Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig"

Transkript

1 Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration til videreudvikling af en eksisterende forretning. Advokatrådet ønsker således at give advokater, der etablerer selvstændig virksomhed, de bedste forudsætninger for forretningsmæssig succes. Samtidig er Advokatrådet overbevist om, at tilgangen af nye initiativrige og visionære selvstændige advokater medvirker til at gøre hele branchen mere konkurrencedygtig. Vejen til succes som selvstændig advokat forudsætter, at du har en forretningsmæssig forståelse og evne til at få samspillet mellem virksomhedsdrift og juridisk sagsbehandling til at gå op i en højere enhed. Som selvstændig advokat vil du blive udfordret på dine evner til at du kunne tænke strategisk, have en salgsmæssig tilgang til udviklingen af din kundeportefølje, kunne anvende regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter som styringsværktøjer for virksomhedens fremtid, kunne lede og motivere medarbejdere frem mod en fælles målsætning mv. Denne guide har til hensigt at fungere som inspiration, vejledning og opslagsværk, når du står overfor disse udfordringer. Etableringsguiden indeholder også en lang række praktiske råd og tips omkring klientkontoerklæringer, IT-systemer, rådgivere, budgettering, registrering af virksomheden mv., som ligeledes er vigtige elementer i etableringen af advokatvirksomheden. Som det fremgår i starten af hvert afsnit, er etableringsguiden skrevet af advokater med viden og erfaring om etablering af netop advokatvirksomhed - en stor tak til dem. Advokatrådet ønsker dig held og lykke med din nye virksomhed og god arbejdslyst! Sys Rovsing Formand for Advokatrådet 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL ADVOKATSAMFUNDET 5 2. MOTIVATION HVORFOR SELVSTÆNDIG ADVOKAT? 6 3. FORRETNINGSPLAN IDÉGRUNDLAG MÅLSÆTNING PRODUKTET OG SERVICEYDELSEN PERSONLIGE RESSOURCER REKRUTTERING ALTERNATIV TIL FASTANSÆTTELSE - EKSTERNE KONSULENTER LEDELSE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER VÆRKTØJER ARBEJDSMILJØ SALG OG MARKEDSFØRING MARKEDSANALYSE Hvem er dine konkurrenter Hvem er dine kunder? MARKETINGSSTRATEGI BUDGETTER OG REGNSKABER GENERELT OM BUDGETTERING ETABLERINGSBUDGET DRIFTSBUDGET LIKVIDITETSBUDGET PRIVATBUDGET ÅBNINGSBALANCE FINANSIERING AF ADVOKATVIRKSOMHEDEN FINANSIERINGSMULIGHEDER IT FORTROLIGHED OG PERSONDATA INTERNETTET DOMÆNENAVN HARDWARE OG SOFTWARE REGELGRUNDLAG FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER ADVOKATRÅDETS ETISKE REGLER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF PENGE OG FINANSIERING AF TERRORISME MEDLEMSBIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUND ADVOKATNÆVNET OG ADVOKATKREDSENE OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE SOM BETINGELSE FOR AT FÅ BESKIKKELSE SOM ADVOKAT 29 2

3 5. VIRKSOMHEDENS STRUKTUR REGISTRERING VED START AF VIRKSOMHEDEN VALG AF SELSKABSFORM FRA ANSAT TIL SELVSTÆNDIG ADVOKAT FUSION VIRKSOMHEDENS NAVN INTERNATIONALT PERSPEKTIV GENERELLE INTERNATIONALE RELATIONER SPECIFIKKE INTERNATIONALE RELATIONER SAMARBEJDER MED FORENINGSPRÆG ELLER AF SOCIALT ORIENTERET KARAKTER MARKEDSFØRINGSKÆDER INTERNATIONALT EJEDE ADVOKATVIRKSOMHEDER VALG AF INTERNATIONAL SAMARBEJDSPARTNER 36 7 RÅDGIVNING IT-KONSULENTER REVISORER OG PENGEINSTITUTTER ADVOKATERNES SERVICESELSKAB 7.4. RÅDGIVNING TIL IVÆRKSÆTTERE FORSIKRING ANSVARS- OG GARANTIFORSIKRING ARBEJDSSKADEFORSIKRING SUPPLERENDE FORSIKRINGER GARANTISTILLELSE MED EJENDOMSFORMIDLING KRYDSLIVSFORSIKRING PRIVATHOSPITALSFORSIKRING SKATTER OG AFGIFTER DEN SKATTEMÆSSIGE BETYDNING AF VALGET AF VIRKSOMHEDSFORM ADVOKATVIRKSOMHED I SELSKABSFORM PERSONLIG DREVET VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN KAPITALAFKASTORDNINGEN REGISTRERING AF VIRKSOMHEDEN SELVANGIVELSE, REGNSKAB OG BOGFØRING MOMS OPTAGELSE AF NYE PARTNERE OG BEREGNING AF GOODWILL BINDENDE LIGNINGSSVAR ELLER BINDENDE FORHÅNDSBESKED KLAGE, ANKE OG OMKOSTNINGSDÆKNING 49 3

4 10. KLIENTKONTI FORMULAR I - BETROEDE MIDLER FORMULAR II INGEN BETROEDE MIDLER FLERE DRIFTSSTEDER REGISTRERING KRISE OG AFVIKLING GENOPRETTELSE AFVIKLING SOLVENT AFVIKLING BETALINGSSTANDSNING KONKURS GÆLDSORDNINGER 54 4

5 1. Introduktion til Advokatsamfundet Forfatter: Jørn Frøhlich, medlem af Advokatrådet, (Kielberg Advokater) Advokatsamfundet organiserer alle danske advokater. Organisationens tre hovedopgaver er at varetage medlemmernes interesser, at kontrollere medlemmernes optræden og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse. I Advokatsamfundet er vi ca. 40 medarbejdere, der arbejder med at servicere medlemmerne af Advokatsamfundet, Advokatrådet, Advokatrådets fagudvalg og offentligheden. Den daglige ledelse varetages af generalsekretæren. Advokaternes Serviceselskab er et aktieselskab ejet af Advokatsamfundet. Selskabets formål er at tilbyde advokatvirksomheder serviceydelser, blandt andet kurser og ITydelser, der generelt kan medvirke til at styrke driften af en advokatvirksomhed. Advokaternes Serviceselskab administrerer derudover en række faggrupper og foreninger for advokater. Det er bl.a. Danske BOLIGadvokater, Danske IT-advokater, Danske FAMILIEadvokater, Danske INKASSOadvokater, Bestyrelsesadvokater, Mediatoradvokater og Voldgiftsforeningen. Advokatsamfundet vil naturligvis gerne hjælpe dig med etablering af din advokatvirksomhed. Du er derfor meget velkommen til kontakte os, hvis du udover denne guide får behov for råd eller vejledning. Held og lykke med din virksomhed. 5

6 2. Motivation hvorfor selvstændig advokat? Forfatter: Bjarke Sanbeck (SES Advokatfirma) Det må nok erkendes, at mange i dag vælger at starte selvstændig virksomhed, fordi karrieremulighederne i en etableret virksomhed ikke er attraktive, f.eks. fordi vejen til partnerstatus synes for lang. En anden og langt mere positiv - og forhåbentlig også oftere forekommende begrundelse er lysten til at have fod under eget bord. Denne lyst er svær at beskrive. Det er jo en følelse, der, når den først har meldt sig, brænder som en flamme i ens indre. I starten måske et vågeblus, men dog en flamme der ønsker at bryde ud i lys lue. Arbejdsglæden er for mange den største gevinst ved at blive selvstændig. Samtidig har man en tendens til at vokse med opgaven. Der er simpelthen nogle områder, hvor man bliver bedre. For eksempel vil den basale viden om og forståelse for virksomhedsdrift, som man tilegner sig, give et anderledes indblik i kundernes holdninger til deres virksomheder og sager. Pludselig får man en fælles referenceramme, når man taler virksomhedsejer til virksomhedsejer. Dette giver sig ofte udslag i, at det over for kunderne bliver nemmere at finde engagement og glæde. Enhver ny sag repræsenterer pludselig en mulighed for forretning og samtidig en mulighed for markedsføring med henblik på den næste sag. Din motivation for at ville være selvstændig spiller en stor rolle for, hvordan du etablerer din advokatforretning. Hvad enten du ønsker at revolutionere branchen indefra eller blot at indføre dine egne værdier i det daglige arbejde, er det iværksætterens mål at etablere sin egen virksomhed helt fra grunden. Du har måske et ønske om at bryde ud af sådan gør vi, for det har vi altid gjort eller simpelthen selv at få lov at bestemme farven på brevpapiret, selv at bestemme om du vil gå hjem kl. 14 for at arbejde igen kl. 21 eller bare holde fri (hvis du har tid!). Jeg har oplevet glæden ved at starte et helt nyt firma sammen med to gode kolleger. Alt, har vi selv bestemt, fra logo til edb-system til medarbejdere. Den tilfredsstillelse, som dette giver, kan ikke overvurderes. Men det er selvfølgelig ikke den letteste måde at komme i gang på. Uanset hvilken form man vælger, giver etableringen styrker og muligheder til selv at bestemme sine arbejds- og livsvilkår. Hvilke emner man ønsker at beskæftige sig med. Udnytte lige præcis de juridiske eller menneskelige kundskaber, som man selv synes, er ens stærke sider. Det er min opfattelse, at man vokser. Både som advokat og som menneske. Det er altid sundt at skulle tage ansvar for egne handlinger. Som nystartet selvstændig advokat mærker man dette i yderste konsekvens. 6

7 At det er lysten, der driver værket, finder du bestemt ud af, når du er kommet i gang. Glæden ved den første sag. Tilfredsstillelsen ved den første faktura. Særligt hvis den bliver betalt. Måske endda med tak. Til sidst er der selvfølgelig også det helt jordnære ønske om selv at kunne tilrettelægge sin arbejdsdag, selv at have indflydelse på sine arbejdsopgaver og selv at have indflydelse på sin indkomst og de helt nære omgivelser. (Det lyder jo logisk. Og det er det faktisk også). 7

8 3. Forretningsplan Forfattere: Per Christensen (Advokatfirma Hjulmand & Kaptain), Jan Arnoldi (Advokaternes Serviceselskab A/S), Per Mejer (Advokaterne Amagertorv 11) og Stefan Black (Bech Bruun) Ved etableringen af selvstændig advokatvirksomhed bør du på et tidligt stade formulere de grundlæggende tanker, idéer og holdninger, som danner baggrund for beslutningen om at starte din egen virksomhed. I løbet af processen bør disse idéer og holdninger udkrystallisere sig i en forretningsplan, hvor du på skrift har formuleret den inderste kerne i virksomheden. Forretningsplanen er: En hjælp til at holde den overordnede vision med virksomheden for øje i den turbulente tid, som præger opstart af selvstændig virksomhed. En præsentation, når du over for bl.a. kunder, banker, samarbejdspartnere m.v. skal redegøre for virksomheden og dens baggrund. Et strategisk værktøj på de indre linier til for eksempel at bibringe medarbejderne en forståelse af virksomhedens kerneværdier. Forretningsplanen vil indeholde en stillingtagen til bl.a.: Idégrundlag Målsætning Produktet og ydelsen Personlige ressourcer Salg og markedsføring Budgetter og regnskaber Finansiering IT 3.1. Idégrundlag Som nævnt i indledningen er det helt centralt at få defineret, hvad der er virksomhedens idégrundlag. I princippet kan virksomhedens idégrundlag formuleres i tre sætninger. Hvilke serviceydelser og til hvem vil du sælge? Hvilke kundebehov opfylder du? Hvilke kernekompetencer og kerneværdier bør medarbejderne i virksomheden bestride? Det må gerne være formuleret lidt abstrakt, idet det konkrete kan komme frem i forbindelse med formuleringen af en egentlig målsætning, men idégrundlaget skal være kort og præcist. 8

9 Samtidig vil du skulle være langt mere konkret ved beskrivelsen af, hvilke strategiske overvejelser der indgår i og danner grundlag for etablering af virksomheden. For eksempel helt konkret hvorfor du tror på idéen. Du kan således spørge dig selv: Hvad kan du, som andre advokater ikke kan? Du bør som led i formuleringen forholde dig kritisk til, hvad du baserer dit idégrundlag på. Det er en god idé at undersøge muligheder og trusler på det udvalgte marked, du påtænker at etablere din virksomhed på, herunder eksempelvis potentielle kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter, potentielle konkurrenter m.v. I samme forbindelse bør du beskrive virksomhedens stærke og mindre stærke sider og forholde dig til, hvordan du bedst udnytter de stærke sider samt forbedrer eller kompenserer for de mindre stærke sider af virksomheden. Viden om markedsforholdene og virksomhedens potentiale anvendes i planlægningen af virksomhedens markedsføring. Idégrundlaget kan baseres på en række generelle eller konkrete hensyn og forhold. Som eksempel på elementer, der kan være bærende for formuleringen af idégrundlaget kan nævnes: Faglig specialisering Kvalitative krav til sagsarbejdet Servicering af særlige brancher Arbejdsforhold i advokatvirksomheden Økonomiske vilkår mellem deltagerne i virksomheden Eksempel på idégrundlag: Advokatfirmaet XY er et privatkundeadvokatfirma, der har specialiseret sig i at levere fuldservice advokatydelser til danskere, der ønsker at bosætte sig i Skåne. Forbedringer i infrastrukturen mellem Danmark og Sverige forventes at medføre, at et stigende antal danskere bosætter sig i Skåne, hvorfor markedet forventes at vokse Målsætning Med udgangspunkt i idégrundlaget skal du opstille en mere konkret og operationel målsætning for virksomheden, der blandt andet indeholder en vurdering af, hvorledes du forventer at realisere målsætningen inden for virksomhedens forretningsområder. Der skabes derved en klar forbindelse mellem virksomhedens idégrundlag og værdier på den ene side og de strategiske mål på den anden side. Virksomhedens målsætninger kan opdeles i følgende områder, hvortil du bør formulere en operationel strategiplan med angivelse af en tidshorisont for målopfyldelse: Kunder Medarbejdere Markedsføring 9

10 Anvendelse af IT Lønsomhed Strategi for markedsføringen er relevant og skaber struktureret planlægning for, hvordan de reserverede midler til markedsføring bruges. Herunder skal virksomhedens profil overfor omverdenen fastsættes, så den fremstår som en helstøbt, overbevisende og professional virksomhed med standarder for logo, layout mv. Du behøver ikke ofre store summer på at få en ensartet profil på virksomheden som udgangspunkt når du langt ved blot at agere struktureret. Nævnte målsætninger skal være direkte målbare som f.eks. at være den advokat i Århus, der vinder flest inkassosager eller har den største markedsandel frem for en diffus målsætning om at være den bedste advokat i Århus. Sidstnævnte er meget vanskeligt at måle. Andre eksempler kan være, at du vil opnå et vist antal nye kunder pr. kvartal, en vis stigning i antal sager, stigning i omsætning og/eller indtjening mv. Der kan eventuelt defineres delmål i form af fastsættelse af en norm for, hvor mange potentielle kunder du skal kontakte i en given periode etc. Mere komplicerede succeskriterier kan være relateret til resultatet af gennemførte markedsundersøgelser, for eksempel med hensyn til kendskab til virksomheden, kundetilfredshedsanalyser etc Produktet og serviceydelsen Som fagspecialister vil advokater let forfalde til at koncentrere sig (alt) for meget om det, de naturligt føler er kernen i virksomheden, nemlig produktet eller serviceydelsen. Naturligvis er en høj faglig standard vigtig, men det er ikke nok og derfor heller ikke det eneste, du bør fokusere på. Lidt forenklet bør du være opmærksom på, at ordet advokatvirksomhed er sammensat af advokat og virksomhed. Du skal både være advokat og dermed have den fornødne faglige ballast, men samtidig skal du drive en selvstændig virksomhed. Begge dele skal helst kunne ske samtidigt og koordineret, da vejen til succes for advokatvirksomheden også ligger i forretningsmæssig forståelse, administration og lederkompetencer. Der ligger derfor en stor udfordring i som selvstændig at fokusere både på at drive virksomhed samt at udføre sagsbehandling for kunderne. Når du ved etablering skal se på det faglige, er det yderst vigtigt, at du tænker på advokatvirksomheden som en forretningsorienteret virksomhed. Dit fokus bør være på den ydelse, kunden efterspørger. Det nytter med andre ord ikke at tilbyde nogle i øvrigt fagligt set glimrende ydelser, hvis de potentielle kunder ikke efterspørger denne type ydelser, eller hvis du ikke kan nå ud til de kunder, der efterspørger ydelserne. Fokusering på udvalgte kernekompetencer er afgørende for at medarbejderne og dermed virksomheden fremstår professionelt og fagligt kompetent inden for udvalgte fagområder frem for at sprede produktporteføljen for meget. 10

11 En del af markedsføringen består i aktivt at opsøge potentielle kunder og gøre opmærksom på, at de har et udækket behov for juridisk bistand, som netop du som advokat er i stand til at dække. Det kræver planlægning at gennemføre dette markedsføringstiltag, men resultaterne er ofte gode. Som advokat kan det være svært at differentiere ydelserne fra konkurrenternes. Eksempler på måder at differentiere din advokatvirksomhed på kan være ekspeditionshastighed (som erfaringsmæssigt betyder en del), tilgængelighed, imødekommenhed og pris. Se også afsnittet Salg og Markedsføring Personlige ressourcer Der er behov for en gennemtænkt vurdering af de personlige ressourcer, der skal anvendes til at sikre, at en nyetableret advokatvirksomhed har det rette personale til at løse opgaverne i dag og i den nærmeste fremtid. Vurderingen kan kaldes en personaleplanlægning, der tager udgangspunkt i strategierne og målene fastlagt for virksomhedens udvikling. Virksomhedens succes også på bundlinien har ofte meget tæt relation til kvaliteten og effektiviteten på human ressourcesiden. Usikkerhederne i personaleplanlægningen er mange. Omgivelserne for en advokatvirksomhed kan ændre sig væsentligt. Dette gælder især i disse år, hvor der finder et paradigmeskift sted i branchen. Nye konkurrenter, som for eksempel revisorer, ejendomsmæglere og vinkelskrivere samt eksisterende konkurrenter, som for eksempel andre advokatfirmaer, kan tabe eller vinde markedsandele, hvorved det planlagte kundegrundlag for en ny advokatvirksomhed hurtigt kan ændres væsentligt. Også udbudet og efterspørgslen på personaleressourcer på arbejdsmarkedet kan ændres, således at det bliver sværere at få de rigtige medarbejdere, eller det er vanskeligt at foretage en tilfredsstillende vurdering af et stort antal kandidater. Den rigtige profil Rekruttering giver det bedste resultat gennem en systematisk proces. Du bør arbejde målrettet med kvantitativt at definere behovet for personaleressourcer og dermed vurdere rekrutteringsbehovet på kort og langt sigt. For at undgå spild af ressourcer og tid bør der naturligvis være intern enighed om rekrutteringsbehovene før selve udvælgelsesproceduren påbegyndes. Ofte ansætter virksomheder en medarbejder på baggrund af et enkelt interview uden at have stillet nogle helt fundamentale spørgsmål som: Hvad er det for opgaver, der skal løses her og nu? Skal vi omorganisere opgaverne blandt eksisterende medarbejdere? Hvor mange fastansatte, deltidsansatte og eksterne medarbejdere skal virksomheden have? Hvordan skal kønsfordelingen være? En kvalitativ vurdering af personaleressourcerne bør gennemføres for at sikre et overblik over den viden, de færdigheder og de holdninger, som du selv eller hver enkelt 11

12 medarbejder skal besidde. Hvad en advokatvirksomhed anser for at være relevant at medtage i en kvalitativ vurdering kan naturligvis variere meget, men følgende emner er anvendt i de fleste advokatvirksomheder: Test af personlighed (DISC / PAPI / Meyer-Bricks) Erfaringer fra nuværende og tidligere ansættelser (i og udenfor advokatbranchen) Uddannelsesmæssig baggrund Efteruddannelse og kurser Ud fra den kvantitative og den kvalitative vurdering kan du i stillingsbeskrivelsen fastlægge rekrutteringsbehovene. Stillingsbeskrivelsen kan indeholde en gennemgang af: Arbejdsopgaver Eventuelt resultatansvar Eventuelt budgetansvar Værktøjer der skal anvendes i stillingen Resultatmål for stillingen i form af kvantitet, kvalitet og økonomi Organisatorisk placering Samarbejdspartnere internt og eksternt Stillingsbeskrivelsen er bruttolisten over de personlige ressourcer, der efterspørges ved en rekruttering, og typisk er stillingsbeskrivelsen det internt orienterede rekrutteringsredskab. Bruttolisten nedbrydes efterfølgende i en jobprofil og en personprofil. Jobprofilen anvendes bl.a. til udarbejdelse af en stillingsannonce, der typisk indeholder beskrivelse af: Organisatorisk placering og samarbejde Opgaver og eventuelle resultatkrav Ansvar Beslutningskompetence Eventuelle fremtidsaspekter Personprofilen beskriver kvalifikationskravene til den person, du ønsker at ansætte. Dette kræver en vurdering af de øvrige medarbejdere i det team, den pågældende skal arbejde sammen med, således at du er sikker på at få den personprofil, du har behov for. Er der brug for en inspirator, en ledertype, en bureaukrat eller en anden type medarbejder? Der er altid en risiko for, at du i udvælgelsen kommer til at fokusere på dem, der ligner dig selv. Den bedste stab opnås ved at have diversitet både på job- og personprofiler, men samtidig sikkerhed for at man har det samme etiske grundlag og fundamentale værdier. Det betyder, at virksomheden både skal have dygtige ledere, sælgere, sagsbehandlere mv. Personprofilen er således en præcisering af de personlige kompetencer, kandidaten bør besidde indenfor følgende kompetencer: Viden Færdigheder 12

13 Holdninger Egenskaber Med jobprofilen og personprofilen kan rekrutteringen efter nye ressourcer for alvor begynde Rekruttering Første skridt er at undersøge, hvor den bedst egnede kandidat til at bestride stillingen skal findes. Det kan f.eks. være gennem følgende rekrutteringskanal: Indrykke en stillingsannonce i avis, forening eller lignende Søge i CV-databaser som på Indrykke en annonce på internet-portal som Samarbejde med et Advokaternes Serviceselskab Afhængigt af, hvilket rekrutteringskanal du vælger, og hvilke ressourcer der er afsat til rekrutteringen, kan din rekruttering i kronologisk orden gå frem efter følgende trin: 1. Modtage ansøgninger 2. Screene kandidater 3. Gennemføre ansættelsesinterview 1. runde, 2. runde osv. Herunder interviewteknik, notater, vurderingsteknik, interviewformer og lignende 4. Teste, speciel fokus på personlighed 5. Tjekke referencer 6. Kontrollere data om kandidaten 7. Vælge kandidat 8. Skrive ansættelseskontrakt Alternativ til fastansættelse - eksterne konsulenter Har din advokatvirksomhed ikke behov for en fastansættelse, kan eksterne konsulenter til eksempelvis markedsføring eller forretningsudvikling på kortere sigt være et godt alternativ. Sammenlignet med fastansættelser er styrken ved dygtige konsulenter, at de kan tilføre nye kompetencer samt et bredere erfaringsgrundlag, kan virke som katalysatorer og indpiskere til at stimulere en udvikling, kan skabe overblik, sætte system i kaos samt styre en udviklingsproces og udgøre en supplerende kapacitet i tid og viden. Om eksterne konsulenter bør engageres er bestemt af den arbejdsopgave, der ønskes løst, og den rolle konsulenten tildeles. I forbindelse med udvikling af en forretningsplan for en nyetableret advokat-virksomhed er konsulentens rolle formentlig afgrænset til en markeds- og brancheanalyse, en ledelses- og kompetencevurdering og en driftsøkonomisk vurdering. Det er vigtigt for samarbejdet, at det afklares om konsulentrollen primært har fokus på opgavens indhold eller det drejer og om et procesforløb. Ved opgavens indhold forstås, at konsulenten er den analytiske og skrivende bidragsyder til indholdet i forretningsplanen 13

14 efter at have indsamlet oplysninger ved interviews og dataindsamling m.v. Ved et procesforløb forstås, at konsulenten sikrer, at processen holdes på sporet, og at indholdet til forretningsplanen kommer fra de ressourcepersoner med det rette kendskab. Den eksterne konsulent kan have fire roller: Konsulentens rolle Konsulentens fokus Konsulentens rolle Konsulentens fokus Ekspert Sparringspartner Diagnostiker Proceskonsulent Opgave ved hjælp af analyse Opgave ved hjælp af interaktion Proces ved hjælp af analyse Proces ved hjælp af interaktion Ledelse Virksomhedens ledelse er en sondring mellem forskellige ledelsesfunktioner. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme person, der skal være leder for alle områder. Start overvejelserne med at spørge dig selv om: Hvem skal sikre den faglige standard? Hvem skal lede personale både rekruttering, administration og udvikling? Hvem skal lede teknologiudviklingen og implementeringen? Hvem står i spidsen for eksterne relationer og markedsføring? Hvem har det økonomiske overblik og ansvar samt styrer dette område? Alle disse områder er væsentlige ledelsesfelter, og det er nødvendigt at se ledelse som en professionel faglig disciplin, som kræver både evner, viden, interesse og engagement. Der er ikke nok at være partner. Du bør derfor vurdere, hvilke ledelseskompetencer virksomheden har behov for, og om disse kompetencer skal dækkes internt i virksomheden eller ved ekstern bistand. Endelig bør du overveje i hvilket omfang det vil være gavnligt, at blive coachet i din rolle som leder. En coach vil kunne hjælpe med at udvikle dig i din lederrolle Medarbejderudviklingssamtaler værktøjer Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), personaleudviklingssamtaler (PUS), kompetence-samtaler og lignende er betegnelser for tilbagevendende, systematiserende samtaler mellem medarbejder og nærmeste overordnede. Det vigtige i denne sammenhæng er at: Samtalen er en del af virksomhedens personalepolitik og kommunikation med medarbejderen Samtalen er tilbagevendende, f.eks. en gang om året Samtalen er struktureret, og begge parter ved, hvad der skal foregå Begge parter har forberedt sig Konkrete fejl, der er begået, er afklaret inden samtalen 14

15 Der er en formel afslutning af samtalen f.eks. i form at et fremadrettet dokument, begge parter underskriver Resultaterne gemmes til den efterfølgende samtale, og der følges op på gensidige forpligtelser Endeligt er det vigtigt at være opmærksom på, at selv om alle disse punkter er opfyldt, får man kun en udbytterig og fremadrettet samtale, når begge parter lytter og har viljen til at drive den fælles arbejdsplads videre som et godt sted at arbejde Arbejdsmiljø Virksomhedens arbejdsmiljø kan inddeles i henholdsvis fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men det er efterhånden ikke relevant at skelne mellem de to. De fysiske krav er lettere at opfylde, men ofte er klager over fysiske gener en udmelding, der dækker over dårlig trivsel og dermed psykisk arbejdsmiljø. Enhver virksomhedsleder bør vide at stress, alkoholproblemer og alvorlig sygdom kan forekomme på en arbejdsplads. Det er vigtigt inden problemerne opstår at have gjort sig overvejelser om, hvordan de skal håndteres og være opmærksom på sammenhængen mellem fysik og psyke hos hver enkelt medarbejder. Især når en virksomhed starter, er der stor risiko for at overse de første fysiske signaler, såsom glemsomhed, småsygdomme, nedsat immunforsvar, spiseforstyrrelser, der alle indicerer, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er optimalt. Det er vigtigt at se dette som et virksomhedsanliggende og ikke kun som et individuelt problem. For at sikre et velfungerende arbejdsmiljø skal der afsætte en del af den ellers debiterbare tid til ledelse og administration. Advokatsamfundet stiller gratis en test af det psykiske arbejdsmiljø til rådighed. Den er tilgængelig på Ekstern konsulentbistand kan være et alternativ, hvis den nystartede virksomheden på kort sigt ikke har ressourcer til at løse et problem med det psykiske arbejdsmiljø Salg og markedsføring Som iværksætter er din største udfordring ofte at få solgt dine ydelser og med tiden få skabt en loyal kundeportefølje. Helt simpelt gøres dette ved at opfylde dine potentielle kundernes behov og give dem en tilfredsstillende oplevelse, der får dem til at komme tilbage for genkøb af iværksætter Markedsføringsplan Vækst 3-5 år virksomhedens rådgivning. I praksis er dette ingen let udfordring desværre men med en markedsføringsplan har du et strategisk redskab til at skabe denne kundeportefølje. Hemmeligheden ved succesfuld markedsføring er at kunne sætte sig ind i og forstå de potentielle kunders 15

16 tankesæt og målrette markedsføringen mod opfyldelse af disse behov. Med markedsføringsplanen skal din virksomhed udvikles fra det nuværende iværksætterstadie til målsætningen for om f.eks. 3-5 år som vist i figuren. Din markedsføringsplan starter med en markedsforståelse og indsigt i de potentielle kunders behov. Den indsigt bruges til at målrette din markedsførings-, pris-, positionerings- og produktstrategi mod opbygning af vedvarende kunderelationer. Du skaber derved en samlet strategi for, hvordan produkter og serviceydelser prisfastsættes og sælges til dine potentielle kunder. Din markedsføringsplan er planlægning, indsamling og analyse af informationer, og den bør bl.a. indeholde afklaring af: Hvad kendetegner det marked, du går ind på? Hvad er markedspotentialet målt i kroner? Hvilken markedsandel er din målsætning? Hvem skal være dine kernekunder? Hvordan kommunikerer du med dine nuværende og potentielle kunder? Hvilke produkter og serviceydelser er dine kernekompetencer? Hvad skal dine produkter og serviceydelser koste? Markedsanalyse Du bør kende dit marked og derigennem analysere frem til, hvordan du vil vinde markedsandele og positionere din forretning i forhold til konkurrenternes stærke og svage sider. Udgangspunktet er besvarelse af markedsføringsplanens første spørgsmål; Hvor er din forretning nu? og indeholder en markedsanalyse, hvor du indgående beskriver: Hvem er dine konkurrenter? Hvem er dine kunder? Hvem er dine konkurrenter Uanset, hvilket marked du etablerer din virksomhed på, vil der allerede være en række eksisterende konkurrenter. Du bør have kendskab til deres kernekompetencer, deres markedsandele indenfor overordnede produktgrupper, karakteristika ved deres arbejdsprocesser og deres styrker og svagheder. Du bør også analysere konkurrencen fra andre end advokatvirksomheder som for eksempel ejendomsmæglere og revisorer. I takt med at markedet for advokatydelser i den kommende periode forventes yderligere liberaliseret, vil ikke-advokater få flere muligheder for at markedsføre juridisk bistand. Du bør vurdere, hvordan denne konkurrencesituation kan påvirke dit marked. Adgangsbarrierer Kendskab til den nuværende konkurrencesituation på markedet bør suppleres med en analyse af, hvilke ressourcer andre virksomheder skal bruge for i fremtiden at etablere sig på markedet ved f.eks. at kopiere din forretningsmodel. Dette kaldes adgangsbarrierer til markedet. Jo færre ressourcer det kræver, jo større er sandsynligheden for, at nye konkurrenter etablerer sig på markedet. 16

17 Positionering - Ud fra kendskabet til den samlede konkurrencesituation skal du positionere virksomheden i markedet, hvor de potentielle kunder tilbydes noget unikt, som konkurrenterne ikke kan tilbyde. Positioneringen skal i kundernes bevidsthed danne et billede af virksomhedens kompetencer og produktsortiment. Målsætningen er at give de potentielle kunder en bedre behovsopfyldelse end konkurrenterne kan. Det forudsætter, at fordelene ved dine ydelser er åbenbare for, hvis du ikke selv kan se fordelene, kan du heller ikke forvente, at kunderne kan. Bemærk i den henseende, at advokatydelser ofte kan have karakter af at være et ensartet produkt fra advokat til advokat. For at skabe en unik markedsposition bør din markedsføring udover produktdimensionen også have fokus på emotionelle sider af advokatydelsen som service i øjenhøjde eller særligt kendskab til situationer, hvor små virksomheders juridiske problemstillinger opstår osv. Konkurrenceparametre Konkurrenceanalysens sidste del behandler konkurrenceparametrene og dermed succeskriterierne for, hvad der afgør en kundes valg af advokat A eller advokat B. Konkurrenceparametre for advokatydelser kan være antal vundne retssager, udbudet af fagområder, gode anbefalinger, beliggenhed og indretning af kontorlokaler, din alder, pris, svartid på henvendelser fra kunder, tilgængelighed, sprogbrug eller personlige relationer. Den bedste måde at afdække konkurrenceparametrene på er ved at spørge de potentielle kunder. Gennem interviews eller spørgeskemaundersøgelser kan du forsøge at identificere de faktorer, der er afgørende for en kundes valg af advokat. Desværre er disse undersøgelser ofte bekostelige at købe hos markedsanalysebureauer. Alternativt kan du indgå samarbejde med studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner, der ofte gerne vil deltage i sådanne projekter. Afdækning af konkurrencesituationen og definition af virksomhedens markedsposition kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål: Hvem vil være dine direkte konkurrenter på markedet? Hvad er konkurrenternes styrker og svagheder? Hvilke adgangsbarrierer er der til markedet? Hvilken konkurrence kan du forvente fra nye aktører på markedet? Hvad kan du tilbyde, som dine konkurrenter ikke kan? Hvilken unik markedsposition skal din advokatvirksomhed have? Hvem er dine kunder? Et vigtigt led i markedsføringsplanen er at tage stilling til, hvilke kunder der skal være virksomhedens målgruppe. Ud fra kendetegnene for hver målgruppe målrettes markedsføringen mod de potentielle kunders behov. Udfordringen er at inddele markedet i homogene grupper med ensartede købspræferencer og derved lave en kundesegmentering med tilhørende markedsføringsstrategi. Forudsætningerne for kundesegmenterne er målelighed, tilgængelighed, differentieret og økonomisk rentabel. Segmenteringen følger denne tragtmodel: 1. Inddel dit marked for advokatydelser i segmenter 17

18 2. Karakteriser hvert kundesegment ud fra geografi, demografi, industri, livsstil, virksomhedsstørrelse, vækstpotentiale i segmentet eller udviklingsstadie for virksomheden 3. Beskriv købssituationen for hvert kendesegment ud fra produktkrav, kundens situation, anvendelseshyppighed, akutte behov og kundens produktkendskab 4. Udvælg segmenter som dine målgrupper ud fra fællestræk, der kan give synergi mellem de enkelte kundesegmenter Marketingsstrategi Efter segmenteringsprocessen udarbejdes selve markedsføringsstrategien og en handlingsplan for, hvordan dine ydelser rent praktisk markedsføres for at opbygge den ønskede kundeportefølje. Afsættet for markedsføringsstrategien er markedsanalysen, konkurrencesituationen, valget af målgruppesegmenter og positioneringen, hvilket fører til virksomhedens handlingsparametre: produktspecifikationer, prisfastsættelse, promotion og placering. Produkt På baggrund af din forretningsidé og de kundebehov, du gennem kundesegmenteringen har identificeret, har du nu en klar opfattelse af indholdet af din produktportefølje. Hvis du vil sælge ydelser til både privat- og erhvervskundesegmenter skal du overveje, hvordan du tilpasser produktporteføljen til begge segmenters behov. Pris Prisfastsættelse er ofte et af de vanskeligste elementer i denne del af markedsføringsplanen. Et fornuftigt udgangspunkt er sammenhængen mellem de direkte konkurrenters priser og den markedsposition, som din virksomhed skal have i forhold til dem. For generiske standardprodukter bør din prisfastsættelse tage afsæt i det gennemsnitlige timeforbrug per produkt og din udfakturerede timesats. For andre produkter er hovedreglen i dag den, at det er det medgåede tidsforbrug, der danner grundlag for honorarfastsættelse. Suppleres dette med en intern salæroversigt med vejledende salærer på en række ydelser sikres nogenlunde ensartede honorarer. I salæroversigten kan også indarbejdes en vejledning til, hvilke timesatser de enkelte medarbejdere skal benytte. Herved sikres, at hver medarbejder følger en ensartet salærpolitik og prisstrategi. Den udfakturerede timesats vil normalt variere efter, hvor i landet virksomheden er beliggende, medarbejderens kvalifikationer og anciennitet, samt efter om der er tale om bistand til private eller erhvervsdrivende, om det er en fagligt højt specialiseret ydelse, er leveres, eller om der knytter sig særlige forhold til opgaven i øvrigt såsom for eksempel ekstraordinært tidspres, særligt ansvar etc. Prisfastsættelsen kan også afhænge af, om du vælger en prisstrategi, der med lave priser hurtigt skal skabe en tilfredsstillende markedsandel eller en prisstrategi, hvor det er forbedrede produkt- eller serviceegenskaber, der på længere sigt skaber en tilfredsstillende markedsandel ved gennemsnitlige priser. Promotion Kommunikationen til de potentielle kunder skal tydeliggøre fordelene ved at 18

19 købe dine ydelser frem for andre advokaters ydelser. Udfordringen er at fange kundernes interesse og gennem markedskommunikation overbevise kunderne om fordelene ved dine ydelser, der bedst opfylder de udvalgte kundesegmenters behov for juridisk rådgivning. Du kan f.eks. benytte dig af følgende medier: Annoncering i aviser Nyhedsbreve eller nyhedsmails Informationsmøder Opsøgende salgsmøder hos erhvervskunder Strategiske alliancer PR Hjemmeside Pjecer og brochurer Placering For advokater er placering primært et spørgsmålet om, hvor virksomheden skal have sit kontor. Det vil ofte være i nærheden af din egen bopæl. Det afgørende er at være placeret tæt på dine udvalgte kundesegmenter, så de ubesværet kan komme til dig og omvendt. Internettet, telefonmøder og videokonferencer er gode alternativer til at gøre vejen til kunden kortere. Markedsføringsplanen mister værdi, hvis den mangler detalje og substans og er uklar i forhold til strategi og overordnet målsætning. En upræcis og uaktuelt omverdensanalyse eller urealistisk positive forventninger kan ligeledes føre til uhensigtsmæssige beslutninger i etableringsfasen. Som resten af forretningsplanen bør markedsføringsplanen derfor være baseret på velunderbyggede og realistiske estimater og antagelser om virksomhedens udvikling. Du bør dog være opmærksom på, at uforudsigelige handlinger fra konkurrenter, makroøkonomisk udvikling mv. kan medføre, at markedsføringsplanen løbende skal revideres. Al markedsføring og salg bør være understøttet af et IT-system, som kan sikre at du får registreret de rigtige oplysninger på kunder, marketingaktiviteter m.v., således at du kan følge op på gennemførte tiltag, og proaktivt kontakte nye kunder eller eksisterende kunder med nye ydelser. Advokaternes Serviceselskab og uddannelsesinstitutioner tilbyder en række kurser om markedsføring af advokatydelser og markedsføring generelt Budgetter og regnskaber Budgetter og regnskaber er to ofte undervurderede men meget betydelige styringsredskaber for den nystartede advokat, der skal kunne tilpasse operationelle og strategiske beslutninger til virksomhedens udvikling. Strategisk anvendes regnskaber til bl.a. at fokusere på de forretningsområder, der giver de bedste resultater. Samtidigt bør ledelsen altid vide, hvilke ydelser der giver det største dækningsbidrag og indtjening. 19

20 Før etablering bruges budgetterne til at overbevise investorer, revisorer og pengeinstitutter om forretningsidéens bæredygtighed. Samtidigt er budgetter og forventet resultatopgørelse for de første år med til at give dig en god forståelse for balancen mellem virksomhedens indtægts- og udgiftsgrupper og en forståelse for, hvor store udsving i forventede resultater virksomheden kan tåle, førend de røde advarselslamper bør begynde at lyse. Ud fra løbende opdatering af budgetterne vurderes det, om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig, eller der er behov for at tilføre yderligere kapital i etableringsfasen eller i den fremtidige udvikling. Samtidig er en grundig analyse af udviklingen i budgetter og regnskaber et operationelt værktøj til at vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at iværksætte nye investeringer eller strategiske tiltag Generelt om budgettering Ved at budgettere sætter du tal på, hvordan din forretningsidé skal blive en succes. Det afgørende er at være så konkret, detaljeret og realistisk som muligt, men samtidigt bevidst om at udviklingen af budgetter er en løbende proces. En høj detaljeringsgrad viser, at forretningsplanen er gennemtænkt og der bør ikke komme uventede overraskelser - i det mindste ikke ret mange. Som beskrevet tidligere starter forretningsplanen med formulering af virksomhedens vision, målsætning og produktportefølje mv. Derefter udarbejdes budgetterne for på baggrund af konklusionerne at vende tilbage til forretningsplanens første faser og tilpasse dem til disse konklusioner. Betragt derfor arbejdet med forretningsplanen som en række cirkler, hvor du efter hvert element vurderer de nye resultater og eventuelt går et skridt tilbage og arbejder med det foregående element igen. Med budgetterne føres kontrol med, om de økonomiske forudsætninger realiseres. Er det ikke tilfældet, må du tage skridt til at forbedre økonomien. I relation til investorer og egen risikovillighed bør budgetteringen indeholde et worst case scenario. Dette scenario er et billede af de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden imod forventning skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Med et worst case scenario sætter du tal på den risikokapital, der er forbundet med etablering af virksomheden. Budgetteringen består af følgende fire budgetter; etablerings-, likviditets-, drifts- og privatbudget. Derudover bør du lave en åbningsbalance Etableringsbudget Etableringsbudgettet anvendes til at vise, hvilke udgifter der er forbundet med opstart af virksomheden. Alle udgifter afholdes inden virksomheden etableres under hensyntagen til afskrivning af aktiver. Følgende poster indgår typisk i etableringsbudgettet for en advokatvirksomhed: Husleje (Leje, depositum og udbetaling) Indretning (Håndværk og maling) Kontorinventar (Møbler, IT-udstyr, telekommunikation og kopimaskine) Rådgivere (Revisor og IT-konsulent) Kontorartikler (Brevpapir, visitkort og printerpatroner) 20

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere