Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/ kl i Jægerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/ kl i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år HVJ takkede for valget og udtrykte ønske om en god generalforsamling så bestyrelsen kan få input til det kommende arbejde. Konstaterede at formalia er overholdt, hvorfor generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. Formanden Kim Kongstad (KK) supplerer det udsendte. Formen af beretningen er konventionel, så også dem der ikke har sin daglige gang i klubben kan få et indblik. Vi har været aktive både løbsmæssigt og ved arrangementer. Mest synligt når vi stiller 90 mand til AFD løb en hverdagsaften. Udtryk for at vi er vant til at få noget til at ske, og kan koordinere indsatsen. Men det gør at vi igen skal drøfte skal vi bruge de ressourcer på at arrangere motionsløb, det giver ressourcer og det tager ressourcer, så det er vigtigt. Årets AFD løb er det sidste vi har en bindende aftale om. Bestyrelsen går efter forlængelse med mindre forsamlingen ønsker andet. Det andet vigtige punkt er klubhuset. Det skal vi værne om. Jægerhusforskønnelses udvalget har taget hul på hvad der skal gøres, men bestyrelsen synes at huset er super vigtigt for klubben. HVJ vil supplere med at det er velstruktureret beretning, nu tager vi debat om beretningen herunder de 3 individuelle beretninger fra 3 udvalg. Vigtigt at komme frem med hvad I har på hjerte, ris, ros og forslag. Hvad med de alternative arrangementer som bestyrelsen ønskede opbakning til? Finn Mollerup (FM): Vil gerne rose bestyrelsen for det høje aktivitetsniveau både ungdom og voksne, samt det sociale ifm tirsdagstræning. Også ros til arrangementsudvalgsformanden. Svend Åge Jensen (SÅJ): Vedr. Jægerhuset og onsdagsholdet. Onsdagsholdet er pensionister, millionærer og godtfolk. Mødes hver anden onsdag til hygge og lidt arbejde. Pt. består holdet af 11 pers. Frivilligt men ikke oprydning. Man oplever at nogen stiller en bunke brugt materiel til forventet oprydning så der skal ryddes på plads! Det er også SÅJ man skal henvende sig til hvis man vil have kode til klubhuset. Koden skal være på min 6 tal og ikke tlf. nr. eller fødselsdato. Lisbeth Skovbjerg (LS): Vi skal nok være dygtigere til at rydde op! HVJ sammenfatter vi rydder op, onsdagsholdet gør det ikke, og vi skal fortsætte med at arrangere kvindeløb.

2 KK: VI er blevet indmeldt i Dansk Cykel Union, motion, det skal formelt besluttes på generalforsamlingen. Pga. nogle cyklende motionister der vil køre vintercup, giver også mulighed for at tegne individuelle licenser til at køre MTB eller cykelmotion. FM Skal reklamere med det på hjemmesiden, kan give flere medlemmer. Økonomisk incitament da individuel licens koster. LS Hvad har vi så at tilbyde FM Kan give penge i kassen KK Skal være et supplerende tilbud. Skal også noteres vi er medlemmer af DAF. HVJ Hvad med træningsløbene i november-december? Merete Spangsberg (MS) Kan kun støtte op, udfordringen er nogen der vil stå for det. Allan Grundsøe (AG) God ide, god lejlighed til at indvie nye i banelægningens mysterier. Kunne måske finde en anden til at koordinere LS Kunne godt forestille sig nogle af de nyere med et par år på bagen. HVJ Er ikke helt opdateret på vision KK Vi har tilsluttet os DOFs satsning 2015 der handler om synlighed og rekruttering. Kunne fx være simple træningsløb i november-december. Der er et setup vi skal efterleve, som understøttes af forbundets generelle aktiviteter. Et af områderne er Findveji projekterne. Ensartet så man kan få fat i kort og bane, uden nødvendigvis at skulle have fat i en orienteringsklub. Væsentligt i konceptet er også at der er systematik til at tage sig af nye medlemmer i form af mentor og træning. Skal gerne give synlighed om sporten. MS Vi skal være i stand til at imødekomme hvis der pludselig står 30 nye. Derfor er mentorordning vigtig. LS Det eneste rigtige, gerne nogen der også er lidt udfarende. MS Nu sidder der nogen der er startet indenfor det seneste år er der noget vi kan blive bedre til. Jenni Volmar (JV) Kommer fra Silkeborg hvor man havde 3 introaftener med specifik undervisning, kunne godt bruge nogle aftener med lidt mere undervisning. Ellen Skovbjerg (ES) Som en del af træningen eller en aften som sig JV del af træningen HVJ der er en speciel dag? KK 28/4. AG Den model kørte vi for nogle år siden, der kom masser, men de blev ikke fastholdt.

3 Sara Kunne godt bruge at få at vide hvad stævne betegnelserne dækker over. Vil gerne til en masse løb for at lære noget. Klaus Juel (KJ) Vigtigt at få oplært nogle nye banelæggere i det hele taget, svært at lære at lave baner, så vi har til vores åbne løb. Opbakning til AFD, vigtigt for økonomien og den bevægelsesfrihed det giver for klubben økonomisk. Vi skal ha nogle eliteløbere så vi kan bruge nogle penge Inge Jensen (IJ) Blank på den ny teknologi, hvad med introkursus så også ældre rutinerede kan lære at bruge ny teknik. KK Kunne fx holde kursus fx ifm banelægningskonkurrencen. KJ et par klubaftener kunne være godt. LS Kan bare lave en konkurrence i klubben HVJ har konstateret at formanden har noteret. Steen Vestergaard (SV) Nye banelæggere til Fynsk 5-dages, ny assisterende banelægger, mail vedr. Lunge Bjerge har givet god respons. Mandskabstunge arrangementer DH løbet og AFD vigtigt. Er målløs over at se så mange til torsdagstræningerne, nogen der ved hvorfor de er kommet. Vigtigt der er et tilbud hver torsdag. LS Væsentligt at få nye ind på de tunge poster til de forskellige arrangementer. AG Transport af ungdom til stævner. Har vi tænkt på hvordan vi skal få ungdosmløberne ud til rigtige løb? Generel afmatning. LS Dovenskab og teenageslaphed. Asger Skovbjerg (AS) Vejret har stor betydning! Vigtigt at hvis der er en der tager med trækker han resten med HVJ Andet? Beretningen enstemmigt vedtaget. Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Palle Møller Nielsen (PMN) gennemgik regnskabet der blev uddelt. Der udviser underskud på Ikke tilfredsstillende, men når vi ser på hvorfor det ser ud som det gør, så er det ikke så galt endda. Kontingent fremgang (medlemsfremgang), Lidt større tilskud fra Odense Kommune, træningsarrangementer status quo, Løbsarrangementer mindre pga. vi ikke har haft DM, kortregnskab giver underskud, kantineregnskab uændret, DH løbet uændret AFD væsentligt mindre, salg af klubtøj belaster negativt. Princippet i klubben er at når pengene har forladt kassen bliver de udgiftsført, og derfor. Aftalen med SSport for 2012 er anderledes strikket sammen. Kursgevinst, der er solgt Sydbank aktier der hidtil kun har været bogført til nominel værdi.

4 Udgifter: DOF større pga. højere kontingent og flere medlemmer, ungdom uændret, elite/senior mindre, administration uændret, mobilt stævnecentret, løbsmateriel, diverse posten Underskrevet af revisor HVJ Spørgsmål til regnskabet. Vil godt starte selv, hvad ligger der af værdier i klubtøj PMN HVJ Andet? Regnskabet blev enstemigt godkendt. Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, for spisepause samt uddelinger af årets priser: Årets Bedste: Inge Jensen Bennike fadet: Tommy Iversen Årets ungdomsløber: Jakob Mollerup Ad. 4 Planer for det kommende år samt forelæggelse af næste års budget HVJ deler i to planer for sig og budget for sig. KK Vi var inde på det under beretningen, når jeg går til oløb hvad er det så der er fedt? Fedt at vinde opnå topresultater, men fællesskabet det vigtigste i klubben, fælles oplevelser. Vi må erkende vi ikke har en elite, men vi er en breddeklub. Det er det vi lægger vægt, vi er en klub der sætter bredden i højsædet. Men vi har midlerne til at understøtte hvis der kommer en elite. Vi skal gøre det der er det særlige ved at dyrke osport i Odense Orienteringsklub, det er at vi er en forening. Billigt kontingent men prisen er at man selv leverer en indsats. Konkret udmønter det sig i de aktiviteter der er skildret. Der er pt. 58 tilmeldt til påsketur stadig 12 pladser tilbage. Billig overnanting billig mad. Bliver lavet plan så alle skal lave noget. HVJ tak for introduktion, åbent for debat. IJ Der vil være stor tilslutning hvis der bliver en gentagelse. HVJ Har hæftet sig ved 2 findveji projekter, hvor langt er vi med det, skal bruges til d. 28/4. KK deler bekymringen. Men tror der snart kommer en aftale med kommunen. Banerne er lavet. Det andet projekt er Tarup-Davinde, hvor det også næsten er faldet på plads. Koordinationsmøde på lørdag. HVJ Åløkke og Hunderup? KK Vi demonterer det gamle og sætter nye. LS Hvordan bliver det kendt

5 MS 28/4 bliver markedsført lokalt og landsdækkende, men vi skal også lave noget lokalt. HVJ Man skal ikke være bange for at sende pressemeddelelser. Andet? Spændende med påskearrangementet, status? KK Sjovt forløb. Men til sidst klart at de fynske klubber tager den sammen. Hver klub har sit arrangement. Per Filskov overordnet stævneleder, hver klub skal så ha sin egen stævneleder. Skal foregå på Sydfyn. Kan måske bane vejen for yderligere fynsk samarbejde. AG Hjemmesiden, ved at være tiden at få den gennemgået, den er lidt uoverskuelig, svært at finde rundt. Måske kun en linje i nyhedsoversigten, så nyhederne fylder mindre. Mads Mollerup (MM) Man kan sætte en slideboks ind for at skabe bedre overblik, så de kører i ring. HVJ OO Siden er langsom om at komme op. SÅJ Billederne af OPI`erne bør udskiftes. HVJ Andet ellers held og lykke til bestyrelsen. Regnskab PMN Forudsætter uændret kontingent og uændret medlemstal. Lavere tilskud, træningsarrangementer uændret, løbsarrangementer forsigtigt sat lavt trods vi har DM. AFD højere men endda lavt sat idet vi nu bliver provisionslønnet. Salg af klubtøj er svært at forudsige noget om, men anslået tal. Udgifter: Lavere administration, mere på Jægerhuset, hvor der er afsat penge til en del af forskønnelsen. Resten tages fra formuen. Dermed balancerer regnskabet. HVJ spørgsmål SÅJ Betaling til kommunen, hvor står det PM Jægerhus eller diverse HVJ hvorfor ikke budgettere med underskud PMN Går ud på et LS Forventer vi rydder kontoen ved at købe Trimtex for SSport pengene KK Vi vil se hvad Jægerhuset løber op i og så evt. tage det på kontingentet til næste år HVJ konstaterede at planer og regnskab er taget til efterretning Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Ingen

6 Ad. 6 Kontingentfastsættelse Bestyrelsens forslag: Uændret HVJ Andre forslag? Uændret kontingent vedtaget Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer Ellen Skovbjerg og Carsten Lausten modtager genvalg for 2 år Genvalgt Ad. 8 Valg af bestyrelsessupleanter Tommy Iversen 1. suppleant og Lars Peter Ellekilde 2. suppleant blev genvalgt Ad. 9 Valg af revisor Svend Aage Jensen modtager genvalg Genvalgt Ad. 10 Valg af revisorsuppleant Steen Egedsøe modtager genvalg Genvalgt Ad 11 Eventuelt HVJ her kan ikke vedtages noget men bestyrelsen kan få et godt ord med på vejen KJ Forskønnelsesudvalget har drøftet møblementet. Men hvis vi skal købe noget der kan holde bliver det en større udskrivning, men borde og stole males entrecitgråt, plader i lysere grå farve. Hynderne uændret da det er godt stof af god kvalitet, sendes til rensning. Alt skal ned af væggene. For at gøre det mere farverigt skal der opsættes en 3-4 kollager på et stort lærred. Alt skal renoveres, kommunen giver materialer. Pejsen er hyggelig og tager plads, men kræver en anden konstruktion af huset, da den er bærende, der skal sættes stolpe op i stedet. Det skal synliggøres det er Odense Orienteringsklub der har huset, der skal sættes skilt op på omklædningsrummet. Skilte ud til vejen. HVJ erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden. KK takker dirigenten, og traditionen tro blev der afsluttet med et 3 foldigt leve for OO. Dirigent HV Jensen Referent Carsten Lausten

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere