OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT. Releaseinformationer. Løsninger fra SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Juni 2009"

Transkript

1 OFFENTLIGT Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A og 2007 A SP01 Juni 2009

2 Ikoner Ikon Betydning OBS! Eksempel Note Anbefaling Syntaks Typografiske konventioner Typografi Eksempeltekst Eksempeltekst EKSEMPELTEKST Eksempeltekst EKSEMPELTEKST Eksempeltekst <Eksempeltekst> Beskrivelse Ord eller tegn, der vises på skærmen. F.eks. feltnavne, titler på skærmbilleder, trykknapper samt navne på menuer, stier og optioner. Krydshenvisninger til anden dokumentation. Fremhævede ord eller udtryk i brødtekst, titler på grafik og tabeller. Navne på elementer i systemet. Herunder rapportnavne, programnavne, transaktionskoder, tabelnavne og individuelle nøgleord i et programmeringssprog, når det omgives af brødtekst, for eksempel SELECT og INCLUDE. Skærmoutput. Herunder navne på filer og biblioteker samt deres stier, meddelelser, kildekode, navne på variabler og parametre samt navne på installations-, opgraderings- og databaseværktøjer. Taster på tastaturet, f.eks. funktionstaster (som F2) eller tasten ENTER. Nøjagtig brugerindtastning. Ord eller tegn, som du indtaster i systemet, nøjagtigt som de vises i dokumentationen. Variabel brugerindtastning. Vinkelparenteserne angiver, at du kan erstatte disse ord eller tegn med relevante indtastninger. SAP AG

3 Indholdsfortegnelse Specielt for SAP Business One 2007 A SP Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A... 9 Regnskab Momsrapportering Finansrapporter Salgs- og indkøbsbilag Beholdning Anvendelighed Dokumentation og undervisning Administrations- og kontrolfunktioner SDK (Software Development Kit) Performance- og infrastrukturforbedringer Add-ons SAP Business One Integration SAP Business One Integration Partner Enablement Package SAP Business One Integration til SAP NetWeaver Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

4 Specielt for SAP Business One 2007 A SP01 I dette dokument beskrives anvendelsen af de nye muligheder og funktioner, der blev introduceret i SAP Business One 2007 A som følge af juridiske krav eller juridiske ændringer. Følgende forbedringer er kun tilgængelige i release 2007 A SP01: SBO Mailer-signature Fra og med SAP Business One 2007 A kan en generisk signatur deles mellem alle firmaer, eller der kan defineres en speciel signatur for nogle firmaer. I nogle lande er der lovgivningsmæssige krav om, at et firmas specielle forretningsinformationer skal kunne ses i signaturen i al korrespondance i firmaet. Forbedringerne med SBO Mailer i SAP Business One 2007 A SP01 giver mulighed for at oprette signaturer, der overholder disse krav. SAP Business One 2007 A har nu to optioner for - signaturer: Decimalangivelse i kalkulerede felter i forespørgsler Fælles en signatur for alle firmadatabaser på en SAP Business One-serverinstallation Hvis der kører mere end en produktiv firmadatabase på en SAP Business One-server, kan en generisk -signatur deles mellem alle firmaer, eller der kan defineres en speciel signatur for nogle firmaer. Firma en signatur for en konkret firmadatabase Uanset valg af option kan en -signatur nu indeholde op til tegn og mellemrum. Desuden kan der anvendes HTML-tags til formatering af tekst i -signaturer. Ved opgradering fra SAP Business One 2005 A, 2005 A SP01 eller 2007 A til SAP Business One 2007 A SP01, kopieres indstillingerne for tidligere SBO Mailer- -signaturer automatisk til den fælles database. De vises i vinduet Messaging Service Settings på fanebladet Common Signature. Fra og med release SAP Business One 2007 A SP01 er der ikke adgang til indstillingerne for SBO Mailer- -signatur via SAP Business One Service Manager. Du kan gå direkte til indstillingerne via vinduet Messaging Service Settings i menuen Administration i SAP Business One. Du kan nu angive det antal decimaler, der skal vises for kalkulerede felter i forespørgsler. Tidligere blev antallet af decimaler bestemt af den samme indstilling som ved decimaler for beløbsfelter. SAP AG

5 Eventualskat og vekselkursdifferencer (Costa Rica, Frankrig, Guatemala, Italien, Mexico, Sydafrika, Spanien) I SAP Business One 2007 A SP01 kan du beregne og postere valutakursdifferencer fra eventualskatter. Postering udføres på en særlig ROp-konto. Funktionen kan aktiveres på firmaniveau. Selv om funktionen er udviklet til at bringe virksomheder i Mexico i overensstemmelse med lovgivningen, er den også tilgængelig som en mulighed for de andre lande, der er nævnt her, i det omfang de anvender eventualskat. NOTE! Følgende bilag er omfattet af eventualmoms: Ind- og udgående fakturaer, ind- og udgående kreditnotaer samt ind- og udgående forudbetalingsfakturaer. Valutakursdifferencer er ikke momspligtige. Konvertering af beløb til tekst på chilensk spansk og afrunding uden decimaler (Chile) I printlayoutdesigneren i SAP Business One giver optionen Total med bogstaver mulighed for konvertering af et numerisk beløb til en tekstversion med bogstaver på chilensk spansk. Helt konkret er den største ændring fjernelsen af det latinamerikanske spanske ord billón (milliard på dansk), der ikke bruges i den chilenske lokalisering. EKSEMPEL Numerisk beløb Latinamerikansk spansk ordlyd ,00 Un billón de pesos Chilensk ordlyd Mil millones de pesos Desuden er konvertering til chilensk spansk ordlyd nu aktiveret i felterne Total med bogstaver i følgende vinduer: Vinduet Checks til betaling Vinduet Veksel - tilgodehavender Vinduet Veksel - gæld SAP AG

6 Småanskaffelser (Tyskland) Forbedringer i moms (USA, Canada) Forbedringer i udligningsmoms (Spanien) Leverandørafgifter i finansposteringer (Australien, Belgien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Guatemala, Holland, Irland, Italien, Mexico, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland og Østrig) Add-on'en Anlægsregnskab er blevet forbedret, så småanskaffelser nu afskrives, hvilket er i overensstemmelse med den nye tyske momslovgivning. Småanskaffelser defineres som formueaktiver med en værdi på mellem 150 og SAP Business One gør det muligt at handle i overensstemmelse med den nye lov, som fastslår følgende: Småanskaffelser, der erhverves i en given måned i et år, skal afskrives i hele det pågældende år. Alle småanskaffelser, der erhverves i løbet af et år, skal registreres og afskrives over de næste fem år, også hvis de sælges eller skrottes inden for denne periode. NOTE! Alle aktivposter, der kategoriseres som småanskaffelser, afskrives efter én artikelgruppe. I SAP Business One 2007 A SP01 er der følgende forbedringer inden for moms: Stærkere determinering af momskode baseret på brugerdefinerede regler for determinering af momskode Det er nu muligt at tildele forskellige momskoder, der skal håndteres på bilagsniveau, baseret på reglerne for determinering af momskoder, som defineres i programmet (kun USA) Det er nu muligt at begrænse anvendelsen af momssatser fra og/eller op til et angivet grænsebeløb (momsbasis), som repræsenteres af felterne Min. Tax Amount (min. momsbeløb) og Max. Tax Amount (maks. momsbeløb) i vinduet Tax Codes - Setup (momskoder - definition) Det er nu muligt at definere fremtidige ændringer i satserne med den nye funktion Gyldig fra SAP Business One 2007 A SP01 muliggør følgende: Bogføring af udligningsmoms på en anden artskonto end standardmomskontoen Visning af udligningsmomsbasis i en anden kolonne i momsrapporter Administration af udligningsmoms i manuelle finansposteringer Det er nu muligt at angive leverandørafgifter, når der foretages manuelle finansposteringer. SAP AG

7 Definition af banker feltet Banknavn Balancestruktur (Tyskland) Åbne transaktioner i hovedbogen Folio-nummerering (Costa Rica, Guatemala) Leverandørafgifter i ind- og udgående kreditnotaer (Australien, Belgien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Guatemala, Holland, Irland, Italien, Mexico, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland og Østrig) Længden på feltet Banknavn er blevet udvidet til 250 tegn. Dermed er det muligt at angive hele bankens navn, når der defineres banker i feltet Banknavn i definitionen af banker i administrationsmodulet. Der er foretaget ændringer i balancestrukturen i balancerapporten, balancesammenligningsrapporten og balancebudgetrapporten. For at gøre det lettere for virksomhederne at handle i overensstemmelse med den tyske regnskabslov har strukturen nu følgende rækkefølge: 1. Aktiver 2. Egenkapital 3. Gæld Der er også tilføjet nye titellinier for at forbedre grupperingen af aktivposter og passivposter på balancen. Desuden er der tilføjet totaler for aktiver og passiver. Disse rapporters printlayouts er tilpasset, så de afspejler disse ændringer. Hovedbogsrapporten er forbedret, så det nu er muligt at få vist en forretningspartners forfaldne akkumulerede saldo og artskontoen for individuelle transaktioner. Brugerne kan derfor se, hvilke transaktioner de endnu ikke har modtaget betaling for. Folio-nummereringsfunktionen bruges til at oprette juridiske bilag som f.eks. fakturaer og kreditnotaer, som indeholder regnskabsbilagsnummeret, der kaldes for folio. Denne funktion, som er blevet specielt lokaliseret (med særlige valideringsregler) til Chile og Mexico, kan nu også aktiveres eller deaktiveres i nye installationer af SAP Business One 2007 A i Costa Rica og Guatemala. Det er nu muligt at angive, om der skal beregnes leverandørafgifter på ind- og udgående kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer. Leverandørafgiftsrapporten omfatter nu også ind- og udgående kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer, og for hvilke der er beregnet leverandørafgifter. Ved ind- og udgående betalinger for kreditnotaer, der ikke er baseret på fakturaer, og som har leverandørafgiftstypen Betaling, vises der i SAP Business One leverandørafgiftsbeløbet for hver linie, og beløbet trækkes fra den forfaldne saldo. Når bilaget er tilføjet og afstemt internt, opretter programmet leverandørafgiftsfinansposteringen. SAP AG

8 Rapport 347 (Spanien) I forretningspartnerstamdataene er det muligt at angive arten af transaktioner, der udføres med forretningspartneren (f.eks. køb fra offentlige institutioner eller salg til rejsebureauer). Det er også muligt at angive, om den transaktion, der udføres med forretningspartneren, omfatter salg eller køb af forsikring, varer eller serviceydelser. I ind- og udgangsbilag er det muligt at angive, om den transaktion, der udføres med forretningspartneren, omfatter salg eller køb af forsikring, varer eller serviceydelser. I rapport 347 kontrollerer SAP Business One forretningstransaktionernes værdi i forhold til rapportgrænsen i henhold til det samlede antal transaktioner pr. EU-momsnummer. I rapporten grupperes transaktionerne ikke længere efter forretningspartner, men efter EU-momsnummer. Transaktioner med offentlige institutioner og rejsebureauer kan rapporteres i rapport 347. Desuden kan forsikrings- og leasingtransaktioner rapporteres. Kolonnen Provins er blevet omdøbt til Delstatskode. Derudover kan rapporten nu eksporteres som fil i et format, der defineres af de lokale myndigheder. Rapport 349 (Spanien) Der er tilføjet nye kolonner i rapporten, som viser 349- transaktionskoden, den korrigerede periode og bilagsnummeret. Felterne Samlet antal af forretningspartnere, Samlet beløb transaktioner, Samlet antal af korrektioner og Samlet korrigeret er blevet slettet fra sidefoden i rapporten. Rapportens printlayout er blevet justeret, så der tages højde for visningen af de nye og ændrede kolonner. I rapporten grupperes transaktionerne ikke længere efter forretningspartner, men efter EU-momsnummer. Derudover kan rapporten nu eksporteres som fil i et format, der defineres af de lokale myndigheder. Forbedring af Software Development Kit (SDK) i SAP Business One 2007 A SP01 Rapport 347 (Spanien) DI API indeholder nu egenskaber til forbedring af rapport 347. Udligningsmoms (Spanien) Leverandørafgiftstransaktion er i finansposteringer Decimalangivelse i kalkulerede felter i forespørgsler DI API indeholder nu egenskaber til forbedring af de processer, der er relateret til udligningsmoms. DI API indeholder nu objekter og egenskaber, der understøtter oprettelsen af leverandørafgiftstransaktioner i formularen Finanspostering på samme måde, som de oprettes i bilag. DI API indeholder en egenskab, der afgør antallet af decimaler, der skal vises i kalkulerede felter i forespørgsler. SAP AG

9 Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A Nedenstående funktioner er prioriteret i SAP Business One 2007 A: Forbedrede lokale best practices der er lagt stor vægt på at gøre det lettere at overholde de juridiske krav i større lokaliseringer. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i modulerne Bankafvikling og Økonomi, som øger produktiviteten. Der er blevet introduceret best practices, og performance er blevet forbedret for nøgleprocesserne. Der er foretaget væsentlige forbedringer og omstruktureringer inden for nøglefunktionalitetsområderne, f.eks. afstemning, bankafvikling (Europa) og momsbehandling. Øget anvendelighed en række forbedringer i brugerinterfacet gør livet lettere for brugeren. Funktionen Datoselektion forenkler indtastningen af datoer i felter. En regnemaskine på skærmen gør det muligt at foretage hurtige beregninger fra selve applikationen. Nu kan du også køre systemforespørgsler direkte fra hovedmenuen. Der er foretaget yderligere udvidelser i kontekstmenuer, opsætninger til forespørgselsformularer, vinduet Forretningspartnerstamdata, brugertabeller og -felter samt autorisationsfunktionen. Informationer i fejlmeddelelser er nu blevet tydeligere. Forbedret dokumentation og support SAP Business One yder nu mere hjælp og support via forbedret og målrettet dokumentation, online-hjælp og undervisning. Kontekstfølsom hjælp er blevet tilføjet på felt- og fanebladsniveau. Separate tekniske bilag er integreret i én praktisk administratorguide for hver enkelt supporteret database. Den nye startside indeholder de informationer, som du skal bruge for at komme hurtigt i gang med SAP Business One. Forbedrede administrationskontrolværktøjer godkendelsesprocessen omfatter nu flere transaktionsog bilagstyper. Øget tilpasningsevne der er blevet indført yderligere forbedringer i SAP Business One's Software Development Kit (SDK), hvilket gør det lettere at tilpasse SAP Business One til dit firmas specifikke krav i takt med, at din forretning ændrer sig. Disse udvidelser gør det muligt for løsningspartnere at bruge SAP Business One som kerneplatform til vertikale løsninger. Hurtigere implementering implementeringsprocessen er blevet forenklet, hvilket reducerer implementeringstiden og ejeromkostningerne. Tættere integration med Microsoft Office SAP Business One's Outlook-integration indeholder nye og forbedrede funktioner og giver øget anvendelighed, stabilitet og performance. Funktionen til eksport til Microsoft Word er ligeledes blevet forbedret. Forbedrede rapporteringsfunktioner SAP Business One XL Reporter er blevet integreret i SAP Business One-kernen, hvilket gør dette effektive, Microsoft Excel-baserede rapporteringsværktøj tilgængeligt, uden at der er behov for yderligere installationsprocedurer. Integration af datterselskaber avanceret integrationsteknologi integrerer SAP Business One hos datterselskaber med SAP Business Suite- og SAP NetWeaver-komponenterne i firmaets hovedkvarter. Denne løsning integrerer hele it-landskabet med en enkelt billig, global SAP-applikation. Dette medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger, øget kontrol og ny produktivitet. Integrerede lokaliseringer SAP Business One 2007 A indeholder nu også lokaliseringer for Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen. Disse lokaliseringer var tidligere inkluderet i en separat SAP Business One-release. Dette gør det meget nemmere at foretage synkronisering mellem datterselskaber i forskellige lande, som tidligere kørte forskellige SAP Business One-releases. Du kan oprette firmaer på basis af forskellige lokaliseringer og bruge funktionaliteterne fra alle de inkluderede lokaliseringer. Du kan desuden få vist interfacesproget for samtlige inkluderede lokaliseringer. SAP AG

10 Regnskab Regnskabsfunktionerne er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger, forbedre anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og gøre det lettere at overholde lokale krav. Kontoudskriftbehandling (begrænset landerelease) Manuelle finansposteringer i assistenter Veksel (Belgien) Bogføringsperioder Dette er en komplet løsning til automatisk behandling af kontoudskrifter. Du kan bruge en manuelt eller elektronisk registreret kontoudskrift som udgangspunkt for automatisk betalingsgenerering samt intern og ekstern afstemningsgenerering. Kørsel af betalingsassistenten og rykkerassistenten omfatter nu også manuelle finansposteringer. Vekselfunktionaliteten, som tidligere var tilgængelig i Frankrig, er blevet implementeret i den belgiske lokalisering. Det er nu muligt at oprette ændringer i mere end én åben bogføringsperiode på samme tid. Omkostningsregnskab Afstemning Forudbetaling (Tjekkiet/Slovakiet) Håndtering af totaler i fremmedvalutabilag Det er nu muligt at udføre konsekvent profitcenteranalyse for transaktioner, der er bogført på tværs af SAP Business One. Profitcentre er tilgængelig på alle relevante formularer. Du kan desuden vedligeholde historikken i fordelingsreglerne. De separate afstemningsprocesser (en for bilag og en for artskontotransaktioner) er blevet samlet. Da afstemning er en systemovergribende proces, er adgangen til de relevante vinduer blevet ændret og er nu blevet mere intuitiv: Vinduerne Intern afstemning og Afstemningshistorik, som bruges ved forretningspartnerafstemning, åbnes fra modulet Forretningspartnere Der er adgang til det interne vindue for artskontoafstemning fra modulet Økonomi Der er adgang til eksterne afstemningsvinduer fra modulet Bankafvikling Alle vinduer, der er relateret til afstemningsfunktionaliteten, har et forbedret brugerinterface Afstemning af flere forretningspartnere understøttes nu også. Det er nu muligt at forbinde en forudbetalingsanmodning til en endelig faktura uden at skulle oprette en forudbetalingsfaktura. Beregning af interne valutatotaler i fremmedvalutabilag er blevet ændret, så den interne valutatotal vises som summen af den interne valuta moms plus nettobeløb. Dette løser problemet med afrundingsdifferencer, som tidligere opstod, når det interne valutabeløb blev omregnet uafhængigt af moms- og nettobeløb. Denne ændring vedrører ikke den slovakiske og den tjekkiske lokalisering. SAP AG

11 Decimalopsætning Momsberegning Det antal decimaler, som vises, kan konfigureres i vinduet Generelle opsætninger. Det er ikke længere muligt at reducere antallet af decimaler, efter at der er foretaget en postering. Hvis antallet øges, vises der en fejlmeddelelse om, at handlingen ikke kan fortrydes. Momsberegningssystemet er blevet ændret for at eliminere afrundingsfejl. Den nye momsberegning er baseret på transaktionstotaler for de enkelte momsgrupper eller - jurisdiktioner pr. bilag. Dette sikrer en høj grad af ensartethed og reducerer risikoen for afrundingsfejl mellem moms, der er rapporteret i bilag, rapporter og bogførte journaler. SAP AG

12 Momsrapportering Momsberegningerne er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger af bilag, finansposteringer og rapporter og for at forbedre overholdelsen af lokale krav. Udligningsmoms (Spanien) Beregningsmetoden for udligningsmoms er blevet forbedret for at øge beregningens nøjagtighed. Momskodepostering via manuel finanspostering (Canada, USA og Mexico) Koder for erhvervelsesmoms og ikkefradragsberettiget moms i manuelle finansposteringer (Europa) Momsrapport (Tjekkiet, Slovakiet) Momsrapport (Ungarn) Momsrapport (Storbritannien, Tyskland) Leverandørafgift (Storbritannien) Det er nu muligt at oprette manuelle finansposteringer for udvalgte momskoder. Disse finansposteringer er afspejlet i momsrapporterne. Det er nu muligt at selektere koder for erhvervelsesmoms og ikkefradragsberettiget moms ved oprettelse af manuelle finansposteringer. Der er tilføjet nye kolonner i momsrapporten for at vise Momsdato og Forretningspartnernavn. Der er tilføjet en sekundær vekselkurstabel til applikationen, så du kan vedligeholde to vekselkurstabeller på samme tid. Du kan generere rapporten i overensstemmelse med den selekterede vekselkurstabel. Der er inkorporeret vigtige udvidelser i momsrapportering. De nye funktioner omfatter følgende: Overvågning af artikler, som blev tilbagebetalt af og betalt til skattemyndighederne i forskellige perioder Krav om tilbagebetaling fra eller betaling til skattemyndighederne vedrørende yderligere artikler i specifikke perioder (hvis de blev tilføjet på et senere tidspunkt) Bogføring af momsgæld eller -tilgodehavender på en artskonto Lagring af momsrapporter og bogføring af momsudligning kan begrænses til specifikke medarbejdere via autorisationsfunktionen Funktionaliteten til lagring af momsrapporter kan nemt deaktiveres, hvis den ikke er nødvendig i dit firma. De nye UK-momskoder (pr. 2007) understøttes. Leverandørafgiftsrapporten indeholder alle nødvendige data på én side. SAP AG

13 Finansrapporter Finansrapporterne er blevet forbedret for at gøre det lettere at overholde kravene i de forskellige lande: Finansrapporter (Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Italien, Spanien, Belgien, Østrig, Chile, Costa Rica, Guatemala) Total- og saldoliste (Polen) Der er implementeret udvidelser i finansrapporterne for at muliggøre korrekt håndtering af årsopgørelsestransaktioner. Der er tilføjet nye kolonner i rapporten for at muliggøre samtidig visning af primo- og ultimosaldi. Rapport 1099 (USA) Åbne bilag Reserve Invoice Kasserapport (Rusland) Rapport 349 (Spanien) og Sammenfattende indberetning (Europa) Der findes tre yderligere printlayoutskabeloner for hver betalingstype. Vinduet Selektionskriterier er også blevet udvidet. Det er nu muligt at overvåge udestående saldi på henlæggelseskonti fra fakturaer, som endnu ikke er leveret, ved at bruge den nye option til at få vist åbne bilag: Udgående forfaktura endnu ikke leveret og Indgående forfaktura endnu ikke leveret. Der er tilføjet en ekstra konto, så du kan bogføre en indgående forfakturatransaktion på en separat henlæggelseskonto. Der er tilføjet to nye bilagsstatusser for den indgående forfaktura og den udgående forfaktura: Betalt og Leveret. Kasserapporten, som viser transaktioner på pengekonti, er nu tilføjet i den russiske lokalisering ud over i den polske, tjekkiske, slovakiske og ungarske lokalisering. Anmodninger om ydet forudbetaling er ikke længere inkluderet i rapporterne. SAP AG

14 Salgs- og indkøbsbilag Salgs- og indkøbsbilagene er blevet forbedret for at øge nøjagtigheden i beregninger, forbedre anvendeligheden, yde bedre procesautomatisering og lette overholdelsen af lokale krav. Faktura på kun moms Folienumre (Mexico og Chile) Forudbetalingsfaktura (Canada og USA) Funktionaliteten af ud- og indgående fakturaer er blevet udvidet til også at understøtte oprettelse af fakturaer udelukkende på momsbeløb. Folienummerfunktionen er nu tilgængelig i yderligere salgsog indkøbsbilag, beholdningstransaktioner, betalingsbilag (hvor betaling finder sted med en veksel), afstemningsinterfacet, finansposteringsvinduet, rykkerassistenten og en række rapporter. Oprettelse af forudbetalingsfakturaer understøttes nu. Anskaffelsespriser Returneringer (Rusland) Transaktionen for anskaffelsespriser posteres nu automatisk, når bilaget oprettes. Anskaffelsesprisen posteres i første omgang som et estimat, der kan opdateres senere, hvis det er nødvendigt. Fragtberegningerne er også blevet mere præcise. Det er nu muligt at håndtere en returnering med eller uden anvendelse af kontoen for leverede varer. SAP AG

15 Beholdning Lagerstyringsfunktionaliteten er blevet udvidet med mere effektive værktøjer til styring af lagerbeholdningen. Beholdningsrevurdering Indgående forfaktura Pluk og emballer Serie- og batchnumre MRP efter forfald Beholdningskontrolrapport Funktionen Beholdningsrevurdering er blevet udvidet, så den understøtter artikler, der er værdiansat efter FIFOmetoden. Der er tilføjet en ekstra konto, så indgående forfakturatransaktioner kan bogføres på en separat henlæggelseskonto. Når du opretter en levering for en salgsstyklistekomponent fra selve pluk og emballer-interfacet, vises samtlige komponenter samt den overordnede artikel for salgsstyklisteartiklerne i leveringen. Selektion eller oprettelse af batch- og serienumre i bilagsudkast bliver nu gemt, men ikke allokeret. Du kan stadigvæk selektere og oprette disse gemte numre inden for andre transaktioner. Det nye printlayout giver desuden mulighed for at udskrive serie- eller batchnummeret ved siden af den tilhørende artikel i det udskrevne dokument. MRP fuldfører nu opdelingsprocessen til laveste styklisteniveau, selv om komponenternes gennemløbstid rækker ind i fortiden. Det er nu muligt at få vist artikler uden transaktioner i rapportperioden. Batchallokeringsstyring i bilagsoprettelsesassistenten (DGW) Bilagsoprettelsesassistenten opretter nu fakturaer eller leveringer på basis af kundeordrer med batchpligtige artikler, hvis ordrerne er fuldt allokerede (dvs. der er allokeret batchnumre for alle batchpligtige artikler på ordrerne). SAP AG

16 Anvendelighed Der er inkorporeret mange nye funktioner og ændringer i applikationen for at gøre det nemmere at arbejde med SAP Business One og gøre arbejdsdagen sjovere. Forespørgsler Datoselektion Selektionsliste Det er nu blevet nemmere at bruge forespørgsler: Forespørgselsgeneratoren og forespørgselsassistenten er blevet flyttet fra hovedmenuen og placeret mere praktisk i menuen Værktøjer i den øverste menu Systemforespørgslerne i SAP Business One er blevet inkorporeret i modulet Rapporter og vises nu i hovedmenuen. Forespørgselsbrugerinterfacet er blevet forenklet. Vinduet Forespørgselsselektionskriterier og Forespørgselsrapport er blevet strømlinet og dermed gjort nemmere at forstå og bruge. Det er nu også muligt at indtaste en dato ved at klikke på ikonet Datoselektion ved siden af datofeltet. Dette åbner en kalender, hvor du kan selektere den ønskede dato. Denne funktion er blevet forbedret, så du hurtigt kan hente de records, som begynder med de indtastede tegn. Genvejsmenu Automatisk registrering af add-ons Vinduet Forretningspartnerstamdata Brugertabel og -felter Computer Det er nu muligt at åbne tabelegenskaberne ved at placere markøren over en tabeloverskrift og åbne egenskaberne fra genvejsmenuen. De SAP Business One-add-ons, der følger med produktet, er nu omfattet af produktinstallationsprocessen og registreres automatisk. Vinduet Forretningspartnerstamdata kan nu forstørres, hvilket gør det nemmere at arbejde med. I den øverste menu er Brugertabel og Brugerfelter blevet opdelt i separate vinduer. Der vises en regnemaskine på skærmen, når der arbejdes i numeriske felter. Dette gør det muligt at foretage hurtige beregninger på stedet uden at skulle benytte eksterne regnemaskiner samt at indtaste beregningen direkte i feltet. SAP AG

17 Dokumentation og undervisning SAP Business One-dokumentationen og -undervisningen er blevet gennemrevideret for at sikre, at du får præcis de informationer, som du har brug for, og at du får dem på det tidspunkt og på det sted, hvor du skal bruge dem. Online-hjælp Undervisning Vinduet Velkommen Din feedback Administratorguide Easy Start Online-hjælpen er blevet omformuleret for at lægge større fokus på den information, som virkeligt gør arbejdet nemmere. Dokumentationen går lige til sagen, så du får hurtigt de nødvendige svar. Følgende funktioner er blevet tilføjet eller forbedret: Den kontekstfølsomme Direkte hjælp er blevet tilføjet på feltniveau. Når du bruger SAP Business One, kan du få øjeblikkelig hjælp til det felt, som du arbejder i. Du kan nu åbne den kontekstfølsomme hjælp på vinduesniveau for det vindue, faneblad eller assistentskærmbillede, som du arbejder i, hvilket giver hurtig adgang til den information, som du skal bruge, uden at du skal søge i hjælpesystemet Hjælpevinduet har fået helt nyt design med nyt layout, ny skrifttype og nyt farveskema, som er baseret på velkendte principper om brugerinterfacedesign, der gør interfacet nemmere at læse og forstå Antallet af elearning-emner er øget med ny fokus på opgavebaseret undervisning. Produktundervisning er tilgængelig for kunder og partnere implementeringsundervisning er kun tilgængelig for partnere. Undervisningsmaterialerne er blevet synkroniseret med indholdet af online-hjælpen for at give en fuldstændig vidensløsning. Vinduet Velkommen indeholder links, så du hurtigt kan få den information, som du skal bruge for at komme i gang med SAP Business One. Du har nu mulighed for at fortælle os, hvad du mener om SAP Business One-dokumentationen. Vinduet Kontakt os indeholder links til vores online-undersøgelser, hvor din feedback hjælper os med at yde bedre dokumentation. Den nye administratorguide indeholder alle de informationer, der kræves til installation og administration af dit SAP Business One-system, i ét overskueligt dokument. Denne guide erstatter de separate guider Installation, Upgrade, Security og Solution Operations. Easy Start-guiden er blevet omformuleret og giver nu mere praktisk information med tjeklister, så du kan komme i gang med SAP Business One. SAP AG

18 Administrations- og kontrolfunktioner De forbedrede funktioner giver bedre kontrol over, hvordan du driver din forretning. Drag and Relate Layoutet af menuen Drag and Relate er synkroniseret med layoutet af hovedmenuen i SAP Business One. Godkendelsesprocedurer Rapportering Printlayoutdesigner PDF-understøttelse Eksport til Microsoft Word Godkendelsesprocedurerne gælder nu for beholdningstransaktioner som varetilgang og vareafgang. Det er desuden muligt at opdatere bilag, som er blevet godkendt eller afvist, ved at starte en ny godkendelsesproces. SAP Business One XL Reporter er nu fuldt integreret i SAP Business One Du kan etablere links direkte fra SAP Business One til SAP Customer Portal for at downloade SAP Business One XL Reporter-skabeloner. Nedenstående funktionalitetsudvidelser er blevet føjet til printlayoutdesigneren (PLD): Du kan udskrive den første side på en anden printer Du kan få vist en bundlinie for gentagelsesområdet på alle sider Felterne Eksempel printlayout og -layout er fravalgt som standard Du kan angive et standardlayout for en eller flere specifikke brugere. Det er desuden blevet nemmere at foretage en standardselektion for en specifik forretningspartner Genererede felter oprettes med præfikset F_XXX i stedet for Field_XXX, hvilket gør det nemmere at finde felter på listen Der er blevet tilføjet beskrivelser til aritmetiske operatører Kvaliteten af eksporterede layouts, vedhæftede filer i s og faxmeddelelser er blevet forbedret med brugen af det populære PDF-format. Dette format erstatter JPG-formatet, som blev brugt i tidligere releases. Funktionen Eksporter til Microsoft Word er blevet forbedret, så den understøtter eksport af bilag, der indeholder specielle linietyper som f.eks. alternative artikellinier, tekstlinier og mellemtotallinier. SAP AG

19 SDK (Software Development Kit) SAP Business One er forsynet med et programmerings-api baseret på COM-teknologi. Du kan bruge standardfunktionsmulighederne i SAP Business One, eller du kan tilpasse programmet til dine specifikke behov. API'et leveres som et SDK med udviklingsdokumentation og kodeeksempler. I SAP Business One SDK kan du udvide og ændre funktionaliteten i SAP Business One med det formål at oprette branche- og firmafunktionalitet og interfaces med tredjepartsværktøjer. Forbindelsesinterface Nyt forbindelsesinterface DI API Servicen Account Category Servicen Alternative Items Servicen Bank Statements Servicen Projects Down Payments Installments Når du kører flere DI-add-ons, kan performance falde betydeligt, da hver ekstra forbindelse til DI API loader en ny DI og ObServer-DLL'er. Du kan øge performance ved at bruge et nyt forbindelsesinterface til DI API. Denne metode anbefales, når der køres flere DI-add-ons, som er forbundet til den samme firmadatabase. Servicen Account Category gør det muligt at tilføje, opdatere og slette kontokategorier. Servicen Alternative Items bruges til at administrere alternative artikler. Servicen bruges til at: Tilføje alternative artikler Slette alternative artikler Opdatere en alternativ artikel Gemme objektet i XML-format Servicen Bank Statements bruges til at administrere forudregistrerede kontoudskrifter, som kan posteres i SAP Business One. Denne service gør det muligt at tilføje, opdatere, slette og få vist lister over kontoudskrifter. Servicen Projects bruges til at administrere projekter. Servicen bruges til at: Tilføje projekter Slette projekter Opdatere projektnavn og -kode Gemme objektet i XML-format Egenskaben Down Payments i Documents-objekter understøtter ind- og udgående forudbetalingsfakturaer og - anmodninger. Herefter vises det samlede forudbetalingsbeløb i intern valuta. Objektet Installments er et underordnet objekt til objektet Documents, som repræsenterer ratefunktionen i bilag. SAP AG

20 Packages Reserve Invoice GetByKey Special Lines Toldangivelse (Rusland) UI API Dataselektion Objektet Packages bruges til at administrere pakker i leverings- og udgående fakturabilag. Egenskaben Reserve Invoice, om bilaget er en forfaktura, som kan overføres til en levering. GetByKey henter og indstiller værdierne for objektets egenskaber fra objektets absolutte nøgle i firmadatabasen. Hvis der er fastsat serie- og batchnumre for de angivne objektlinier i bilaget, vil det returnerede objekt indeholde referencer til disse underordnede objekter. Objektet Special Lines repræsenterer tekst- og mellemtotallinier i bilag. Egenskaben Line Type fastsætter eller returnerer en værdi, som angiver, om linien er en almindelig artikellinie eller en alternativ artikellinie. Toldangivelsesnumre (CCD-numre) bruges til at overvåge flowet af importerede varer i Rusland. Der er givet skrive- og læseadgang til tabellen Define CCD. Udvidelser (f.eks. opfølgningsmængder) kan udføres via en add-on. Alle SAP Business One-selektorer understøttes af UI API'et. Selektorerne vises automatisk, når der tilføjes EditText- eller EditTextColumn-artikler. Date picker ved EditText af typen dato Calculator picker ved EditText af typen long_number/measure osv. ChooseFromList picker ved EditText tilknyttet en selektionsliste Translation picker ved EditText af typen alfanumerisk ved stamdataformularer i OK-mode Search picker ved EditText med formateret søgning SAP AG

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3,1

Nyheder i Remote Support Platform 3,1 What's New Dokumentversion: 1.0 2014-05-09 Dokumentversioner Følgende tabel indeholder en oversigt over de vigtigste dokumentændringer. Version Dato Beskrivelse 1.0 2014-05-09 Første version 2 All rights

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A

Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A OFFENTLIGT Sådan foretages en opgradering af intern afstemning Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A V2.0 November 2007 Applies to SAP Business One 8.8 Indholdsfortegnelse... 3 Introduktion... 3 Yderligere

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere