 08

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem!

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Børnecancerfonden har brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Bliv personlig donor, det koster 200 kr. årligt. Bliv virksomhedsdonor, det koster 5.000 kr. årligt.

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS

TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS TSUNAMI AF LOUISE SVENDSEN ET STED AT BEGYNDE ALLE FOTOS: PRIVATFOTOS Lad fortiden hvile, og se fremad! Sådan er det gængse syn i Banda Aceh, der af alle steder blev hårdest ramt, da flodbølgen kom. En

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere