UDBUDSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPOLITIK 2015 1"

Transkript

1 UDBUDSPOLITIK

2 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Skolens strategi for kurser og efteruddannelser Behovsafdækning... 5 Prioritering af udbud... 5 Samarbejdsrelationer... 6 Markedsføring... 7 Kvalitet... 8 Aktivitetsudvikling og forventninger til Udlicitering Udlagt undervisning

3 Grundlaget for udbudspolitikken Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU STV) udbyder erhvervsrettet voksenog efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lokale efteruddannelsesudvalg og er godkendt af bestyrelsen. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelser er ifølge loven: Loven skal fremme et bredt, samordnet udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lov og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med henblik på den private og den offentlige sektors beskæftigelsesområder. Uddannelsesindsatsen har til formål i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Stk 2. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal 1. bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 3. give voksne mennesker muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Formålet med udbudspolitikken er at orientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Lovens og skolens primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Udbudspolitikken skal afspejle, at skolen er en selvejende institution, hvor økonomien bliver tænkt ind i hverdagen, og hvor der skal håndteres mangeartede opgaver med kort varsel. Dette er en grundbetingelse for alle medarbejdere på skolen. Udbudspolitikken skal imødekomme skolens mission og vision samt afspejle skolens værdigrundlag. Udbudsgodkendelse og dækningsområde SOSU STV er godkendt til at udbyde uddannelser inden for følgende fire fælles kompetencebeskrivelser (FKB). Nr Pædagogisk arbejde med børn og unge Nr Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Nr Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Nr Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Det betyder, at skolen er godkendt til at udbyde samtlige mål i de fire FKB er, der dækker de respektive jobområder. På denne baggrund kan skolen udbyde en bred palet af AMUuddannelser. Der kan læses mere om de fire FKB ere på hjemmesiden for 3

4 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og for Social- og Sundhedsområdet (EPOS) amu-epos.dk På skolens hjemmeside sosu-stv.dk finder du en opdateret oversigt over alle de kurser, som skolen er godkendt til at udbyde. Klik på de enkelte kurser for at læse en uddybende beskrivelse. Geografisk dækker SOSU STV primært kommunerne Viborg, Skive, Thisted og Morsø. Endvidere samarbejder vi med private aktører samt sygehuse, regionspsykiatri og socialpsykiatrien i dette område. Der er seks social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland, der har godkendelse til FKB 2222 og I fællesskab bidrager disse skoler til at dække behovet for efteruddannelse i de to FKB er. I forhold til FKB 2692 og 2272 er der færre udbydere i regionen. Skolens dækningsområde er derfor større og foregår i samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler. Skolens strategi for kurser og efteruddannelser 2015 Kursus- og Udviklingsafdelingens ambition og strategi tager afsæt i skolens værdigrundlag samt skolens mission og vision. Kursus- og Udviklingsafdelingen vil være et førende uddannelsessted for efter- og videreuddannelse for offentlig og privat virksomhed i vores dækningsområde. Vi vil udvikle nye og opkvalificerende efteruddannelser, som understøtter de kommunale strategier indenfor social og sundhedsområdet og indenfor det pædagogiske område. Skolen skal kunne give en helhedsorienteret vejledning om uddannelse og efteruddannelse, og der skal ligeledes gives relevant og perspektiverende rådgivning og vejledning til enkeltpersoner og til den enkelte arbejdsgiver. Vi har fokus på: At arbejde anerkendende med forskellige metoder og tilgange, hvor relevant viden og praksisnærhed er i fokus At understøtte og udvikle ansattes professionelle kompetencer til at varetage stadigt nye og komplekse arbejdsopgaver, således at efteruddannelse giver værdi i forhold til arbejdsgiverens behov for kvalificeret arbejdskraft At udvikle netværk og danne partnerskab med arbejdspladser for at sikre afsæt i brugernes behov for kompetenceudvikling og understøtte implementering af og transfer af ny viden og nye kompetencer At etablere kontakt til og samarbejde med nye arbejdspladser og jobområder At fokusere på og udvikle nye fleksible tilrettelæggelsesformer af efteruddannelser, bl.a. som partner i TUP projektet, Digitale skills i AMU At udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, således at læringen understøttes af digitale muligheder og med fokus på praksisnær og innovativ kompetenceudvikling At samarbejde med øvrige social- og sundhedsskoler på landsplan og i Region Midtjylland gennem netværk, fælles udbud og fælles venteliste for at tilgodese efterspørgslen fra bl.a. små målgrupper At samarbejde med de øvrige erhvervsskoler i VEU-centrene omkring indsatsområderne At bidrage til kvalitetssikring gennem dokumentation og evaluering 4

5 Behovsafdækning Skolen afdækker lokale kompetenceudviklingsbehov ved: Dialog og koordinering med kommuner, regionen, jobcentre, faglige organisationer og institutioner inden for pleje/omsorg og pædagogisk arbejde etc. Dialog med de lokale efteruddannelsesudvalg inden for social- og sundhedsområdet, hvor udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter, og hvor skolernes udbud og aktiviteter drøftes Samarbejdet i VEU-center MidtØst Samarbejdet i VEU-center Nord Samarbejde i relevante lokale, regionale og nationale netværk med andre aktører og myndigheder, f.eks. øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan Etablering af og deltagelse i relevante fagnetværk, f.eks. netværk for konsulenter Opsøgende besøg til kendte og nye kommunale, regionale og private aktører Indhentning af information hos nuværende kursusdeltagere og deres arbejdsgivere om nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i henhold til institutionernes strategiske udviklingsplaner og kompetenceudviklingsplaner EPOS analyser samt regionale og kommunale analyser, redegørelser og strategier Prioritering af udbud Skolens primære målgrupper er faglærte, kortuddannede og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Skolens udbud sker inden for følgende områder: Uddannelse til uddannelsesuvante medarbejdere, herunder GVU og jobrettet uddannelse til beskæftigelsesområderne. Målgrupper som ufaglærte på dagtilbudsområdet, ufaglærte i ældreplejen og ufaglærte inden for fysisk/psykisk handicap og det specialpædagogiske områd. Uddannelse til ledige faglærte sosu-medarbejdere og pædagogiske assistenter Institutioner eller netværk af institutioner Rekvirerede og praksisnære uddannelser, som efterspørges af lokale samarbejdspartnere. Herunder dækker vi uddannelsesbehovet for små målgrupper, som afdækkes ved eksempelvis opsøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan. Længerevarende uddannelsesforløb, der kan medvirke til øget rekruttering og fastholdelse, f.eks. jobrotation; UPDATE for sosu-hjælpere; efteruddannelse for socialog sundhedsassistenter (KUA). Tilbud om ajourføring af kompetencer i forbindelse med strukturomlægning i kommunerne f.eks. i ældreplejen, og socialpsykiatrien samt på dagtilbudsområdet. Tilbud om innovative uddannelsesforløb. Herunder forløb, der kan bidrage til, at kommunerne kan honorere nye lovgivningsmæssige krav f.eks. rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover har vi fokus på kompetenceudvikling, der understøtter nye tendenser inden for jobområderne, f.eks. velfærdsteknologi og sammenhængende patientforløb. Understøtte Folketingets fokus på screening og undervisningstilbud til kursister med svage læse- og regneforudsætninger Konsulentydelser: supervision/coaching; organisationsudvikling i virksomhederne projekter med transfer af læring; effektmålinger og temadage ud fra tendenser og aktuelle behov 5

6 Samarbejdsrelationer Social- og sundhedsskolerne i Region Midt Social- og sundhedsskolerne i regionen har udviklet et samarbejdsforum Midt (SEMI), som samarbejder om at sikre dels uddannelse på tværs af regionen, dels gennemførelse af AMUuddannelser med mindre efterspørgsel. Dette sker gennem bl.a. koordinering af udbud og ventelister samt aftale om udlægning af FKB ere. Skolerne har især fokus på samarbejde, der skal sikre uddannelse til små målgrupper og gennemførelse af uddannelser med lav efterspørgsel. Der er desuden etableret en fælles venteliste, hvor efterspørgsel fra enkeltpersoner og tilmeldte på aflyste kurser registreres. Skolerne i Region Midt samarbejder desuden om følgende uddannelsesforløb: Kompetenceudvikling for sosu-assistenter (KUA) og en fælles uddannelse i Medicinadministration for sosu-assistenter i Regionspsykiatrien. VEU-centre SOSU STV samarbejder strategisk og konkret med uddannelsesinstitutionerne i to VEU-centre. Det strategiske samarbejde udmønter sig i koordinering af udviklingsinitiativer og opgaveløsning med et tværregionalt sigte. SOSU STV er tilforordnet VEU-center Nord, der dækker kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Morsø. I VEU-center Nord er desuden følgende uddannelsesinstitutioner tilknyttet: EUC Nord (VEU center administrator) Frederikshavns Handelsskole Grøns Køreskole EUC Nordvest VUC Thy/Mors VUC Nordjylland (tilforordnet) SOSU-Nord (tilforordnet) VEU-center MidtØst SOSU STV er partner i VEU-center MidtØst, som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i den østlige del af Region Midt. VEU-center MidtØst dækker over kommunerne Viborg, Skive, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder om at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Følgende uddannelsesinstitutioner deltager desuden i samarbejdet: Mercantec, Viborg (VEU center administrator) COK, Grenaa Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten Medieskolerne Media College Denmark, Viborg Randers HF & VUC Randers Social- og Sundhedsskole Skive Tekniske Skole Tradium, Randers Viden Djurs, Grenaa 6

7 VUC Djursland, Grenaa VUC Skive-Viborg SOSU STV er aktiv deltager i de to VEU-centre på centerrådsniveau, i VEU-centerudvalgene og i de konkrete arbejdsgrupper, der er nedsat i dette regi. Formål med samarbejdet Gennem et systematiseret samarbejde mellem VEU-centrene om den erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats sikres det at uddannelsesefterspørgslen i videst muligt omfang bliver dækket rettidigt - også indenfor smalle kurser/uddannelser med lille søgning at brugere gives nem adgang til rådgivning og vejledning, idet de kun behøver at henvende sig ét sted for at blive vejledt videre til uddannelse at virksomheder og enkeltpersoner får en relevant og fyldestgørende afdækning af og rådgivning og vejledning om uddannelsesbehov og -muligheder Indsatsområder for partnerskolerne indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet er - i forhold til VEU-center samarbejdet - fastlagt af Undervisningsministeriet for en 2-årig periode. I 2014 og 2015 arbejdes med 3 indsatsområder: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. VEU-centret medvirker til, at beskæftigedes og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen tænkes ind i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Markedsføring SOSU STV markedsfører sig i skolens geografiske dækningsområde, dvs. i kommunerne Skive, Thisted, Viborg og Morsø og direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Skolens markedsføring tager afsæt i behovsafdækningen og dermed arbejdspladsernes og medarbejdernes formulerede behov for kompetenceudvikling. Skolen tilstræber gennem en variation af markedsføringstiltag at nå ud til så mange som muligt med information om de mange fleksible muligheder i AMU-systemet. Skolen udsender en gang årligt et kursuskatalog målrettet henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på skolen hjemmeside sosu-stv.dk, på efteruddannelse.dk og på ug.dk. Dette suppleres med elektroniske nyhedsbreve om efteruddannelsesaktiviteter og fokus på udvalgte tilbud, f.eks. gennem den gode historie. Nyhedsbrevet udkommer ca. fire-fem gange om året, og skolen vil i 2015 arbejde mod at fremme kendskabet til nyhedsbrevet, således at antallet af brugere stiger. Skolen aflægger desuden besøg på kommunale, regionale og private arbejdspladser med henblik på kompetenceafdækning og en dialog om, hvilke udviklingsaktiviteter og AMUuddannelser der kan bidrage til kompetenceudvikling af medarbejderne. I samarbejde med EPOS er der aftalt udbud af garantikurser på landsplan. Desforuden sker der et koordineret samarbejde mellem sosu-skolerne i region Midt. Derudover gennemfører VEU-center MidtØst og VEU-center Nord en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de 7

8 overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er både i VEU-center MidtØst og VEU-center Nord udviklet og lanceret hjemmesider veumidtost.dk og veu-nord.dk der består af fælles platforme for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiderne er primært små og mellemstore virksomheder samt kortuddannede og uddannelsesuvante. Endvidere har hjemmesiderne intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for erfarings- og vidensdeling. Kvalitet SOSU STV har en politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter under udvikling. Politikken skal understøtte skolens krav om en høj faglig og pædagogisk kvalitet og sikrer overholdelse af de lovgivningsmæssige krav til udbud og gennemførelse af AMU-kurser. I skolens arbejde med kvalitet inddrages Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU (COWI-rapporten) samt Code of Conduct fra Undervisningsministeriet. Dette tilsammen understøtter ministeriets Nultoleranceprincipper. Skolen arbejder med indsatser, der skal sikre fortsat fokus og udvikling af kvaliteten i undervisningen og service til glæde for deltagere og arbejdspladser. Aktivitetsudvikling og forventninger til 2015 Skolen forventer i 2015 en faldende aktivitet i forhold Både 2012, 2013 og 2014 har været præget af flere længerevarende uddannelsesforløb i forbindelse med jobrotationsprojekter. Rigtig mange medarbejdere i kommunerne har derved fået faglig og personlig kompetenceudvikling. Det drejer sig fortrinsvis om sosu-medarbejdere indenfor pleje og omsorgsområdet. I løbet af 2015 afsluttes de igangværende jobrotationsprojekter. Hvorvidt der vil være basis for etablering af nye jobrotationer, vil bl.a. hænge sammen med, om den nuværende tendens til faldende ledighed fortsætter. Desuden har beskæftigelsesreformen og de ændrede vilkår betydning for kommunernes muligheder for at igangsætte nye projekter. r%20ledige/aftale-om-ny-beskaeftigelsesindsats.aspx I 2015 er der fortsat politisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte og kortuddannede. Skolen vil fortsat arbejde for en styrkelse af samarbejdet med jobcentrene, både i forhold til de unge, personer på kanten af arbejdsmarkedet og ufaglærte ledige. Den nye beskæftigelsesreform giver mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse til jobområder på positivlisten. Jobområder i social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område er medtaget på positivlisten, og åbner dermed op for øget aktivitet for ledige. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere i hvor høj grad erhvervsuddannelsesreformen får en positiv betydning for aktivitetsudviklingen på AMU. I reformen er der beskrevet et voksenspor EUV(ErhvervsUddannelse for Voksne), hvor AMU-uddannelser får en øget betydning i forbindelse med optag på EUV-uddannelsen. Først når det faglige udvalg (PASS) har beskrevet sammenhængen mellem AMU-uddannelser og områdefagene på EUV, får vi bedre klarhed over, hvilken betydning det får for aktivitetsudviklingen. Frem til august 2016 er skolen partner i et TUP-projekt (Tværgående udviklingspulje). Under titlen Digitale skills i AMU sættes der fokus på øget fleksibilitet i AMU og anvendelse af digitale læringsmetoder både ved tilstedeværelses- og ikke-tilstedeværelses-undervisning. Målet er at fremme undervisernes kompetencer til at tilrettelægge digitale læringsforløb. Det forventes at 8

9 give nye muligheder ved tilrettelæggelse af AMU-uddannelser, bl.a. mulighed for blended learning og fjernundervisning, og dermed at kunne tilgodese flere af kommunernes og kursisternes ønsker for fleksibel tilrettelæggelse og øget fokus på it og digitale medier. Skolen er i 2015 fortsat involveret i flere jobrotationsprojekter i Skive, Morsø og Thisted kommuner. Nye og mere komplekse opgaver har skabt efterspørgsel for kompetenceløft for såvel social- og sundhedshjælpere som social- og sundhedsassistenter. På det somatiske område er der et stigende behov for kompetenceudvikling i forhold til specialiseringer, effektiviseringer, opgaveflytninger m.v. Der er også her et generelt behov for vedligeholdelse og udvikling af kompetencer i forhold til en mere kompleks opgaveløsning på jobområdet. Også her er ressourcerne knappe, hvilket afspejles i institutionernes efterspørgsel af eksterne efteruddannelser til medarbejderne. På tværs af sektorer opstår et særligt behov for kompetenceudvikling i relation til det nære sundhedsvæsen, hvor vi forventer, at der også i 2015 vil være fokus på dette udviklingsområde. For at efterkomme dette behov er der i EPOS-regi bl.a. udviklet en ny uddannelse målrettet social- og sundhedsassistenter der arbejder på tværs af enheder og sektorer, hvor fokus er på det sammenhængende borgerforløb. Skolen forventer, at der i de kommende år vil være et øget behov for kompetenceudvikling inden for sammenhængende borgerforløb, tidlig opsporing af sygdomme, kronisk syge, rehabilitering og velfærdsteknologi. Det forventes endvidere, at medarbejderne i stigende grad har brug for at udvikle refleksive og innovative kompetencer. Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især social- og sundhedshjælperne rammes af ledighed, hvorimod assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medarbejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden for ældreområdet, hvor de sammenhængende patientforløb og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behov for flere og anderledes kompetencer. I forhold til SOSU-hjælperne er det derfor vigtigt, i samarbejde med kommunerne, at udvikle uddannelsesforløb, der opkvalificerer SOSUhjælperne i forhold til udviklingen af jobområdet. Skolen sætter fortsat fokus på det pædagogiske område, voksen-handicapområdet og det socialpædagogiske arbejdsområde. Der er et stigende krav til specielt ufaglærte inden for disse jobområder, og det er kendetegnede, at disse målgrupper tidligere ikke har anvendt kompetenceudvikling i større omfang. Skolen har derfor øget den opsøgende aktivitet på dette område. De seneste år har der været flere uheldige eksempler på uhensigtsmæssig medicinhåndtering inden for socialområdet/psykiatri og handicap samt indenfor ældreområdet. Derfor vil kurser i medicinadministration og -håndtering fortsat være et af skolens indsatsområder i Flere af de kommuner, som skolen samarbejder med, har gennemført strukturændringer og nedskæringer på det pædagogiske område og de socialpsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne. Efterspørgslen er primært styret af de pædagogiske udviklingstendenser og lovgivningsmæssige tiltag, som skaber et behov for udvikling af personalegrupperne. Det kan være inden for den anerkendende tilgang, sprogudvikling og vurderinger samt inklusion. Den teknologiske udvikling inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område gør, at efterspørgslen på efteruddannelser inden for områder som dokumentation, velfærdsteknologi og digitalisering vil være stigende. Private leverandører bidrager i forskellig grad til ydelserne omkring personlig pleje og praktisk bistand i kommunerne. I 2014 har skolen haft løbende kontakt med de private virksomheder om enkelte kurser i rehabilitering. Skolen forventer, at samarbejdet omkring kompetenceudvikling af de private virksomheders medarbejdere udvikles i

10 Samarbejdet i VEU-center MidtØst og VEU-center Nord forventes at styrke indsatsen over for små og mellemstore virksomheder. Specifikt forventer skolen, at samarbejdet på tværs af erhvervsskoler resulterer i flere kompetenceudviklingsforløb, hvor de aktuelle kurser er en del af en uddannelsesstrategi for de enkelte arbejdspladser, og hvor kompetenceudvikling også kan varetages i et samarbejde mellem flere erhvervsskoler. Realkompetencevurdering er et fortsat indsatsområde for VEU-centrene i den nuværende kontraktperiode 2014/2015. Derfor vil uddannelseselementer, der er relevante i forhold til grundlæggende voksenuddannelse (GVU), fortsat prioriteres i skolens udbudspolitik. FVU i AMU er ligeledes et indsatsområde for VEU-centrene i den nuværende kontraktperiode. I 2011 og 2012 har rigtig mange kursister sagt ja til screening i vores dækningsområde. Skolen vil gerne fortsat tilbyde så mange kursister som muligt FVU-screening og gerne efterfulgt af gennemførsel af FVU/AMU-kombinationsforløb. Dette vil kunne foregå i samarbejde med VUC. Udlicitering Udlicitering sker kun såfremt opgaverne herigennem kan løses enten bedre, til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udlicitering sker kun i forhold til en konkret arbejdsmarkedsuddannelse, som afholdes og gennemføres inden for skolens primære dækningsområde. Derudover skal al udliciteret aktivitet afholdes på skolen i henhold til gældende regler. SOSU STV får løbende henvendelser fra private kursusleverandører om mulighed for samarbejde, herunder udlicitering. I hvert enkelt tilfælde tages der konkret stilling til perspektivet for at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale om en konkret uddannelse. Det skal være inden for skolens primære dækningsområde. Der skal være tale om efterspørgsel fra en konkret arbejdsgiver i forhold til at benytte en given privat uddannelsesleverandør. Der skal være tale om aktivitet, som supplerer skolens kompetencer og udbud, det vil sige aktiviteter, som skolen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd. Der skal være tale om situationer, hvor SOSU STV samarbejder med eksterne kursusleverandører som alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere. Der skal være tale om et billigere eller bedre uddannelsesforløb end ved skolens egen afvikling af uddannelsesforløbet. Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler for et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningsopgaven) i relation til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringen skal følge Undervisningsministeriets retningslinjer på området. SOSU STV har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Der indgås en skriftligt aftale om udlicitering på Undervisningsministeriets standardkontrakt. Udliciteringsaftaler offentliggøres på skolen hjemmeside. Udlagt undervisning Der kan foregå udlagt undervisning til andre AMU-udbydere inden for SOSU STV s udbudsgodkendelser og primære dækningsområde. Udlagt undervisning sker, såfremt skolen ikke selv har kompetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre opfyldelse af brugernes behov. Udlægning sker kun i forhold til en konkret uddannelse inden for et afgrænset tidspunkt og i skolens primære dækningsområde. 10

11 SOSU STV har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-center MidtØst s standardkontrakt og med afsæt i VEU- Center MidtØst s aftaleparadigme. Udlægning sker desuden med afsæt i retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og kontrakten registreres på uddannelsesadministration.dk og på såvel den udlæggende som afholdende skoles hjemmeside. 11

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING SOSU Østjylland er en fusion af SOSU Aarhus og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Der er således tale om en ny institution, der overtager AMU-skolegodkendelserne fra SOSU

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2010 Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Målsætning 3.a Behovsafdækning 3.b Udbudsprincipper 3.c

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2016 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2012 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning 1 Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Målsætning 3.a Behovsafdækning 3.b Udbudsprincipper 3.c Samarbejdsrelationer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE).

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Kursusafdelingen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kursusafdelingens mål 4 Politik for afdækning af lokale og regionale uddannelsesbehov

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

VEU- center Øst og Øerne

VEU- center Øst og Øerne VEU- center Øst og Øerne Indhold VEU- center Øst og Øerne... 1 1. Indledning... 2 2. Uddannelser indenfor VEU-center Øst og Øerne... 2 3. Udbud... 3 4. Fokusområder i 2014... 4 5. Bevillingsmæssige prioriteringer...

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Udformet i henhold til krav om udbudspolitik vedrørende voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 13. december 2012 D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af møde den 30. august 2012 Orientering:

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Om SOSU Nord, som udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse og åben uddannelse.

Om SOSU Nord, som udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse og åben uddannelse. s udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2017 s udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet og godkendes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder Konference for de lokale uddannelsesudvalg 21. oktober 2016 DGI Byen Hvorfor en analyse af sammensatte forløb? Mere end 80 procent

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Nyt AMU. - en kort introduktion

Nyt AMU. - en kort introduktion Nyt AMU - en kort introduktion Undervisningsministeriet 2003 1 Nyt AMU - en kort introduktion 1. udgave, 1. oplag, december 2003: 4000 stk. ISBN 87-603-2360-4 ISBN (WWW) 87-603-2362-0 Internetadresse:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 - 1 - Silkeborg Tekniske Skole Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 Udbudspolitik STS 20088 1 - 2 - Silkeborg Tekniske Skoles udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere