Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!"

Transkript

1 Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

2 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden 4) Fremlæggelse af kollegianerforeningens for perioden 5) Fremlæggelse af kollegianerforeningens beretning for perioden 6) Godkendelse af beretning og regnskab 7) Fremlæggelse af næste periodes budget 8) Fastsættelse af kontingent 9) Fremlæggelse og vedtagelse af vedtægtsændringer 10) Behandling af indkomne forslag 11) Valg af revisorer 12) Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer 13) Valg af suppleanter 14) Eventuelt Forretningsordenen a) Det er dirigentens ansvar at skride ind over for indlæg, som denne synes irrelevante for det emne, der behandles. b) Det er dirigentens ansvar at konkludere, når denne synes, at emne må anses for gennemdiskuteret. c) Det er dirigentens ansvar at bestemme hvornår og hvem der får ordet. d) Det er ej muligt at fremlægge noget til afstemning under punktet eventuelt. e) For at afgive sin stemme skal man kunne fremvise bevis på, at man er stemmeberettiget. f) Enhver i forsamlingen har lov til på hvilket som helst tidspunkt, at komme med indlæg til proceduremæssige spørgsmål. Beretning for KF fra maj 2007 til november 2007 Status for Kollegianerforeningen Bestyrelsen har haft travlt, som vi plejer. Der har heldigvis ikke været store kriser eller problemer, hvilket det betød meget for os. Vi har haft overskud og tid til at pleje vores ansatte, ved at lave andre arrangementer end det vi plejer. Interessen for KF af beboere er blevet lidt større og det kræver, at vi også lever op til forventninger. Det kan mærkes at vi er nu 5 menige medlemmer, i form af bedre arbejdsindstilling og effektivitet. Økonomien har været god, men det kan absolut forbedres. Lagersalget og Hatten er vokset meget på det sidste, hvilket det betyder mere arbejde for den økonomiske ansvarlig i bestyrelsen. Det er absolut ikke et problem, eftersom de klarer det udmærket. Bestyrelsen har mange planer til fremtiden, bl.a at udarbejde en visionsplan for kollegiet i samarbejde med Beboerrådet og Administrationen, arrangere anderledes arrangementer for beboerne ved at indføre andre aktiviteter, og planlægge fester og sociale dage for kollegianerne. Personale Der har været en stor udskiftning i personalet på det sidste. På et tidspunkt der var 12 stillinger som manglede at blive besat. Det er så ikke tilfældet nu, næsten alle vores stillinger er blevet besat, hvilket det glæder bestyrelsen utroligt meget. Det er skønt at folk viser interesse i KF. Dog - 1 -

3 bruger bestyrelsen utrolig meget tid på at forbedre kommunikationen mellem bestyrelsen og ansatte. Det er et stort problem når folk ikke tager deres job seriøst, selvom det er et fritidsjob og lønnen er ikke så høj. Bestyrelsen vil meget gerne afholde flere arrangementer, men det kræver at vores ansatte tager deres arbejde seriøst, og giver os lidt mere tid til at lave noget for dem. Bestyrelsen Daværende formand, Simon Poulsen, fratrådte sin post til generalforsamlingen i maj, derfor skulle en ny formand vælges. Claudia Stancu stillede op som bestyrelsemedlem, blev valgt, og bestyrelsen har efterfølgende valgt at hun skulle være formand, hvilket hun har været siden. KF manglede dermed 2 bestyrelsesmedlemmer, og indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Andrea Hansen stillede op og blev valgt. I mellemtiden har den 1. suppleant Maria Caldara, valgt at komme ind i bestyrelsen for at give en hånd. Andrea valgte dog at stoppe efter et par måneder, grundet skole og andet arbejde. Igen blev der ekstraordinær generalforsamling, og Joachim Selliken stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt. Bestyrelsen har så været fuldtallig det meste af tiden. Sociale arrangementer Bestyrelsen har haft to store arrangementer i denne periode: midsommerfest og oktoberfest. De har været en succes begge to. Vi har afholdt bl.a. personalefester skattejagt ekspedition, fodboldturnering, i samarbejde med Lagersalget - ølsmagning i forbindelse med Oktoberfest, og der kommer en del i fremtiden også, så hold øje med vores opslag. Formand for Kollegianerforeningens bestyrelse Regnskabsberetning Regnskabet er påvirket af manglende oplysninger fra Lagersalget som omfatter de endelige optællinger af varelager og likvider, og de sidste 2 måneders varesalg. Dette betyder at KF's bundlinie, aktiver, og egenkapital i virkeligheden er højere end det fremgår af dette regnskab. Resultaterne for Kollegianerforeningens kerneaktivitet var meget høj, kr. men det endelig resultat blev påvirket af tab i Hatten, trykkeriets og kopimaskinens leasingomkostninger og Lagersalgets investeringer i forbindelse med et stort varelager. KF's samlede resultat blev, som planlagt positivt og saldoen på bankkontoen voksede til et fornuftigere niveau. Værdien af anlægsaktiverne voksede for første gang i mands minde, men KF kommer sikkert snart til at skulle investere flere ressourcer i at udskifte nedslidt udstyr. Omsætningsaktiverne er igen vokset betydeligt, primært fordi Lagersalgets varelager er vokset med kr. pga. samarbejde med Hatten

4 Foreningens pengebeholdning er forbedret men vi er nødt til at fortsætte med at opbygge vores pengebeholdning i fald der kommer uventede udgifter, hvilket der ofte kommer. I fortiden plejede KF's bankkonto saldi at ligge ved kr. og risikoen for større svingninger er steget siden da pga. Hattens og Lagersalgets vækst. Det er vigtigt at holde for øje, at i budgettet er tallene baseret på det forventede cash-flow og ikke på faktiske resultater. Derfor er den fulde udgift for en investering vist i stedet for en delvis afskrivning og resultatet er det beløb som vi håber at bankkontoens balance vil forbedres med. Beregnet i kontingent indtægterne er ca kr. som blev tilbagebetalt til kollegianere som bor alene på dobbeltværelser. Beløbet er lavere end i sidste periode da der dengang var en måned med dobbeltkontingent. Posten Administration er vokset siden sidste år primært pga. den femte bestyrelsespost, indførelsen af 150 kr. månedligt gavekort til Hatten og Lagersalget til KF ansatte, og en særlig bevilling fra generalforsamlingen af kr. til den daværende KF bestyrelse til repræsentation. Der har også været et par medarbejderfester for at vise medarbejderne at deres arbejdsindsats er værdsat. Den effektive udgift for KF er omkring kr. som er indkøbsprisen for de varer man får for gavekortene. Filmaften er desværre blevet aflyst indtil KF kan finde midler til at sikre at det bliver gjort lovligt. Grønjordskollegiets Idrætsforening (GIF) har investeret i ny fodboldmål. GIFs indtægt består af kr. per måned som tages ud af KF kontingentet. Da KF aktiviteterne kun betaler indkøbspris til trykkeriet, for at undgå at KF betaler unødigt meget i moms er Kollegianeren, i denne periode, begyndt at betale trykkerens løn, for at gøre trykkeriets resultat mere retvisende. Midsommerfesten kostede mere end forventet. Der var flere bands og aktiviteter dette år og KF blev nødt til at investere i elektronik fordi det gamle blev væk i forbindelse med fælleshusets opbygning. Som planlagt bidragede Beboerrådet kr. til bands. Motionsrummet fik nogle nødvendige reparationer men var ellers billigt i drift i denne periode. Musik rummene har fået noget udstyr men var også billige i drift. Fælleshuset har overtaget funktionerne fra H-10. KF overdrog H-10 bygningen den 1. april. I stedet for at ansætte en ny fælleshusbestyrer har bestyrelsen besluttet at hyre et rengøringsfirma som drives af en beboer på kollegiet. KF har før i tiden haft meget svært ved at finde ansatte iblandt beboerne til at tage rengøringsjobs. KF har stadigvæk ikke investeret i computere til fælleshuset men det er budgetteret til næste periode. KF's andre aktiviteter inkluderer kr. til bands bevilliget til Hatten. De andre aktiviteter var billige pga. sommerperioden. KF's aktiver er næsten helt afskrevne

5 Festlokalet oplevede et fald i bookinger. Derfor dækkede lejeindtægterne desværre ikke udgifterne og lønningerne. Der blev budgetteret penge til forbedringer men disse er ikke blevet brugt endnu. KF har forøget depositummet pga. uheldig opførsel fra et par lejere. Hatten bar's resultatet har oplevet en stigning i forhold til sidste sommer selvom lønomkostningerne er vokset med 40% hvis man inkluderer det nye rengøringsfirma og langt flere penge blev brugt på bands, stand-up, osv. Dette skyldes en 45% stigning i barsalg. Vareforbruget er steget med 41%. Hattens samlede kassedifferencer er faldet til -0.27% af omsætning og kassedifferencen fra pengeskabet er ubetydeligt lille. I september måned var der et rimeligt stort tab pga. lavere omsætning. Dette formodes at skyldes indførselen af rygeforbuddet. Oktoberfest vises ikke i denne regnskabsperiode, men omsætningen voksede ca. 50% i forhold til sidste år. Kopimaskinens del af regnskabet inkluderer kopimaskinen ved postkasserne og kopimaskinen udlejet til administrationen. Salg til beboere er faldet markant fordi kopimaskinen i fælleshuset er blevet ødelagt af hærværk og ventes erstattet af leasingselskabet. Hver kopimaskine koster kr. per måned i leasingafgift og ca kr. per måned i per-kopi udgifter i serviceaftalen. Administrationen betaler ca kr. per måned for sin kopimaskine inkl. gratis papir. Alle disse tal er ex-moms. KF mener at leasing aftalen er meget dyr set i forhold til at købe maskinerne. Desværre kan kontrakten ikke opsiges før om 4 1/2 år. Lagersalgets regnskab er desværre ikke færdigt endnu. Solariets salg er fordoblet fra sidste sommer pga. det dårlige vejr og reklame. Nye rør og reparationer kostede ca kr. Trykkeriets resultat blev negativt påvirket af en sommerperiode uden trykker. Det må også tages i betragtning at langt den største del af trykkeriets aktivitet omfatter KF salg (Kollegianeren og opslag) som bogføres som indkøbspris for at ikke betale unødig moms. I korrektioner er der en periodisering af kopimaskine leasingomkostninger som var fejlbogført sidste periode, nogle regninger fra Hattens fluesmækker fra sidste periode som ikke var bogført til tiden, og nogen KF feriepenge som ikke blev opkrævet af den pågældende. Halvårsregnskab Se bilag 1 (sidst i bladet) Den nuværende bestyrelse Claudia # 4520 Formand Matthew # 4819 Kasserer (genopstiller ikke) Maria #2106 Menig (på valg) Joachim # 1809 Menig Stine #2820 Menig (trækker sig fra bestyrelsen) - 4 -

6 Akitivitetesoversigt Afholdte arrangementer: Fodboldturnering 2/ Midsommerfest d. 23/ Grillaften for frivillige til midsommerfesten d. 27/ Fodboldturnering d. 15/ KF ekspedition for alle KFs ansatte d. 22/ Ekstra ordinære generalforsamling d. 4/ / Oktoberfest d. 18/10-20/ Rundvisning 6/6 2007, 5/9 2007, 10/ Sportsaktiviteter (GIF) Fodbold, Hockey, Badminton, Pilates, Motionsrum, Beachvolly,Bordtennis, Solarium. Socialt, fagligt, kreativt Hatten Bar, H20 (festlokale, Trykkeren, Lagersalget, Musiklokale) Solarium, kopimaskine, 2 rum med flygler. Fremtidige arrangementer Rundvisninge Nyindflytterfest Julefrokost Bevillingsliste kr. bevilliget af generalforsamling til daværende KF bestyrelse kr. ny KF EDB server kr. nøgler til motorcykelgaragen (ikke brugt) ca kr. solarium rørskifte kr. udstyr til musikrummet i H kr. bevilliget af generalforsamling til midsommerfest kr. pr. måned BT priser til bestyrelsen kr. bevilliget af generalforsamling til aircondition til Hatten kr. kamera til Kollegianeren kr. lagersalg renovering kr. bands til Hatten kr. Oktoberfest 600 kr. gaver til ansatte fra Lagersalg - 5 -

7 Forslag og vedtægtsændringer Forslag fra Glenn Kaiser Oprettelse af stilling som økonomisk vejleder for KF bestyrelsen Såfremt det vedtages at alle de administrative økonomiske opgaver administreres eksternt af GJK s administration, og at KF s kasserer post og stillingen som kontorhjælp nedlægges anbefales det at KF opretter en stilling som økonomisk vejleder for KF. Stillingen skal som alle andre KF stillinger forsøges besat af en beboer ved GJK men kan såfremt dette ikke er muligt besættes med en person udefra. Arbejdsopgaverne vil bestå i at analysere KF s regnskab som udarbejdes af GJK s administration. Ud fra denne analyse skal den økonomiske vejleder vejlede KF s bestyrelse omkring den økonomiske situation, budgettering og hvilken økonomisk strategi der anbefales for KF og dets aktiviteter, herunder bl.a. Hatten og Lagersalget. Den økonomiske vejleder er en del af H18 s driftsgruppe og deltager ved driftsgruppe møderne. Den økonomiske vejleder er ikke en del af Kfs bestyrelse og har således ikke stemmeret heri. Stillingen er normeret til 10 timer pr. måned. Køb af licens til fremvisning af film på GJK s ejendom Det foreslås at der indkøbes abonnement på en licens der lovliggør visning af film på GJK s ejendom for alle GJK s beboere. Licensen købes gennem et firma som har samarbejdsaftaler med 90% af filmselskaberne i markedet. Der betales en årlig afgift pr. beboer af kr. 36, dvs. 3 kr. pr måned. Med GJK s beboere beløber det sig til i alt kr pr. år. Med en filmlicens vil det være muligt at vise film i alle sammenhænge for GJK s beboere på GJK s ejendom. Det vil således også være muligt for KF at genoptage sin filmaften som blev nedlagt pga. den manglede lovlighed af fremvisning af de fremviste film. Forslag til vedtægtsændringer fra Glenn Kaiser 12 Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en lønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen skal fra sin midte vælge formanden. Et medlem af bestyrelsen vælges særskilt til posten som kasserer på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og efter ændringer i bestyrelsen

8 Ændres til: 12 Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en lønnet bestyrelse på 4 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen skal fra sin midte vælge formanden. Et medlem af bestyrelsen vælges særskilt til posten som kasserer på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og efter ændringer i bestyrelsen. Stk.5 Kassereren har udover det almindelige bestyrelsesarbejde til opgave at følge foreningens økonomi og løbende orientere den øvrige bestyrelse om denne.a) I tilfælde af, at der ikke opstiller en beboer til at besidde stillingen som kasserer i Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet, kan den siddende bestyrelse oprette en ad hoc stilling efter posten har været til valg enten på en ordinær - eller en ekstraordinær generalforsamling. Denne stilling vil bestå i at varetage de regnskabsmæssige ansvarsområder, der ellers ville tilfalde kassereren. Denne stilling kan besættes af både medlemmer, såvel som ikke-medlemmer af Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Ved valg mellem medlem og ikke-medlem, vælges der i medlemmets favør. Denne stilling er ikke en bestyrelsespost. Stillingen følger samme ansættelsesperiode som kassererens valgperiode Ændres til: Stk. 5 Kasseren er ansvarlig for KF s kontantkasse regnskab og for at rapportere dette til den eksterne bogholder. Kasseren har sammen med enten foreningens formand eller de respektive bestyrere af foreningens aktiviteter adgang til foreningens konti. 12 Stk.6 Posterne som formand og kasserer aflønnes med en normering på 35 timer pr. måned. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er normeret til 25 timer pr. måned. Aflønning sker til gældende timeløn % jf. 17 Såfremt der opstår en nødsituation, der er vital for Kollegianerforeningen og som kræver uhensigtsmæssigt meget ekstra arbejde fra bestyrelsesmedlemmerne, kan bestyrelsen vælge at fremlægge situationen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I det tilfælde skal det fremlægges hvor mange timer der er brugt, samt hvor mange af dem, der ønskes bevilliget. Det er så op til kollegianerne ved afstemning at beslutte hvorvidt timerne skal bevilliges. Det er på intet tidspunkt tilladt bestyrelsen, at bevillige ekstra bestyrelsestimer til sig selv, uden først at have fået det godkendt på denne måde. Ændres til: 12 Stk.6 Posten som formand aflønnes med en normering på 35 timer pr. måned. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er normeret til 25 timer pr. måned. Aflønning sker til gældende timeløn % jf. 17 Såfremt der opstår en nødsituation, der er vital for Kollegianerforeningen og som kræver uhensigtsmæssigt meget ekstra arbejde fra bestyrelsesmedlemmerne, kan bestyrelsen vælge at fremlægge situationen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I det tilfælde skal det fremlægges hvor mange timer der er brugt, samt hvor mange af dem, der ønskes bevilliget. Det er så op til kollegianerne ved afstemning at beslutte hvorvidt timerne skal bevilliges. Det er på intet tidspunkt tilladt - 7 -

9 bestyrelsen, at bevillige ekstra bestyrelsestimer til sig selv, uden først at have fået det godkendt på denne måde. 17 Adgang til foreningens bankkonto/bankkonti forbeholdes foreningens kasserer, formand, kontoransvarlig og Hatten Bars økonomiske driftsleder. Enhver transaktion kræver dog som minimum godkendelse og underskrift fra kasserer. Såfremt foreningen mangler en kasserer varetager formanden denne bemyndigelse. Ændres til: 17 Adgang til foreningens bankkonto/bankkonti forbeholdes foreningens formand, foreningens kasserer, Hatten Bars økonomiske driftsleder samt lagersalgets bestyrer. Enhver transaktion kræver dog som minimum godkendelse og underskrift fra to af de førnævnte personer hvoraf den ene skal være foreningens kasserer. 18 Bestyrelsen opretter eller nedlægger stillinger i foreningen alt efter behov. Alle stillinger besættes med fastboende kollegianere efter mindst 6 døgns opslag på posthuset eller hvad der efter omstændighederne findes nødvendigt. Dog kan bestyrelsen antage en kontorhjælp, aerobicinstruktør, kasserer, teknisk bestyrer og en DJ udenfor medlemskredsen, såfremt der ved gentagne opslag ikke har været kvalificerede ansøgere indenfor medlemskredsen. De nærmere vilkår for en ansættelse er beskrevet nedenfor i stk.2-8. Ansættelse og afskedigelse af foreningens ansatte fortages af bestyrelsen Ændres til: 18 Bestyrelsen opretter eller nedlægger stillinger i foreningen alt efter behov. Alle stillinger besættes med fastboende kollegianere efter mindst 6 døgns opslag på posthuset eller hvad der efter omstændighederne findes nødvendigt. Dog kan bestyrelsen antage en aerobicinstruktør, økonomisk vejleder, teknisk bestyrer og en DJ udenfor medlemskredsen, såfremt der ved gentagne opslag ikke har været kvalificerede ansøgere indenfor medlemskredsen. De nærmere vilkår for en ansættelse er beskrevet nedenfor i stk.2-8. Ansættelse og afskedigelse af foreningens ansatte fortages af bestyrelsen 23 Beværtningen H18 har en særskilt bestyrelse, der udpeges af Kollegianerforeningens bestyrelse. Denne bestyrelse konstituerer sig selv med en formand over 25 år. Stk.2 H18s bestyrelse er ansvarlig efter Lov om Restaurations - og Hotelvirksomhed. Bestyrelsen er i øvrigt underlagt foreningens vedtægter og står direkte til ansvar overfor Kollegianerforeningens bestyrelse. Slettes 23 Stk.3 Foruden H18s bestyrelse har H18 en driftsgruppe. Driftsgruppen består af driftslederne, 1 medlem af foreningens bestyrelse, foreningens revisor, foreningens kontorhjælp, lagersalgsbestyreren samt en repræsentant for H18s personale og afholder et månedligt møde. Driftsgruppen er ikke en beslutningsdygtig myndighed og møderne er derfor udelukkende et forum for planlægning og diskussion af H18s faglige drift samt projekter i H18 s regi. Driftsgruppen - 8 -

10 er således også bindende led mellem driftsledere og foreningens bestyrelse, hvor sidstnævnte orienteres i alle væsentlige forhold vedrørende H18s drift. Arbejdet i driftsgruppen er ulønnet. Ændres til: Stk.3 H18 har en driftsgruppe. Driftsgruppen består af H18 s driftsledere, 1 medlem af foreningens bestyrelse, foreningens revisor, lagersalgsbestyreren, den økonomiske vejleder samt en repræsentant for H18s personale og afholder et månedligt møde. Driftsgruppen er ikke en beslutningsdygtig myndighed og møderne er derfor udelukkende et forum for planlægning og diskussion af H18s daglige drift samt projekter i H18 regi. Driftsgruppen er således også bindende led mellem driftsledere og foreningens bestyrelse, hvor sidstnævnte orienteres i alle væsentlige forhold vedrørende H18s drift. Arbejdet i driftsgruppen er ulønnet. Valg af revisorer Vi mangler 1 revisor i KF da Sissi Ploug desværre ikke længere har mulighed for at være revisorer længere. Sissi skal have meget ros for alt det arbejde der er lagt i KF og vi ønsker hende et stort held og lykke i fremtiden. Som revisor for KF består stilling af: a) At assistere ved optællinger af varelager. b) At undersøge bogføringen bag det årlige og halvårlige regnskab, og konkludere hvorvidt disse er præcise. c) At være tilstede ved ordinære generalforsamlinger for at besvare spørgsmål vedrørende deres beretning og andre aspekter vedrørende deres embede. d) Deltager i driftsgruppen møder den første søndag i hver måned Da stillingen er timelønnet bliver man dog betalt for de timer man lægger og hænger altså ikke på en månedsløn af 3 timer, hvis man reelt hat arbejdet 20. Det skal dog tilføjes at revisorerne kan vælges udenfor medlemskredsen Valg af bestyrelsesmedlemmer $12 stk. 2 I fald et bestyrelsesmedlem, der ikke er kassereren, vælger at trække sig fra sin post, og dette ikke sker i forbindelse med en ordinær generalforsamling, vil suppleanterne få tilbudt en plads i bestyrelsen. Suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleant og tilbydes eventuelle poster i denne rækkefølge. En suppleant sidder da i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg igen. 11. juni 2007 fik Maria nuværende medlem af bestyrelsen, der på daværende tidspunkt var 1. suppleant en plads i bestyrelsen. Maria blev valgt til 1. suppleant til KF s generalforsamling i maj. Maria er nu på valg. Stine der er menigt medlem blev valgt ind i bestyrelsen til den ekstraordinære generalforsamling d. 8. januar 2006, og var på valg til generalforsamling d.8. maj Efter næsten 2 år i bestyrelsen har Stine valgt at forlade bestyrelsen og søge nye udfordringer. Vi værdsætter Stines engagement i KF og takker for den tid hun har været med i bestyrelsen. Vi ønsker hende held og lykke i fremtiden

11 Som bestyrelsesmedlem vil dine arbejdsgaver blive som følgende: Planlægning af arrangementer Opretholdelse af aktivitetsniveau Ansvar for over 50 medarbejdere der også gælder ansættelse og afskedigelse Behandle sager, der vedrører personlige forhold, klager, interne stridigheder Menigt medlem 25 timer om måneden ( 2500 kr. i bestyrelseshonorar) Formandens arbejdsopgaver: Stk.4 Formandens opgaver er udover det almindelige bestyrelsesarbejde: a) Fordeling af opgaver i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. b) Kontrol med om de uddelegerede arbejdsopgaver bliver udført i overensstemmelse med foreningens vedtægter. c) At sikre, at vedtægtspligtige opgaver udføres korrekt og til tiden Formand 35 timer om måneden ( 3500 kr. i bestyrelseshonorar) Valg af kasserer Ifølge vedtægterne sidder et bestyrelsesmedlem for et år ad gangen. Genvalg er muligt. Matthew der er vores nuværende kasserer blev valgt på den ordinære generalforsamling d. 14/ Matthew har valgt efter 2 år at trække sig fra bestyrelsen. Matthew har gjort en kæmpe indsats og præget foreningen meget i sin bestyrelses tid. Vi ønsker kun Matthew held og lykke fremover. Kassereren har udover det almindelige bestyrelsesarbejde til opgave at følge foreningens økonomi og løbende orientere den øvrige bestyrelse om denne. Kasserer 35 timer om måneden ( 3500 kr. i bestyrelseshonorar) Hvorfor blive en del af kollegianerforeningens bestyrelse: - fedt at have ansvar og indflydelse - frihed til at arrangere, hvad du syntes der vil være cool. - få ledererfaring - CVét bliver betragteligt opgraderet - kæmpe udbyggelse af dit nætværk her på Grønjord. Vedtægter for Kollegianerforeningen på Grønjordskollegiet 1. Foreningens navn, hjemsted og formål 2. Medlemmer og kontingent 3. Generalforsamling

12 4. Bestyrelsen 5. Ansættelse i foreningen 6. Foreningsafstemning 7. Kollegiebladet 8. Beværtning H18 9. Udelukkelse af foreningens fællesaktiviteter 10. Foreningens ophør 1 Foreningens navn er Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. 2 Foreningens hjemsted er Amager, København. 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt at drive kollegiets fællesfaciliteter for foreningens medlemmer. Stk.2 Medlemmernes fælles interesser defineres til enhver tid på generalforsamlingen eller ved medlemsafstemning. 4 Som andelsselskab med begrænset ansvar tegnes foreningen af bestyrelsesmedlemmerne. Stk.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk.3 Foreningen kan som andelsselskab med begrænset ansvar drive handel. Stk.4 Medlemmerne hæfter ikke udover kontingentet. 5 Foreningens medlemmer udgøres af beboerne på Grønjordskollegiet, der er medlem af GIF, samt seniormedlemmer. Stk.2 Seniormedlemskab kan opnås af personer, der indenfor de sidste 5 år har boet på Grønjordskollegiet. Et seniormedlem kan deltage i foreningens midsommerfest, samt komme ind på Hatten Bar. Seniormedlemmet skal ansøge om medlemskabet, og det har gyldighed et år ad gangen, herefter må personen søge igen. Bestyrelsen kan frit nægte et seniormedlemskab eller senere vælge at inddrage det. 6 Medlemmernes kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Stk.2 Kontingentet anvendes til drift af foreningen og betales af det enkelte medlem. Stk.3 Seniormedlemmer skal ikke betale årskontingent. 7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk.2 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 8 Ordinær generalforsamling afholdes 2 gange årligt i første halvdel af henholdsvis maj og november måned

13 Stk.2 Indkaldelse sker med 14 dags varsel samt opslag på posthus, ved elevatorindgange og ved blokindgange. Stk.3 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde de nedenfor angivne punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden 4) Fremlæggelse af kollegianerforeningens beretning for perioden 5) Fremlæggelse af kollegianerforeningens regnskab for perioden 6) Godkendelse af beretning og regnskab 7) Fastsættelse af kontingent 8) Fremlæggelse af næste periodes budget 9) Fremlæggelse og vedtagelse af vedtægtsændringer 10) Behandling af indkomne forslag 11) Valg af revisor 12) Eventuelt Stk.4 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for et år af gangen. Den ene vælges på den ordinære generalforsamling i maj, den anden på den ordinære generalforsamling i november. Revisorerne kan vælges udenfor medlemskredsen. Revisorens stilling består af: a) At assistere ved optællinger af varelager. b) At undersøge bogføringen bag det årlige og halvårlige regnskab, og konkludere hvorvidt disse er præcise. c) At være tilstede ved ordinære generalforsamlinger for at besvare spørgsmål vedrørende deres beretning og andre aspekter vedrørende deres embede. Stk.5 Procedure for behandling af dagsordnens punkt angående vedtægtsændringer fastsættes af generalforsamlingen (jf. stk.3) Stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Det pålægger herefter foreningens bestyrelse at udsende indkomne forslag senest 5 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Et forslag skal sendes til foreningsafstemning, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, eller hvis forslaget skønnes at kunne påføre foreningen udgifter på mere end kr. På en sådan foreningsafstemning afgøres det om forslaget vedtages. Generalforsamlingen beslutter desuden, hvordan stemmesedlen for foreningsafstemningen skal udformes. Stk.7 Bestyrelsen udarbejder en skriftlig beretning, der udsendes senest én uge før generalforsamlingens afholdelse til foreningens medlemmer. Beretningen skal indeholde: Driftsregnskab, Status, Bevillingsoversigt, Budget, Aktivitetsoversigt samt gældende Vedtægter. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med mindst 7 dages varsel ved meddelelse til alle foreningens medlemmer som nævnt i 8 stk.2. Dagsorden og oplæg skal udsendes mindst 7 døgn før mødedagen

14 Stk.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/10 af foreningens medlemmer ønsker dette. Dog indkaldes altid ved vigtige sager af bestyrelsen, herunder bevillinger til nyanskaffelse, der medfører en engangsudgift for foreningen på indtil kr. Stk.3 Ved fratrædelse eller fraflytning af nogle af de på generalforsamlingen valgte personer, skal de erstattes af andre, der vælges på en ekstraordinær generalforsamling. Denne regel bortfalder dog, såfremt der er 30 dage eller mindre til en ordinær generalforsamling. Stk.4 Er man valgt på en ekstraordinær generalforsamling, er man på valg igen, ved den anden ordinære generalforsamling efter den ekstraordinære generalforsamling hvor man blev valgt ind. Stk. 5 Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker utidigt at fratræde sin stilling uden fraflytning som grund, har denne 30 dages opsigelse. De 30 dage er lønnede, men efter valg af nyt medlem, har personen ikke længere stemmeret i bestyrelsen. Denne periode anses afsat til arbejdet med ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, samt oplæring af det nye bestyrelsesmedlem. I denne periode deltager dette bestyrelsesmedlem i de samme aktiviteter og arrangementer som før fratrædelsen. Såfremt dette ikke respekteres, har bestyrelsen ret til at nægte at udbetale forventet løn, for enten afsluttede eller igangværende lønningsperioder. Dette anses for at være et minimum af de penge og den tid, som går tabt ved en sådan handling. Stk. 6 Såfremt en revisor ønsker utidigt at fratræde sin stilling uden fraflytning som grund, har denne 30 dages opsigelse. De 30 dage er lønnede. Denne periode anses for værende afsat til at oplære den nye revisor. I denne periode deltager revisoren i de samme aktiviteter og arrangementer som før fratrædelsen. Såfremt dette ikke respekteres, har bestyrelsen ret til at nægte at udbetale forventet løn, for enten afsluttede eller igangværende lønningsperioder. Dette anses for at være et minimum af de penge og den tid, som går tabt ved en sådan handling. 10 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dog har seniormedlemmer ikke stemmeret. Stk.2 ved generalforsamling kan ethvert medlem afgive et antal stemmer, der højst svarer til det antal poster, der besættes. Der kan dog kun stemmes én gang på hver kandidat. Stk.3 Valgbar er ethvert lovligt fastboende medlem på Grønjordskollegiet. Stk.4 Ved valg om revisor, kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan der stemmes for, imod og blankt. Såfremt der kun er en kandidat, stemmes der stadig med samme stemmemuligheder, som anført ovenfor. Stk. 5 Såfremt ingen af de siddende medlemmer i bestyrelsen før en generalforsamling, bliver valgt ind til bestyrelsen efter generalforsamlingen, vil den før generalforsamlingen siddende formand, skulle blive i bestyrelsen endnu 30 dage efter generalforsamlingen og modtage løn. Denne periode anses for nødvendig oplæringstid til de nye medlemmer. I denne periode aflønnes den daværende formand som menigt bestyrelsesmedlem og har ingen stemmeret i bestyrelsen. Han/hun skal dog stadig deltage ved møder og arrangementer samt yde rådgivning til den nye bestyrelse

15 Såfremt dette ikke respekteres, har bestyrelsen ret til at nægte at udbetale forventet løn, for enten afsluttede eller igangværende lønningsperioder. Dette anses for at være et minimum af de penge og den tid, som går tabt ved en sådan handling. Stk. 6 Det er ikke muligt at stemme til kollegianerforeningens generalforsamlingen ved hjælp af fuldmagter 11 Referat af generalforsamlingen skal offentliggøres ved ophæng på posthuset senest 10 døgn efter generalforsamlingens afholdelse. Referat skal snartest derefter bringes på forsiden af kollegianerforenings del af hjemmesiden. Stk.2 Referatet underskrives af dirigenten og formanden. 12 Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en lønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen skal fra sin midte vælge formanden. Et medlem af bestyrelsen vælges særskilt til posten som kasserer på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og efter ændringer i bestyrelsen. Stk.2 Udover bestyrelsesmedlemmerne vælges også to suppleanter som sidder indtil den næste ordinære generalforsamling. I fald et bestyrelsesmedlem, der ikke er kassereren, vælger at trække sig fra sin post, og dette ikke sker i forbindelse med en ordinær generalforsamling, vil suppleanterne få tilbudt en plads i bestyrelsen. Suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleant og tilbydes eventuelle poster i denne rækkefølge. En suppleant sidder da i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg igen. Suppleanter kan aflønnes med 2 timer hver måned, såfremt de deltager i mindst et bestyrelsesmøde om måneden og hjælper med at tage referat. Suppleanterne aflønnes kun som bestyrelsesmedlemmer i fald de indtræder i bestyrelsen. Herefter er de at betragte som bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke påkrævet at vælge suppleanter. I fald ingen ønsker at stille op til suppleantposterne, er bestyrelsen ikke forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få udfyldt posterne. Stk.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Stk.4 Formandens opgaver er udover det almindelige bestyrelsesarbejde: a) Fordeling af opgaver i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. b) Kontrol med om de uddelegerede arbejdsopgaver bliver udført i overensstemmelse med foreningens vedtægter. c) At sikre, at vedtægtspligtige opgaver udføres korrekt og til tiden. Stk.5 Kassereren har udover det almindelige bestyrelsesarbejde til opgave at følge foreningens økonomi og løbende orientere den øvrige bestyrelse om denne. a) I tilfælde af, at der ikke opstiller en beboer til at besidde stillingen som kasserer i Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet, kan den siddende bestyrelse oprette en ad hoc stilling efter posten har været til valg enten på en ordinær - eller en ekstraordinær generalforsamling. Denne stilling vil bestå i at varetage de regnskabsmæssige ansvarsområder, der ellers ville tilfalde kassereren. Denne stilling kan besættes af både medlemmer, såvel som ikke-medlemmer af Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Ved valg mellem medlem og

16 ikke-medlem, vælges der i medlemmets favør. Denne stilling er ikke en bestyrelsespost. Stillingen følger samme ansættelsesperiode som kassererens valgperiode 12 Stk.6 Posterne som formand og kasserer aflønnes med en normering på 35 timer pr. måned. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er normeret til 25 timer pr. måned. Aflønning sker til gældende timeløn % jf. 17 Såfremt der opstår en nødsituation, der er vital for Kollegianerforeningen og som kræver uhensigtsmæssigt meget ekstra arbejde fra bestyrelsesmedlemmerne, kan bestyrelsen vælge at fremlægge situationen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I det tilfælde skal det fremlægges hvor mange timer der er brugt, samt hvor mange af dem, der ønskes bevilliget. Det er så op til kollegianerne ved afstemning at beslutte hvorvidt timerne skal bevilliges. Det er på intet tidspunkt tilladt bestyrelsen, at bevillige ekstra bestyrelsestimer til sig selv, uden først at have fået det godkendt på denne måde. Stk.7 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Stk.8 Bestyrelsen, eksklusiv formanden, kan ved simpelt flertal afsætte formanden fra formandsposten. Bestyrelsen konstituerer sig herefter i overensstemmelse med 12 stk.1 Stk.9 Man kan ikke indenfor en valgperiode være medlem af bestyrelsen eller være revisor og samtidig være ansat i, søge ansættelse i eller blive ansat foreningen. Man kan ej heller overgå fra en lønnet post til en anden lønnet post. Dog med de muligheder der ligger i 18 stk.7. Stk. 10 Hvis bestyrelsen stadig mangler et bestyrelsesmedlem efter at have opslået posten til generalforsamlingen ifølge vedtægternes tidsfriser og ordlyd, kan de vælge at dele denne posts opgaver og lønnen for den pågældende post imellem dem som bestyrelsen finder bedst til bestyrelsen atter er fuldtallig. Dog skal posten minimum opslåes til en ekstraordinær generalforsamling inden næste ordinære generalforsamling, medmindre der er under 2 måneder til den næste ordinære generalforsamling. 13 Hvis et bestyrelsesmedlem gentagne gange er udeblevet fra bestyrelsesmøderne eller gentagne gange har nægtet at påtage sig forfaldne arbejdsopgaver uden gyldig grund kan vedkommendes bestyrelsespost sættes til omvalg på en generalforsamling. Indkaldelse til en sådan generalforsamling kan kræves af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. 14 Bestyrelsen er underlagt beslutninger truffet på generalforsamling og ved foreningsafstemninger. Bestyrelsen fortolker reglementet for brug af fællesfaciliteter samt formidler information om kollegiets halvårsregnskaber, status og mødereferater mv. Stk.2 Dagsorden for bestyrelsesmøder skal offentliggøres senest 2 døgn før mødet. Referatet af et bestyrelsesmøde skal offentliggøres ved ophæng på posthuset senest 4 dage efter mødets afholdelse. Medlemmer af foreningen har ved henvendelse til bestyrelsen krav på at få udleveret en kopi af nye såvel som gamle referater, der har relation til den nuværende bestyrelse. Stk.3 Bestyrelsen skal til hvert nummer af kollegiebladet lave en redegørelse for og orientering om de vigtige sager, der har været behandlet i bestyrelsen i den forløbne periode. Sager som bestyrelsen efter omstændighederne ikke finder egnet til offentliggøres, kan helt eller delvist undlades

17 15 Bestyrelsen skal behandle sager, der vedrører personlige forhold, klager, interne stridigheder, ansættelse og afskedigelse af lønnet personel, på lukkede møder. I klagesager skal alle involverede parter høres. Bestyrelsen har tavshedspligt i forbindelse med lukkede sager. 16 Bestyrelsen kan på deres bestyrelsesmøder bevilge til nyanskaffelser, aktiviteter og genanskaffelser. Stk.2 Der kan bevilges indtil kr. pr. aktivitet eller nyanskaffelse. Nyanskaffelser omfatter effekter, der ikke er påført senest reviderede aktivliste. Aktiviteter omfatter initiativer, der kommer foreningens medlemmer til gode, herunder blandt andet arrangementer. Stk.3 Der kan bevilges indtil kr. pr. genanskaffelse. Genanskaffelser omfatter effekter, der er påført senest reviderede aktivliste. 17 Adgang til foreningens bankkonto/bankkonti forbeholdes foreningens kasserer, formand, kontoransvarlig og Hatten Bars økonomiske driftsleder. Enhver transaktion kræver dog som minimum godkendelse og underskrift fra kasserer. Såfremt foreningen mangler en kasserer varetager formanden denne bemyndigelse. Stk.2 Transaktioner der foregår løbende af sig selv via netbank, kræver blot underskrift ved opsætning. Dette gælder for ordninger som PBS. Stk.3 Kasserer samt formand skal altid underrettes om enhver transaktion, dette gælder også for PBS. 18 Bestyrelsen opretter eller nedlægger stillinger i foreningen alt efter behov. Alle stillinger besættes med fastboende kollegianere efter mindst 6 døgns opslag på posthuset eller hvad der efter omstændighederne findes nødvendigt. Dog kan bestyrelsen antage en kontorhjælp, aerobicinstruktør, kasserer, teknisk bestyrer og en DJ udenfor medlemskredsen, såfremt der ved gentagne opslag ikke har været kvalificerede ansøgere indenfor medlemskredsen. De nærmere vilkår for en ansættelse er beskrevet nedenfor i stk.2-8. Ansættelse og afskedigelse af foreningens ansatte fortages af bestyrelsen Stk.2 For Hattens tekniske medarbejder, rengøringsassistenter, bartendere, DJs og filmmand på H18 gælder dog følgende: Ansættelse foretages af H18s driftsledere samt en repræsentant for de ansatte. Straks efter ansættelse skal der udleveres en skriftlig begrundelse for valget til bestyrelsen. Stk.3 Føler en person sig forbigået ved en ansættelse kan vedkommende klage til foreningens bestyrelse inden to dage efter ansættelsens offentliggørelse. Dersom bestyrelsen finder, at klagen er berettiget eller ikke kan acceptere den skriftlige begrundelse, kan stillingen genopslås. Andengangsansættelse foretages af bestyrelsen. Stk.4 Afskedigelse foretages af driftslederne. Dersom afskedigelsen skyldes andet end væsentlig tilsidesættelse af pligter, har den ansatte krav på et skriftligt varsel før en afskedigelse kan iværksættes. Enhver afskedigelse kan dog ankes til bestyrelsen. Ved en afskedigelse skal bestyrelsen altid have en skriftlig begrundelse for baggrunden

18 Stk.5 For hver stilling, hvor en person ansættes af bestyrelsen, skal der fremligge en opdateret arbejdsbeskrivelse, så tvivlspørgsmål til enhver tid undgås. Opslås en ny stilling udformer bestyrelsen således en ny arbejdsbeskrivelse til denne evt. i samarbejde med den nyansatte. Arbejdsbeskrivelsen skal opdateres af den ansatte i samråd med bestyrelsen, når der sker ændringer i stillingen, som gør dette nødvendigt. Stk.6 Et medlem kan have op til 2 lønnede stillinger i foreningen. Dog kan intet medlem besidde mere end en af følgende stillinger: Driftsleder på Hatten, redaktør på kollegianeren, trykker og lagersalgsbestyrer. Såfremt en ansat fraflytter kollegiet skal vedkommendes stilling hurtigst muligt opslås som ledig. Stk.7 Bestyrelsen eller en ansat kan dog, hvis dette skønnes nødvendigt overtage en ledig stilling og samtidig modtage den med stillingen forbundne løn, dog ikke udover en 30 dage. Stk.8 Stillinger i foreningen er timelønnede. Bestyrelsen fastsætter denne, dog minimum 85 kr. Minimumslønnen for DJs og bartendere på beværtningen Hatten Bar for timer afholdt efter kl. 24 indtil sædvanlig lukketid er dog 100 kr. Ligeledes udbetales halvdelen af driftsledernes timer som timer udført efter kl Der kan foretages foreningsafstemninger om sager, der er af afgørende betydning for foreningens medlemmer. Stk.2 Beslutninger om gennemførelse af en foreningsafstemning kan kun foretages på en generalforsamling. Samtidig med beslutningen om en sådan gennemførelse fastlægges af den pågældende generalforsamling en dato for afholdelse af foreningsafstemningen. Datoen fastsættes og bekendtgøres ved opslag på posthuset og ved elevator - og blokindgange senest 4 uger før dagen for afholdelse af foreningsafstemningen. Stk.3 Alle foreningens medlemmer, dog ikke seniormedlemmer, har stemmeret ved en foreningsafstemning. 20 Foreningsafstemning afholdes på posthuset en hverdag. Tidsrummet er mindst kl kl Stk.2 Mod forvisning af gyldigt beboerkort til et tilsyn bestående af to personer afkrydses man i en medlemsliste og stemmesedlen udleveres. Efter afgivelse af stemmen gives stemmesedlen et gyldighedsstempel og lægges i en forseglet stemmeboks. Stk.3. Stemmerne optælles på et åbent bestyrelsesmøde samme aften og afstemningsresultatet offentliggøres næste dag ved opslag på posthuset samt elevator - og blokindgange. 21 Kollegianerforeningen har et blad. Indholdet af dette blad skal hovedsageligt består af relevante artikler og informationer for foreningens medlemmer. Stk.2 Bladet skal så vidt muligt udgives hver måned og omdeles til medlemmerne. 22 Foreningen driver beværtningen H18. Beværtningen H18 er at betragte som en fællesfacilitet på linie med foreningens øvrige fællesfaciliteter

19 23 Beværtningen H18 har en særskilt bestyrelse, der udpeges af Kollegianerforeningens bestyrelse. Denne bestyrelse konstituerer sig selv med en formand over 25 år. Stk.2 H18s bestyrelse er ansvarlig efter Lov om Restaurations - og Hotelvirksomhed. Bestyrelsen er i øvrigt underlagt foreningens vedtægter og står direkte til ansvar overfor Kollegianerforeningens bestyrelse. Stk.3 Foruden H18s bestyrelse har H18 en driftsgruppe. Driftsgruppen består af driftslederne, 1 medlem af foreningens bestyrelse, foreningens revisor, foreningens kontorhjælp, lagersalgsbestyreren samt en repræsentant for H18s personale og afholder et månedligt møde. Driftsgruppen er ikke en beslutningsdygtig myndighed og møderne er derfor udelukkende et forum for planlægning og diskussion af H18s faglige drift samt projekter i H18 s regi. Driftsgruppen er således også bindende led mellem driftsledere og foreningens bestyrelse, hvor sidstnævnte orienteres i alle væsentlige forhold vedrørende H18s drift. Arbejdet i driftsgruppen er ulønnet. 24 Det tilstræbes, at beværtningen H18 hviler i sig selv uden underskud. Stk.2 Et eventuel overskud ved årsregnskabets afslutning går til H18s egenkapital. Stk.3 Egenkapitalkontoen administreres af H18s driftsledere under ansvar for foreningens bestyrelse. Stk.4 Et eventuelt underskud ved årsregnskabets afslutning skal primært dækkes via den akkumulerede egenkapital. Er dette ikke tilstrækkeligt skal underskuddet dækkes via lån fra foreningen. 25 Enhver person, der skylder foreningen penge eller andre effekter, som nægter at betale, kan af bestyrelsen udelukkes fra samtlige af foreningens aktiviteter indtil den pågældende persons mellemværender til foreningen er bragt i orden. Stk.2 Den, som uden for de i 25 stk.1 nævnte tilfælde handler i strid med reglementet for brug af fællesfaciliteterne, kan af bestyrelsen udelukkes fra den omhandlende facilitet på ubestemt tid. Stk.3 Ved overtrædelse af ordensreglerne på H18 kan foreningens bestyrelse desuden udelukke gæster fra at indfinde sig på H18 på op til ubestemt tid. Stk.4 Bestyrelsen træffer afgørelser om udelukkelse ved førstkommende bestyrelsesmøde, efter at forholdene er kommet bestyrelsen til kundskab. Efter afgørelsen er truffet, meddeles de involverede parter herom og herefter har afgørelsen virkning. I særlige tilfælde kan H18s driftsledere meddele personen et midlertidigt forbud mod at indfinde sig på H18, indtil bestyrelsen har afgjort sagen. Stk.5 Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile indtræder primært revisorerne, sekundært andre KF-ansatte udpeget af de habile KF-medlemmer i deres sted. 26 Sager, hvor der er truffet afgørelser efter 25 kan, medmindre andet er bestemt i vedtægterne, genoptages til behandling i generalforsamlingen, såfremt den pågældende søger herom

20 Stk.2 Genoptagelse af en sag efter 26 stk.1, kan kun ske én gang og kun såfremt udelukkelse overstiger 6 måneder. Stk.3 Anmodning om genoptagelse skal være skriftlig og stiles til foreningens bestyrelse. Stk.4 Fristen for anmodning er 14 dage efter bestyrelsens afgørelse. 27 Kollegianerforeningen kan bringes til ophør hvis 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, som samtidigt udgør mindst 1/2 af foreningens samlede antal medlemmer, stemmer for dette på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger. Revisionspåtegning Amager, den. 14. oktober 2007 Til medlemmerne i Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet Som generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret halvårsregnskabet for Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet for perioden 1. marts september Foreningens bestyrelse har ansvaret for halvårsregnskabet. Mit ansvar er, på grundlag af min revision, at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet. Den udførte revision Revisionen er udført i henhold til Kollegianerforeningens vedtægter og gældende regler på området. Jeg har tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at halvårsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i halvårsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af halvårsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion. Konklusion Det er min opfattelse, at halvårsregnskabet, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. marts september

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Halvårsregnskab. 1. oktober 2006-31. marts 2007

Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Halvårsregnskab. 1. oktober 2006-31. marts 2007 Resultatopgørelse Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet Halvårsregnskab 1. oktober 2006-31. marts 2007 Note Kerneaktivitet 1 Kontingent, mv. 360.000 360.000 366.780 468.381 481.000 410.000 2 Administration,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter pr

Vedtægter pr Vedtægter pr. 26.02.2001 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Rårup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Juelsminde Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere