Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig"

Transkript

1 Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration til videreudvikling af en eksisterende forretning. Advokatrådet ønsker således at give advokater, der etablerer selvstændig virksomhed, de bedste forudsætninger for forretningsmæssig succes. Samtidig er Advokatrådet overbevist om, at tilgangen af nye initiativrige og visionære selvstændige advokater medvirker til at gøre hele branchen mere konkurrencedygtig. Vejen til succes som selvstændig advokat forudsætter, at du har en forretningsmæssig forståelse og evne til at få samspillet mellem virksomhedsdrift og juridisk sagsbehandling til at gå op i en højere enhed. Som selvstændig advokat vil du blive udfordret på dine evner til at du kunne tænke strategisk, have en salgsmæssig tilgang til udviklingen af din kundeportefølje, kunne anvende regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter som styringsværktøjer for virksomhedens fremtid, kunne lede og motivere medarbejdere frem mod en fælles målsætning mv. Denne guide har til hensigt at fungere som inspiration, vejledning og opslagsværk, når du står overfor disse udfordringer. Etableringsguiden indeholder også en lang række praktiske råd og tips omkring klientkontoerklæringer, IT-systemer, rådgivere, budgettering, registrering af virksomheden mv., som ligeledes er vigtige elementer i etableringen af advokatvirksomheden. Som det fremgår i starten af hvert afsnit, er etableringsguiden skrevet af advokater med viden og erfaring om etablering af netop advokatvirksomhed - en stor tak til dem. Advokatrådet ønsker dig held og lykke med din nye virksomhed og god arbejdslyst! Sys Rovsing Formand for Advokatrådet 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL ADVOKATSAMFUNDET 5 2. MOTIVATION HVORFOR SELVSTÆNDIG ADVOKAT? 6 3. FORRETNINGSPLAN IDÉGRUNDLAG MÅLSÆTNING PRODUKTET OG SERVICEYDELSEN PERSONLIGE RESSOURCER REKRUTTERING ALTERNATIV TIL FASTANSÆTTELSE - EKSTERNE KONSULENTER LEDELSE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER VÆRKTØJER ARBEJDSMILJØ SALG OG MARKEDSFØRING MARKEDSANALYSE Hvem er dine konkurrenter Hvem er dine kunder? MARKETINGSSTRATEGI BUDGETTER OG REGNSKABER GENERELT OM BUDGETTERING ETABLERINGSBUDGET DRIFTSBUDGET LIKVIDITETSBUDGET PRIVATBUDGET ÅBNINGSBALANCE FINANSIERING AF ADVOKATVIRKSOMHEDEN FINANSIERINGSMULIGHEDER IT FORTROLIGHED OG PERSONDATA INTERNETTET DOMÆNENAVN HARDWARE OG SOFTWARE REGELGRUNDLAG FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER ADVOKATRÅDETS ETISKE REGLER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF PENGE OG FINANSIERING AF TERRORISME MEDLEMSBIDRAG TIL DET DANSKE ADVOKATSAMFUND ADVOKATNÆVNET OG ADVOKATKREDSENE OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE SOM BETINGELSE FOR AT FÅ BESKIKKELSE SOM ADVOKAT 29 2

3 5. VIRKSOMHEDENS STRUKTUR REGISTRERING VED START AF VIRKSOMHEDEN VALG AF SELSKABSFORM FRA ANSAT TIL SELVSTÆNDIG ADVOKAT FUSION VIRKSOMHEDENS NAVN INTERNATIONALT PERSPEKTIV GENERELLE INTERNATIONALE RELATIONER SPECIFIKKE INTERNATIONALE RELATIONER SAMARBEJDER MED FORENINGSPRÆG ELLER AF SOCIALT ORIENTERET KARAKTER MARKEDSFØRINGSKÆDER INTERNATIONALT EJEDE ADVOKATVIRKSOMHEDER VALG AF INTERNATIONAL SAMARBEJDSPARTNER 36 7 RÅDGIVNING IT-KONSULENTER REVISORER OG PENGEINSTITUTTER ADVOKATERNES SERVICESELSKAB 7.4. RÅDGIVNING TIL IVÆRKSÆTTERE FORSIKRING ANSVARS- OG GARANTIFORSIKRING ARBEJDSSKADEFORSIKRING SUPPLERENDE FORSIKRINGER GARANTISTILLELSE MED EJENDOMSFORMIDLING KRYDSLIVSFORSIKRING PRIVATHOSPITALSFORSIKRING SKATTER OG AFGIFTER DEN SKATTEMÆSSIGE BETYDNING AF VALGET AF VIRKSOMHEDSFORM ADVOKATVIRKSOMHED I SELSKABSFORM PERSONLIG DREVET VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN KAPITALAFKASTORDNINGEN REGISTRERING AF VIRKSOMHEDEN SELVANGIVELSE, REGNSKAB OG BOGFØRING MOMS OPTAGELSE AF NYE PARTNERE OG BEREGNING AF GOODWILL BINDENDE LIGNINGSSVAR ELLER BINDENDE FORHÅNDSBESKED KLAGE, ANKE OG OMKOSTNINGSDÆKNING 49 3

4 10. KLIENTKONTI FORMULAR I - BETROEDE MIDLER FORMULAR II INGEN BETROEDE MIDLER FLERE DRIFTSSTEDER REGISTRERING KRISE OG AFVIKLING GENOPRETTELSE AFVIKLING SOLVENT AFVIKLING BETALINGSSTANDSNING KONKURS GÆLDSORDNINGER 54 4

5 1. Introduktion til Advokatsamfundet Forfatter: Jørn Frøhlich, medlem af Advokatrådet, (Kielberg Advokater) Advokatsamfundet organiserer alle danske advokater. Organisationens tre hovedopgaver er at varetage medlemmernes interesser, at kontrollere medlemmernes optræden og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse. I Advokatsamfundet er vi ca. 40 medarbejdere, der arbejder med at servicere medlemmerne af Advokatsamfundet, Advokatrådet, Advokatrådets fagudvalg og offentligheden. Den daglige ledelse varetages af generalsekretæren. Advokaternes Serviceselskab er et aktieselskab ejet af Advokatsamfundet. Selskabets formål er at tilbyde advokatvirksomheder serviceydelser, blandt andet kurser og ITydelser, der generelt kan medvirke til at styrke driften af en advokatvirksomhed. Advokaternes Serviceselskab administrerer derudover en række faggrupper og foreninger for advokater. Det er bl.a. Danske BOLIGadvokater, Danske IT-advokater, Danske FAMILIEadvokater, Danske INKASSOadvokater, Bestyrelsesadvokater, Mediatoradvokater og Voldgiftsforeningen. Advokatsamfundet vil naturligvis gerne hjælpe dig med etablering af din advokatvirksomhed. Du er derfor meget velkommen til kontakte os, hvis du udover denne guide får behov for råd eller vejledning. Held og lykke med din virksomhed. 5

6 2. Motivation hvorfor selvstændig advokat? Forfatter: Bjarke Sanbeck (SES Advokatfirma) Det må nok erkendes, at mange i dag vælger at starte selvstændig virksomhed, fordi karrieremulighederne i en etableret virksomhed ikke er attraktive, f.eks. fordi vejen til partnerstatus synes for lang. En anden og langt mere positiv - og forhåbentlig også oftere forekommende begrundelse er lysten til at have fod under eget bord. Denne lyst er svær at beskrive. Det er jo en følelse, der, når den først har meldt sig, brænder som en flamme i ens indre. I starten måske et vågeblus, men dog en flamme der ønsker at bryde ud i lys lue. Arbejdsglæden er for mange den største gevinst ved at blive selvstændig. Samtidig har man en tendens til at vokse med opgaven. Der er simpelthen nogle områder, hvor man bliver bedre. For eksempel vil den basale viden om og forståelse for virksomhedsdrift, som man tilegner sig, give et anderledes indblik i kundernes holdninger til deres virksomheder og sager. Pludselig får man en fælles referenceramme, når man taler virksomhedsejer til virksomhedsejer. Dette giver sig ofte udslag i, at det over for kunderne bliver nemmere at finde engagement og glæde. Enhver ny sag repræsenterer pludselig en mulighed for forretning og samtidig en mulighed for markedsføring med henblik på den næste sag. Din motivation for at ville være selvstændig spiller en stor rolle for, hvordan du etablerer din advokatforretning. Hvad enten du ønsker at revolutionere branchen indefra eller blot at indføre dine egne værdier i det daglige arbejde, er det iværksætterens mål at etablere sin egen virksomhed helt fra grunden. Du har måske et ønske om at bryde ud af sådan gør vi, for det har vi altid gjort eller simpelthen selv at få lov at bestemme farven på brevpapiret, selv at bestemme om du vil gå hjem kl. 14 for at arbejde igen kl. 21 eller bare holde fri (hvis du har tid!). Jeg har oplevet glæden ved at starte et helt nyt firma sammen med to gode kolleger. Alt, har vi selv bestemt, fra logo til edb-system til medarbejdere. Den tilfredsstillelse, som dette giver, kan ikke overvurderes. Men det er selvfølgelig ikke den letteste måde at komme i gang på. Uanset hvilken form man vælger, giver etableringen styrker og muligheder til selv at bestemme sine arbejds- og livsvilkår. Hvilke emner man ønsker at beskæftige sig med. Udnytte lige præcis de juridiske eller menneskelige kundskaber, som man selv synes, er ens stærke sider. Det er min opfattelse, at man vokser. Både som advokat og som menneske. Det er altid sundt at skulle tage ansvar for egne handlinger. Som nystartet selvstændig advokat mærker man dette i yderste konsekvens. 6

7 At det er lysten, der driver værket, finder du bestemt ud af, når du er kommet i gang. Glæden ved den første sag. Tilfredsstillelsen ved den første faktura. Særligt hvis den bliver betalt. Måske endda med tak. Til sidst er der selvfølgelig også det helt jordnære ønske om selv at kunne tilrettelægge sin arbejdsdag, selv at have indflydelse på sine arbejdsopgaver og selv at have indflydelse på sin indkomst og de helt nære omgivelser. (Det lyder jo logisk. Og det er det faktisk også). 7

8 3. Forretningsplan Forfattere: Per Christensen (Advokatfirma Hjulmand & Kaptain), Jan Arnoldi (Advokaternes Serviceselskab A/S), Per Mejer (Advokaterne Amagertorv 11) og Stefan Black (Bech Bruun) Ved etableringen af selvstændig advokatvirksomhed bør du på et tidligt stade formulere de grundlæggende tanker, idéer og holdninger, som danner baggrund for beslutningen om at starte din egen virksomhed. I løbet af processen bør disse idéer og holdninger udkrystallisere sig i en forretningsplan, hvor du på skrift har formuleret den inderste kerne i virksomheden. Forretningsplanen er: En hjælp til at holde den overordnede vision med virksomheden for øje i den turbulente tid, som præger opstart af selvstændig virksomhed. En præsentation, når du over for bl.a. kunder, banker, samarbejdspartnere m.v. skal redegøre for virksomheden og dens baggrund. Et strategisk værktøj på de indre linier til for eksempel at bibringe medarbejderne en forståelse af virksomhedens kerneværdier. Forretningsplanen vil indeholde en stillingtagen til bl.a.: Idégrundlag Målsætning Produktet og ydelsen Personlige ressourcer Salg og markedsføring Budgetter og regnskaber Finansiering IT 3.1. Idégrundlag Som nævnt i indledningen er det helt centralt at få defineret, hvad der er virksomhedens idégrundlag. I princippet kan virksomhedens idégrundlag formuleres i tre sætninger. Hvilke serviceydelser og til hvem vil du sælge? Hvilke kundebehov opfylder du? Hvilke kernekompetencer og kerneværdier bør medarbejderne i virksomheden bestride? Det må gerne være formuleret lidt abstrakt, idet det konkrete kan komme frem i forbindelse med formuleringen af en egentlig målsætning, men idégrundlaget skal være kort og præcist. 8

9 Samtidig vil du skulle være langt mere konkret ved beskrivelsen af, hvilke strategiske overvejelser der indgår i og danner grundlag for etablering af virksomheden. For eksempel helt konkret hvorfor du tror på idéen. Du kan således spørge dig selv: Hvad kan du, som andre advokater ikke kan? Du bør som led i formuleringen forholde dig kritisk til, hvad du baserer dit idégrundlag på. Det er en god idé at undersøge muligheder og trusler på det udvalgte marked, du påtænker at etablere din virksomhed på, herunder eksempelvis potentielle kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter, potentielle konkurrenter m.v. I samme forbindelse bør du beskrive virksomhedens stærke og mindre stærke sider og forholde dig til, hvordan du bedst udnytter de stærke sider samt forbedrer eller kompenserer for de mindre stærke sider af virksomheden. Viden om markedsforholdene og virksomhedens potentiale anvendes i planlægningen af virksomhedens markedsføring. Idégrundlaget kan baseres på en række generelle eller konkrete hensyn og forhold. Som eksempel på elementer, der kan være bærende for formuleringen af idégrundlaget kan nævnes: Faglig specialisering Kvalitative krav til sagsarbejdet Servicering af særlige brancher Arbejdsforhold i advokatvirksomheden Økonomiske vilkår mellem deltagerne i virksomheden Eksempel på idégrundlag: Advokatfirmaet XY er et privatkundeadvokatfirma, der har specialiseret sig i at levere fuldservice advokatydelser til danskere, der ønsker at bosætte sig i Skåne. Forbedringer i infrastrukturen mellem Danmark og Sverige forventes at medføre, at et stigende antal danskere bosætter sig i Skåne, hvorfor markedet forventes at vokse Målsætning Med udgangspunkt i idégrundlaget skal du opstille en mere konkret og operationel målsætning for virksomheden, der blandt andet indeholder en vurdering af, hvorledes du forventer at realisere målsætningen inden for virksomhedens forretningsområder. Der skabes derved en klar forbindelse mellem virksomhedens idégrundlag og værdier på den ene side og de strategiske mål på den anden side. Virksomhedens målsætninger kan opdeles i følgende områder, hvortil du bør formulere en operationel strategiplan med angivelse af en tidshorisont for målopfyldelse: Kunder Medarbejdere Markedsføring 9

10 Anvendelse af IT Lønsomhed Strategi for markedsføringen er relevant og skaber struktureret planlægning for, hvordan de reserverede midler til markedsføring bruges. Herunder skal virksomhedens profil overfor omverdenen fastsættes, så den fremstår som en helstøbt, overbevisende og professional virksomhed med standarder for logo, layout mv. Du behøver ikke ofre store summer på at få en ensartet profil på virksomheden som udgangspunkt når du langt ved blot at agere struktureret. Nævnte målsætninger skal være direkte målbare som f.eks. at være den advokat i Århus, der vinder flest inkassosager eller har den største markedsandel frem for en diffus målsætning om at være den bedste advokat i Århus. Sidstnævnte er meget vanskeligt at måle. Andre eksempler kan være, at du vil opnå et vist antal nye kunder pr. kvartal, en vis stigning i antal sager, stigning i omsætning og/eller indtjening mv. Der kan eventuelt defineres delmål i form af fastsættelse af en norm for, hvor mange potentielle kunder du skal kontakte i en given periode etc. Mere komplicerede succeskriterier kan være relateret til resultatet af gennemførte markedsundersøgelser, for eksempel med hensyn til kendskab til virksomheden, kundetilfredshedsanalyser etc Produktet og serviceydelsen Som fagspecialister vil advokater let forfalde til at koncentrere sig (alt) for meget om det, de naturligt føler er kernen i virksomheden, nemlig produktet eller serviceydelsen. Naturligvis er en høj faglig standard vigtig, men det er ikke nok og derfor heller ikke det eneste, du bør fokusere på. Lidt forenklet bør du være opmærksom på, at ordet advokatvirksomhed er sammensat af advokat og virksomhed. Du skal både være advokat og dermed have den fornødne faglige ballast, men samtidig skal du drive en selvstændig virksomhed. Begge dele skal helst kunne ske samtidigt og koordineret, da vejen til succes for advokatvirksomheden også ligger i forretningsmæssig forståelse, administration og lederkompetencer. Der ligger derfor en stor udfordring i som selvstændig at fokusere både på at drive virksomhed samt at udføre sagsbehandling for kunderne. Når du ved etablering skal se på det faglige, er det yderst vigtigt, at du tænker på advokatvirksomheden som en forretningsorienteret virksomhed. Dit fokus bør være på den ydelse, kunden efterspørger. Det nytter med andre ord ikke at tilbyde nogle i øvrigt fagligt set glimrende ydelser, hvis de potentielle kunder ikke efterspørger denne type ydelser, eller hvis du ikke kan nå ud til de kunder, der efterspørger ydelserne. Fokusering på udvalgte kernekompetencer er afgørende for at medarbejderne og dermed virksomheden fremstår professionelt og fagligt kompetent inden for udvalgte fagområder frem for at sprede produktporteføljen for meget. 10

11 En del af markedsføringen består i aktivt at opsøge potentielle kunder og gøre opmærksom på, at de har et udækket behov for juridisk bistand, som netop du som advokat er i stand til at dække. Det kræver planlægning at gennemføre dette markedsføringstiltag, men resultaterne er ofte gode. Som advokat kan det være svært at differentiere ydelserne fra konkurrenternes. Eksempler på måder at differentiere din advokatvirksomhed på kan være ekspeditionshastighed (som erfaringsmæssigt betyder en del), tilgængelighed, imødekommenhed og pris. Se også afsnittet Salg og Markedsføring Personlige ressourcer Der er behov for en gennemtænkt vurdering af de personlige ressourcer, der skal anvendes til at sikre, at en nyetableret advokatvirksomhed har det rette personale til at løse opgaverne i dag og i den nærmeste fremtid. Vurderingen kan kaldes en personaleplanlægning, der tager udgangspunkt i strategierne og målene fastlagt for virksomhedens udvikling. Virksomhedens succes også på bundlinien har ofte meget tæt relation til kvaliteten og effektiviteten på human ressourcesiden. Usikkerhederne i personaleplanlægningen er mange. Omgivelserne for en advokatvirksomhed kan ændre sig væsentligt. Dette gælder især i disse år, hvor der finder et paradigmeskift sted i branchen. Nye konkurrenter, som for eksempel revisorer, ejendomsmæglere og vinkelskrivere samt eksisterende konkurrenter, som for eksempel andre advokatfirmaer, kan tabe eller vinde markedsandele, hvorved det planlagte kundegrundlag for en ny advokatvirksomhed hurtigt kan ændres væsentligt. Også udbudet og efterspørgslen på personaleressourcer på arbejdsmarkedet kan ændres, således at det bliver sværere at få de rigtige medarbejdere, eller det er vanskeligt at foretage en tilfredsstillende vurdering af et stort antal kandidater. Den rigtige profil Rekruttering giver det bedste resultat gennem en systematisk proces. Du bør arbejde målrettet med kvantitativt at definere behovet for personaleressourcer og dermed vurdere rekrutteringsbehovet på kort og langt sigt. For at undgå spild af ressourcer og tid bør der naturligvis være intern enighed om rekrutteringsbehovene før selve udvælgelsesproceduren påbegyndes. Ofte ansætter virksomheder en medarbejder på baggrund af et enkelt interview uden at have stillet nogle helt fundamentale spørgsmål som: Hvad er det for opgaver, der skal løses her og nu? Skal vi omorganisere opgaverne blandt eksisterende medarbejdere? Hvor mange fastansatte, deltidsansatte og eksterne medarbejdere skal virksomheden have? Hvordan skal kønsfordelingen være? En kvalitativ vurdering af personaleressourcerne bør gennemføres for at sikre et overblik over den viden, de færdigheder og de holdninger, som du selv eller hver enkelt 11

12 medarbejder skal besidde. Hvad en advokatvirksomhed anser for at være relevant at medtage i en kvalitativ vurdering kan naturligvis variere meget, men følgende emner er anvendt i de fleste advokatvirksomheder: Test af personlighed (DISC / PAPI / Meyer-Bricks) Erfaringer fra nuværende og tidligere ansættelser (i og udenfor advokatbranchen) Uddannelsesmæssig baggrund Efteruddannelse og kurser Ud fra den kvantitative og den kvalitative vurdering kan du i stillingsbeskrivelsen fastlægge rekrutteringsbehovene. Stillingsbeskrivelsen kan indeholde en gennemgang af: Arbejdsopgaver Eventuelt resultatansvar Eventuelt budgetansvar Værktøjer der skal anvendes i stillingen Resultatmål for stillingen i form af kvantitet, kvalitet og økonomi Organisatorisk placering Samarbejdspartnere internt og eksternt Stillingsbeskrivelsen er bruttolisten over de personlige ressourcer, der efterspørges ved en rekruttering, og typisk er stillingsbeskrivelsen det internt orienterede rekrutteringsredskab. Bruttolisten nedbrydes efterfølgende i en jobprofil og en personprofil. Jobprofilen anvendes bl.a. til udarbejdelse af en stillingsannonce, der typisk indeholder beskrivelse af: Organisatorisk placering og samarbejde Opgaver og eventuelle resultatkrav Ansvar Beslutningskompetence Eventuelle fremtidsaspekter Personprofilen beskriver kvalifikationskravene til den person, du ønsker at ansætte. Dette kræver en vurdering af de øvrige medarbejdere i det team, den pågældende skal arbejde sammen med, således at du er sikker på at få den personprofil, du har behov for. Er der brug for en inspirator, en ledertype, en bureaukrat eller en anden type medarbejder? Der er altid en risiko for, at du i udvælgelsen kommer til at fokusere på dem, der ligner dig selv. Den bedste stab opnås ved at have diversitet både på job- og personprofiler, men samtidig sikkerhed for at man har det samme etiske grundlag og fundamentale værdier. Det betyder, at virksomheden både skal have dygtige ledere, sælgere, sagsbehandlere mv. Personprofilen er således en præcisering af de personlige kompetencer, kandidaten bør besidde indenfor følgende kompetencer: Viden Færdigheder 12

13 Holdninger Egenskaber Med jobprofilen og personprofilen kan rekrutteringen efter nye ressourcer for alvor begynde Rekruttering Første skridt er at undersøge, hvor den bedst egnede kandidat til at bestride stillingen skal findes. Det kan f.eks. være gennem følgende rekrutteringskanal: Indrykke en stillingsannonce i avis, forening eller lignende Søge i CV-databaser som på Indrykke en annonce på internet-portal som Samarbejde med et Advokaternes Serviceselskab Afhængigt af, hvilket rekrutteringskanal du vælger, og hvilke ressourcer der er afsat til rekrutteringen, kan din rekruttering i kronologisk orden gå frem efter følgende trin: 1. Modtage ansøgninger 2. Screene kandidater 3. Gennemføre ansættelsesinterview 1. runde, 2. runde osv. Herunder interviewteknik, notater, vurderingsteknik, interviewformer og lignende 4. Teste, speciel fokus på personlighed 5. Tjekke referencer 6. Kontrollere data om kandidaten 7. Vælge kandidat 8. Skrive ansættelseskontrakt Alternativ til fastansættelse - eksterne konsulenter Har din advokatvirksomhed ikke behov for en fastansættelse, kan eksterne konsulenter til eksempelvis markedsføring eller forretningsudvikling på kortere sigt være et godt alternativ. Sammenlignet med fastansættelser er styrken ved dygtige konsulenter, at de kan tilføre nye kompetencer samt et bredere erfaringsgrundlag, kan virke som katalysatorer og indpiskere til at stimulere en udvikling, kan skabe overblik, sætte system i kaos samt styre en udviklingsproces og udgøre en supplerende kapacitet i tid og viden. Om eksterne konsulenter bør engageres er bestemt af den arbejdsopgave, der ønskes løst, og den rolle konsulenten tildeles. I forbindelse med udvikling af en forretningsplan for en nyetableret advokat-virksomhed er konsulentens rolle formentlig afgrænset til en markeds- og brancheanalyse, en ledelses- og kompetencevurdering og en driftsøkonomisk vurdering. Det er vigtigt for samarbejdet, at det afklares om konsulentrollen primært har fokus på opgavens indhold eller det drejer og om et procesforløb. Ved opgavens indhold forstås, at konsulenten er den analytiske og skrivende bidragsyder til indholdet i forretningsplanen 13

14 efter at have indsamlet oplysninger ved interviews og dataindsamling m.v. Ved et procesforløb forstås, at konsulenten sikrer, at processen holdes på sporet, og at indholdet til forretningsplanen kommer fra de ressourcepersoner med det rette kendskab. Den eksterne konsulent kan have fire roller: Konsulentens rolle Konsulentens fokus Konsulentens rolle Konsulentens fokus Ekspert Sparringspartner Diagnostiker Proceskonsulent Opgave ved hjælp af analyse Opgave ved hjælp af interaktion Proces ved hjælp af analyse Proces ved hjælp af interaktion Ledelse Virksomhedens ledelse er en sondring mellem forskellige ledelsesfunktioner. Det er derfor ikke nødvendigvis den samme person, der skal være leder for alle områder. Start overvejelserne med at spørge dig selv om: Hvem skal sikre den faglige standard? Hvem skal lede personale både rekruttering, administration og udvikling? Hvem skal lede teknologiudviklingen og implementeringen? Hvem står i spidsen for eksterne relationer og markedsføring? Hvem har det økonomiske overblik og ansvar samt styrer dette område? Alle disse områder er væsentlige ledelsesfelter, og det er nødvendigt at se ledelse som en professionel faglig disciplin, som kræver både evner, viden, interesse og engagement. Der er ikke nok at være partner. Du bør derfor vurdere, hvilke ledelseskompetencer virksomheden har behov for, og om disse kompetencer skal dækkes internt i virksomheden eller ved ekstern bistand. Endelig bør du overveje i hvilket omfang det vil være gavnligt, at blive coachet i din rolle som leder. En coach vil kunne hjælpe med at udvikle dig i din lederrolle Medarbejderudviklingssamtaler værktøjer Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), personaleudviklingssamtaler (PUS), kompetence-samtaler og lignende er betegnelser for tilbagevendende, systematiserende samtaler mellem medarbejder og nærmeste overordnede. Det vigtige i denne sammenhæng er at: Samtalen er en del af virksomhedens personalepolitik og kommunikation med medarbejderen Samtalen er tilbagevendende, f.eks. en gang om året Samtalen er struktureret, og begge parter ved, hvad der skal foregå Begge parter har forberedt sig Konkrete fejl, der er begået, er afklaret inden samtalen 14

15 Der er en formel afslutning af samtalen f.eks. i form at et fremadrettet dokument, begge parter underskriver Resultaterne gemmes til den efterfølgende samtale, og der følges op på gensidige forpligtelser Endeligt er det vigtigt at være opmærksom på, at selv om alle disse punkter er opfyldt, får man kun en udbytterig og fremadrettet samtale, når begge parter lytter og har viljen til at drive den fælles arbejdsplads videre som et godt sted at arbejde Arbejdsmiljø Virksomhedens arbejdsmiljø kan inddeles i henholdsvis fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men det er efterhånden ikke relevant at skelne mellem de to. De fysiske krav er lettere at opfylde, men ofte er klager over fysiske gener en udmelding, der dækker over dårlig trivsel og dermed psykisk arbejdsmiljø. Enhver virksomhedsleder bør vide at stress, alkoholproblemer og alvorlig sygdom kan forekomme på en arbejdsplads. Det er vigtigt inden problemerne opstår at have gjort sig overvejelser om, hvordan de skal håndteres og være opmærksom på sammenhængen mellem fysik og psyke hos hver enkelt medarbejder. Især når en virksomhed starter, er der stor risiko for at overse de første fysiske signaler, såsom glemsomhed, småsygdomme, nedsat immunforsvar, spiseforstyrrelser, der alle indicerer, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er optimalt. Det er vigtigt at se dette som et virksomhedsanliggende og ikke kun som et individuelt problem. For at sikre et velfungerende arbejdsmiljø skal der afsætte en del af den ellers debiterbare tid til ledelse og administration. Advokatsamfundet stiller gratis en test af det psykiske arbejdsmiljø til rådighed. Den er tilgængelig på Ekstern konsulentbistand kan være et alternativ, hvis den nystartede virksomheden på kort sigt ikke har ressourcer til at løse et problem med det psykiske arbejdsmiljø Salg og markedsføring Som iværksætter er din største udfordring ofte at få solgt dine ydelser og med tiden få skabt en loyal kundeportefølje. Helt simpelt gøres dette ved at opfylde dine potentielle kundernes behov og give dem en tilfredsstillende oplevelse, der får dem til at komme tilbage for genkøb af iværksætter Markedsføringsplan Vækst 3-5 år virksomhedens rådgivning. I praksis er dette ingen let udfordring desværre men med en markedsføringsplan har du et strategisk redskab til at skabe denne kundeportefølje. Hemmeligheden ved succesfuld markedsføring er at kunne sætte sig ind i og forstå de potentielle kunders 15

16 tankesæt og målrette markedsføringen mod opfyldelse af disse behov. Med markedsføringsplanen skal din virksomhed udvikles fra det nuværende iværksætterstadie til målsætningen for om f.eks. 3-5 år som vist i figuren. Din markedsføringsplan starter med en markedsforståelse og indsigt i de potentielle kunders behov. Den indsigt bruges til at målrette din markedsførings-, pris-, positionerings- og produktstrategi mod opbygning af vedvarende kunderelationer. Du skaber derved en samlet strategi for, hvordan produkter og serviceydelser prisfastsættes og sælges til dine potentielle kunder. Din markedsføringsplan er planlægning, indsamling og analyse af informationer, og den bør bl.a. indeholde afklaring af: Hvad kendetegner det marked, du går ind på? Hvad er markedspotentialet målt i kroner? Hvilken markedsandel er din målsætning? Hvem skal være dine kernekunder? Hvordan kommunikerer du med dine nuværende og potentielle kunder? Hvilke produkter og serviceydelser er dine kernekompetencer? Hvad skal dine produkter og serviceydelser koste? Markedsanalyse Du bør kende dit marked og derigennem analysere frem til, hvordan du vil vinde markedsandele og positionere din forretning i forhold til konkurrenternes stærke og svage sider. Udgangspunktet er besvarelse af markedsføringsplanens første spørgsmål; Hvor er din forretning nu? og indeholder en markedsanalyse, hvor du indgående beskriver: Hvem er dine konkurrenter? Hvem er dine kunder? Hvem er dine konkurrenter Uanset, hvilket marked du etablerer din virksomhed på, vil der allerede være en række eksisterende konkurrenter. Du bør have kendskab til deres kernekompetencer, deres markedsandele indenfor overordnede produktgrupper, karakteristika ved deres arbejdsprocesser og deres styrker og svagheder. Du bør også analysere konkurrencen fra andre end advokatvirksomheder som for eksempel ejendomsmæglere og revisorer. I takt med at markedet for advokatydelser i den kommende periode forventes yderligere liberaliseret, vil ikke-advokater få flere muligheder for at markedsføre juridisk bistand. Du bør vurdere, hvordan denne konkurrencesituation kan påvirke dit marked. Adgangsbarrierer Kendskab til den nuværende konkurrencesituation på markedet bør suppleres med en analyse af, hvilke ressourcer andre virksomheder skal bruge for i fremtiden at etablere sig på markedet ved f.eks. at kopiere din forretningsmodel. Dette kaldes adgangsbarrierer til markedet. Jo færre ressourcer det kræver, jo større er sandsynligheden for, at nye konkurrenter etablerer sig på markedet. 16

17 Positionering - Ud fra kendskabet til den samlede konkurrencesituation skal du positionere virksomheden i markedet, hvor de potentielle kunder tilbydes noget unikt, som konkurrenterne ikke kan tilbyde. Positioneringen skal i kundernes bevidsthed danne et billede af virksomhedens kompetencer og produktsortiment. Målsætningen er at give de potentielle kunder en bedre behovsopfyldelse end konkurrenterne kan. Det forudsætter, at fordelene ved dine ydelser er åbenbare for, hvis du ikke selv kan se fordelene, kan du heller ikke forvente, at kunderne kan. Bemærk i den henseende, at advokatydelser ofte kan have karakter af at være et ensartet produkt fra advokat til advokat. For at skabe en unik markedsposition bør din markedsføring udover produktdimensionen også have fokus på emotionelle sider af advokatydelsen som service i øjenhøjde eller særligt kendskab til situationer, hvor små virksomheders juridiske problemstillinger opstår osv. Konkurrenceparametre Konkurrenceanalysens sidste del behandler konkurrenceparametrene og dermed succeskriterierne for, hvad der afgør en kundes valg af advokat A eller advokat B. Konkurrenceparametre for advokatydelser kan være antal vundne retssager, udbudet af fagområder, gode anbefalinger, beliggenhed og indretning af kontorlokaler, din alder, pris, svartid på henvendelser fra kunder, tilgængelighed, sprogbrug eller personlige relationer. Den bedste måde at afdække konkurrenceparametrene på er ved at spørge de potentielle kunder. Gennem interviews eller spørgeskemaundersøgelser kan du forsøge at identificere de faktorer, der er afgørende for en kundes valg af advokat. Desværre er disse undersøgelser ofte bekostelige at købe hos markedsanalysebureauer. Alternativt kan du indgå samarbejde med studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner, der ofte gerne vil deltage i sådanne projekter. Afdækning af konkurrencesituationen og definition af virksomhedens markedsposition kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål: Hvem vil være dine direkte konkurrenter på markedet? Hvad er konkurrenternes styrker og svagheder? Hvilke adgangsbarrierer er der til markedet? Hvilken konkurrence kan du forvente fra nye aktører på markedet? Hvad kan du tilbyde, som dine konkurrenter ikke kan? Hvilken unik markedsposition skal din advokatvirksomhed have? Hvem er dine kunder? Et vigtigt led i markedsføringsplanen er at tage stilling til, hvilke kunder der skal være virksomhedens målgruppe. Ud fra kendetegnene for hver målgruppe målrettes markedsføringen mod de potentielle kunders behov. Udfordringen er at inddele markedet i homogene grupper med ensartede købspræferencer og derved lave en kundesegmentering med tilhørende markedsføringsstrategi. Forudsætningerne for kundesegmenterne er målelighed, tilgængelighed, differentieret og økonomisk rentabel. Segmenteringen følger denne tragtmodel: 1. Inddel dit marked for advokatydelser i segmenter 17

18 2. Karakteriser hvert kundesegment ud fra geografi, demografi, industri, livsstil, virksomhedsstørrelse, vækstpotentiale i segmentet eller udviklingsstadie for virksomheden 3. Beskriv købssituationen for hvert kendesegment ud fra produktkrav, kundens situation, anvendelseshyppighed, akutte behov og kundens produktkendskab 4. Udvælg segmenter som dine målgrupper ud fra fællestræk, der kan give synergi mellem de enkelte kundesegmenter Marketingsstrategi Efter segmenteringsprocessen udarbejdes selve markedsføringsstrategien og en handlingsplan for, hvordan dine ydelser rent praktisk markedsføres for at opbygge den ønskede kundeportefølje. Afsættet for markedsføringsstrategien er markedsanalysen, konkurrencesituationen, valget af målgruppesegmenter og positioneringen, hvilket fører til virksomhedens handlingsparametre: produktspecifikationer, prisfastsættelse, promotion og placering. Produkt På baggrund af din forretningsidé og de kundebehov, du gennem kundesegmenteringen har identificeret, har du nu en klar opfattelse af indholdet af din produktportefølje. Hvis du vil sælge ydelser til både privat- og erhvervskundesegmenter skal du overveje, hvordan du tilpasser produktporteføljen til begge segmenters behov. Pris Prisfastsættelse er ofte et af de vanskeligste elementer i denne del af markedsføringsplanen. Et fornuftigt udgangspunkt er sammenhængen mellem de direkte konkurrenters priser og den markedsposition, som din virksomhed skal have i forhold til dem. For generiske standardprodukter bør din prisfastsættelse tage afsæt i det gennemsnitlige timeforbrug per produkt og din udfakturerede timesats. For andre produkter er hovedreglen i dag den, at det er det medgåede tidsforbrug, der danner grundlag for honorarfastsættelse. Suppleres dette med en intern salæroversigt med vejledende salærer på en række ydelser sikres nogenlunde ensartede honorarer. I salæroversigten kan også indarbejdes en vejledning til, hvilke timesatser de enkelte medarbejdere skal benytte. Herved sikres, at hver medarbejder følger en ensartet salærpolitik og prisstrategi. Den udfakturerede timesats vil normalt variere efter, hvor i landet virksomheden er beliggende, medarbejderens kvalifikationer og anciennitet, samt efter om der er tale om bistand til private eller erhvervsdrivende, om det er en fagligt højt specialiseret ydelse, er leveres, eller om der knytter sig særlige forhold til opgaven i øvrigt såsom for eksempel ekstraordinært tidspres, særligt ansvar etc. Prisfastsættelsen kan også afhænge af, om du vælger en prisstrategi, der med lave priser hurtigt skal skabe en tilfredsstillende markedsandel eller en prisstrategi, hvor det er forbedrede produkt- eller serviceegenskaber, der på længere sigt skaber en tilfredsstillende markedsandel ved gennemsnitlige priser. Promotion Kommunikationen til de potentielle kunder skal tydeliggøre fordelene ved at 18

19 købe dine ydelser frem for andre advokaters ydelser. Udfordringen er at fange kundernes interesse og gennem markedskommunikation overbevise kunderne om fordelene ved dine ydelser, der bedst opfylder de udvalgte kundesegmenters behov for juridisk rådgivning. Du kan f.eks. benytte dig af følgende medier: Annoncering i aviser Nyhedsbreve eller nyhedsmails Informationsmøder Opsøgende salgsmøder hos erhvervskunder Strategiske alliancer PR Hjemmeside Pjecer og brochurer Placering For advokater er placering primært et spørgsmålet om, hvor virksomheden skal have sit kontor. Det vil ofte være i nærheden af din egen bopæl. Det afgørende er at være placeret tæt på dine udvalgte kundesegmenter, så de ubesværet kan komme til dig og omvendt. Internettet, telefonmøder og videokonferencer er gode alternativer til at gøre vejen til kunden kortere. Markedsføringsplanen mister værdi, hvis den mangler detalje og substans og er uklar i forhold til strategi og overordnet målsætning. En upræcis og uaktuelt omverdensanalyse eller urealistisk positive forventninger kan ligeledes føre til uhensigtsmæssige beslutninger i etableringsfasen. Som resten af forretningsplanen bør markedsføringsplanen derfor være baseret på velunderbyggede og realistiske estimater og antagelser om virksomhedens udvikling. Du bør dog være opmærksom på, at uforudsigelige handlinger fra konkurrenter, makroøkonomisk udvikling mv. kan medføre, at markedsføringsplanen løbende skal revideres. Al markedsføring og salg bør være understøttet af et IT-system, som kan sikre at du får registreret de rigtige oplysninger på kunder, marketingaktiviteter m.v., således at du kan følge op på gennemførte tiltag, og proaktivt kontakte nye kunder eller eksisterende kunder med nye ydelser. Advokaternes Serviceselskab og uddannelsesinstitutioner tilbyder en række kurser om markedsføring af advokatydelser og markedsføring generelt Budgetter og regnskaber Budgetter og regnskaber er to ofte undervurderede men meget betydelige styringsredskaber for den nystartede advokat, der skal kunne tilpasse operationelle og strategiske beslutninger til virksomhedens udvikling. Strategisk anvendes regnskaber til bl.a. at fokusere på de forretningsområder, der giver de bedste resultater. Samtidigt bør ledelsen altid vide, hvilke ydelser der giver det største dækningsbidrag og indtjening. 19

20 Før etablering bruges budgetterne til at overbevise investorer, revisorer og pengeinstitutter om forretningsidéens bæredygtighed. Samtidigt er budgetter og forventet resultatopgørelse for de første år med til at give dig en god forståelse for balancen mellem virksomhedens indtægts- og udgiftsgrupper og en forståelse for, hvor store udsving i forventede resultater virksomheden kan tåle, førend de røde advarselslamper bør begynde at lyse. Ud fra løbende opdatering af budgetterne vurderes det, om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig, eller der er behov for at tilføre yderligere kapital i etableringsfasen eller i den fremtidige udvikling. Samtidig er en grundig analyse af udviklingen i budgetter og regnskaber et operationelt værktøj til at vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at iværksætte nye investeringer eller strategiske tiltag Generelt om budgettering Ved at budgettere sætter du tal på, hvordan din forretningsidé skal blive en succes. Det afgørende er at være så konkret, detaljeret og realistisk som muligt, men samtidigt bevidst om at udviklingen af budgetter er en løbende proces. En høj detaljeringsgrad viser, at forretningsplanen er gennemtænkt og der bør ikke komme uventede overraskelser - i det mindste ikke ret mange. Som beskrevet tidligere starter forretningsplanen med formulering af virksomhedens vision, målsætning og produktportefølje mv. Derefter udarbejdes budgetterne for på baggrund af konklusionerne at vende tilbage til forretningsplanens første faser og tilpasse dem til disse konklusioner. Betragt derfor arbejdet med forretningsplanen som en række cirkler, hvor du efter hvert element vurderer de nye resultater og eventuelt går et skridt tilbage og arbejder med det foregående element igen. Med budgetterne føres kontrol med, om de økonomiske forudsætninger realiseres. Er det ikke tilfældet, må du tage skridt til at forbedre økonomien. I relation til investorer og egen risikovillighed bør budgetteringen indeholde et worst case scenario. Dette scenario er et billede af de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden imod forventning skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Med et worst case scenario sætter du tal på den risikokapital, der er forbundet med etablering af virksomheden. Budgetteringen består af følgende fire budgetter; etablerings-, likviditets-, drifts- og privatbudget. Derudover bør du lave en åbningsbalance Etableringsbudget Etableringsbudgettet anvendes til at vise, hvilke udgifter der er forbundet med opstart af virksomheden. Alle udgifter afholdes inden virksomheden etableres under hensyntagen til afskrivning af aktiver. Følgende poster indgår typisk i etableringsbudgettet for en advokatvirksomhed: Husleje (Leje, depositum og udbetaling) Indretning (Håndværk og maling) Kontorinventar (Møbler, IT-udstyr, telekommunikation og kopimaskine) Rådgivere (Revisor og IT-konsulent) Kontorartikler (Brevpapir, visitkort og printerpatroner) 20

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 1 Strategi, forretningsplan, salg- service og medarbejdere Modul 1 3. - 4. oktober 2012 Modul 2 12. - 13. november 2012 Modul 3 10. - 11. december 2012 Modul 4 8. - 9. januar

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Guide

KickStart din restaurant. KickStart Guide KickStart din restaurant KickStart Guide 170 KickStart Guide KickStart Guide Den komplet uundværlige KickStart-Guide giver dig et overblik over de spørgsmål du med fordel kan overveje, mens du planlægger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere