Beretning efterår Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt."

Transkript

1 1 Beretning efterår Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. Næstformanden foreslog, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde et konkret forslag om at opsætte en foldevæg i klublokalet. Generalforsamlingen tilsluttede sig, at der nedsættes et udvalg med 2 fra rygergruppen og 2 fra bestyrelsen. Jeg har snakket lidt med nogle af rygerne, og kan ikke komme med nogen løsning der gør alle tilfredse, men som det er en offentlig hemmelighed så ryges der stadig, dog med åben dør, og når ikke lige jeg eller andre fra bestyrelsen er i rummet. Men hvis der nogen der finder de vise sten, så kom til os i bestyrelsen, vi er åbne for en løsning. Jack Renard har sammen med nogle få andre, lavet et fantastisk arbejde, med at få vores nye køkken opsat. En stor tak til ham og hans hjælper for det gode arbejde. Indkaldelserne til generalforsamlingen blev billig denne gang, der var kun omkring 20 indkaldelser, der blev sendt ud med posten, så det betyder at og dueslag virker, og at vi spare penge. Kassereren: Der er modtaget 30 tilmeldinger til opkrævning via . Det har ikke været muligt at nå at iværksætte opkrævningen via i Vi prøver næste gang og ønsker at så mange som muligt vil tilmelde sig ordningen. Der er indkøbt et regnskabsprogram til PC. Erik kan herefter selv foretage bogføringen. Programmet er nu indkørt. Bestyrelsen tilsluttede sig for, at aftalen med den eksterne revisor om bogføring og opstilling af årsregnskab opsiges. Så spare vi det og Erik klare det så selv. Selvfølgelig tæt fulgt op af vores egne revisorer. Der har været lidt problemer med at lære det nye regnskabssystem. Vi har dog angivet og betalt moms til tiden. Vi har klaget til Vurderingsankenævnet over værdi vurderingen pr. 1. oktober 2006 af bygningerne på Sejlklubvej nr. 16. fordi vi mener at værdien af bygningerne ikke holder, da vi kun har et år opsigelse, men vurderingsankenævnet fastholder den oprindelige vurdering. Sikkerhed: Kassereren har overvejet, hvorledes klubben skal forholde sig i en situation, hvor han får forfald. Jens oplyste, at han kunne varetage bogføringen i en givet situation. Det aftaltes, at Erik sætter Jens ind i bogføringssystemet. Vi har haft enkelte sager med medlemmer der indkøber noget til BKS. Som de mener vi har brug for, uden først at have aftalt det med bestyrelsen først, disse udlæg vil fremover ikke blive dækket.

2 Restancer: En opgørelse viser, at 13 medlemmer p. t er i restance med kontingentet heraf har 3 medlemmer en aftale. Restanterne rykkes med et gebyr på 100 kr. Erik indleder en inkassosag mod et ekskluderet medlem (teltet). Sagen indledes i byretten og følges senere op i fogedretten. Det ekskluderede medlem må påregne, at der påløber betydelige sagsomkostninger m.m. til restancen. Vi syntes det er irriterende at et medlem bare kan snyde os og så slippe godt fra det, derfor har vi valgt at forfølge sagen. Gennemgang af fremtidigt forventet arbejde Jens foreslog at vi foretager en gennemgang af klubhuset, pladsen, mastekranen m.m. I forbindelse med gennemgangen tager vi stilling til, hvilke vedligeholdelser vi vil/skal foretage både på kort og langt sigt. Vi har tænkt os at lave en liste med forventet vedligeholdes, så vi har styr på det det skal udføres i klubben. Husformanden; En lampe ud mod terrassen var itu, og der er indkøbt nye lamper. Vi har fået 2 markedsparasoller fra Carlsberg. Der skal støbes rør i jordhøjde til at holde parasollerne, da de er for store til at en fod kan holde dem fast. Inden for den sidste måned er der skidt på gulvet på herretoilettet, flere gange. Det er helt urimeligt, at medlemmerne skal finde toilettet griset til på den måde. Bestyrelsen overvejer, at vi i gentagelsestilfælde vil låse toilettet af, indtil et rengøringsselskab kan rengøre toilettet, da det er urimeligt at andre skal gøre rent efter sådan noget svineri. Dette gør vi fordi, som alle ved, så er colibakterier livsfarlige, og vi kan ikke risikerer, at en uden at vide det tager i et håndtage eller andet, der er forurenet af disse bakterier, bliver udsat for denne fare, her tænker vi især på børn. Jeg har hørt hvordan enkelte medlemmer, har drejet dette rundt, så jeg præciserer, at det kun er bestyrelsen, som er berettiget til at ringe efter ekstern rengøringshjælp. Det er umuligt at forudse, hvor meget dette kan koste. Derfor må vi overveje at forhøje kontingentet for at kunne betale de øgede udgifter, hvis ikke dette svineri stopper. Der opsat nye kummer på herretoilettet, de skulle være billigere i brug. Og nemmere at rengøre, så vi kan slippe for den lugt der har hænget over de gamle. Førstehjælp: Førstehjælpskassen blev hurtigt tømt efter opfyldning. Vi får kassen suppleret igen snarest muligt. Broformanden: Vi har fået 9 nye medlemmer siden sidst, og det pynter på vores økonomi. Carl har udfærdiget en gæstesejlerseddel til brug, ved afregning af havnepenge og afgifter, for gæstesejlere. 2

3 En el-måler til broen var brændt sammen (kondensvand). Ny indmad af bedre kvalitet er genmonteret. Der er sket en udskridning af skrænten, dette har presset konebroen ud af niveau. Et medlem, der er entreprenør, vil hos kolleger med ekspertise i havneanlæg undersøge, hvordan vi kan/skal sikre skrænten. Han vil derefter fremsætte et forslag til, hvad vi skal gøre. Sekretæren: Der er endnu ikke udskrevet bøder for manglende forsikringer, der er dog en del der stadig ikke har vist kvittering for betaling, og bøder kan komme på tale for at få de sidste med. Dykkerundersøgelse. Jens har udarbejdet et brev til Bro- og Bolværkskommisionen, som er afsendt for at slippe for denne, vi har intet hør derefter så de må havde accepteret vores svar. Standardreglementet for orden i lystbådehavne m. m blevet gennemgået i bestyrelsen, og der var masser af fordele i at benytte sig af dette. Med da Jens gravede dybere i det, viste det sig at en del af vores love måtte tilpasses før vi kunne benytte det her i klubben, så vi har valgt at vi ikke vil benytte os af dette reglement. Forsikringer: Der er 14 medlemmer, der pr. 12. okt. ikke har vist gyldig forsikring. Heraf rykkes 3 medlemmer 2. gang med rykkergebyr på 100 kr. Alt i alt ser det pænt ud. Pladsmanden: Bukkepladsen skal i sejlsæsonen anvendes til opbevaring af bukke og stativer. Længerevarende reparationer kan foretages på bukkepladsen men kun efter skriftlig tilladelse og aftale med bestyrelsen. Det medlem der uden tilladelse opførte et telt over sin båd og ikke overholdt en senere aftale med bestyrelsen, er nu ekskluderet. Bådoptagning sidste gang: Vognmanden var ramt af uheld, den ny lastbil måtte til reparation og den gl. lastbil kunne på gr. Af defekt alene optage 8 9 ud af de 17 planlagte både. Datoer for fælles sø og landsætning er sat dels på opslagstavlen og på Bådeklubbens hjemmeside. Trailer med båd på pladsen. Ved sidste søsætning var en trailer med båd parkeret til gene for søsætningen. Båd og trailer var ikke mærket med pladsnummer m.m. Så vi måtte bakse rundt med den tunge trailer for at kunne få både i vandet, det er for dårligt at nogle medlemmer er så ligeglade med fællesskabet. Dagrenovation: Efter sidste bådoptagning afmelder vi (som vi plejer) den ene container til dagrenovation. Pligtarbejde, evaluering De 2 arbejdsdage i juli og august er ikke afviklet på en tilfredsstillende måde. Planlægningen har ikke fungeret. Fremover skal broformanden, pladsformanden og husmanden selv skal indkalde de medlemmer, de skal bruge til div. arbejdsopgaver, så ikke medlemmerne møder forgæves op. 3

4 Bestyrelsen har overvejet situationen med vores trådløse net. Ordningen med internettelefon, samt internet til vor PC er en samlet pakke, som vi mener, er så gunstig, at vi har besluttet at internettet skal stilles til rådighed for alle vores medlemmer. Der er ingen besparelse ved at lukke det trådløse internet, men desværre er der et problem med senderen, det er ikke noget alvorligt, det drejer sig kun om en software opdatering, som der kun er Denis der har evner til at foretage, men han har lovet at klare det. Næstformanden: Klubhuset har været udlånt nogle gange, og det er gået fint. Trailer: Svend har skaffet en ny bund til en trailer for bare 200 kr. Flaskerummet: Et medlem (?) har slukket for strømmen til fryseren med præmier til bankospillet. På den baggrund overvejes det at aflåse flaskerummet. Fyret: Der er for mange, der har ændret på fyrets indstilling. Det er konstateret at fyrets elektronik er ødelagt. Ved efterfyldning på anlægget, er der påfyld for meget vand således at ekspansionsbeholderens membram er defekt. Fyret repareres og defekte dele udskiftes. Fremover bliver fyrrummet aflåst og alene én ansvarlig får adgang til fyrrummet. Nøgler til bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen gennemgik hvilke nøgler, der er udleveret til bestyrelsesmedlemmerne. De manglende nøgler er indkøbt. De nye nøgler og nøgleregnskabet er ved at være klar. Nye nøgler udleveres på næste møde Arrangementer: Marie og Sie (DR) har skabt en radioudsendelse fra og om vores klub, flere har som jeg, syntes at den gav et godt og sandfærdig billede af BKS. Tak til dem for det flotte arbejde, desværre mødte der ingen op til det planlagte arrangement, men fælles genhør med udsendelsen, så det blev desværre aflyst. Standerhejsningen blev evalueret, og der var en del der var utilfredse med afviklingen af arrangementet. Det blev beklaget at ikke alle bestyrelsesmedlemmer var orienteret om ændringen af Kylle Kylle-arrangementet, og det blev aftalt, at kommunikationen skulle forbedres. Sankt Hans Bålet: I modsætning til tidligere skal vi ikke have tilladelse til afbrænding af bål. Politiet har på den givne anledning indskærpet, at vi skal overholde miljøbestemmelserne. Derfor må der ikke anbringes tæpper, gummi, plastik og maleraffald på bålet, men kun rent træ. Festen foregik i god ro og orden, meget hyggelig. Klubben har tradition for at fejre fødselsdag den 2. lørdag i august. I år er fødselsdagen først flyttet og senere aflyst. Vi vil ikke fremover flytte annoncerede dage, uden særlig gode grunde. 4

5 Festudvalget har trods, den manglende opbakning, gjort et godt arbejde, tak til jer. Det er klart at I ikke gider mere. Så vi i bestyrelsen bliver nød til at overtage festudvalget fremover, dog stadig med en trofast hjælper. Kassen til samme overgår til formanden, der går ind i festudvalget indtil videre. Båd handel mellem medlemmer Der har været tilfælde, hvor ejerskabet til både, der er handlet af og imellem medlemmer, har været meget uklare og har været skiftende i flere omgange, så ikke vi vidste hvem der ejede båden. Bestyrelsen kan og vil ikke være opmand ved tvivlsomme handler (især uden papirer). Bestyrelsen minder om bestemmelserne i bådpladsregulativet; nye fartøjer skal godkendes af bestyrelsen inden de optages i klubben. Og som det klart fremgår af vores love, må det enkelte kun have et fartøj i BKS. Medlemmerne har pligt til at meddele, hvis de sælger eller bytter sit fartøj. Det indskærpes, at det er sælgers ansvar, at en båd, der er solgt ud af Bådeklubben, afsejler/fjernes fra Bådeklubben straks efter overdragelsen. Ikke medlemmers ophold Vi har modtaget klager over et ikke-medlems ophold (overnatninger) på klubbens område. Bestyrelsen har på denne baggrund meddelt ejeren af huset, at hans gæst fremover er uønsket i klubben og samtidig bedt den pågældende gæst om at forlade klubbens område. Det understreges, at det enkelte medlem har ansvar for de gæster, de giver adgang til Bådeklubben. Svineri i klubhuset Klublokalet var efter en glad aften ikke opryddet. Dette er ikke acceptabelt over for øvrige medlemmer og gæstesejlere. Derfor besluttede bestyrelsen at deltagerne fik en advarsel. Vores nødhjælpskasse var tom, og indholdet blev fornyet, og tømt igen med det samme, der var nok nogen der skulle fylde deres egen kasse op, og vi køre igen efter mere, men det kunne være rart hvis medlemmerne selv sørgede for indholdet til deres egne nødhjælpskasse, så der altid var noget i den fælles. Selskabslokalerne i Bådehavnsgade: Flere har klaget over gener i trafikken på Bådehavnsgade, når der er større arrangementer i selskabslokalerne. Bestyrelsen har henvendt sig til Sydhavnsklubberne, for at gøre fælles sag. Der har også været fest på Tippen til stor gene for Molen og K.B. og fårene derude, Der var biler smidt overalt så, de var indelukket på området, og politiet kom og sagde, der er alt for mange, farvel. Det er den hjælp man kan forvente. Vi har i Lokaludvalget drøftet sagen og der er mange kræfter sat ind på at forhindre gentagelse. Nu mens vi taler om Sydhavnsklubberne, så skal der vælges ny bestyrelse 5

6 Tirsdag den 08. Nov. kl.: 19:00 I Hvidovre Jagtforening, bestyrelsen har taget deres tørn og stopper, så hvis vi stadig ønsker at slusen bliver åbnet, så skal der bruges folk til bestyrelsen, så opfordre jer til at møde op til generalforsamlingen. Jens og jeg selv deltager. Eksklusion. Jeg bliver til sidst nød til at tale om punktet eksklusion: Der stå sådan i 4, Eksklusion kan finde sted - af et medlem der ved klubbens arrangementer har gjort sig skyldig i usportslig eller usømmelig adfærd, eller på anden måde har skadet klubbens anseelse. - efter tyveri, slagsmål og provokation til samme. - efter gentagen tilsidesættelse af forskrifter om ro og orden, der skal råde på klubbens område. - ved tilsidesættelse af andre af bestyrelsen trufne bestemmelser. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, og ret til at møde og tale sin sag. Sagen afgøres endeligt af generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. Ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens område. Vi i bestyrelsen er tvunget til at efterlev vores love og vedtægter, samt sørge for at de medlemmer der ikke ønsker at efterleve dem, bliver tilrettevist, og hvis det ikke hjælper, så må vi ikke bare opgive, men vi er nød til at få vedkommende til at forstå, at der er regler her i klubben som alle skal overholde. Vi kan så give advarsler bøder og så kan vi ikke gøre mere, andet end at ekskluder medlemmet, og hvis vi så ikke engang kan det, så aner vi ikke hvordan vi skal få medlemmerne til at respekterer vores regler. Det er forkert, over for dem der får henstillinger, advarsler eller bøder, og så retter sig efter dette og betaler deres bøde, bliver dårligere stillet en den som er ligeglad og bare venter på en eksklusion som han ikke tager alvorlig, da han tror at generalforsamlingen hjælper ham til at blive, på den måde er det kun de ordentlige medlemmer der rette sig efter reglerne, der bliver straffet og dem der er ligeglade, der drager fordel af dette. Så hvis fremtidige bestyrelser skal kunne arbejde for BKS. Så må vi lave reglerne om for ophævelse af eksklusion om. Her ønsker vi at bruge de samme regler som gælder for vedtægtsændringer, altså det kræver et kvalificeret flertal af lave om på bestyrelsens beslutning. Dette for at en anke stadig er mulig. 6

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere