Årsrapport Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos overtager den brasilianske pumpefabrik Mark Peerless SA, som skifter navn til Mark Grundfos Ltda. Februar I den europæiske version af det amerikanske erhvervsblad Fortune Magazine udvælges Grundfos i Danmark som en af Europas 10 bedste arbejdspladser. Marts April På årets vigtigste udstilling for Grundfos ISH i Frankfurt, Tyskland blev gæsterne præsenteret for en række produktnyheder herunder den nye, elektronisk regulerede cirkulationspumpe Alpha+. Maj Grundfos indleder den første industrielle produktion af mikrochips i Danmark. Juni Juli Grundfos-prisen uddeles for prisopgaven: Danmark i vidensamfundet udfordringer for forsknings- og uddannelsespolitikken. Prismodtagerne er: Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef for CEBR og professor ved Syddansk Universitet, Ulrich Kaiser, lektor ved Syddansk Universitet, Nikolaj Malchow-Møller, seniorforsker ved CEBR, Jan Rose Skaksen, økonomisk vismand og professor ved Handelshøjskolen i København, Anders Sørensen, Assistant Professor ved Johns Hopkins University, USA. August Halvårstallene for koncernen fremlægges de viser en stigning på 162 mio. kroner i resultatet før skat og på 130 mio. kroner i omsætningen i forhold til 1. halvdel af September Grundfos-koncernens hovedaktionær, Poul Due Jensen s Fond, udbyder for anden gang aktier til medarbejderne i Grundfos Holding AG. Dermed er medarbejdere over hele verden nu medejere af virksomheden. Oktober Det danske produktionsselskab Grundfos A/S hædres af European Foundation for Quality Management (EFQM) med specialprisen for Lederskab og målrettet indsats. November En dansk erhvervsdelegation med H.K.H. Prins Joachim og fødevareminister Mariann Fischer Boel i spidsen besøger Grundfos salgsselskab i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Grundfos drikkevandspumpe SQFlex, der kan drives af vedvarende energi, vinder Den Danske Designpris December Grundfos vinder for andet år i træk specialprisen for Mangfoldighedsledelse i forbindelse med undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser 2003, der gennemføres af analysefirmaet Oxford Research og Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin.

3 Hoved- og nøgletal for Grundfos-koncernen Beløb i mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (9) (177) (177) (126) (103) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 9,7% 6,8% 6,1% 7,8% 5,8% Egenkapitalens forrentning 13,3% 9,4% 8,9% 13,5% 8,6% Soliditet 49,3% 47,4% 44,9% 43,1% 40,3% Fra og med 2002 indregnes udviklingsprojekter i balancen. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal vedr. dette. Det indregnede beløb for 2002 udgør 13 mio. DKK og for mio. DKK. Definition af nøgletal: Egenkapitalens forrentning: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Soliditet: Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

4 Nettoomsætning % årlig vækstrate mio. DKK Resultat før skat % årlig nettoomsætning mio. DKK % % % % % % % % % % Egenkapital og minoritetsinteresser Egenkapitalens forretning i % mio. DKK Anlægsinvesteringer, materielle mio. DKK % 6.8% 6.1% 7.8% 5.8% Udviklingsomkostninger % af nettoomsætningen 4.2% 4.5% 4.0% 4.1% Antal medarbejdere 4.2% mio. DKK

5 4 Indledning Beretning 8 Økonomi 10 Pumpemarkedet 12 Produkter 14 Bæredygtighed 18 Organisation og lederskab 20 Fremtiden 22 Ledelsesstruktur Be Think Innovate handling bag ordene 26 Rent vand forbedrer indianernes livsvilkår 28 Grundfos Alpha+, hvad ellers? 30 Findes det ikke, opfinder vi det selv 34 Regnskabsberetning Økonomiske forhold 35 Finansielle oplysninger 36 Anvendt regnskabspraksis 41 Ledelsespåtegning 42 Revisionspåtegning 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter til regnskab 56 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 57 Balance for Poul Due Jensen s Fond 58 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 59 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 61 Resultatopgørelse i euro 62 Grundfos kort fortalt

6 Til alle med interesse i virksomheden Her ved regnskabsaflæggelsen for 2003 er det meget glædeligt at kunne konstatere, at Grundfos, på trods af ugunstige markedsvilkår, har været i stand til at øge omsætningen med 4,2 pct. til 11,152 mia. DKK. Specielt er det tilfredsstillende, at koncernens indtjening før skat for første gang i historien passerede 1 mia. DKK, et resultat som først og fremmest er skabt af en ekstraordinær flot indsats af alle Grundfos-medarbejdere. Effektiviseringer overalt i koncernen førte til en historisk lav omkostningsvækst, hvilket bidrog væsentligt til resultatet. Indtjeningsstigningen er ikke realiseret på bekostning af langsigtede initiativer blev også et rekordår for investeringer i fremtiden. Vi brugte det hidtil største beløb på produktudvikling, og vort samlede investeringsprogram blev på 854 mio. DKK. På trods af disse langsigtede initiativer genererede vi i 2003 et frit cash-flow på mio. DKK, så koncernens rentebærende nettogæld er halveret i forhold til udgangen af Det sætter os i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år, og det, at Grundfos er fondsejet, sikrer, at stort set hele indtjeningen bliver geninvesteret i at styrke Grundfos position på verdensmarkedet. Det vil fortsat ske gennem en kombination af udvikling af innovative produkter, investeringer i nye markeder og globalisering af produktionen. Det forpligter at være en ansvarlig virksomhed, hvilket Grundfos har været siden Poul Due Jensen etablerede virksomheden i Den lange tradition for ansvarlighed danner et værdisæt, som kendetegner vores måde at drive forretning på, og som er dybt forankret blandt vore medarbejdere. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der nu arbejdes konkret med at implementere vores politik for Corporate Social Responsibility i alle koncernens selskaber, og gennem vores tilslutning til FN s Global Compact inititive. Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen i udviklingscenterets strømningslaboratorium. 4

7 INDLEDNING 2003 blev på mange måder skelsættende på den storpolitiske scene. Mest betydningsfuldt var nok et udvidet økonomisk og politisk samarbejde i Europa på tværs af tidligere årtiers politiske deling. De nye markedsøkonomier i Østeuropa har sammen med de asiatiske vækstmarkeder bidraget stærkt til koncernens vækst og vil også fremover have høj prioritet. Behovet for ny og effektiv teknologi synes her næsten umætteligt, og det er en glæde, at Grundfos med sine produkter kan bidrage til at forbedre levevilkårene og sikre en mere energi- og miljørigtig anvendelse af ressourcerne - også i disse nye markeder. Behovet dækker vi blandt andet ved at etablere lokale arbejdspladser i nye produktionsfaciliteter og salgsselskaber tæt på kunderne. I det forløbne år har vi arbejdet tæt sammen på at videreudvikle Grundfos i vore nye roller som henholdsvis Koncernbestyrelsesformand og Koncernchef. Det har vi gjort i sikker forvisning om, at vi bygger på et stærkt fælles værdigrundlag, og at vi begge har store ambitioner for Grundfos fremtid. Profitabel vækst er nøgleordet, og vi udtrykte det konkret gennem to vigtige målsætninger for den kommende 5-års periode. Vi skal nå et overskud før skat på 10 pct. i 2005 og en omsætning på 2 mia. euro i Disse målsætninger står uantastet ved magt, og vi glæder os til i et fortsat nært samarbejde mellem bestyrelse og direktion at realisere disse vigtige mål i de kommende år. Sammen vil vi benytte lejligheden til at rette en stor tak til vore kunder, leverandører og sidst, men ikke mindst, til hver enkelt af vore medarbejdere, som aktivt har bidraget til det gode årsresultat. Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen Koncernchef Koncernchef Jens Jørgen Madsen. 5

8 Den nære kontakt med kunden er central for vores måde at drive forretning på, og vi gør meget ud af at byde gæster velkommen til Grundfos. Hver dag hejser vi flaget for de nationer, der aktuelt er på besøg i koncernhovedkvarteret i Danmark i 2003 var det over kunder og andre partnere. Gartner Svend Rydahl Sørensen holder styr på de 144 flag og sørger for, at de hænges op i heraldisk orden.

9 Beretning Koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunderne giver resultater også i de nye vækstmarkeder.

10 ØKONOMI Styrket vækst og indtjening På trods af en generelt svag verdensøkonomi blev 2003 et rigtigt godt år for Grundfos. Omsætningsvæksten blev på godt 4 pct., mens overskuddet før skat for første gang rundede 1 mia. DKK. Første halvår var præget af Irak-krigen og den deraf følgende tøvende og usikre verdensøkonomi. Den kom også til at præge Grundfos-koncernen, og vi realiserede kun en beskeden salgsvækst i årets første seks måneder. Dette var vi dog godt forberedt på, idet vi gik ind i året med styr på omkostningerne som følge af de besparelser, vi gennemførte i Den stramme omkostningsstyring er fortsat i 2003, og den har sammen med betydelige effektiviseringer overalt i koncernen resulteret i en meget lav omkostningsvækst for Dette er én af de væsentligste årsager til forbedringen af koncernens indtjening, og da det i andet halvår samtidig lykkedes at få gang i salgsvæksten, var grundlaget skabt for det bedste resultat i Grundfos-koncernens historie. Koncernens nettoomsætning udgjorde mio. DKK mod mio. DKK i 2002 svarende til en omsætningsvækst på godt 4 pct. Næsten hele salgsvæksten er organisk, idet der kun er tilkøbt en mindre pumpevirksomhed, Mark Peerless i Brasilien, i Derimod er omsætningsvæksten påvirket af kursfaldene, som vi oplevede på stort set alle andre valutaer end danske kroner og euro. Det var især US-dollars og USD-relaterede valutaer, som gennemsnitligt faldt knap 20 pct. Målt i lokale valutaer realiserede vi en samlet salgsvækst på 10 pct., men kursfaldene kappede godt 600 mio. af omsætningsvæksten målt i danske kroner. Vi er tilfredse med den reelle organiske salgsvækst på 10 pct. i et år, hvor verdensøkonomien ikke har givet os megen medvind, og den er udtryk for, at vi har solgt mange flere pumper i 2003 end året før. For første gang nåede salget således op på mere end 10 mio. pumper. En vækst i volumen på 10 pct. betyder også, at vi har styrket Grundfos position på verdensmarkedet og igen i 2003 forøget markedsandelene. Resultatet før skat blev på mio. DKK og udgør en stigning på 48 pct. i forhold til de 726 mio. DKK, som vi realiserede i Ved årets indgang meldte vi ud, at vi i de kom- Grundfos Digital Dosing anvendes til præcis dosering af kemikalier i bl.a. industrien samt i vand- og spildevandsanlæg. 8

11 BERETNING mende år vil prioritere indtjeningen højere, end vi hidtil har gjort, og vi budgetterede med en indtjeningsstigning på 20 pct. for Vi nåede altså væsentligt mere, end vi havde budgetteret, og tog dermed et godt skridt mod indtjeningsmålet på 10 pct. i overskud før skat. Dette er først og fremmest nået gennem rationaliseringer, effektiviseringer og forenklinger i koncernens selskaber. Produktionen har ved en forøget fokusering på procesledelse og procesforbedringer bidraget med rationaliseringer på minimum 5 pct., men det er også lykkedes at effektivisere processerne i salgsorganisationen, så vi her har set en samlet rationalisering på ca. 5 pct. Valutakursfaldene har ikke påvirket indtjeningen så meget i 2003, idet vi i overensstemmelse med koncernens valutapolitik har sikret valutaindtægter minimum 12 måneder frem. Denne politik har i nogen udstrækning beskyttet koncernens indtjening mod valutakursfaldene, men det er alligevel en kendsgerning, at resultatet før skat ville have været ca. 100 mio. DKK højere ved uændrede valutakurser. Det positive cash-flow har bidraget til et stort fald i finansieringsomkostningerne, og den positive udvikling på fondsmarkederne har resulteret i et fornuftigt afkast på koncernens værdipapirbeholdning samt bidraget til de relativt lave nettofinansieringsomkostninger på 9 mio. DKK. Vi er tilfredse med den forøgede indtjening og det positive cash-flow. Det sætter Grundfos i stand til at accelerere udviklingen yderligere i de kommende år en udvikling, som vi fortsat ønsker at selvfinansiere via driften. Grundige økonomiske analyser er altid en vigtig del af beslutningsgrundlaget i Grundfos. De udarbejdes i koncernens økonomifunktion af blandt andre seniorøkonom Helle Kidmose og chefcontroller Torben Jørgensen. 9

12 PUMPEMARKEDET Vækst i alle forretningsområder Grundfos realiserede i 2003 vækst i alle forretningsområder, og det er glædeligt at konstatere, at områderne spildevand og industri igen viser høj vækst. Den globale udvikling Grundfos har i de veletablerede markeder i Vesteuropa konsolideret sin position som markedsleder. Ikke mindst det store og vigtige tyske marked overraskede positivt med en vækst på 7 pct. efter flere år med en næsten flad udvikling. Samtidig viste det britiske marked en fortsat og markant fremgang. De højeste vækstrater realiserede Grundfos igen i de nye markedsøkonomier i Østeuropa, Rusland og Kina med henholdsvis 16 pct., 43 pct. og 30 pct. Denne udvikling bekræfter, at koncernens accelerationsstrategi med etablering af produktion og salg tæt på kunden giver resultater - også i de nye vækstmarkeder. I det kommende år øges det strategiske fokus på det nordamerikanske kontinent, der fortsat er præget af en relativt lavere vækst på 4 pct. regnet i USD. I Sydamerika har Grundfos skabt mulighed for at ekspandere med købet af Mark Peerless i Brasilien, hvorved den direkte adgang til dette potentielt store marked er styrket med et markedstilpasset pumpeprogram. Udviklingen i koncernens forretningsområder En væsentlig succesfaktor for Grundfos blev den positive udvikling i koncernens største forretningsområde Building Services. Her bidrog en vækst på 9 pct. i faste kurser til det gode årsresultat. Grundfos har igen erobret markedsandele i dette vigtige forretningsområde og står i dag i en yderligere styrket position. Det gælder såvel salg via grossistleddet som salg til kedelindustrien. Her har tæt dialog og partnerskabsaftaler, der omfatter både kommercielle og udviklingsteknologiske kompetencer, etableret Grundfos som den foretrukne leverandør. Grundfos gør det nemt for rådgivende ingeniør Lars Bak fra firmaet Søren Andersen A/S at holde sig orienteret om koncernens produkter via Grundfos.com og god personlig kontakt til koncernens danske salgsselskab. Det er vigtigt, for at han kan give sine kunder den bedst mulige rådgivning, når han projekterer store byggeentrepriser. 10

13 BERETNING Forretningsområder Regioner Kunde Produktion Det er Grundfos-koncernens målsætning at være tæt på kunderne både geografisk, og når vi udvikler produkter. For at leve op til denne målsætning har vi selskaber på alle kontinenter, og samtidig har vi i koncernhovedkvarteret et centralt forretningsudviklingscenter. Her er al forskning og forretningsudvikling samlet i én organisation, der i løbende dialog bearbejder oplysninger fra både salgsregioner og kunder samt udvikler nye produkter, skaber forbedringer i de eksisterende produkter og udvikler salgs- og marketingkoncepter. På forretningsområdet industripumper blev forventningerne mere end indfriet. Hen over året lykkedes det at vinde nye markedsandele, hvorved forretningsområdets vækst nåede op på 13 pct. efter korrektion for kurseffekt. For forretningsområdet spildevand kan det konkluderes, at Grundfos i stigende grad etablerer sig som en væsentlig markedsaktør, og derfor vil investeringerne i dette område fortsætte i de kommende år. Fokus er blandt andet rettet mod at hjælpe vore kunder med at planlægge og gennemføre internationale projekter, og det har sammen med en stærkere indsats på projektsalget bidraget til at skabe gode resultater. Spildevandsområdet nåede en vækst på 18 pct. Vandforsyningsselskaber, såvel private som offentlige, viser stigende interesse for at betragte økonomien i en pumpeinstallation som en helhed. Der fokuseres på totalomkostninger og ikke kun rene anskaffelsesomkostninger, men også på fordelene ved at have et fast forretningsforhold til en bestemt pumpeleverandør. På den måde er begrebet Cost of Ownership stærkt medvirkende til, at Grundfos salg af mellemstore og store dykpumper til vandforsyning opnåede en fremgang på 6 pct. Grundfos tænker fremadrettet såvel inden for eksisterende som nye forretningsområder. Derfor investerer vi i fortsat markedsudvikling for vore digitale doseringspumper og kan glæde os over en vækst på 61 pct. i 2003, hvor markedet i stigende grad har taget det nye koncept, Grundfos Digital Dosing, til sig. Der er i årets løb opbygget yderligere salgsressourcer i dette nye marked med distributørnetværk og tæt samarbejde med nøglekunder primært indenfor vandbehandling og kemikaliedistribution. Gennem 2003 fortsattes udbygningen af Grundfos elektroniske kataloger, som nu i 18 sprogudgaver har over brugere world-wide. Dette fundament blev endvidere udnyttet til i det første marked at introducere Grundfos extranet, som konfigureret til den enkelte kunde giver online-adgang til produktudvælgelse og ordreafgivelse. Ligeledes introduceredes i den tyske salgsorganisation Grundfos Customer Relationship Management-system, som skaber grobrund for yderligere forbedringer af kvaliteten og effektiviteten i salgsarbejdet. Salgsvækst stillede store krav til produktionen Ved begyndelsen af året var forventningen, at det ville blive endnu et år med lav vækst i markederne. Men der tegnede sig i løbet af året et ganske andet billede, og koncernens produktionsapparat nåede kapacitetsgrænsen inden for flere produktområder. I flere produktionsselskaber igangsatte vi derfor kapacitetsudvidelser. I den forbindelse blev det også besluttet at udvide antallet af produktionsselskaber med fabrikker i både Indien og Rusland samt at flytte den eksisterende produktion i Kina til nye og væsentligt større faciliteter. Rationaliseringer i totalomkostningerne har været i fokus i produktionsselskaberne, og disse projekter udvikler sig tilfredsstillende. Desuden har man både centralt og lokalt arbejdet med forbedringsprojekter indenfor Supply Chain Management, hvilket har resulteret i væsentlige reduktioner i både produktionstid og lagerbeholdning. 11

14 PRODUKTER Trendsætter i pumpebranchen Med udgangspunkt i Grundfos globale nærhed til markeder og den tætte dialog med kunder omkring nuværende og fremtidige behov udbygger Grundfos sin position som trendsætter i pumpebranchen. Igen i 2003 øgedes investeringerne i forskning og produktudvikling med fokus på robusthed, driftsøkonomi, brugervenlighed og miljøbeskyttelse Flere års forskning resulterede i, at Grundfos Direct Sensors kunne præsenteres for offentligheden. Dette nye forretningsområde er baseret på egenproduktion af helt unikke mikrosensorer. Takket være nyudviklede og patenterede produktionsprocesser er det lykkedes at opnå en hidtil uset kombination af målenøjagtighed, kompakthed, pris og modstandsdygtighed over for aggressive medier. Dette skaber helt nye muligheder for indbygning af sensorer i pumper og pumpesystemer og dermed for yderligere at forbedre ydeevnen samtidig med, at energiforbruget reduceres. Sensorernes egenskaber har også et stort potentiale uden for pumpeforretningen, og det er planen at introducere sensorerne til en række andre industrier. For at øge opmærksomheden på det miljømæssige potentiale, der er forbundet med at anvende den nyeste generation af elektronisk styrede pumper, er der i 2003 på europæisk plan opnået enighed om kriterier for en klassifikation af cirkulationspumper. Til familieboliger lanceredes den nye cirkulationspumpe Alpha+, som ud over et reduceret energiforbrug byder på stor fleksibilitet i varmeanlægget. Seniorprojektleder Troels Sørensen er i løbende dialog med kunderne via fokusgrupper for at sikre, at trendsættende teknologi omsættes til brugervenlige produkter. 12

15 BERETNING For at opfylde tilsvarende krav om energibesparelser i større, professionelle varmeanlæg til eksempelvis erhvervsbyggeri har Grundfos lanceret et nyt, udvidet program af TP-inline-cirkulationspumper. Et lavt energiforbrug og en høj driftsikkerhed giver attraktive reduktioner i levetidsomkostningerne. Disse forbedringer opnås i kraft af, at ny teknologi gør det muligt at iagttage, hvad der sker inde i pumpen, når væsken strømmer igennem. I det seneste år er det fx lykkedes at gøre 3D-computer-simuleringer af væskestrømme så avancerede, at computermodeller er i stand til at foreslå geometrier, som forbedrer pumpens virkningsgrad. Grundfos tilbyder nu til alle pumper en komplet række normmotorer, der lever op til den højeste virkningsgradsklasse. Nye, optimerede motorer betyder samtidig lavere støjniveau og længere levetid. Fornyelsen af hele programmet af CR-industripumper blev fuldført i 2003, og Grundfos lægger hermed endnu større afstand til konkurrenter med hensyn til energibesparelser og driftsikkerhed. Den opdaterede CR-række rummer desuden flere nye løsninger, som fx en akseltætning i et nyt materiale, der forener egenskaber, som hidtil har været betragtet som uforenelige eksempelvis hårdhed og selvsmøring. Grundfos har med konceptet Digital Dosering etableret sig som trendsætteren i markedet for membranpumper, og Digital Dosering er nu anerkendt af nøglekunder som den nye standard i industrien. NoNOx-doseringsenheden til diesel-katalysatorer, der baserer sig på den enestående teknologi fra Digital Dosering, dokumenterer via test-kørsler i Europa og USA sin effekt udledningen af skadelige gasser reduceres væsentligt samtidig med, at der spares brændstof. Vore kunders hverdag er dog ikke kun præget af behovet for højteknologi. Der er også behov for helt konkrete svar på dagligdagens udfordringer med vedligehold af pumper neddykket i fx spildevand. Her er servicevenlighed og robusthed i højsædet. Den nye SEG-grinderpumpe kan fx let afmonteres og monteres igen takket være en ny type stikforbindelse og samling via spændebånd. Og pumpens ydelse bibeholdes selv efter mange driftstimer via muligheden for at justere spalterne mellem løber og pumpehus på en enkel måde. Dette er blot et par af mange eksempler på praktisk videreudvikling på højteknologiske produkter. På vandforsyningsområdet tiltrak SQFlex sig atter opmærksomheden, da denne dykpumpe, der drives af vedvarende energi som sol eller vind, blev tildelt Den danske Designpris Grundfos Magna er en elektronisk reguleret cirkulationspumpe til varmeanlæg i boligblokke og andre store bygninger. 13

16 BÆREDYGTIGHED Fokus på miljøforbedringer skaber resultater En af Grundfos grundlæggende værdier er bæredygtighed, og det afspejles naturligt i den måde, vi har valgt at drive virksomhed på. Vi omsætter vore værdier til handling, og samtidig driver vi en rentabel og bæredygtig virksomhed. Et af de mange områder, hvor ordene i Grundfos slogan, Be responsible - Think Ahead Innovate, omsættes til handling og målbare resultater, er indsatsen for vedvarende miljøforbedringer internt som eksternt. Ansvarligheden virkeliggøres blandt andet gennem vore egne stadigt strengere krav til pumpernes energiforbrug og miljøbelastning gennem deres levetid. Vi formulerede den første målsætning på dette område i 1997, og den har siden resulteret i, at 93 pct. af alle nye produkter har et energiforbrug, der er mindst 5 pct. lavere end i den tidligere model, samtidig med at pumpernes ydeevne forbedres (se figuren på næste side). Vellykket indsats mod arbejdsulykker Fremadrettet tænkning har i 2003 ført til et fald i antallet af arbejdsulykker. Det har vi opnået ved større fokus på situationer, som var tæt på at føre til en arbejdsulykke. Tankegangen illustreres af figuren Isbjerget nedenfor. Traditionelt er både synlighed af og fokus på de mest alvorlige ulykker størst, men ved at fokusere på det, der ligger under vandoverfladen, dvs. mindre uheld eller nær vedulykker, mindskes antallet af alvorlige hændelser. Det er først og fremmest medarbejdernes større bevidsthed om risikomomentet, der har bidraget til den glædelige udvikling. Arbejdslederne registrerer sammen med medar- Isbjerget Dødsulykker Ulykker med sygefravær Ulykker, der kræver hjælp af andre, men ikke kræver sygefravær Forhold, der udgør en risiko for ulykker eller nær ved- og næsten-ulykker Kunderådgiver Tina M. Weilert fra Eurofins Danmark A/S kontrollerer løbende, at kvaliteten af det vand, der ledes ud fra Grundfos produktion i Danmark, opfylder vore egne og myndighedernes strenge krav. 14

17 BERETNING bejderne tilløb til arbejdsulykker, og den øgede opmærksomhed førte i 2003 til registrering af 483 såkaldte tilløb til ulykker mod 203 tilløb året før. Fordoblingen af antallet af registreringer er givetvis udtryk for den større opmærksomhed på farlige situationer og ikke udtryk for en faktisk stigning i antallet af disse situationer. Resultatet af indsatsen er, at ulykkesfrekvensen faldt fra 20,1 til 19,5 ulykker pr. 1 million arbejdstimer i 2003 (se figuren nedenfor). Eksemplet viser, at fremadrettet tænkning med fokus på det, der forårsager ulykkerne, er et af de effektive midler til at undgå dem. Altid fokus på miljø i produktionen Vi opnåede meget konkrete innovative løsninger i årets løb, idet Grundfos Digitale Doseringspumpe også har vist sig som et effektivt værktøj i processerne i trykstøberiet. Den nye doseringspumpe har gjort det muligt for os at opnå en mængdemæssig reduktion i brugen af hydraulikolie og miljøskadelige hjælpestoffer i støbeprocessen. I produktionen er der adskillige andre gode eksempler på, hvordan vi vedvarende indfører renere teknologi. I 2003 har forskning eksempelvis ført til, at vi udskiftede en hydraulisk maskine til presning af rustfrit stål med en mekanisk presse. Det har resulteret i, at energiforbruget per produceret emne til presning af det rustfri stål er reduceret med 92 pct. i den aktuelle proces, hvilket er til gavn for miljøet samtidig med at støjniveauet er reduceret væsentligt til gavn for arbejdsmiljøet. Hver gang vi køber nyt udstyr til produktionen, vurderer vi dets miljøpåvirkninger i en miljøkontrolrapport. Herved sikrer vi, at udstyret belaster miljøet mindst muligt. I koncernens miljøpolitik er det fastlagt, at alle produktions- Energibesparelser ved produkter målt i antal husstandes årlige elforbrug Ulykkesfrekvens Mål Indeks 35, , , , , , ,7 30,3 25,6 20, , ,

18 BÆREDYGTIGHED Grundfos-koncernens miljømålsætninger Emne Miljømålsætninger Termin El Reduktion af indekseret elforbrug med 20% ift Vand Reduktion af indekseret vandforbrug med 10% ift Kemikalieaffald Reduktion af indekseret kemikalieaffald med 20% ift Antal kemikalier Reduktion af røde kemikalier* til 70 stk Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens: 18 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Ulykkesbetinget fravær: 2 ulykker per 1 mio. arbejdstimer Elforbrug i produkter Mindst 80% af de nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2005, skal som minimum have et elforbrug, der er 5% mindre end den tidligere model. Hvis den tidligere model er mindre end 5 år gammel, er målsætningen en 2% reduktion Materialeforbrug Alle nye produkter, der udvikles i perioden frem til år 2006, i produkter skal have et mindre ressourcetræk end den tidligere model * Røde kemikalier er kemikalier, der er særligt farlige for enten miljøet generelt eller arbejdsmiljøet. Grundfos CR flertrins-centrifugalpumper anvendes i vaskeanlæg, kedelfødeanlæg, vandbehandlingsanlæg og en række andre industrielle anlæg. 16

19 BERETNING selskaber med Grundfos-navn skal være certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO Dette krav har alle selskaber opfyldt med undtagelse af det ungarske, som planlægger certificering i begyndelsen af Nye eller tilkøbte selskaber har en frist på ca. tre år til at implementere systemet. Ekstern anerkendelse og forpligtelse I løbet af de seneste seks år har Grundfos-koncernen modtaget megen værdifuld anerkendelse for sin målrettede miljøindsats. Eksempelvis har Grundfos i denne periode modtaget ikke færre end 12 priser, bl.a. fire gange EU s Miljøpris. Vi ser anerkendelsen som en yderligere tilskyndelse til at producere og produktudvikle på en måde, så vi udviser størst mulig ansvarlighed i forhold til det interne såvel som til det omgivende miljø herunder pumpernes energiforbrug. Opfølgningen på miljøindsatsen sker blandt andet ved årlige revurderinger af målsætninger for de enkelte miljøbelastende områder som eksempelvis brugen af kemilkalier, el og vand. Grundfos værdisæt har været en væsentlig del af drivkraften bag beslutningen om at underskrive FN-initiativet Global Compact i Grundfos efterlever disse principper, som meget målbart kan registreres på netop miljøområdet. Grundfos Koncernmiljørapport 2003 udgives ikke i trykt form, men er i sin helhed tilgængelig i elektronisk form på primo maj 2004 med mulighed for download, hvorved vi udviser miljørigtig adfærd. Operatør Ellen Kjeldsen har sans for detaljen. Det gælder både, når hun betjener avanceret 3D-måleudstyr, og når hun 4 gange om året udfærdiger en rapport om renholdelse og orden i fabrikken. Et væsentligt element i rapporten er forbedringsforslag, og derigennem er Ellen med til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for sig selv og sine kolleger. 17

20 ORGANISATION OG LEDELSE Helhedsforståelse, dialog og samarbejde Hvordan skabes rammerne for den ansvarlighed, fremsynethed og innovation, som skal komme vore kunder til gode? Det spørgsmål søger vi at besvare med udvikling og anvendelse af nye organisatoriske redskaber, metoder og processer. Grundfos introducerede i 2002 en politik for Corporate Social Responsibility (CSR) og 2003 blev året, hvor 48 selskaber fik defineret konkrete mål for, hvordan det sociale ansvar skal praktiseres lokalt inden udgangen af I de fleste lande, hvor Grundfos er repræsenteret, kommer det sociale ansvar til udtryk på mangfoldig vis, hvad enten det retter sig mod medarbejderne eller det omgivende samfund. Denne indsats spænder eksempelvis fra støtte til uddannelse af ledere i den unge spejderbevægelse i Rusland til et indonesisk vandforsyningsprojekt i samarbejde med lokale NGO er. I Californien udfører Grundfos-medarbejdere socialt arbejde i lokalsamfundet, mens man hos Grundfos i Tyrkiet har sponsoreret en bus med undervisningsfaciliteter indenfor teknik og naturvidenskab til tyrkiske skoleelever. I Danmark har koncernen bl.a. haft succes med at sætte fokus på langtidssyge og med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen. De overordnede værdier og mål er fælles for hele koncernen med mulighed for tilpasning til lokale forhold og behov. Værdibaseret ledelse er et vigtigt værktøj i hverdagen, og i 2003 har indsatsen blandt andet været rettet mod at skabe klare sammenhænge i karriere- og kompetenceudviklingsprogrammet. Her fokuseres på fire lederskabskompetencer: Personaleledelse, forretningsudvikling, forandringsledelse og kundefokus, og et nyt internt ledertræningsprogram skal yderligere styrke disse kompetencer. Samtidig har vi udviklet et såkaldt 360-graders feedback-værktøj for organisationens ledere, der skal hjælpe den enkelte til at koncentrere sin udviklingsindsats i overensstemmelse med virksomhedens prioritering blev også året, hvor Grundfos-koncernen indførte Politik for sundhed og trivsel, og der blev i den forbindelse sat fokus på bekæmpelse af stress. Kompetenceudvikling hos medarbejdere på selskabsog afdelingsniveau styrkes gennem udbredelsen af SCD (Strategisk Kompetenceudvikling). Det er et værktøj, som sikrer overensstemmelse mellem behovene for kompetenceudvikling og de udviklingsaktiviteter, der rent faktisk tilbydes, fx uddannelse. På The Poul Due Jensen Academy har koncernen igennem de sidste 3 år opgraderet den kommercielle kompetence i organisationens stab af salgs-, service- og marketing-medarbejdere gennem et stort uddannelsesprogram. Mere end 800 medarbejdere fra Grundfos-selskaber over hele verden, har gennemgået det første to-ugers modul. Desuden har 150 af disse været på andet modul, og 50 salgschefer har gennemført en specialuddannelse i tre moduler. Vi foretager pt. analyser af effekten af træningen og kan konstatere en målbar effekt i form af bedre prioritering af salgsindsatser og øget kundeloyalitet. Dialog er omdrejningspunktet i relationen mellem leder og medarbejder, og vi har derfor valgt at sætte yderligere fokus på den årlige udviklingssamtale, som Grundfos har en lang tradition for, og som omfatter samtlige medarbejdere. Dialog er også i fokus på tværs af organisationen, hvad enten der er tale om samarbejde mellem afdelinger og selskaber på tværs af landegrænser eller udveksling af faglige 18

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand Being responsible is our foundation Thinking ahead makes the innovations possible Innovation is the essence Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen,

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsrapport 2005. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2005. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2005 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2005 1. januar: Grundfos overtager den tyske doseringspumpekoncern Alldos. 1. januar: Grundfos overtager den italienske producent af

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VAND til verden. Omtanke for genbrug. Miljøcertificering. Bæredygtige løsninger. Grundfos er en global virksomhed

VAND til verden. Omtanke for genbrug. Miljøcertificering. Bæredygtige løsninger. Grundfos er en global virksomhed Grundfos opererer på en måde, som møder eller går ud over de etiske, lovgivingsmæssige og almene forventninger, som samfundet har til erhvervslivet. Denne måde at operere på har indflydelse på og afspejles

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere