OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009"

Transkript

1 OFFENTLIGT Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A og 2007 A SP01 Juni 2009

2 Ikoner Ikon Betydning OBS! Eksempel Note Anbefaling Syntaks Typografiske konventioner Typografi Eksempeltekst Eksempeltekst EKSEMPELTEKST Eksempeltekst EKSEMPELTEKST Eksempeltekst <Eksempeltekst> Beskrivelse Ord eller tegn, der vises på skærmen. F.eks. feltnavne, titler på skærmbilleder, trykknapper samt navne på menuer, stier og optioner. Krydshenvisninger til anden dokumentation. Fremhævede ord eller udtryk i brødtekst, titler på grafik og tabeller. Navne på elementer i systemet. Herunder rapportnavne, programnavne, transaktionskoder, tabelnavne og individuelle nøgleord i et programmeringssprog, når det omgives af brødtekst, for eksempel SELECT og INCLUDE. Skærmoutput. Herunder navne på filer og biblioteker samt deres stier, meddelelser, kildekode, navne på variabler og parametre samt navne på installations-, opgraderings- og databaseværktøjer. Taster på tastaturet, f.eks. funktionstaster (som F2) eller tasten ENTER. Nøjagtig brugerindtastning. Ord eller tegn, som du indtaster i systemet, nøjagtigt som de vises i dokumentationen. Variabel brugerindtastning. Vinkelparenteserne angiver, at du kan erstatte disse ord eller tegn med relevante indtastninger. SAP AG

3 Indholdsfortegnelse Specielt for SAP Business One 2007 A SP Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A... 9 Regnskab Momsrapportering Finansrapporter Salgs- og indkøbsbilag Beholdning Anvendelighed Dokumentation og undervisning Administrations- og kontrolfunktioner SDK (Software Development Kit) Performance- og infrastrukturforbedringer Add-ons SAP Business One Integration SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration til SAP NetWeaver Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

4 Specielt for SAP Business One 2007 A SP01 I dette dokument beskrives anvendelsen af de nye muligheder og funktioner, der blev introduceret i SAP Business One 2007 A som følge af juridiske krav eller juridiske ændringer. Følgende forbedringer er kun tilgængelige i release 2007 A SP01: SBO Mailer-signature Fra og med SAP Business One 2007 A kan en generisk signatur deles mellem alle firmaer, eller der kan defineres en speciel signatur for nogle firmaer. I nogle lande er der lovgivningsmæssige krav om, at et firmas specielle forretningsinformationer skal kunne ses i signaturen i al korrespondance i firmaet. Forbedringerne med SBO Mailer i SAP Business One 2007 A SP01 giver mulighed for at oprette signaturer, der overholder disse krav. SAP Business One 2007 A har nu to optioner for - signaturer: Decimalangivelse i kalkulerede felter i forespørgsler Fælles en signatur for alle firmadatabaser på en SAP Business One-serverinstallation Hvis der kører mere end en produktiv firmadatabase på en SAP Business One-server, kan en generisk -signatur deles mellem alle firmaer, eller der kan defineres en speciel signatur for nogle firmaer. Firma en signatur for en konkret firmadatabase Uanset valg af option kan en -signatur nu indeholde op til tegn og mellemrum. Desuden kan der anvendes HTML-tags til formatering af tekst i -signaturer. Ved opgradering fra SAP Business One 2005 A, 2005 A SP01 eller 2007 A til SAP Business One 2007 A SP01, kopieres indstillingerne for tidligere SBO Mailer- -signaturer automatisk til den fælles database. De vises i vinduet Messaging Service Settings på fanebladet Common Signature. Fra og med release SAP Business One 2007 A SP01 er der ikke adgang til indstillingerne for SBO Mailer- -signatur via SAP Business One Service Manager. Du kan gå direkte til indstillingerne via vinduet Messaging Service Settings i menuen Administration i SAP Business One. Du kan nu angive det antal decimaler, der skal vises for kalkulerede felter i forespørgsler. Tidligere blev antallet af decimaler bestemt af den samme indstilling som ved decimaler for beløbsfelter. SAP AG

5 Eventualskat og vekselkursdifferencer (Costa Rica, Frankrig, Guatemala, Italien, Mexico, Sydafrika, Spanien) I SAP Business One 2007 A SP01 kan du beregne og postere valutakursdifferencer fra eventualskatter. Postering udføres på en særlig ROp-konto. Funktionen kan aktiveres på firmaniveau. Selv om funktionen er udviklet til at bringe virksomheder i Mexico i overensstemmelse med lovgivningen, er den også tilgængelig som en mulighed for de andre lande, der er nævnt her, i det omfang de anvender eventualskat. NOTE! Følgende bilag er omfattet af eventualmoms: Ind- og udgående fakturaer, ind- og udgående kreditnotaer samt ind- og udgående forudbetalingsfakturaer. Valutakursdifferencer er ikke momspligtige. Konvertering af beløb til tekst på chilensk spansk og afrunding uden decimaler (Chile) I printlayoutdesigneren i SAP Business One giver optionen Total med bogstaver mulighed for konvertering af et numerisk beløb til en tekstversion med bogstaver på chilensk spansk. Helt konkret er den største ændring fjernelsen af det latinamerikanske spanske ord billón (milliard på dansk), der ikke bruges i den chilenske lokalisering. EKSEMPEL Numerisk beløb Latinamerikansk spansk ordlyd ,00 Un billón de pesos Chilensk ordlyd Mil millones de pesos Desuden er konvertering til chilensk spansk ordlyd nu aktiveret i felterne Total med bogstaver i følgende vinduer: Vinduet Checks til betaling Vinduet Veksel - tilgodehavender Vinduet Veksel - gæld SAP AG

6 Småanskaffelser (Tyskland) Forbedringer i moms (USA, Canada) Forbedringer i udligningsmoms (Spanien) Leverandørafgifter i finansposteringer (Australien, Belgien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Guatemala, Holland, Irland, Italien, Mexico, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland og Østrig) Add-on'en Anlægsregnskab er blevet forbedret, så småanskaffelser nu afskrives, hvilket er i overensstemmelse med den nye tyske momslovgivning. Småanskaffelser defineres som formueaktiver med en værdi på mellem 150 og SAP Business One gør det muligt at handle i overensstemmelse med den nye lov, som fastslår følgende: Småanskaffelser, der erhverves i en given måned i et år, skal afskrives i hele det pågældende år. Alle småanskaffelser, der erhverves i løbet af et år, skal registreres og afskrives over de næste fem år, også hvis de sælges eller skrottes inden for denne periode. NOTE! Alle aktivposter, der kategoriseres som småanskaffelser, afskrives efter én artikelgruppe. I SAP Business One 2007 A SP01 er der følgende forbedringer inden for moms: Stærkere determinering af momskode baseret på brugerdefinerede regler for determinering af momskode Det er nu muligt at tildele forskellige momskoder, der skal håndteres på bilagsniveau, baseret på reglerne for determinering af momskoder, som defineres i programmet (kun USA) Det er nu muligt at begrænse anvendelsen af momssatser fra og/eller op til et angivet grænsebeløb (momsbasis), som repræsenteres af felterne Min. Tax Amount (min. momsbeløb) og Max. Tax Amount (maks. momsbeløb) i vinduet Tax Codes - Setup (momskoder - definition) Det er nu muligt at definere fremtidige ændringer i satserne med den nye funktion Gyldig fra SAP Business One 2007 A SP01 muliggør følgende: Bogføring af udligningsmoms på en anden artskonto end standardmomskontoen Visning af udligningsmomsbasis i en anden kolonne i momsrapporter Administration af udligningsmoms i manuelle finansposteringer Det er nu muligt at angive leverandørafgifter, når der foretages manuelle finansposteringer. SAP AG

7 Definition af banker feltet Banknavn Balancestruktur (Tyskland) Åbne transaktioner i hovedbogen Folio-nummerering (Costa Rica, Guatemala) Leverandørafgifter i ind- og udgående kreditnotaer (Australien, Belgien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Guatemala, Holland, Irland, Italien, Mexico, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland og Østrig) Længden på feltet Banknavn er blevet udvidet til 250 tegn. Dermed er det muligt at angive hele bankens navn, når der defineres banker i feltet Banknavn i definitionen af banker i administrationsmodulet. Der er foretaget ændringer i balancestrukturen i balancerapporten, balancesammenligningsrapporten og balancebudgetrapporten. For at gøre det lettere for virksomhederne at handle i overensstemmelse med den tyske regnskabslov har strukturen nu følgende rækkefølge: 1. Aktiver 2. Egenkapital 3. Gæld Der er også tilføjet nye titellinier for at forbedre grupperingen af aktivposter og passivposter på balancen. Desuden er der tilføjet totaler for aktiver og passiver. Disse rapporters printlayouts er tilpasset, så de afspejler disse ændringer. Hovedbogsrapporten er forbedret, så det nu er muligt at få vist en forretningspartners forfaldne akkumulerede saldo og artskontoen for individuelle transaktioner. Brugerne kan derfor se, hvilke transaktioner de endnu ikke har modtaget betaling for. Folio-nummereringsfunktionen bruges til at oprette juridiske bilag som f.eks. fakturaer og kreditnotaer, som indeholder regnskabsbilagsnummeret, der kaldes for folio. Denne funktion, som er blevet specielt lokaliseret (med særlige valideringsregler) til Chile og Mexico, kan nu også aktiveres eller deaktiveres i nye installationer af SAP Business One 2007 A i Costa Rica og Guatemala. Det er nu muligt at angive, om der skal beregnes leverandørafgifter på ind- og udgående kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer. Leverandørafgiftsrapporten omfatter nu også ind- og udgående kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer, og for hvilke der er beregnet leverandørafgifter. Ved ind- og udgående betalinger for kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer, og som har leverandørafgiftstypen Betaling, vises der i SAP Business One leverandørafgiftsbeløbet for hver linie, og beløbet trækkes fra den forfaldne saldo. Når bilaget er tilføjet og afstemt internt, opretter programmet leverandørafgiftsfinansposteringen. SAP AG

8 Rapport 347 (Spanien) I forretningspartnerstamdataene er det muligt at angive arten af transaktioner, der udføres med forretningspartneren (f.eks. køb fra offentlige institutioner eller salg til rejsebureauer). Det er også muligt at angive, om den transaktion, der udføres med forretningspartneren, omfatter salg eller køb af forsikring, varer eller serviceydelser. I ind- og udgangsbilag er det muligt at angive, om den transaktion, der udføres med forretningspartneren, omfatter salg eller køb af forsikring, varer eller serviceydelser. I rapport 347 kontrollerer SAP Business One forretningstransaktionernes værdi i forhold til rapportgrænsen i henhold til det samlede antal transaktioner pr. EU-momsnummer. I rapporten grupperes transaktionerne ikke længere efter forretningspartner, men efter EU-momsnummer. Transaktioner med offentlige institutioner og rejsebureauer kan rapporteres i rapport 347. Desuden kan forsikrings- og leasingtransaktioner rapporteres. Kolonnen Provins er blevet omdøbt til Delstatskode. Derudover kan rapporten nu eksporteres som fil i et format, der defineres af de lokale myndigheder. Rapport 349 (Spanien) Der er tilføjet nye kolonner i rapporten, som viser 349- transaktionskoden, den korrigerede periode og bilagsnummeret. Felterne Samlet antal af forretningspartnere, Samlet beløb transaktioner, Samlet antal af korrektioner og Samlet korrigeret er blevet slettet fra sidefoden i rapporten. Rapportens printlayout er blevet justeret, så der tages højde for visningen af de nye og ændrede kolonner. I rapporten grupperes transaktionerne ikke længere efter forretningspartner, men efter EU-momsnummer. Derudover kan rapporten nu eksporteres som fil i et format, der defineres af de lokale myndigheder. Forbedring af Software Development Kit (SDK) i SAP Business One 2007 A SP01 Rapport 347 (Spanien) DI API indeholder nu egenskaber til forbedring af rapport 347. Udligningsmoms (Spanien) Leverandørafgiftstransaktion er i finansposteringer Decimalangivelse i kalkulerede felter i forespørgsler DI API indeholder nu egenskaber til forbedring af de processer, der er relateret til udligningsmoms. DI API indeholder nu objekter og egenskaber, der understøtter oprettelsen af leverandørafgiftstransaktioner i formularen Finanspostering på samme måde, som de oprettes i bilag. DI API indeholder en egenskab, der afgør antallet af decimaler, der skal vises i kalkulerede felter i forespørgsler. SAP AG

9 Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A Nedenstående funktioner er prioriteret i SAP Business One 2007 A: Forbedrede lokale best practices der er lagt stor vægt på at gøre det lettere at overholde de juridiske krav i større lokaliseringer. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i modulerne Bankafvikling og Økonomi, som øger produktiviteten. Der er blevet introduceret best practices, og performance er blevet forbedret for nøgleprocesserne. Der er foretaget væsentlige forbedringer og omstruktureringer inden for nøglefunktionalitetsområderne, f.eks. afstemning, bankafvikling (Europa) og momsbehandling. Øget anvendelighed en række forbedringer i brugerinterfacet gør livet lettere for brugeren. Funktionen Datoselektion forenkler indtastningen af datoer i felter. En regnemaskine på skærmen gør det muligt at foretage hurtige beregninger fra selve applikationen. Nu kan du også køre systemforespørgsler direkte fra hovedmenuen. Der er foretaget yderligere udvidelser i kontekstmenuer, opsætninger til forespørgselsformularer, vinduet Forretningspartnerstamdata, brugertabeller og -felter samt autorisationsfunktionen. Informationer i fejlmeddelelser er nu blevet tydeligere. Forbedret dokumentation og support SAP Business One yder nu mere hjælp og support via forbedret og målrettet dokumentation, online-hjælp og undervisning. Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på felt- og fanebladsniveau. Separate tekniske bilag er integreret i én praktisk administratorguide for hver enkelt supporteret database. Den nye startside indeholder de informationer, som du skal bruge for at komme hurtigt i gang med SAP Business One. Forbedrede administrationskontrolværktøjer godkendelsesprocessen omfatter nu flere transaktionsog bilagstyper. Øget tilpasningsevne der er blevet indført yderligere forbedringer i SAP Business One's Software Development Kit (SDK), hvilket gør det lettere at tilpasse SAP Business One til dit firmas specifikke krav i takt med, at din forretning ændrer sig. Disse udvidelser gør det muligt for løsningspartnere at bruge SAP Business One som kerneplatform til vertikale løsninger. Hurtigere implementering implementeringsprocessen er blevet forenklet, hvilket reducerer implementeringstiden og ejeromkostningerne. Tættere integration med Microsoft Office SAP Business One's Outlook-integration indeholder nye og forbedrede funktioner og giver øget anvendelighed, stabilitet og performance. Funktionen til eksport til Microsoft Word er ligeledes blevet forbedret. Forbedrede rapporteringsfunktioner SAP Business One XL Reporter er blevet integreret i SAP Business One-kernen, hvilket gør dette effektive, Microsoft Excel-baserede rapporteringsværktøj tilgængeligt, uden at der er behov for yderligere installationsprocedurer. Integration af datterselskaber avanceret integrationsteknologi integrerer SAP Business One hos datterselskaber med SAP Business Suite- og SAP NetWeaver-komponenterne i firmaets hovedkvarter. Denne løsning integrerer hele it-landskabet med en enkelt billig, global SAP-applikation. Dette medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger, øget kontrol og ny produktivitet. Integrerede lokaliseringer SAP Business One 2007 A indeholder nu også lokaliseringer for Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen. Disse lokaliseringer var tidligere inkluderet i en separat SAP Business One-release. Dette gør det meget nemmere at foretage synkronisering mellem datterselskaber i forskellige lande, som tidligere kørte forskellige SAP Business One-releases. Du kan oprette firmaer på basis af forskellige lokaliseringer og bruge funktionaliteterne fra alle de inkluderede lokaliseringer. Du kan desuden få vist interfacesproget for samtlige inkluderede lokaliseringer. SAP AG

10 Regnskab Regnskabsfunktionerne er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger, forbedre anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og gøre det lettere at overholde lokale krav. Kontoudskriftbehandling (begrænset landerelease) Manuelle finansposteringer i assistenter Veksel (Belgien) Bogføringsperioder Dette er en komplet løsning til automatisk behandling af kontoudskrifter. Du kan bruge en manuelt eller elektronisk registreret kontoudskrift som udgangspunkt for automatisk betalingsgenerering samt intern og ekstern afstemningsgenerering. Kørsel af betalingsassistenten og rykkerassistenten omfatter nu også manuelle finansposteringer. Vekselfunktionaliteten, som tidligere var tilgængelig i Frankrig, er blevet implementeret i den belgiske lokalisering. Det er nu muligt at oprette ændringer i mere end én åben bogføringsperiode på samme tid. Omkostningsregnskab Afstemning Forudbetaling (Tjekkiet/Slovakiet) Håndtering af totaler i fremmedvalutabilag Det er nu muligt at udføre konsekvent profitcenteranalyse for transaktioner, der er bogført på tværs af SAP Business One. Profitcentre er tilgængelig på alle relevante formularer. Du kan desuden vedligeholde historikken i fordelingsreglerne. De separate afstemningsprocesser (en for bilag og en for artskontotransaktioner) er blevet samlet. Da afstemning er en systemovergribende proces, er adgangen til de relevante vinduer blevet ændret og er nu blevet mere intuitiv: Vinduerne Intern afstemning og Afstemningshistorik, som bruges ved forretningspartnerafstemning, åbnes fra modulet Forretningspartnere Der er adgang til det interne vindue for artskontoafstemning fra modulet Økonomi Der er adgang til eksterne afstemningsvinduer fra modulet Bankafvikling Alle vinduer, der er relateret til afstemningsfunktionaliteten, har et forbedret brugerinterface Afstemning af flere forretningspartnere understøttes nu også. Det er nu muligt at forbinde en forudbetalingsanmodning til en endelig faktura uden at skulle oprette en forudbetalingsfaktura. Beregning af interne valutatotaler i fremmedvalutabilag er blevet ændret, så den interne valutatotal vises som summen af den interne valuta moms plus nettobeløb. Dette løser problemet med afrundingsdifferencer, som tidligere opstod, når det interne valutabeløb blev omregnet uafhængigt af moms- og nettobeløb. Denne ændring vedrører ikke den slovakiske og den tjekkiske lokalisering. SAP AG

11 Decimalopsætning Momsberegning Det antal decimaler, som vises, kan konfigureres i vinduet Generelle opsætninger. Det er ikke længere muligt at reducere antallet af decimaler, efter at der er foretaget en postering. Hvis antallet øges, vises der en fejlmeddelelse om, at handlingen ikke kan fortrydes. Momsberegningssystemet er blevet ændret for at eliminere afrundingsfejl. Den nye momsberegning er baseret på transaktionstotaler for de enkelte momsgrupper eller - jurisdiktioner pr. bilag. Dette sikrer en høj grad af ensartethed og reducerer risikoen for afrundingsfejl mellem moms, der er rapporteret i bilag, rapporter og bogførte journaler. SAP AG

12 Momsrapportering Momsberegningerne er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger af bilag, finansposteringer og rapporter og for at forbedre overholdelsen af lokale krav. Udligningsmoms (Spanien) Beregningsmetoden for udligningsmoms er blevet forbedret for at øge beregningens nøjagtighed. Momskodepostering via manuel finanspostering (Canada, USA og Mexico) Koder for erhvervelsesmoms og ikkefradragsberettiget moms i manuelle finansposteringer (Europa) Momsrapport (Tjekkiet, Slovakiet) Momsrapport (Ungarn) Momsrapport (Storbritannien, Tyskland) Leverandørafgift (Storbritannien) Det er nu muligt at oprette manuelle finansposteringer for udvalgte momskoder. Disse finansposteringer er afspejlet i momsrapporterne. Det er nu muligt at selektere koder for erhvervelsesmoms og ikkefradragsberettiget moms ved oprettelse af manuelle finansposteringer. Der er tilføjet nye kolonner i momsrapporten for at vise Momsdato og Forretningspartnernavn. Der er tilføjet en sekundær vekselkurstabel til applikationen, så du kan vedligeholde to vekselkurstabeller på samme tid. Du kan generere rapporten i overensstemmelse med den selekterede vekselkurstabel. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i momsrapportering. De nye funktioner omfatter følgende: Overvågning af artikler, som blev tilbagebetalt af og betalt til skattemyndighederne i forskellige perioder Krav om tilbagebetaling fra eller betaling til skattemyndighederne vedrørende yderligere artikler i specifikke perioder (hvis de blev tilføjet på et senere tidspunkt) Bogføring af momsgæld eller -tilgodehavender på en artskonto Lagring af momsrapporter og bogføring af momsudligning kan begrænses til specifikke medarbejdere via autorisationsfunktionen Funktionaliteten til lagring af momsrapporter kan nemt deaktiveres, hvis den ikke er nødvendig i dit firma. De nye UK-momskoder (pr. 2007) understøttes. Leverandørafgiftsrapporten indeholder alle nødvendige data på én side. SAP AG

13 Finansrapporter Finansrapporterne er blevet forbedret for at gøre det lettere at overholde kravene i de forskellige lande: Finansrapporter (Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Italien, Spanien, Belgien, Østrig, Chile, Costa Rica, Guatemala) Total- og saldoliste (Polen) Der er implementeret udvidelser i finansrapporterne for at muliggøre korrekt håndtering af årsopgørelsestransaktioner. Der er tilføjet nye kolonner i rapporten for at muliggøre samtidig visning af primo- og ultimosaldi. Rapport 1099 (USA) Åbne bilag Reserve Invoice Kasserapport (Rusland) Rapport 349 (Spanien) og Sammenfattende indberetning (Europa) Der findes tre yderligere printlayoutskabeloner for hver betalingstype. Vinduet Selektionskriterier er også blevet udvidet. Det er nu muligt at overvåge udestående saldi på henlæggelseskonti fra fakturaer, som endnu ikke er leveret, ved at bruge den nye option til at få vist åbne bilag: Udgående forfaktura endnu ikke leveret og Indgående forfaktura endnu ikke leveret. Der er tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre en indgående forfakturatransaktion på en separat henlæggelseskonto. Der er tilføjet to nye bilagsstatusser for den indgående forfaktura og den udgående forfaktura: Betalt og Leveret. Kasserapporten, som viser transaktioner på pengekonti, er nu tilføjet i den russiske lokalisering ud over i den polske, tjekkiske, slovakiske og ungarske lokalisering. Anmodninger om ydet forudbetaling er ikke længere inkluderet i rapporterne. SAP AG

14 Salgs- og indkøbsbilag Salgs- og indkøbsbilagene er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger, forbedre anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og lette overholdelsen af lokale krav. Faktura på kun moms Folienumre (Mexico og Chile) Forudbetalingsfaktura (Canada og USA) Funktionaliteten af ud- og indgående fakturaer er blevet udvidet til også at understøtte oprettelse af fakturaer udelukkende på momsbeløb. Folienummerfunktionen er nu tilgængelig i yderligere salgsog indkøbsbilag, beholdningstransaktioner, betalingsbilag (hvor betaling finder sted med en veksel), afstemningsinterfacet, finansposteringsvinduet, rykkerassistenten og en række rapporter. Oprettelse af forudbetalingsfakturaer understøttes nu. Anskaffelsespriser Returneringer (Rusland) Transaktionen for anskaffelsespriser posteres nu automatisk, når bilaget oprettes. Anskaffelsesprisen posteres i første omgang som et estimat, der kan opdateres senere, hvis det er nødvendigt. Fragtberegningerne er også blevet mere præcise. Det er nu muligt at håndtere en returnering med eller uden anvendelse af kontoen for leverede varer. SAP AG

15 Beholdning Lagerstyringsfunktionaliteten er blevet udvidet med mere effektive værktøjer til styring af lagerbeholdningen. Beholdningsrevurdering Indgående forfaktura Pluk og emballer Serie- og batchnumre MRP efter forfald Beholdningskontrolrapport Funktionen Beholdningsrevurdering er blevet udvidet, så den understøtter artikler, der er værdiansat efter FIFOmetoden. Der er tilføjet en ekstra konto, så indgående forfakturatransaktioner kan bogføres på en separat henlæggelseskonto. Når du opretter en levering for en salgsstyklistekomponent fra selve pluk og emballer-interfacet, vises samtlige komponenter samt den overordnede artikel for salgsstyklisteartiklerne i leveringen. Selektion eller oprettelse af batch- og serienumre i bilagsudkast bliver nu gemt, men ikke allokeret. Du kan stadigvæk selektere og oprette disse gemte numre inden for andre transaktioner. Det nye printlayout giver desuden mulighed for at udskrive serie- eller batchnummeret ved siden af den tilhørende artikel i det udskrevne dokument. MRP fuldfører nu opdelingsprocessen til laveste styklisteniveau, selv om komponenternes gennemløbstid rækker ind i fortiden. Det er nu muligt at få vist artikler uden transaktioner i rapportperioden. Batchallokeringsstyring i bilagsoprettelsesassistenten (DGW) Bilagsoprettelsesassistenten opretter nu fakturaer eller leveringer på basis af kundeordrer med batchpligtige artikler, hvis ordrerne er fuldt allokerede (dvs. der er allokeret batchnumre for alle batchpligtige artikler på ordrerne). SAP AG

16 Anvendelighed Der er inkorporeret mange nye funktioner og ændringer i applikationen for at gøre det nemmere at arbejde med SAP Business One og gøre arbejdsdagen sjovere. Forespørgsler Datoselektion Selektionsliste Det er nu blevet nemmere at bruge forespørgsler: Forespørgselsgeneratoren og forespørgselsassistenten er blevet flyttet fra hovedmenuen og placeret mere praktisk i menuen Værktøjer i den øverste menu Systemforespørgslerne i SAP Business One er blevet inkorporeret i modulet Rapporter og vises nu i hovedmenuen. Forespørgselsbrugerinterfacet er blevet forenklet. Vinduet Forespørgselsselektionskriterier og Forespørgselsrapport er blevet strømlinet og dermed gjort nemmere at forstå og bruge. Det er nu også muligt at indtaste en dato ved at klikke på ikonet Datoselektion ved siden af datofeltet. Dette åbner en kalender, hvor du kan selektere den ønskede dato. Denne funktion er blevet forbedret, så du hurtigt kan hente de records, som begynder med de indtastede tegn. Genvejsmenu Automatisk registrering af add-ons Vinduet Forretningspartnerstamdata Brugertabel og -felter Computer Det er nu muligt at åbne tabelegenskaberne ved at placere markøren over en tabeloverskrift og åbne egenskaberne fra genvejsmenuen. De SAP Business One-add-ons, der følger med produktet, er nu omfattet af produktinstallationsprocessen og registreres automatisk. Vinduet Forretningspartnerstamdata kan nu forstørres, hvilket gør det nemmere at arbejde med. I den øverste menu er Brugertabel og Brugerfelter blevet opdelt i separate vinduer. Der vises en regnemaskine på skærmen, når der arbejdes i numeriske felter. Dette gør det muligt at foretage hurtige beregninger på stedet uden at skulle benytte eksterne regnemaskiner samt at indtaste beregningen direkte i feltet. SAP AG

17 Dokumentation og undervisning SAP Business One-dokumentationen og -undervisningen er blevet gennemrevideret for at sikre, at du får præcis de informationer, som du har brug for, og at du får dem på det tidspunkt og på det sted, hvor du skal bruge dem. Online-hjælp Undervisning Vinduet Velkommen Din feedback Administratorguide Easy Start Online-hjælpen er blevet omformuleret for at lægge større fokus på den information, som virkeligt gør arbejdet nemmere. Dokumentationen går lige til sagen, så du får hurtigt de nødvendige svar. Følgende funktioner er blevet tilføjet eller forbedret: Den kontekstfølsomme Direkte hjælp er blevet tilføjet på feltniveau. Når du bruger SAP Business One, kan du få øjeblikkelig hjælp til det felt, som du arbejder i. Du kan nu åbne den kontekstfølsomme hjælp på vinduesniveau for det vindue, faneblad eller assistentskærmbillede, som du arbejder i, hvilket giver hurtig adgang til den information, som du skal bruge, uden at du skal søge i hjælpesystemet Hjælpevinduet har fået helt nyt design med nyt layout, ny skrifttype og nyt farveskema, som er baseret på velkendte principper om brugerinterfacedesign, der gør interfacet nemmere at læse og forstå Antallet af elearning-emner er øget med ny fokus på opgavebaseret undervisning. Produktundervisning er tilgængelig for kunder og partnere implementeringsundervisning er kun tilgængelig for partnere. Undervisningsmaterialerne er blevet synkroniseret med indholdet af online-hjælpen for at give en fuldstændig vidensløsning. Vinduet Velkommen indeholder links, så du hurtigt kan få den information, som du skal bruge for at komme i gang med SAP Business One. Du har nu mulighed for at fortælle os, hvad du mener om SAP Business One-dokumentationen. Vinduet Kontakt os indeholder links til vores online-undersøgelser, hvor din feedback hjælper os med at yde bedre dokumentation. Den nye administratorguide indeholder alle de informationer, der kræves til installation og administration af dit SAP Business One-system, i ét overskueligt dokument. Denne guide erstatter de separate guider Installation, Upgrade, Security og Solution Operations. Easy Start-guiden er blevet omformuleret og giver nu mere praktisk information med tjeklister, så du kan komme i gang med SAP Business One. SAP AG

18 Administrations- og kontrolfunktioner De forbedrede funktioner giver bedre kontrol over, hvordan du driver din forretning. Drag and Relate Layoutet af menuen Drag and Relate er synkroniseret med layoutet af hovedmenuen i SAP Business One. Godkendelsesprocedurer Rapportering Printlayoutdesigner PDF-understøttelse Eksport til Microsoft Word Godkendelsesprocedurerne gælder nu for beholdningstransaktioner som varetilgang og vareafgang. Det er desuden muligt at opdatere bilag, som er blevet godkendt eller afvist, ved at starte en ny godkendelsesproces. SAP Business One XL Reporter er nu fuldt integreret i SAP Business One Du kan etablere links direkte fra SAP Business One til SAP Customer Portal for at downloade SAP Business One XL Reporter-skabeloner. Nedenstående funktionalitetsudvidelser er blevet føjet til printlayoutdesigneren (PLD): Du kan udskrive den første side på en anden printer Du kan få vist en bundlinie for gentagelsesområdet på alle sider Felterne Eksempel printlayout og -layout er fravalgt som standard Du kan angive et standardlayout for en eller flere specifikke brugere. Det er desuden blevet nemmere at foretage en standardselektion for en specifik forretningspartner Genererede felter oprettes med præfikset F_XXX i stedet for Field_XXX, hvilket gør det nemmere at finde felter på listen Der er blevet tilføjet beskrivelser til aritmetiske operatører Kvaliteten af eksporterede layouts, vedhæftede filer i s og faxmeddelelser er blevet forbedret med brugen af det populære PDF-format. Dette format erstatter JPG-formatet, som blev brugt i tidligere releases. Funktionen Eksporter til Microsoft Word er blevet forbedret, så den understøtter eksport af bilag, der indeholder specielle linietyper som f.eks. alternative artikellinier, tekstlinier og mellemtotallinier. SAP AG

19 SDK (Software Development Kit) SAP Business One er forsynet med et programmerings-api baseret på COM-teknologi. Du kan bruge standardfunktionsmulighederne i SAP Business One, eller du kan tilpasse programmet til dine specifikke behov. API'et leveres som et SDK med udviklingsdokumentation og kodeeksempler. I SAP Business One SDK kan du udvide og ændre funktionaliteten i SAP Business One med det formål at oprette branche- og firmafunktionalitet og interfaces med tredjepartsværktøjer. Forbindelsesinterface Nyt forbindelsesinterface DI API Servicen Account Category Servicen Alternative Items Servicen Bank Statements Servicen Projects Down Payments Installments Når du kører flere DI-add-ons, kan performance falde betydeligt, da hver ekstra forbindelse til DI API loader en ny DI og ObServer-DLL'er. Du kan øge performance ved at bruge et nyt forbindelsesinterface til DI API. Denne metode anbefales, når der køres flere DI-add-ons, som er forbundet til den samme firmadatabase. Servicen Account Category gør det muligt at tilføje, opdatere og slette kontokategorier. Servicen Alternative Items bruges til at administrere alternative artikler. Servicen bruges til at: Tilføje alternative artikler Slette alternative artikler Opdatere en alternativ artikel Gemme objektet i XML-format Servicen Bank Statements bruges til at administrere forudregistrerede kontoudskrifter, som kan posteres i SAP Business One. Denne service gør det muligt at tilføje, opdatere, slette og få vist lister over kontoudskrifter. Servicen Projects bruges til at administrere projekter. Servicen bruges til at: Tilføje projekter Slette projekter Opdatere projektnavn og -kode Gemme objektet i XML-format Egenskaben Down Payments i Documents-objekter understøtter ind- og udgående forudbetalingsfakturaer og - anmodninger. Herefter vises det samlede forudbetalingsbeløb i intern valuta. Objektet Installments er et underordnet objekt til objektet Documents, som repræsenterer ratefunktionen i bilag. SAP AG

20 Packages Reserve Invoice GetByKey Special Lines Toldangivelse (Rusland) UI API Dataselektion Objektet Packages bruges til at administrere pakker i leverings- og udgående fakturabilag. Egenskaben Reserve Invoice, om bilaget er en forfaktura, som kan overføres til en levering. GetByKey henter og indstiller værdierne for objektets egenskaber fra objektets absolutte nøgle i firmadatabasen. Hvis der er fastsat serie- og batchnumre for de angivne objektlinier i bilaget, vil det returnerede objekt indeholde referencer til disse underordnede objekter. Objektet Special Lines repræsenterer tekst- og mellemtotallinier i bilag. Egenskaben Line Type fastsætter eller returnerer en værdi, som angiver, om linien er en almindelig artikellinie eller en alternativ artikellinie. Toldangivelsesnumre (CCD-numre) bruges til at overvåge flowet af importerede varer i Rusland. Der er givet skrive- og læseadgang til tabellen Define CCD. Udvidelser (f.eks. opfølgningsmængder) kan udføres via en add-on. Alle SAP Business One-selektorer understøttes af UI API'et. Selektorerne vises automatisk, når der tilføjes EditText- eller EditTextColumn-artikler. Date picker ved EditText af typen dato Calculator picker ved EditText af typen long_number/measure osv. ChooseFromList picker ved EditText tilknyttet en selektionsliste Translation picker ved EditText af typen alfanumerisk ved stamdataformularer i OK-mode Search picker ved EditText med formateret søgning SAP AG

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Account Pro. Brugerhåndbog

Account Pro. Brugerhåndbog Account Pro Brugerhåndbog I Account Pro Indhold 1 Forord 2 2 Generel information / Licensering 4 1 Generel information... om ACCOUNT PRO 4 2 Networking 3 Registrering... 4... 5 4 Licens aftale... 5 3 Oprette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Rollebaserede brugergrænseflade

Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere