Kirkebjerg Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebjerg Vandværk I/S"

Transkript

1 Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for Regnskab for 2013 og budget for Indkomne forslag. Ingen 5. Valg: 3 medlemmer til bestyrelsen: efter tur afgår: Thomas Stokholm - modtager genvalg John Køltoft modtager genvalg Erik Hansen modtager genvalg 2 suppleanter: Karsten Gliese Pedersen modtager genvalg Jan Rasmussen modtager genvalg 2 revisorer: Vagn Olsen - modtager genvalg John Poulsen modtager genvalg 6. Eventuelt. 7. Afslutning ved formanden. Bestyrelsen

2 Kirkebjerg Vandværk I/S I Kirkebjerg Vandværk er vi 272 forbrugere og medlemmer, som modtager rent vand fra vores 3 boringer i Kirkebjerg og Mannerup. Vandprøver taget i 2013 havde ingen påtegninger, så vi har stadig rent vand. Det skal vi også have fremadrettet. Derfor har vi i 2013 fået: Gennemgået vandværket og lavet en tilstandsrapport. På baggrund af tilstandsrapporten vil vi lave en handlingsplan, som vil være et vigtigt redskab for bestyrelsens forsatte arbejde med at sikre rent vand og tryghed til alle. Udarbejdet en beredskabsplan Beredskabsplanen skal hjælpe os med at bevare overblikket, hvis der skulle opstå en utilsigtet hændelse. Bestyrelsen glæder sig over at kunne præsentere et regnskab med et pænt overskud. I 2013 har der ikke været behov for større vedligehold på vandværket eller ledningsnettet. Tiden er brugt på at se fremad og planlægge vores vedligehold, så vi bruger pengene rigtigt og på rette tid. Tilstandsrapporten peger på, at vores rentvandstank trænger til en kærlig hånd. Det arbejde går vi i gang med allerede i år. Det er ikke nogen billig omgang, men det er nødvendigt, for at sikre at vi også fremadrettet har rent vand. I forbindelse med gennemgang af vandværket blev vores rentvandstank tømt for vand og vandværket blev lukket ned. Vi er i den heldige situation at vi, ved vedligehold eller drifts forstyrrelser har mulighed for at få vand fra Osted Vandværk. Det er en stor hjælp og giver tryghed for et lille vandværk som vores. En stor tak til Osted Vandværk for det gode samarbejde samt lån af vand. Vi har haft den 15. måleraflæsning. 216 medlemmer brugte vores hjemmeside til indberetning, hvilket er 23 flere end sidste år. Der var desværre 13 medlemmer, som vi måtte besøge for at få de manglende aflæsninger. Der er 85, der har tilmeldt sig vores Mail service. Her kan du blive mindet om, at det er tid til at aflæse din vandmåler eller at betale din vandregning. Vi er glade for at kunne tilbyde denne service til vores medlemmer og opfordrer alle til at tilmelde sig. Der er udpumpet m³ vand i 2013 mod m³ året før. Det er en stigning på m³. Vi har ikke haft nogen ledningsbrud eller vandspild på vandværkets ledningsnet i Der skal derfor ikke betales strafafgift til Skat for Vi forventer p.t. ingen udgifter til vandspild i Derimod har der været brud hos nogle af vores medlemmer, som har medført et samlet vandspild på ca m³. Som bekendt er det medlemmerne, der selv bærer udgifterne for vandspild efter måler. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til jævnligt at holde øje med forbruget. Tak til alle som kontakter os ved øget vandforbrug. Det er en stor hjælp, da bestyrelsen bruger meget tid på at finde årsagen til et ekstraordinært stort vandforbrug. Vi vil fortsat opfordre vores medlemmer til at besøge vores hjemmeside: kirkebjerg-vand.dk.

3 Bestyrelsen Kirkebjerg Vandværk I/S Takstblad 2014 (alle anførte priser er ekskl. moms og gældende afgifter) Januar 2014 Indskud: (Anlægsbidrag) under udarbejdelse Ovennævnte bidrag indeksreguleres ved hver regnskabsårs begyndelse. Helårlig vandafgift: (Driftsbidrag) Opkræves helårligt i april måned med et a/conto beløb Opkræves halvårligt i april og oktober måned med et a/conto beløb for større forbrugere (årligt forbrug større end 500 m³) Fast driftsbidrag pr. stikledning kr. 900 Kubikmeterafgift - efter måler kr. 5,00 pr. m³ Statsafgift af ledningsført vand (incl. bidrag) kr. 6,13 pr. m³ Afgift for måleraflæsning (ved manglende selvaflæsning til tiden) kr. 300 Restancegebyr - pr. rykker kr. 150 Genåbningsafgift excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning kr. 800

4 Kirkebjerg Vandværk I/S Regnskab for perioden Indtægter: Budget Budget tkr. tkr. tkr. Fast afgift kr Variabel afgift kr Vandafgifter ialt kr Finansielle poster: Salg af måleraflæsninger kr Diverse gebyrer kr Renteindtægter m.m. kr kr Indtægter i alt kr Udgifter: Driftsudgifter: Drivkraft (strømforbrug) kr Vedligeholdelse vandværk + boringer kr Vedligeholdelse ledningsnet kr Afgift af ledningsført vand kr Vandpasser kr Tilsyn formand kr Vandanalyser kr Kurser kr Diverse udgifter kr. 0 kr Administrationsomkostninger: Administration - kasserer kr Forsikringer kr Kontingenter kr Husleje kr Kontorudgifter kr Porto og gebyrer kr Telefon kr Edb/IT kr Generalforsamling kr Møder kr Øvrige omkostninger kr kr Afskrivninger og henlæggelser: Afskrivning på ledningsnet kr Afskrivning på vandværk + boringer kr kr Udgifter i alt kr Årets overskud kr

5 Status pr Kirkebjerg Vandværk I/S Aktiver: Indestående i Bank kr Tilgodehavender: Tilgodehavende moms kr Vandafgift 2013 kr Restancer 2013 kr kr Ledninger: Saldo pr kr nyanskaffelser kr. 0 kr akkumulerede afskrivninger kr afskrivninger 2013 kr kr kr Vandværk: Saldo pr kr nyanskaffelser kr. 0 kr akkumulerede afskrivninger kr afskrivninger 2013 kr kr kr Aktiver i alt kr Passiver: Skyldige beløb: Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat kr Skyldige vandafgift 2013 kr. 0 kr Egenkapital: Saldo pr kr Nye indskud kr. 0 + årets overskud kr kr Passiver i alt kr Osted, den 27. januar 2014 Erik Hansen Kasserer Thomas Stokholm Formand John Køltoft Jørn Pedersen Peter Jørgensen Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreliggende bogføring. Bank og fondsbeholdning er afstemt med bankens opgørelser. Osted, den 11. februar 2014 John Poulsen Vagn Olsen Generalforsamlingsvalgte revisorer

6

7

8 Kirkebjerg Vandværk I/S Bestyrelse pr Formand: Thomas Stokholm Tlf: Elmens Kvarter 4, Osted, 4320 Lejre Næstformand: John Køltoft Tlf: Plantagen 24, Osted, 4320 Lejre Kasserer: Erik Hansen Tlf: Bøgens Kvarter 7, Osted, 4320 Lejre Bestyrelsesmedlem: Jørn Pedersen Tlf: Skovvej 10, Osted, 4320 Lejre Bestyrelsesmedlem: Peter Jørgensen Tlf: Hovedvejen 226, Osted, 4320 Lejre Vandværkspasser: Thomas Stokholm Tlf: Elmens Kvarter 4, Osted, 4320 Lejre Revisor: Vagn Olsen Tlf: Lindens Kvarter 5, Osted, 4320 Lejre Revisor: John Poulsen Tlf: Lærkens Kvarter 7, Osted, 4320 Lejre 1. suppleant: Karsten Gliese Pedersen Tlf.: Tolstrupvej 71, 4330 Hvalsø 2. suppleant: Jan Rasmussen Tlf: Mannerupvej 34, 4320 Lejre Mobil Tlf: Webmaster: Michael Christensen Tlf: Nonnedalen 29, 4100 Ringsted kirkebjerg-vand.dk

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere