Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde"

Transkript

1 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød medierne over med udtryk som den rådne banan, UdkantsDanmark osv. Der er stort set kun fokus på de problemer, der er. De lukkede virksomheder, arbejdsløsheden, ruinerne, de sociale nomader. Landdistrikterne var på det tidspunkt i den brede folkelige debat under afvikling og der var ingen vej tilbage. På Christiansborg var der etableret et landdistriktsudvalg, og jeg var blevet udnævnt som by-, bolig- og landdistriktsminister.

2 2 Og forventningerne var store til mit virke som minister. Både blandt politikerne og i befolkningen. Det kunne jeg især mærke på mine mange ture rundt i landet. Der var et meget stort ønske om akuthjælp i en svær situation i mange landdistrikter. I ved det bedre end de fleste: Fraflytningen, butiksdøden, de lukkede virksomheder, arbejdsløsheden osv. er jo problemer, der har hobet sig op over en årrække. Det er ikke nye problemer, og vi kan ikke regne med at løse dem med et fingerknips. Det her handler ikke kun om vilje til at gøre noget, for det har vi alle sammen masser af. Det her handler om, at vi skal håndtere en grundlæggende ændring af vores samfund. Måske den største ændring siden industrialiseringen. Det skal vi holde os for øje, når vi vurderer den samlede indsats.

3 3 Og jeg er altså nødt til at sige det ret klart: I fik ikke stor hjælp af den tidligere regering. Der skete rent faktisk ikke meget i forhold til landdistrikterne i de 10 år Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti var ved magten. Tværtimod. Jeg tror, at de fleste herinde er enige om, at kommunalreformen var noget skidt set for livet i de mindre byer. I takt med, at rådhusene flyttede til de større byer blev politikernes bekymring for de små byer mindre. Så kommunalreformen var bestemt ikke hjælpsom. Det var Domstolsreformen heller ikke. Eller Politireformen for den sags skyld. Lukkede kontorer i de mindre byer over en bred kam. Det er vigtigt for mig at sætte tingene i rette perspektiv. Udfordringerne i landdistrikterne er store, og vi kan ikke forvente, at vi løser alle problemer nu og her. Slet ikke i en tid, hvor økonomien er så presset som den er.

4 4 Vi overtog et underskud på 75 mia. kr. på de offentlige finanser fra den tidligere regering i en historisk hård krise. Det lægger logisk nok visse begrænsninger på, hvad vi kan gennemføre i landdistrikterne. Og jeg må bare sige til jer: Hvis vi havde et enormt overskud og det hele var fryd og gammen, så ville vi investere flere penge på landdistrikterne. Men alle herinde ved, at vi ikke flyder i penge. Jeg har været har lyttet til de mange meldinger, og i regeringen prioriterer vi følgende: Der mangler produktionsarbejdspladser. Derfor letter vi på en række afgifter, som rammer mange produktionsvirksomheder, og derfor annullerer vi den kørselsafgift på lastvognskørsel, som Lars Løkke Rasmussen ville indføre. Det sparer f.eks. en virksomhed som Thise Mejeri, der producerer økologiske produkter, for 4 mio. kr. årligt.

5 5 Det er svært at starte virksomhed op i land- og kystzone. Derfor indfører vi en ny landdistriktsbestemmelse i planloven, som giver helt nye muligheder for at starte virksomhed op og udvide eksisterende virksomheder. Der er for mange faldefærdige huse. Derfor har jeg fra første færd kæmpet for at skaffe midler til nedrivning. Med den nye vækstpakke fra regeringen er der nu 625 mio. kr. fra 2013 til 2015 til nedrivning. Med kommunal medfinansiering, vil der frem mod 2015 være ca. 900 mio. kr. til nedrivning af faldefærdige huse. Samtidig får kommunerne bedre redskaber til at sætte ind overfor såkaldte Låsby-Svendsen typer, der lejer ruiner ud til vanskeligt stillede familier. Der er alt for mange huse, der ikke kan sælges. Derfor har jeg fremsat et lovforslag, der gør det muligt for kommunerne at give tilladelse til at helårshuse kan bruges som fritidshuse. Det vil tiltrække huskøbere uden for kommunen.

6 6 Der er for dårligt bredbånd. Derfor har vi lanceret en ny handlingsplan, som sætter nogle meget ambitiøse mål for bredbåndsdækningen. Samtidig har vi i planloven sikret, at det bliver lettere at sætte sendeudstyr op, og vi overvejer fortsat, om der er behov for flere tiltag. Der er for trængt en kommunaløkonomi. Derfor har regeringen justeret Udligningsordningen, så ekstra 400 mio. kr. årligt fremover vil styrke økonomien i blandt andet en lang række landdistriktskommuner. Der er brug for nye typer af kollektiv transport. Derfor har jeg sammen med transportministeren øremærket 285 mio. kr., som kan bruges til konkrete forsøgsprojekter. Og derfor er det så hamrende godt, at vi investerer 27,5 mia. kr. fra Nordsøen i togforbindelser. De kortere transporttider vil også komme landdistrikterne til gode. Fx vil det da betyde enormt meget at det kun vil tage 31 minutter fra Næstved til København.

7 7 Der er for stor utryghed i forhold til sundhedsdækning. Derfor har vi afsat 455 mio. kr. til flere redningshelikoptere. Godt og nødvendigt. Der er for lidt viden om de gode eksempler. Derfor har jeg samlet de gode eksempler på en hjemmeside og derfor har jeg nedsat en visionsgruppe med blandt andet Lasse Helner og Niels Hausgaard, som er kommet med en række gode bud på, hvordan vi i fællesskab kan styrke landdistrikterne. Jeg og mine kolleger har altså i en krisetid igangsat en række initiativer, der punkt for punkt styrker rammerne for vækst og bosætning i landdistrikterne. Nogle af initiativerne har ikke fået effekt endnu, men hvis kommunalpolitikere rundt om i landet udnytter de nye muligheder, vil det kunne trække landdistrikterne ind i bedre tider. Der har været stor bekymring om LAG-midlernes fremtid. Det forstår jeg godt, for det er utroligt vigtigt for vores fælles arbejde.

8 8 Lad mig sige det sådan, at det ser lysere ud nu, end det gjorde for få måneder siden. Vi er ikke i mål, men jeg er helt sikker på, at der kommer midler til LAG erne. Status er følgende: På EU-topmødet den 7-8. februar blev man enige om, at hele landdistriktspolitikken og dermed landdistriktsprogrammerne i hele EU, får et budget på 85 milliarder euro i perioden Hvor meget Danmark får af denne andel er ikke endeligt endnu. Men da det totale budget er mindre end hidtil, bør vi nok forvente et mindre fald i budgettet fra landdistriktsfonden. Men det er altså budgettet til hele det danske landdistriktsprogram. Herefter udestår der nationalt en fordeling af midlerne mellem de mange forskellige tilskudsordninger. Konvolutten til Danmark er først endelig, når EU-parlamentet har godkendt budgettet, og det kan godt trække ud. Men penge til LAG erne, det kommer der.

9 9 Jeg vil godt benytte lejligheden til at rose LAG erne. For nylig gjorde vi nemlig status over LAG ernes indsats i en lille rapport. Vi kunne konstatere, at LAG erne sidste år skabte omkring arbejdspladser i landdistrikterne. Det er rigtigt flot. Oveni det skal vi huske på, at mange af de omkring projekter forbedrer levevilkår og servicen for borgere, erhverv og turister i landdistrikterne. Vi støtter også projekter, som giver mere liv i de små byer. For I ved hvordan det er: Ildsjæle skal have noget at brænde for ellers går de ud. Jeg anerkender og værdsætter det store frivillige arbejde, der ligger i mange af disse projekter. Det er stærke ressourcer for samfundet, som bygger på fællesskab og samarbejde. Som mange her sikkert ved er det frivillige arbejde også på dagsordenen ved to temadage i marts og april, hvor ministeriet i samar-

10 10 bejde med Landdistrikternes Fællesråd sætter fokus på arbejdet i de mange landsbyer. Min ambition med de kommende landdistrikts- og fiskeriprogrammer er at skabe en mere fokuseret og sammenhængende indsats i landdistrikterne. Det skal ske gennem styrket samarbejde i hele processen mellem aktionsgrupperne på den ene side og regioner og kommuner og erhvervsråd på den anden side. Men det er ikke kun samarbejdet, som skal styrkes. LAG-bestyrelserne skal også have adgang til professionel, faglig og effektiv rådgivning, der på bedste vis understøtter forberedelsen og gennemførelsen af aktionsgruppernes udviklingsstrategier. Det skal alt sammen hjælpe til at vi får sat nogle rigtig gode projekter i søen, så vi kan få flere arbejdspladser i landdistrikterne. Det har vi brug for.

11 11 Her til slut - Jeg synes, vi er nået langt. Tonen i debatten er ændret. Vi har skaffet midler til nedrivning af huse. Vi har gjort det lettere at starte virksomhed op med planlovsændringen. Vi har taget en række initiativer, som forbedrer bredbåndsdækningen. Vores fleksboligforslag vil sætte gang i hussalget. Vi vil styrke den kollektive trafik ikke mindst ift. togdriften. Vi styrker kommunernes økonomi. Nogle af jer vil måske sige, at det ikke har ændret på situationen endnu. Til det vil jeg sige, at vi skal give de her ting tid til at virke. Og så er det vigtigt at huske på, at vi har en fælles udfordring i at få talt tingene op og i at få løst problemerne.

12 12 Man kan bestemt ikke sige, at I er ukritiske i jeres arbejde. I er en interesseorganisation, som skal kæmpe for jeres sag. Det giver sig selv. Men jeg vil da kraftigt opfordre til, at I også ind imellem stopper op trækker vejret og glæder jer over de resultater, vi har opnået. Jeg går forrest i arbejdet for bedre landdistrikter, og det er min opgave at være regeringens koordinator på landdistriktsområdet og at være landdistrikternes talerør ind i regeringen. Dialog og handling er helt centrale elementer i arbejdet for bedre landdistrikter. Vi er godt på vej, men det er ikke fuldendt. Lad os fortsætte arbejdet og løse opgaven sammen.

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Danmark VAR noget særligt!

Danmark VAR noget særligt! Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere